FERSKVANDSFISKERIBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDSFISKERIBLADET"

Transkript

1 FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr årg. november/december 2013 Det Dyreetiske Råd misforstår mange ting Voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Toggergarn fiskerne ved Karup Å skal registreres Ny forening vil tømme Tange Sø Tværfaglig interesseorganisation for lystfi skeri ferskvandsfi skeri akvakultur og bredejerinteresser FerskvandsFiskeribladet

2 Til samtlige medlemmer af folketinget Aalborg den 24. november 2013 vedr.: Forslag til lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af vandkraften i Gudenaa (tangeloven) Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark (FFD) ser med stor bekymring på det forslag der er fremsat til ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven). Ferskvandsfiskeriforeningen finder ikke, at der i forslaget, er en sikring af faunapassage, fiskepleje og vandføring med videre. Forslaget indeholder ikke forbedringer af forholdene til gavn for naturen - tvært imod. Tangeværket og Tange sø vil fortsat medføre en næsten total dødelighed for den rødlistede og udrydningstruede ål. Det er dybt bekymrende, at der ikke sikres en indsats der kan genskabe selvreproducerende ørred- og laksebestande i Gudenåen. En løsning der ville kunne medføre betydelige rekreative værdier og indtægter for det lokale erhvervsliv. FFd ser det som en forudsætning at Danmarks forpligtigelser over for EUs vandrammedirektiv opfyldes umiddelbart. Alt andet vil få Danmark til at fremstå som et naturødelæggende land, hvor Folketingets medlemmer er bannerførere. Indholdsfortegnelse FFD skriver til politikerne... 2 Put & Take er til gavn for mange Sportsfiskerne tilbyder 50 millioner kroner Stor opgang af ørreder i Vester Nebel Å Toggergarn fiskere skal registreres Justeringer i Vestjyske fjorde og å-løb Sjælland blev rigere på havørreder Flot bogværk om de ferske vande Ingen udsætninger, hvor der er fisk nok Ny forening vil tømme Tange sø Se den farlige dræberfisk KORT NYT FerskvandsFiskeribladet

3 Det er Ferskvandsfiskeriforeningens opfattelse at det fremsatte forslag er fremsat for at Folketinget kan blive fri for at tage stilling til de skader der gennem tiden er påført naturen i og omkring Gudenåen.. FFd ser sig nødsaget til at oplyse at væsentlige dele af lovens baggrundsmateriale bygger på partsindlæg og ikke på statslige eller uafhængige undersøgelser. Ikke mindst er undersøgelsen om fisketrappens funktionsduelighed videnskabelig blevet tilbagevist. FFd er forundret over at denne type af materiale bliver brugt til at retfærdiggøre et lovforslag. Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark (FFD) ser det som en statsopgave at få problemerne løst hurtigst muligt, også selv om det vil betyde en statslig overtagelse. Det er Ferskvandsfiskeriforeningen for danmarks opfattelse at Folketinget efter 90 år med spærringer må give vandet i Gudenåen tilbage til naturen, så der igen kommer en fri å uden om den nuværende spærring ved Tange. Danmark fortjener at landets største vandløb har et frit og uhindret forløb. Der findes konkrete forslag til hvordan man kan løse dette. almdel/mpu/bilag/390/ pdf Folketingets medlemmer bør ikke forhindre dette arbejde, men nu bruge muligheden til at gå i spidsen. På vegne af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Formand Niels Barslund v/organisationssekretær Hilmar Jensen FerskvandsFiskeribladet

4 Ferskvandsfiskeriforeningen: Det Dyreetiske Råd har misforstået mange ting Mange fordele ved at have Put&Take her i landet, siger Ferskvandsfiskeriforeningen det er helt forkert at sige, at Put&take burde være forbudt. vi mener rådet har misforstået mange ting, siger Ferskvandsfiskerforeningen som et svar til Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri. Ministeriet havde via naturerhvervsstyrelsen indkaldt til et såkaldt 7-udvalgsmøde den 19. september et Mange børn oplever fisketuren sammen med familie ved en put&take sø. møder hvortil også repræsentanter for danske Ørredsøer var inviteret. På forhånd havde man bedt de organisationer, der er medlemmer af 7-udvalget om at fremsende deres synspunkter vedr. det dyreetiske råd opsigtsvækkende oplæg til at forbyde put&take-fiskeri. Ferskvandsfiskeriforeningen der er fast repræsenteret i 7-udvalget udvalget for det rekreative fiskeri - havde forud for mødet udarbejdet et svar på det Dyreetiske Råds forslag til at forbyde put&take-fiskeri, og det hedder heri videre: Transport af fisk til fiskesøer er ikke anerledes end transport til fiskeslagterier. Det foregår i store kar med ilt helt samme metode som når de bliver kørt til et slagteri. Det er meget få steder, man kun opdrætter fisk til fiskesøer. Regnbueørreder, som er de mest brugte put&take fisk, er jo ikke en fisk, vi har i den danske natur, men den er den mest anvendte fisk i danske dambrug. Fra disse dambrug får fiskesøerne deres fisk, ofte er det sådan, at ejeren af dambruget også har put&take søer. 4 FerskvandsFiskeribladet

5 Det er sådan, at 85 pct. af de fisk man bruger i put&take ikke er hjemmehørende i danske vandløb, så dette der med, at det var bedre at sætte fiskene ud i naturen, holder bare ikke. Der er efter vores mening mange fordele ved at have put&take her i landet. Det styrker de sociale værdier, mange børn får deres første lystfisker oplevelse sammen med familien ved en put&take sø. Ældre medborgere, bevægelseshæmmede, samt andre ressourcesvage, som ikke kan fiske de naturlige steder, tilbydes fiskeoplevelser ved put&take søen. Det mindsker også presset på naturen og de vilde fiskebestande i vores åer, ved mange vandløb kan det være svært at gå på grund af sump, høje siv, piletræer m.m. Put&take søerne er heller ikke uden økonomisk betydning for samfundet. De giver arbejdspladser og indtægter til mange personer her i landet samt naturoplevelser til personer, der ellers ikke ville få disse oplevelser. Ved put&take søerne kan man også lære, hvordan man afliver en fisk. Der er nemlig næsten altid folk til stede som ved hvordan det skal gøres. Der er let adgang til put&take søerne for både børn og ældre. FerskvandsFiskeribladet

6 Om der skal være regler for kvaliteten på fiskevandet, hvor fisken skal leve i længere eller korter tid? Det kan være at man skal lave sådanne regler, men så skal der også være nogle til at kontrollere, at reglerne bliver overholdt. Der burde måske også være skilte, der henviser til aflivning af de fisk man fanger i put&take-søerne. Unødvendigt at bruge levende agn Det Dyreetiske Råd stiller sig i sin udtalelse meget kritisk overfor lystfiskers brug af levende agn og foreslår et forbud mod denne form for fiskeri. Heri er Ferskandsfiskeriforeningen enig med Det Dyreetiske Råd, idet foreningen skriver i sit svar til 7-mødet: At bruge levende fisk som agn, mener vi er en unødvendig måde at behandle fisk på. Man kan bruge døde fisk, de fanger også! Der findes også masser af gode kunstagn, der fanger ligeså godt. Det Dyreetiske Råd kræver også forbud mod Catch&Release den form, hvor man kun fanger fisk for at fotografere dem og derefter genudsætte fiskene. Hertil svarer Ferskvandsfiskeriforeningen: Vi har stort set ingen, der dyrker Catch&Release i Ferskvandsfiskeriforeningen, så vores holdning til denne form for fiskeri er: Vi forstår det ikke, da vi fisker for at få en fisk med hjem. Der er fra NaturErhvervsstyrelsen stillet en del helt konkrete spørgsmål til de deltagende organisationer i 7-udvalget, og Ferskvandsfiskeriforeningen svarer hertil, at man allerede arbejder for at oplyse folk om, hvordan man behandler fisk ved aflivning eller genudsætning, behandling af fisk ved elfiskeri efter moderfisk til avlsarbejdet i vore fiskevande, samt hvordan man opfører sig i naturen. Vi arbejder også for mere oplysning til lystfiskere og andre, der har med fisk at gøre, vi laver regler i fiskeklubberne for, hvordan man behandler fangede fisk og opfører sig ved fiskevandet. Endeligt henviser man også til, hvordan put&take fungerer i Norge. Måske kunne vi bruge noget af det her i landet, mener altså Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Der arbejdes allerede med, hvordan man behandler fisk ved el-fiskeri. 6 FerskvandsFiskeribladet

7 Sportsfiskerforbundet: Fisketegnspenge kan sikre en fri Gudenå Forbundet tilbyder 50 millioner kroner til løsning af proppen ved Tangeværket danmarks sportsfiskerforbund siger i en pressemeddelelse den 20. november, at man er parat til at give miljøminister ida auken en økonomisk håndsrækning, der vil kunne løse problemerne omkring tangeværket og den prop som værket udgør i Gudenåens frie løb. Håndsrækningen vil være på 50 millioner kroner, hedder det i pressemeddelelsen, og forbundets formand, verner W. Hansen, siger at man via øget bidrag til lystfiskertegnet vil tilbyde miljøministeren og hele Folketinget en ikke uvæsentlig medfinansiering, så der kan komme gang i en bæredygtig løsning med fri passage for Gudenåen ved tangeværket og tange sø. Proppen i Gudenåen Tangeværket. FerskvandsFiskeribladet

8 Hvordan Danmarks Sportsfiskerforbund vil skaffe de 50 millioner kroner er lidt mere usikkert, men forbundet peger på, at pengene kan komme ind ved at hæve priserne lidt på fisketegnet og ved at ophæve sportsfiskernes hidtidige fritagelse for at løse fisketegn, hvis de var kommet i pensionsalderen. - Hvis forslaget bliver en realiseret, betyder det, at det årlige fisketegn frem over vil komme til at koste 250 kroner om året (185 kr. p.t.), at pensionisters fritagelse for betaling ophæves og at ugekortet forsvinder. Sportsfiskerforbundet mener også, at prisforhøjelsen for et fisketegn skal være med til at løfte sportsfiskeriet i hele Danmark yderligere. En stor del af de øgede indtægter skal derfor også anvendes til en øget indsats på Sjælland omkring både kystens havørreder, rovfiskene i brakvand samt søfiskene. - De naturmæssige forudsætninger for fiskeplejen på Sjælland og Øerne er generelt dårligere, end i resten af landet, fortæller Verner W. Hansen, der også peger på at understøtte projekt Fishing Zealand, der bl.a. går ud på at etablere et lystfiskerparadis for danske og udenlandske sportsfiskere ved Sjællands kyster. REPARATION AF DAMBRUG Udførelse af nye kummeanlæg Indhent uforbindende tilbud. Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing Tlf / Fax: Pensionister skal også betale fisketegn, mener sportsfiskerforbundet. 8 FerskvandsFiskeribladet

9 - Helt voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Til næste år ventes de helt store havørreder tilbage til åløbet vester nebel å blev i omlagt, så løbet kom til at gå uden om Ferup sø. det var et projekt der kostede 4,2 millioner kroner og var en del af kolding kommunes store genopretningsprojekt for kolding Ådal. nu fem år efter kan der så gøres en slags status, og det giver sig bl.a. udtryk i konstatering af en god fiskebestand i området. kolding kommunes naturfagskonsulent, Jørn Chemnitz kristiansen, sagde det på denne måde, da vi kontaktede ham for at høre om, hvordan han ser resultatet af den betydelige omlægning af åløbet: - der er helt voldsomt med fisk i vester nebel Å. det er som at stå ved en af de fiskerige elve i norge eller sverige! Et andet håndfast bevis på en god fiskebestand fik man også da der fredag den 11. oktober blev fanget en havørred på 7,4 En flot havørred fra Vester Nebel Å nær Trudsbro fanget den 11. oktober 7,4 kg. og 87 cm. (foto: Bernt Renè) FerskvandsFiskeribladet

10 kg. og 87 cm. lang. Det var bare en af de mange havørreder der er gået op i å-systemet efter en tur på 4-5 år i havet, og Jørn Chemnitz Kristiansen er overbevist, at der vil komme endnu flere og endnu større havørreder tilbage til næste år, for til den tid vil også førsteårs havørrederne efter å-omlægningen gå op for at gyde. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at den store renovering i nu begynder at give resultater, siger Jørn Chemnitz Kristiansen. Allerede det første år blev der målt en 4-dobling af fiskebestanden, og vi forventer mange fisk op i centimeters længde til den kommende sæson. Vi er nok mest overrasket over, at så mange havørreder er gået op i netop Vester Nebel Å. Det er lidt imod alle gældende regler, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en undersøgelse af, siger han. Jeg har hørt om mange store fangster, og der er da ingen tvivl om, at de 35 gydebanker i åløbet har deres store betydning. Vester Nebel Å var oprindelig, sammen med nogle mindre åløb, det største tilløb til Kolding Å. Men i perioden i forbindelse med at Harteværket blev bygget, blev Vester Nebel Å opdæmmet, så der kunne produceres elektricitet ved vandkraft på Harteværket. Nu er vandtilførslen til Harteværket reduceret med 60 pct. og værket har skiftet status til museum. Ved igen at lade Vester Nebel Å løbe ad sin oprindelige vej ud i Kolding Å uden om Ferup Sø har fisk og smådyr i åen Fra den store omlægning af Vester Nebel Å i (foto: Bernt Renè) 10 FerskvandsFiskeribladet

11 fået adgang til 40 km. vandløb ovenfor Ferup Sø som siden opdæmningen af åen har været spærret. Den nye adgangsvej betyder, at fisk og smådyr nu kan bevæge sig uhindret i det meste af åsystemet omkring Vester Nebel Å. Det er dog ikke kun smådyr der har haft glæde af åbningen af vandløbet. Der er nemlig også registreret mange store fisk. I vinteren , altså første år med fri passage, blev der foretaget en optælling af gydegravninger i vandløbet opstrøms dæmningen ved Ferup Sø, og på grundlag af disse gydegravninger er det beregnet, at ca. 340 havørreder er svømmet op gennem stryget i vinteren 2008/2009. Miljøtekniker i Kolding Kommune, Sten Bøgild Frandsen, siger til FERSK- VANDSFISKERIBLADET, at opgangen af havørreder er fortsat gennem årene, og derfor kommer det heller ikke som nogen overraskelse, at man er begyndt at fange rigtig store havørreder også ovenfor dæmningen, men de bliver større endnu, er han helt overbevist om. Vester Nebel og Kolding Å har i flere år været selvreproducerende med hensyn til havørreder, og det er tydeligt, at de havørreder, der vender tilbage til deres udklækningsvandløb, bliver mere robusteog også større end f.eks. bækørreden, der jo tilbringer hele sit liv isoleret i vandløbet. Det lyder måske mærkeligt, men i virkeligheden lever havørreden et mere beskyttet liv end den fisk, der bliver hele sit liv i vandløbet. Havørreden møder på sin lange færd til de store have - helt op til Grønland er de registreret - ikke så mange fiskestænger, garn og ruser, ingen skarver og der er føde nok, og så bliver de jo også robuste og udvikler sig på en hel anden måde, inden de kommer tilbage for at gyde i f.eks. Vester Nebel Å, siger Sten Bøgild Frandsen. Det går også rigtig godt med gydebanker i Vester Nebel Å. det første år efter omlægningen registrerede vi 35 gydebanker, men i år er vi oppe på omkring 100 gydebanker. Også bestanden i Kolding Å er vokset stærkt, så der er kun grund til at glæde sige over, at den store omlægning til godt nok mange penge, blev gennemført for fem år siden. Miljøtekniker Steen Frandsen: - De mange havørreder overrasker os ikke! (foto: Bernt Renè) FerskvandsFiskeribladet

12 DTU Aqua ønsker at toggergarn-fiskere bliver registreret Den gamle hævdvundne fiskemetode søges forlænget i Skive-Karup Å i skive-karup Å foregår en gammel form for fiskeri, der har 100 årige traditioner i området, og det er eneste sted i danmark, der endnu fiskes efter disse gamle metoder, og det er da heller ikke noget der bare er en selvfølge og måske kan fortsættes i endnu 100 år. Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri har nemlig planer om kun at forlænge tilladelsen til den gamle fiskerimetode i endnu tre år, mens det igennem mange år har været en mulighed at få bekendtgørelsen om fiskeri med toggergarn og pulsgarn forlænget i fem år ad gangen. Sådan går det for sig, når toggefiskeriet finder sted i Skive-Karup Å. 12 FerskvandsFiskeribladet

13 Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua, formanden for Lodsejer-fiskeriforeningen for Skive.Karup Å, Schneider Philipsen og formanden for Ferskvandsfiskeriforening, Niels Barslund. Der meldes ikke noget om, hvorvidt det er toggergarnfisker der snakkes om. Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å har søgt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om en forlængelse af den gældende bekendtgørelse, der tillader denne gamle fiskeform, man ser gerne en forlængelse på fem år. Tilladelsen udløber med udgangen af dette år, og spørgsmålet om fortsat fiskeri med toggergarn er sendt til høring blandt 12 organisationer, stort set svarende til dem der er repræsenteret i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje i 7-udvalget. Ud over foreninger for rekreativt fiskeri og erhvervsfiskeri gælder det så også Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug&Fødevarer, Dansk Akvakultur, Miljøministeriet og DTU Aqua. Desuden er Ikast-Brande Kommune, Skive Kommune, Herning Kommune, Viborg Kommune og Holstebro Kommune, samt Fiskeinspektorat Vest, afdelingen i Nykøbing Mors, bedt om et høringssvar. NaturErhvervsstyrelsen har på baggrund af anmodningen fra Lodsejer- og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å om forlængelse af bekendtgørelsen, anmodet FerskvandsFiskeribladet

14 Mens nettet glider med strømmen, søger fiskerne med kæppe at jage eventuelle fisk langs åbredden ud i toggergarnet. DTU Aqua om bemærkninger til ansøgningen. DTU Aqua har derefter anbefalet, at de lodsejere der fisker med toggergarn lader sig registrerer med henblik på at få et præcist billede af, hvor udbredt dette fiske er blandt lodsejerne og hvor det foregår. Dette forslag er indsat som et nyt led i 4 stk. 1, sidste sætning i den nye bekendtgørelse, der ventes at træde i kraft den 1. januar Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å skriver selv i sin ansøgning, at det ikke er den meget store del af fiskeriet i området. Omfanget af fiskeri med toggergarn og pulsgarn har i den forløbne periode siden sidste forlængelse af bekendtgørelsen været uændret, idet kun 8 pct. af de lodsejere der har muligheden, lejlighedsvis fisker med pågældende garntyper. Fangsten udgør 2-7 havørreder pr. lodsejer, max 25 kg., mener foreningen, - og fastslår, at der kun må fiskes til eget forbrug. En hævdvunden Fiskerimetode I ansøgningen til NaturErhvervsstyrelsen skriver Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å, at fiskeri med toggergarn er en gammel hævdvunden form for fiskeri, der kun finder sted ved Skive-Karup Å, og at der er tale om et fiske der i sin form og med sit udbytte, er et skønsomt fiskeri uden betydning for havørredbe- 14 FerskvandsFiskeribladet

15 standens bevarelse og reproduktion, ikke mindst da fiskeformen er omfattet af både et omsætningsforbud og en begrænsning i antallet af fiskedage. Foreningen skriver videre i sin ansøgning, at denne gamle form for fiskemetode har sit udspring i den lokale befolknings livsvilkår, og deres mulighed for at ernære sig, og må betragtes som en særlig bevaringsværdig del af den danske kulturarv. Fiskeri med toggergarn er derfor en fiskeriform, der er al mulig grund til at værne om, gennem sikring af dens udbredelse, skriver foreningen i sin ansøgning om forlængelse af bekendtgørelsen. Som det fremgår af ovnstående, er det Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å, der nu søger om tilladelse til forlængelse af bekendtgørelsen om fiskeri med toggergarn. Tidligere var det Regulativforeningen for Karup Å, der stod som talerør for lodsejerne, men som følge af ny lovgivning blev regulativforeningen nedlagt, og en ny lodsejerforening blev i 2010 stiftet med i alt 186 medlemmer, svarende til 94 pct. af lodsejerne. Blandt foreningens formål er et fortsat arbejde med at forbedre fiskenes selvproducerende muligheder i Skive-Karup Å i samarbejde med andre aktive foreninger, ikke mindst sportsfisker-og lystfiskerforeninger. Som følge af denne aktive indsats er der i 2012 restaureret og forbedret 4 eksisterende gydebanker i åens hovedløb. Slut-målet er restaurering af yderligere 8 gydebanker i 2013 og Budgettet for det samlede projekt er på kroner, oplyser foreningen. KlassisK eller avanceret? Vi byder på langt mere end de fleste! Her finder du alle relevante kreative og faglige kompetencer i samme hus. Repertoiret spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger - alt under samme tag. Tag os på ordet og kast os en udfordring. GRAFISK PRODUKTION BUREAU ONLINE telefon: stagehøjvej 27 T: telefon: FerskvandsFiskeribladet

16 Først og fremmest er det kulturhistorie Ferskvandsfiskeribladet har også talt med formanden for Lodsejer-og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å, Schneider Philipsen, der fortæller at den specielle fiskeriform med toggergarn og pulsgarn først og fremmest er et stykke dansk kulturhistorie for området. Almindeligvis er det ikke mange, der anvender metoden, bl.a. fordi det som oftest viser sig, at mangen ingen ting fanger ved at benytte toggergarnet. Metoden går ud på, at garnet med blylodder i bund og kork i toppen flyder ned ad åen, hvorefter man forsøger at genne eventuelle fisk, der står langs å bredden ud i det flydende garn. Vi er naturligvis underlagt de almindelige fredningstider, så dermed er fiskeriet også ret begrænset, siger Schneider Philipsen. - Hvad siger I til at skulle specielt registreres som toggergarnsfiskere? - Umiddelbart betyder det vel ikke noget, men hvem skal man registreres hos er det hos DTU Aqua, Fiskerikontrollen, eller er det foreningen, der skal kontrollerer, hvad der fanges af fisk med denne fiskerimetode eller hvad? Det lyder måske også lidt mærkeligt, at det kun er dem der fisker med gamle hævdvundne fiskerimetoder, der skal registreres ekstra, mens dette jo ikke gælder lyst-og sportsfiskere med stang. Annoncepriser 1/1 side (131 x 192 mm)... kr ,- 1/2 side (131 x 94 mm)... kr ,- 1/3 side (131 x 60 mm)... kr ,- 1/4 side (131 x 44 mm)... kr. 900,- Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms. Annonceindleveringsfrist Ferskvandsfi skeribladet udkommer 6 gange årligt.: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december. Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer, er den 20. i måneden før udgivelse. Al henvendelse vedr. annoncer rettes til: Niels Lauritsen Silkeborg Bogtryk, Postbox Silkeborg, Tlf FerskvandsFiskeribladet

17 Reguleringer af fredning i vest- og sydjyske vandløb Det sker bl.a. for at beskytte Skjern Å laksen naturerhvervsstyrelsen har sendt forslag om reguleringer af fiskeri og fredningsbestemmelser i de vestjyske og sydjyske vandløb, og i nogle tilfælde er der sket ændringer ved årsskiftet. de nuværende bekendtgørelser udløber nemlig pr. 31. december der er udsendt stort set enslydende høringsbreve til de berørte parter, det gælder bl.a. ringkøbing Fjord, stadil Fjord og von Å. NaturErhvervsstyrelsen vurderer, at der fortsat er behov og grundlag for at opretholde de forskellige bestemmelser i den gældende bekendtgørelse, herunder hensynet til den særlige beskyttelsesforpligtigelse af Skjern Å laksen samt hensynet til Fiskeriet i fjorden. NaturErhvervsstyrelsen har anmodet DTU Aqua om biologisk rådgivning med henblik på revision af Bekendtgørelsen. Nye havnemoler har justeret fredningsbælterne i Hvide Sande. FerskvandsFiskeribladet

18 DTU Aqua har anbefalet at garn med maskemål under 65 mm(halvmaske) kun må anvendes på vanddybder større end 2 meter. Dette forslag er indsat som nyt stk. 3 i 4 i det nye udkast. Endvidere er det oplyst, at molerne, der afslutter havnen i Hvide Sande mod vest er bygget om, hvorefter der er behov for at justere fredningsbæltet omkring udmundingen af Hvide Sande Kanalen i Vesterhavet. Herudover er der ikke ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse. Der er ikke som tidligere fastsat en udløbsdato for den nye bekendtgørelse, hvilket vil sige, at en revision af bekendtgørelsen kan tages op efter behov, dog forventeligt tidligst i Ikke større ændringer i de sydjyske vandløb Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har også udsendt høringsbreve vedr. fredningsbælter i Vadehavet og visse sydjyske vandløb. Det gælder Varde Å, Snerum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå. Her er der ingen ændringer i de vandløb, der betragtes som primære områder for laksefangst, hvor fiskeri med stang og snøre som hidtil må finde sted fra den 16. april til og med den 31. oktober og hvortil der som hidtil vil kunne tildeles en laksekvote efter de hidtidige regler. De øvrige dele af vandsystemerne betragtes som værende uden for det primære område for laksefangst, hvor fiskeri med stang og snøre må finde sted i periode fra den 1. marts til og med 31. oktober og hvortil en mindre andel af den samlede laksekvote vil kunne tildeles i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. Fiskeri med stang og snøre må finde sted fra 1. marts til og med 31. oktober i Vester Vedsted Bæk, Rejsby Å og Brøns Å. Uanset krogregler gives der mulighed for at anvende sildeforfang uden for sluser på særlige geografiske lokaliteter, som fremgår af det omfattende kortmateriale. Med hensyn til særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem er der ikke forslag til ændringer, men NaturErhvervsstyrelsen vurderer, at der fortsat er behov og grundlag for at opretholde de forskellige bestemmelser i bekendtgørelsen, herunder hensynet til den særlige beskyttelsespligt af Skjern Å laksen. Den særlige bekendtgørelse om fiskeriregler for Storå vandsystem indeholder ingen ændringer. 18 FerskvandsFiskeribladet

19 Mange nye ørreder har fundet vej til Sjælland Hvilested Dambrug ved Kolding er fortsat en vigtig del den sjællandske ørredbestand sjællandske vandløb blev i oktober beriget med adskillige tusinde nye ørreder, der blev udsat i samarbejde med de lokale ørredsammenslutninger og Hvilested dambrug ved kolding. det interessante ved aktiviteterne er dog, at det var de sjællandske vandløbs egne fisk der blev udsat en ordning der snart har fungeret i mange år, og i de kommende år venter sportsfiskerne i de respektive sjællandske vandløb så bare på, at udsætningerne har båret frugt. Ugen efter gentog hele proceduren sig i øvrigt, men nu handlede det om udsætninger i Halleby-Tude Å, og igen efter princippet om, at det var åløbenes egne fisk, der blev brugt til formeringen. Lørdag den 5. oktober var en stor dag, da man i Køge Å kunne udsætte halvårs havørreder, der i tankvogne via den fynske motorvej, Storebæltsbroen og så helt over på den anden side af Sjælland kunne vende tilbage til deres oprindelige vandløb. De små ørreder var resultatet af et større arbejde der var gået forud i 2012 med elfiskeri, strygning og derefter udklækning af æggene fra de sjællandske ørreder på Hvilested Dambrug. Naturligvis lidt kompliceret, men også meget fantastisk, og på den måde lever man altså så op til, at de genetiske stammer bliver oprethold. Her vender de små ørreder tilbage til deres vandløb på Sjælland efter udklækning i Jylland. FerskvandsFiskeribladet

20 Naturen i Danmark i de ferske vande Ny bogudgave er samtidig afslutning på bogværket om Naturen i Danmark Gyldendals 5-binds bogværk Naturen i Danmark er sluttet med det sidste bind der omhandler de ferske vande, og ligesom i de tidligere bind er det naturens samspil med mennesket, der er det tilbagevendende tema. Også i sidste bind bringes der spændende og epokegørende forskningsresultater, f.eks. blev det i bogen om geologien fortalt, at forskningen nu kunne bevise, at Danmark - eller i hvert fald der, hvor Danmark ligger i dag en gang lå nede ved Sydpolen. Så store overraskelser er der nu ikke tale om i den sidste bog i serien om den danske natur, men der er alligevel informationer og oplysninger, der kan være gode at vide noget om. Bogen Naturen i Danmark De Ferske Vande er opdelt i hovedafsnit, der hver især giver en grundig beskrivelse af Danmarks søer, vandløb og de organismer, der lever i disse naturområder. Det handler om: De ferske vandes opståen og udvikling som levested for dyr og planter. Alle former for transport af fiskeaffald Bjarne s Fisketransport Dalsvinget Grindsted Tlf eller FerskvandsFiskeribladet

21 Organismernes tilpasning til disse rammer. Hvordan mennesket gennem tiderne har udnyttet dem. Den effekt udnyttelsen har haft for de ferske vands nuværende tilstand. Et væld af historier om typiske dyr og planter fra vandløb, søer og damme. Et kig ud i fremtiden: Hvordan vil søer og vandløb udvikle sig frem over. Hovedredaktør på bogen om de ferske vande er Kaj Sand-Jensen. De fleste emner behandles af forskere fra Københavns Universitet, mens kapitlerne om fisk er lagt i hænderne på DTU Aquas specialister i ferskvandsfiskenes økologi. Hele serien om Naturen i Danmark er udgivet på Gyldendals Forlag og koster 599 kr. FerskvandsFiskeribladet

22 Ingen udsætning, hvis der i forvejen er fiskeyngel Det rekreative fiskeris fremtid bør planlægges ved samarbejde På 7-udvalgets møde den 4. september blev der givet en kort introduktion ril fremtidens fiskepleje ved anders koed og Josianne støttrup, og det gav bl.a. anledning til at formanden for Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark, niels barslund, spurgte om der i de vandløb, hvor der i forvejen er yngel vil ske flere udsætninger. Jakob Munkhøj Nielsen: - NaturErhvervsstyrelsen vil søge efter en balanceret løsning for fremtidens rekreative fiskeri. Anders Koed oplyste, at der som udgangspunkt ikke vil blive sat fisk ud i vandløb, hvor der i forvejen er fiskeyngel. Det vil dog være en konkret vurdering og komme an på, hvor mange fisk, der i forvejen er i det pågældende vandløb. Bestandene skal gives et bosted i en periode, hvor der er behov for det, men ikke længere end nødvendigt, da det kan skade bestanden, sagde Anders Koed, DTU Aqua, Silkeborg. Det blev på mødet også oplyst, at NaturErhvervsstyrlsen har modtaget to skriftlige imputs fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund vedrørende den fremtidige forvaltning af det rekreative fiskeri. Verner W. Hansen fra Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog, at organisationerne samler sig til en workshop, med henblik udarbejdelse af et fælles oplæg, der kan danne baggrund for det videre samarbejde med NaturErhvervsstyrelsen. Jakob Munkhøj Nielsen syntes det var en god ide, at organisationerne sætter sig sammen og arbejder på et fælles fundament for de videre drøftelser. Fra NaturErhvervsstyrelsens side vil der blive lagt vægt på en balanceret løsning for fremtidens rekreative fiskeri og at arbejdet må ses i sammenhæng med styrelsens økonomiske og kontrolmæssige rammer. 22 FerskvandsFiskeribladet

23 Ny forening vil have Tange Sø helt tørlagt Ønsker i stedet den gamle ådal genoprettet af hensyn til naturen i kølvandet på Miljøministeriets beslutning om at ophæve loven om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen, er der nu dannet en ny forening, hvis eneste formål er at tømme tange sø og i stedet genoprette den gamle ådal, der hvor søen nu har ligget i snart 100 år. den nye forening lægger sig dermed tæt op af danmarks naturfredningsforening, som allerede i 2007 stillede krav om genskabelse af Gudenåens naturlige løb mellem kongensbro og bjerringbro. den nye forening har fået navnet Foreningen til nedlæggelse af tange sø og formand er lars vedsø, der er selvstændig rådgiver indenfor natur i miljø. Initiativtageren til den nye forening, der vil tømme Tange Sø, Lars Vedsø, forventer stigende ejendomspriser ved Gudenåen, når søen forsvinder.( foto: Bjarne Nilsson) FerskvandsFiskeribladet

24 Natur som denne vil blive afløst af en mere unik natur, når Tange Sø tømmes, siger Lars Vedsø.(foto: Viola Nielsen) Den nye forening blev stiftet i slutningen oktober og lægger ud med en hjemmeside, der naturligvis har som opgave at være talerør for synspunkter bag ideen om at tømme den gamle kunstige sø, der i sin tid blev anlagt for at stemme vandet op til brug det det store elværk, der blev taget i brug i Der har tidligere været fremsat krav om at tømme tange Sø og føre ådalen tilbage til den oprindelige natur, sidste skete det, da Danmarks Naturfredningsforening anbefalede en totalt tømning af Tange Sø som eneste rigtige løsning på mange års strid om vandkraft ved Gudenåen. Nu er der så blevet stiftet en nye forening med navnet Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø, og initiativtageren er 58-årige Lars Vedsø, der ikke lægger skjul på, at foreningen er stiftet som en modstander til en anden forening, der kæmper for at bevare Tange Sø som det reekreative område, der bliver brugt af mange borgere i lokalområdet, bl.a. kanosejlere. Folkene bag den nye forening mener at Tangeværket forhindre fisk i at komme ud i Gudenåen og gyde, men deres plan handler dog ikke kun om fisk. Søtømmerne vil også kæmpe for at få den oprindelige natur tilbage med en brusende flod, som i dag ligger gemt på søens bund. Gudenåen forsvandt på en ca. 10 kilometer lang strækning, da Tangevær- 24 FerskvandsFiskeribladet

25 ket blev bygget og Tang Sø blev dannet i Den nye forening opstår nu, bl.a. fordi hele områdets fremtid skal besluttes i Selvom der normalt ikke er den store bølgegang på Gudenåen, så er bølgerne gået højt i Gudenåens nærhed gennem de seneste uger, først og fremmest før og efter den nye forening med formålet at tømme Tange Sø, er blevet en realitet. Der er også skrevet mange læserbreve både for og imod søens tømning. Idemanden bag foreningen, Lars Vedsø, Thorsø, der er selvstændig rådgiver indenfor natur og miljø, skriver således i et indlæg i Bjerringbro Avis bl.a.: Der er så mange perspektiver i nedlæggelse af Tange Sø, at det ret beset forekommer fantastisk, hvis man alvorligt hævder, at Tange Sø bør blive hvor den er. Det er simpelthen visionsløst og imod både økonomiske, naturmæssige og udviklingsmæssige fakta. Økonomisk vil der ske en markant forøgelse i turistindtægterne og en stigende beskæftigelse i erhverv, der er forbundet hermed. Naturmæssigt vil man få et helt unikt område tilbage og udviklingsmæssigt ved vi, at folk i dag gerne vil bosætte sig tæt på områder der kan tilbyde en unik oplevelse. Til Gudenådalens Avis, siger Lars Vedsø, at det er trudetosset, at politikerne ikke for længst har besluttet sig at tømme Tange Sø, for han ser stort set kun samfundsmæssige fordele ved at gøre det. Han mener også, at ejendomspriserne vil stige, hvis søen forsvinder, og han begrunder denne holdning med, at når vi får en lystfiskerturisme, der på grund af laksene trækker lystfiskere til Midtjylland fra hele verden, så vil alle der har ejendomme ved Gudenåen opleve stigende ejendomspriser. Lars Vedsø henviser til, at alle erfaringer fra udlandet peger klart i denne retning. Så mener han i øvrigt også, at der er mange EU-midler i spil til naturgenopretningsprojekter. Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast. Føvling Træbyg v/ Erling H. Viuf Tlf Kløvermarken 3, 6683 Føvling FerskvandsFiskeribladet

26 Her kan du se den frygtede dræberfisk Fundene af fisken i Danmark stammer muligvis fra havedamme Vi har flere gange i de seneste år hørt om en såkaldt dræberfisk i danske vandløb, senest har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, fundet en ynglebestand af den frygtede fisk i tilløb til Århus Å. Fisken hedder båndgrundling, og den frygtes fordi den kan gøre stor skade på andre fisk. Båndgrundlingen er en karpe og er også uden tænder, men meget stærke kæber betyder, at fisken kan bide sig helt ind til rygraden i andre fisk, har fiskespecialist Henrik Carl fortalt til Politikens magasin NATIONALT. Fisken er tidligere i 2002 fundet i store mængder i Klokkeholm Møllesø i Nordjylland, og i begge tilfælde mener man, der er tale om fisk fra havedamme, da fisken kan købes som prydfisk i flere havecentre i Danmark. Den er meget udbredt i Østasien og er også fundet flere steder i Europa, bl.a. i Polen og Belgien. Selv om det er en køn lille fisk, gør dens temperament den uegnet som havedamfisk, og i vores natur er den slet ikke velkommen, understreger Henrik Carl i Politiken. Bernt Renè Voss Grimm fra Hvilested Dambrug har taget dette foto af den frygtede dræberfisk. Bare rolig, mine fisk er sikret bag glas og stål og kommer ikke ud i naturen! siger Renè. 26 FerskvandsFiskeribladet

27 Kort nyt Mystik om krebsefangst på Bornholm I slutningen af krebsesæsonen hev lystfisker Per Clausen sine egne ruser op i sin fætters del af vandet i Carl Nielsens grusgrav i Rønne Plantage et kendt sted for mange flotte flodkrebs, men denne gang var ruserne næsten tomme, fortæller TV2 Bornolm. Per Clausen tog derefter ud på søen for at undersøge sagen nærmere, for det undrede ham helt vildt, at der næsten ingen krebs blev fanget i hans ruser. Det fandt han dog også hurtigt en grund til, for delvis skjult fandt han under vandet godt 40 krebseruser næsten 200 meter ruser i alt, fortæller Per Clausen til TV2 Bornholm. Det er helt lovligt at fange krebs i kommunale vandløb og søer, og en del af grusgraven er kommunalt ejet, men ifølge PR-konsulent for Danmarks Sportsfiskerforbund, John Rasmussen, er bestemmelserne overtrådt på det groveste. Til TV2 Bornholm siger han: - Det er meningen, at alle med et fisketegn kan fange sig nogle krebs til et gilde, men de 200 meter ruser, der her er sat ud har fisket helt i bund. Og jeg kan kun tro, at den eller de, der har sat ruserne, har planlagt at sælge krebsene til restauranter eller private, for så mange krebs kan man ikke selv spise, siger John Rasmussen. Per Clausen har ikke politianmeldt sagen, da han ikke har fange piratfiskeren på fersk gerning. Ifølge Per Clausen og John Rasmussen kan det tage op til to år, før bestanden af flodkrebs i grusgraven har kommet sig ovenpå overfiskeriet. Store laks i Gudenåen Indenfor den seneste tid er der fanget flere store laks i Gudenåen. Det fortæller RandersiDag, og fortæller samtidig, at månedens største laks i oktober er fanget af 19-årige Frederik Hougaard Mikkelsen. Da han var på fisketur med rekordfisker Lars Klok, fik Frederik hug af en laks, og derefter kunne han efter en lang kamp, trække sit livs første laks i land. Det var en krabat på 6.25 kg. og målte 88 cm. Der er nu langt til at nå op til årets laks, der vejede 18,34 kg. og målte 123 cm. og det var altså Lars Klok, der blev hædret tidligt på året for at have fanget denne enorme laks i FerskvandsFiskeribladet

28 Gyllevogn endte i mindre vandløb En gyllevogn med indhold væltede ud i et mindre vandløb ved Frederikshavn, men da vandløbet dels var meget lille, var det ikke nogen uoverkommelig opgave for Beredskabet i Frederikshavn at få udslippet inddæmmet med flydespærring og halm, fortæller TV2 Nord. Gyllevognen skred ud i vandløbet, da vognen kom for tæt på den bløde vandløbskant, sang dybt i vandløbsbredde og væltede ned i vandløbet. En slamsuger kom til undsætning og sugede både gylle og kildevand op, og derefter blev det hele så spredt ud på marken som det oprindeligt var tiltænkt. Mange fisk døde ved dæmningsbrud På grund af storm og højvande skete der brud på dæmningen ved Elværkssøen i Brande, og det betød store oversvømmelser på både campingplader og private grunde, men det gik også ud over fiskebestanden i Skjern Å ved Brande, hvor der blev fundet masser af døde fisk. Efter sammenbruddet løb store mængder slam ned i åen med et meget lavt ilthold til følge, og det er gået hårdt ud over fiskene i den tilstødende Skjern Å. - Der er ikke så mange fisk, som der var før, og det kommer til at tage nogle år, før det igen bliver almindeligt, fortæller biolog Kim Iversen, der er biolog ved Danmarks Center for Vildlaks, til TV MidtVest. 28 FerskvandsFiskeribladet

29 - Vi har kunnet se masser af døde fisk rundt omkring på brinkerne, mest skaller. Det siger mig, at der er gået masser af fisk til her, siger biologen som også anslår, at en strækning på ca. 10 km. er blevet ramt af dæmningsbruddet. Bøde på kr. for forurening af vandløb En landmand fra Ans er ved retten i Viborg idømt en bøde på kroner for en forurening af Ans Bæk. Landmanden havde opbevaret noget ensilage uforsvarligt, så væsken fra ensilagen kunne slippe ud af beholderen og sive ned i bækken. Ud over en bøde på kroner skal landmanden også betale sagens omkostninger, fortæller TV MidtVest. Undslupne ørreder til fare for vildfisk Under årets storm blev flere havbrug ødelagt, og mange tusinde regnbueørreder slap ud fra deres bure i tre havbrug ved Samsø, Horsens og Musholm ved Vestsjælland. Det gav mange muligheder for lystfiskere langs kysterne ud for de pågældende havbrug, men Dansk Sportsfiskerforbund er langt fra begejstret. Forbundets fiskeribiolog Kaare Ebert siger til DR P1 Morgen, at den slags udslip går ud over genskabelsen af de vilde ørredbestande i landets vandløb. - De 600 ton svarer nok til 2-3 gange af alle vilde ørreder i Danmark. Netop nu er de vilde ørreder i gang med at gyde, og fiskeribiologen mener, at de undslupne og nu meget sultne regnbueørreder vil kunne gøre store skade på den vilde ørredbestand ved at æde deres æg. De danske sportsfiskere ser meget gerne, at havbrugene bliver flyttet ind på land, og at man rent undtagelsesvis får tilladelse til at elfiske de undslupne regnbueørreder. Stallingen er stadig truet I 2010 blev der registreret en voldsom tilbagegang for stallingen i mange vandløb, og siden da har DTU Aqua overvåget fire vandløb en gang om året. Et af disse vandløb er Råsted Lilleå et tilløb til Storåen, hvor en godt 5 km. lang strækning blev undersøgt til 2011 og 2012, en undersøgelse der viste, at det stod rigtig skidt til med bestanden af stalling, hvilket skabte bekymring hos både sportsfiskere og de respektive kommuner. Bekymringen betød også, at der i august 2013 blev gennemført en grundig elektrofiskeri undersøgelse af hele åen af DTU Aqua i samarbejde med studerende og frivillige. Trods faktum at Råsted Lilleå nu efter stor indsats fra Herning og Holstebro Kommuner, fremstår som et fint, naturligt vandløb uden spærringer og med meget lidt menneske påvirkning, så var resultatet lang fra opmuntrende. Der blev nemlig kun fanget 7 stalling og 15 bækørreder over 30 cm. FerskvandsFiskeribladet

30 Til sammenligning ville man ved en normal tæthed af stalling forvente omkring individer (yngel dog ikke medtaget)i Råsted og Lilleå og omkring 5000 bækørreder, fortæller DTU Aqua på sin side Fiskepleje.dk. Man mener også, at årsagen til den katastrofale tilbagegang for stalling og bækørreder sandsynligvis skyldes, at skarver simpelthen har ædt fiskene efter de gennem de seneste år er begyndt at jagte i Råsted Lilleå. Resultaterne fra undersøgelsen er beskrevet i en rapport fra Christina Søegren, der er studerende på DTU Aqua, og som har deltaget i undersøgelserne som en del af sit studie. Testfisker fangede karpe på 24,5 kg. Testfisker Raphaël Biagini, der arbejder for lystfiskergrej firmaet Quantum Radical, har flere gange fået usædvanlige fangster. Han ville dog næsten ikke tro sine egne øjne, da han søndag den 11. november fik bid af en karpe på 24,7 kilo USA s til dato største stangfangede skælkarpe. Oplysningen har vi fra den danske lystfisker-site Fisk og Fri, der har den fra en pressemeddelelse, som testfiskeren udsendte efter den fantastiske fangst. Raphaël Biagini fortæller også, at fangsten blev gjort i staten New Jersey fra bredden af en mindre flod. Mere vil han heller ikke fortælle om det nøjagtige fangststed af respekt for de lokale lystfiskere. Karpefiskeri med bue og pil er nemlig meget populært i USA, siger Raphaël, og den slags bryder han sig ikke om. Karpen målte 98 centimeter, og efter fotografering blev rekord karpen igen udsat. Stallingen er blevet til skarv-føde i Råsted Lilleå 30 FerskvandsFiskeribladet

31 Finansloven sikre milliardfond til renere vandmiljø Regeringens finanslov med Venstre og de Konservative sikre 500 millioner kroner til at etablere Den danske Naturfond, skriver bladet INGENIØREN. Fondens opgave er at beskytte den danske natur med nye natur- og miljøprojekter. Ifølge Finansministeriet skal projekterne bidrage til naturens mangfoldighed, beskyttelses truede arter, sikre renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Derudover skal fonden også styrke danskernes opbakning til naturbeskyttelse og genopretning. I alt er Den danske Naturfond ifølge INGENIØREN sikret 875 millioner kroner, for ud over finansiering fra statskassen stiller Villum Fonden kroner til rådighed, mens Aage V. Jensens Naturfond bidrager med yderligere 125 millioner og ved at søge andre fonde, forventer politikerne, at den nye naturfond når op på èn milliard inden FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark Formand Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf Mobil Næstformand Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Tlf Medlemsskab og kontigent Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet) Foreningsmedlemsskab kr ,- årligt (afhængigt af medlemsantal) Kontorhjælpen Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens. Tlf Telefontid alle hverdage kl Aqua-Dam Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkøbing Tlf Fax Bestyrelse Akvakultur Kurt Pedersen tlf Ove Ahlgreen tlf Ole Valgaard Holang tlf Erhvervsfiskere Leif Olesen tlf Lystfiskere Max Thomsen tlf Hilmar Jensen tlf Torben Salling tlf Bjarne Bach tlf Bredejere Schneider Philipsen tlf Niels Barslund tlf FerskvandsFiskeribladet

32 Alt til dambrug hav- og ålebrug klækkeudstyr transport og sortergrej iltfordelere foderautomater fugleværn aluplader baljer spande handsker arbejdstøj sko støvler net vod ketcher sugekurve beluftere waders Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden B Vestermarken Klovborg Tlf Fax Se netbutikken på: FERSKVANDSFISKERIBLADET REDAKTION Henning Nielsen Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf INDLEVERINGSFRISTER Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste blad skal ske senest den 20. januar TRYK Silkeborg Bogtryk Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf ANNONCER Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen, Silkeborg Bogtryk Tlf Stof til bladet indsendes til redaktionen som , på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik. FORSIDEFOTO Efteråret har været tid for mange udsætninger i danske vandløb. Her sker det i Køge Å efter forudgående el-fiskeri og udklækning på Hvilested Dambrug. Foto: Bernt René Voss Grimm. FERSKVANDSFISKERIBLADET N.P. Danmarksvej Hovedgård

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner

Brev til Folketingets medlemmer. Lukning af ålekister var en ekspropriation. De rekreative fiskere går sammen om fælles visioner FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 112. årg. juni/juli 2014 Brev til Folketingets medlemmer Lukning af ålekister var en ekspropriation De rekreative

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen?

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen? 14 Hvor skal vi hen? 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre Julia: Har du været i Skagen? Luis: Hvor ligger det henne? Julia: Oppe i Nordjylland. Luis: Har du været der? Julia: Næ, men jeg

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Januar II 2008. Indeks side 7. Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse

Januar II 2008. Indeks side 7. Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse Nyhedsbrev Januar II 2008 Indeks side 2 Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse Klage over vandindvinding fra Storå Indeks side 3 Gylletanke skal sikres bedre

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Louise Dyhr og Karsten Pedersen kspld@hotmail.com 18. marts 2015 Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

August 2007. Indeks side 6

August 2007. Indeks side 6 Nyhedsbrev August 2007 Indeks side 2 Manipulerende lovbemærkninger Klage over kommunes miljøgodkendelse af dambrug Vandindvinding uden konsekvensvurdering i habitatområder Havbrug anvender for meget medicin

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 109. årg. maj / juni 2011 Stor smoltvandring på Sjælland Høringssvar til Vandplanerne Signalkrebsen svær at udrydde

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder.

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Haveforeningen Anno 1982 27. årgang September 2010 Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 2 112. årg. april/maj 2014 Mindstemål for laks i ferskvand er nedsat Lindenborg Å kan nu løbe helt uden spærring

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Bedre vandmiljø i Nysø

Bedre vandmiljø i Nysø Bedre vandmiljø i Nysø Nysø er en 7000 kvadratmeter stor sø mellem Jonstrup og Egebjerg i den nordlige del af Ballerup. Søen ejers af grundejerne, som også skal sørge for vedligehold af området og søen.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y. Det talte ord gælder

TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y. Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. december 2008 TALE TIL SAMRÅD VEDR. SPØRGSMÅL U-Y Det talte

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser. 106. årg. november/december 2008

Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser. 106. årg. november/december 2008 6 Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser Stiftet 1902 106. årg. november/december 2008 Danmarks første konsulent for ferskvandsfiskepleje

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 34 - JUNI 2013 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Fornyelse i Forsamlingshuset Som fortalt

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere