LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009"

Transkript

1 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

2 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur, landskab og kulturarv Tværgående temaer: servicefaciliteter og kompetenceudvikling

3 Budgetramme Budgetramme pr. år til projekter og administration kr. Primo oktober 2009 > 3 mio. kr. til projekter < 2 mio. kr. til projekter tilbage af budgetrammen for

4 Indstillede projekter i 2009

5 Finansiering 50% i tilskud af tilskudsberettigede udgifter forudsat at der kan skaffes 50% nationale midler ellers 45% / 55% reglen Hvis der kun kan skaffes 40% nationale midler er det muligt at opnå Hvis der kun kan skaffes 40% nationale midler er det muligt at opnå 48.88% i tilskud igennem LAG Silkeborg

6 Nationale midler Midler fra Stat, Regioner og Kommuner f.eks. Kommunalt tilskud Miljøministeriets ø-støttemidler, Velfærdsministeriet landdistriktspulje Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse Velfærdsministeriets puljer Statens Kunstfond Pulje til kultur i hele landet

7 Nationale midler Andre offentlige midler f.eks. Promille og produktionsafgiftsfondene (f.eks. Fonden for økologisk landbrug) Arbejdsmarkedets feriefond Lokale- og anlægsfonden Friluftsrådet Nordisk Kulturfond Tips og Lotto-midler

8 Nationale midler Foreninger og selskaber der er delvist offentligt finansieret, f.eks. *) Lokale turistforeninger Lokale erhvervsudviklingsselskaber Fonde med offentlige formål, f.eks. *) AP Møller Fonden Real Dania Fonden Tryg Fonden * Bemærk, kun når midlerne går til et almennyttigt formål kan de betragtes som offentlige midler

9 Projekt Ud & Lev Silkeborg kommune Samarbejdsprojekt med DGI, Idrætsrådet, Idræt om Dagen, SNS, Silkeborg Turistbureau, Silkeborg Kommune (strategi & udvikling, kultur- og fritidsafdelingen, teknik- og miljøafdelingen, sundhedssekretariatet Hovedbudskaber i samarbejdet er bl.a.: ud&lev Silkeborg er et helt unikt sted for godt fællesskab og sundt liv ud&lev Silkeborg har aktiverne du har valget, der skaber dit liv ud&lev Silkeborg har smukke former og sunde ansigter.

10 Projekt Ud & Lev Silkeborg kommune Aktiviteter i 2009 Friluftsfestival Ud & Lev weekend Mulighed for at søge tilskud til projekter, faciliteter, markedsføring o.lign. for lokalsamfundene i landdistrikterne i Silkeborg Kommune I gang med et større projekt indenfor området Silkeborgegnen Danmarks bedste friluftsområde

11 Projekt Hærvejen et oplevelsesrum med historiske rammer Tværregionalt udviklingsprojekt finansieret af Den Europæiske Regionalfond, Vækstforum i Region Syddanmark og Region Midtjylland Netværksmøde 25. november 2009 Mulighed for at søge tilskud til projekter, faciliteter, markedsføring o.lign. for lokalsamfundene i landdistrikterne i Silkeborg Kommune igennem LAG Silkeborg

12 Landdistriktskonferencen i september 2009 på Skagen = Landdistriktscamp 24 timer 12 indsatsområder ifm. Landdistriktspuljen 2010 hos Indenrigs- og Socialministeriet samt Fødevareministeriet ifm. Landdistriktsprogrammet

13 Børn - fastholdelse Fastholdelse og skabe aktiviteter for børn i hverdagen Tilflytterpakke Ressourcedatabase Lokal børnekulturkaravane Forældreruten Fælles kørselsordning (landsbypedelordning)

14 Børn - tiltrækning Naturen findes i landdistrikterne / lokalsamfundene Børn har ret til leg Vi vil vise dem verden/vejen Og derigennem give børnene visdom

15 De unge - fastholdelse Etablering af Landshold Stå sammen side om side (løfte i flok) Der er også brug for 12-manden, vandbæreren og tilskueren.

16 De unge fastholdelse - tiltrækning

17 De unge - tiltrækning Nye rammer på eksisterende grundlag First movers Rammer for at skabe eksperimenterende bosteder i landdistrikterne > ny identitet Rejsehold for ungeaktiviteter i landdistrikterne Ressourcelager og multikultur-trucks LAG for unge Det er sejt at bo på landet!

18 Voksne med børn - fastholdelse Landsbyen Lærum frem til middelalderlandsbyen De positive elementer fra middelalderlandsbyen Integration af Pasning Skole Fritid med fokus på læring

19 Voksne med børn - tiltrækning Bosætning Byggeri Byfornyelse Kritisk masse Offentlig og privat service Højt aktivitetsniveau Velkomstprocessen Landsbyhjemmesider PR og markedsføring Ledige boligmuligheder Velkomstpakke med lokale tilbud og gavekort Landsbyinvest Moderne andelsbevægelse erhverve grunde og bygninger

20 Voksne uden børn - fastholdelse Målgruppen 40+ Boliger, der passer til - Alderstrin - Livsstadier - frigive ressourcer til lokalsamfundet - fra store til mindre enheder - fælles faciliteter.

21 Voksne uden børn - tiltrækning Det virtuelle landkort Alle landsbyer i Danmark skal på det virtuelle landkort senest den 1. maj 2010 Er under opbygning under Mulighed for opkobling

22 De ældre - fastholdelse Rejsehold den mobile værktøjskasse som støtter de lokale ildsjæle og tænder nye. Ældre bliver kun i landdistrikterne hvis der er godt at være attraktivt landsbymiljø Fastholdelse af ældre i landdistrikterne støtte, udvikle og anerkende de lokale ildsjæle.

23 De ældre - tiltrækning Handling skaber forvandling den korteste vej til interessemødesteder Centralt udviklet software søgedatabase

24 Erhverv - fastholdelse Mikrovirksomheder i landdistrikterne grib chancen Kortlægning af lokale ressourcer, naturherlighed, kulturarv, foreningsliv, borgere osv. Placere dem i regional sammenhæng Kortlægning af aktører erhvervsliv, idemagere, lokale entreprenører Sætte dem ind i lokale rammer: kommunen, erhvervsråd, regioner, LAG

25 Erhverv - tiltrækning Innovationsproces Kapitalisering landsbyens / Lokalsamfundets indre værdier som kulturarv, natur, viden og erfaring Formidle/brande Kommercialisering Udvikle eksisterende ressourcer Opmuntre iværksætteri Nytænke ledige erhvervsarealer Etablere nye typer virksomheder Det der kan leve er det som landsbyen / lokalsamfundet selv skaber Udgangspunkt i egne ressourcer

26 Fastholdelse og tiltrækning Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Børn Unge Voksne med børn Voksne uden børn Ældre Erhverv

27 Fastholdelse og tiltrækning Hvorfor og hvad? (handling og idé) Effekter handling Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

28 Fastholdelse af børn Hvorfor og hvad (handling / idé) Oprettelse af netcafé / hotspots i landsbyer Størst behov for årige, hvor de ikke længere kan gå i SFO Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Samarbejde med skole forsamlingshus. Flere små samfund kunne gå sammen i cykelafstand Hvornår skal handlingen være udført?

29 Tiltrækning af børn Hvorfor og hvad (handling / idé) Med de mindre børn er der en problematik omkring pasning Tiltrække de årige klub Etablering fysiske rammer i samarbejde md skole sfo Opdyrke et bedsteforældrekorps hjælpe med aktivering når der ikke er en klub Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

30 Fastholdelse og tiltrækning af unge Hvorfor og hvad (handling / idé) Hvad er det for en type unge år til år. De yngre har klubber o.lign. Ungdomsuddannelser udenfor landsbysamfundene Hvad er det for nogle unge som bliver i området (scooter, biler, ensomme, hvad kunne tiltrække dem) Det er ikke lokalrådet - dialog med de unge Hvad kan der gøres for at gøre det mere attraktivt hus med mulighed for udfoldelse (olie på fingre, høj musik o.lign.) ikke for meget kontrol. Tilbud om hjælpere med kompetencer som kan hjælpe dem (musik o.lign) Hvordan natteravnene o.lign. Samarbejde mellem de små lokalområderne kan ikke tiltrække alle unge i de enkelte lokalsamfund. Man søger ikke kun ganske få. Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

31 Fastholdelse og tiltrækning af voksne med børn Hvorfor og hvad (handling / idé) Hvad er en landsby? Forskelligt alt afhængig af landsbyen kulturen størrelse skole. I Vrads er der eksempelvis ingenting som tiltrækker voksne med børn. I Voel findes en god skole, børnehave, fritidsfaciliteter, 2 store haller, foreningsliv Effekter / mål 1. Der skal være grad af tydelighed af de værdier der findes i landsbyen (eks. Vrads) 2. Grad af tydelighed omkring foreningslivet, kulturaktiviteter m.m. (Voel) eksempelvis igennem hjemmesider, film guidede ture m.m. Hvordan skal handlingen igangsættes? Lokalrådet og det lokale foreningsliv Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

32 Fastholdelse af voksne uden børn Hvorfor og hvad (handling / idé) Ekstremt individualistiske de ønsker fællesskabet For at fastholde dem skal området være attraktivt boliger tilgangen fællesskaber mulighed for at handle let nethandel, konkurrencedygtige priser god grund til at man bliver boende. Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

33 Tiltrækning af voksne uden børn Hvorfor og hvad (handling / idé) Attraktive boligområder hvis man ønsker at tiltrække dem eksklusivt tæt på naturen ellers vælges byen god infrastruktur ikke 10 km grusvej Tid til det, man selv vælger udover arbejdet. Hvordan skal handlingen igangsættes? Branding byportal eller via nettet. Få lyst til at kigge på husene som er til salg. Vigtigt at man gør noget for at gøre området præsentabelt. Vedligeholdelse af eksisterende områderne. Kommunen og lokalplaner vigtige. Landsbypedel ordning en god ide i den sammenhæng. Hvem skal udføre handlingen? Lokalråd kommunen Hvornår skal handlingen være udført?

34 Fastholdelse af ældre Hvorfor og hvad (handling / idé) Stor forskel på om man kommer fra et lille område eller et forstadsområde. Vigtigt at der er fokus på boligmulighederne. Hver landsby kan ikke få sine bomuligheder. Realistiske mål for ældreboliger. God infrastruktur helt afgørende idræt kulturelt o.lign. Telebusser, taxiordninger o.lign. Indkøbsmuligheder umuligt hvis de ikke eksisterer - bortset fra god service fra nabolandsbyen - fastholdelse af attraktive indkøbsmuligheder Internetcafeer for de ældre. Nytænkning ifm. brugen af nettet.

35 Fastholdelse af ældre Effekter / mål 1. Byrådet udpeget områderne evt. i samarbejde med sundhedsudvalget 2. Vigtigt at man får etableret så mange netværk som muligt igangsættere tovholdere både bedsteforældre når man får folkepension pas til 2 timers frivilligt arbejde oplevelser 3. Mulighed for de daglige fornødenheder Hvordan skal handlingen igangsættes? Hjælp til selvhjælp Hvem skal udføre handlingen? Lokalrådene i samarbejde med byrådet Hvornår skal handlingen være udført?

36 Tiltrækning af ældre Et område, som er svært at flytte ældre som er født i et lokalsamfund kunne måske tænke sig at flytte tilbage i 60 års alderen Hvorfor og hvad (handling / idé) Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

37 Fastholdelse af erhverv De overordnede rammer skal være i orden ifm. fastholdelse. Er der ikke mulighed for vækst, så skal de flytte evt. ikke råd til det. Infrastrukturen skal være i orden. Erhvervet kommer an på hvilke typer af erhvervsvirksomheder. Hvorfor og hvad (handling / idé) -Overordnede rammer -Bygningsmassen (landsbrugsbygninger) -Lokale netværk Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

38 Tiltrækning af erhverv Hvorfor og hvad (handling / idé) Tiltrækning af nye erhvervsvirksomheder Hurtig serviceorienteret sagsbehandling - må ikke vare ½ - 1 år. Hurtighed en væsentlig faktor. Miljømæssige faktorer og de økonomiske faktorer hænger ikke sammen. Effekter / mål Hvordan skal handlingen igangsættes? Hvem skal udføre handlingen? Hvornår skal handlingen være udført?

39 Muligheder for tilskud til fremtidige projekter igennem LAG Silkeborg Gratis rådgivning - kontakt Koordinator Merethe Juul Thysen Telefon

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger:

Sundhed SWOT: Målsætninger: Ideer til projekter: Bemærkninger: Sundhed - Tilbud i alle andre - Lokale sportsaktiviteter for børn især - Stort lokalt engagement styrker tilhørsforholdet - Den skæve bane - Frisk luft og masser af natur - Vekslende naturområder - Sundheden

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Program for landudvikling

Program for landudvikling Program for landudvikling Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere