Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019"

Transkript

1 Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark VisitDenmark, 2019

2 128 mia. kr. Omsætning skabt af turismen i Danmark 4,6% Turismens andel af den danske eksport Turismen skaber vækst og velstand i Danmark job Turismeskabte arbejdspladser 45,6 mia. kr. i moms, skatter og afgifter fra turismen Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark

3 Turismen er et globalt væksterhverv På verdensplan er der 1,4 mia. internationale turistankomster om året. Internationale turistankomster, mio. Verden Europa I Europa er de internationale turistankomster steget med 6 pct. fra 2017 til Kilde: UNWTO. Turistankomster er målt som antallet af turister, der foretager minimum en overnatning. 3

4 I Danmark er turismen også i fremgang Med 53,9 mio. overnatninger, var 2018 rekordår for dansk turisme. Overnatninger i Danmark, mio. Danske Udenlandske I alt Væksten i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark var samlet set på 3,4 pct. fra 2017 til ,7 42,2 43,1 44,7 44,4 44,5 46,8 49,2 51,5 52,3 53,9 23,5 21,2 22,2 22,2 22,7 22,6 22,7 23,6 20,0 21,0 21,9 21,9 21,8 23,2 26,7 27,6 26,1 24,7 24,4 25,4 25,6 26, Kilde: Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger på hotel, lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne. Samlede overnatninger for ferie- og erhvervsturister. 4

5 Turismeomsætning Turisterne bruger flere penge 99,8 mia. kr. 102,4 mia. kr. 108,1 mia. kr. 128,0 mia. kr. I 2017 var turismeomsætningen i Danmark på 128 mia. kr. Det er 28 milliarder kroner mere end i Som noget nyt, har VisitDenmark indregnet de deleøkonomiske overnatninger i turismeomsætningen. Forbruget fra disse udgør kr. 5,3 mia. Den store stigning skyldes især, at turisterne har fået et højere døgnforbrug på ferien i Danmark end tidligere. Væksten i overnatningerne bidrager også til, at turismeomsætningen har fået et løft Deleøkonomiske overnatninger. Nyt i Kilde: Turismens økonomiske betydning i Danmark

6 Fremgang for alle tre forretningsområder Kyst- og naturturisme står for 71 pct. af alle overnatninger i Danmark. Med flere ferieovernatninger, stod kystog naturturisme for den største absolutte vækst i 2018 sammenlignet med Det svarer til en vækst på 2,3 pct. Storbyturismen gik frem med flere overnatninger i 2018, mens erhvervs- og mødeturismen gik frem med knap flere overnatninger sammenlignet med Erhvervsturisme 7,5 mio. Andel: 14% Storbyturisme 8,2 mio. Andel: 15% Kyst- og naturturisme 38,2 mio. Andel: 71% Fordeling af overnatninger 2018 Udvikling i overnatninger Index 2008=100 Storbyturisme 205 Erhvervsturisme 120 Kyst- og naturturisme Kilde: Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger på hotel, lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne. I storbyturisme indgår København, Aarhus, Aalborg og Odense. 6

7 Overnatninger foretaget af udenlandske turister 2018 Danmark er den største turistdestination i Norden Norge 10,1 mio. 16% Finland 6,8 mio. 11% Danmark er et populært rejsemål og langt større end de øvrige nordiske lande. Danmark 27,6 mio. 45% Sverige 17,3 mio. 28% Sverige 28% Finland 11% Danmark 45% Danmark har en markedsandel på 45 pct. af det samlede antal udenlandske turistovernatninger i Norden. Danmarks nordiske markedsandel har ligget stabilt siden Norge 16% Kilde: Danmarks Statistik og de nordiske statistikbureauer 7

8 Udvikling i dansk turismes markedsposition Med en vækst på 30 pct. i perioden ligger Danmark midt i det nordeuropæiske konkurrencefelt overgået af Holland, Tyskland, Sverige og Irland, men foran Finland, Norge og Storbritannien. Udenlandske overnatninger i Danmarks nordeuropæiske konkurrencefelt (2008 = indeks 100) Holland 188 Tyskland 155 Sverige 145 Irland 133 Danmark 130 Finland 124 Norge 124 Storbritannien Kilde: Tourism Economics, de nordiske og tyske statistikbanker. Nordeuropa = Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland. Norden= Danmark, Sverige, Norge, Finland. Bemærk at antallet af hollandske overnatninger blev opjusteret med 3,8 mio. i 2013 grundet en tidligere fejlregistrering. 8

9 Turisternes forbrug spredes til mange produkter og erhverv Detailhandlen og mange andre erhverv, som traditionelt ikke forbindes med turismen, får også del i den omsætning og de arbejdspladser som turismen skaber. Turismeomsætning 128 mia. kr. Detailhandel 40,9 mia. kr. Andre produkter 19,6 mia. kr. Turismeprodukter* 67,6 mia. kr. Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2017 *Overnatningssteder, lystbådehavne, rejseservice, restauranter, transportvirksomheder, kultur, forlystelser mv. 9

10 Branchefordelt fuldtidsbeskæftigelse skabt af turisters forbrug i Danmark Udvikling i turismeskabte arbejdspladser Kultur, forlystelser og sport 5% Rejseservice 2% Ejendomsmægl., husleje mv. 1% En øget turismeomsætning betyder flere arbejdspladser i Danmark. Erhvervsservice 6% Transportvirksomheder 9% Overnatningssteder 10% Restauranter og værtshuse 28% Stigningen i turismeomsætningen fra 2016 til 2017 har betydet flere arbejdspladser i Danmark. Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede skabt af turismen * Samlet beskæftigelseseffekt Andre brancher 18% Detailhandel 21% Turismeforbrug (mio. kr.) Beskæftigede pr. mio. kr. turismeforbrug 1,26 1,26 Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark *Beskæftigelse som følge af deleøkonomiske overnatninger indgår i 2017 men ikke i

11 Turismen er et vigtigt eksporterhverv De udenlandske turister forbruger for 54,8 mia. kr. mens de er i Danmark. Deres forbrug er et udtryk for turismens eksportindtægter. Dermed står turismen for 4,6 pct. af den danske eksport. Turismens eksportandel Turismens andel af den danske eksport sammenlignet med udvalgte varer og tjenester. Telekom., computer mm. 2,5% Elektriske maskiner mv. 3,9% Turisme 4,6% Næringsmidler mv. 8,3% Transport 20% Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark

12 Nordjylland 7,8 mio. (14%) 45% 55% Turister i alle dele af Danmark De danske og udenlandske turister overnatter i alle landsdele i Danmark. Vestjylland 6,4 mio. (12%) 70% 30% 31% Østjylland 4,8 mio. (9%) 69% Nordsjælland 1,8 mio. (3%) 30% 70% Overnatninger 2018 (andel af total) Danske Udenlandske Københavns omegn 0,8 mio. (2%) Byen København 9 mio. (17%) 34% Sydjylland 13,0 mio. (24%) 60% 40% 32% Fyn 3,8 mio. (7%) 68% 40% 60% Vest- og Sydsjælland 4,1 mio. (8%) 66% Østsjælland 0,4 mio. (1%) 32% 68% Bornholm 1,5 mio. (3%) 42% 58% 33% 67% Kilde: Danmarks Statistik 12

13 Turismen skaber vækst og arbejdspladser Regionerne i Danmark får alle en andel af den turisme-skabte omsætning og arbejdspladser. Turismeomsætning Turismeskabt beskæftigelse Nordjylland 16,5 mia. 13% Sjælland 12,8 mia. 10% Danmark i alt 128 mia. kr. Hovedstaden 51,2 mia. 40% Nordjylland 21,0 13% Sjælland 18,3 11% Danmark i alt job Hovedstaden 60,4 38% Midtjylland 21,8 mia. 17% Midtjylland 28,9 18% Syddanmark Syddanmark 25,6 mia. 32,3 20% 20% Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark

14 1. København 31,2 mia. kr. 2. Aarhus 5,5 mia. kr. 3. Aalborg 3,9 mia. kr. 4. Varde 3,7 mia. kr. 5. Ringkøbing-Skjern 3,5 mia. kr. 6. Frederikshavn 3,0 mia. kr. 7. Jammerbugt 2,7 mia. kr. 8. Bornholm 2,6 mia. kr. 9. Hjørring 2,5 mia. kr. 10. Vejle 2,2 mia. kr. De 10 kommuner med størst turismeomsætning i Danmark Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark

15 27 kommuner har over 40% udenlandske overnatninger I 27 kommuner kommer mere end 40 pct. af overnatningerne fra udenlandske turister. I flere af kommunerne er de udenlandske turisters andel langt højere. Fire ud af fem overnatninger er udenlandske i Ringkøbing-Skjern Kommune. Top 10 kommuner med størst andel udenlandske overnatninger 1. Ringkøbing-Skjern 84% 2. Fanø 78% 3. Lemvig 77% 4. Varde 76% 5. København 67% Hvor mange overnatninger er der i din kommune? Se de aktuelle overnatninger og følg udviklingen på 6. Tønder 67% 7. Holstebro 59% 8. Sønderborg 58% 9. Hjørring 57% 10. Thisted 57% VisitDenmarks online dashboard. Kilde: Danmarks Statistik. 15

16 De udenlandske turister er vigtige for dansk turisme De udenlandske turister i Danmark står med et forbrug på 54,8 mia. kr. for 42,8 pct. af den samlede turismeomsætning. Kyst- og naturturisme Storbyturisme Erhvervsturisme Udenlandske turister 25,3 mia. kr. Danske turister 36,3 mia. kr. Udenlandske turister 19,6 mia. kr. Danske turister 13,3 mia. kr. Udenlandske turister 9,9 mia. kr. Danske turister 23,7 mia. kr. I alt 61,6 mia. kr. I alt 32,9 mia. kr. I alt 33,5 mia. kr. Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning i Danmark I storbyturisme indgår København, Aarhus, Aalborg og Odense. Omsætningen dækker over alle typer af ophold med overnatning og endagsbesøg. 16

17 Tyskland er Danmarks største udenlandske marked De udenlandske turister foretog 27,6 mio. overnatninger i Danmark i De tyske turister stod for en andel på 57 pct., og udgør dermed det største marked for dansk turisme. USA Storbritannien Holland 1,4 mio. Frankrig Norge 2,3 mio. Italien Sverige 1,8 mio. Prioriterede markeder Overnatninger i Danmark 2018 Indien Kina Tyskland 15,7 mio. Kilde: Danmarks Statistik. Registrerede overnatninger på hotel, lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne 17

18 Turisterne bor primært i feriehus eller på hotel Turisternes i alt 53,9 mio. overnatninger fordeler sig på en række forskellige overnatningsformer. Hertil kommer knap 3,2 mio. deleøkonomiske overnatninger.* Vandrerhjem 2,2 mio. 4% Feriecenter 3,9 mio. 7% Lystbådehavne 1,1 mio. 2% Lejet feriehus 19,5 mio. 36% Camping 11,1 mio. 21% Hotel 16,1 mio. 30% Kilde: Danmarks Statistik. * VisitDenmark estimat på baggrund af data fra AirBnB

19 Udenlandske kyst- og naturturister i Danmark Top 10 årsager til at tage på ferie i Danmark* 1. Venlig og imødekommende befolkning 90% 6,4 overnatninger i gennemsnit 3,5 personer i rejsegruppen 750 kr. Døgnforbrug Kyst- og naturturisterne er typisk på længere ferieophold i Danmark. De rejser primært som par og børnefamilier. 2. Strand, kyst og hav 89% 3. Trygt rejsemål 89% 4. Godt overnatningssted 89% 5. Rent og miljøvenligt rejsemål 88% 6. Børnevenligt land 85% 7. Naturoplevelser 83% 8. Lokal atmosfære/stemning 80% 9. Godt tilbud 66% 10. Dansk kultur 55% Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse *Andel af udenlandske turister, der har svaret I høj grad til I afgørende grad. 19

20 Udenlandske storbyturister i Danmark Top 10 årsager til at tage på ferie i Danmark* 1. Lokal atmosfære/stemning 71% 2,7 overnatninger i gennemsnit 2,9 personer i rejsegruppen kr. Døgnforbrug Storbyturisterne har et højt døgnforbrug og en relativt kort opholdslængde. Flertallet rejser uden børn, som par, venner eller vennepar. 2. Venlig og imødekommende befolkning 70% 3. Trygt rejsemål 69% 4. Lokale seværdigheder og attraktioner 66% 5. Rent og miljøvenligt rejsemål 64% 6. Dansk kultur 64% 7. Byliv 62% 8. Kultur og kunst 56% 9. Godt overnatningssted 53% 10. Historiske oplevelser 49% Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse I storbyturisme indgår København, Aarhus, Aalborg og Odense. *Andel af udenlandske turister, der har svaret I høj grad til I afgørende grad. 20

21 Udenlandske erhvervsturister i Danmark Erhvervsturisternes formål med rejsen Erhvervsturismen består af individuelle forretningsrejsende, sæsonarbejdere samt deltagere til møder og kongresser. Erhvervsturister har et højt døgnforbrug. Møder, konferencer, messer m.v. 35,8% 2,0 overnatninger i gennemsnit kr. Døgnforbrug* 4,8% kombinerer opholdet med en ferie i Danmark Forretningsrejse, arbejde, kundebesøg 64,2% Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse *Erhvervsturister som overnatter på hotel. 21

22 3% 3% 3% 4% 2% 4% 3% 5% 4% 4% 4% 5% 6% 5% 6% 7% 6% 5% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 12% 15% 18% 22% 21% 22% Fortsat øget vækst i skuldersæsonen Sæsonfordeling 2018 Den samlede skuldersæson er gået hele 25,2 pct. frem siden 2014, mens højsæsonen er gået 10,3 pct. frem siden Højsæson, Juli-august 37% =19,8 mio. I alt Højsæson: 37 % = 19,8 mio. Skuldersæson: 48 % = 26,1 mio. Vintersæson: 15 % = 7,9 mio. Udland Højsæson: 39 % = 10,7 mio. Skuldersæson: 48 % = 13,4 mio. Vintersæson: 13 % = 3,5 mio. Vintersæson 7%=3,5 mio. Skuldersæson, forår: 32 %= 17,1 mio. Skuldersæson, efterår: 17%= 9,0 mio. Vintersæson 8%=4,4 mio. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: Danmarks Statistik I alt Danmark Udland 22

23 Danmarks brand som rejsemål Danmark markedsføres i udlandet på de værdier, som i særlig høj grad forbindes med Danmark, og som gør Danmark unik som rejsemål. Værdierne er: i øjenhøjde, mangfoldighed og kreativitet. Læs mere på: Trygt, hyggelig og mye å finne på Sustainable environment and culture Vänligt avkopplande samhälle med mycket sevärdigheter Härligt cykelland Lekker vlak met veel mooie landschappen Viele kleine seen und schöne landschaften Friendly locals and lots of culture Storbyliv i København, god mat, fine strender Very friendly and calm people, beautiful and empty beaches with cute little yacht ports Natur und herzliche Menschen, gutes Essen und viel Natur Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2019 ( frie associationer). 23

24 Vidensbank om turismen i Danmark Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISTERNE I DANMARK SKABER OMSÆTNING TIL DET DANSKE SAMFUND Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 97,5 mia. kr. Omsætning

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER ARBEJDSPAPIR NR. 3 KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR 3. NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYSTKOMMUNER

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Holland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det hollandske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018 Internationale mad - og gastroturister i Danmark VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en mad- og gastroturist 02 Gastroturisterne i Danmark 03 Udenlandske gastroturister på storbyferie

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2017

Danmark. Markedsprofil 2017 Danmark Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale kulturturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en kulturturist 02 Udenlandske museumsbesøg 03 Udenlandske kulturturister i Danmark 04 Udvikling: 2017

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbritannien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det britiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar september VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar september 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: November 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar august VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar august 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar oktober VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar oktober 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: December 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor

Destinationsmonitor Januar november VisitDenmarks Destinationsmonitor Destinationsmonitor Januar november 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2018

Destinationsmonitor Januar juli 2018 Destinationsmonitor Januar juli 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: September 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2018

Destinationsmonitor Januar juni 2018 Destinationsmonitor Januar juni 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Indien Markedsprofil 2018

Indien Markedsprofil 2018 Indien Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018

Destinationsmonitor Januar december 2018 Destinationsmonitor Januar december 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status Destinationsmonitor Januar december 2018, Status VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere