MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS Ver

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket Svinedata Opbygning Brugen af tastatur (Keyboard/ Character Recognizer) Tips og genveje Kommunikation mellem WinSvin og Pocket Send data til Pocket Registrering af data i Pocket Generelt Om Setup Arbejdsliste Datocheck Vælg sprog Afslut Søer Arbejdslister Udført Arbejde Sokort Koder Sup. reg Medicin Ungdyr Polte Indlæsning af data fra Pocket Pocket PC Backup/ Restore Lav Backup Restore (genskab partnerskab) Fejl

4 1. Generelt om brugen af Pocket Inden Pocket tages i brug, skal man sørge for, at den er opladet. Opladning af Pocket sker via dens lader, der følger med ved køb. Bemærk! Pocket mister alle data (incl. opsætningen af partnerskabet til PC), hvis den løber tør for strøm. Pocket taber langsomt strøm, hvis den bare ligger, også selvom den ikke benyttes. Sæt derfor altid Pocket i laderen, når den ikke bruges. Tabt data Har man tabt data, kan man genskabe partnerskabet til Pocket, hvis der tidligere er lavet en Backup, se afsnit Backup/ Restore side 30. Har man ikke lavet en Backup, er det nødvendigt at opsætte et nyt partnerskab. Billede 8 vil fremkomme på PC, og man skal derefter køre installationen igennem derfra. 1.1 Svinedata Pocket skal have overført data fra PC, således at de registreringer der foretages kan ske i overensstemmelse med tidligere registreringer. Arbejdsgang: 1. Data overføres fra WinSvin på PC til Pocket 2. Registrering af data i Pocket 3. Data overføres fra Pocket og indlæses i WinSvin. Herefter gentages forløbet fra punkt 1. Hvilke data?:til Pocket overføres alle data fra de aktive søer i WinSvin (PC). Hvis man benytter kerne-/poltestyring, overføres desuden data på oprettede polte samt eventuelle bestillinger og hold til forsøg

5 1.2 Opbygning Menupunkter Vis tastatur. På sokort: tastatur/ statistik Vælg Keyboard/ Character Recognizer Billede 27. Hovedbillede i Pigs2002 De forskellige indtastningsbilleder i Pocket er opbygget således, at de i høj grad svarer til registreringsbillederne i WinSvin på PC. 1.3 Brugen af tastatur (Keyboard/ Character Recognizer) I Pigs2002 på Pocket har man mulighed for at vælge, om man vil benytte et tastatur (Keyboard), hvor man kan trykke på de forskellige taster med pennen eller i stedet skrive tal og bogstaver med pennen på en skriveflade (Character Recognizer). Dette vælges i Pigs2002 ved at klikke på pilen nederst i venstre hjørne og herefter trykke på det ønskede. Indtast data:tryk med pennen på den ønskede indtastningsfelt således at cursoren stilles her. Tast/ skriv ved hjælp af tastaturet den ønskede værdi og tryk på Enter ( ) for at godkende værdien. Slet tegn: Har man indtastet et forkert tal/ bogstav, slettes dette ved at trykke på den kraftige pil på tastaturet. Esc: Er man begyndt at indtaste i et felt, men fortryder dette, kan man, hvis man har valgt at benytte Keyboard, trykke på \ for at komme ud af dette. Slet Hændelse:Ønsker man at slette en hændelse, skal man først trykke en gang på datoen for den pågældende hændelse, således at cursoren stilles her. Derefter trykker man på Slet/ X i nederste venstre hjørne, og svarer Ok til at slette. Det er kun muligt at slette hændelser, der er indtastet i Pocket og endnu ikke har været overført til PC. Luk vindue:ønsker man, at lukke det vindue man står i, skal man trykke på ok i øverste højre hjørne

6 1.4 Tips og genveje I Pocket er der indbygget flere små genveje for at lette indtastningerne. Dags dato: Ønsker man at lave en indtastning på dags dato, kan man i stedet for at indtaste ddmmåå, blot taste/ skrive og trykke Enter. Programmet skriver nu selv den korrekte dato. Tidligere dato:ønsker man at lave en indtastning på en dato før dags dato, kan man i stedet for at indtaste ddmmåå, blot taste/ skrive (+) antallet af dage, datoen er før dags dato og trykke Enter. F.eks. ønsker man at lave en registrering for 3 dage siden, taster/ skriver man 3 og trykker Enter. Programmet skriver nu selv den korrekte dato. Marker: Ønsker man at markere f.eks. et sonr. for at overskrive dette, kører man langsomt med et fast tryk med pennen henover nummeret, således at det markeres med blåt. Nu kan man indtaste det nye nummer i stedet for. Hændelser:For at få mest muligt af sokortet vist på Pockets display, er sokortet komprimeret således, at ikke alle informationer umiddelbart vises. F.eks. vises kun løbedatoen, men ikke hvilke orner soen er løbet med. Ønsker man at se disse informationer, trykker man på datofeltet for den pågældende hændelse og holder trykket i et par sekunder, nu fremkommer alle data for den pågældende hændelse. Tryk ok for at lukke vinduet igen og vende tilbage til sokortet. Bemærk! Det er ikke muligt at registrere på en dato efter dags dato

7 2. Kommunikation mellem WinSvin og Pocket 2.1 Send data til Pocket Inden man begynder indtastningerne i Pocket, skal man have læst sine svinedata over i Pocket. Al kommunikation mellem Pocket og PC, sker ved betjening af svineprogrammet på PC. Pocket: PC: Afslut svineprogrammet og sæt Pocket i dens lader, der er koblet til PC. I hovedbilledet af svineprogrammet ses ikonet for Pocket. Klik på Billede 28. Ikon for Pocket. for at sende data til Pocket. Følgende billede fremkommer: Billede 29. Overførsel af data til Pocket. Klik OK for at overføre data. Programmet ser nu, om der er data i Pocket. Hvis Pocket er tom, overføres data på søer og ungdyr til Pocket. Er der data i Pocket vises i stedet billede 38, se afsnittet Indlæsning af data fra Pocket side

8 3. Registrering af data i Pocket Når data er sendt fra PC til Pocket, er den klar til de følgende registreringer. Svineprogrammet findes på Pocket ved at trykke på Start i øverste venstre hjørne og her vælge Pigs Man står nu i svineprogrammets hovedbillede (se evt. billede 27). Kommer man i tvivl om indtastningsproceduren, kan man med fordel se i brugermanualen til WinSvin. Se afsnittene Brug af tastatur (Keyboard/Character Recognizer) og Tips og genveje for information om indtastning i Pocket 3.1 Generelt Om Herinde kan man se, hvilken version af WinSvin Pocket man har Setup Skal der tilknyttes en læser af elektroniske øremærker til Pocket, opsættes kommunikationen mellem Pocket og Læser under dette punkt Arbejdsliste Her kan man opsætte arbejdslister til de forskellige opgaver i stalden. Når listerne er opsat (som beskrevet på næste side), vil man hver dag få vist (under Søer Arbejdslister ), hvilke lister der er aktuelle den pågældende dag (markeret med *), samt hvilke søer det involverer. Følgende billede viser et eksempel på opsætning af en løbeliste

9 Sidste hændelse på de dyr, der ønskes medtaget på arbejdslisten. Billede 30. Opsætning af arbejdslister Sidste hæn.:det første man skal gøre er at definere, hvad der er sidste hændelse på de dyr, der ønskes medtaget. F.eks. løbning ved en 3-ugers brunstliste og fravænning ved en løbeliste. Dette vælges i nederste venstre hjørne. Arbejd: Kuld: Interval: Om: Bemærk! Aktion: Indtast navnet på den liste (overskriv Opret ), man ønsker at oprette og godkend med Enter ( ). Har man tidligere oprettet lister, kan man bladre i disse ved hjælp af pilene. Her vælger man om arbejdslisten skal laves på alle kuld (læg) eller f.eks. kun 1. lægs søer, søer med ulige kuldnumre osv. Her defineres ved hjælp af dage fra sidste hændelse, hvilke dyr der skal medtages på listen. Ønsker man som i dette eksempel at oprette en arbejdsliste for løbning af de fravænnede søer, kan man sætte intervallet fra f.eks. 4 til 30 dage. Hver dag medtager programmet nu de dyr, der har sidste hændelse: fravænning 4 til 30 dage tidligere. Når søerne er løbet, kommer de ikke længere med på listen, idet deres sidste hændelse så vil være løbning. Man kan vælge om listen skal laves hver dag eller kun på én bestemt ugedag. Vælger man Altid, finder Pocket hver dag de dyr, der opfylder kravene på listen. Vælger man i stedet en ugedag (f.eks. mandag), finder Pocket dyrene på den ugedag og viser så de dyr den næste uge. Hvis listen er opsat til kun at skulle laves én gang om ugen, så skal intervallet af dage være på min. 7 dage. Vælg om der i listen skal kvitteres for udført arbejde, oprettes en ny hændelse på dyrene (f.eks. løbning på en løbeliste) eller evt. rettes i en gammel hændelse. Der kan kun vælges en mulighed under Aktion

10 Bemærk! For at kunne vælge oprettelse af en hændelse under Aktion, skal antallet af dage under Interval ligge indenfor det interval, der er opsat for den pågældende hændelse under Generelt - Dato Check I det viste eksempel skal det opsatte interval i billede 30, ligge indenfor antallet af dage fra fravænning til løbning (3-31). En gang: Billede 31. Datocheck Vinges af, hvis man kun ønsker dyret skal komme med på listen, til der er kvitteret for det en gang (aktuelt ved lister som. f.eks. flyt i farestald eller vaccination). Ugedage: Ving den/ de ugedage af, hvor arbejdet skal udføres. Vælger man f.eks. mandag, vil listen om mandagen være markeret med * (under Søer - arbejdslister ). Næste dato:hvis listen ikke skal laves på den næstkommende afmærkede ugedag, kan man her definere, hvilken dato listen så ønskes lavet. Bemærk! Når man er færdig med at opsætte arbejdslisterne, tryk ok for at komme tilbage til hovedbilledet Datocheck Under Datocheck (se evt. billede 31) er der ligesom i svineprogrammet på PC opsat, hvilke datoer (i forhold til antal dage fra sidste / til næste hændelse) programmet skal acceptere. Ønsker man at rette i Datocheck, tryk da med pennen på det felt, der ønskes rettet, slet værdien og indtast den nye værdi- tryk Enter for at godkende Vælg sprog Her vælger man, hvilket sprog man ønsker at benytte. Ving det ønskede sprog af og tryk ok i øverste højre hjørne for at komme tilbage til hovedbilledet. Der kan vælges mellem følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, svensk, polsk, tysk og ungarsk Afslut Svineprogrammet afsluttes under Generelt og Afslut

11 3.2 Søer Arbejdslister Under Søer og Arbejdslister kan man få vist de arbejdslister, der er defineret under Generelt og Arbejdslister. Hvis man klikker en enkelt gang på Udført vises en lille pil, som kan bruges til at skifte mellem at se listen fra toppen og fra bunden af. Man har mulighed for at se listen fra sidste uge (vælg 1) og listen for næste uge (+1). Genvej til opsætningen af den pågæl-dende liste ( Generelt - arbejdsliste ) Læser til elektroniske øremærker er ikke tilsluttet. Billede 32. Arbejdsliste Vælg liste: I nederste venstre hjørne kan man se de forskellige arbejdslister, der er oprettet under Generelt - Arbejdslister. Trykker man på den ønskede liste, vises de dyr der dags dato opfylder de krav man opsatte. Aktion: Har man under Generelt - Arbejdsliste - Aktion valgt Kvitteret, kan man så vinge de forskellige dyr af efterhånden, som arbejdet er gjort Udført samt evt. notere hvem der udførte det Person

12 Har man i stedet valgt oprettelse af en hændelse, vil man, når man klikker på Udført komme ind på det pågældende dyrs sokort, således at hændelsen kan registreres. Klik herefter 2 gange på ok for at vende tilbage til arbejdslisten. Billede 33. Opret hændelse. Stjerne (*): Står ved de lister, der er aktuelle dags dato. Find: Søer: Arbejdslisten Find ligger som standart i Pocket. I Find kan man indtaste en række af dyr, som man ønsker at have på en liste til senere brug. Klik på R og indtast dyrnr. Listen kan kun bruges, hvis man benytter Læseren til elektroniske øremærker Udført Ved tap & hold på Udført, fremkommer en menu med følgende muligheder: Fjern: Udført: Gem: Hent: Der er mulighed for at fjerne (fra listen) enten den del af dyrene, der er vinget af i Udført eller den del der ikke er det. Vælg Fjern og Udført eller Ej udført. Her har man mulighed for at lave den samme supplerende registrering eller medicin registrering på alle dyrene på listen. Lav registreringen og tryk på Enter ( ) for at godkende og lukke billedet. Man har mulighed for at gemme listen til senere brug. Vælg Gem og skriv hvilket navn listen ønskes gemt under i Name. Klik OK for at gemme. Ønsker man at hente en tidligere gemt liste skal man klikke på Hent og derefter den ønskede liste (fil)

13 Sæt sti: Registrerer man hvilke stier søerne går i (f.eks. grupper i drægtighedsstalden), kan man på én gang sætte alle dyrene i én sti. Klik på Sæt sti, indtast hvilken sti dyrene går til og klik på Enter ( ) for at godkende Arbejde Se enkelt so:ønsker man at se, hvilke arbejdsopgaver der har været på den enkelte so, trykker man på sonummeret og holder trykket et par sekunder, hvorefter nedenstående billede fremkommer. Billede 34. Arbejdsregistrering på so. Rød Markering Viser at soen har stået på den nævnte liste, men at der ikke er kvitteret for udførsel af arbejdet

14 3.2.2 Sokort Her kan man registrere alle hændelse på de enkelte søer ligesom på sokortet på PC. Sonr.: Tryk på feltet Sonr., indtast det pågældende sonummer og tryk Enter. (Alternativt kan man vælge at bladre mellem sonumrene vha. piletasterne. Nu fremkommer sokortet på det ønskede dyr. Vælg hvilken del af sokortet der skal vises (f.eks medicin eller suppl. reg.) Slet tegn Slet hændelse Skift mellem tastatur og se nøgletallene for det pågældende dyr. Billede 35. Sokort For at få mest muligt af sokortet vist på Pockets display, er sokortet komprimeret således, at ikke alle informationer umiddelbart vises. F.eks. vises kun løbedatoen, men ikke hvilke orner soen er løbet med. Ønsker man at se disse informationer, trykker man på datofeltet for den pågældende hændelse og holder trykket i et par sekunder, nu fremkommer alle data for den pågældende hændelse. Tryk ok for at lukke vinduet igen og vende tilbage til sokortet. Man kan i stedet (i nederste venstre hjørne) vælge hvilken del af sokortet, der skal vises f.eks. løbning. Nye hændelser:når man skal lave nye registreringer, klikker man med pennen på det pågældende felt, indtaster hændelsen og trykker Enter for at godkende. Ønsker man flere registreringsfelter end de viste (f.eks. 1.,2. og 3. orne under løbning,) holder man trykket med pennen i et par sekunder eller vælger hændelsen i venstre hjørne af sokortet. Ønsker man at lave medicin- eller supplerende registreringer vælges dette også her. Slet hændelse:ønsker man at slette en hændelse, klikker man en gang på datoen for hændelsen således at rammen står omkring den. Klik herefter på krydset i bunden af sokortet og svar OK for at slette. Ligesom i Winsvin er det kun muligt at slette den sidste hændelse på sokortet, er der derfor lavet en efterfølgende registrering på sokortet, er det nødvendigt at slette den først. Hændelsen skal desuden være indtastet i Pocket og må ikke have været overført til PC

15 Ulovlig dato:hvis Pocket melder fejl, når man forsøger at lave en hændelse på en dato Datoen skal være før end/ efter d., er det nødvendigt at korrigere det tilladte datointerval for hændelserne i Pocket. Dette gøres Generelt Datocheck. Nøgletal: Låst: Trykker man på tastaturet i nederste højre hjørne, skiftes der mellem tastatur og statistik med nøgletal for den enkelte so. Henviser til feltet Sti (Soens sti). Hvis man benytter feltet Sti, kan man vinge af i feltet Låst. Hvis man herefter bladrer i sokortene vha. piletasterne, bladres der kun mellem de søer, der er i den pågældende sti. Ammeso: Ønsker man at indtaste en ammeso, skal man skrive i Sti * ved registrering af fravænning. (Tab & Hold på datofelt for fravænning)

16 3.2.3 Koder Sup. reg Har man i WinSvin (PC) oprettet koder til Supplerende registreringer under ( Generelt - Kode setup - Tekster til koder ), kommer listen med disse koder nu med over i Pocket. Det betyder, at når man (under Sup. reg ) står i feltet Kode, ved hjælp af Tap & hold kan se listen og vælge den ønskede kode. Under Sokort - Sup.reg vises også teksten for den valgte kode. Billede 36. Supl. reg. Afgang: Når man registrerer en afgang på enten et sokort eller under Ungdyr - Død, kan kodelisten også her kaldes frem vha. Tap & hold i kodefelterne. Antal grise til fravænning: Har man i WinSvin (PC) opsat programmet til, at man kan registrere de døde pattegrise ved hjælp af Supl. reg, kommer dette med over i Pocket. Under Antal ved fravænning vil der så med grønt stå, hvor mange grise der er tilbage ved soen Medicin Har man oprettet medicinjournaler i WinSvin (under Generelt - Behandlingsjournaler - Registre journaler ) kommer listen med disse også med over i Pocket. Tap & hold på feltet J.Id og vælg den ønskede behandlingsjournal fra listen. Bemærk! Hvis datoen for behandlingsjournalerne på PC ( Generelt - Behandlingsjournaler - Registrer journaler ), er mere end 30 dage gammel, vil journalerne ikke blive vist på listen. Overskriv journalernes dato (på PC) med dags dato og overfør data til Pocket igen

17 4. Ungdyr De forskellige indtastningsbilleder er høj grad magen til dem på PC. Er man i tvivl omkring indtastningsproceduren, kan det derfor være en hjælp at kigge i brugermanualen til svineprogrammet. Alle: Hvis man trykker på menupunktet Ungdyr og her igen vælger Alle fremkommer følgende billede. Her vises de seneste registreringer, der er foretaget under Ungdyr. Ved at trykke på Alle kan man vælge, hvilken type registrering man ønsker at se/ foretage, og det pågældende registreringsbillede fremkommer. Sti: 4.1 Polte Billede 37. Ungdyr. Hvis man indtaster en stibetegnelse i Sti, vises de sidste hændelser for den sti, ellers vises hændelser for alle stier. Benytter man kerne-/poltestyring i WinSvin, har man flere muligheder under Ungdyr. Disse punkter vedrører styringen af poltene. Se særskilt vejledning for Pocket til poltestyring

18 5. Indlæsning af data fra Pocket 5.1 Pocket Sæt Pocket i dens lader, der er koblet til PC. Svineprogrammet i Pocket skal være afsluttet ved hjælp af Generelt og Afslut. 5.2 PC I svineprogrammet på PC eren, klikker man på. Nu kontrollerer svineprogram-met, om der er nye data i Pocket. Hvis Pocket indeholder data, hentes de registreringer, der er lavet i Pocket, og følgende billede vises på skærmen. Faneblade Viser registreringerne fra Pocket under det valgte faneblad. Billede 38. Overførsel af data fra Pocket. Overfør: Alle de registreringer der er foretaget i Pocket, siden man sidst læste data over i den, kan nu ses under de forskellige faneblade. Ønsker man at overføre disse data til svineprogrammet, klikker man på. Hvis en hændelse ikke forsvinder fra Gennemgår overførte data- billedet, efter at man har klikket på ikonet, er det fordi svineprogrammet på PC ikke vil acceptere hændelsen. Det kan f.eks. skyldes, at hændelsen i mellemtiden er blevet indtastet i svineprogrammet, eller at hændelsen ligger udenfor det tilladte datointerval på PC ( Generelt - Program setup - Registre - Datocheck ). Check evt. sokortet for det pågældende dyr. Bemærk! Det er ikke muligt at overføre nye data til Pocket, før alle data i billedet Gennemgår overførte data er enten overført eller slettet. Hvis billedet stadig vises næste gang man klikker på Pocket ikonet, er det fordi der stadig er data i billedet. Slet: Ønsker man at slette en hændelse fra overførselsbilledet, således at den ikke overføres til svineprogrammet, klikker man på og svarer Ja til at slette

19 Udskriv: Ønsker man at udskrive de registreringer, man har foretaget på Pocket, klikker man på. Sokort: Ønsker man at se sokortet på en af de pågældende søer, klikker man på. Når alle data er overført er Pocket tom, og der skal overføres nye data, inden den tages med rundt i stalden igen

20 6. Backup/ Restore Løber Pocket tør for strøm, mistes alle informationer i Pocket (også partnerskabet mellem PC og Pocket). Sker dette er evt. registreringer i Pocket tabt, men har man taget en sikkerhedskopi (Backup) af indholdet af Pocket, er der mulighed for at redde opsætningen af partnerskabet mellem PC og Pocket. Her gemmes sikkerhedskopien Billede 39. Backup 6.1 Lav Backup Åben Microsoft ActiveSync, klik på Tools i menulinien og derefter Backup/ Restore. Herefter fremkommer billede 39. Første gang man ønsker at lave en Backup, bør man vælg Full backup, efterfølgende kan man nøjes med Incremental backup. Klik herefter på Back Up Now og programmet begynder at lave sikkerhedskopien

21 Billede 40. Laver Backup. Når sikkerhedskopien er færdig, kommer nedenstående billede. Billede 41. Backup er færdig. Klik på OK. Sikkerhedskopien ligger nu på PC. Filen hedder Backup.stg. 6.2 Restore (genskab partnerskab) Har Pocket mistet partnerskabet til PC, og har man tidligere lavet en Backup, er der mulighed for at genskabe Partnerskabet til PC. Først skal man dog køre opsætningen af Pocket igennem ligesom første gang, den blev taget i brug. Bemærk! For at partnerskabet kan genskabes, skal Pocket først opsættes præcis som den var, før den tabte informationerne. (Navn, sprog, tidszone)

22 Når Pocket er opsat, gå ind i Microsoft ActiveSync, klik på Tools i menulinien og derefter Backup/ Restore (Billede 39 fremkommer). Vælg fanebladet Restore og følgende billede vises: Billede 42. Restore Klik på Restore Now. Billede 43. Vælg partnerskab Er der opsat flere partnerskaber på PC, vælg da det partnerskab, der ønskes genskabt og Klik på OK

23 Billede 44. Vælg placering. I billede 44 check at programmet søger efter sikkerhedskopien det rigtige sted. Se evt. billede 39. Klik herefter på Åbn og billede 45 fremkommer. Billede 45. Bekræft Restore Klik på Restore og sikkerhedskopien indlæses

24 Billede 46. Indlæses sikkerhedskopien. Når indlæsningen er fuldført, klik OK i det billede der fremkommer. Tag herefter Pocket op af holderen, Reset den (Compaq: klik med pennen i det lille hul i bunden af Pocket) og sæt den tilbage i holderen. Nu er det gamle partnerskab mellem PC og Pocket genskabt Fejl Billede 47. Indlæsning fuldført Hvis partnerskabet ikke kan genskabes, skyldes det enten, at man ikke har haft lavet en Backup af Pocket eller, at Pocket ikke er opsat fuldstændigt, som den var før

Vejledning til. AgroSoft PocketPigs

Vejledning til. AgroSoft PocketPigs Vejledning til AgroSoft PocketPigs INDHOLDSFORTEGNELSE Installation...3 Pocket...3 PC...3 PocketPigs...10 Pocket PC nr. 2...13 Skift navn...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Opsæt partnerskab...13 Installer

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast Brugervejledning Anvendelse af IsoReader 981002700 ver. 01 01-10-2004 SKIOLD Echberg A/S DK 7430 Ikast 2 981002700.doc Indholdsfortegnelse 1 BRUG AF ISOREADER... 4 1.1 FORBINDELSE TIL POCKET... 4 1.2 HVAD

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Mac brugere

Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Mac brugere Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Mac brugere Danmarks Statistik giver sine medarbejdere mulighed for at forbinde sig til interne systemer fra internettet. Når forbindelsen til

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

STARTVEJLEDNING. Microsoft Surface Hub. Indholdsfortegnelse. Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub

STARTVEJLEDNING. Microsoft Surface Hub. Indholdsfortegnelse. Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub STARTVEJLEDNING Microsoft Surface Hub Se, hvordan du åbner op for gruppens fulde potentiale med Microsoft Surface Hub Indholdsfortegnelse Starte din session Foretage et opkald Føje personer til et igangværende

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

IHCTablet Manual. For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark

IHCTablet Manual. For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark IHCTablet Manual For IHCTablet version 1.0 019D903222_01 2012 Scneider Electric A/S Danmark Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Hjælp til billedbehandling og overførsel

Hjælp til billedbehandling og overførsel Hjælp til billedbehandling og overførsel På skrivebordet på din PC er der anbragt 3 foldere, en genvej til overførselsprogrammet og en genvej til fotoprogrammet: De tre foldere hedder: BillederTilBehandling

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Den Elektroniske Oversigtstavle. (Kasernemestertavlen) 27 November 1997 (Rettet maj 2001)

Den Elektroniske Oversigtstavle. (Kasernemestertavlen) 27 November 1997 (Rettet maj 2001) Den Elektroniske Oversigtstavle (Kasernemestertavlen) 27 November 1997 (Rettet maj 2001) Koncept Forhistorie Den elektroniske Oversigtstavle (DEO) udviklede jeg til brug for min arbejdsplads, hvor den

Læs mere

Billedbeskæring & Irfan View

Billedbeskæring & Irfan View Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hvordan redigerer jeg billeder?...2 Installation af Irfan View...2 Opsætning af Irfan View...5 Gem med en fornuftig billedtype...5 Irfanview på dansk...6 Brug

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere