Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation og funktion... 7 Struktur... 8 De tre teams A, B, C... 8 Ydelser... 9 Fagligt fundament Medicinhåndtering Samarbejdspartnere Aktivitets- og værestedet Udflytning fra bofællesskabet Kirsten Marie - et uddannelsessted Særligt for løntilskudsjob/virksomhedspraktik Opfølgning udviklingsmål Udviklingsmål Afrunding

3 Organisation Institutionens navn Bofællesskabet Kirsten Marie Adresse Vinkelvej 3-5, 2800 Kgs. Lyngby Telefon Fax Hjemmeside Institutionstype Selvejende bofællesskab med driftsoverenskomst med Lyngby- Taarbæk Kommune Lovgrundlag Bofællesskabet Kirsten Marie er oprettet i henhold til almenboliglovens 105, stk. 2, med socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Der ydes endvidere støtte til eksterne borgere i egen bolig efter servicelovens Kapacitet 24 moderne 1. værelses lejligheder med stue, køkken og badeværelse. Aktivitets- og værested med i alt 30 pladser. Bestyrelsens sammensætning Servicedelen Boligdelen Konstitueret forstander Ida Hoeck, formand Peter Clemmesen, næstformand Jytte Skjøt Møller Povl-Christian Jensen Søren Peder Rasmussen Ida Hoeck, formand Peter Clemmesen, næstformand Jytte Skjøt Møller Povl-Christian Jensen Søren Peder Rasmussen Christina Baad Jeppesen Organisatorisk tilhørsforhold Fonden Mariehjemmene, Virumgårdsvej 18, 2830 Virum

4 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie Bofællesskabet Kirsten Marie blev etableret 15. marts 1999 i en dengang ny opført bygning, og afløste det privatejede Pensionat Søvighus, som Fonden Mariehjemmene overtog driften af 1. oktober Bofællesskabet Kirsten Marie er en del af Fonden Mariehjemmene. Fonden Mariehjemmene er en paraplyorganisation for selvejende institutioner, der yder praktisk og personlig bistand til ældre mennesker og andre målgrupper. Fonden er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner samt andre interesserede samarbejdspartnere om at tilbyde boliger, pleje, omsorg og socialpædagogisk bistand til mennesker, som har behov herfor. Fonden Mariehjemmene har siden 1958 været en troværdig, solid og veldreven organisation. Den er uafhængig og har intet tilhørsforhold til religiøse eller politiske foreninger eller bevægelser. 4 Bofællesskabet Kirsten Marie har indgået driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at psykisk sårbare voksne borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune har førsteret til pladserne i Bofællesskabet Kirsten Marie. Øvrige pladser tilbydes til borgere fra andre kommuner. Bofællesskabet består af 24 boliger med et tilknyttet aktivitets- og værested. Bofællesskabet er etableret efter Lov om social service samt Lov om almene boliger. Institutionens grundlæggende opgaver Formål Bofællesskabet Kirsten Maries formål er: At medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb. Der er en forventning om - og arbejdes hen imod - at borgeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden støtte. Fokus er på at genvinde/udvikle de kompetencer, der skal til for at mestre et liv i egen bolig. Aktivitets- og værestedet Kirsten Maries formål er: At give brugerne mulighed for at indgå i socialt samvær med andre mennesker i trygge rammer. Herunder at danne fællesskaber - etablere samt vedligeholde bekendtskaber og/eller venskaber. At tilbyde forskellige aktiviteter, arrangementer og udflugter m.m., som er bredt varieret og tilpasset brugernes aktuelle ressourcer, behov og ønsker. Fokus er på at støtte brugerne i at genvinde/udvikle tabte/nye kompetencer via deltagelse i diverse aktiviteter og tiltag. Desuden er formålet at give brugerne varierede oplevelser. Aktivitets- og værestedet kan samtidigt indgå i bofællesskabets udslusningsproces, så beboere, der fraflytter bofællesskabet, kan benytte stedet som en naturlig tilknytning.

5 Det kan samtidigt fungere som et sted, hvor mulige fremtidige beboere kan komme for at lære bofællesskabet nærmere at kende. Målgruppe Bofællesskabets målgruppe er: Kirsten Marie henvender sig til psykisk sårbare voksne mennesker i alderen år, som har behov for et midlertidigt tilbud. Beboerne har behov for individuel støtte, hjælp og omsorg til stabilisering af psykiske og sociale forhold samt udvikling af personlige ressourcer. Beboerne støttes endvidere i at udvikle/genvinde kompetencer, der på sigt gør det muligt at leve et meningsfuldt liv uden for Bofællesskabet Kirsten Marie i egen bolig. Det kan for eksempel være voksne mennesker med: Skizofreni - Depression - Angst Spiseforstyrrelse Manier Personlighedsforstyrrelser - Følger af misbrug - Selvskadende adfærd - OCD. 5 Aktivitets- og værestedets målgruppe er: Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie er målrettet psykisk sårbare voksne mennesker, som har vanskeligt ved at benytte sig af samfundets almindelige muligheder for fritid og samvær og derfor har behov for et socialt tilhørssted og aktiviteter i mere beskyttede og trygge rammer. Brugerne er fortrinsvis bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune i eller uden for Kirsten Marie. Henvendelse fra andre kommuner tages der stilling til i det enkelte tilfælde.

6 Vision, mission og værdier Værdigrundlag At der vises respekt og gives plads til den enkelte beboers personlighed, behov og ønske for udvikling. At beboere og personale har medindflydelse og medansvar for det sociale fællesskab, de praktiske opgaver og graden af involvering. At der udvises tolerance og accept, stilles krav og gives støtte til den enkelte beboer. At der er fokus på ressourcer frem for begrænsninger. At beboerens bolig respekteres som ukrænkelig, og at fællesarealerne benyttes efter ønske. 6 Vision Kirsten Marie Vi inspirerer og sætter spor i socialpsykiatrien. Mission At skabe et trygt fundament, hvor psykisk sårbare mennesker kan komme sig. Værdier Vi ser det hele menneske Med respekt for vilkår og vægt på ressourcer. Vi leverer høj faglighed Som indebærer individuelle løsninger, nærvær, vedholdenhed og nytænkning. Vi er tydelige I kommunikationen, holdninger og organisering.

7 Bofællesskabets organisation og funktion Bestyrelse(r) i Bofællesskabet Kirsten Marie Bestyrelsen for servicedelen Ida Hoeck, formand Peter Clemmensen, næstformand Povl-Christian Jensen Jytte Skjøt Møller Søren Peder Rasmussen Bestyrelsen for boligdelen Ida Hoeck, formand Peter Clemmensen, næstformand Povl-Christian Jensen Jytte Skjøt Møller Søren Peder Rasmussen Fonden Mariehjemmene Regnskab, løn, bolig og konsulentbistand 7 Konstitueret forstander Christina Baad Jeppesen Hus A Hus B Hus C Aktivitets- og værestedet Administrativ medarbejder Praktiske medarbejdere 85/mentor Ledelsen Den daglige ledelse består af konstitueret forstander Christina Baad Jeppesen. Personale Der er i alt 29 medarbejdere i Bofællesskabet Kirsten Marie, og medarbejderne fordeler sig således: 3 pædagoger 1 pædagogmedhjælper 1 ergoterapeut 7 sosu-assistenter 1 beskæftigelsesvejleder 1 administrativ medarbejder 1 praktisk medarbejder 1 pædagogstuderende 1 ergoterapeut stud. 1 sosu-assistent elev 1 frivillig 1 tegne/male underviser 9 afløsere, som bruges ved ferie, sygdom etc.

8 3 af ovenstående er i fleksjob (en sosu-assistent, en pædagog og vores administrative medarbejder). Vi oplever, at de har betydelige kompetencer, som vi sætter stor pris på, er glade for og meget gerne gør brug af i Kirsten Marie. Vi har ligeledes ansat medarbejdere i fleksjob, fordi vi ønsker at tage et medansvar for medarbejdere, der ikke nødvendigvis kan arbejde 37 timer pr. uge, og som i øvrigt har visse fysiske begrænsninger. Medarbejdergruppen er karakteriseret ved at være dedikeret i deres arbejde med beboere, pårørende og samarbejdspartnere. I Bofællesskabet Kirsten Marie er der tradition for lange ansættelser, der er medvirkende til en høj grad af stabilitet og kontinuitet i en kompleks samt udfordrende hverdag. Der er endvidere stor lyst og evne blandt medarbejderne til aktivt at indgå i kompetenceudvikling, ligesom medarbejdergruppen er nysgerrige, ansvarlige og omstillingsparate. 8 Struktur Der er i alt 24 boliger i Bofællesskabet Kirsten Marie. Boligerne er fordelt i tre adskilte huse med henholdsvis 10, 10 og 4 ét-værelses lejligheder. Husene er forbundet med Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie. Aktivitets- og værestedet er en integreret del af bofællesskabet, og benyttes af alle husets beboere samt eksterne brugere til social færdigheds-træning, samvær, aktivitet, fælles arrangementer, højtider m.m. Husene med 10 boliger samt Aktivitets- og værestedet, er bygget i to etager - huset med 4 boliger er i én etage. Alle boliger er indrettet med bad, toilet og trinet tekøkken. I hvert af husene med 10 boliger er der tillige indrettet fælles opholdsstuer samt køkken/spisestue, hvor måltiderne tilberedes og indtages. Huset med 4 boliger har kombineret køkken/spise- og opholdsstue til fælles brug. I kælderetagen er der blandt andet indrettet fælles vaskeri. De tre teams A, B, C I Kirsten Marie er der 3 teams. Team A, B og C. Hvilket team den enkelte beboere tilknyttes besluttes ud fra, hvor der vurderes at være et match eks. i forhold til kontaktperson og øvrige beboere i teamet. I alle 3 teams er det målsætningen, at beboerne byder ind med det, de kan og støttes i at udvikle sociale, personlige og praktiske kompetencer - herunder deres selvstændighed. I den enkelte sag tages der stilling til, hvilken af de 3 takster Kirsten Marie har (698 kr., 754 kr., kr. per døgn) som den aktuelle beboer skal høre under udfra den enkeltes behov og omfanget af dette.

9 Ydelser 85 (lov om social service)- støtte til eksterne borgere 85 fungerer som en helhedsorienteret indsats, hvor medarbejderen støtter borgeren i eget hjem til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier i forhold til de problematikker, der præger dennes liv. Borgeren skal således støttes i egen udvikling via den indsats, som medarbejderen yder. Der er tale om en støtte til, at borgeren gør disse ting. Et af målene med indsatsen er, at borgeren skal opleve høj grad af livskvalitet ud fra borgerens egen definition af, hvad der karakteriserer dette. Høj grad af selvbestemmelse i støtteforløbet skal gøre det muligt for den enkelte at være med til at træffe afgørelser i eget liv og tage ansvar for egen udvikling. 9 Indsatsen fokuserer særligt på at styrke den enkelte borgers selvstændighed at fremme et selvstændigt liv og give borgeren en oplevelse af at udnytte sine ressourcer bedst muligt. En central del af indsatsen er desuden at arbejde med borgerens netværk ved at støtte borgeren i at vedligeholde sociale relationer eller hjælpe borgeren med at skabe sådanne. Derigennem søger indsatsen at bryde med ensomhed og isolation. Det er hensigten, at den enkelte medarbejders indgående kendskab til borgeren skal gøre det muligt at sætte realistiske mål i samarbejde med borgeren og målrette den specifikke indsats. I forhold til den enkelte borgers behov for støtte foretages der i kommunen en individuel vurdering af vedkommendes behov for hjælp. Ydelsens indhold Ydelserne har udgangspunkt i en faglig vurdering og bevillingen, hvor hensigten er at understøtte borgerens hverdag og den enkeltes mulighed for at blive så selvstændig og selvhjulpen som muligt. Der er blandt andet sigte på: - At forbedre mulighederne for borgerens livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg samt tilbud om samvær og aktiviteter. - At vedligeholde og forbedre borgerens sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder. - At forebygge eskalering af problemer. Ydelsen kan omfatte: Praktisk bistand i hjemmet ud fra selvhjælpsprincippet, fx indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask samt personlig hygiejne. Støttende samtaler, fx til at håndtere hverdagen og sindslidelsen, fastholde aftaler, træffe valg, tage ansvar for egne beslutninger, blive mere klar på egne behov og ønsker.

10 Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen, fx planlægning og prioritering af daglige gøremål, skabe forudsigelighed og struktur, styre egen økonomi, adfærdsregulerende støtte og vejledning. Træning af sociale og praktiske færdigheder, fx træne daglige og sociale færdigheder/kompetencer, herunder indkøb, rengøring, kørsel med offentlige transportmidler, læge- og tandlægebesøg, cafébesøg, invitere gæster, besøge venner, komme i dagtilbud. Støtte til deltagelse og ledsagelse i aktiviteter udenfor boligen, fx støtte til at deltage i almindelige tilbud i lokalmiljøet, særligt tilrettelagte tilbud, væresteder, klubber, idræt, m.m. med henblik på at bryde og forebygge eventuel ensomhed og isolationstendens. Støtte til at vedligeholde eller opnå kontakt til socialt netværk, fx støtte til at kontakte/besøge familie/nærtstående, venner og bekendte samt deltagelse i diverse arrangementer, fester m.m. Støtte borgeren i samtaler med andre i netværket med henblik på at give indblik i borgerens ressourcer og manglende kompetencer. 10 Støtte til at deltage i aktiviteter i Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie, fx træne relationer i trygge og forudsigelige rammer, træne sociale og praktiske kompetencer sammen med andre samt deltage i konkrete gruppeaktiviteter som fx male-, musik- eller madlavningsgruppe, afspænding, gåture, udflugter m.m.. Støtte til at samarbejde med psykiatriske systemer og øvrige strukturer, fx kommunen, egen læge, speciallæger, jobcenter, distriktspsykiatrien, m.m. Det er altid den enkelte borgers sagsbehandler/kommune, der bevilliger støtten og definerer støttens omfang og mål. Særlig mentor-støtte i forbindelse med beskæftigelse Der ydes endvidere en særlig støtte og rådgivning til eksterne borgere, der er i beskæftigelse, på vej i beskæftigelse eller har svært ved at fastholde en beskæftigelse. Mentor støtter borgeren med at se de mønstre, der medvirker til, at borgeren fungerer godt ift. sin arbejdsplads, og mentor støtter endvidere borgeren til at se uhensigtsmæssige mønstre, der er forstyrrende ift. arbejdet. Mentor har fokus på hele personen og de ressourcer, der er til stede, og gennem samtale og praktiske øvelser støttes borgeren i at forøge andelen af konstruktive handlinger, så borgeren kan genskabe eller etablere et stabilt og trygt forløb ift. arbejdet. Mentor tager ligeledes gerne med ud på arbejdspladsen og fortæller og/eller underviser de nærmeste kolleger i, hvordan de bedst støtter op omkring en kollega, der er psykisk sårbar, så de på arbejdspladsen undgår gætterier, rygter mv. ift. den psykisk sårbare borger. Ydelsens omfang Støtten igangsættes efter henvisning fra sagsbehandler i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor også omfang og varighed af støtten fastsættes.

11 Medarbejderen besøger som oftest borgeren på aftalte tidspunkter. Støtten foregår som hovedregel på hverdage mellem kl i borgerens hjem. I særlige tilfælde sker kontakten efter kl. 16. I særlige tilfælde kan der forekomme opsøgende arbejde fx i forbindelse med forværring af en sindslidelse. Der tilbydes besøg ved hospitalsindlæggelse eller lign. 104 (lov om social service) 11 Ydelsens indhold Åbningstiderne i Aktivitets- og Værestedet er: Hverdage kl Weekender kl og det er ikke alle timer, der er dækket ind af personaler fra Aktivitets- og værestedet, men der er altid personale at finde og kontakte i huset i dette tidsrum. I weekenden benyttes Aktivitets- og værestedet af bostedet til fælles spisning og socialt samvær. Aktivitets- og værestedet fungerer som et aktivitetssted, hvor brugerne kan deltage i forskellige aktiviteter som fx madlavning, tegne/maling, udflugter og samtidig som et værested, hvor brugerne kan komme uforpligtende og få en kop kaffe, læse avisen og få socialt samvær. Tilbuddet er fleksibelt sammensat og kan opdeles i fire hovedområder: Støtte til at afdække og afklare interesser, ønsker, kompetencer og behov i forbindelse med samværs- og aktivitetstilbud. Brugernes ønsker og behov for aktiviteter afdækkes med henblik på udvikling, motivation og indflydelse i forhold til den enkelte brugers livsudfoldelse. Der afholdes blandt andet brunchmøde en gang om måneden, hvor medarbejdere og brugere i samarbejde planlægger hvilke aktiviteter og arrangementer, der skal foregå den kommende måned. Der er løbende opfølgning i forhold til såvel interne som eksterne brugere med henblik på fleksibilitet og muligheder i dagligdagen, aktiviteter, idéer til udflugter m.m. Støtte til at indgå i og deltage i sociale fællesskaber og samvær med andre. Brugerne støttes i at være en del af et socialt fællesskab. Medarbejderne støtter i konfliktsituationer og i at gøre vanskelige situationer håndterbare. Brugerne skal opleve tryghed, og tilbuddet skal være medvirkende til at skabe tydelige og genkendelige rammer, hvor sociale fællesskaber udvikles og trives. Støtte til at indgå og deltage i forskellige aktiviteter. Brugerne støttes i at deltage i diverse aktiviteter såvel i Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie som i aktiviteter udenfor huset.

12 Flere aktiviteter lægges fast på bestemte ugedage, hvilket giver stabilitet og gør det forudsigeligt for brugerne i forhold til, hvad de kan forvente af aktiviteter. Der hænges opslag op om aktiviteter, hvor brugerne tilmelder sig. Dette er med til at fastholde brugerne i at deltage, ligesom personalet kan følge op og støtte brugeren i at deltage. Støtte til personlige forhold. Brugerne støttes i sundhedsmæssige henseender. Der er fx fokus på at tilbyde en sund og varieret kost, ligesom brugerne støttes i at reflektere over kost og livsstil. Der tilbydes vejledning og dialog ved forandringer i brugerens helbred, fx ved diabetes. Observeres forandret sindstilstand hos en bruger, drøftes det i et samarbejde mellem brugeren og kontaktpersonen med henblik på forståelse og eventuelt løsning af problemet. Det kan endvidere omhandle brugerens økonomiske mellemværende med Aktivitets- og værestedet, fx i forhold til aktiviteter, kost, m.m. 12 Samværsdelen kan fx være samtaler, drøftelser, nyhedstime, spil (fx Nintendo Wii, dart og bordfodbold), hygge, fælles spisning, madlavning, indkøb, rengøring, massage, m.m. Aktivitetsdelen kan fx være tegne- og maleundervisning, gå-gruppe, musikcafé, filmcafé, kreative aktiviteter (udarbejdelse af smykker, tasker, decoupage m.m.), forskellige idrætstilbud, udflugter, fredagscafé, brunchmøde, arrangementer, fester, it-undervisning, morgengymnastik, madklub, m.m. Ydelser, der ikke indgår Der ydes ikke tilbud om hjælp til personlig hygiejne, pleje, m.m. 105 (bofællesskab efter almenboligloven med socialpædagogisk støtte efter 85 i lov om social service) Almenboligloven ( 105) udgør det juridske grundlag for selve boligen. Boligen udlejes til den enkelte beboer, det vil sige, at vedkommende skal underskrive en lejekontrakt. Der er ingen tidsbegrænsninger for et ophold, idet lejekontrakten som udgangspunkt ikke kan opsiges af kommunen. Formålet med tilbuddet er, at beboeren i en fysisk boligmæssig ramme får mulighed for at udvikle, fastholde eller undgå tab af kompetencer, så beboeren bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. For beboeren er der ikke udgifter forbundet med ydelsen efter 105 udover udgifter i forbindelse med husleje, lys, vand og varme. 85 (lov om social service) beboere på Bofællesskabet Kirsten Marie Ydelsens indhold I Bofællesskabet Kirsten Marie kan den enkelte beboer få støtte efter 85 i Lov om social service. Ydelserne tilbydes inden for den ramme af aktiviteter, som hverdagen består af. Nogle ydelser tilbydes individuelt, andre ydelser tilbydes til flere beboere på samme tid og ofte tilbydes flere ydelser på én gang.

13 Det gælder fx støtte til at tilberede måltider, det at spise sammen og den efterfølgende oprydning, eller til at indgå i sociale sammenhænge i huset samt i Aktivitets- og værestedet. Hensigten er at understøtte beboerens hverdag og den enkeltes mulighed for at blive så selvstændig og selvhjulpen som muligt. Ydelsen kan omfatte: Støttende samtaler, fx til at håndtere hverdagen og sindslidelsen (herunder reaktionsmønstre og tanker), fastholde aftaler, træffe valg, tage ansvar for egne beslutninger, blive mere klar på egne behov og ønsker, sygdomsindsigt, fornemme egne og andres grænser, konflikthåndtering, adfærdsregulerende støtte og vejledning. Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen, fx planlægning og prioritering af daglige gøremål, skabe forudsigelighed og struktur, styre og administrere egen økonomi og indgå i fællesskabet. 13 Træning af sociale og praktiske færdigheder, fx at træne daglige og sociale færdigheder/kompetencer, herunder støtte til personlig hygiejne, indkøb, madlavning, kostvejledning, rengøring, tøjvask, kørsel med offentlige transportmidler, læge- og tandlægebesøg, cafébesøg, at invitere gæster, besøge venner og komme i dagtilbud. Støtte til at bevare og/eller udvikle sundhedsfremmende foranstaltninger, fx støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling. Støtte til deltagelse og ledsagelse til aktiviteter udenfor bofællesskabet, fx støtte til at deltage i almindelige tilbud i lokalmiljøet, særligt tilrettelagte tilbud (væresteder, klubber, idræt) med henblik på at bryde og forebygge eventuel ensomhed og isolationstendens. Det kan ligeledes være i relation til lønnet eller frivillig beskæftigelse, kontakt til jobcenter, deltage i jobafklarende samtaler samt opfølgningssamtaler og undersøgelse af uddannelsesmuligheder samt behandling. Det kan også være biograf- og teaterture samt ferier. Støtte til at vedligeholde eller opnå kontakt til socialt netværk, fx støtte til at kontakte/besøge familie/nærtstående, venner samt bekendte og deltagelse i diverse arrangementer (fx fester, overnatning m.m.). Støtte beboeren i samtaler med andre i netværket med henblik på at give indblik i beboerens ressourcer og manglende kompetencer. Deltage i aktiviteter i Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie, fx at træne relationer i trygge og forudsigelige rammer, træne sociale og praktiske kompetencer sammen med andre samt deltage i konkrete gruppeaktiviteter, som fx male-, musik- eller madlavningsgruppe, afspænding, gåture, udflugter. Samarbejde med psykiatriske systemer og øvrige strukturer Med henblik på at optimere en koordineret indsats i forhold til psykiatriske systemer og øvrige strukturer deltager Bofællesskabet Kirsten Marie blandt andet i et formaliseret samarbejde med Distriktspsykiatrien Virum.

14 Ydelsens omfang Der er medarbejdere til rådighed alle ugens dage mellem kl I tidsrummet mellem kl er der en sovende nattevagt i huset, som beboerne kan kontakte, hvis der er behov herfor. Fagligt fundament Der arbejdes ud fra et helhedssyn på den enkelte beboer, hvor fokus er på ressourcer, udvikling, værdighed, nærvær og anerkendelse. Beboerne får støtte til at skabe en tilværelse med en så høj grad af livskvalitet som muligt for den enkelte. Dette suppleres med fokus på udviklingsmuligheder afspejlet af den enkelte beboers ressourcer og ønsker under hensyntagen til dennes sindslidelse. 14 Der fokuseres på at skabe forudsigelighed og struktur ved planlægning og indarbejdelse af rutiner, så dette på sigt kan blive en naturlig del af den enkelte beboers hverdag. Der arbejdes ud fra nedenstående: Navn: Systematik: Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi er en metode, der anerkender det unikke ved hvert menneske. Det er en struktureret og problemorienteret form, der har til formål at lære den enkelte at ændre i tanke(r) og/eller handlemåder. Det handler meget overordnet om at erstatte negative automatiske tanker med alternative rationelle tanker. Individuelle samtaler, evt. ud fra diverse skemaer. En integreret metode i det daglige arbejde som vi hele tiden forholder os til og arbejder ud fra. I nogle tilfælde meget specifikt. Beboeren støttes via samtale/skema til at omstrukturere automatiske negative tanker og fastsætte mål/delmål for egen indsats. Effekten er god og mærkbar i de aktuelle situationer/samtaler. Det virker angstdæmpende og giver beboeren ro i både de akutte situationer og de længerevarende forløb. På de længerevarende forløb oprettes en handleplan. Metoden giver beboerne konkrete strategier/værktøjer, som øger deres evne til at håndtere deres lidelse, tage ansvar og dermed få en bedre hverdag. Navn: COPM (Canadian Occupational Performance Measure) et ergoterapeutisk redskab.

15 Systematik: Formålet med COPM er at udrede den enkelte beboers opfattelse af egen aktivitetsudførelse. COPM er et individualiseret ergoterapeutisk redskab til resultatmåling af beboerens egen vurdering af tilfredshed med udøvelsen af vigtige daglige aktiviteter. COPM fokuserer på beboerens egne roller og omgivelser og sikrer derved, at de identificerede problematikker er relevante for beboeren. At beboeren inddrages i processen sikrer en beboercentreret indsats. Det gør det meningsfuldt for den enkelte beboer og øger motivationen. Der er specifikke instruktioner og metoder for, hvordan COPM anvendes og scores og et dertil hørende undersøgelsesskema. COPM udføres første gang ca. en måned efter indflytning. Derefter løbende når der er arbejdet tilfredsstillende med de identificerede aktivitetsproblematikker/ønsker fra sidste COPM interview. Der aftales ved udførsel af COPM interview, hvornår evalueringen skal finde sted. Det kan variere meget, da det afhænger af hvor mange og hvor omfattende problemer/ønsker, der skal arbejdes med. COPM scoringerne/resultaterne dokumenteres i de årlige statusbeskrivelser/handleplaner. På den måde gøres beboernes progression synlig og målbar for både beboeren, Kirsten Marie og eksterne samarbejdspartenere. Via COPM identificerer beboeren konkrete mål/delmål som pågældende ønsker at arbejde med/udvikle. Efterfølgende fastsættes dato for evaluering i samarbejde med personalet, og der udarbejdes endvidere en handleplan for den enkelte identificerede problematik. Det har en god effekt at inddrage beboeren på den måde. Det øger motivationen og gør forandringer over tid synlige. Nogle beboere kan opleve, at de ikke har gjort fremskridt i udførelsen af aktiviteter, men de oplever en større tilfredshed med udførelsen. Det kan skyldes, at de har fået større erkendelse af deres formåen/situation, eller har fået fokus på andre værdier i deres liv. 15 Navn: Relationsarbejde Relationsarbejde er det betydningsfulde møde mellem mennesker. Relationsarbejdet er fundamentet for at føle sig værdsat og for at kunne arbejde med sig selv, etablere nye relationer og kunne indgå i andre sammenhænge. Forankret i støttevejleder-funktionen indgår beboer og medarbejder i et ligeværdigt partnerskab og samarbejde med beboerens levede liv i fokus.

16 Relationsarbejde beror på professionelt samvær og samtale præget af faglighed, autenticitet, overblik, medmenneskelighed og nærvær med respekt for den enkeltes integritet. Relationsarbejde kræver tid, da det giver ro og mulighed for at arbejde i det tempo, den enkelte beboer kan magte. Systematik: Relationsarbejde baseres på et struktureret samarbejde med udgangspunkt i beboerens handleplan og aftale om rammerne for samarbejdet og støttevejlederens funktion og opgaver. 16 Formålet er at skabe og fastholde en relation, hvor beboeren oplever tryghed, tillid og respektfuld tro på egen evne og ret til at bestemme over eget liv. Målet for dette fastsættes i samarbejde med beboeren i indflytningsfasen og udvikles evt. løbende. Det er altafgørende for den fremtidige udvikling, at der er en god relation mellem beboerne og personalet. Relationsarbejde har stor effekt og er derfor en stor del af det daglige arbejde. Navn: Systematik: Social færdighedstræning Social færdighedstræning fokuserer på udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Social færdighedstræning øger evnen til at forstå og handle i sociale situationer, og til at håndtere problemer, konflikter og følelsesladede situationer. Den sociale færdighedstræning foregår hele tiden løbende eksempelvis i spisesituationer, diverse aktiviteter, møder, udflugter osv. både i husene og specielt i Aktivitets- og værestedet. Her holdes alle større arrangementer, der fejres højtider, ligesom der dagligt er et bredt udvalg af aktiviteter. Løbende. I samarbejde med beboeren fastsættes behov og ønsker for social færdighedstræning evt. ved et handleplansmøde. Ud fra dette udarbejdes en handleplan på træningen. Effekten er udviklingen af de sociale kompetencer fx at omgås andre og rumme andre. Deltagernes kompetencer til at kommunikere mere effektivt med andre øges, og de kan i højere grad reflektere over sig selv i relation til andre mennesker.

17 Navn: Systematik: Recovery Der arbejdes ud fra tanken om, at psykisk sårbare mennesker kan komme sig helt eller delvist. Vores opgave består i at skabe så gode forudsætninger som muligt herfor. Tilgangen er ressourceorienteret med fokus på de ressourcer, det enkelte menneske har. Der er tale om en dyb, personlig samt individuel proces. Selvom recovery er en personlig proces, udfoldes processen med at komme sig i et socialt rum. Andre mennesker spiller derfor også en rolle. Løbende Målet er at blive i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, en sindslidelse kan føre med sig. Det tager tid at komme sig, og det er individuelt, hvor lang tid det tager og i hvilken grad, men sindslidelsen skal ikke ses som en integreret del af den enkelte. 17 Navn: Systematik: Whole Life medborgerskab Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i mennesker frem for systemer og strukturer. Vi ser psykiske problemer i relation til hele livet og møder hele mennesker, - som gyldige borgere; med færdigheder, rettigheder, behov, roller og vaner på lige fod med alle andre borgere i samfundet. Der arbejdes med medindflydelse samt medansvar med henblik på at udvikle beboernes selvstændighed og medborgerskabskompetencer. Løbende Målet er at støtte beboerne til at udvikle deres medborgerskabskompetencer og blive mere selvstændige og dermed rustede til at kunne klare et liv i egen bolig på sigt. Effekten ses ved, at beboerne udvikler deres kompetencer, selvstændighed og evne til at handle hensigtsmæssigt på hverdagens udfordringer.

18 Navn: Systematik: Motivationsarbejde En væsentlig del af støtten er motivationsarbejde. Der er fokus på at motivere beboeren til at modtage de ydelser, der for den enkelte er meningsfulde - og som det fagligt vurderes, at den enkelte vil kunne profitere af. Der tages udgangspunkt i muligheder/ressourcer frem for begrænsninger. Via COPM og støttende samtaler hjælpes beboerne til at identificere aktivitetsproblematikker, ønskede mål og hvad der for dem er meningsfuldt og dermed motiverende at arbejde med i forhold til den enkeltes udvikling. Løbende Målet er at motivere beboerne til at deltage samt tage ansvar og del i deres egen udvikling. Effekten ses, når det lykkedes at få beboerne til at deltage i aktiviteter, hvorigennem de udvikler sig både fysisk, psykisk og socialt ved at få implementeret meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. 18 Navn: Systematik: Pædagogisk plan Der tilrettelægges kort tid efter indflytning en pædagogisk plan for den enkelte beboer, i overensstemmelse med kommunens 141 handleplan og beboerens egne ønsker ud fra de ressourcer Bofællesskabet Kirsten Marie har til rådighed. Den pædagogiske plan (skemaet) udarbejdes i dialog med den enkelte beboer for at sikre, at vedkommende får indflydelse på eget liv. Planen tages op minimum 1 gang årligt. Den pædagogiske plan har til formål at beskrive og dokumentere, hvordan indsatsen konkretiseres og omsættes til praksis. Planen indeholder bl.a. delmål, mål og aftaler inden for de ydelser, som indgår i bevillingen. Derudover rummer den de aftaler, som træffes mellem beboeren og medarbejder (COPM resultater) - og som danner rammen om det konkrete samarbejde. Planen skal sikre, at der i det daglige arbejdes målrettet hen imod, at beboeren udnytter sine kompetencer og udviklingsmuligheder med henblik på at opnå den livskvalitet og det hverdagsliv, som den enkelte beboer har ressourcer til og ønske om at opnå.

19 Medicinhåndtering Alle beboere, der får medicin, får støtte/vejledning til at administrere/tage deres medicin efter behov. Behovet og omfanget af støtte er individuelt og varierer meget. Der er også beboere, der selv administrerer deres medicin, hvor aftalen er, at de henvender sig ved behov til personalet. Graden af støtte, og hvordan den gives, vurderes i det enkelte tilfælde i samarbejde med den enkelte beboer og dennes læge eller psykiater. I alle 3 huse er der en medicinansvarlig social- og sundhedsassistent, som har de fornødne kompetencer til at håndtere medicinen. De medicinansvarlige i Kirsten Marie er hele tiden i tæt kontakt med husets beboere, som får medicin. 19 Medicinen bliver doseret enten på ugebasis eller for 14 dage ad gangen. Beboerne får udleveret sin medicin enten 1 gang om ugen eller dagligt, hvor de får udleveret en endagsæske om morgenen. Resten af beboeren får med støtte udleveret deres medicin til husets måltider. Enkelte vælger som nævnt selv at administrere deres medicin, men kan altid få råd og vejledning. De medicinansvarlige har ansvar for at bestille medicin, ajourføre medicinskemaer, huske på blodprøvetagning, tale med beboernes egen læge eller psykiater vedr. medicinændringer m.m. og deltagelse ved møder, der omhandler medicinen. Vi har i øjeblikket 6 beboere, der får doseret deres medicin af apoteket. Medicinen bliver leveret hver 14. dag. For at være med i denne ordning, skal den pågældende beboer have få ændringer i sin medicin. Ordningen skal desuden ordineres af egen læge eller psykiater. Der er udarbejdet procedure for modtagelse af medicin og instruks for medicinhåndtering generelt, som alle ansatte kender til og er introduceret til. De medicinansvarlige samarbejder med hjemmepleje/sygeplejeklinik fra Træningscentret Møllebo, som kommer og giver 3 beboere depotmedicin og 1 beboer insulin. De medicinansvarlige informerer hjemmeplejen ved medicinændringer, eller når en beboer er indlagt, og igen når pågældende udskrives. De medicinansvarlige sørger for, at beboeren har den rette medicin hjemme samt at de hjælpemidler, der er behov for ved injektion af insulin, er til stede. Når vi får en ny kollega, er det de medicinansvarliges opgave at introducere den nye kollega til hverdagens medicinhåndtering, medicinrummet samt opfølgning på eventuelle spørgsmål løbende. Ved utilsigtede hændelser beskriver vi fejlen i Bosted systemet og indsender en anmeldelse til UTH.dk. Ved indtagelse af forkert medicin kontaktes psykiatrisk skadestue straks. Utilsigtede hændelser drøftes bl.a. på vores medicinansvarligmøder, som holdes hver 3. måned eller ved akutte problemstillinger. Her drøftes vores aktuelle udfordringer i forhold til medicin i hverdagen, kompetenceudvikling og kommende indsatsområder m.m..

20 Samarbejdspartnere Bofællesskabet Kirsten Marie har et stort netværk af samarbejdspartnere, og særlig tæt er samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem bofællesskabet har en driftsaftale. Da Bofællesskabet Kirsten Marie ikke bare har beboere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, er der endvidere samarbejde med omegnskommuner og én enkelt kommune på Fyn. Den enkelte beboers sagsbehandler er en vigtig og tæt samarbejdspartner i forhold til handleplansmøder, indflytninger, udflytninger m.m. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der endvidere samarbejde med den kommunale institution Slotsvænget og ikke mindst med den anden selvejede aktør i den lokale socialpsykiatri, DSI NETTET. Vi har i fællesskab afholdt eks. førstehjælpskursus for medarbejdere, Medborgerskabskursus for beboere/brugere, sommerfest m.m. 20 Alle borgere får tilbud om at inddrage pårørende i samarbejdet med Bofællesskabet Kirsten Marie i det omfang, de har lyst til og behov for. Der er desuden et tæt formaliseret samarbejde med Distriktspsykiatrien, som kommer i vores hus fast hver anden måned for at gennemgå og møde de beboere, der er tilknyttet dem. I de tilfælde det er aktuelt og relevant for den enkelte beboer, samarbejder vi i forhold til misbrugsbehandling. Det samme gælder med arbejdspladser, alment praktiserende læge, speciallæge m.m., med ønsket om at støtte vores beboere bedst muligt i deres udvikling dér, hvor deres behov er. Vi samarbejder endvidere med kommunens hjemmepleje i forhold til de beboere, der skal have injektioner (depotmedicin), insulin, sårpleje m.m. Hjemmeplejen kommer ugentligt i Bofællesskabet Kirsten Marie. Behandlingspsykiatrien er ligeledes en samarbejdspartner i det øjeblik, beboere fra Bofællesskabet Kirsten Marie indlægges. Samarbejdet er særlig tæt og struktureret op til udskrivning, så det bliver en god og ikke mindst tryg oplevelse for beboeren at komme hjem, og der er klare aftaler om, hvordan det foregår. Da Bofællesskabet Kirsten Marie er en del af Fonden Mariehjemmene, er der et naturligt samarbejde med flere af de 17 institutioner, herunder institutioner der arbejder med mennesker med sindslidelse. Bofællesskabet Kirsten Marie har endvidere samarbejde med frivillighedscentret i Lyngby- Taarbæk Kommune. Lige nu har vi en frivillig, der kommer fast i huset 1 gang ugentligt, hvor hun har Litteraturgruppe. Kendetegnet for Bofællesskabet Kirsten Marie er, at vi gerne søger viden og samarbejde med mange andre aktører, så vi kan udvikle os og blive et bedre tilbud til nuværende og kommende beboere.

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere