Brugervejledning NewRevision version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewRevision version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewRevision version

2 NewRevision Brugervejledning version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. NewRevision generelt Start af NewRevision Valg af datointerval (periode) Feltet Butik Feltet IP-adresse og ikonet til højre for det Ingen data fundet Fanebladet Bon Bonliste, venstre spalte Rå data, midterste spalte Bonudskrift, højre spalte Udskrivning Udtræk til Excel Knappen Find under fanebladet Bon Fanebladet Søgning Fanebladet Søgning (standard) Søgning ved hjælp af Søgetekst Fanebladet Søgning (avanceret) Sådan opretter du et filter Aktiverer og deaktiver et filter Gem/indlæs filter Fanebladet Varestatistik Fanebladet Kasseopgørelse Fanebladet Flaskebon Fanebladet Søg ens bon Fanebladet Rapporter Genvejstaster i NewRevision NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 2

4 1. NewRevision generelt Programmet NewRevision er et elektronisk revisionsrulleprogram. NewRevision tager udgangspunkt i kasseprogrammet NewPOS, som er en forudsætning for at kunne benytte NewRevision. Det er muligt at søge på bl.a. anvendte betalingsmidler, specifikke boner, salgsnumre, returboner, slettede varer og beløb. Der er kort sagt rigtig mange søgemuligheder. 1.1 Start af NewRevision NewRevision ligger som et ikon på skrivebordet med en genvej til selve programmet. Dobbeltklik på ikonet for at åbne programmet. Når du åbner NewRevision vil der ikke være synlige data. For at kunne se dagens transaktioner, eller transaktioner fra andre datoer, skal du derfor starte med at indlæse disse. 1. Vælg datointerval (periode) og eventuelt butik som beskrevet i afsnit Vælg det faneblad, du vil arbejde med (hvert faneblad har sit eget afsnit i denne vejledning) 3. Klik på knappen Indlæs. Bemærk: Det primære faneblad i NewRevision er Bon. I tidligere udgaver af programmet startede man altid med at indlæse data her. Fra og med version kan man udmærket arbejde i de andre faneblade uden at indlæse bon listen først. 1.2 Valg af datointerval (periode) Det vil som standard altid være dags dato, der vises i datofelterne, når du åbner NewRevision. 1. Vælg eventuelt en ældre dato ved at klikke på Listepilen i feltet Fra dato og klik herefter på den dato, du ønsker at søge transaktioner frem på 2. Til dato sættes automatisk til samme dag som Fra dato. Til dato skal derfor altid rettes, hvis man ønsker at søge transaktioner for mere end 1 dag. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 3

5 Alle indlæste data fjernes fra listerne, når du skifter datointerval. Efter et skift skal du altid indlæse data i det faneblad, du arbejder i. Brug knappen Indlæs. 1.3 Feltet Butik Nogle købmænd administrerer data for flere butikker. I dette tilfælde er det muligt at skifte mellem butikkerne. 1. Klik på Listepilen i feltet Butik og vælg butik. Du kan når som helst skifte mellem de butikker, der er i listen. Bemærk: Alle indlæste data fjernes fra listerne, når du skifter butik, så efter et skift skal du altid indlæse data i det faneblad, du arbejder i. Brug knappen Indlæs. Hvis du mangler butikker i listen, kan du oprette dem via menuen Filer/Administrer butikker. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 4

6 1.4 Feltet IP-adresse og ikonet til højre for det Feltet IP-adresse tjener som information til teknikere. Det lille ikon til højre for feltet viser, om der er etableret forbindelse til den valgte butik (hvidt flueben på grøn baggrund) eller ingen forbindelse (hvidt kryds på rød/sort baggrund). 1.5 Ingen data fundet Uanset hvor i NewRevision, du foretager en søgning på kriterier, hvortil der ingen data findes, vil nedenstående besked fremkomme: Klik på OK, ret søgekriterier og foretag en ny søgning. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 5

7 2. Fanebladet Bon 1. Vælg fanebladet Bon 2. Klik på Indlæs, hvis der ikke vises nogen data. Når du har indlæst data, vil du se, at skærmbilledet er delt i tre spalter. Til venstre ser du fremsøgte boner, i midten de rå data, og til højre selve bonudskriften. I de næste afsnit er disse spalter beskrevet. Vis alle boner Denne tjekboks bruges til at kontrollere, om bonlisten skal vise alle boner i perioden (flueben sat) eller om den skal begrænses til kun at vise boner, der opfylder de opsatte filtre (søgekriterier). Du kan læse mere om filtre under Gemt Søgning (herunder), Søgetekst (se afsnit 3.2), samt i afsnit 3.3 om Fanebladet Søgning (avanceret). Bemærk: Vis alle boner har ikke indflydelse på de kolonnefiltre, der omtales i næste afsnit. Gemt søgning Dette felt bruges til at indlæse et af de filtre, der er leveret med NewRevision, eller som du selv har gemt (se afsnit 3.3 om Fanebladet Søgning (avanceret)). Klik på Listepilen for at få en oversigt over de gemte søgninger. Klik så på en af søgningerne, og filteret bliver aktiveret. Søgetekst Dette felt (og den tilhørende Søg-knap) rummer mange muligheder. Derfor behandles emnet i et selvstændigt afsnit i denne vejledning: 3.2 Søgning ved hjælp af Søgetekst. Knappen Find er beskrevet i afsnit 2.6 og de fire felter under den er beskrevet i afsnit 2.2 Rå data, midterste spalte. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 6

8 2.1 Bonliste, venstre spalte I den venstre spalte vises nu en liste med samtlige boner for den fremsøgte dag eller periode. Bonerne sorteres som standard efter klokkeslæt. Kolonnesortering Det er muligt at sortere i faldende/stigende orden, fx som i eksemplet herunder, hvor der er sorteret på ekspedient. 1. Sortér ved at klikke på kolonnenavnet, fx Eksp. Læg mærke til trekanten efter kolonnenavnet. Den indikerer, at der er sorteret i stigende orden 2. Et klik mere på kolonnenavnet vil vende rækkefølgen, så data er sorteret i faldende orden. Samtidig vendes trekanten. Kolonnefilter Det er muligt at filtrere (dvs. udvælge) på fx Kasse, Ekspedient (Eksp), Bonnummer (Bonnr) samt Klokkeslæt og dato (KL/Dato). Bemærk: Denne form for kolonnefiltrering har intet at gøre med den filtrering, man kan udføre ved hjælp af søgning. 1. For at filtrere: Klik på Listepilen. I eksemplet herunder bliver der filtreret på kolonnen Kasse 2. Vælg kasse ved at klikke på dens nummer i listen. For at vælge alle boner igen kan du åbne listen igen og klikke på (All) som vist ovenfor, eller du kan klikke i tjekboksen eller på X'et i bunden af spalten (se billedet herunder). NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 7

9 2.2 Rå data, midterste spalte I kolonnen rå data bliver data vist i præcis den rækkefølge, som ekspedienten har udført handlingerne i på kassen. Har ekspedienten undervejs fx slettet en linje, vil det her vises præcis det sted på bonen, hvor sletningen er foretaget. Over visningen af de rå data er der fire bokse, der enten vil være grå eller røde. Hvis en eller flere af disse bokse er røde på en valgt bon, betyder det, at der på bonen har været benyttet fx retur eller at det er en nulbon. I ovenstående eksempel har ekspedienten skannet og slettet nogle kager og har til sidst annulleret bonen. Nulbon Nulbon er en bon uden varer og med en bontotal lig nul. Annulleret En bon er annulleret, hvis der på kassen er trykket ANNULLER BON. Slet Denne markering vises, hvis funktionen SLET LINJE er benyttet i en ekspedition. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 8

10 Retur Har ekspedienten benyttet knappen RETUR i ekspeditionen, vil RETUR være markeret rød. Bemærk: Det er muligt at bladre i bonerne ved brug af PIL OP eller PIL NED på tastaturet. Du kan også klikke med musen på den ønskede bon. 2.3 Bonudskrift, højre spalte Det er muligt at se selve udskriften af den valgte bon. Dette vises i billedets højre kolonne, når du sætter en markering i tjekboksen Vis bonudskrift. Nu vises kundebonen, nøjagtig som den blev udskrevet i kassen. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 9

11 2.4 Udskrivning Ofte er det nødvendigt at kunne genudskrive en bon, hvis en kunde eksempelvis har glemt den. Måske skal butikken bruge bonen som dokumentation i forbindelse med opklaring af snyd. Det er derfor muligt at udskrive boner på flere måder i NewRevision. Udskriv en bon Hvis du skal udskrive en enkelt bon, gør du følgende. 1. Markér den bon, du ønsker at udskrive 2. Vælg menuen Print, herunder Print bon, eller benyt genvej Ctrl + B. Dialogboksen til udskrivning bliver åbnet ligesom i andre Windows-programmer. Udskriv flere boner Det er også muligt at udskrive flere boner på én gang. Dette gøres på følgende måde. 1. Sæt flueben i tjekboksen yderst til højre i bonlisten ud for den eller de boner, du ønsker udskrevet, eller markér en bon og benyt genvejen Ctrl + O 2. Vælg menuen Print, herunder Print markerede boner, eller tryk Ctrl + P. Dialogboksen til udskrivning bliver åbnet. Samtlige boner bliver udskrevet til den printer, du vælger. Bemærk: Printmenuen indeholder også mulighed for at markere samtlige boner ved at trykke Ctrl + A, samt for at fjerne alle markeringer ved at trykke Ctrl + N. Udskriv rå data Rå data vises i den midterste kolonne i revisionsbilledet. 1. Markér en bon 2. Vælg menuen Print, herunder Print rå data eller benyt genvejen Ctrl + R. Dialogboksen til udskrivning bliver åbnet. Bemærk: Du kan kun udskrive rå data for én bon ad gangen. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 10

12 2.5 Udtræk til Excel Måske får du brug for at analysere data fra en eller flere boner. Til det formål kan du udtrække data til en fil, der efterfølgende kan indlæses i Excel (en del af Microsoft Office-pakken, der ikke følger med NewPOS, men købes separat). Udtræk en bon Hvis du skal udtrække en enkelt bon, gør du følgende. 1. Markér den bon, du ønsker at udtrække 2. Vælg menuen Excel, herunder Dan regneark for bon eller benyt genvej Ctrl + E. Dialogboksen Gem som bliver åbnet. Du bestemmer selv, hvad filen skal hedde, og hvor den skal placeres. Udtræk flere boner Det er også muligt at udtrække data fra flere boner på én gang. Dette gøres på følgende måde. 1. Sæt flueben i tjekboksen yderst til højre i bonlisten ud for den eller de boner, du ønsker udtrukket. Det er samme tjekboks, du bruger til udskrivning 2. Vælg menuen Excel, herunder Dan regneark for markerede boner eller benyt genvejen Ctrl + L. Dialogboksen Gem som bliver åbnet. Du bestemmer selv, hvad filen skal hedde, og hvor den skal placeres. Samtlige boner bliver udskrevet til den fil, du specificerer. Bemærk: Excel-menuen indeholder de samme muligheder som printmenuen for at markere og fjerne markeringen fra boner. Genvejstasterne er de samme som i Printmenuen og det er da også det samme, der sker, når du benytter dem. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 11

13 2.6 Knappen Find under fanebladet Bon Når du klikker på knappen Find vil du have mulighed for, at søge på en bestemt tekst eller et bestemt beløb blandt de boner, der vises i bonlisten. 1. Klik på knappen Find 2. Skriv søgekriterium (tekst eller beløb) 3. Klik på knappen Første. Der bliver nu søgt fra bon til bon indtil den første bon, der indeholder det skrevne, nås. Er det ikke den bon, du søger, klikker du på knappen Næste. Bemærk: Funktionen Find giver flere resultater end et Filter (læs ovenfor om filtrering på kolonner eller se afsnit 3.3 om Fanebladet Søgning (avanceret)). Funktionen Find viser hver eneste forekomst af det, du søger. Hvis du fx har søgt efter sukker, og der er solgt sukker flere gange på samme bon, standser søgningen og fremhæver hver eneste detaillinje, hvori sukker indgår. Søg på tekst Hvis du søger på en tekst, vil søgningen vise alle linjer, hvori teksten indgår. Søger du på mælk, vil den finde alle linjer, hvor ordet mælk indgår, fx sødmælk og skummetmælk. Søg på beløb Hvis du søger et beløb, får du derimod kun de beløb, der matcher helt. Hvis du søger på 2,25 får du altså ikke 12,25, Dog kan du godt nøjes med at skrive 12 og alligevel få match på 12,00. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 12

14 3. Fanebladet Søgning Det kan i nogle situationer være hensigtsmæssigt at begrænse udvalget af transaktioner i bonlisten, så indholdet af denne bliver mere overskuelig. Umiddelbart er der mulighed for at filtrere på kolonnerne i listen (se afsnit 2.1 Bonliste, venstre spalte), men rækker det ikke, kan fanebladet Søgning bruges. Fanebladet findes i to versioner, som du kan skifte imellem efter behov. Søgning (standard) er beskrevet i afsnit 3.1 og Søgning (avanceret) i afsnit 3.3. Bemærk: Det er det samme faneblad, der bruges ved begge søgninger. Fanebladet skifter navn, når man trykker på henholdsvis knappen Avanceret søgning og knappen Standard søgning: Standard søgning Avanceret søgning NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 13

15 3.1 Fanebladet Søgning (standard) Her kan du udfylde de forskellige felter efter behov. Bontype I feltet Bontype kan du vælge mellem en række forudbestemte muligheder. Disse muligheder afhænger af, hvad der faktisk er foretaget på kasserne i den periode, du har valgt. Betalingsmiddel I feltet Betalingsmiddel kan du vælge mellem de betalingsmidler, der faktisk er anvendt i den periode, du har valgt. Debitor Feltet Debitor er kun til rådighed, hvis du har valgt Betalingsmiddel DEBET. Har du gjort det, kan du under Debitor vælge mellem de kunder, der har handlet i perioden. Søgetekst Feltet Søgetekst rummer så mange muligheder, at det har fået sit eget afsnit i vejledningen: 3.2 Søgning ved hjælp af Søgetekst. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 14

16 Salgsnumre I feltet under Salgsnummer, kan du indtaste et salgsnummer (en stregkode). Afslut med et tryk på ENTER eller klik på knappen Tilføj. Derved indsættes det indtastede i listen under indtastningsfeltet. Du kan indtaste lige så mange salgsnumre, du har lyst til. Husk blot at trykke ENTER for hver salgsnummer. Skulle du ønske at fjerne et salgsnummer fra listen, markerer du det i listen og klikker på knappen Slet. Under listen kan du markere, om du kun vil have boner, der indeholder samtlige indtastede salgsnumre (sæt flueben i tjekboksen) eller om du vil have alle de boner, der indeholder mindst ét af salgsnumrene (fjern fluebenet). Varegrupper I feltet under Varegruppe kan du indtaste et varegruppenummer (uden foranstillede nuller), eller vælge en varegruppe fra listen. Under normale omstændigheder tilføjes varegruppen automatisk til listen, men svigter det, kan du klikke på knappen Tilføj. Du kan vælge lige så mange varegrupper, du har lyst til. Skulle du ønske at fjerne en varegruppe fra listen, markerer du den i listen og klikker på knappen Slet. Under listen kan du markere, om du kun vil have boner, der indeholder varer nok til at repræsentere samtlige indtastede varegrupper (sæt flueben i tjekboksen), eller om du vil have alle de boner, hvor mindst én af varegrupperne er repræsenteret (fjern fluebenet). Knapperne Når du har udfyldt de ønskede felter, klikker du på knappen Søg. Der er to på fanebladet, og det er ligegyldigt, hvilken af dem du benytter. Du kan faktisk også bare skifte til fanebladet Bon. Hvis du tror, du kunne få brug for det opstillede filter (søgekriterierne) en anden gang, kan du klikke på Gem og give filtret et sigende navn. Lad være med at gemme filterfilen andre steder end der, hvor programmet selv foreslår. Du vil herefter kunne vælge dit filter igen via feltet Gemt søgning på fanebladet Bon. Får du brug for at rydde det indtastede (fx hvis du vil søge noget andet), kan du klikke på knappen Nulstil. Den sidste knap, der skal nævnes her, er Avanceret søgning. Brug den, hvis du får brug for at lave en søgning, som er mere kompleks end det, du kan specificere med fanebladet Søgning i standardmode eller ved hjælp af feltet Søgetekst. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 15

17 3.2 Søgning ved hjælp af Søgetekst Feltet Søgetekst findes både i fanebladet Bon og i fanebladet Søgning (Standard). De to felter bruges på nøjagtig samme måde, og beskrivelsen herunder gælder for dem begge, Hvis du ønsker at søge boner, der indeholder et bestemt beløb, taster du bare beløbet i Søgetekst, hvorefter du klikker på knappen Søg. Hvis du ønsker at søge boner med en bestemt vare, taster du bare (en del af) vareteksten i Søgetekst, hvorefter du klikker på knappen Søg. Men der er en mulighed mere. Du kan også søge ved hjælp af Nøgleord. Vejledning heri er indbygget i programmet. Tryk på F6 og du vil se dette billede: NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 16

18 Når du er blevet fortrolig med brugen af nøgleord, behøver du ikke længere at bruge dialogboksen med hjælpen. Du taster blot nøgleordet. Læg mærke til, at baggrundsfarven i feltet Søgetekst skifter, når du har "ramt" et nøgleord. Så fortsætter du, hvis det er relevant, med operator og værdi. Til sidst klikker du på Søg. Bruger du Søgetekst i fanebladet Bon, kan du blot afslutte ved at trykke på ENTER. Derved udføres Søg. Ønsker du at kombinere to eller flere nøgleord, skal du bruge fanebladet Søgning (avanceret), der er beskrevet i næste afsnit. 3.3 Fanebladet Søgning (avanceret) Uanset, om du vælger en gemt søgning i faneblad Bon, eller du skriver noget i Søgetekst samme sted, eller om du benytter fanebladet Søgning (standard), vil de søgekriterier, du opstiller, blive omsat til et filter, som kan ses og viderebearbejdes i fanebladet Søgning (avanceret). Har du lyst til at prøve kræfter med avanceret søgning, kommer du lettest i gang ved at vælge/skrive et nøgleord med operator og værdi i feltet Søgetekst i faneblad Søgning (standard) og derefter klikke på knappen Avanceret søgning. Nu kan du se, hvad din søgning i Søgetekst er blevet omsat til. Skift tilbage ved at klikke på knappen Standard søgning og prøv så med andre nøgleord i Søgetekst. Du vil sikkert snart kunne se sammenhængen. Prøv også blot at taste et tal i Søgetekst og se, hvilket filter det bliver omsat til. Hvis du bliver dus med dette faneblad, kan du opstille søgekriterier, der er mere komplekse end dem, der er mulighed for at opstille andre steder, idet du kan kombinere alle filterfelterne (stort set) som du vil. Billedet nedenfor viser en søgning af returboner, udført af en af de to KIOSK-ekspedienter. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 17

19 3.4 Sådan opretter du et filter Du kan sammensætte filtre stort set, som du har lyst. Følg vejledningen (punkt 1 til 4) på skærmen og gentag med alle de filterfelter, du har brug for. Når du er færdig, kan du få vist de filtrerede transaktioner i bonlisten ved at klikke på knappen Søg. Herved skifter NewRevision over til faneblad Bon og viser de transaktioner, der er sluppet gennem filteret. 1) Vælg et felt Der er en lang række felter at vælge imellem. Klik på Listepilen for at se mulighederne 2) Vælg operator For hvert felt er der en eller flere operatorer at vælge imellem. Operatorer er fx "mindre end" og "større end", "indeholder", "en af disse" med flere. Mulighederne afhænger af, hvilket felt du har valgt. Klik på Listepilen for at se de operatorer, du kan vælge imellem. 3) Skriv en værdi Afhængigt af, hvilken operator du har valgt, åbnes mulighed for at taste en eller to værdier, eller for at vælge en eller flere værdier fra en liste. Se nedenstående eksempler 4) Klik her Når du klikker på knappen Tilføj, føres de valgte/tastede data ned i listen under felterne, du har udfyldt. Skal du senere rette en linje i listen, behøver du blot at dobbeltklikke på linjen. Derved bringes linjens indhold op i felterne igen. Du kan ikke rette feltnavn, men du kan rette operator og/eller værdi. BonTotal større end 123,45 Betalingsmiddel en af disse: PBS-GAVEKORT, CHECK, TILGODEBEVIS Byttepenge i intervallet 5,00 til 5,50 NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 18

20 Ekspedient lig med Camilla (6) (hvor 6 er Camillas personalenummer) Varetekst indeholder mælk (altså sødmælk, letmælk, skummetmælk osv.) Ønsker du at rette feltnavn, skal du slette linjen og oprette en ny linje. Klik på linjen, der skal slettes, klik på Slet og vælg så et nyt felt i det første felt. Sammensatte filterlinjer Når du tilføjer mere end én linje til filtret, bliver betingelserne (altså hver linje) sat sammen med enten "eller" eller med "og". Du kan skifte mellem de to muligheder ved at klikke på knappen og<=>eller. 3.5 Aktiverer og deaktiver et filter På fanebladet Bon findes en tjekboks, Vis alle boner, som du kan bruge til at skifte mellem visning af alle boner (flueben sat) og de filtrerede boner (flueben fjernet). 3.6 Gem/indlæs filter Hvis du har fået sammensat et avanceret filter, som du kan bruge en anden gang, er det en god idé at gemme det. Klik på Gem og indtast et sigende navn for dit filter i Gem som dialogboksen. Når du får brug for filtret igen, har du to muligheder: 1. På fanebladet Bon kan du vælge det i Gemt søgning Eller 2. På fanebladet Søgning (avanceret) kan du klikke på Indlæs og vælge det i Åbn dialogboksen. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 19

21 4. Fanebladet Varestatistik Det er muligt at hente statistik for salget af et bestemt salgsnummer. 1. Vælg fanebladet Varestatistik 2. Forvis dig om, at butik og datointerval er valgt korrekt 3. Tast et varenummer i feltet Salgsnummer 4. Tryk på ENTER eller klik på knappen Søg data. Statistikken i eksemplet herover viser, at der på kasse 2 findes 20 boner med tilsammen 102 solgte bananer for i alt 60 kr., og tilsvarende vises data for kasse 3 og 4. Vil du finde de konkrete boner frem, kan du i Søgetekst (under faneblad Bon) skrive BANANER og klikke på knappen Søg. Bliv ikke forbavset, hvis der kommer mere end ( =)38 boner ud af den søgning. Der kunne fx være solgt nogle SKUMBANANER. Vil du være sikker på at få det samme antal boner som i statistikken, skal du i stedet skrive SALGSNR=114 i Søgetekst (hvor 114 naturligvis er det relevante salgsnummer). Vil du dernæst finde de linjer på bonerne, hvor bananerne er blevet solgt, kan du bruge knappen Find. Se afsnit 2.6 Knappen Find under fanebladet Bon. Men her kan du ikke søge på salgsnummer! NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 20

22 5. Fanebladet Kasseopgørelse Hvis en udskrift af en kasseopgørelse er blevet væk, eller du blot ønsker at finde én eller flere kasseopgørelser for en specifik dato, så er dette muligt under fanebladet Kasseopgørelse. 1. Vælg fanebladet Kasseopgørelse 2. Forvis dig om, at butik og datointerval er valgt korrekt 3. Klik på Indlæs Nu vil du få vist den eller de kasseopgørelser, der måtte være foretaget i det valgte datointerval. I kolonnen til højre vises selve udskriften af denne. 1. Klik på Udskriv, hvis du ønsker at udskrive den viste kasseopgørelse. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 21

23 6. Fanebladet Flaskebon Her er det muligt at søge flaskeboner frem. 1. Vælg fanebladet Flaskebon 2. Forvis dig om, at butik og datointerval er valgt korrekt 3. Klik på knappen Indlæs. Der vil nu blive vist en liste i kronologisk rækkefølge over samtlige flaskeboner for det valgte datointerval. Når du klikker på en flaskebon i listen (venstre spalte), vises den i spalten til højre. Bemærk: Det er kun flaskeboner fra en integreret Tomra flaskeautomat, der vil blive vist her. Manuelt indtastede flaskeboner vises ikke. Vis salgsbon med valgte flaskebon Knappen med ovennævnte titel bringer dig til fanebladet Bon, hvor den salgsbon, som indeholder indløsningen af den markerede flaskebon, vil blive markeret. Det er selvfølgelig en forudsætning, at den valgte bon rent faktisk er blevet indløst. I stedet for at bruge knappen kan du dobbeltklikke på flaskebonen. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 22

24 7. Fanebladet Søg ens bon Det er muligt at fremsøge identiske boner i NewRevision. Dette gøres på følgende måde. 4. Vælg fanebladet Søg ens bon 5. Klik på Indlæs eller vælg menuen Filer/Indlæs dags dato for at indlæse dags datos transaktioner. Det vil standard altid være dags dato, der vises, når du åbner NewRevision første gang på dagen eller 6. Vælg en ældre dato ved at klikke på Listepilen i det øverste datofelt og klik herefter på den dato, du ønsker at søge transaktioner frem på 7. Klik på Søg. Nu vil der fremkomme en liste med de eventuelle boner, der er identiske på subtotal. De vises under hinanden i venstre kolonne af billedet, sorteret efter bonnummer. De vil standard kun blive vist i en liste, men ønsker du at få vist bonen, sætter du et flueben i tjekboksen udfor Vis Bon. Du vil nu få vist begge boner ved siden af hinanden, se billedet nedenfor. Bemærk Det er muligt, at der i søgningen vil kunne fremkomme mange ens boner. Disse vil blive vist i listen, men det er kun den markerede bon, der vil blive vist. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 23

25 8. Fanebladet Rapporter Det er muligt at udskrive rapporter. Du kan vælge mellem Ekspedient rapport og/eller Vare retur liste. Ekspedientrapporten består af tre valgfrie dele, som du skal vælge. 1. Vælg fanebladet Rapporter 2. Forvis dig om, at butik og datointerval er valgt korrekt 3. Hvis du vil udskrive en Ekspedient rapport, skal du markere hvilke dele af rapporten, du ønsker (vælg mindst én). Klik herefter på knappen Udskriv under Ekspedient rapport. Eksempler på de tre delrapporter er vist nedenfor. Vælger du flere delrapporter, får du en samlet rapport med de ønskede dele 4. Hvis du vil udskrive en Vare retur liste, klikker du blot på knappen Udskriv under Vare retur liste. Eksempel på en vare-retur-liste er vist nedenfor Bemærk: Som standard vises rapporter først på skærmen i et selvstændigt vindue. Herfra kan du udskrive ved at klikke på udskriv-ikonet. Hvis du vil skrive rapporten ud på papir uden at se den på skærmen først, skal du fjerne fluebenet i Vis udskrift på skærmen. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 24

26 Eksempel på Ekspedientrapport med sletninger Eksempel på Ekspedientrapport med manuelle rabatter NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 25

27 Eksempel på Ekspedientrapport med gruppesalg Eksempel på Vare retur liste NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 26

28 9. Genvejstaster i NewRevision Som i mange andre programmer er det også i NewRevision muligt at benytte sig af nogle hurtige genveje. Disse gør det hurtigere at navigere rundt i programmet. Ctrl + D Valg af dags datos transaktioner Alt + F4 Afslutter NewRevision Ctrl + O Opsamler den markerede bon i bonlisten, til samlet udskrivning eller udtræk til Excel Ctrl + F Fjerner den markerede bon i bonlisten fra samlet udskrivning eller udtræk til Excel. Modsatte af Ctrl + O Ctrl + A Opsamler alle boner i bonlisten, til samlet udskrivning eller udtræk til Excel Ctrl + N Fjerner alle boner i bonlisten fra samlet udskrivning eller udtræk til Excel. Modsatte af Ctrl + A Ctrl + P Udskriver alle de boner, du har opsamlet, til samlet udskrivning (se ovenfor) Ctrl + B Udskriv bon Udskrift af den markerede bon i bonlisten Ctrl + R Udskriv rå data Udskrift af rå data for den markerede bon i bonlisten. Ctrl + L Udtræk data fra alle de boner, du har opsamlet til en Excel fil Ctrl + E Udtræk data fra den markerede bon i bonlisten til en Excel fil F6 Hjælp til udfyldelse af feltet Søgetekst. NewRevision_ _Brugervejledning_ Side 27

EG Retail - Brugervejledning. NewRevision 4.23

EG Retail -  Brugervejledning. NewRevision 4.23 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewRevision 4.23 NewRevision Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18 Brugervejledning NewPOS 4.0.18 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning NewPOS Config 4.0.21 NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.0.17 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning til kontobrugeren: LESSOR-Portalen

Vejledning til kontobrugeren: LESSOR-Portalen MICROSOFT DYNAMICS NAV LESSOR-Portalen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.0 Oversigt Profiler/Roller... 4 2.0 Kontobruger... 5 2.1 Oprettelse af yderligere kontobrugere... 5 2.2 Oprettelse af Firmabruger,

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner.

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. 2016 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner www.obels.dk 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3 Definitioner...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere