Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner"

Transkript

1 OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende konstruktioner. Vedlagt er: Bilag 1 Plantegning af stueetagen Bilag 2 - Snittegning Det skal du bruge: Papir, blyant og viskelæder Bogen Teknisk Ståbi Lommeregner Opgaver: 1. På vedlagte bilag 1 ses en plantegning af husets stueetage >Find bilag 1 og gennemgå plantegningen for huset. Bestem husets grundareal ud fra geometrien angivet på bilag På vedlagte bilag 2 ses en snittegning af huset >Find bilag 2 og gennemgå snittegningen af huset. Angiv etagehøjden for stueetagen og husets fulde højde. 3. Familien Jensen ønsker at nedrive en bærende væg i stueetagen imellem de to værelser. > Find den pågældende væg på bilag 1 og bestem længden af væggen. 4. Væggen bærer last fra etageadskillelsen på 1. sal. Etageadskillelsen er den konstruktion der adskiller stueetagen og 1. salen. Når man skal bestemme den last, som væggen skal kunne bære, skal man medregne både egenvægten af etageadskillelsen og nyttelast. Egenvægt er vægten af etageadskillelsen, såsom vægten af de bærende bjælker, gulvbelægningen og nedhængt loft. Nyttelast er den last, som etageadskillelsen påvirkes af fra brugen af 1. salen, såsom last fra personer, møbler og flytbare genstande. I skemaet nedenfor ses en oversigt over de nyttelaster, man skal anvende i Danmark, når man beregner bærende konstruktioner.

2 > Angiv værdien af den fladelast og den punktlast familien Jensens hus skal dimensioneres for. Kategorier Fladelast, q k [kn/m 2 ] Punktlast, Q k [kn] Kategori A - bolig -A1 bolig og interne adgangsveje 1,5 2,0 Kategori B kontor 2,5 2,5 Kategori C - samlingsrum -C1 med bordopstilling 2,5 3,0 Kategori D - butikker -D1 mindre butikker 4,0 4,0 5. Etageadskillelsen spænder fra facadelinjerne til den bærende væg midt i huset. Idet bjælkerne i etageadskillelsen er simpelt understøttede, fordeles lasten på etagedækket således, at halvdelen af lasten optages i facadelinjen, mens den anden halvdel optages i den bærende væg midt i huset. Etageadskillelsen i familien Jensens hus, har en egenvægt på g = 1,20 kn/m 2. (1 kn svarer til ca. 100 kg) g = 1,20kN/m 2 g = 1,20kN/m 2 3,665m 3,665m Facade Væg Facade > Bestem den linjelast (kn/m) fra egenvægt, som bjælken skal kunne optage > Bestem den linjelast (kn/m) fra nyttelast, som bjælken skal kunne optage 6. Når bjælken, som skal erstatte den bærende væg skal beregnes, skal man undersøge den nedbøjning, bjælken vil have i anvendelsetilstanden. Formlen til bestemmelse af den maksimale nedbøjning, u max, af bjælker med en jævnt fordelt last findes i bogen Teknisk Ståbi i afsnit

3 > Find den figur i afsnit 3.2.2, der minder mest om nedenstående figur. Til højre for figuren, står de formler der skal anvendes, når bjælken skal beregnes. l Familien Jensen overvejer at montere enten en stålbjælke som erstatning for den bærende væg eller en limtræsbjælke. Til bestemmelse af nedbøjningen af et stålprofil, type HE180B anvendes følgende tværsnitskonstanter: E = 2,1*10 5 MPa I = 38,3*10 6 mm 4 I anvendelsetilstanden bliver bjælken påvirket af en jævnt fordelt last fra egenvægt og nyttelast på q k = 9,8 kn/m. > Bestem den maksimale nedbøjning, u max, af et stålprofil type HE180B (OBS! længden af bjælken angives i mm) Hvis den bærende væg i stedet erstattes af en limtræsbjælke med en højde på 300 mm og en bredde på 140 mm anvendes følgende tværsnitskonstanter. E = MPa I = 315*10 6 mm 4 > Bestem nedbøjningen, u max, af limtræsbjælken påvirket af egenvægt alene. > Bestem nedbøjningen, u max, af limtræsbjælken påvirket af nyttelast alene. Summen af de fundne nedbøjninger er den nedbøjning, også kaldet u inst, limtræsbjælken øjeblikkeligt vil få, når den belastes med de pågældende laster. Med tiden vil bjælkens nedbøjning dog øges. Dette fænomen kaldes krybning. Den endelige nedbøjning bestemmes ved formlen: u inst = u max u fin = u inst *(1+ψ 2 *k def ) Der anvendes følgende værdier: Konstruktionstræ og limtræ K def 0,6 Egenvægt Ψ 2 1,0 Nyttelast, Kategori A: Bolig Ψ 2 0,2

4 > Bestem u fin for egenvægt alene > Bestem u fin for nyttelast alene > Bestem den samlede nedbøjning for egenvægt og nyttelast > Hvilket profil bøjer mindst ned? Stål eller træ? 7. Bjælkerne skal også undersøges i brudgrænsetilstanden. I brudgrænsetilstanden kontrollerer man bl.a. om tværsnittets momentbæreevne er større end det største moment, bjælken vil opleve ved den aktuelle last. Det største moment i bjælken bestemmes ved hjælp af formlen angivet i Teknisk Ståbi afsnit > Bestem det største moment, M max, i bjælken, idet lasten på bjælken er q = 12,5 kn/m (OBS! længden af bjælken angives i m) Til bestemmelse af stålbjælkens momentbæreevne anvendes nedenstående formel. M rd = W el,y * f yd -med følgende tværsnitskonstanter: W el,y = 426*10 3 mm 3 f yd = 214 MPa > Bestem stålbjælkens momentbæreevne, M Rd. > Er stålbjælkens momentbæreevne, M Rd, større end det største moment i bjælken, M max? Til bestemmelse af limtræsbjælkens momentbæreevne anvendes nedenstående formel: M Rd = W y * f m,d For et rektangulært tværsnit bestemmes W y, som er tværsnittets modstandsmoment, ved: W y = 1/6*b*h 2 Hvor b er bredden og h er højden af tværsnittet. > Bestem modstandsmomentet, W y, for limtræsbjælken, idet tværsnittet som tidligere nævnt har en bredde på 140 mm og en højde på 300 mm. Limtræsbjælken har en bøjningsstyrke på f m,d = 17,2 MPa. > Bestem limtræsbjælkens momentbæreevne, M Rd

5 > Er limtræsbjælkens momentbæreevne, M Rd, større end det største moment i bjælken, M max? 8. Familien Jensen overvejer også at bygge til. De vil have lavet et økonomisk overslag over, hvad en tilbygning vil koste, for at afgøre om de har råd til tilbygningen. De har derfor bl.a. behov for at kende størrelsen på de nye fundamenter, for at kunne fastlægge udgifterne til fundamenterne. Formlen til bestemmelse af bæreevnen af stribefundamenter findes i Teknisk Ståbi, afsnit , formel (10.20) Til bestemmelse af bæreevnen i ler, anvendes følgende værdier: c ud = 150kN/m 2 / 1,2 N 0 c = 5,14 s 0 c = 1.08 i 0 c = 1,0 q = 18 kn/m 2 > Bestem bæreevnen, R d /A, af fundamentet i ler I Teknisk Ståbi er bæreevnen af fundamentet angivet som kraft pr. areal (kn/m 2 ). > Bestem bæreevnen pr. m af fundamentet, idet fundamentet udføres med en bredde på 0,4 m Af de statiske beregninger, har man fundet frem til, at fundamenterne er belastet af en linjelast på 30 kn/m. > Er bæreevnen af fundamentet større end den aktuelle belastning? >Sæt resultaterne i en mappe og gennemgå dem med en ingeniør

6 PLANTEGNING AF STUEETAGEN Alle ubenævnte mål er angivet i mm BILAG 1 BILAG 2

7 SNITTEGNING Alle ubenævnte mål er i mm

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere