Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen"

Transkript

1 Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig økonomisk gevinst. Rekommandationerne skal tjene som en fælles guideline ved lægelmiddelordinationerne. Det har stor betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at de beskrevne rekommandationer følges af de ordinerende læger og at det begrænsede lægemiddelsortiment opfattes som det til rådighed værende for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Udgangspunkt for rekommandationerne er patientbehandlingen på kystsygehusene; lokale afvigelser og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet at synonym- og analoge skift fra år til år, såvidt det er muligt under hensyntagen til det juridiske i de årlige lægemiddellicitationer. Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift vil som tidligere udkomme sideløbende med rekommadationsbogen, men er som noget nyt medtaget bagerst i bogen. Indekset fungerer fortsat som synonym- og analogliste. De rekommanderede præparater er valgt efter følgende kriterier: Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Den terapeutiske tradition på Kysten Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellinge dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koderne. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset er ligeledes en synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer. I indekset optræder også en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analog ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis sammen dosering. Derfor skal analogskift foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det har været ønsket af hensyn til bogens praktiske anvendelse og ved bestillingen af lægemidler. Pakningerne skal være brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Ved lægemiddellicitationerne kan de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; derfor kan kun de nævnt pakninger leveres. Til gengæld er flere pakningsstørrelser nævnt ved produkter, hvor det er praktisk i klinikken og økonomisk rimeligt. Eventuelle fejl bedes meddelt til Lægemiddelkomiteen. Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland 2007 er foretaget af farmacuet Dorthe Jørgensen og Landsapoteker Inge Mortensen, Landsapoteket i Grønland. 2

3 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte... 7 A 01 Mundhule og tænder... 7 A 02 Midler mod ulcussygdomme mm... 7 A 03 Spasmolytika og antikolinergika... 8 A 04 Antiemetika... 8 A 06 Laksantia... 8 A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner... 9 A 07 B Andre midler mod diarre... 9 A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) B 05 Infusionsvæsker DIH C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

4 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception locale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 D Cefalosporiner J 01 F Makrolider

5 J 01 M Fluorquinoloner P 01 A Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner J 05 Midler ved HIV infektion J 07 Vacciner Rejsevacciner og malaria profylakse M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika N 04 Antiparkinson N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 Psykostimulantia N 07 Andre midler til CNS P Parasitologi P 01 B Malaria midler P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler

6 R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Astmamidler R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 S Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 AA Midler mod alkoholisme V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre Kostilskud til patienter med lavt energiindtag. 66 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i frihandel i Grønland Holdbarhed af sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin Indeks: Synonym og analogliste Præparatskifteliste

7 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder hydrogenperoxid klorhexidin miconazol Brintoverilte liniment 3%, 100 ml Klorhexidin mundskylning 0,1%, 10 x 100 ml fås i håndkøb Brentan mundhulegel 2%, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid misoprostol Aluminiumaminoacetat alginsyre, AlOH esomeprazol pantoprazol Magnesia tabl. 500 mg, 100 stk fås i håndkøb Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Novaluzid oral suspension, 500 ml tyggetabl. 100 stk (blister) i håndkøb: tyggetabl. Balancid Novum Gaviscon mikstur 500 ml tyggetabl. 120 stk (blister) Nexium enterotabl. 20 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 20 mg, 100 stk Pantoloc pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion 7

8 A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin atropin metoclopramid Duspatalin tabl. 135 mg, 50 stk (blister) Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml tabl. 10 mg, 40 stk (blister) supp. 20 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondasetron tabl. 8 mg, 30 stk (blister) Zofran supp. 16 mg, 5 stk kvalme og opkastning postoperativt eller som følge af kemoterapi A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotiskvirkende lactulose loppefrøskaller Medilax mikstur 667 mg/ml, 100 ml Lactulose oral opløsning 667 mg/ml, 1000 ml fås i håndkøb: Medilax 100 ml Husk pulver 200 g 8

9 Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 100 stk (blister) Perilax supp. 10 mg, 6 stk Picolon dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat klysma 150 ml, 10 stk Glyoktyl klysma 7,5 ml, 100 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid mælkesyrebakterier Mycostatin mikstur IE/ml, 60 ml Imodium tabl. 2 mg, 20 stk (blister) fås i håndkøb Paraghurt tabl. 100 stk A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Carbomix Granulat, 50 g 9

10 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon sulfasalazin Asacol enterotabl. 400 mg, 100 stk (blister) rektalvæske 1g, 7 x 100 ml Mesasal supp. 500 mg, 60 stk colitis ulcerosa Pred-Clysma rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Pankreon enterokaps., 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin Insulin, humant isophan insulin, humant insulin, humant og isophan insulin, humant Actrapid NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml hurtigtvirkende Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml middellangt virkende Mixtard 30 NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml kombination 10

11 A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glibenclamid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk Daonil tabl. 3,5 mg, 100 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin b1-vitamin b-vitamin komb. askorbinsyre Livol multi tabl., 200 stk Livol multi børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD-vitamin dråber, 12 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn fås i håndkøb: Multitabs ACD-dråber Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk B-Combin inj. 10 x 2 ml B-Combin stærk tabl. 100 stk C-vitamin tabl. 500 mg, 100 stk 11

12 pyridoxin Pyridoxin SAD inj. 25 mg/ml, 10 x 2 ml antidot isoniazid tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium Calcium-Sandoz inj. 9 mg Ca/ml, 5 x 10 ml calcium, D-vitamin UniKalk med D-vitamin tabl mg + 10 mikg, 180 stk kalium Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk 12

13 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre warfarin streptokinase dalteparin Hjerdyl tabl. 75 mg, 100 stk Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk Streptase inf. 1,5 mill. IE, 1 htgl Fragmin inj anti-xa IE/ml, 10 x 1 ml inj anti-xa IE/ml = 2500 IE, 10 sprøjter a 0,2 ml B 02 Hæmostatika tranexamsyre phytomenadion Tranexamsyre inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklokapron tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml 13

14 B 03 Midler mod anæmi jern, C-vitamin Jern Jern C tabl. 100 mg, 100 stk fås i håndkøb: Ferroduretter Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn hydroxocobalamin Vibeden 1 mg/ml, 5 x 1 ml folsyre erythropoietin Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer november 2002 Folinsyre tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon sprøjter i individuelle styrker (Eprex kan ikke anvendes i Grønland, da præparatet er meget temperaturfølsomt ved transport) 14

15 B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand inj., ampul 20 x 20 ml Natriumklorid inj. 9 mg/ml, ampul 20 x 20 ml Darrow-Glukose 10 x 250 ml Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml 10 x 20 ml Mannitol 150 mg/ml 12 x 500 ml # Natriumhydrogencarbonat 84 g/l 10 x 100 ml # Voluven inf. 60 mg/ml 15 x 500 ml # Kan bestilles enkeltvis i Nuuk Skyllevæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand (flasker) Natriumklorid 0,9% Renset vand til mikstur 9 x 1000 ml 20 x 150 ml 20 x 150 ml 15

16 B 05 Infusionsvæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul 20 x 20 ml 20 x 20 ml Darrow-Glukose inf. 10 x 250 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 30 x 100 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 200 mg/ml 9 x 1000 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 20 x 250 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml * Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml * Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml Macrodex inf. 60 mg/ml m. NaCl Promiten inj. 150 mg/ml 10 x 20 ml 500 ml 20 ml Mannitol inf. 150 mg/ml 500 ml * Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l isotonisk 500 ml * 16

17 Skyllevæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Glycin skyllevæske 1,5 % 4 x 3000 ml * Natriumklorid (flasker) 9 x 1000 ml * Sterilt vand (pose) 10 x 1000 ml * Sterilt vand (flasker) 12 x 500 ml * Sterilt vand (flasker) 9 x 1000 ml * Natriumklorid 0,9% 20 x 150 ml Renset vand til mikstur 20 x 150 ml Hospitalssprit 70% 5000 ml * Ernæring DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Intralipid inf. 100 mg/ml 500 ml Intralipid inf. 200 mg/ml 500 ml Glukose-elektrolyt lavklorid inf. til TPN 1000 ml * Vaminolac inf. 100 ml Infumix poser til TPN blanding 500 ml StructoKabiven inf. (4x1100 kcal) 4 x 986 ml * StructoKabiven inf. (2x2100 kcal) 2 x 1970 ml * StructoKabiven Perifer inf. (3x1300 kcal) 3 x 1904 ml * 17

18 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin SAD inj. 0,25 mg/ml, 10 x ml tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin atropin dopamin Isoprenalin Cordarone inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordan tabl. 200 mg, 30 stk (blister) Adrenalin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Dopmin inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml Isoprenalin SAD inj. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml. C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Nitrolingual sublingualspray, 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitromex resoriblet 0,25 mg, 30 stk resoriblet 0,50 mg, 30 stk 18

19 isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 20 mg, 60 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 02 Antiadrenerge midler metyldopa dihydralazin Aldomet tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier november 2002 Nepresol inj. 25 mg x 5 Perinatale retningslinier november 2002 C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid spironolacton Centyl Mite m. K+ tabl. komb., 100 stk Centyl m. K+ tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk Spiron tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison quinine Proctosedyl supp. komb., 12 stk rektalsalve komb., 30 g Kinin tabl. 100 mg, 100 stk 19

20 C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol propranolol sotalol Seloken inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Selo-Zok depottabl. 50 mg, 100 stk depottabl. 100 mg, 100 stk 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. Propranolol tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotacor inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler carvedilol labetalol C 08 C Calciumantagonister Dimitone tabl. 6,25 mg, 28 stk (blister) tabl. 25 mg, 28 stk (blister) Trandate inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt nimodipin Nimotop inf. 0,2 mg/ml, 5 x 50 ml tabl. 30 mg, 100 stk 20

21 amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml tabl. 40 mg, 250 stk tabl. 80 mg, 250 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Corodil tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Cozaar tabl. 50 mg, 28 stk (blister) Simvastatin tabl. 20 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg anvend 40 mg x 2 1. valg statin Zarator tabl. 10 mg, 30 stk (blister) 2. valg statin 21

22 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2%, 15 g 1. valg til vaginalsvamp Brentacort creme, komb., 15 g Lamisil creme 1%, 7,5 g 1. valg til hudsvamp fås i håndkøb Nizoral creme 2%, 30 g shampoo 2%, 120 ml fås i håndkøb: shampoo 1% Loceryl medicinsk neglelak 5%, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol Terbinafin tabl. 250 mg, 28 stk 1. valg Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) 2. valg 22

23 D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid fysisk solblok Archiv creme 10 x 100 ml fås i håndkøb Locobase fedtcreme, 30 g fedtcreme, 100 g fås i håndkøb Baby Olie 230 ml fås i håndkøb Pantothenol salve, 30 ml brystvortecreme og røde babynumser Vaselin almindelig, 55 ml Salicyl salve 5%, 30 g Zink liniment 12,5%, 100 ml blød pasta 30%, 30 g Cosmea creme u/ parfume (F 25), 100 ml stift (F 20), 14 g 23

24 D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex salve 50 mikg/g, 120 g creme 50 mikg/g, 120 g liniment 50 mikg/ml, 120 ml Daivobet salve, 60 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug mupirocin oxytetracyclin, polymyxin B metronidazol podophyllotoxin sølvsulfadiazin aciclovir Bactroban creme 2%, 15 g Terramycin-Polymyxin B salve, 15 g Metronidazol creme 1%, 25 g Wartec liniment 5 mg/ml, 3 ml m. spejl Podofyllinsprit liniment 20%, 10 ml Flamazine creme 1%, 50 g Acivir creme 5%, 2 g fås i håndkøb: Zovir 24

25 D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Hydrokortison salve1%, 10 ml salve 1%, 30 ml creme 1%, 10 ml creme 1%, 30 ml Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Locoid salve 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 100 g Diproderm salve 0,05%, 20 g salve 0,05%, 100 g creme 0,05%, 20 g creme 0,05%, 100 g Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol betamethason Dermovat salve 0,05%, 25 g Diprolen gel 0,05 mg/g, 50 g til hårbund D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g 25

26 fusidinsyre, hydrocortison Fucidin-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve, 20 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol D 10 Midler mod akne azelainsyre clindamycin Klorhexidin sprit farvet SAD Kutan opløsning 0,5%, 100 ml Kutan opløsning 0,5%, 500 ml Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Kaliumpermanganat SAD liniment 3%, 500 ml pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit 70% denatureret, 5 L Skinoren creme 20%, 30 g D 11 Andre dermatologiske midler kupriacteat mm. Dalacin kutan opløsning 10 mg/ml, 30 ml Verucid liniment, 10 ml fås i håndkøb 26

27 ichthammol Meditar Shampoo 2%, 100 ml 27

28 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug econazol miconazol clotrimazol metronidazol Mælkesyrebakterier Pevaryl vagitorier 150 mg, 3 stk Brentan creme 2%, 15 g fås i håndkøb: Canesten Canesten vaginaltabl. 500 mg, 1 stk kun til gravide, Venereavejledning maj 2006 fås i håndkøb Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk se endvidere P 01 A Vivag Female vagitorier, 12 stk G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol carboprost Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Prostinfenem inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml postpartum blødning Perinatale retningslinier november

29 methylergometrin terbutalin cabergolin Methergin inj. 0,2 mg/ml, 10 x 1 ml tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) Bricanyl Retard depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl inf. konc. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk Perinatale retningslinier november 2002 G 02 B Kontraception locale midler barriere antikonception cu+ levonorgestrel etonogestrel etonogestrel, ethinylestradiol Ortho pessar str A.N. kondomer m/ alm. creme lilla: str. medium, 10 stk blå: str. medium, rillet, 10 stk gul: str. large, 10 stk Glidecreme Medic Team vandbaseret, 25 ml UT standard spiral med kobber Levonova spiral med hormon Implanon Implantat NuvaRing Vaginalring med hormon, 3 stk 29

30 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk postcoital antikonception Kombinationspræparater se endvidere skema side 28 gestoden, ethinylestradiol desogestrel, ethinylestradiol levonorgestrel, ethinylestradiol Lindynette tabl. 3 x 21 stk Novynette tabl. 3 x 21 stk Marvelon 28 tabl. 3 x 28 stk Malonetta tabl. 3 x 21 stk Mini piller norethisteron Flerfasepræparater levonorgestrel, ethinylestradiol Mini-Pe tabl. 3 x 28 stk Triminetta tabl. 3 x 21 stk 30

31 G 03 A Hormonal kontraception udvalgte kombinations præparater de markerede er rekommanderede ethinylestradiol Levonorgestrel 0,25 mg 0,15 mg Desogestrel 0,15 mg Gestoden 0,075 mg 50 mikg Neogynon 30 mikg Malonetta Microgyn Marvelon 28 Desorelle Marvelon Lindynette Minulet 20 mikg Novynette Mercilon Gestonette Harmonet Meloden 31

32 G 03 Østrogen og gestagen estriol estradiol estradiol norethisteron estradiol norethisteron Ovestin vagitorier 0,5 mg, 15 stk lokalbehandling i skeden Femanest tabl. 1 mg, 3 x 28 stk tabl. 2 mg, 3 x 28 stk ren østrogen til kvinder uden livmoder Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning medroxyprogesteron Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) G 04 Andre urologiske præparater sildenafil alfuzosin Viagra tabl. 25 mg, 4 stk tabl. 50 mg, 4 stk udleveres kun til patienter, hvis grund-sygdom forårsager svær erektil dysfuntion, pga. neurologiske eller vaskulære liderlser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer og hypertension, som behandles med mindst 3 antihypertensiva. Xatral tabl. 2,5 mg, 30 stk (blister) 32

33 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin oxytocin H 02 Kortikosteroider til systemisk brug prednisolon betamethason triamcinolon methylprednisolon hydrocortison Desmopressin næsespray 10 mikg/dosis, 3 x 5 ml Syntocinon inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml næsespray 40 IE/ml, 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Prednisolon tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Celeston inj. 3+3 mg/ml, 1 x 2 ml Perinatale retningslinier november 2002 Kenalog inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. Solu-Medrol pulver og solv. til inj. opl. 40 mg, 1 htgl. antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit Solu-Cortef pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl. Substitutionsbehandling 33

34 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouracil thiamazol H 04 Pancreashormoner glucagon Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapsol tabl. 5 mg, 100 stk GlucaGen Hypokit pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 htgl 34

35 J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner doxycyclin J 01 C Penicilliner Vibradox tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. Venereavejledning maj 2006 Penicilliner benzylpenicillin Phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 30 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 100 stk (blister) Rocillin dråber IE/ml, 14,3 ml Primcillin mikstur 50 mg/ml= IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Dicillin kapsler 250 mg, 30 stk (blister) kapsler 500 mg, 30 stk (blister) Diclocil inj. og inf. 1 g, 5 htgl Pentrexyl inj. og inf. 1 g, 5 htgl inj. og inf. 2 g, 5 htgl 35

36 pivampicillin amoxicillin pivmecillinam benzatinpenicillin Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Amoxicillin kaps. 500 mg, 20 stk tabl. 750 mg, 20 stk clamydia i 1. trimester; Helicobacterbeh. OBS. kapslerne kan åbnes Imacillin mikstur 50 mg/ml, 100 ml Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Pendysin inj. 1,2 mill. IE, 1 stk Venereavejledning maj 2006 J 01 D Cefalosporiner ceftriaxon Cefotrix pulver til inj. 1 g, 5 htgl pulver til inf. 2 g, 5 htgl J 01 F Makrolider erythromycin clarithromycin Abboticin inj. 1 g, 1 htgl Hexabotin tabl. 500 mg, 20 stk kun til gravide med kendt penicillinallergi i trimester Klacid tabl. 250 mg, 14 stk (blister) mikstur 25 mg/ml, 50 ml til børn og recidiv Helicobacterbeh. 36

37 roxithromycin azithromycin Surlid tabl. 150 mg, 20 stk (blister) til voksne Azithromycin tabl. 500 mg, 2 stk. (blister) 1. valg til clamydia J 01 M Fluorquinoloner ciprofloxacin P 01 A Metronidazol metronidazol Ciprofloxacin inf. 2 mg/ml, 10 x 200 ml Cifin tabl. 250 mg, 10 stk (blister) tabl. 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol inf. 5 mg/ml, 10 x 100 ml tabl. 500 mg, 30 stk supp. 1 g, 10 stk se endvidere P 01 A J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion pivmecillinam trimethoprim sulfamethizol nitrofurantoin Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Trimopan tabl. 100 mg, 30 stk Sulfametizol SAD tabl. 500 mg, 100 stk 1. valg ved ukompliceret urinvejsinfektion Nitrofurantoin tabl. 50 mg, 100 stk 37

38 J 02 Antimykotika til systemisk brug fluconazol itraconazol Fluconazol kapsler 50 mg, 98 stk (blister) kapsler 150 mg, 2 stk (blister) Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) J 04 Midler mod tuberkulose ELI-vejledning Tuberkulose nr. 12., den 28. feb isoniazid pyridoxin isoniazid, pyridoxin ethambutol pyrazinamid rifampicin Isoniazid tabl. 300 mg, 50 stk oral væske 6,7 mg/ml, 300 ml oral væske 40 mg/ml, 100 ml Pyridoxin SAD tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger Isoniazid - Pyridoxin tabl mg, 100 stk Myambutol tabl. 400 mg, 100 stk (blister) Etambutol oral væske 80 mg/ml, 300 ml Pyrazinamid tabl. 500 mg, 112 stk oral væske 50 mg/ml, 100 ml oral væske 100 mg/ml, 250 ml Rimactan kaps. 300 mg, 100 stk tabl. 450 mg, 100 stk Rifadin syrup oral susp. 100 mg/5 ml=20 mg/ml, 120 ml 38

39 rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, isoniazid Rimstar tabl. komb., 60 stk (blister) komb.præparat; bruges de første 2 mdr. af behandlingen J 05 A Midler mod herpes virus infektioner aciclovir J 05 Midler ved HIV infektion Individuel behandling via DIH Geavir inf. subst. 250 mg, 5 htgl Aciclodan tabl. 200 mg, 25 stk (blister) tabl. 800 mg, 35 stk (blister) Lægemidler til behandling af HIV bestilles som øvrig medicin, men godtgøres efterfølgende af Landsapoteket. 39

40 J 07 Vacciner Vacciner mm. købes hos Statens Serum Institut (bortset fra Vivotif) Børnevaccinationer ELI-vejledning nr. 9. den. 19. maj 2006 tuberkulose difteri-tetanuskighoste-poliohaemophilus influenzae type B difteri-tetanuskighoste-polio MFR Øvrige vacciner influenza 2007 mantoux hepatitis B BCG vaccine SSI ved fødsel di-te-ki-pol/act-hib vaccine 3, 5 og 12 måneder di-te-ki-pol booster 5 år MMR vaccine 15 måneder og 12 år Influenza vaccine SSI udgiver årlige vejledning i september ELI-vejledning nr. 10 den 2. juni 2006 vedr. vaccination mod influenza Tuberkulin PPD 2.T.E. Engerix B vaccine sprøjte a 0,5 ml til børn under 15 år sprøjte a 1 ml til voksne egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse 40

41 rabies difteri-tetanus rhesus antistof hepatitis B profylakse Rabies Imovax vaccine Humant Rabies immunglobulin arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse ELI-vejledning nr. 5 den 28. oktober 1999 vedr. human rabiesprofylakse di-te booster egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse Rhophylac Perinatale retningslinier november 2002 Hepatit B immunglobulin P Behring Perinatale retningslinier november 2002 Rejsevacciner og malaria profylakse Rejsevaccine er et tilbud fra sundhedsvæsenet og skal betales af den rejsende selv. Regning med gældende priser udgives af Landsapoteket hvert år primo januar, (jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling, ) Information om aktuelle anbefalinger for vaccination forud for rejser til udlandet kan fås hos Epidemiologisk Afdeling RH og Statens Seruminstitut. For detaljer henvises til eller 41

42 M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler ibuprofen diclofenac naproxen piroxicam Ibumetin tabl. 400 mg, 30 stk (blister) tabl. 400 mg, 100 stk tabl. 600 mg, 30 stk (blister) tabl. 600 mg, 100 stk 1. valg NSAID fås i håndkøb: 200 mg Voltaren inj. 25 mg/ml, 5 x 3 ml Diklofenak enterotabl. 50 mg, 100 stk Diclodan supp. 50 mg, 50 stk Bonyl tabl. 250 mg, 100 stk Piroxicam tabl. 20 mg, 30 stk (blister) lang halveringstid 1 tabl. daglig indometacin sulfasalazin glucosamin Confortid supp. 50 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit Glucosamin kapsler 400 mg, 90 stk fås i håndkøb 42

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 40. Listen er

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 23. november 2016 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 35. Listen er

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 11. oktober 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 20. november 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Positivliste Region Sjælland

Positivliste Region Sjælland Positivliste 2015 - Region Sjælland Version 1 MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER Benzylpenicillin Benzylpenicillin injektion # 0,6 g (1 mill. IE) 10 htgl, 'Panpharma' 1,2 g (2 mill. IE) 10 htgl. 3 g

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4.

Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4. Forord v/ Cheflæge Anne Marie Ulrik, Formand for Lægemiddelkomiteen. Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling i et sundhedsvæsen præget

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Marts 2012 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. April 2016 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2017 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger

Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger December 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger Positivlisten er en oversigt over lægemidler, der kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. September 2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om

Læs mere

De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC.

De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC. Forord ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, formand for Lægemiddelkomiteen. Det er med glæde, jeg atter knytter nogle kommentarer til udgivelsen af rekommandationsbogen for medicin i Grønland. Rekommandationerne

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr 2 - Indhold Nyt fra sygehusapoteket Amgros Metronidazol infusionsvæske, leverandørskifte Penomax skifter til Selexid Obs styrkeskift! Mundstykker til Nicorette

Læs mere

Beskrivelse. 045127 Ancozan Comp 50/12,5mg lysegul rund tablet 52 Ja Aktiv. 454454 Aricept tabl.5mg Hvid rund tablet.mrk.aricept5 81 Ja Aktiv

Beskrivelse. 045127 Ancozan Comp 50/12,5mg lysegul rund tablet 52 Ja Aktiv. 454454 Aricept tabl.5mg Hvid rund tablet.mrk.aricept5 81 Ja Aktiv 095443 Abilify 10 mg tabl oval lyserød tablet A-008 247 Ja 043870 Abilify tabl. 15 mg rund lysegul, mrkt. A 009 296 Ja 148452 Akineton 2 mg tabl Hvid rund tabl. m. kry.k.trekant 344 Ja 022524 Alendronat

Læs mere

Rekommandatiónslisti 2013

Rekommandatiónslisti 2013 Rekommandatiónslisti 2013 - fyri heilivág á Landssjúkrahúsinum Heilivágsnevndin á LS J.C. Svabosgøta 41-49 100 Tórshavn Tel. (298) 304500 fax 314253 www.ls.fo ls@ls.fo Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Sandoz" enterokapsler, hårde PSGRS

Læs mere

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 24. april 2009 Sagsnr.: 0903758 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 37754

Læs mere

Beskrivelse. 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid med delekærv 131 Ja Aktiv

Beskrivelse. 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid med delekærv 131 Ja Aktiv 148452 Akineton 2 mg tablet Hvid med krydsdelekærv 153 Ja 111496 Alendronat 70 mg tablet Rund hvid mrk T 48 Ja 065715 Alfacalcidol 0,25 mikg kapsel Oval hvid 266 Ja 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Rekommandationsbog Oktober 2014

Rekommandationsbog Oktober 2014 Trimopan... 41 UniKalk Forte... 21 Valaciclovir... 42 Valproat... 46 Vancomycin... 42 Vancomycin... 42 Vand... 58 Vaselin/Paraffinolie... 52 Verapamil... 33 Vibeden... 24 Viscotears... 52 Viskøse øjendråber

Læs mere

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER 2016 TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet hændelser, med alvorlige konsekvenser for patienten.

Læs mere

Rekommandationsbog JANUAR 2016. Version 1Januar 2016

Rekommandationsbog JANUAR 2016. Version 1Januar 2016 Tradolan... 37 tramadol... 37 Tramadol... 37 Tramadol Retard... 37 Trimethoprim... 34 Trimopan... 34 UniKalk Forte... 19 Valaciclovir... 35 Valproat... 39 Vancomycin... 35 Vancomycin... 35 Vand... 51 Vaselin/Paraffinolie...

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

Ovenstående lægemidler har følgende tilskudsklausul: Reflukssymptomer.

Ovenstående lægemidler har følgende tilskudsklausul: Reflukssymptomer. Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud i gældende pr. 3. maj 2010 A A 02 A 02 B A 02 BA A 02 BA 01 Fordøjelsesorganer og stofskifte Midler mod syrerelaterede forstyrrelser Midler mod mavesår og gastro-oesophageal

Læs mere

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv 148452 akineton 2 mg rund hvid krydskærv 153 Ja 028851 alendronat 10 mg aflang hvid AN10 0 Ja 111496 alendronat 70 mg rund hvid T 242 Ja 462009 alfuzosin depot 10 mg rund hvid 145 Ja 440215 allopurinol

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende diagnoser samt kliniske farmakologer, hospitalsfarmaceuter

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Risikosituationslægemidler almen praksis

Risikosituationslægemidler almen praksis Risikosituationslægemidler almen praksis Introduktion Risikosituationslægemidler er af Styrelsen for Patentsikkerhed defineret som lægemidler, der er involveret i rapporterede alvorlige eller dødelige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet i efteråret 2013 af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende ATC- grupper samt kliniske

Læs mere

Beskrivelse. 016479 Alprazolam tabl. 0,5 mg Lyserød,kærv,"UPJOHN 55" 0 Ja Aktiv. 208229 Apovit B-combin stærk tabl rund, stærk gul 10 Ja Aktiv

Beskrivelse. 016479 Alprazolam tabl. 0,5 mg Lyserød,kærv,UPJOHN 55 0 Ja Aktiv. 208229 Apovit B-combin stærk tabl rund, stærk gul 10 Ja Aktiv 448125 Adalat 10 mg tablet Rund, lyserød, "A10/BAYER" 0 Ja 192806 Adalat LA 20 mg tabl. Rund,lyserød,"ADALAT 20" 0 Ja 148452 Akineton tabl. 2 mg rund, hvid, krydskærv 116 Ja 111496 Alendronat tab. 70mg

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv 148452 akineton 2 mg rund hvid krydskærv 153 Ja 028851 alendronat 10 mg aflang hvid AN10 0 Ja 111496 alendronat 70 mg rund hvid T 242 Ja 462009 alfuzosin depot 10 mg rund hvid 145 Ja 440215 allopurinol

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Medicingennemgang Region Hovedstaden

Medicingennemgang Region Hovedstaden Baggrund Antallet af lægemiddelrelaterede problemer stiger med stigende alder og antal lægemidler Region Hovedstaden Bente Kirkeby Forårsmøde, IRF, 14. maj 2011 Embedslægerapporter har vist at der kun

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Indhold. Introduktion... 9

Indhold. Introduktion... 9 Indhold Introduktion... 9 100 receptpligtige lægemidler...13 Statiner...14 ACE-hæmmere...16 Acetylsalicylsyre...17 Beta-blokkere...19 Ca-kanal-blokkere (Gruppe 2)...21 AT2-receptor-blokkere...22 Thiazider...23

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status:

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status: 016620 Abilify 5 mg tabl Aflang, blå, "A-007 5" 0 Ja 103013 Aciclovir 200 mg tablet hvid,rund,kærv 0 Ja 448125 Adalat 10 mg tablet Rund, lyserød, "A10/BAYER" 0 Ja 192806 Adalat LA 20 mg tabl. Rund,lyserød,"ADALAT

Læs mere

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe A Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status:

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status: 028032 Abilify 10 mg tabl lyserød, aflang "A 008 10" 270 Ja 118574 Abilify 5 mg tablet aflang,blå,"a-007","5" 216 Ja 028051 Abilify tablet 15 mg Lille gul rund "A-009 15" 278 Ja 057547 Aciclodan 400 mg

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side!

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side! 4 Nyhedsbrev Tema: Risiko oktober 2012, årgang 2 Indhold: Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig Risikosituationslægemidler Hvad bør sundhedspersoner gøre? OBS-meddelelse om stort stomioutput Utilsigtede

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper

Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper 2017 Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet hændelser, med alvorlige konsekvenser for patienten.

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice

Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice Klinisk farmaci Rationelt lægemiddelforbrug og udvidet medicinservice Projekt udført på medicinske sengeafsnit M1 og M2 i Sygehus Himmerland, Hobro Sygehusapoteket Region Nordjylland farmakonom Pia Vestergaard

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omelix enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "BMM Pharma" enterotabletter

Læs mere

Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang

Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang Polyfarmaci og interaktioner Medicingennemgang Hvad er polyfarmaci? Er polyfarmaci et reelt eller et medieskabt problem? Hvordan kan vi minimere risikoen for polyfarmaci-skabte problemer? Medicingennemgang

Læs mere

Min lægetaske. Akutte tilstande

Min lægetaske. Akutte tilstande Akutte tilstande Min lægetaske Af Lars G. Johansen Hvad rummer din lægetaske, og hvornår har du sidst revideret dens indhold? Hvor meget instrumentarium og medicin skal man egentlig slæbe med på sygebesøg?

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr. 3-2014 Indhold Specialistgruppemøder 1. kvartal 2014 B05 Skifte af NaCl infusionsvæsker C03 Furix 40 mg upload af diurese J01 Keflex ændring af rekommandation

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m.

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m. Anæstesiologisk afdeling R Nr: BØRNEANÆSTESI AN 28 Udarbejdet af: Michael Crawford Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Michael Crawford Målgruppe: Anæstesilæger og sygeplejersker Sidst ajourført den:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde har

Læs mere

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt: Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling Listen er tiltrådt på interamtsmødet den 19. maj 2006 med virkning fra 1. juli 2006 Ordningen

Læs mere

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE NYHEDSBREV UGE 28. 2006 RADIOER Vi har nu fået 5 radioer. De kommer i uge 30. Der er 2 til ZOA3 og 3 til ZOA1 Bliver vi glade for dem må vi søge til resten af stuerne. Uge 28 er gået stille og roligt,

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Hormoner til systemisk brug

Hormoner til systemisk brug Hormoner til systemisk brug Hovedgruppe H Hovedgruppe H Hormoner til systemisk brug Glukokortikoider binyrebarkhormoner: Prednison Prednisolon Solu-Medrol Hydrokortison Lederspan Depo-Medrol Indikationer:

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Amneal" enterokapsler PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler,

Læs mere

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen Hjerte-kar-sygdom for praksis personale Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen EKG ets elementer http://fadlforlag.dk/wp/wp-content/uploads/klinisk-elektrokardiologi.pdf

Læs mere

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests ANTIEPILEPTIKA Analyseusikkerhed (impræcision) oplyses ved henvendelse til laboratoriet Medikament Indholdsstof Analysemetode Handelsnavne Prøvemateriale og mængde** afpipetteret Glastype Opbevaring Forsendelse

Læs mere

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests

Repertoire og præanalytiske forhold - medikamentanalyser og gentests ANTIEPILEPTIKA Medikament Handelsnavne Prøvemateriale og Glastype Opbevaring Forsendelse Særlige forhold Udføres*** Vejledende Indholdsstof mængde** terapeutisk afpipetteret interval Bromid Dibro-be Medicinfastende*

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: Case: Fru Nielsen på 56 år har lige gennemgået en tarmoperation. Postoperativt får hun pga. stærke smerter en kombination af morphin

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm Patientsikkerhed på pro.medicin.dk Christianna Marinakis, cand.pharm 10/2/2014 Beslutningsstøtte ved lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) Lidt baggrund Patientsikkerhed i tal Risikosituationslægemidler

Læs mere