Din brugermanual CANON PIXMA MP260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Hovedkomponenter Side 5 af 640 sider (8) Glasplade Ilæg en original for at kopiere eller scanne den. (9) Kontrolpanel Bruges til at ændre maskinens indstillinger eller betjene den. Se Kontrolpanel. Bemærk Alle LED og indikatorer på kontrolpanelet undtagen [Power] (Strøm) -indikatoren vil slukkes, hvis maskinen ikke benyttes i ca. 5 minutter. For at gendanne dem trykkes på en hvilken som helst knap undtagen [ON] (TIL), eller der udføres en udskrivning. (10) Kortstikdæksel (MP260 series) Åbn det for at indsætte et hukommelseskort. Se Indsætning af hukommelseskortet. Set bagfra (11) USB-port Isæt USBkablet for at tilslutte maskinen til en computer. Forsigtig Lad være med at berøre metalkassen. Vigtigt USB-kablet må ikke tages ud eller sættes i, mens maskinen udskriver fra, eller scanner originaler til computeren, eller mens computeren er i dvaleeller standbytilstand. (12) Netledningsforbindelse Tilslut den medfølgende netledning. Set indeni Hovedkomponenter Side 6 af 640 sider (13) Låsedæksler til blækpatroner Låser FINE blækpatronerne på plads. (14) Scanningsenhed (printerdæksel) Scanner originaler. Åbn dækslet for at udskifte FINE blækpatroner eller fjerne fastklemt papir i maskinen. Sørg for at åbne scanningsenheden (printerdækslet) med dokumentlåget lukket. (15) Adgangsindikator (MP260 series) Lyser eller blinker for at angive status for hukommelseskortet. Se Indsætning af hukommelseskortet. (16) Kortstik (MP260 series) Indsæt et hukommelseskort. påvirker ikke maskinens ydelse. Lad være med at berøre området (A). [Power] (Strøm) -indikatoren lyser grønt: Maskinen er klar til at udskrive. - [Power] (Strøm) -indikatoren blinker grønt: Maskinen initialiseres, eller er ved at lukke ned. - [Alarm]-indikatoren er tændt eller blinker orange: Der er opstået en fejl, og maskinen er ikke klar til at udskrive. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. - [Power] (Strøm) -indikatoren blinker grønt én gang, og [Alarm] -indikatoren blinker orange én gang skiftevis: Der er måske indtruffet en fejl, som kræver, at du kontakter en Canon-servicerepræsentant. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Vigtigt Afbrydelse af strømstikket Når du tager stikket ud efter at have slukket for strømmen, skal du altid kontrollere, at [Power] (Strøm) -indikatoren ikke er tændt. Hvis strømstikket tages ud af stikkontakten, mens [Power] (Strøm) -indikatoren stadig er tændt eller blinker, vil maskinen måske ikke kunne udskrive mere, eftersom printhovedet ikke er beskyttet. (2) LED (Lysdiode) Hovedkomponenter Viser antallet af kopier, vedligeholdelsesmenukode eller driftsstatus som f. eks en fejlkode. Side 8 af 640 sider (3) [+] knappen Angiver antallet af kopier. (4) Blæk-indikatorer Lyser eller blinker orange, når der ikke er mere blæk, osv. Indikatoren til venstre angiver status for FINE farvepatronen, og indikatoren til højre angiver status for den sorte FINE patron. (5) Papirstyr Skifter sidestørrelse og medietype. (6) Knappen [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] (MP260 series) Udskriver [Photo Index Sheet/Fotoindeksark], eller begynder at scanne [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] for at udskrive udvalgte fotos på hukommelseskortet. (7) Knappen SCAN Begynder scanning af en original for at gemme den på hukommelseskortet (MP260 series) eller computeren. (8) Knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil) Annullerer handlinger. Du kan også trykke på denne knap, når et printjob er i gang, for at annullere det. (9) Knappen [Color] (Farve) * Begynder kopiering i farver. Du kan også trykke på denne knap for at afslutte dit valg af menupunkt eller indstilling. (10) Knappen [Black] (Sort) * Begynder kopiering i sort/hvidt. Du kan også trykke på denne knap for at afslutte dit valg af menupunkt eller indstilling. (11) Knappen [Fit to Page] (Tilpas til side) / Indikatoren [Fit to Page] (Tilpas til side) Aktiverer kopifunktionen Tilpas til side. Du kan kopiere en original, der automatisk forstørres eller formindskes, så den passer til sidestørrelsen. Når kopifunktionen Tilpas til side er deaktiveret, kan du lave kopier i samme størrelse som originalen. (12) Knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) Giver adgang til vedligeholdelsesmenuen. (13) Papirindikator Tænder for at angive den valgte sidestørrelse og medietype. (14) Alarm-indikator Lyser eller blinker orange, hvis der opstår en fejl som f.eks. ikke mere papir eller blæk. * I programmer eller vejledninger kaldes knapperne [Black] (Sort) og [Color] (Farve) under ét for "Knappen [Start]" eller "[OK]". Gå til toppen af siden LED display og grundlæggende handlinger Avanceret vejledning Indhold > Oversigt over maskinen > LED display og grundlæggende handlinger Side 9 af 640 sider Fejlfinding LED display og grundlæggende handlinger Du kan bruge maskinen til at lave kopier eller udskrive uden en computer. Dette afsnit beskriver LED displayet og de grundlæggende handlinger på kontrolpanelet. Tallet 1 vises normalt på LED, når strømmen sættes til. LED displayet angiver maskinens status som følger. Maskinens status Under kopiering LED display Antal kopier (blinker) Under udskrivning, scanning eller udførelse af vedligeholdelse (blinker i rækkefølge) E og tal vises skiftevis. Når der opstår en fejl Yderligere oplysninger om fejlkoder finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. P og tal vises skiftevis. Der er måske indtruffet en fejl, som kræver, at du kontakter en Canonservicerepræsentant. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Mens scanningsenheden (printerdækslet) er åbent (blinker) Bemærk Når en PictBridge-kompatibel enhed, f.eks. et digitalt kamera, er tilsluttet maskinen, vises C på LED (MP240 series). Antal kopier Når kopieringen starter, vises det angivne antal kopier på LED. Under kopieringen blinker tallet på LED, og reduceres løbende for at angive det resterende antal kopier, der skal laves. Hver gang du trykker på [+] knappen, forøges tallet på LED med én.

3 Når F vises, er antallet af kopier indstillet til "20". Tryk på knappen [ +] ígen for at vende tilbage til "1". LED display og grundlæggende handlinger Side 10 af 640 sider Vedligeholdelseskoder For at udføre vedligeholdelse på maskinen trykkes gentagne gange på knappen ([Maintenance] (Vedligeholdelse), indtil den ønskede kode vises på LED, og derefter trykkes på knappen [Black] (Sort) eller [Color] (Farve). Vedligeholdelseskode Handling Udskriver dysetestmønsteret. Se Udskrivning af dysetestmønsteret Renser printhovedet. Rensning af printhovedet Renser printhovedet grundigt. Grundig rensning af printhovedet Udskriver printhovedjusteringsark. Justering af printhovedet Scanner printhovedjusteringsark. Justering af printhovedet Udskriver de aktuelle værdier for justering af printhovedet. Renser papirfremføringsrullen. Justering af printhovedet Rensning af papirfremføringsrullen Renser maskinen indvendigt. Rensning af maskinen indvendigt (Rig;t et hukommelseskort i kortstikket. Vedrørende typer af hukommelseskort der kan bruges, og hvor de skal indsættes, se Indsætning af hukommelseskort. Vigtigt Fjern ikke hukommelseskortet, før udskrivningen er afsluttet med fotoindeksarket. Bemærk Når læse-/skriveattributten på kortstikket er indstillet til tilstanden "Udskrivning fra PC", kan du ikke udskrive fotos på et hukommelsesark med fotoindeksarket. Indstil læse-/ skriveattributten til tilstanden "Ingen udskrivning fra PC". Se Indstilling af læse-/ skriveattributter for kortstikket. 2. Kontroller, at der ikke ligger nogen original på glaspladen, og tryk på knappen [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] for at starte udskrivning af fotoindeksarket. Fotoindeksarket eller -arkene vil blive udskrevet. Miniaturebilleder af alle fotos gemt på hukommelseskortet udskrives i rækkefølge med det sidste foto først. Vigtigt Afhængigt af det land eller område, hvor maskinen er købt, udskrives [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark], når du trykker på knappen [Photo Index Sheet] (Fotoindeksark), hvis der ikke er valgt sprog for fotoindeksarket. For at indstille det sprog, som [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] udskrives på, skal du følge procedurerne fra trin 4 og fremefter i Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/Fotoindeksark]. Bemærk For at annullere udskrivning trykkes på knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil). Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet Side 15 af 640 sider 3. Udfyld de relevante cirkler på fotoindeksarket. Udfyld de relevante cirkler med en mørk blyant eller en sort blækpen for at vælge de fotografier, der skal udskrives, og deres udskriftsindstillinger. God Dårlig (A) Afkrydsning (B) Kun streg (C) For lys (1) Vælg sidestørrelse, medietype og layout. Bemærk Ved udskrivning af fotos med [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] kan du vælge 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8,5" x 11" (LTR), eller A4 for sidestørrelsen. Når du vælgeralmindeligt papir 8,5" x 11" (LTR) (Plain paper 8,5" x 11" (LTR)) eller Almindeligt papir A4 (Plain paper A4) i Sidestørrelse/medietype (Page size/media type), udskrives fotos med kanter, selv om du vælger udskrivning uden kanter i Layout (Layout). (2) Vælg Dato (Date) / Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) / Ansigtsbelysning (Face Brightener) / Rødøjekorrektion (Red-Eye correction) efter behov. (3) Udfyld cirklen for Udskriv alle fotos (Print all photographs) for at udskrive en kopi af alle fotos. * Hvis du udfylder denne cirkel, ignoreres alle andre cirkler, som du udfyldte for det antal kopier, der skal udskrives af hvert foto, og der udskrives kun én kopi af alle fotos. Udfyld cirklen for DPOF-udskrivning (DPOF Print) for at udskrive ifølge DPOF-indstillingerne på digitalkameraet, såsom fotos, der skal udskrives, dato og layoutindstillinger. * Du kan angive Standardudskrivning, Flere fotos eller Indeksudskrift i DPOF-indstillingerne. Tilgængelige layouts eller billedkorrektionsfunktioner varierer afha, kan billeddata muligvis ikke læses på denne maskine, eller være beskadiget. Oplysninger om hukommelseskort, som dit digitale kamera garanterer brugen af, finder du i vejledningen til dit digitalkamera. Formater hukommelseskortet med et digitalt kamera, der er kompatibelt med DCF ver. 1.0/2.0 standard. Hukommelseskortet kan muligvis ikke bruges sammen med maskinen, hvis det er formateret på en computer. Hukommelseskort, som ikke kræver en kortadapter. SD Secure Digital hukommelseskort SDHC hukommelseskort MultiMediaCard (ver.4.1) MultiMediaCard Plus (ver.4.1) Compact Flash (CF) Card Understøtter Type I/II (3,3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Hukommelseskort, som kræver en kortadapter. Vigtigt Sørg for at tilslutte de specielle kortadaptere til følgende hukommelseskort, inden de indsættes i kortstikket. Hvis et af følgende hukommelseskort indsættes uden en adapter, kan du muligvis ikke fjerne kortet igen. Yderligere oplysninger finder du i så tilfælde i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. minisd Card *1 minisdhc Card *1 microsd Card *1 microsdhc Card *1 xd-picture Card *2 xd-picture Card Type M *2 xd-picture Card Type H *2 RS-MMC (ver.4. 1) *3 Memory Stick Micro *4 *1 Brug den særlige "SD Card Adapter". *2 Kræver anskaffelse af en separat Compact Flash-kortadapter til xd-picture Card. *3 Brug den særlige kortadapter. Indsætning af hukommelseskortet *4 Brug den særlige "Memory Stick Micro Duo size Adapter". Side 19 af 640 sider Billeddata, der kan udskrives Denne maskine understøtter billeder skabt af DCF-ver. 1.0/2.0 standardkompatible digitalkameraer (Exif ver. 2.2/2. 21-kompatibel inklusive TIFF osv.). Andre billed- eller filmtyper, f.eks. RAW-billeder, kan ikke udskrives. Indsætning af hukommelseskortet Bemærk Når læse-/skriveattributten på kortstikket er indstillet til tilstanden "Udskrivning fra PC" på vedligeholdelsesmenuen, kan du ikke udskrive fotos på et hukommelsesark med fotoindekskortet. Når du er færdig med at bruge kortstikket som computerens hukommelseskortdrev, skal du fjerne hukommelseskortet, og derefter sørge for at indstille læse-/skriveattributten til tilstanden "Ingen udskrivning fra PC". Se Indstilling af læse-/skriveattributter for kortstikket.

4 Når du bruger en computer til at redigere eller behandle fotos gemt på et hukommelseskort, skal du sørge for at udskrive dem fra computeren. Hvis du udskriver fotos med fotoindeksarket, bliver de muligvis ikke udskrevet korrekt. 1. Forbered hukommelseskortet. Tilslut en særlig kortadapter, hvis der skal bruges en til hukommelseskortet. Se Hukommelseskort, som kræver en kortadapter. 2. Tænd for strømmen, og åbn dækslet til kortstikket. 3. Indsæt kun ét hukommelseskort i kortstikket. Stedet, hvor hukommelseskortet skal indsættes, varierer i henhold til hver type hukommelseskort. Indsæt hukommelseskortet lige ind MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOD VENSTRE i kortstikket, ifølge indsætningsstedet i figuren herunder. Når hukommelseskortet er indsat korrekt i kortstikket, lyser [Acces] (Adgang)-indikatoren (A) op. Sørg for at tilslutte de specielle kortadaptere til hukommelseskortene med mærket * (asterisk), inden de sættes i kortstikket. For Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, eller Memory Stick Micro*: For SD Secure Digital memory card, SDHC memory card, minisdhc Card*, minisd Card*, microsd Card*, microsdhc Card*, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard (ver.4.1), MultiMediaCard Plus (ver.4.1), eller RS-MMC (ver.4.1)*: Indsætning af hukommelseskortet Side 20 af 640 sider For Compact Flash (CF), Microdrive, eller xd-picture Card*, xd-picture Card Type M*, eller xd-picture Card Type H*: Forsigtig En del af hukommelseskortet stikker ud af kortstikket, men det må ikke presses længere ind i stikket. Det kan beskadige maskinen eller hukommelseskortet. Sørg for, at hukommelseskortet vender rigtigt, inden det sættes i kortstikket. Hvis du presser hukommelseskortet ind i kortstikket med magt, mens det vender forkert, kan det beskadige hukommelseskortet og/eller maskinen. Vigtigt Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen. 4. Luk dækslet til kortstikket. Fjernelse af hukommelseskortet Vigtigt Hvis du brugte kortstikket som computerens hukommelseskortdrev, skal du foretage en "sikker fjernelse" af hukommelseskortet på computeren, inden du fysisk tager kortet ud af maskinen. - I Windows højreklikkes på ikonet for den flytbare disk, og der klikkes på [Eject] (Skub ud). Hvis [Eject] (Skub ud) ikke vises på skærmen, skal du kontrollere, at [Access] (Adgang)indikatoren ikke blinker, og derefter fjerne hukommelseskortet. - I Macintosh skal du trække [Mount drive/indsæt drev] til papirkurven Åbn dækslet til kortstikket. Kontroller, at [Access] (Adgang)-indikatoren lyser, og tag derefter hukommelseskortet ud. Tag fat i den del af hukommelseskortet, der stikker ud, og træk lige ud for at fjerne det fra maskinen. Forsigtig Fjern ikke hukommelseskortet, mens [Access] (Adgang)-indikatoren blinker. [Access] (Adgang)-indikatoren blinker, mens maskinen læser eller skriver data fra/til hukommelseskortet. Hvis du fjerner hukommelseskortet eller slukker maskinen, mens [Access] (Adgang)-indikatoren blinker, kan dataene på hukommelseskortet blive beskadiget. 3. Luk dækslet til kortstikket. Indsætning af hukommelseskortet Side 21 af 640 sider Indstilling af læse-/skriveattributter for kortstikket 1. Tryk på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) flere gange, indtil c vises. 2. Indstil læse-/skriveattribut. Valg af tilstanden "Ingen udskrivning fra PC" Tryk på knappen [Color] (Farve). Valg af tilstanden "Udskrivning fra PC" Tryk på knappen [Black] (Sort). Bemærk Fjern hukommelseskortet fra maskinens kortstik, før der indstilles læse-/skriveattribut. Du kan ikke indstille læse-/skriveattribut, når der er indsat et hukommelseskort. Når læse-/skriveattributten er indstillet til tilstanden "Udskrivning fra PC", kan du ikke udskrive fotos på et hukommelsesark med fotoindekskortet. Gå til toppen af siden Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra et hukommelseskort (MP260 series) > Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/ Fotoindeksark] Side 22 af 640 sider Fejlfinding Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] Du kan vælge sprog for det fotoindekskort, der bruges til at udskrive fotos gemt på et hukommelseskort. Bemærk Afhængigt af det land eller område, hvor maskinen er købt, udskrives [Language Selection Sheet/ Sprogvalgsark], når du trykker på knappen [Photo Index Sheet] (Fotoindeksark), hvis der ikke er valgt sprog for fotoindeksarket. I så tilfælde skal du følge fremgangsmåden fra trin 4 og fremefter. Du skal forberede: A4-papir eller papir i Letter-størrelse, og et hukommelseskort, som der er gemt fotos på 1. Kontroller, at maskinen er tændt, og læg to eller flere ark almindeligt papir i A4 eller Letter-format i den bageste bakke Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Udskrivning af [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark]. (1) Kontroller, at hukommelseskortet er sat i. Bemærk Fjern ikke hukommelseskortet, før alle handlinger er afsluttet. (2) Tryk på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) flere gange, indtil h vises. (3) Tryk på knappen [Black] (Sort) eller [Color] (Farve). [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] udskrives. 4. Udfyld cirklen for det sprog, som ønskes til udskrivning af [Language Selection Sheet /Sprogvalgsark]. Udfyld cirklen med en mørk blyant eller en sort blækpen for at vælge et sprog. God Dårlig (A) Afkrydsning Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] (B) Kun streg Side 23 af 640 sider (C) For lys Vigtigt Hvis den udfyldte cirkel ikke er tilstrækkeligt mørk, kan maskinen muligvis ikke scanne indstillingen. 5. Scan [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] for at indstille sproget. (1) Læg [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] på glaspladen. Placer [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] med siden med de udfyldte cirkler vendt NEDAD, og juster arket i forhold til justeringsmærket som vist på figuren herunder. Luk derpå forsigtigt dokumentlåget. (2) Tryk på knappen [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark]. Det sprog, der bruges til at udskrive [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] indstilles, og [Photo Index Sheet/ Fotoindeksark] udskrives i det valgte sprog. For at udskrive fotos på hukommelseskortet skal du følge fremgangsmåden fra trin 3 og fremefter i Udskrivning af fotos gemt på hukommelseskortet.

5 Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og fjern ikke det ilagte [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark], før kopieringen er afsluttet. Sørg for, at glaspladen og [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] ikke bliver snavsede. Hvis [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] er plettet eller rynket, scannes det muligvis ikke korrekt. Hvis fejlkoden "E, 5, 2" eller "E, 5, 3" vises på LED, kontrolleres følgende. Indstilling af sprog for [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] - Glaspladen og [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] er ikke snavsede. - [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] er placeret korrekt med den udfyldte side nedad. - Den udfyldte cirkel er mørk nok. - Der vælges kun én cirkel. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis [Photo Index Sheet/Fotoindeksark] ikke udskrives i det valgte sprog, skal du sørge for at anbringe [Language Selection Sheet/Sprogvalgsark] korrekt på glaspladen, og trykke på knappen [Photo Index Sheet] (Fotoindeksark) for at scanne det igen. Side 24 af 640 sider Bemærk Hvis du kun ønsker at indstille sproget, skal du trykke på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) gentagne gange, indtil n vises, og derpå trykke på knappen [Black] (Sort) eller [Color] (Farve). Gå til toppen af siden Kopiering Avanceret vejledning Indhold > Kopiering Side 25 af 640 sider Fejlfinding Kopiering Foruden standardkopier kan du lave forstørrede eller formindskede kopier, så de passer til sidestørrelsen, og kopier uden kanter af fotos. Kopiering af dokumenter Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) Kopiering af fotos Tilpas til side kopiering Gå til toppen af siden Kopiering af dokumenter Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Kopiering af dokumenter Side 26 af 640 sider Fejlfinding Kopiering af dokumenter I dette afsnit beskrives den grundlæggende fremgangsmåde til kopiering af dokumenter. Se bemærkninger og betjeningsprocedure beskrevet på den relevante side vedrørende betjeningen. Du skal forberede: Originaler, der skal kopieres. Se Originaler, der kan ilægges. Papir til udskrivning. Se Medietyper, der kan bruges. 1. Forbered kopiering. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. Kopiering af dokumenter (2) Læg papiret i. Se Ilægning af papir. Side 27 af 640 sider (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. (4) Læg en original på glaspladen. Anbring originalen med den side, der skal kopieres, nedad og ud for justeringsmærket som vist nedenfor. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. 2. Start kopieringen. (1) Tryk på knappen [ +] gentagne gange for at angive antallet af kopier (maks. 20 kopier). For at lave 1 til 9 kopier, eller 20 kopier Vis det ønskede antal kopier på LED. Hver gang du trykker på [ +] knappen, forøges tallet på LED med én. Når F vises, er antallet af kopier indstillet til "20". Tryk på knappen [ +] ígen for at vende tilbage til "1". For at lave 10 til 19 kopier (1) Vis F på LED. (2) Ilæg kun det ønskede antal ark til kopiering i den bageste bakke. (2) Tryk på knappen [Paper] (papir) flere gange for at angive papirformat og medietype. [Paper] (papir) -indikatoren angiver det valgte papirformat og medietype. A4 eller 8,5" x 11" almindeligt papir / A4 eller 8,5" x 11" fotopapir / 4" x 6" fotopapir Bemærk Du kan skifte formatet af papir ilagt den bageste bakke mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) uanset det format, der er angivet på kontrolpanelet. Se Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter). Når kopifunktionen Tilpas til side er aktiveret, kan du kopiere en original i en størrelse, der automatisk forstørres eller formindskes, så den passer til den valgte papirstørrelse. I dette tilfælde kopieres originalen med kanter på almindeligt papir, og uden kanter på foto papiret. Annuller kopifunktionen Tilpas til side for at kopiere en original i samme størrelse. Se Tilpas til side kopiering. (3) Tryk på knappen [Color] (Farve) for farvekopiering, eller på knappen [Black] (Sort) for sort/hvid kopiering. Maskinen begynder at kopiere. Kopiering af dokumenter Under kopieringen blinker tallet på LED, og reduceres løbende for at angive det resterende antal kopier, der skal laves. Side 28 af 640 sider For at lave 10 til 19 kopier Der indtræffer papirfejl ("E, 2" vises på LED), når alt det ilagte papir er blevet brugt til udskrivning. Tryk på knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil) for at frigive fejlen. Bemærk Du kan kun indstille udskriftskvaliteten til "Hurtig", når der er valgt A4 eller almindeligt papir i Letter-format for papirformat og medietype. For at indstille udskriftskvaliteten til "Hurtig" (1) Tryk på knappen [Color) (Farve) eller [Black) (Sort), og hold den nedtrykket i 2 sekunder eller mere. LED blinker én gang. * Når du trykker på knappen [Color) (Farve) eller [Black) (Sort) i mindre end 2 sekunder, starter maskinen kopiering i udskriftskvaliteten "Standard". (2) Slip knappen. Maskinen begynder at kopiere. Når udskriftskvaliteten er indstillet til "Hurtig", prioriteres udskriftshastighed over kvalitet. For at priotere kvalitet skal du kopiere i udskriftshastigheden "Standard". Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og fjern ikke den ilagte original, før kopieringen er afsluttet. Bemærk For at annullere kopieringen skal du trykke på knappen [Stop/reset] (Stop/nulstil). Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) Du kan skifte formatet af papir ilagt den bageste bakke mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter). Denne indstilling er nyttig, hvis du som regel lægger papir af Letter-format i den bageste bakke uanset "A4" sideformatangivelsen på kontrolpanelet, og omvendt. 1. Tryk på knappen [Maintenance] (Vedligeholdelse) flere gange, indtil d vises. 2. Tryk på knappen [Black] (Sort) for at vælge A4, eller knappen [Color] (Farve) for at vælge 8,5" x 11" (Letter). Bemærk Når du skifter formatet til A4 eller 8,5" x 11" (Letter), skal du ilægge papir af det valgte format uanset det format, der er angivet på kontrolpanelet. - Når papirformatet er indstillet til A4: A4 almindeligt papir / A4 fotopapir - Når papirformatet er indstillet til 8,5" x 11" (Letter): 8,5" x 11" almindeligt papir / 8,5" x 11" fotopapir Gå til toppen af siden Kopiering af fotos Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Kopiering af fotos Side 29 af 640 sider Fejlfinding Kopiering af fotos I dette afsnit beskrives den grundlæggende fremgangsmåde til kopiering af fotos.

6 Du skal forberede: Udskrevne fotos. Papir til udskrivning. Se Medietyper, der kan bruges. 1. Forbered kopiering af et foto. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Læg papiret i. Se Ilægning af papir. (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. (4) Læg et foto på glaspladen. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. 2. Start kopieringen. (1) Tryk på knappen [ +] gentagne gange for at angive antallet af kopier. Se Start kopiering. (2) Tryk på knappen [Paper] (Papir) flere gange for at angive papirformat og medietype. [Paper] (Papir) -indikatoren angiver det valgte papirformat og medietype. A4 eller 8,5" x 11" fotopapir / 4" x 6" fotopapir Bemærk Du kan skifte formatet af papir ilagt den bageste bakke mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) uanset det format, der er angivet på kontrolpanelet. Se Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter). Når kopifunktionen Tilpas til side er aktiveret, kan du kopiere en original i en størrelse, der automatisk forstørres eller formindskes, så den passer til den valgte papirstørrelse. I dette tilfælde kopieres originalen med kanter på almindeligt papir, og uden kanter på fotopapiret. Annuller kopifunktionen Tilpas til side for at kopiere en original i samme størrelse. Se Tilpas til side kopiering. Kopiering af fotos (3) Tryk på knappen [Color] (Farve) for farvekopiering, eller på knappen [Black] (Sort) for sort/hvid kopiering. Maskinen begynder at kopiere. Side 30 af 640 sider Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og flyt ikke det ilagte foto, før kopieringen er afsluttet. Bemærk For at annullere kopieringen skal du trykke på knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil). Gå til toppen af siden Tilpas til side kopiering Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Tilpas til side kopiering Side 31 af 640 sider Fejlfinding Tilpas til side kopiering Kopifunktionen Tilpas til giver dig mulighed for at kopiere en original i en størrelse, der automatisk forstørres eller formindskes, så den passer til den valgte papirstørrelse. 1. Forbered kopiering. Se Forbered kopiering Tryk på knappen [ +] gentagne gange for at angive antallet af kopier. Tryk på knappen [Paper] (Papir) flere gange for at angive papirformat og medietype. Bemærk Når der er valgt almindeligt papir for medietypen, kopieres originalen med kanter. Når der er valgt fotopapir for medietypen, kopieres originalen uden kanter, og udfylder hele siden. 4. Tryk på knappen [Fit to Page] (Tilpas til side). Indikatoren [Fit to Page] (Tilpas til side) tændes, og kopifunktionen Tilpas til side aktiveres. Originalen kopieres i et format, der automatisk forstørres eller formindskes, så den passer til sidestørrelsen. Bemærk Tryk på knappen [Fit to Page] (Tilpas til side) igen for at annullere kopifunktionen Tilpas til side, og kopiere originalen i samme størrelse. 5. Tryk på knappen [Color] (Farve) for at kopiere i farver, eller knappen [Black] (Sort) for at kopiere i sort-hvid. Maskinen begynder kopiering med Tilpas til side. Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og fjern ikke den ilagte original, før kopieringen er afsluttet. Bemærk Du kan kun indstille udskriftskvaliteten til "Hurtig", når der er valgt A4 eller almindeligt papir i Letter-format for papirformat og medietype. Se For at indstille udskriftskvaliteten til "Hurtig". For at annullere kopieringen skal du trykke på knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil). Tilpas til side kopiering Side 32 af 640 sider Gå til toppen af siden Scanning Avanceret vejledning Indhold > Scanning Side 33 af 640 sider Fejlfinding Scanning Du kan sende scannede data til computeren, redigere eller behandle dem med det medfølgende program, og derpå gemme dem. Du kan også gemme scannede data på et hukommelseskort indsat i maskinen (MP260 series). Lagring af scannede data Lagring af scannede data på hukommelseskortet (MP260 series) Lagring af scannede data på computeren Gå til toppen af siden Lagring af scannede data Avanceret vejledning Indhold > Scanning > Lagring af scannede data Side 34 af 640 sider Fejlfinding Lagring af scannede data Dette afsnit beskriver, hvordan man scanner originaler og gemmer dem på hukommelseskortet i PDFformat (MP260 series), eller på computeren ved hjælp af kontrolpanelet på maskinen. Oplysninger om scanning finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Her kan du finde detaljerede fremgangsmåder til scanning af billeder eller udskrivning af scannede billeder med forskellige indstillinger, såsom billedkorrektion. Vigtigt Det anbefales, at du regelmæssigt laver en sikkerhedskopi af data på hukommelseskortet, og gemmer dem på andre lagringsmedier i tilfælde af tab ved uheld. Bemærk venligst, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for fejl eller tab af data af nogen som helst grund, heller ikke inden for maskinens garantiperiode. Lagring af scannede data på hukommelseskortet (MP260 series) 1. Forbered til scanning. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Sæt et hukommelseskort i kortstikket. Vedrørende typer af hukommelseskort der kan bruges, og hvor de skal indsættes, se Indsætning af hukommelseskort. Bemærk Når læse-/skriveattributten af kortstikket er indstillet til tilstanden "Udskrivning fra PC", kan du ikke gemme scannede data på et hukommelseskort. Indstil læse-/skriveattributten til tilstanden "Ingen udskrivning fra PC". Se Indstilling af læse-/skriveattributter for kortstikket. 2. Læg en original på glaspladen. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. Bemærk Størrelsen af den original, som kan scannes er enten A4 eller 8,5" x 11" (Letter) afhængigt af, hvilket land eller område maskinen er købt i. 3. Tryk på knappen [SCAN], og hold den nedtrykket i 2 sekunder eller mere for at starte scanningen. LED blinker én gang. De scannede data gemmes på hukommelseskortet (PDF series). Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og flyt ikke den ilagte original, før scanningen er afsluttet. Fjern ikke hukommelseskortet, og sluk ikke for strømmen, mens maskinen er i funktion. De scannede data gemmes i mappen "CANON_SC" på hukommelseskortet. Du kan ikke udskrive de gemte data ved hjælp af maskinens kontrolpanel.

7 Bemærk Hvis du trykker på knappen [SCAN] i mindre end 2 sekunder, gemmes de scannede data på computeren. Lagring af scannede data Du kan rette/forbedre eller udskrive billeddata gemt på hukommelseskortet ved hjælp af MP Navigator EX, som følger med maskinen. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. For at fjerne hukommelseskortet efter scanningen er afsluttet, se Fjernelse af hukommelseskortet. Side 35 af 640 sider Lagring af scannede data på computeren Inden du scanner originaler skal du kontrollere følgende. Er de nødvendige programmer (MP drivere og MP Navigator EX) installeret? Hvis programmerne ikke er installeret, skal du se i den trykte vejledning: Før du begynder. Overholder den original, som skal scannes, kravene til en original, der skal placeres på glaspladen? Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning vedrørende detaljer. Er maskinen korrekt tilsluttet en computer? Kontroller, at forbindelsen mellem maskinen og computeren er tilsluttet korrekt. Vigtigt USB-kablet må ikke tages ud eller sættes i, mens maskinen scanner originaler, eller mens computeren er i dvale- eller standbytilstand. 1. (Kun Macintosh) Forbered computeren inden scanning. Vigtigt Sørg for, at MP Navigator EX er installeret, og at computeren er tilsluttet maskinen, inden du starter [Image Capture/Billedoverførsel]. Hvis du bruger Mac OS X v , skal du følge nedenstående procedure for at indstille MP Navigator EX som startprogram i Billedoverførsel (Image Capture) under Programmer (Applications). Denne handling er ikke nødvendig i Mac OS X v x eller nyere. Hvis du bruger Mac OS X v Vælg Programmer (Applications) på menuen Gå til (Go), og dobbeltklik på ikonet Billedoverførsel (Image Capture). Klik på Indstillinger (Options) nederst til venstre i scannervinduet, vælg MP Navigator EX 2 (MP Navigator EX 2) i Program, der skal startes, når der trykkes på scannerknappen (Application to launch when scanner button is pressed), og klik derefter på OK (OK). For at forlade [Image Capture/Billedoverførsel] vælges Afslut billedoverførsel (Quit Image Capture) på menuen Billedoverførsel (Image Capture). Vigtigt Hvis Indstillinger (Options) ikke vises, skal du vælge Indstillinger (Preferences) i menuen Billedoverførsel (Image Capture), klikke på Scanner (Scanner), og klikke på Brug TWAINsoftware, når det er muligt (Use TWAIN software whenever possible) for at slette indstillingen. Afslut derefter [Image Capture/Billedoverførsel], og genstart programmet. 2. Forbered til scanning. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Læg en original på glaspladen. Se Ilægning af originaler til kopiering eller scanning. 3. Tryk på knappen [SCAN] for at starte scanningen. MP Navigator EX starter. Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og flyt ikke den ilagte original, før scanningen er afsluttet. Hvis placeringen eller størrelsen af en original ikke scannes korrekt afhængigt af originaltypen, skal du se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning, og ændre MP Navigator EX indstillingerne Dokumenttype (Document Type) og Dokumentstørrelse (Document Size), så de passer til den original, der scannes. Lagring af scannede data Bemærk Når du bruger Windows Vista operativsystem, vises skærmbilledet til programvalg måske efter udførelse af trin 3. I så tilfælde skal du vælge MP Navigator EX Ver2.0 (MP Navigator EX Ver2.0), og klikke på OK (OK). Du kan indstille MP Navigator EX til at starte hver gang du udfører trin 3. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Når du bruger Windows XP, vises skærmbilledet til programvalg muligvis, efter at trin 3 er udført første gang. I dette tilfælde skal du angive MP Navigator EX Ver2.0 (MP Navigator EX Ver2.0) som det program, der skal bruges, vælge Brug altid dette program til denne handling (Always use this program for this action), og derpå klikke på OK (OK). Fremover startes [MP Navigator EX] automatisk. Side 36 af 640 sider Gå til toppen af siden Udskrivning fra computeren Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren Side 37 af 640 sider Fejlfinding Udskrivning fra computeren I dette afsnit beskrives hvordan man udskriver dokumenter eller fotos med en computer. Ved hjælp af [Easy-PhotoPrint EX], som følger med maskinen, kan du nemt udskrive fotos taget med digitalkameraet. Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Brug af forskellige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX] Udskrivning af dokumenter (Windows) Udskrivning af dokumenter (Macintosh) I Mac OS X v.10.5.x I Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Side 38 af 640 sider Fejlfinding Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Udskriv billeddata gemt på computeren ved hjælp af [Easy- PhotoPrint EX], som følger med maskinen. I dette afsnit beskrives fremgangsmåden. Som eksempel bruges udskriftsindstillingen til udskrivning af fotos uden kant på 10 x 15 cm / 4" x 6" fotopapir. Yderligere oplysninger om Easy-PhotoPrint EX finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning med Windows. Handlingerne er de samme for udskrivning med Macintosh. Installer [Easy- PhotoPrint EX] fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere [Easy-PhotoPrint EX] vælges Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) i Specialinstallation (Custom Install). 1. Forbered til udskrivning. (1) Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. (2) Læg papiret i. Se Ilægning af papir. Her ilægges 4" x 6" / 10 x 15 cm fotopapir i bageste bakke Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Start [Easy-PhotoPrint EX], og vælg Fotoudskrift (Photo Print). (1) Start [Easy-PhotoPrint EX]. Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Dobbeltklik på Side 39 af 640 sider (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klik her: Easy-PhotoPrint EX Vælg menuen Gå til (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities (Canon Utilities), EasyPhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX), og dobbeltklik derefter på Easy-PhotoPrint EX (EasyPhotoPrint EX).

8 Bemærk For at starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu dobbeltklikkes på (Solution Menu) på skrivebordet, og der klikkes på (Udskriv fotos eller albummer, osv. (Print photos or albums, etc.)). Se Start af Solution Menu. For at starte [Easy-PhotoPrint EX] fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs), (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX), og derpå Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). For at starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu klikkes på docken, og der klikkes på (Solution Menu) i (Udskriv fotos eller albummer, osv. (Print photos or albums, etc. )). Se Start af Solution Menu. (2) Klik på Fotoudskrift (Photo Print). Bemærk Du kan vælge Album (Album), Kalender (Calendar), Etiketter (Stickers) osv., foruden Fotoudskrift (Photo Print). Se Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. 4. Vælg et foto til udskrivning. (1) Vælg den mappe, som billederne er gemt i. (2) Klik på det billede, du vil udskrive. Antallet af kopier vises som "1", og det billede du valgte, vises i det markerede billedområde (A). Du kan vælge to eller flere billeder på én gang. Bemærk For at udskrive to eller flere kopier skal du klikke på (Op pilen) for at ændre antallet af kopier. For at annullere det markerede skal du klikke på det billede, der skal annulleres, i (Slet importeret billede (Delete visningsområdet for markerede billeder, og klikke på Imported Image)). Du kan også bruge (Pil ned) for at ændre antallet af kopier til nul. Du kan også rette eller forbedre det valgte billede. Se Brug af forskellige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX]. (3) Klik på Vælg papir (Select Paper). Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Side 40 af 640 sider 5. Vælg det ilagte papir. (1) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (2) Vælg det ilagte papir i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her vælges 4" x 6" 10 x 15 cm (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size), og den ilagte type fotopapir i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (3) Klik på Layout/udskriv (Layout/Print). 6. Vælg et layout, og start udskrivningen. (1) Vælg layout for fotoet. Her vælges Uden kant [fuld] (Borderless [full]). Der vises et eksempel i det valgte layout for at kontrollere det ønskede udskriftsresultat. Bemærk Du kan ændre retning på fotoet, eller beskære en del af det foto (beskæring), der skal udskrives. Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (2) Klik på Udskriv (Print). Bemærk For at annullere et udskriftsjob, der er i gang, skal du trykke på knappen [Stop/Reset] (Stop/nulstil) på maskinen, eller på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. For at få vist printerstatusovervågningen skal du klikke på Canon XXX Printer (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] Side 41 af 640 sider Gå til toppen af siden Brug af forskellige funktioner i Easy- PhotoPrint EX Avanceret vejledning Side 42 af 640 sider Fejlfinding Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos [Easy-PhotoPrint EX] > Brug af forskellige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX] Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Dette afsnit beskriver et par af de nyttige funktioner i [Easy-PhotoPrint EX]. Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Oprettelse af dine egne udskrifter Du kan oprette et album eller en kalender med dine fotos. Album Kalender Mærkater Layoutudskrift Rettelse af billeder Du kan bruge Rødøjekorrektion (Red-Eye Correction), Ansigtsskarphed (Face Sharpener), Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for at justere, rette eller forbedre billeder automatisk eller manuelt. Eksempel på rettefunktionen Lysstyrke Gå til toppen af siden Udskrivning af dokumenter (Windows) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af dokumenter (Windows) Side 43 af 640 sider Fejlfinding Udskrivning af dokumenter (Windows) Bemærk Funktionerne kan variere afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger om funktionen finder du i vejledningen til programmet. De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning med Windows Vista Ultimate Edition (herefter kaldet "Windows Vista"). 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Åbn dialogboksen med printeregenskaber. (1) Vælg Udskriv (Print) på menuen Fil (File), eller på kommandolinjen i dit program. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. (2) Kontroller, at maskinens navn er valgt. Bemærk Hvis der er valgt en anden printers navn, skal du klikke og vælge din maskines navn. (3) Klik på Indstillinger (Preferences) (eller Egenskaber (Properties)). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. Udskrivning af dokumenter (Windows) Side 44 af 640 sider (1) Vælg det ilagte papirs medietype i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (2) Angiv udskriftskvaliteten osv. i Udskriftskvalitet (Print Quality) og Farve/intensitet (Color/Intensity) efter behov. Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftsindstillinger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (3) Klik på OK (OK). Bemærk Klik på fanen Sideopsætning (Page Setup) for at bekræfte sidestørrelsen. Hvis indstillingen ikke svarer til den sidestørrelse af dokumentet, som allerede er indstillet i programmet, skal du indstille sidestørrelsen igen, eller bruge Skaleret udskrivning (Scaled Printing) eller Tilpas til side (Fit-to-Page Printing).

9 Yderligere oplysninger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. For detaljer om printerdriverfunktioner skal du klikke på Hjælp (Help) eller Instruktioner (Instructions) for at se online-hjælpen eller vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Knappen Instruktioner (Instructions) vises på fanerne Indstillinger (Main) og Vedligeholdelse (Maintenance), hvis vejledningen på skærmen er indstillet på computeren. For at vise eksemplet og kontrollere udskriftsresultatet skal du vælge afkrydsningsfeltet Vis før udskrivning (Preview before printing) på fanen Indstillinger (Main). Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) (eller OK (OK)) for at starte udskrivningen. Bemærk Meddelelsen om, hvordan du ilægger konvolutter, vises når der udskrives på dem. Denne meddelelse vises ikke næste gang, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Vis ikke denne Udskrivning af dokumenter (Windows) meddelelse igen (Do not show this message again). For at annullere et udskriftsjob, der er i gang, skal du trykke på knappen [Stop/Reset] (Stop/ nulstil) på maskinen, eller på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. For at få vist printerstatusovervågningen skal du klikke på Canon XXX Printer (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Side 45 af 640 sider Gå til toppen af siden Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Side 46 af 640 sider Fejlfinding Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Bemærk Funktionerne kan variere afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger om funktionen finder du i vejledningen til programmet. For Mac OS X v x 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Åbn dialogboksen Udskriv (Print). Vælg Udskriv (Print) i menuen Fil (File) i dit program. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. Bemærk Hvis dialogboksen herunder vises, skal du klikke på (Ned pil). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. Udskrivning af dokumenter (Macintosh) Side 47 af 640 sider (1) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (2) Vælg det ilagte papirs størrelse i Papirstørrelse (Paper Size). (3) Vælg Kvalitet og medier (Quality & Media) i pop-up menuen. (4) Vælg det ilagte papirs medietype i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (5) Vælg udskriftskvaliteten i Udskriftskvalitet (Print Quality). Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftskvalitet finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Du kan få yderligere oplysninger om funktioner i printerdriveren ved at klikke på (Spørgsmål) på skærmen Kvalitet og medier (Quality & Media), Farveindstillinger (Color Options), Udskrivning uden kant (Borderless Printing) eller Margen (Margin) for at se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis vejledningen på skærmen ikke er installeret, vises den ikke, selv om du klikker på (Spørgsmål). Der vises et eksempel til venstre for dialogboksen for at kontrollere udskriftsresultatet. Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) for at starte udskrivningen. Bemærk Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Du kan midlertidigt standse et igangværende job ved at klikke på Udsæt (Hold). Du kan midlertidigt stoppe alle jobbene på listen ved at klikke på Afbryd Udskrivning af dokumenter (Macintosh) printer (Pause Printer). Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Side 48 af 640 sider I Mac OS X v x eller Mac OS X v Bemærk De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning i Mac OS X v x. 1. Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. 2. Ilæg papir. Se Ilægning af papir Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åben) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Angiv sidestørrelsen. (1) Vælg Sideopsætning (Page Setup) på menuen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Sideopsætning (Page Setup) vises. (2) Sørg for, at maskinens navn er valgt i Format for (Format for). (3) Vælg det ilagte papirs størrelse i Papirstørrelse (Paper Size). (4) Klik på OK (OK). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. (1) Vælg Udskriv (Print) i menuen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. Udskrivning af dokumenter (Macintosh) (2) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer (Printer). (3) Vælg Kvalitet og medier (Quality & Media) i pop-up menuen. (4) Vælg det ilagte papirs medietype i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. Side 49 af 640 sider (5) Vælg udskriftskvaliteten i Udskriftskvalitet (Print Quality). Bemærk Yderligere oplysninger om udskriftskvalitet finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Du kan få yderligere oplysninger om printerdriverfunktionerne ved at klikke på (Spørgsmål) på skærmen Kvalitet og medier (Quality & Media), Farveindstillinger (Color Options), Specialeffekter (Special Effects), Udskrivning uden kant (Borderless Printing), eller Margen (Margin) for at se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis vejledningen på (Spørgsmål).

10 Powered by TCPDF ( skærmen ikke er installeret, vises den ikke, selv om du klikker på For at vise et eksempel for at kontrollere udskriftsresultatet klikkes på Eksempel (Preview). Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) for at starte udskrivningen. Bemærk Klik på printerikonet i docken for at få vist listen over igangværende udskriftsjob. Du kan annullere et igangværende udskriftsjob ved at vælge det ønskede job på listen Navn (Name), og klikke på Slet (Delete). Du kan midlertidigt standse et igangværende job ved at klikke på Udsæt (Hold). Du kan stoppe alle jobbene på listen midlertidigt ved at klikke på Stop jobs (Stop Jobs). Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position. Se Justering af printhovedet. Gå til toppen af siden Anden brug Avanceret vejledning Indhold > Anden brug Side 50 af 640 sider Fejlfinding Anden brug Dette afsnit beskriver funktionen til udskrivning af fotos fra et digitalkamera tilsluttet med et USB-kabel (MP240 series), og den nyttige funktion til at starte de medfølgende programmer. Udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed (MP240 series). Solution Menu og My printer Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed (MP240 series). Avanceret vejledning Indhold > Anden brug > Udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed (MP240 series) Side 51 af 640 sider Fejlfinding Udskrivning af fotos fra en PictBridge-kompatibel enhed (MP240 series). Ved at tilslutte en PictBridge-kompatibel enhed til maskinen med et USB-kabel anbefalet af fabrikanten af enheden kan du udskrive gemte billeder direkte. Oplysninger om, hvordan du udskriver gemte billeder ved at tilslutte til den PictBridge-kompatible enhed, finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Oplysninger om udskriftsindstillingerne af den PictBridge-kompatible enhed finder du i vejledningen leveret med enheden: Enheder, der kan tilsluttes: Enhver PictBridge-kompatibel enhed kan tilsluttes til maskinen uanset fabrikant eller model, forudsat den er kompatibel med PictBridge standarden. Bemærk PictBridge er en standard til at udskrive dine fotos direkte uden at bruge en computer ved at tilslutte en enhed såsom et digitalkamera, et digitalvideokamera, eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhed med dette mærke er PictBridgekompatibel. Billeddata, der kan udskrives: Denne maskine udskriver billeder, der er taget med en DCF (Design rule for Camera File system) ver. 1.0/2. 0- kompatibelt digitalkamera (Exif ver. 2.2/2.21-kompatibel) samt PNG-filer. Gå til toppen af siden Solution Menu og My printer Avanceret vejledning Indhold > Anden brug > Solution Menu og My printer Side 52 af 640 sider Fejlfinding Solution Menu og My printer Ved hjælp af Solution Menu eller My printer (kun Windows) kan du nemt finde oplysninger om maskinen, eller ændre udskriftsindstillingerne bare ved at klikke på knapper på skærmen. Med Solution Menu kan du starte de programmer, der leveres med maskinen, eller vise betjeningsinstruktioner. Den giver også oplysninger om fejlfinding. Med My printer kan du vise dialogboksen printeregenskaber for printerdriveren. Den giver også oplysninger om hvad du skal gøre, når du har problemer med betjeningen. My printer er ikke tilgængelig i Macintosh. Start af Solution Menu Dobbeltklik på (Solution Menu) på skrivebordet. Klik her: Solution Menu Klik på (Solution Menu) i docken. * Skærmbillederne herunder er for Windows Vista. Klik på knappen for den funktion, du vil anvende. Efter start af Solution Menu klikkes på vinduesstørrelsen. (Vinduesstørrelse: lille) på titellinjen for at reducere Bemærk Installer Solution Menu fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere Solution Menu vælges Solution Menu (Solution Menu) i Specialinstallation (Custom Install). De knapper, der vises på skærmen, kan variere afhængigt af, hvilket land eller område maskinen er købt i. For at starte Solution Menu fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu), og derpå Solution Menu (Solution Menu). For at starte Solution Menu fra menulinjen skal du vælge menuen Gå til (Go), Programmer (Applications), Canon Utilities (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu), og derefter dobbeltklikke på Solution Menu (Solution Menu). Start af My printer Dobbeltklik på (My printer) på skrivebordet. Solution Menu og My printer Side 53 af 640 sider Bemærk Du kan også starte My printer fra Solution Menu. Installer My printer fra installations-cd'en, hvis den ikke er installeret, eller er blevet afinstalleret. For at installere My printer vælges My printer (My Printer) i Specialinstallation (Custom Install). For at starte My printer fra menuen Start (Start), skal du vælge Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon Utilities (Canon Utilities), My printer(my Printer), og derpå My printer (My Printer). Gå til toppen af siden Ilægning af papir / originaler Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir / originaler Side 54 af 640 sider Fejlfinding Ilægning af papir / originaler Dette afsnit beskriver hvilke typer papir eller originaler du kan ilægge, hvordan du lægger papir i den bageste bakke, samt hvordan du ilægger originaler til kopiering eller scanning. Ilægning af papir Medietyper, der kan bruges Medietyper, der ikke kan bruges Ilægning af papir Ilægning af konvolutter Ilægning af originaler til kopiering eller scanning Originaler, der kan ilægges Ilægning af originaler Gå til toppen af siden Ilægning af papir Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir / originaler > Ilægning af papir Side 55 af 640 sider Fejlfinding Ilægning af papir Medietyper, der kan bruges Vælg papir, der egner sig til udskrivningen, for at opnå de bedste udskriftsresultater. Canon leverer forskellige typer papir, der forhøjer fornøjelsen ved udskrivning, såsom mærkater og papir til fotos eller dokumenter. Det anbefales at bruge papir fra Canon til udskrivning af vigtige fotos. Medietyper Papir, der fås i handelen Navn på papir < Modelnr.

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355670

Din brugermanual CANON PIXMA MP280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355670 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret vejledning.

Avanceret vejledning. ip3600 series Vejledning på skærmen Стр. 1 из 371 стр. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-2616-V1.00 Vejledning Beskriver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning.

Læs mere

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt.

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt. Canon ip4700 series Vejledning på skærmen Side 1 af 452 sider Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-4060-V1.00 Vejledning Giver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Brugervejledning Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Papirhåndtering... 5 Valg af papir...5 Ilægning af papir...5 Håndtering af CD/DVD... 7 Ilægning af CD/DVD...7 Udføring af CD/DVD-bakken...8

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brug af dine printerfunktioner

Brug af dine printerfunktioner Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 MC-3544-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Hentning af den seneste printerdriver Brug af dine printerfunktioner

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP990

Din brugermanual CANON PIXMA MP990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Bemærkninger... 2 Introduktion... 4 Ilægning af papir... 5 Sådan får du adgang til fotos til udskrivning... 7 Sådan indsætter du et hukommelseskort... 7 Sådan

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse 1. Etablering af forbindelse (4) 2. Isætning af batterier i fjernbetjeningen (5) 3. Anvendelse (6) Kapitel! 1 Indledning Denne brugervejledning er beregnet til brugere

Læs mere

Installation af DriverPrint - Windows

Installation af DriverPrint - Windows Installation af DriverPrint - Windows DriverPrint er hvor du installer FollowMePrint printeren på din computer, hvilket giver dig mulighed for at printe direkte fra dokumentet i stedet for at printe det

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner Canon CanoScan LiDE 700F Vejledning på skærmen Page 1 of 317 pages MC-3719-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere