Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen."

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni Dansk Skoleforening for Sydslesvig Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Eleverne får fremover mulighed for at kreere deres egne -sider. Gustav Johannsens-Skolens R9a lægger ud med at skrive om, hvor sundt det er at dyrke sport og motion. Det har de haft som emnearbejde. Her øver eleverne sig på en ombrydningsskærm på Flensborg Avis. Eleverne bryster sig af, at de er den mest sporty klasse på Gustav Johannsen. Deres kondital kunne tyde på, at det ikke bare er pral. Midtersiderne 4 og 5 Ny hal. Ejderskolen i Rendsborg har måttet vente i 25 år. For nylig gik drømmen i opfyldelse. Takket være en storstilet gave fra A.P. Møller fonden og en ekstra bevilling fra Femmandsudvalget råder skolen nu over en flot sportshal ikke blot til sig selv men til hele mindretallet, som det blev fremhævet ved indvielsen. Der er højt til loftet synes A. P. Møller fondens direktør, Ove Hornby, (t.v.) og skoledirektør Anders Molt Ipsen åbenbart. Side 6 FOTO: GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN Seks skoler bakker op om Sønder Brarup Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole i Sønder Brarup. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen. Efter mere end 40 år i Skoleforeningens tjeneste vil Aase Pejtersen nu nyde sit velfortjente otium. En stor Tak til Aase Pejtersen FLENSBORG. Sidste skoledag før sommerferien var i går også den allerallersidste dag for Aase Pejtersen som lærer på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg. Efter mere end 40 års tro tjeneste ved Skoleforeningen har hun valgt at gå på pension. Ved skolens dimissionsfest forleden benyttede skoledirektør Anders Molt Ipsen lejligheden til at rette en stor tak til Aase Pejtersen for hendes utrættelige indsats gennem alle årene som lærer og leder af Gustav Johannsen-Skolens viden om berømte kor. - Aases indsats hører til i en særklasse. Dygtighed, flid, engagement og menneskelighed er gået op i en højere enhed. Der er tale om noget enestående, sagde skoledirektøren. - Aase har givet et utal af piger og drenge en særlig musikglæde, som de med garanti bærer med sig som noget, der er af betydning i deres liv. SØNDER BRARUP. Samarbejdsrådene ved seks ud af syv skoler går enstemmigt ind for forslaget om at gøre Sønder Brarup Danske Skole til fællesskole for Angel-området. Det fornødne elevgrundlag er dermed til stede. Kun Satrup afviser ikke helt uventet forslaget. Ikke fordi samarbejdsrådet dér er imod fællesskolen, men fordi forældrene fortsat ønsker at sende børnene videre til Flensborg efter sjette klasse. Forudsætningen for at oprette en fællesskole i Sønder Brarup var oprindelig, at alle skolerne i området skulle være med på ideen, for ellers ville der ikke være elever nok. I mellemtiden har Hatlund-Langballe imidlertid meldt sig under Sønder Brarups faner, og det opvejer rigeligt Satrups frafald. Mindretalspolitisk den bedste løsning De seks skoledistrikter, der i givet fald vil udgøre den påtænkte fællesskolekreds i Angel er Bøl/Strukstrup, Gulde, Hatlund-Langballe, Kaj Munk-Skolen i Kappel, Sønder Brarup og Sørup. Ud fra det nuværende elevgrundlag vil de tilsammen kunne levere gennemsnitlig 50 elever om året til fællesskolen. Det er mere end tilstrækkeligt til at opfylde den slesvig-holstenske skolelovs krav om mindst to parallel-klasser i hver fællesskoleårgang ( klasse). - Mindretalspolitisk set er en fællesskole i Sønder Brarup en langt bedre løsning end en centralisering i Det ser nu ud til, at Sønder Brarup Danske Skole bliver fællesskole for Angel. henholdsvis Flensborg og Slesvig, siger viceskoledirektør Uwe Prühs. Det vil styrke foreningslivet i området. Den videre køreplan ser således ud: Efter sommerferien vil skoledirektionen holde informationsmøder ved de enkelte skoler i Angel og derpå gennemføre en afstemning blandt alle forældre. Også forældrene til børnehavebørn vil fremover blive spurgt. Det har Styrelsen besluttet på sit seneste møde. Forældreafstemning i løbet af efteråret Uwe Prühs regner med, at afstemningen vil finde sted i løbet af det tidlige efterår. Samtidig vil skoledirektionen straks efter sommerferien gå i gang med at analysere behovet i Slesvig- Rendsborg området og i Flensborg. Ejderskolen i Rendsborg har med støtte fra samarbejdsrådet ved Vestermølle Danske Skole selv ytret ønske om at blive fællesskole. Analysen vil vise, om der er et tilstrækkeligt stort elevgrundlag. Afstemning i Slesvig inden jul Ellers må Rendsborg og Vestermølle nok regne med, at Styrelsen vil anbefale Fællesrådet at lægge de to skoler ind under Slesvig. Her er det Hiort Lorenzen-Skolen, der umiddelbart egner sig bedst som fællesskole. Uwe Prühs venter, at situationen i Slesvig/Rendsborg-området vil være afklaret i løbet af efteråret, så der kan holdes forældreafstemning inden jul. Flensborg, hvor samarbejdsrådene ved samtlige syv skoler, inklusive Duborg-Skolen, går ind for fællesskolen, må vente til engang i det ny år.

2 FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni ARKIVFOTO Per Gildberg, næstformand i Skoleforeningen Vore skoler har krav på ligestilling ET AF DE centrale emner i dagens er problemstillingen i forbindelse med finansieringen af elevkørslen inden for vort skolesystem. VORES skolestruktur, som igen er et resultat af mindretallets bosætningsstruktur i landsdelen, fører til mange små enheder i et større geografisk område. Heraf følger, at en stor del af eleverne skal rejse i bus, tog eller taxi for at komme i skole og hjem igen. Dette betyder for Skoleforeningen udgifter til elevkørsel på ca. 3,3 mio. euro per år, svarende til ca. 6,5% ud af et samlet budget på ca. 50 mill. euro. UD AF DEN samlede sum på 3,3 mill. euro refinancieres ca. 30 procent af de offentlige kasser: Delstaten Slesvig-Holsten giver lidt over syv procent, elevernes kommuner sammenlagt under en procent, og amterne Slesvig-Flensborg, Nordfrisland og Rendsborg-Egernførde giver knap 22 procent. Kun delstatens tilskud er lovbestemt, mens tilskuddene fra kommunerne og amterne er»frivillige bidrag«, som varierer fra år til år og derfor ikke kan fast indkalkuleres ved budgetlægningen. 70 PROCENT af de samlede udgifter til elevkørsel skal dækkes af Skoleforeningen selv. En kendsgerning, som relativerer al snak om ligestilling med flertalsbefolkningen og modsiger de politiske partiers forsikringer om, at de støtter den særstatus, vore skoler har ifølge Slesvig- Holstens forfatning. I EUROPARÅDETS rammeaftale til beskyttelse af nationale mindretal er der tale om en»positiv forskelsbehandling«. I 1986 sagde den daværende ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Uwe Barschel, i landdagen i Kiel, at mindretallet har krav på særskilt opmærksomhed på grund af de faktiske forskelle i hverdagen. FAKTA ER: Skoleforeningen har for tiden 49 skoler med ca elever samt 57 børnehaver med ca børn fordelt over hele Sydslesvig. Vort skolesystem (Schule in freier Trägerschaft) er en privatskole uden sammenligning med andre privatskoler her i landet. Vi er det danske mindretals offentlige skole uden alternativ. Afgangsbeviset fra vores skole er uden undtagelse ligestillet med afgangsbeviset fra den offentlige tyske skole. Forfatningen sikrer vore forældre retten til at vælge en mindretalsskole. Heraf følger logisk, at en sådan ret kun kan håndhæves, hvis sådanne skoler eksisterer. NÅR DET aktive valg af en mindretalsskole er foretaget, må det offentlige, som jo har indført almen skolepligt, også sørge for de nødvendige økonomiske rammebetingelser for at sikre skolens eksistens. Dertil hører selvfølgelig elevtransporten. Når vore skoler så ligger så decentralt, som de gør, og som de skal gøre for at sikre mindretallets eksistens som helhed og mindretallets kultur og bosætningsmønster, så skal det offentlige gennem delstat, amter og kommuner overtage en større del af kørselsudgifterne. Som borgere i Slesvig-Holsten, de fleste af os som tyske statsborgere, men som medlemmer af det danske mindretal, betaler vi skat i Slesvig- Holsten og kan derfor forlange økonomisk ligestilling med flertalsbefolkningen. En sådan ligestilling indebærer selvfølgelig, at vi også må acceptere eventuelle nedskæringer på skoleområdet, i lighed med det offentlige tyske skolevæsen. Vi arbejder hårdt for at opnå økonomisk ligestilling. En stor sten, som vi i fællesskab skal løfte af vejen, er den kæmpemæssige økonomiske belastning, som elevtransporten betyder for Skoleforeningen. PER GILDBERG Skolen bør komme forældrene i møde Blå bog Begitte Heupel, 42 år, gift, to sønner, der begge går på Jes Kruse-Skolen i Egernførde i hhv. 8. og 10. klasse efter sommerferien. Baggrund: Indfødt københavner. Kærligheden førte hende til Tyskland og siden til Sydslesvig. Ægtefællen arbejder som teknisk leder hos Siemens i Kiel. Aktiv i skoleforeningsarbejdet som samarbejdsog senere også fællesrådsmedlem, lige siden den ældste søn kom i børnehaven, kun afbrudt af en kort periode, mens familien en overgang boede i Danmark. Udannelse: Uddannet som sygeplejerske i Nordrhein-Westfalen. Arbejde: Skolesygeplejerske i Dansk Sundhedstjeneste gennem de seneste seks år med sæde i Slesvig. Tysk autoriseret instruktør i førstehjælp for sydslesvigske institutioner, foreninger m.v. Vagtskifte. Skolesygeplejerske Begitte Heupel fra Flækkeby afløser Anne Mette Holst Jensen i Skoleforeningens Styrelse. SLESVIG. - Hvis jeg ikke troede på at kunne udrette noget, var jeg ikke trådt ind i Styrelsen, siger Begitte Heupel, ny styrelsesrepræsentant for Rendsborg- Egernførde amt og mangeårigt aktivt medlem af Skoleforeningen. Hun afløser Anne Mette Holst Jensen, der efter syv års styrelsesarbejde mener at have aftjent sin værnepligt og nu at kunne tillade sig at række stafetten videre til sin suppleant. Vagtskiftet skete på det sidste styrelsesmøde før sommerferien. Når Anne Mette Holst Jensen har trukket sig, skyldes det dels, at indførelsen af fællesskolesystemet nu synes at være på rette vej, og dels at hendes yngste søn efter sommerferien tager på ungdomsskoleophold i Danmark. Når man ikke har børn i en af Skoleforeningens institutioner, bør man ikke sidde i et ledende organ, mener hun rent principielt. Helhjertet tilhænger af fællesskolen Ligesom sin forgænger er også Begitte Heupel helhjertet tilhænger af fællesskoleideen. Sammen med bl.a. Anne Mette Holst var hun i midten af 1990erne FOTO: ERICH KNEIDING Efterlyser et tættere samarbejde mellem skolerne og sundhedstjenesten: Skoleforeningens ny styrelsesmedlem, skolesygeplejerske Begitte Heupel. en af drivkræfterne bag omdannelsen af Jes Kruse- Skolen i Egernførde til Skoleforeningens første fællesskole. Som skolesygeplejerske har Begitte Heupel et godt indblik i dagligdagen på skolerne og i børnehaverne og kender til svaghederne. Det er en af grundene til, at hun går ind for fællesskolen. - I det traditionelle tyske skolesystem findes der ikke noget sikkerhedsnet, der opfanger svage elever. Vi har børn med alle mulige slags behov, men jo mere firkantet et system er, jo færre børn passer ind i det, påpeger hun, da»«besøger hende på Dansk Sundhedstjenestes kontor i Berliner Straße i Slesvig. Her har hun i de seneste to år virket som skolesygeplejerske for Slesvig og Angelområdet. I denne egenskab kunne hun i øvrigt godt tænke sig et endnu tættere samarbejde mellem skole og sundhedstjeneste. Informationsudvekslingen, synes hun, kunne være bedre. Det kan således undre hende, at der ikke er en repræsentant for skolesundhedstjenesten med til det årlige introduktionskursus for nye lærere og pædagoger. - Nyansatte i det sydslesvigske skolevæsen er ofte slet ikke klar over, hvad vi har at byde på, siger Begitte Heupel og nævner som nogle eksempler undervisning i kost og hygiejne, tandpleje, forebyggelse eller førstehjælp. Uvidenhed kan skabe misforståelser Situationen er alt for ny til, at hun ønsker at komme med en programerklæring for sit arbejde i Styrelsen. Men hun vil bl.a. bruge sin indflydelse på at forbedre dialogen mellem skole og forældre. - Jeg har indtryk af, at nogle skoleledere har en tendens til at lade forældrene svømme lidt ud på sidebanen. Det kan skabe misforståelser med et dårligt samarbejdsklima som følge. Jeg har oplevet forældre, som har hidset sig op på grund af ren og skær uvidenhed. Som leder er man forpligtet til at komme forældrene i møde, siger Skoleforeningens ny styrelsmedlem Heupel. Begitte

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni I kan være stolte af jeres skoler Fakta om skolekørslen Skoleforeningen driver 16 forskellige skolebusruter. I regnskabsåret 2001 blev 2537 elever, eller næsten halvdelen af samtlige danske skolebørn i Sydslesvig, befordret mellem skole og hjem. Heraf blev 1023 elever fra 7. klasse og opefter dagligt transporteret til Flensborg. De fleste ruter er integreret i det offentlige persontransportsystem, ÖPNV. De første elever skal allerede af sted ti minutter i seks hver morgen for at nå rettidigt i skole. En del elever fra yderområderne tilbringer hver dag sammenlagt fire timer og mere på landevejen. Elevtransporten udgør inklusive børnehavekørsel (i alt ca.4,15 mio. euro i 2201) ca. 6,5 procent af Skoleforeningens driftsbudget. Udgifterne til selve skolekørslen androg i ,3 mio. euro, svarende til 1303 euro pr. elev. Fra de tre amter i Sydslesvig modtog Skoleforeningen ca euro i tilskud (21,74 procent) fra delstaten ca euro (7,35 procent) og fra kommunerne omkring euro (0,72 procent). Resten på næsten 2,33 millioner euro (svarende til 70,20 procent af udgifterne) måtte Skoleforeningen selv udrede. Besigtigelse. Ministeriel arbejdsgruppe fra delstatsregeringen i Kiel fik lejlighed til at danne sig et indtryk af de sydslesvigske elevers lange skolevej og mindretalsskolernes kulturelle mangfoldighed under en rundtur til nogle af Skoleforeningens institutioner. SYDSLESVIG. En arbejdsgruppe under undervisningsministeriet og statskancelliet i Kiel har gennem det seneste halvandet år sammen med Skoleforeningen og SSWs landdagsgruppe kulegravet problematikken omkring finansieringen af det danske skolevæsen i Sydslesvig. I sidste uge inviterede Skoleforeningen arbejdsgruppen på en besigtigelsestur, så den ved selvsyn kunne danne sig et indtryk af, hvad den egentlig har at gøre med. For de flestes vedkommende var det det første bekendtskab med Sydslesvig. Rundturen førte fra Risum over børnehaven i Bramstedlund og Medelby Dansk Skole til Trene- Skolen i Tarp, og embedsmændene fra Kiel var tydeligt imponerede over det, de hørte og så. - Sådan en børnehave ville jeg have ønsket mig, da jeg var barn, udbrød formanden for udvalget, afdelingsleder i undervisningsministeriet Franziska Pabst spontant, da embedsmændene blev vist rundt i Bramstedlund Børnehave og oplevede dens store, fantasifuldt anlagte naturlegeplads. Hverken hærværk eller graffitti Flere af udvalgets medlemmer var højlig forbavsede over, at de hverken så graffitti, hærværk eller forfald, som det er tilfældet på så mange offentlige tyske skoler. Højst bemærkelsesværdigt, lød kommentaren, da lederen af Risum Danske Sole, Jörgen Jensen Hahn, en passant fortalte, at forældrene og personalet ved en frivillig arbejdsweekend for nylig selv havde shinet udenomsarelaerne ved skolen og børnehaven op. Embedsmændene var også stærkt imponerede over det engagement og den begejstring, institutionslederne de forskellige steder lagde for dagen. Aldrig set en kirkesal før I Medelby fortalte skoleinspektør Kaj Henken bl.a., at skolen også tjener som samlingssted for mindretallets foreninger og lærerstaben også efter skoletid engagerer sig i mindretalslivet. Gæsterne var benovede over, at et af klasseværelserne tjener som kirkesal med et vægalter bag en foldevæg. Sådan noget havde de aldrig set før. Rundturen sluttede i Tarp, hvor Trene-Skolens leder, Inger Pfingsten, bl.a. berettede om det tætte samarbejde med de tyske skoler i området. - I kan være stolte af jeres skolevæsen, sagde en synlig imponeret udvalgsformand til Skoleforeningens formand, Lone Schuldt. Skoleforeningens formand, Lone Schuldt, udveksler synspunkter med arbejdsgruppens formand, Franziska Pabst (t.h.), ved formiddagskaffen i Risum. Udvalgets rundtur startede i Nordfrisland på Risum Danske Skole, hvor skoleinspektør Jörgen Jensen Hahn bød på morgenmad og greb lejligheden til at fortælle om mindretallet inden for mindretallet, friserne. FOTO: ERICH KNEIDING Børnene i Bramstedlund Børnehave underholdt gæsterne fra Kiel med et lille udpluk af den danske sangskat. Som at påvise cirklens kvadratur Elevkørsel. Den ministerielle arbejdsgruppe, som kulegraver vilkårene for finansieringen af de danske skoler i Sydslesvig, regner med at at være klar med en indstilling til politikerne senest i løbet af foråret. TARP. - Vi har et tidsbegrænset og målrettet mandat og skal inden udgangen af landdagens valgperiode komme med konkrete forslag til, hvordan Slesvig- Holstens dansksindede befolkningsdel kan sikres økonomisk ligestilling på skoleområdet, siger delstatsregeringens mindretalskommiteret, Renate Schnack, som er ministerpræsident Heide Simonis personlige repræsentant i arbejdsgruppen. Afgørelsen ligger hos politikerne Renate Schnack regner med, at arbejdsgruppen vil få afklaret hele problematikken omkring finansieringen af mindretallets skolevæsen inden årets udgang. Der skal være et nyt udvalgsmøde i anden halvdel af august og muligvis endnu et i oktober. Efter en afsluttende rådslagning med SSWs landdagsgruppe vil arbejdsgruppen så tage fat på den afsluttende rapport og formulere sine anbefalinger. Den endelige afgørelse ligger hos politikerne, påpeger delstatens mindretalskommitteret. Uanset udfaldet finder hun selve den omstændighed bemærkelsesværdigt, at arbejdsgruppen er blevet nedsat på delstatsregeringens eget initiativ. - Det er så vidt jeg ved, første gang, at der forud for et lovinitiativ foregår et udvalgsarbejde af en sådan karakter. Det er kendetegnende for det gode forhold mellem delstatsregeringen og det danske mindretal, siger Renate Schnack. Afhængig af frivillige tilskud Det mest påtrængende problem, set fra Skoleforeningen, er finansieringen af elevbefordringen. I modsætning til selve skoledriften har mindretallets skolevæsen ingen lovkrav på offentlige tilskud til elevkørslen, men er helt afhængig af frivillige tilskud fra amterne og kommunerne. Da de offentlige kasser som bekendt er tomme, er det så som så med den kommunale velvilje. Skoleforeningen skal således selv bære godt 70 procent af de ca. 3,3 millioner euro (regnskabsår 2001, børnehavekørsel ikke iberegenet), elevtransporten årligt koster. Waldorf-skoler vil kræve samme ret Dansk elevkørsel forholdsvis dyrere I det offentlige tyske skolevæsen er forholdet omvendt proportional. Her skal den driftsansvarlige myndighed, i reglen kommunerne, ifølge loven bære en tredjedel og amterne to tredjedele af transportudgifterne. Dertil kommer, at den danske elevkørsel er forholdsvis dyrere pr. elev end den offentlige tyske skolekørsel, da mindretallets 49 skoler ligger spredt over hele Sydslesvig og der kun findes et gymnasium og fire realskoler i alt (Flensborg, Slesvig og Husum). Arbejdsgruppen fik lejlighed til at danne sig et indtryk af de lange afstande under sin besigtigelsestur i sidste uge. Den jurdisk og lovgivningsmæssigt mest holdbare løsning ville efter Skoleforeningens og SSWs opfattelse være at sidestille de danske skoler med de offentlige tyske og give dem status som mindretallets offentlige skolevæsen. Men så nemt går det ikke, mener afdelingsleder i undervisningsministeriet Franziska Pabst, som er formand for arbejdsgruppen. - Jeg har forståelse for Skoleforeningens holdning, men andre private skoleforeninger som f.eks. Waldorf-skolerne vil i så fald kunne fremsætte tilsvarende krav. Man kan ikke, som det danske mindretal gør det, organisere sit skolevæsen på privat grundlag og så samtidig være offentligt. Det er lige så umuligt som at påvise cirklens kvadratur. Godt grundlag Franziska Pabst mener dog, at udvalgsarbejdet har skabt et godt grundlag for de videre politiske forhandlinger. - Det er lykkedes os at opbygge en atmosfære af gensidig tillid og forståelse. Skoleforeningen har for første gang givet os et omfattende indblik i sine finanser, og vi har forsøgt at være lige så faire og åbne ved at fremlægge vore tal og tilskudsprincipper, siger lederen af Kiel-regeringens ministeriell arbejdsgruppe.

4 FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni Emneundervisning. Eleverne i Gustav Johannsen-Skolens realklasse 9a holder meget af sport og motion og er overbeviste om, at de nok er skolens mest sporty klasse. Det kom de til at tale om i timen. Fint, sagde deres dansklærer, Lene Bastiansen, lad mig så se beviset. Ud af snakken kom der et tværfagligt undervisningsforløb. Elevern Ist Sport Mord eller bliver de fleste dræbt af kniv og gaffel FOTO: KARSTEN SÖRENSEN Vi er klasse R9a på Gustav Johannsen-Skolen - 12 piger og ni drenge - og vi begyndte ad mange omveje at skrive om temaet sport. Først var der vores forargelse over, at 7. og 8. klasserne pludselig fik en»indeordning«. D.v.s., at de ganske i modsætning til os, da vi var i den alder, må blive indenfor i alle pauserne, så disse»unger«hverken får motion eller frisk luft mellem kl. 8 og De bevæger sig knapt længere end til papirkurven, men også kun, hvis de ikke kan ramme den fra deres plads. Fra dette ubehagelige tema gik vi så igang med at snakke om vore egne vaner, om vores kondital. Vi fik hjælp fra sportslærerne til at måle vor kondi, og vi fandt ud af, at vi i 9. klasse hvad sport angår spreder os vidt. Der dyrkes: håndbold, badminton, bordtennis, tennis, ridning, skarpskydning, cheerleader, cykling, dans, svømning, dart, breakdance, fitness, DRK fitness og bjergvandring. Viljen og motivationen til at gå i gang med netop disse sportsarter er lige så forskelligartet som vi er det. Eleverne i R9a Vi har et kondital på næsten treds en halv Vi fire piger vil nu skrive om klassens dag i Förde Fitness. I femte time tog vi af sted. Det tager jo ikke så lang tid at komme derhen, bare lige over Eckenerstraße. Da vi ankom, stod en dame og tog venligt imod os. Vi klædte om. Desværre var der mange, der ikke havde sportstøj med, fordi vores lærerinde Lene ikke havde sagt besked tidligt nok (immer diese Lehrer). Nå, men ihvertfald måtte vi ikke gå med udendørssko på, derfor var der mange, der kun havde strømper på. Da vi gik i hallen, hvor muskelopbygningsredskaberne stod, fik vi tre cykler og tre pulsbånd til rådighed. I begyndelsen var det ret svært at forstå det hele med pulsmåling, watt o.s.v. Hver skulle cykle ti minutter, seks minutter med 100 watt og fire minutter indtil pulsen var på 180. Der var mange, der troede, at det ikke var så svært, men vi lagde hurtigt mærke til, at det er anstrengende at cykle i ti minutter. Hvor var vi glade, da vi så var færdige. Nå ja, nu havde vi nær glemt at fortælle, hvad det hele egentlig handler om. Vi ville lave konditest til og os selv. Det bedste var, at vi fik det hele gratis i Förde Fitness. Mange tak. Facitlisten Drengene: Bedste kondital blev scoret af Jesper Hoeg med 78,9. Laveste kondital havde A. med 50,2. Gennemsnittet lå på 57,75. Pigerne: Bedste kondital blev scoret af C. med 76,6. Laveste kondital havde N. med 16,5. Gennemsnittet lå på 47,75. Vi har diskuteret i klassen, hvad man kan gøre for at blive fysisk mere fit, og svaret er enkelt. Man skal op fra stolen og i gang; men som Tim siger: - Det skal være morsomt og afvekslende.»es gibt nichts Gutes, außer man tut es.«til sidst så nogle af de opnåede kondital: J. 78,9, C. 76,6, S. 73,9, N. 65,4, K. 57,7, T. 54,8, C. 53,8, A. 50,2. K. 50,2, M. 50,0, N. 39,0, S. 36,3, K.35,2, N. 16,5. Vi var selv med! Christina Viergutz, Saskia Krüger, Tina Jürgensen Nadja Maria Hansen Cheerleader-træning i SG Flensburg-Handewitt, som Saskia og C Doven teenager Cheerleader: Sjo Hvert femte barn i Europa bliver alt for fed, fordi de får for lidt bevægelse og spiser usundt. F.eks. André fra Handewitt. Han har kun 100 meter til busstoppestedet og 150 meter til skolen. Om eftermiddagen skal han minsandten selv gå de 250 meter til kiosken for at købe sig en pose chips, som han spiser om eftermiddagen foran fjernsynet. Efter aftensmaden beder hans mor ham om at gå lige 50 meter med hunden. Derefter går han helt forpustet i seng. I alt går han ca. en km. om dagen, og det er for dårligt for en 15-årig teenager. Hvis man spørger ham, hvorfor han laver så lidt sport, siger han bare, at han ikke har lyst, men vi tror, at det har noget med kammeratskab at gøre, fordi han bliver mobbet og næsten ikke har venner. Det er nemlig meget sjovere at dyrke sport med sine venner. Daniel Hinrichsen, Nadja Hansen Vi to er cheerleaders hos SG Flensburg-Handewitt. Vi er sammen om at være leaders for tiden og har meget ansvar over for alt og alle. Vores træner laver vore danse, og pyramiderne finder vi selv ud af, hvilken vi vil lave, og vi bygger dem op, sådan som vi vil. Men denne sportsart er også meget sjov og farlig i samme øjeblik. Lige for tiden har vi også mange gæsteopvisninger til mange forskellige fester. Hvad vi også får, er mange kritikker, mange positive og nogle nega- Sport er sund for kr Sport er vigtig for kredsløb, vægten, konditionen og sundheden. Christopher de San José er en sand mester i breakdance. Her demonstrerer han sin akrobatiske kunnen i Flensborg Avis kantine. Anstrengende idrætsgren Breakdance er en meget anstrengende sport, men ogsa meget farlig. Ved breakdance skal man bevæge sig meget, og derfor far man en god kondi. Der bliver brugt næsten alle muskler, når man laver breakdance og lytter til fede beats. Men det kan ogsa være et problem, når man ikke varmer rigtigt op. Ved breakdance får man mange venner, og det er sjovere, hvis man danser med nogle, som er gode til det. Det kan man især ved»battle of the Year«, som er verdensmesterskabet for breakdance. Hvert år kommer de bedste b-boys og b-girls fra over 15 lande til Tyskland. De bedste dansere laver en såkaldt battle, hvor der bliver kæmpet mod hinanden, men kun med dans og akrobatik. Christopher de San José Alt for få tilbud Ofte bliver der skrevet eller snakket om, at unge mennesker har for lidt kondi eller dyrker for lidt sport. I større byer har man mange muligheder for det, men når man, som vi, bor længere ude på landet, er det svært at finde nogen sport, som passer til en. Vi bor i Store Vi og Emmelsbøl. Hvis vi har fundet en passende sportsart, er der nogen gange for få medlemmer, pengene bliver knap i foreningen, og den lukker. Så skal man først finde en ny sportsart igen. Og i vores lille by er det ikke det letteste. Kritik: Vi synes, det er meget dårligt, at der kun i store byer er mange forskellige sportarter. Hos os er der sportsarter nok, men ikke de rigtige. Sanna og Kirsten Hvis man dyrker meget sport som jeg gør, er man på den rigtige vej for også at være i ligevægt med sig selv. For at opnå dette, er det selvfølgelig vigtigt, at ens interesse også går i denne retning og man føler at have lyst til at dyrke sport eller lignende. Det kan godt være svært for mennesker, der ikke har viljen og gejsten til at udfolde sig på sportslig vis. Disse personer skal først overvinde»den innerlichen Schweinehund«, men når man så er kommet igang, føler man sig bedre fra gang til gang. Husk opvarmning For at undgå skader er det nødvendigt med opvarming og stretching, selv om man kun 9a på besøg hos Flensborg Avis. S gik dansktimen for nylig i bladhu vil løbe en lille tur. Også efter endt træning skal man løsne musklerne for at undgå krampe og ømme muskler. Jeg har sport i skolen om mandagen, og om aftenen spiller vi foldbold i fritidshjemmet i

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni es side Vi elsker at spille og se fodbold Fodbold er en meget interessant sportsart. Mange elever i Tyskland spiller fodbold. Til fodbold bruger man en bold, 22 spillere og to dommere, den ene på den ene side og den anden på den modsatte side. Der findes mange forskellige lande, som spiller fodbold mod hinanden. For det meste er det drenge, der spiller fodbold, der findes også få piger, der spiller fodbold. VM er verdensmesterskabet i fodbold, som kommer hvert fjerde år. Det næste VM kommer i 2006 i Tyskland. Sidste år blev Tyskland vicemester. Det var tyskerne meget glade for. I hver landsby findes der en fodboldklub, så det er ikke svært at finde en klub i din nærhed. I en fodboldklub gælder det om at have et godt sammenhold, og man skal have en god kondi, for man skal løbe meget. Hvis man er målmand, så må man ikke være bange for bolden (det må man heller ikke som normal spiller), fordi man skal jo holde bolden og ikke løbe væk fra den. Vi er to piger og to drenge i vores klasse, der spiller fodbold. Christina, Tina, Kevin og Stefan, men vi spiller kun privat fodbold, fordi vi har ingen tid til at gå i en klub, fordi vi går i skole i så lang tid. Der skal vi desvære pukle så meget og svede, fordi vi skriver så meget. Vi får ikke engang mere»hitzefrei«(so eine S...) og måske har vi andre hobbyer, der skal opfyldes. Men hvis der er WM, så er det os, der er de første, der sidder foran fjernsynet og guffer chips og chokolade og drikker masser af energidrinks for ikke at falde i søvn. Tina Jürgensen, Stefan Knutzen, Christina Viergutz Kevin Crusius Håndbold kræver sammenhold Sammenholdet på et håndboldhold er meget vigtigt for udgangen af mange kampe, fordi det er en holdsport hvor man SKAL holde sammen for at få det bedst mulige resultat. Når man hele tiden skælder ud på medspillerne, mister man koncentrationen på målet med kampen, nemlig at vinde. Dette kan medføre, at man bliver skiftet ud og går hen og taber. Hermed har medspillerne også hurtig fundet syndebukken. På mit hold er der meget godt sammenhold. Jeg personlig kan ikke så godt med en af spillerne, fordi jeg synes, evnen til sammenspil ikke bliver prioriteret højt. Han vil hellere kaste på mål i stedet for. Selvfølgelig kan det også være min skyld, fordi min tankegang er forskellig fra hans, men»nobody is perfect«. Jeg er sikker på, at vi også kan få løst dette problem»sammen«. Sammen er vi stærke, det er vores motto. Sammen kan man løse mange problemer. Man skal bare give sig tid til at snakke om problemerne og ikke bare sluge dem i sig. Her er det ikke kun en selv, der bestemmer, man må også lytte til andre for at opnå en løsning og dermed styrke sammenholdet. Jesper Hoeg Bordtennis er krævende FOTO:ERICH KNEIDING ristina går op i med liv og sjæl. Mange tænker, at bordtennis ikke er en rigtig sportsart, men når man spiller i en forening og træner alvorligt, er det meget anstrengende. I bordtennis skal man i hvert fald have et godt bat. Man skal også kigge på sin benstilling. Der findes mange forskellige slagarter. Den nemmeste er contra. Det er et meget godt slag til opvarmning. Topspin er et slag til erfarene spillere. Før var bolden 38mm. Men nu er den på 40mm. Fedt. Så er det nemmere at spille. Vi synes, at det er for dårligt, at der ikke findes endnu et tghold til holdkamp i SdU. Nogle gange er der bordtennisskole, hvor mange unge træner og har det godt sammen. I det hele taget er bordtennis en meget konditionskrævende sportsart. En spiller, som hedder Timo Boll, er en af de bedste tyske bordtennisspillere og for mange et idol. Kevin, Axel og Kimo vt men farligt tive. De negative hører vi, og de interesser os meget, fordi vi lærer jo også af dem, for så ved vi, hvad vi laver forkert. Men også bruger man meget kondition, muskler og udholdelse. Hvad vi også laver, er at køre til camps hvor vi lærer mere op og sjæl om led i undervvisninngen foreset på Wittenberger Weg. Harreslev. Tirsdag går jeg til håndboldtræning fra kl. 17 til kl Onsdag er de to første timer i skolen reserveret til sporten. Om aftenen er der badmintontræning fra kl. 19 om cheerleader. I august i år skal vi igen til Kiel. Aerobic workshop har vi også lavet, fordi vi vil komme langt foran alle andre, fordi vi synes, at vi er gode. Saskia og Christina, R9a til kl. 21. Torsdag går jeg så til håndboldtræning igen. Cykler til og fra skole Hvis jeg så gider at lave noget om fredagen, tager jeg en lille løbetur. Jeg kører de ialt 7 km til og fra skolen på cykel (uanset vind og vejr). Da jeg har i sinde at købe mig en racercykel (når pengene hertil nu snart er sparet sammen), er det nærliggende, at jeg også vil bruge tid på at få gang i cykelverdenen. Week-enderne går så med lidt fodboldspil med vennerne eller også håndbold- eller badmintonturneringer. Når der er tid tilovers, sidder jeg med vennerne foran computeren. Nu kan man måske synes, det er for meget med al den sport. Her har jeg en grundregel der siger, at sålænge jeg kan og har lyst, bliver jeg ved. Du ved da aldrig, hvad der kan ske når som helst. Jesper Hoeg Idræt holder os i gang Sport er vigtig, for kondien og for sundheden. Når man ikke dyrker sport, bliver man hurtig tyk og slap. Musklerne bygges af, og man gider ikke bevæge sig mere end højst nødvendigt. Men det kan også ske, at man bliver syg af ikke at lave sport. Sport betyder for det meste at bevæge sig udenfor. Det vil sige, at man får frisk luft og sol nok. Hvis man nu ikke går ud, kan det hurtigt ske, at ikke kun musklerne bygges af, men også at immunsystemet svækkes. Og så bliver man hurtig syg. Sport er altså ikke kun et tidsfordriv men et hobby, der holder os i gang, kropsligt og åndeligt. Moiken Dart er også sport Nogle tror måske,at dart ikke er sport, men det er er det. Når man lærer dart i nogle timer, så er det rigtigt anstrengende, både for armen og for øjnene. Man kan spille to arter af dart:»e-dart«og»stil-dart«. Ved e-dart er det en elektronisk dartskive og ved stil-dart skal man tælle pointene selv. Jeg laver e-dart, fordi jeg synes, at det er sjovere. Og det er lettere at ramme noget, fordi ved stil-dart skal man have rigtige spidser. Der findes mange grupper, der spiller mod hinanden. I en gruppe er der fem spillere og mindst en reservespiller. Grupperne er indelt i nogle flere grupper: A, B, C og D. I A-gruppen er de grupper, der er meget gode, og i D-gruppen er de begyndere, der ikke er så gode. Jeg spiller i en D- gruppe, der hedder»grenz-wölfe«. Hvis der er en turnering, så går jeg derhen, fordi det er meget sjovt. Naturligvis kan jeg kun deltage i turneringer med min gruppe, eller når der er»børne-dart turnering«. Til denne turnering kan man gå, indtil man er 16. Nadine Asmus Dagens helt Kimo Lorentzen blev udnævnt til dagens sportshelt, da klassens danskundervisning for en stund blev flyttet til Flensborg Avis. Han cyklede de godt 12 kilometer fra hjemmet i Oversø til Wittenberger Weg på knap 25 minutter. Det er sjovt at gå til fitness At gå til fitness er meget fint. Hvis man går til fitness, kan man få meget hård træning. I et studio har man mange forskellige muligheder at dyrke sport. Man kan f.eks. lave muskelopbygning eller lave mere for sin kondi. Ved muskelopbygning Nok var Kimo en smule forsvedt, men ikke det mindste forpustet. - Du er simpelthen dagens sportshelt, sagde klassens dansklærer, Lene Bastiansen, der lige som sine elever holder meget af motion og frisk luft. (bodybuilding) skal man varme op. At varme op hedder»warm up«, og efter hver træning skal man køle af,»cool down«. Det er meget sjovt at gå til fitness, fordi man har mange forskellige aktiviteter, man kan vælge imellem. Tim-Sören

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op FLENSBORG AVIS Lørdag 12. juni 2004 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Endelig frihed Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout:

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D-24837 Schleswig Tlf. 04621 48 200 Webside: www.apmoellerskolen.dk Åbningstider Mandag - torsdag 7.00-15.00 Fredag 7.00-14.00 Rektor

Læs mere

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen FLENSBORG AVIS Lørdag 1. februar 2014 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Stort arrangement for elever til efteråret Der er plads til 1000 elever fra

Læs mere

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et

Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af et FLENSBORG AVIS Lørdag 9. juni 2012 1 Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Her er mit kontor På Lyksborg Danske Skole har eleverne i 2. klasse hver sit eget lille kontor. Det er en del af

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Ikke just til at prale

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FLENSBORG AVIS Lørdag 17. december 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Juleforberedelser i børnehaven

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2011. Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2011 Dansk virke i grænselandet e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu på www.flensborg-avis.de

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010

Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010 Sydslesvigsk Forening for Jul Flensborg 2010amt Julen 2010 Nu er det jul igen og for min skyld må den godt vare lige til påske! Jeg kan nemlig rigtig godt lide at hygge og pynte op til jul med al mulig

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD OKTOBER 2008 Ry fik forældrene ud af busken Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Et studie i Fair Play og det modsatte! Gennem flere år har DBU sat fokus

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere