Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen"

Transkript

1 Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig økonomisk gevinst. Rekommandationerne skal tjene som en fælles guideline ved lægelmiddelordinationerne. Det har stor betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at de beskrevne rekommandationer følges af de ordinerende læger og at det begrænsede lægemiddelsortiment opfattes som det til rådighed værende for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Udgangspunkt for rekommandationerne er patientbehandlingen på kystsygehusene; lokale afvigelser og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet at synonym- og analoge skift fra år til år, såvidt det er muligt under hensyntagen til det juridiske i de årlige lægemiddellicitationer. Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift vil som tidligere udkomme sideløbende med rekommadationsbogen, men er som noget nyt medtaget bagerst i bogen. Indekset fungerer fortsat som synonym- og analogliste. De rekommanderede præparater er valgt efter følgende kriterier: Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Den terapeutiske tradition på Kysten Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellinge dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koderne. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset er ligeledes en synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer. I indekset optræder også en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analog ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis sammen dosering. Derfor skal analogskift foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det har været ønsket af hensyn til bogens praktiske anvendelse og ved bestillingen af lægemidler. Pakningerne skal være brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Ved lægemiddellicitationerne kan de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; derfor kan kun de nævnt pakninger leveres. Til gengæld er flere pakningsstørrelser nævnt ved produkter, hvor det er praktisk i klinikken og økonomisk rimeligt. Eventuelle fejl bedes meddelt til Lægemiddelkomiteen. Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland 2007 er foretaget af farmacuet Dorthe Jørgensen og Landsapoteker Inge Mortensen, Landsapoteket i Grønland. 2

3 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte... 7 A 01 Mundhule og tænder... 7 A 02 Midler mod ulcussygdomme mm... 7 A 03 Spasmolytika og antikolinergika... 8 A 04 Antiemetika... 8 A 06 Laksantia... 8 A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner... 9 A 07 B Andre midler mod diarre... 9 A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) B 05 Infusionsvæsker DIH C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

4 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception locale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 D Cefalosporiner J 01 F Makrolider

5 J 01 M Fluorquinoloner P 01 A Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner J 05 Midler ved HIV infektion J 07 Vacciner Rejsevacciner og malaria profylakse M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika N 04 Antiparkinson N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 Psykostimulantia N 07 Andre midler til CNS P Parasitologi P 01 B Malaria midler P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler

6 R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Astmamidler R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 S Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 AA Midler mod alkoholisme V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre Kostilskud til patienter med lavt energiindtag. 66 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i frihandel i Grønland Holdbarhed af sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin Indeks: Synonym og analogliste Præparatskifteliste

7 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder hydrogenperoxid klorhexidin miconazol Brintoverilte liniment 3%, 100 ml Klorhexidin mundskylning 0,1%, 10 x 100 ml fås i håndkøb Brentan mundhulegel 2%, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid misoprostol Aluminiumaminoacetat alginsyre, AlOH esomeprazol pantoprazol Magnesia tabl. 500 mg, 100 stk fås i håndkøb Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Novaluzid oral suspension, 500 ml tyggetabl. 100 stk (blister) i håndkøb: tyggetabl. Balancid Novum Gaviscon mikstur 500 ml tyggetabl. 120 stk (blister) Nexium enterotabl. 20 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 20 mg, 100 stk Pantoloc pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion 7

8 A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin atropin metoclopramid Duspatalin tabl. 135 mg, 50 stk (blister) Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml tabl. 10 mg, 40 stk (blister) supp. 20 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondasetron tabl. 8 mg, 30 stk (blister) Zofran supp. 16 mg, 5 stk kvalme og opkastning postoperativt eller som følge af kemoterapi A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotiskvirkende lactulose loppefrøskaller Medilax mikstur 667 mg/ml, 100 ml Lactulose oral opløsning 667 mg/ml, 1000 ml fås i håndkøb: Medilax 100 ml Husk pulver 200 g 8

9 Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 100 stk (blister) Perilax supp. 10 mg, 6 stk Picolon dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat klysma 150 ml, 10 stk Glyoktyl klysma 7,5 ml, 100 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid mælkesyrebakterier Mycostatin mikstur IE/ml, 60 ml Imodium tabl. 2 mg, 20 stk (blister) fås i håndkøb Paraghurt tabl. 100 stk A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Carbomix Granulat, 50 g 9

10 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon sulfasalazin Asacol enterotabl. 400 mg, 100 stk (blister) rektalvæske 1g, 7 x 100 ml Mesasal supp. 500 mg, 60 stk colitis ulcerosa Pred-Clysma rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Pankreon enterokaps., 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin Insulin, humant isophan insulin, humant insulin, humant og isophan insulin, humant Actrapid NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml hurtigtvirkende Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml middellangt virkende Mixtard 30 NovoLet inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml kombination 10

11 A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glibenclamid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk Daonil tabl. 3,5 mg, 100 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin b1-vitamin b-vitamin komb. askorbinsyre Livol multi tabl., 200 stk Livol multi børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD-vitamin dråber, 12 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn fås i håndkøb: Multitabs ACD-dråber Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk B-Combin inj. 10 x 2 ml B-Combin stærk tabl. 100 stk C-vitamin tabl. 500 mg, 100 stk 11

12 pyridoxin Pyridoxin SAD inj. 25 mg/ml, 10 x 2 ml antidot isoniazid tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium Calcium-Sandoz inj. 9 mg Ca/ml, 5 x 10 ml calcium, D-vitamin UniKalk med D-vitamin tabl mg + 10 mikg, 180 stk kalium Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk 12

13 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre warfarin streptokinase dalteparin Hjerdyl tabl. 75 mg, 100 stk Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk Streptase inf. 1,5 mill. IE, 1 htgl Fragmin inj anti-xa IE/ml, 10 x 1 ml inj anti-xa IE/ml = 2500 IE, 10 sprøjter a 0,2 ml B 02 Hæmostatika tranexamsyre phytomenadion Tranexamsyre inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklokapron tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml 13

14 B 03 Midler mod anæmi jern, C-vitamin Jern Jern C tabl. 100 mg, 100 stk fås i håndkøb: Ferroduretter Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning nr. 4 af 15. juni 2005 vedr. vitamin- og jerntilskud til børn hydroxocobalamin Vibeden 1 mg/ml, 5 x 1 ml folsyre erythropoietin Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer november 2002 Folinsyre tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon sprøjter i individuelle styrker (Eprex kan ikke anvendes i Grønland, da præparatet er meget temperaturfølsomt ved transport) 14

15 B 05 Infusionsvæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand inj., ampul 20 x 20 ml Natriumklorid inj. 9 mg/ml, ampul 20 x 20 ml Darrow-Glukose 10 x 250 ml Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml 10 x 20 ml Mannitol 150 mg/ml 12 x 500 ml # Natriumhydrogencarbonat 84 g/l 10 x 100 ml # Voluven inf. 60 mg/ml 15 x 500 ml # Kan bestilles enkeltvis i Nuuk Skyllevæsker Kysten (anbefalede) Sterilt vand (flasker) Natriumklorid 0,9% Renset vand til mikstur 9 x 1000 ml 20 x 150 ml 20 x 150 ml 15

16 B 05 Infusionsvæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul 20 x 20 ml 20 x 20 ml Darrow-Glukose inf. 10 x 250 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 30 x 100 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 12 x 500 ml * Glukose inf. 50 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 100 mg/ml 9 x 1000 ml * Glukose inf. 200 mg/ml 9 x 1000 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 30 x 100 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 20 x 250 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 12 x 500 ml * Natriumklorid inf. 9 mg/ml 9 x 1000 ml * Kalium-Natrium-Glucose inf. 9 x 1000 ml * Kaliumklorid inf. konc. 1 mmol/ml Macrodex inf. 60 mg/ml m. NaCl Promiten inj. 150 mg/ml 10 x 20 ml 500 ml 20 ml Mannitol inf. 150 mg/ml 500 ml * Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l isotonisk 500 ml * 16

17 Skyllevæsker DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Glycin skyllevæske 1,5 % 4 x 3000 ml * Natriumklorid (flasker) 9 x 1000 ml * Sterilt vand (pose) 10 x 1000 ml * Sterilt vand (flasker) 12 x 500 ml * Sterilt vand (flasker) 9 x 1000 ml * Natriumklorid 0,9% 20 x 150 ml Renset vand til mikstur 20 x 150 ml Hospitalssprit 70% 5000 ml * Ernæring DIH (*bestilles senest onsdag, leveres fredag) Intralipid inf. 100 mg/ml 500 ml Intralipid inf. 200 mg/ml 500 ml Glukose-elektrolyt lavklorid inf. til TPN 1000 ml * Vaminolac inf. 100 ml Infumix poser til TPN blanding 500 ml StructoKabiven inf. (4x1100 kcal) 4 x 986 ml * StructoKabiven inf. (2x2100 kcal) 2 x 1970 ml * StructoKabiven Perifer inf. (3x1300 kcal) 3 x 1904 ml * 17

18 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin SAD inj. 0,25 mg/ml, 10 x ml tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin atropin dopamin Isoprenalin Cordarone inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordan tabl. 200 mg, 30 stk (blister) Adrenalin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Atropin SAD inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Dopmin inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml Isoprenalin SAD inj. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml. C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Nitrolingual sublingualspray, 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitromex resoriblet 0,25 mg, 30 stk resoriblet 0,50 mg, 30 stk 18

19 isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 20 mg, 60 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 02 Antiadrenerge midler metyldopa dihydralazin Aldomet tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier november 2002 Nepresol inj. 25 mg x 5 Perinatale retningslinier november 2002 C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid spironolacton Centyl Mite m. K+ tabl. komb., 100 stk Centyl m. K+ tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk Spiron tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison quinine Proctosedyl supp. komb., 12 stk rektalsalve komb., 30 g Kinin tabl. 100 mg, 100 stk 19

20 C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol propranolol sotalol Seloken inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Selo-Zok depottabl. 50 mg, 100 stk depottabl. 100 mg, 100 stk 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. Propranolol tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotacor inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler carvedilol labetalol C 08 C Calciumantagonister Dimitone tabl. 6,25 mg, 28 stk (blister) tabl. 25 mg, 28 stk (blister) Trandate inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt nimodipin Nimotop inf. 0,2 mg/ml, 5 x 50 ml tabl. 30 mg, 100 stk 20

21 amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml tabl. 40 mg, 250 stk tabl. 80 mg, 250 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Corodil tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Cozaar tabl. 50 mg, 28 stk (blister) Simvastatin tabl. 20 mg, 100 stk tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg anvend 40 mg x 2 1. valg statin Zarator tabl. 10 mg, 30 stk (blister) 2. valg statin 21

22 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2%, 15 g 1. valg til vaginalsvamp Brentacort creme, komb., 15 g Lamisil creme 1%, 7,5 g 1. valg til hudsvamp fås i håndkøb Nizoral creme 2%, 30 g shampoo 2%, 120 ml fås i håndkøb: shampoo 1% Loceryl medicinsk neglelak 5%, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol Terbinafin tabl. 250 mg, 28 stk 1. valg Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) 2. valg 22

23 D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid fysisk solblok Archiv creme 10 x 100 ml fås i håndkøb Locobase fedtcreme, 30 g fedtcreme, 100 g fås i håndkøb Baby Olie 230 ml fås i håndkøb Pantothenol salve, 30 ml brystvortecreme og røde babynumser Vaselin almindelig, 55 ml Salicyl salve 5%, 30 g Zink liniment 12,5%, 100 ml blød pasta 30%, 30 g Cosmea creme u/ parfume (F 25), 100 ml stift (F 20), 14 g 23

24 D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex salve 50 mikg/g, 120 g creme 50 mikg/g, 120 g liniment 50 mikg/ml, 120 ml Daivobet salve, 60 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug mupirocin oxytetracyclin, polymyxin B metronidazol podophyllotoxin sølvsulfadiazin aciclovir Bactroban creme 2%, 15 g Terramycin-Polymyxin B salve, 15 g Metronidazol creme 1%, 25 g Wartec liniment 5 mg/ml, 3 ml m. spejl Podofyllinsprit liniment 20%, 10 ml Flamazine creme 1%, 50 g Acivir creme 5%, 2 g fås i håndkøb: Zovir 24

25 D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Hydrokortison salve1%, 10 ml salve 1%, 30 ml creme 1%, 10 ml creme 1%, 30 ml Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Locoid salve 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 30 g lipid creme 0,1%, 100 g Diproderm salve 0,05%, 20 g salve 0,05%, 100 g creme 0,05%, 20 g creme 0,05%, 100 g Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol betamethason Dermovat salve 0,05%, 25 g Diprolen gel 0,05 mg/g, 50 g til hårbund D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g 25

26 fusidinsyre, hydrocortison Fucidin-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve, 20 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol D 10 Midler mod akne azelainsyre clindamycin Klorhexidin sprit farvet SAD Kutan opløsning 0,5%, 100 ml Kutan opløsning 0,5%, 500 ml Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Kaliumpermanganat SAD liniment 3%, 500 ml pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit 70% denatureret, 5 L Skinoren creme 20%, 30 g D 11 Andre dermatologiske midler kupriacteat mm. Dalacin kutan opløsning 10 mg/ml, 30 ml Verucid liniment, 10 ml fås i håndkøb 26

27 ichthammol Meditar Shampoo 2%, 100 ml 27

28 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug econazol miconazol clotrimazol metronidazol Mælkesyrebakterier Pevaryl vagitorier 150 mg, 3 stk Brentan creme 2%, 15 g fås i håndkøb: Canesten Canesten vaginaltabl. 500 mg, 1 stk kun til gravide, Venereavejledning maj 2006 fås i håndkøb Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk se endvidere P 01 A Vivag Female vagitorier, 12 stk G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol carboprost Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) Perinatale retningslinjer, a.b.pro vejl., revideret juli 2004 Prostinfenem inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml postpartum blødning Perinatale retningslinier november

29 methylergometrin terbutalin cabergolin Methergin inj. 0,2 mg/ml, 10 x 1 ml tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) Bricanyl Retard depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl inf. konc. 0,5 mg/ml, 10 x 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk Perinatale retningslinier november 2002 G 02 B Kontraception locale midler barriere antikonception cu+ levonorgestrel etonogestrel etonogestrel, ethinylestradiol Ortho pessar str A.N. kondomer m/ alm. creme lilla: str. medium, 10 stk blå: str. medium, rillet, 10 stk gul: str. large, 10 stk Glidecreme Medic Team vandbaseret, 25 ml UT standard spiral med kobber Levonova spiral med hormon Implanon Implantat NuvaRing Vaginalring med hormon, 3 stk 29

30 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk postcoital antikonception Kombinationspræparater se endvidere skema side 28 gestoden, ethinylestradiol desogestrel, ethinylestradiol levonorgestrel, ethinylestradiol Lindynette tabl. 3 x 21 stk Novynette tabl. 3 x 21 stk Marvelon 28 tabl. 3 x 28 stk Malonetta tabl. 3 x 21 stk Mini piller norethisteron Flerfasepræparater levonorgestrel, ethinylestradiol Mini-Pe tabl. 3 x 28 stk Triminetta tabl. 3 x 21 stk 30

31 G 03 A Hormonal kontraception udvalgte kombinations præparater de markerede er rekommanderede ethinylestradiol Levonorgestrel 0,25 mg 0,15 mg Desogestrel 0,15 mg Gestoden 0,075 mg 50 mikg Neogynon 30 mikg Malonetta Microgyn Marvelon 28 Desorelle Marvelon Lindynette Minulet 20 mikg Novynette Mercilon Gestonette Harmonet Meloden 31

32 G 03 Østrogen og gestagen estriol estradiol estradiol norethisteron estradiol norethisteron Ovestin vagitorier 0,5 mg, 15 stk lokalbehandling i skeden Femanest tabl. 1 mg, 3 x 28 stk tabl. 2 mg, 3 x 28 stk ren østrogen til kvinder uden livmoder Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning medroxyprogesteron Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) G 04 Andre urologiske præparater sildenafil alfuzosin Viagra tabl. 25 mg, 4 stk tabl. 50 mg, 4 stk udleveres kun til patienter, hvis grund-sygdom forårsager svær erektil dysfuntion, pga. neurologiske eller vaskulære liderlser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer og hypertension, som behandles med mindst 3 antihypertensiva. Xatral tabl. 2,5 mg, 30 stk (blister) 32

33 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin oxytocin H 02 Kortikosteroider til systemisk brug prednisolon betamethason triamcinolon methylprednisolon hydrocortison Desmopressin næsespray 10 mikg/dosis, 3 x 5 ml Syntocinon inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml næsespray 40 IE/ml, 5 ml Perinatale retningslinier november 2002 Prednisolon tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Celeston inj. 3+3 mg/ml, 1 x 2 ml Perinatale retningslinier november 2002 Kenalog inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. Solu-Medrol pulver og solv. til inj. opl. 40 mg, 1 htgl. antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit Solu-Cortef pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl. Substitutionsbehandling 33

34 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouracil thiamazol H 04 Pancreashormoner glucagon Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapsol tabl. 5 mg, 100 stk GlucaGen Hypokit pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 htgl 34

35 J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner doxycyclin J 01 C Penicilliner Vibradox tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. Venereavejledning maj 2006 Penicilliner benzylpenicillin Phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 30 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 100 stk (blister) Rocillin dråber IE/ml, 14,3 ml Primcillin mikstur 50 mg/ml= IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Dicillin kapsler 250 mg, 30 stk (blister) kapsler 500 mg, 30 stk (blister) Diclocil inj. og inf. 1 g, 5 htgl Pentrexyl inj. og inf. 1 g, 5 htgl inj. og inf. 2 g, 5 htgl 35

36 pivampicillin amoxicillin pivmecillinam benzatinpenicillin Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Amoxicillin kaps. 500 mg, 20 stk tabl. 750 mg, 20 stk clamydia i 1. trimester; Helicobacterbeh. OBS. kapslerne kan åbnes Imacillin mikstur 50 mg/ml, 100 ml Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Pendysin inj. 1,2 mill. IE, 1 stk Venereavejledning maj 2006 J 01 D Cefalosporiner ceftriaxon Cefotrix pulver til inj. 1 g, 5 htgl pulver til inf. 2 g, 5 htgl J 01 F Makrolider erythromycin clarithromycin Abboticin inj. 1 g, 1 htgl Hexabotin tabl. 500 mg, 20 stk kun til gravide med kendt penicillinallergi i trimester Klacid tabl. 250 mg, 14 stk (blister) mikstur 25 mg/ml, 50 ml til børn og recidiv Helicobacterbeh. 36

37 roxithromycin azithromycin Surlid tabl. 150 mg, 20 stk (blister) til voksne Azithromycin tabl. 500 mg, 2 stk. (blister) 1. valg til clamydia J 01 M Fluorquinoloner ciprofloxacin P 01 A Metronidazol metronidazol Ciprofloxacin inf. 2 mg/ml, 10 x 200 ml Cifin tabl. 250 mg, 10 stk (blister) tabl. 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol inf. 5 mg/ml, 10 x 100 ml tabl. 500 mg, 30 stk supp. 1 g, 10 stk se endvidere P 01 A J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion pivmecillinam trimethoprim sulfamethizol nitrofurantoin Selexid tabl. 200 mg, 100 stk Trimopan tabl. 100 mg, 30 stk Sulfametizol SAD tabl. 500 mg, 100 stk 1. valg ved ukompliceret urinvejsinfektion Nitrofurantoin tabl. 50 mg, 100 stk 37

38 J 02 Antimykotika til systemisk brug fluconazol itraconazol Fluconazol kapsler 50 mg, 98 stk (blister) kapsler 150 mg, 2 stk (blister) Sporanox kapsler 100 mg, 28 stk (blister) J 04 Midler mod tuberkulose ELI-vejledning Tuberkulose nr. 12., den 28. feb isoniazid pyridoxin isoniazid, pyridoxin ethambutol pyrazinamid rifampicin Isoniazid tabl. 300 mg, 50 stk oral væske 6,7 mg/ml, 300 ml oral væske 40 mg/ml, 100 ml Pyridoxin SAD tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger Isoniazid - Pyridoxin tabl mg, 100 stk Myambutol tabl. 400 mg, 100 stk (blister) Etambutol oral væske 80 mg/ml, 300 ml Pyrazinamid tabl. 500 mg, 112 stk oral væske 50 mg/ml, 100 ml oral væske 100 mg/ml, 250 ml Rimactan kaps. 300 mg, 100 stk tabl. 450 mg, 100 stk Rifadin syrup oral susp. 100 mg/5 ml=20 mg/ml, 120 ml 38

39 rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, isoniazid Rimstar tabl. komb., 60 stk (blister) komb.præparat; bruges de første 2 mdr. af behandlingen J 05 A Midler mod herpes virus infektioner aciclovir J 05 Midler ved HIV infektion Individuel behandling via DIH Geavir inf. subst. 250 mg, 5 htgl Aciclodan tabl. 200 mg, 25 stk (blister) tabl. 800 mg, 35 stk (blister) Lægemidler til behandling af HIV bestilles som øvrig medicin, men godtgøres efterfølgende af Landsapoteket. 39

40 J 07 Vacciner Vacciner mm. købes hos Statens Serum Institut (bortset fra Vivotif) Børnevaccinationer ELI-vejledning nr. 9. den. 19. maj 2006 tuberkulose difteri-tetanuskighoste-poliohaemophilus influenzae type B difteri-tetanuskighoste-polio MFR Øvrige vacciner influenza 2007 mantoux hepatitis B BCG vaccine SSI ved fødsel di-te-ki-pol/act-hib vaccine 3, 5 og 12 måneder di-te-ki-pol booster 5 år MMR vaccine 15 måneder og 12 år Influenza vaccine SSI udgiver årlige vejledning i september ELI-vejledning nr. 10 den 2. juni 2006 vedr. vaccination mod influenza Tuberkulin PPD 2.T.E. Engerix B vaccine sprøjte a 0,5 ml til børn under 15 år sprøjte a 1 ml til voksne egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse 40

41 rabies difteri-tetanus rhesus antistof hepatitis B profylakse Rabies Imovax vaccine Humant Rabies immunglobulin arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse ELI-vejledning nr. 5 den 28. oktober 1999 vedr. human rabiesprofylakse di-te booster egenbetaling ved rejseprofylakse arbejdsgiverbetaling ved erhvervsmæssig profylakse Rhophylac Perinatale retningslinier november 2002 Hepatit B immunglobulin P Behring Perinatale retningslinier november 2002 Rejsevacciner og malaria profylakse Rejsevaccine er et tilbud fra sundhedsvæsenet og skal betales af den rejsende selv. Regning med gældende priser udgives af Landsapoteket hvert år primo januar, (jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling, ) Information om aktuelle anbefalinger for vaccination forud for rejser til udlandet kan fås hos Epidemiologisk Afdeling RH og Statens Seruminstitut. For detaljer henvises til eller 41

42 M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler ibuprofen diclofenac naproxen piroxicam Ibumetin tabl. 400 mg, 30 stk (blister) tabl. 400 mg, 100 stk tabl. 600 mg, 30 stk (blister) tabl. 600 mg, 100 stk 1. valg NSAID fås i håndkøb: 200 mg Voltaren inj. 25 mg/ml, 5 x 3 ml Diklofenak enterotabl. 50 mg, 100 stk Diclodan supp. 50 mg, 50 stk Bonyl tabl. 250 mg, 100 stk Piroxicam tabl. 20 mg, 30 stk (blister) lang halveringstid 1 tabl. daglig indometacin sulfasalazin glucosamin Confortid supp. 50 mg, 10 stk Salazopyrin Entabs enterotabl. 500 mg, 100 stk enterotabletter både til colitis ulcerosa og reumatoid artrit Glucosamin kapsler 400 mg, 90 stk fås i håndkøb 42

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC.

De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC. Forord ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, formand for Lægemiddelkomiteen. Det er med glæde, jeg atter knytter nogle kommentarer til udgivelsen af rekommandationsbogen for medicin i Grønland. Rekommandationerne

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Metode 2.1. Underopdeling i delmarkeder 2.2. Parametre for undersøgelsen af udleveringspraksis 2.3. Datagrundlag

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard Planlægning af den farmakologiske lindring 13.11.2014 Gorm Thusgaard Gorm Thusgaard Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2007: Risikomedicin Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler

Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler (Fortegnelse over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud) Under henvisning til 5 i bekendtgørelse nr. 180 af 17. marts 2005 om medicintilskud offentliggøres

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslemning af tabletter og kapsler mest muligt. Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt

Læs mere

piller Guide PAS PÅ Farligt at blande Få styr på din medicin Det skal du passe på APRIL 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

piller Guide PAS PÅ Farligt at blande Få styr på din medicin Det skal du passe på APRIL 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide APRIL 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus PAS PÅ Farligt at blande piller Få styr på din medicin Det skal du passe på FARLIGT AT BLANDE PILLER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lars

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL Brentan mundhulegel A02BC01 OMEPRAZOL Losec Omeprazol "Actavis" Omeprazol "Bluefish" Omeprazol "BMM Pharma" Omeprazol "Copyfarm"

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter Hovedpine Medicinering og hovedpine Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november 2009 Dansk Hovedpinecenter

Læs mere

Når det gælder medicingennemgang. Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark

Når det gælder medicingennemgang. Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark Når det gælder medicingennemgang Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark Hvordan undgås unødig polyfarmaci? Lipidbehandling Psykofarmaka Osteoporosebehandling TAB, Kodipar, 30,6 + 500 mg, 1-2 tabletter

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Landskursus for Lunge- og Allergisygeplejersker Svendborg 15.marts 2012 Mogens Krøigaard Indhold Specielle problemer ved anæstesi Hvad reagerer man på Udredningsprogram

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring Hospice Sønderjylland Procedure: Sondeernæring Oprettet d. 03/08-2007 af: TS Sidst revideret d. 01.07.2013 af: HLE Godkendt d. 01.07.2013 af: HLE /IAB Skal revideres d. 01.07.2015 af: KIG Formål: At ernæring

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Epilepsi. før, under og efter. graviditet

Epilepsi. før, under og efter. graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet er forfattet af overlæge Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, overlæge Helle Zingenberg, afsnit for føtalmedicin,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave

ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave ANTIDOTER Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark Antidoter 2009 (11)final Antidoter: Antidotberedskabet i Danmark. Udgivet af Arbejdsgruppen for Antidotberedskab

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Gruppe N Psykofarmaka

Gruppe N Psykofarmaka Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Kliniske retningslinier

Kliniske retningslinier Kliniske retningslinier - Palliation i Udgivet af Palliationssygeplejerskerne i Hjørring, Thisted, Hobro, Farsø og Aalborg 1 Kliniske retningslinier Palliationssygeplejerskerne i har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Medicinordination på hospitaler...1 Receptskrivning...2 Rationel farmakoterapi...9 Terapeutisk drug monitorering,

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark

Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark Den Norske Patientsikkerhedskonference PARALLELSESSION Den. 28. september 2011 MARIANNE LISBY, POSTDOC, PH.D.

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere