Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 / 2012 VUC Vest, Varde hfe Dansk A Inger-Marie Corfitz Mose 51DA0A11E11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Introduktion til genrer og tekstanalyse Eventyr- og fantasygenren, værk 1 (selvlæst værk) Mundtligt forløb med kursistoplæg Skriftlighed, sprogrigtighed og grammatik Tekst og samfund (samfundsregulerende / samfundskritiske tekster) Skriftligt forløb de tre skriftlige eksamensformer Storbyen i litteraturen, værk 2: København Reklamer Journalistik og kommunikation Oplysningstid, romantik, romantisme Det moderne gennembrud, svensk, norsk, værk 3: Et dukkehjem Mellemkrigstid Litterært forløb om tro, medieværk: Adams æbler, værk 4 (selvlæst værk) Realisme og modernisme fra ca , tværfagligt forløb Litterært og sprogligt forløb om narrativitet / livshistorie, værk 5: Den tynde hud 90 ernes og 0 ernes litteratur set i et litterært og sprogligt lys Side 1 af 17

2 Titel 1 Introduktion til genrer og tekstanalyse Ole Ravn m.fl.: Af Dansk i grundforløbet (k) L. Holberg: Af Jeppe på bjerget (k) Jens Smærup Sørensen: Af Vi to (k) Genre, (udleveret tekst) (k) Hvilken genre vil du skrive i? Resumé (udl. Kopi) (k) Martha Christensen: Glansbilleder (k) Jørgen Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) 27 lektioner á 45 min. Kendskab til forskellige genrer (genrebevidsthed) og basal tekstanalyse, skriftlighed Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde Side 2 af 17

3 Titel 2 Eventyr- og fantasygenren, værk 1 (selvlæst værk) Kong Lindorm (k) H. C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne Selvlæst værk (k) Karen Blixen: Ringen (k) Tove Ditlevsen: Prinsessens sang (k) Vibeke Blaksteen m.fl.: Eventyr i dansk (s) Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) Villy Sørensen: Af H. C. Andersen: Eventyr Ole Zoltan Göller: Greb om analysen. Lyrik (s) 18 lektioner á 45 min Tekstanalyse, øget genrebevidsthed, introduktion til eventyr og fantasy, litteraturhistorisk bevidsthed, selvstændig brug af litterær metode Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, skriftlige øvelser, individuelt arbejde Side 3 af 17

4 Titel 3 Mundtligt forløb med kursistoplæg Lise Ludvigsen m.fl.: Studievaner på hf (k) At holde et mundtligt oplæg (udl. kopi) (k) Anders Fogh Rasmussen: Nytårstale 2008 (k) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) 9 lektioner á 45 min. Metoder til mundtlige oplæg, sproglig analyse, det retoriske pentagram, appelformer, argumentation Klasseundervisning, kursistoplæg, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, skriveøvelser, individuelt arbejde. Side 4 af 17

5 Titel 4 Skriftlighed, sprogrigtighed og grammatik Brobygningsdag på VUC Vest, Esbjerg Pia Quist m.fl: Sprogforløb i dansk (k) Niarn: kælling, raptekst 2004 (k) Jokeren: Kvinde Din Møgluder, raptekst 2003 (k) Hanne-Vibeke Holst: Brev til en gangsrapper, Politiken, (k) (grammatik) (k) Samvirke: Drop lektierne (k) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) Anders Østergaard: Skriftlig dansk i hf (s) 18 lektioner á 45 min. Træning i skriftligt arbejde, grammatik, sproglig analyse, argumentationsanalyse Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde Side 5 af 17

6 Titel 5 Tekst og samfund (samfundsregulerende / samfundskritiske tekster) Ebbe Skammelsøn (k) Vita Andersen: Hvad tror du jeg tror (k) Jørn Jacobsen m.fl.: Folkeviser (s) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) Ole Zoltan Göller: Greb om analysen. Lyrik (s) 9 lektioner á 45 min. Litteratuhistorisk bevidsthed, bevidsthed om litteraturen som samfundsregulerende / samfundskritisk redskab, tekstanalyse Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, gruppearbejde Side 6 af 17

7 Titel 6 Skriftligt forløb de tre skriftlige eksamensformer Anders Østergaard: Skriftlig dansk i hf (k) Ibid: Eksempel på en introducerende artikel (k) Ibid: Eksempel på et analyserende oplæg (k) Ibid: Eksempel på en argumenterende artikel (k) Diverse skriveøvelser 9 lektioner á 45 min. Træning af skriveprocesser, træning af skriftlig eksamensopgave, mind map, grammatik, Skriveøvelser, pararbejde, klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer Side 7 af 17

8 Titel 7 Storbyen i litteraturen, værk 2: København Katrine Marie Guldager: København (værk 2), (k) Martin Andersen Nexø: Murene Jokeren: København København, raptekst (k) Tom Kristensen: Middag (k) Litteraturhåndbogen (s) Genrer og tematikker (s) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Ole Zoltan Göller: Greb om analysen. Lyrik (s) 27 lektioner á 45 min. Tekstanalyse, genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, gruppefremlæggelser, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde Side 8 af 17

9 Titel 8 Reklamer (k) selvvalgte livsstilsreklamer (netpublicerede) (k) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) 9 lektioner á 45 min. Reklameanalyse (typer, målgrupper, appelformer, sproglige virkemidler, øvrige virkemidler), billedanalyse, det retoriske pentagram, argumentationsanalyse Klasseundervisning, gruppefremlæggelser, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, skriftligt arbejde Side 9 af 17

10 Titel 9 Journalistik og kommunikation Nyhedskriterier, opgaver (udl. kopi) (k) Definition på avistyper (udl. kopi) (k) Et udvalg af ugens aviser Søren B. Skjold: Skriv en journalistiks artikel (slides fra oplæg v. Skjold) (s) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) Lasse Jensen: Mennesker og medier ( Efter massakren ) Anders Østergaard: Introducerende artikel: Hvad skal du særligt gøre? in Skriftlig dansk i hf (s) 18 lektioner á 45 min. Nyhedsgenrer, avistyper, nyhedskriterier, sproglige virkemidler, avisens historie, den medieskabte virkelighed, medier, nyhedskriterier, sproglig analyse, kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, skriftligt arbejde, individuelt arbejde Side 10 af 17

11 Titel 10 Oplysningstid, romantik og romantisme Ludvig Holberg: Af Jeppe på Bjerget (k) H. A. Brorson: Den yndigste rose (k) Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (k) Schack Staffeldt: Indvielsen (k) St. St. Blicher: Sildig opvågnen (k) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) Ole Zoltan Göller: Greb om analysen. Lyrik (s) Niels Martinov: Litterære ismer (s) Grundtvigs steder (s) 18 lektioner á 45 min. Oplysningstid, romantik, romantisme, litteraturhistorisk bevidsthed, tekstanalyse Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde Side 11 af 17

12 Titel 11 Det moderne gennembrud, det sjælelige gennembrud, svensk, norsk, værk 3: Et dukkehjem Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (værk 3),( norsk) (k) Illa Christensen: Kvinden (k) August Strindberg: Af Fröken Julie, (svensk) (k) J. P. Jacobsen: To verdener (k) Sophus Claussen: Langs havet (k) Herman Bang: Foran Alteret (k) Georg Brandes: Af Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, 1872 (k) Henrik Pontoppidan: Rotter (k) Dr2: 1800 tallet på vrangen (dvd) (s) Niels Martinov: Litterære ismer (s) kort Ibsen-biografi (norsk), (s) ibid: Fakta om Et dukkehjem (norsk), (s) August Strindberg (s) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) 27 lektioner á 45 min. Litteraturhistorisk bevidsthed, bevidsthed om bl.a. realisme, naturalisme, impressionisme og symbolisme i litteraturen, tekstanalyse, svensk og norsk sprogbevidsthed Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, videoproduktion, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde Side 12 af 17

13 Titel 12 Mellemkrigstid Harald Herdal: I en opbrudt gade (k) Hans Kirk: Af Daglejerne (k) Tom Kristensen: Middag (k) Gustaf Munch-Petersen: Det underste land (k) Niels Martinov: Litterære ismer (s) Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt (s) Anders Østergaard: Skriftlig dansk i hf (s.) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) 9 lektioner á 45 min. Litteraturhistorisk bevidsthed (socialistisk realisme, surrealisme, ekspressionisme, futurisme, dadaisme), tekstanalyse Skriftligt arbejde (introducerende artikel), klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer Side 13 af 17

14 Titel 13 Litterært forløb om tro, medieværk: Adams æbler, værk 4 (selvlæst værk) Anders Thomas Jensen: Adams æbler (medieværk) (k) Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød (k) H. C. Andersen: Klokken (k) Pär Lagerkvist: Lyft dig paa blodiga vingar (svensk), (k) Martin A. Hansen: Agerhønen (k) Johannes V. Jensen: På Memphis station (k) Selvlæste værker (værk 4), (k) Niels Martinov: Litterære ismer (s) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s) Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have (udl. kopi), (s) Spørgsmål til cafédebat. (s) Ole Zoltan Göller: Greb om analysen. Lyrik (s) 27 lektioner á 45 min. Mediebevidsthed, filmanalyse, tekstanalyse, genrebevidsthed, litteraturhistorisk bevidsthed, svensk sprogbevidsthed Cafédebat, klasseundervisning, gruppearbejde, Ekspertpuslespil (CL), møde på midten (CL), individuel skriveøvelse, pararbejde Side 14 af 17

15 Titel 14 Realisme og modernisme fra ca , tværfagligt forløb Martin Stange-Hansen: Der er en yndig mand, (dvd) (k) Forumteater v. teatergruppen ActNow: Mig ike forstå! (k) Benny Andersen: Morgenhymne (k) Ibid: Udflytter (k) Ibid: Langt lavere marker (k) Ibid: Undren (k) Ibid: Set (k) Ibid: Undren (k) Ibid: Afsked og ny aftale (k) Ibid: I begyndelsen (k) Anders Bodelsen: Fejlen (k) Peter Seeberg: Patienten (k) Tove Ditlevsen: Nattens dronning (k) Klaus Rifbjerg: Såret (k) Vita Andersen: Hvad tror du jeg tror (k) Steffen Auring m.fl.: Realismer modernismer (s) Lars Tonnesen m.fl. (red): Litteraturhåndbogen (s.) Dansk smil med hjørnetænder (s) ibid: Digtere, Divaer og Dogmebrødre, 5:8 (s) Benny Andersen Niels Martinov: Litterære ismer (s) John Jørgensen m.fl.: Det udsatte barn (s) 36 lektioner á 45 min. Tekstanalyse, litteraturhistorisk bevidsthed, genrebevidsthed, integrationsspørgsmål sat til debat igennem litteratur og teater. Forumteater, tværfaglige workshops, skriftlige øvelser, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, klasseundervisning, gruppefremlæggelser, hjørner (CL) Side 15 af 17

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 15 Litterært og sprogligt forløb om narrativitet / livshistorie, værk 5 Troels Kløvedal: Den tynde hud (værk 5), (k) Gode fortællinger giver livsappetit (k) Martha Christensen: Har jeg sagt at jeg elsker dig (k) Knud Romer: Af Den som blinker er bange for døden (k) Chris K. Jessen: Knud Romer fanget i sandhedsfælde in (k) Fortælling (storytelling) (s) Inger-Marie Corfitz Lilledal: Fortællinger om forældreskab på tværs af kultur og etnicitet (s) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) 27 lektioner á 45 min. Litteraturhistorisk bevidsthed, tekstanalyse, introduktion til narrativ analyse, udvidet genrekendskab (storyteller, selvbiografi), sproglig analyse, kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse Klasseundervisning, gruppearbejde, hjørner (CL), virtuelle arbejdsformer, skriftlige øvelser, individuelt arbejde Side 16 af 17

17 Titel ernes og 0 ernes litteratur set i et litterært og sprogligt lys Naja Marie Aidt: 3 dage i Prag (k) Jesper Wung Sung: Haven (k) Helle Helle: Globryllup (k) Christian Koch: Fogh den stærke kønsløse statsmand (k) Hvid Sjokolade: Den grimme ælling in MC Andersen Rap! Sagde den grimme ælling, 2005 (raptekst), (k) Germand Gladensvend (k) Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse (s) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (s) Jan Aasbjerg Petersen: Det sprog til et beat (s) Naja Marie Aidt (s) ibid: Helle Helle (s) ibid: Jesper Wung-Sung (s) Digtere, Divaer og Dogmebrødre, 8:8, (s) Mads Bunch: Samtidsbilleder. Realismen i yngre dansk litteratur lektioner á 45 min. Litteraturhistorisk bevidsthed, tekstanalyse, udvidet genrekendskab, sproglig analyse, kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse, realismebegrebet Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelser, skriftligt arbejde, individuelt arbejde, quiz, virtuelle arbejdsformer Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk - A Hans

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Kirsten Lykkegaard

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Anders Lycke Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A-niveau Pernille Marcucci

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Handelsskolen Silkeborg HHX Dansk niveau A Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium, Mariagerfjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Bente Hansen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2010 juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Inger Ernstsen

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere