SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering."

Transkript

1 SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå sammen i en tid, hvor et af Danmarkshistoriens store valg skal afgøres. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. Vi vil stille os i spidsen for en svær og nødvendig forandring. Målet er at gennemføre det mest omfattende politiske reformprogram, der er fremlagt af en opposition i moderne tid. Grundstenen i vores regeringsprojekt er en appel til alle danskere: Alle kan bidrage. Alle skal bidrage. TO VEJE FOR DANMARK Danmark står foran at skulle træffe et afgørende valg. Enten klarer vi krisen ved at blive mere som andre lande. Vi kan vælge ikke længere at have råd til de ting, der gør Danmark til et særligt samfund. Konsekvensen er mindre tryghed og færre muligheder for den enkelte. Mere marked og et svagere fællesskab. Voksende forskel mellem samfundets top og bund. Sygehuse der kun giver god behandling, hvis du har den rigtige forsikring. Uddannelse i verdensklasse som et privilegium for de få. Det er forudsætningen for at forvandle Danmarks kriseøkonomi til ny vækst. Med arbejdspladser til de arbejdsløse, balance i statskassen og stærk konkurrenceevne i dansk erhvervsliv. Og alt det er forudsætningen for en nødvendig modernisering af vores velfærdssamfund. Hvor vi satser på uddannelse og forskning, et moderne sundhedsvæsen og en grøn omstilling af Danmark. Krisen kræver, at forældede skillelinjer nedbrydes. Ved at stå samlet kan Socialdemokraterne og SF række hånden ud til resten af centrumvenstre, ind over den politiske midte, til erhvervslivet og til den enkelte lønmodtager. Vi skal stå sammen om Danmark. Eller også satser vi på velfærdssamfundet. Som den konkurrencemodel i verden, der passer bedst til fremtidens udfordringer. Som den eneste mulige vej til at være med helt fremme i et nyt og hårdere kapløb om privat vækst og arbejdspladser i en globaliseret verden. Danmark kan umuligt klare sig ved at konkurrere på lavere priser og lønninger. Men vi kan bruge det særlige ved Danmark til at løfte samfundet til højere velstand. Ved at uddanne flere, løfte i flok og skabe nye partnerskaber. Fremtiden stiller større krav end fortiden. Derfor skal vi vælge. Socialdemokraterne og SF vil bygge videre på velfærdssamfundets styrker. Forudsætningen for vores vej er en konsekvent modernisering af Danmark. Hele vejen rundt. 1

2 Vores valgkamp vil handle om lederskab. Vi ønsker en samtale med alle danskere om, hvad fremtiden vil kræve af os. Vi ønsker at lede en regering, som helt fra starten og meget direkte afstemmer forventningerne med befolkningen. Vi kan ikke forlade os på forhåbninger og bobler, som brister. Men vi kan forme en ny tid, hvor ny realisme sikrer ny fremgang. Den nye realisme er afgørende. En ny regering kan vise vejen, men alle danskere skal yde en ekstra indsats for at gøre Danmark stærkt. Vi er først for alvor på vej ud af krisen, når alle borgere løfter et ansvar for at skabe fremgang. Når alle føler, at de får en fair chance for at bidrage. GANG I ØKONOMIEN MED NY VÆKST Danmark har brug for en ny økonomisk politik. En ny regerings hovedopgave og vigtigste prioritet er at få Danmark ud af krisen. Vores politiske visioner rækker længere end styr på økonomien. Men styr på økonomien er forudsætningen for alt det andet. Uden en stærk økonomi kan vi ikke modernisere Danmark. Hvis det kunne sikre orden i dansk økonomi at afskaffe efterlønnen, halvere dagpengeperioden og skære ned på kernevelfærden, og hvis der ikke fandtes andre og bedre måder, så ville også vores partier naturligvis stille sig bag den politik. Sådan er det bare ikke. Der er brug for en ny økonomisk politik. Uden en kickstart får vi ingen vækst. Uden vækst skabes der ikke nye arbejdspladser. Uden en rimelig fordeling af byrderne vil færre bidrage til fællesskabet. Uden tryghed om pension, efterløn og kernevelfærd holder almindelige danskere igen på pengene. Uden et stærkt hjemmemarked for vindmøller, velfærdsteknologi og bioteknologi vil danske vækstvirksomheder ikke investere i nye eksporteventyr. En ny regerings økonomiske politik bygger på, at vi skal arbejde, investere og modernisere os til vækst. At et nyt opsving skal kickstartes. At samarbejde mellem virksomhederne og den offentlige sektor er forudsætningen for bedre konkurrenceevne på Danmarks styrkepositioner. Og at uddannelse er den eneste sikre vej til langsigtet velstand. Socialdemokraternes og SF s økonomiske politik afspejler, at samfundet hænger sammen. Derfor indeholder vores helhedsplan Fair Løsning fire nødvendige skridt. Først sætter vi gang i væksten. Vi skal fremrykke investeringer i vedligeholdelse af skoler, kloakker og veje. Det skaber nye private job. Vi skal give virksomhederne bedre muligheder for at købe nye maskiner. Det giver en bedre konkurrenceevne. Så skal vi have styr på indtægterne. Hvis det usunde bliver lidt dyrere, får vi råd til at få bedre behandling på vores hospitaler. Og hvis bankerne betaler lidt mere til fællesskabet, får vi råd til en bedre skole til vores børn. Der skal være tryghed om familiernes økonomi. Almindelige lønmodtagere skal ikke betale mere i indkomstskat, og boligskatten skal ikke stige. Uden nye arbejdspladser kan statens underskud ikke vendes til overskud. Uden satsning på uddannelse taber vi en ungdomsgeneration på gulvet og forsømmer at være klar til en tid med færre ufaglærte job. For det tredje skal den offentlige sektor være mere effektiv. Vi skal rydde op i bureaukratiet og afskaffe unødvendige regler. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal yde en indsats, og vi skal stille krav til indvandrere om bedre integration. 2

3 Når væksten er tilbage, skal vi alle sammen arbejde mere i gennemsnit 12 minutter mere om dagen. Og de unge skal hurtigere gennem deres uddannelser. Så bliver der råd til at bevare efterlønnen og sikre, at vi fortsat er et af verdens mest velstillede lande. Vi kræver at alle bidrager. AMBITIØS MODERNISERING AF DANMARK Styr på økonomien er afgørende, men gør det ikke alene. Vi kan ikke være tilfredse med to streger under et regnestykke. Et stærkt Danmark kræver modernisering. Særligt på tre områder er vidtgående reformer afgørende. Uddannelse er den samfundsinvestering, der giver størst og sikrest afkast. For den enkelte i form af at bruge sit talent og flid til at skabe det liv, man ønsker. For det danske samfund i form af en kvalificeret arbejdsstyrke, der kan konkurrere på dygtighed i stedet for løn. Derfor vil vi reformere hele uddannelsessektoren. Flere skal lære mere i folkeskolen og ruste børnene til mere uddannelse. Ungdomsuddannelserne skal få alle med og sikre, at ungdomsarbejdsløsheden ikke bider sig fast. De mellemlange uddannelser skal være arnested for en offentlig sektor, der sørger for mere velfærd for pengene. Universiteterne skal levere et nyt samspil med erhvervslivet, så den store viden omsættes til vækst. Og så skal ufaglærte have ret til en rigtig uddannelse på fulde dagpenge. Sundhed er vores vigtigste velfærdsområde, der ikke må svigtes, når det gælder. Der skal prioriteres benhårdt, så det usunde bliver dyrere for at sikre penge til bedre hospitaler. Vi skal være forrest, når det handler om kræft og andre livstruende sygdomme. Og så skal vi opprioritere den forebyggende indsats, så færre bliver syge. Målet er, at ligheden i danskernes sundhed øges, og at alle får den samme gode behandling. Det kræver nytænkning på sygehusene og en satsning på forebyggelse. Vi vil sætte ind over for rygning blandt børn og unge. Tobaksforbruget blandt børn og unge skal reduceres markant. Vi vil sikre sundhedstjek til dem, der normalt ikke opsøger egen læge. Og vi skal være langt bedre til at forhindre nedslidningen på arbejdsmarkedet, så færre må forlade arbejdsmarkedet mod deres vilje. Sådan vil vores investeringer i forebyggelse både sikre økonomisk bæredygtighed inden for sundhedsvæsenet og mindske uligheden inden for sundhed. Grøn omstilling er både nødvendigt og rigtigt. I stedet for at se miljøproblemer og klimaforandringerne som trusler imod vores eksistens, skal vi se på dem som muligheder. Omstillingen kan skabe et Danmark med nye arbejdspladser, renere miljø og mere effektiv transport. Vi skal erstatte dyr og forurenende energi med vedvarende løsninger i stedet for olie og kul, skal vi satse på vind, sol og bioenergi. Vi skal gøre det attraktivt at køre med tog, bus og cykel. Og det skal være billigere at købe en benzin-effektiv bil. Gør vi noget nu, så kan de nødvendige omstillinger skabe en bedre hverdag for os alle sammen og nye grønne arbejdspladser. PENGENE SKAL VÆRE DER FØRST Socialdemokraterne og SF vil lede en regering med et klart mandat. Både når det gælder indtægter og udgifter. Derfor insisterer vi også på at tage debatten om de nødvendige bidrag til fællesskabet. Efter et regeringsskifte vil den økonomiske politik bygge på et meget klart forsigtighedsprincip. Pengene skal være der først. Ingen nye udgifter uden at der er skaffet penge gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser. Eneste undtagelse 3

4 er de initiativer, som vi tager i 2012 for at kickstarte dansk økonomi. Dette princip gælder for vores samlede økonomiske politik. Som en ekstra sikring vil vi inden for en række politiske kryds bruge det princip, at ingen udgifter vil blive afholdt, før der er truffet sikre beslutninger, om de kan finansieres uden at øge gælden og underskuddet. Vi sikrer en højere afgift på kørsel med lastbiler, før vi sikrer, at miljøvenlige biler bliver billigere, og vi sikrer lavere pris på bus- og togkort og nye investeringer i kollektiv trafik også uden for hovedstadsområdet. Vi sikrer, at arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere arbejder til gengæld for kontant- hjælpen, før vi afskaffer fattigdomsydelserne. Ingen rettigheder uden pligter. Ingen muligheder uden krav: Vi hæver prisen på cigaretter og usunde fødevarer, før vi kan investere flere penge end den tidligere regering i kræftbehandling, sygehuse og forebyggelse. Vi hæver behandlingsgarantien fra 1 til 2 måneder for mindre alvorlige lidelser som nærsynethed og hængende øjenlåg, for at vi kan skaffe ressourcer nok til at give alle kræftpatienter den bedst tilgængelige behandling omgående. Vi indfører en millionærskat, lægger et effektivt loft over fradraget for spekulativ pensions- opsparing og en afgift, der rammer de hurtige handler med aktier, før vi kan give almindelige lønmodtagere et højere beskæftigelsesfradrag og pensionisterne et højere pensionstillæg. Vi sikrer et større bidrag fra bankerne til fællesskabet, før vi kan investere flere penge i folkeskolen end den tidligere regering, sænke klassekvotienterne og sikre de små klasser to lærere i dansk og matematik. Vi vedtager efter drøftelse med organisationerne på uddannelsesområdet reformer, der motiverer de unge til at starte tidligere på deres uddannelse og afslutte den hurtigere, før vi kan give kvaliteten i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser et løft. Vi træffer sammen med erhvervslivet beslutning om, at der skal skæres ned på forældede og ineffektive erhvervstilskud, før vi kan investere i en ny erhvervspolitik med blandt andet et nyt klimafradrag, varige udviklings- og demonstrationsprogrammer på ny teknologi inden for velfærdsteknologi, energi og klima, vand og biotek. Vi sikrer, at løn udbetalt som aktier beskattes på linje med anden lønindkomst, før vi lemper multimedieskatten for almindelige lønmodtagere. Vi træffer beslutning om en betalingsring i København, før vi kan sænke prisen på kollektiv trafik og foretage de nødvendige investeringer i grøn trafik i hovedstadsområdet og på den måde sikre mindre trængsel og et sundere miljø i hovedstadsområdet. Vi sikrer, at kommunerne forpligter sig til at gennemføre effektiviseringer og afbureaukratiseringer, før vi indgår aftaler om at tilføre ekstra penge til kommunerne. Og tilsvarende for regionerne. 4

5 SAMMEN OM DANMARK Selv hvis de borgerlige samarbejder med Det Radi- Socialdemokraterne og SF er aktuelt og fremad- kale Venstre, kan der alene skabes flertal, hvis rettet den eneste stabile alliance i dansk politik. samarbejdet også omfatter Dansk Folkeparti. Som Kun en ny regering med udgangspunkt i vores da man senest aftalte en afskaffelse af efterlønnen alliance og meget gerne med deltagelse af til gengæld for permanent grænsekontrol. Den kreds Det Radikale Venstre kan bryde blokpolitikken af partier besidder ikke den nødvendige handlekraft og skabe den nødvendige forandring. til at forandre Danmark. Vi ønsker et bredt samarbejde i hele Folketinget, Kun en ny regering ledet af Socialdemokratere og SF hvor ingen partier har vetoret. Vi konstaterer, kan få Danmark ud af krisen og gennemføre en at den udvikling umuligt kan realiseres uden et ambitiøs modernisering. En ny regering skal samle regeringsskifte. Danmark, afslutte ti års benhård blokpolitik og sikre samarbejde for ny fremgang i hele Danmark. Det er Dansk Folkeparti har haft dominerende indflydelse i en stor opgave. Men den skal løses. Vi er klar til at ti år. Uden en ny regering vil det fortsat være sådan. løfte ansvaret. 5

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere