Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen"

Transkript

1 Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig økonomisk gevinst. Rekommandationerne skal tjene som en fælles guideline ved lægelmiddelordinationerne. Det har stor betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at de beskrevne rekommandationer følges af de ordinerende læger og at det begrænsede lægemiddelsortiment opfattes som det til rådighed værende for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Udgangspunkt for rekommandationerne er patientbehandlingen på kystsygehusene; lokale afvigelser og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet at synonym- og analoge skift fra år til år, såvidt det er muligt under hensyntagen til det juridiske i de årlige lægemiddellicitationer. Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift vil som tidligere udkomme sideløbende med rekommadationsbogen, men er som noget nyt medtaget bagerst i bogen. Indekset fungerer fortsat som synonym- og analogliste. De rekommanderede præparater er valgt efter følgende kriterier: Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Den terapeutiske tradition på Kysten Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellinge dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koderne. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset er ligeledes en synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer. I indekset optræder også en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analog ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis sammen dosering. Derfor skal analogskift foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det har været ønsket af hensyn til bogens praktiske anvendelse og ved bestillingen af lægemidler. Pakningerne skal være brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Ved lægemiddellicitationerne kan de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; derfor kan kun de nævnt pakninger leveres. Til gengæld er flere pakningsstørrelser nævnt ved produkter, hvor det er praktisk i klinikken og økonomisk rimeligt. Eventuelle fejl bedes meddelt til Lægemiddelkomiteen. Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland 2007 er foretaget af farmacuet Dorthe Jørgensen og Landsapoteker Inge Mortensen, Landsapoteket i Grønland. 2

3 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte... 7 A 01 Mundhule og tænder... 7 A 02 Midler mod ulcussygdomme mm... 7 A 03 Spasmolytika og antikolinergika... 8 A 04 Antiemetika... 8 A 06 Laksantia... 8 A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner... 9 A 07 B Andre midler mod diarre... 9 A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) B 05 Infusionsvæsker DIH C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

4 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception locale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 D Cefalosporiner J 01 F Makrolider

5 J 01 M Fluorquinoloner P 01 A Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner J 05 Midler ved HIV infektion J 07 Vacciner Rejsevacciner og malaria profylakse M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika N 04 Antiparkinson N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 Psykostimulantia N 07 Andre midler til CNS P Parasitologi P 01 B Malaria midler P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler

6 R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Astmamidler R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 S Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 AA Midler mod alkoholisme V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre Kostilskud til patienter med lavt energiindtag. 66 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i frihandel i Grønland Holdbarhed af sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin Indeks: Synonym og analogliste Præparatskifteliste

7 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder hydrogenperoxid klorhexidin miconazol Brintoverilte liniment 3%, 100 ml Klorhexidin mundskylning 0,1%, 10 x 100 ml fås i håndkøb Brentan mundhulegel 2%, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid misoprostol Aluminiumaminoacetat alginsyre, AlOH esomeprazol pantoprazol Magnesia tabl. 500 mg, 100 stk fås i håndkøb Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Novaluzid oral suspension, 500 ml tyggetabl. 100 stk (blister) i håndkøb: tyggetabl. Balancid Novum Gaviscon mikstur 500 ml tyggetabl. 120 stk (blister) Nexium enterotabl. 20 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 20 mg, 100 stk Pantoloc pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion 7

8 A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin atropin metoclopramid Duspatalin tabl. 135 mg, 50 stk (blister) Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml tabl. 10 mg, 40 stk (blister) supp. 20 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondasetron tabl. 8 mg, 30 stk (blister) Zofran supp. 16 mg, 5 stk kvalme og opkastning postoperativt eller som følge af kemoterapi A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotiskvirkende lactulose loppefrøskaller Medilax mikstur 667 mg/ml, 100 ml Lactulose oral opløsning 667 mg/ml, 1000 ml fås i håndkøb: Medilax 100 ml Husk pulver 200 g 8

9 Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 100 stk (blister) Perilax supp. 10 mg, 6 stk Picolon dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat klysma 150 ml, 10 stk Glyoktyl klysma 7,5 ml, 100 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid mælkesyrebakterier Mycostatin mikstur IE/ml, 60 ml Imodium tabl. 2 mg, 20 stk (blister) fås i håndkøb Paraghurt tabl. 100 stk A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Carbomix Granulat, 50 g 9

10 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon sulfasalazin Asacol enterotabl. 400 mg, 100 stk (blister) rektalvæske 1g, 7 x 100 ml Mesasal supp. 500 mg, 60 stk colitis ulcerosa Pred-Clysma rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Pankreon enterokaps., 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin Insulin, humant isophan insulin, humant insulin, humant og isophan insulin, humant Actrapid NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml hurtigtvirkende Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml middellangt virkende Mixtard 30 NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml kombination 10

11 A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glibenclamid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk Daonil tabl. 3,5 mg, 100 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin b1-vitamin b-vitamin komb. askorbinsyre Livol multi tabl., 200 stk Livol multi børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD-vitamin dråber, 12 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn fås i håndkøb: Multitabs ACD-dråber Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk B-Combin inj. 10 x 2 ml B-Combin stærk tabl. 100 stk C-vitamin tabl. 500 mg, 100 stk 11

12 pyridoxin Pyridoxin SAD inj. 25 mg/ml, 10 x 2 ml antidot isoniazid tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium Calcium-Sandoz inj. 9 mg Ca/ml, 5 x 10 ml calcium, D-vitamin UniKalk med D-vitamin tabl mg + 10 mikg, 180 stk kalium Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk 12

13 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre warfarin streptokinase dalteparin Hjerdyl tabl. 75 mg, 100 stk Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk Streptase inf. 1,5 mill. IE, 1 htgl Fragmin inj anti-xa IE/ml, 10 x 1 ml inj anti-xa IE/ml = 2500 IE, 10 sprøjter a 0,2 ml B 02 Hæmostatika tranexamsyre phytomenadion Tranexamsyre inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklokapron tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml 13

14 B 03 Midler mod anæmi jern, C-vitamin Jern Jern C tabl. 100 mg, 100 stk fås i håndkøb: Ferroduretter Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn hydroxocobalamin Vibeden 1 mg/ml, 5 x 1 ml folsyre erythropoietin Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer november 2002 Folinsyre tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon sprøjter i individuelle styrker (Eprex kan ikke anvendes i Grønland, da præparatet er meget temperaturfølsomt ved transport) 14

15 B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand inj., ampul 20 x 20 ml Natriumklorid inj. 9 mg/ml, ampul 20 x 20 ml Darrow-Glukose 10 x 250 ml Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml 10 x 20 ml Mannitol 150 mg/ml 12 x 500 ml # Natriumhydrogencarbonat 84 g/l 10 x 100 ml # Voluven inf. 60 mg/ml 15 x 500 ml # Kan bestilles enkeltvis i Nuuk Skyllevæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand (flasker) Natriumklorid 0,9% Renset vand til mikstur 9 x 1000 ml 20 x 150 ml 20 x 150 ml 15

16 B 05 Infusionsvæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul 20 x 20 ml 20 x 20 ml Darrow-Glukose inf. 10 x 250 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 30 x 100 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 200 mg/ml 9 x 1000 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 20 x 250 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml * Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml * Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml Macrodex inf. 60 mg/ml m. NaCl Promiten inj. 150 mg/ml 10 x 20 ml 500 ml 20 ml Mannitol inf. 150 mg/ml 500 ml * Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l isotonisk 500 ml * 16

17 Skyllevæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Glycin skyllevæske 1,5 % 4 x 3000 ml * Natriumklorid (flasker) 9 x 1000 ml * Sterilt vand (pose) 10 x 1000 ml * Sterilt vand (flasker) 12 x 500 ml * Sterilt vand (flasker) 9 x 1000 ml * Natriumklorid 0,9% 20 x 150 ml Renset vand til mikstur 20 x 150 ml Hospitalssprit 70% 5000 ml * Ernæring DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Intralipid inf. 100 mg/ml 500 ml Intralipid inf. 200 mg/ml 500 ml Glukose-elektrolyt lavklorid inf. til TPN 1000 ml * Vaminolac inf. 100 ml Infumix poser til TPN blanding 500 ml StructoKabiven inf. (4x1100 kcal) 4 x 986 ml * StructoKabiven inf. (2x2100 kcal) 2 x 1970 ml * StructoKabiven Perifer inf. (3x1300 kcal) 3 x 1904 ml * 17

18 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin SAD inj. 0,25 mg/ml, 10 x ml tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin atropin dopamin Isoprenalin Cordarone inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordan tabl. 200 mg, 30 stk (blister) Adrenalin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Dopmin inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml Isoprenalin SAD inj. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml. C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Nitrolingual sublingualspray, 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitromex resoriblet 0,25 mg, 30 stk resoriblet 0,50 mg, 30 stk 18

19 isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 20 mg, 60 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 02 Antiadrenerge midler metyldopa dihydralazin Aldomet tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier november 2002 Nepresol inj. 25 mg x 5 Perinatale retningslinier november 2002 C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid spironolacton Centyl Mite m. K+ tabl. komb., 100 stk Centyl m. K+ tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk Spiron tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison quinine Proctosedyl supp. komb., 12 stk rektalsalve komb., 30 g Kinin tabl. 100 mg, 100 stk 19

20 C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol propranolol sotalol Seloken inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Selo-Zok depottabl. 50 mg, 100 stk depottabl. 100 mg, 100 stk 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. Propranolol tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotacor inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler carvedilol labetalol C 08 C Calciumantagonister Dimitone tabl. 6,25 mg, 28 stk (blister) tabl. 25 mg, 28 stk (blister) Trandate inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt nimodipin Nimotop inf. 0,2 mg/ml, 5 x 50 ml tabl. 30 mg, 100 stk 20

21 amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml tabl. 40 mg, 250 stk tabl. 80 mg, 250 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Corodil tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Cozaar tabl. 50 mg, 28 stk (blister) Simvastatin tabl. 20 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg anvend 40 mg x 2 1. valg statin Zarator tabl. 10 mg, 30 stk (blister) 2. valg statin 21

22 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2%, 15 g 1. valg til vaginalsvamp Brentacort creme, komb., 15 g Lamisil creme 1%, 7,5 g 1. valg til hudsvamp fås i håndkøb Nizoral creme 2%, 30 g shampoo 2%, 120 ml fås i håndkøb: shampoo 1% Loceryl medicinsk neglelak 5%, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol Terbinafin tabl. 250 mg, 28 stk 1. valg Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) 2. valg 22

23 D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid fysisk solblok Archiv creme 10 x 100 ml fås i håndkøb Locobase fedtcreme, 30 g fedtcreme, 100 g fås i håndkøb Baby Olie 230 ml fås i håndkøb Pantothenol salve, 30 ml brystvortecreme og røde babynumser Vaselin almindelig, 55 ml Salicyl salve 5%, 30 g Zink liniment 12,5%, 100 ml blød pasta 30%, 30 g Cosmea creme u/ parfume (F 25), 100 ml stift (F 20), 14 g 23

24 D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex salve 50 mikg/g, 120 g creme 50 mikg/g, 120 g liniment 50 mikg/ml, 120 ml Daivobet salve, 60 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug mupirocin oxytetracyclin, polymyxin B metronidazol podophyllotoxin sølvsulfadiazin aciclovir Bactroban creme 2%, 15 g Terramycin-Polymyxin B salve, 15 g Metronidazol creme 1%, 25 g Wartec liniment 5 mg/ml, 3 ml m. spejl Podofyllinsprit liniment 20%, 10 ml Flamazine creme 1%, 50 g Acivir creme 5%, 2 g fås i håndkøb: Zovir 24

25 D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Hydrokortison salve1%, 10 ml salve 1%, 30 ml creme 1%, 10 ml creme 1%, 30 ml Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Locoid salve 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 100 g Diproderm salve 0,05%, 20 g salve 0,05%, 100 g creme 0,05%, 20 g creme 0,05%, 100 g Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol betamethason Dermovat salve 0,05%, 25 g Diprolen gel 0,05 mg/g, 50 g til hårbund D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g 25

26 fusidinsyre, hydrocortison Fucidin-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve, 20 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol D 10 Midler mod akne azelainsyre clindamycin Klorhexidin sprit farvet SAD Kutan opløsning 0,5%, 100 ml Kutan opløsning 0,5%, 500 ml Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Kaliumpermanganat SAD liniment 3%, 500 ml pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit 70% denatureret, 5 L Skinoren creme 20%, 30 g D 11 Andre dermatologiske midler kupriacteat mm. Dalacin kutan opløsning 10 mg/ml, 30 ml Verucid liniment, 10 ml fås i håndkøb 26

27 ichthammol Meditar Shampoo 2%, 100 ml 27

28 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug econazol miconazol clotrimazol metronidazol Mælkesyrebakterier Pevaryl vagitorier 150 mg, 3 stk Brentan creme 2%, 15 g fås i håndkøb: Canesten Canesten vaginaltabl. 500 mg, 1 stk kun til gravide, Venereavejledning maj 2006 fås i håndkøb Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk se endvidere P 01 A Vivag Female vagitorier, 12 stk G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol carboprost Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Prostinfenem inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml postpartum blødning Perinatale retningslinier november

29 methylergometrin terbutalin cabergolin Methergin inj. 0,2 mg/ml, 10 x 1 ml tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) Bricanyl Retard depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl inf. konc. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk Perinatale retningslinier november 2002 G 02 B Kontraception locale midler barriere antikonception cu+ levonorgestrel etonogestrel etonogestrel, ethinylestradiol Ortho pessar str A.N. kondomer m/ alm. creme lilla: str. medium, 10 stk blå: str. medium, rillet, 10 stk gul: str. large, 10 stk Glidecreme Medic Team vandbaseret, 25 ml UT standard spiral med kobber Levonova spiral med hormon Implanon Implantat NuvaRing Vaginalring med hormon, 3 stk 29

30 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk postcoital antikonception Kombinationspræparater se endvidere skema side 28 gestoden, ethinylestradiol desogestrel, ethinylestradiol levonorgestrel, ethinylestradiol Lindynette tabl. 3 x 21 stk Novynette tabl. 3 x 21 stk Marvelon 28 tabl. 3 x 28 stk Malonetta tabl. 3 x 21 stk Mini piller norethisteron Flerfasepræparater levonorgestrel, ethinylestradiol Mini-Pe tabl. 3 x 28 stk Triminetta tabl. 3 x 21 stk 30

31 G 03 A Hormonal kontraception udvalgte kombinations præparater de markerede er rekommanderede ethinylestradiol Levonorgestrel 0,25 mg 0,15 mg Desogestrel 0,15 mg Gestoden 0,075 mg 50 mikg Neogynon 30 mikg Malonetta Microgyn Marvelon 28 Desorelle Marvelon Lindynette Minulet 20 mikg Novynette Mercilon Gestonette Harmonet Meloden 31

32 G 03 Østrogen og gestagen estriol estradiol estradiol norethisteron estradiol norethisteron Ovestin vagitorier 0,5 mg, 15 stk lokalbehandling i skeden Femanest tabl. 1 mg, 3 x 28 stk tabl. 2 mg, 3 x 28 stk ren østrogen til kvinder uden livmoder Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning medroxyprogesteron Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) G 04 Andre urologiske præparater sildenafil alfuzosin Viagra tabl. 25 mg, 4 stk tabl. 50 mg, 4 stk udleveres kun til patienter, hvis grund-sygdom forårsager svær erektil dysfuntion, pga. neurologiske eller vaskulære liderlser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer og hypertension, som behandles med mindst 3 antihypertensiva. Xatral tabl. 2,5 mg, 30 stk (blister) 32

33 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin oxytocin H 02 Kortikosteroider til systemisk brug prednisolon betamethason triamcinolon methylprednisolon hydrocortison Desmopressin næsespray 10 mikg/dosis, 3 x 5 ml Syntocinon inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml næsespray 40 IE/ml, 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Prednisolon tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Celeston inj. 3+3 mg/ml, 1 x 2 ml Perinatale retningslinier november 2002 Kenalog inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. Solu-Medrol pulver og solv. til inj. opl. 40 mg, 1 htgl. antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit Solu-Cortef pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl. Substitutionsbehandling 33

34 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouracil thiamazol H 04 Pancreashormoner glucagon Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapsol tabl. 5 mg, 100 stk GlucaGen Hypokit pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 htgl 34

35 J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner doxycyclin J 01 C Penicilliner Vibradox tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. Venereavejledning maj 2006 Penicilliner benzylpenicillin Phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 30 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 100 stk (blister) Rocillin dråber IE/ml, 14,3 ml Primcillin mikstur 50 mg/ml= IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Dicillin kapsler 250 mg, 30 stk (blister) kapsler 500 mg, 30 stk (blister) Diclocil inj. og inf. 1 g, 5 htgl Pentrexyl inj. og inf. 1 g, 5 htgl inj. og inf. 2 g, 5 htgl 35

36 pivampicillin amoxicillin pivmecillinam benzatinpenicillin Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Amoxicillin kaps. 500 mg, 20 stk tabl. 750 mg, 20 stk clamydia i 1. trimester; Helicobacterbeh. OBS. kapslerne kan åbnes Imacillin mikstur 50 mg/ml, 100 ml Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Pendysin inj. 1,2 mill. IE, 1 stk Venereavejledning maj 2006 J 01 D Cefalosporiner ceftriaxon Cefotrix pulver til inj. 1 g, 5 htgl pulver til inf. 2 g, 5 htgl J 01 F Makrolider erythromycin clarithromycin Abboticin inj. 1 g, 1 htgl Hexabotin tabl. 500 mg, 20 stk kun til gravide med kendt penicillinallergi i trimester Klacid tabl. 250 mg, 14 stk (blister) mikstur 25 mg/ml, 50 ml til børn og recidiv Helicobacterbeh. 36

37 roxithromycin azithromycin Surlid tabl. 150 mg, 20 stk (blister) til voksne Azithromycin tabl. 500 mg, 2 stk. (blister) 1. valg til clamydia J 01 M Fluorquinoloner ciprofloxacin P 01 A Metronidazol metronidazol Ciprofloxacin inf. 2 mg/ml, 10 x 200 ml Cifin tabl. 250 mg, 10 stk (blister) tabl. 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol inf. 5 mg/ml, 10 x 100 ml tabl. 500 mg, 30 stk supp. 1 g, 10 stk se endvidere P 01 A J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion pivmecillinam trimethoprim sulfamethizol nitrofurantoin Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Trimopan tabl. 100 mg, 30 stk Sulfametizol SAD tabl. 500 mg, 100 stk 1. valg ved ukompliceret urinvejsinfektion Nitrofurantoin tabl. 50 mg, 100 stk 37

38 J 02 Antimykotika til systemisk brug fluconazol itraconazol Fluconazol kapsler 50 mg, 98 stk (blister) kapsler 150 mg, 2 stk (blister) Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) J 04 Midler mod tuberkulose ELI-vejledning Tuberkulose nr. 12., den 28. feb isoniazid pyridoxin isoniazid, pyridoxin ethambutol pyrazinamid rifampicin Isoniazid tabl. 300 mg, 50 stk oral væske 6,7 mg/ml, 300 ml oral væske 40 mg/ml, 100 ml Pyridoxin SAD tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger Isoniazid - Pyridoxin tabl mg, 100 stk Myambutol tabl. 400 mg, 100 stk (blister) Etambutol oral væske 80 mg/ml, 300 ml Pyrazinamid tabl. 500 mg, 112 stk oral væske 50 mg/ml, 100 ml oral væske 100 mg/ml, 250 ml Rimactan kaps. 300 mg, 100 stk tabl. 450 mg, 100 stk Rifadin syrup oral susp. 100 mg/5 ml=20 mg/ml, 120 ml 38

39 rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, isoniazid Rimstar tabl. komb., 60 stk (blister) komb.præparat; bruges de første 2 mdr. af behandlingen J 05 A Midler mod herpes virus infektioner aciclovir J 05 Midler ved HIV infektion Individuel behandling via DIH Geavir inf. subst. 250 mg, 5 htgl Aciclodan tabl. 200 mg, 25 stk (blister) tabl. 800 mg, 35 stk (blister) Lægemidler til behandling af HIV bestilles som øvrig medicin, men godtgøres efterfølgende af Landsapoteket. 39

40 J 07 Vacciner Vacciner mm. købes hos Statens Serum Institut (bortset fra Vivotif) Børnevaccinationer ELI-vejledning nr. 9. den. 19. maj 2006 tuberkulose difteri-tetanuskighoste-poliohaemophilus influenzae type B difteri-tetanuskighoste-polio MFR Øvrige vacciner influenza 2007 mantoux hepatitis B BCG vaccine SSI ved fødsel di-te-ki-pol/act-hib vaccine 3, 5 og 12 måneder di-te-ki-pol booster 5 år MMR vaccine 15 måneder og 12 år Influenza vaccine SSI udgiver årlige vejledning i september ELI-vejledning nr. 10 den 2. juni 2006 vedr. vaccination mod influenza Tuberkulin PPD 2.T.E. Engerix B vaccine sprøjte a 0,5 ml til børn under 15 år sprøjte a 1 ml til voksne egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse 40

41 rabies difteri-tetanus rhesus antistof hepatitis B profylakse Rabies Imovax vaccine Humant Rabies immunglobulin arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse ELI-vejledning nr. 5 den 28. oktober 1999 vedr. human rabiesprofylakse di-te booster egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse Rhophylac Perinatale retningslinier november 2002 Hepatit B immunglobulin P Behring Perinatale retningslinier november 2002 Rejsevacciner og malaria profylakse Rejsevaccine er et tilbud fra sundhedsvæsenet og skal betales af den rejsende selv. Regning med gældende priser udgives af Landsapoteket hvert år primo januar, (jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling, ) Information om aktuelle anbefalinger for vaccination forud for rejser til udlandet kan fås hos Epidemiologisk Afdeling RH og Statens Seruminstitut. For detaljer henvises til eller 41

42 M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler ibuprofen diclofenac naproxen piroxicam Ibumetin tabl. 400 mg, 30 stk (blister) tabl. 400 mg, 100 stk tabl. 600 mg, 30 stk (blister) tabl. 600 mg, 100 stk 1. valg NSAID fås i håndkøb: 200 mg Voltaren inj. 25 mg/ml, 5 x 3 ml Diklofenak enterotabl. 50 mg, 100 stk Diclodan supp. 50 mg, 50 stk Bonyl tabl. 250 mg, 100 stk Piroxicam tabl. 20 mg, 30 stk (blister) lang halveringstid 1 tabl. daglig indometacin sulfasalazin glucosamin Confortid supp. 50 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit Glucosamin kapsler 400 mg, 90 stk fås i håndkøb 42

Jesper Lundh Janni Momberg

Jesper Lundh Janni Momberg Jesper Lundh Janni Momberg 1 Formålet med kurset er at styrke praksispersonalets baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed.

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere