Din brugermanual CANON PIXMA MP280

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual CANON PIXMA MP280 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355670"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Hvis du vil gendanne dem, skal du trykke på en vilkårlig knap bortset fra knappen TIL (ON) eller foretage en udskrivning. Set bagfra (9) USB-port Isæt USBkablet for at tilslutte maskinen til en computer. Vigtigt Lad være med at berøre metalkassen. USB-kablet må ikke tages ud eller sættes i, mens maskinen udskriver eller scanner originaler med computeren. (10) Netledningsforbindelse Tilslut den medfølgende netledning. Set indeni Hovedkomponenter Side 6 af 722 sider (11) Låsedæksler til blækpatroner Låser FINE-blækpatronerne på plads. (12) FINE-patronholder Installer FINE-blækpatronen. FINEfarvepatronen skal installeres i venstre åbning ( åbning ( ), og den sorte FINE-patron skal installeres i højre ). (13) FINE-patroner (blækpatroner) En patron, der kan udskiftes, og som på én gang udgør printhoved og blækbeholder. Bemærk Yderligere oplysninger om installation af FINE-patronerne finder du i den trykte vejledning: Før du begynder. (14) Scanningsenhed (printerdæksel) Scanner originaler. Åbn dækslet for at udskifte FINE-blækpatronerne eller fjerne fastklemt papir i maskinen. Sørg for at åbne scanningsenheden (printerdækslet) med dokumentlåget lukket. (15) Scanningsenhedsstøtte Holder scanningsenheden (printerdækslet), mens den er åben. Vigtigt Området (A) angivet i nedenstående figur kan være oversprøjtet med blæk. Dette påvirker ikke maskinens ydeevne. Lad være med at berøre området (A). Lampen POWER slukket: Der er slukket for strømmen. - Lampen POWER lyser grønt: Maskinen er klar til at udskrive. Alarm-indikatoren lyser eller blinker orange: Der er opstået en fejl, og maskinen er ikke klar til at udskrive. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. - Lampen POWER blinker grønt, og lampe til alarm blinker skiftevis orange: Der er muligvis opstået en fejl, der kræver, at du kontakter servicecenteret. Yderligere oplysninger finder du i "Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (2) LED (Lysdiode) Viser antal kopier, vedligeholdelseskode eller driftsstatus som f.eks en fejlkode. (3) Knappen [+] Angiver antallet af kopier. (4) Blæk-indikatorer Lyser eller blinker orange, når der ikke er mere blæk osv. Indikatoren til venstre angiver status for FINE farvepatronen, og indikatoren til højre angiver status for den sorte FINE patron. (5) Knappen Papir Vælger sidestørrelse og medietype. (6) SCANknappen Starter scanning af originalen, så den kan gemmes på computeren. (7) Knappen Stop/nulstil Annullerer handlinger. Du kan også trykke på denne knap for at annullere et igangværende udskrifts-, kopieller scanningsjob. (8) Knappen Farve* Hovedkomponenter Starter farvekopiering. Du kan også trykke på denne knap for at afslutte dit valg af indstilling. Side 8 af 722 sider (9) Knappen Sort * Starter kopiering i sort-hvid. Du kan også trykke på denne knap for at afslutte dit valg af indstilling. (10) Knappen Tilpas til side/tilpas til side-indikatoren Aktiverer kopifunktionen Tilpas til side. Når kopifunktionen Tilpas til side er aktiveret, lyser indikatoren Tilpas til side (Fit to Page), og du kan kopiere originalen med en størrelse, der automatisk er forstørret eller formindsket, så den passer til den valgte sidestørrelse. Når funktionen Tilpas til side er deaktiveret, kan du tage kopier i samme størrelse som originalen. (11) Knappen (Vedligeholdelse) Angiver vedligeholdelseskoden. (12) Papir-indikator Lyser for at angive den sidestørrelse og medietype, der er valgt med knappen Papir (Paper). (13) Alarm-indikator Lyser eller blinker orange, hvis der opstår en fejl som f.eks. ikke mere papir eller blæk. * I programmer eller vejledninger kaldes knapperne Sort (Black) og Farve (Color) under ét for knappen "Start" eller "OK". Gå til toppen af siden LED-display og grundlæggende handlinger Avanceret vejledning Indhold > Oversigt over maskinen > LED-display og grundlæggende handlinger Side 9 af 722 sider Fejlfinding C002 LED-display og grundlæggende handlinger Du kan tage kopier eller udføre vedligeholdelsesopgaver med maskinen uden en computer. Dette afsnit beskriver LED-displayet og de grundlæggende handlinger på kontrolpanelet. Tallet 1 vises normalt på LEDdisplayet, når strømmen sættes til. LED displayet angiver maskinens status som følger. Maskinens status Under kopiering Under udskrivning, scanning eller udførelse af vedligeholdelse (blinker i rækkefølge) Antal kopier (blinker) LED-display Når der opstår en fejl E og et tal vises skiftevis. Yderligere oplysninger om fejlkoder finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Pog tal vises skiftevis. Der er måske indtruffet en fejl, som kræver, at du kontakter servicecentret. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Mens scanningsenheden (printerdækslet) er åbent (blinker) Antal kopier Når kopieringen starter, vises det angivne antal kopier på LED-displayet. Under kopieringen blinker tallet på LED-displayet og reduceres løbende for at angive det resterende antal kopier, der skal laves. Hver gang du trykker på knappen [+], forøges tallet på LCD-displayet med én. Når F vises, er antallet af kopier indstillet til "20". Tryk på knappen [+] igen for at vende tilbage til "1". Vedligeholdelseskoder Når du skal udføre vedligeholdelse på maskinen, skal du trykke gentagne gange på knappen (Vedligeholdelse), indtil den ønskede kode vises på LED-displayet. Derefter skal du trykke på knappen LED-display og grundlæggende handlinger Sort (Black) eller Farve (Color). Vedligeholdelseskode Handling Udskriver dysetestmønsteret. Renser printhovedet. Renser printhovedet grundigt. Side 10 af 722 sider Se Udskrivning af dysetestmønsteret Rensning af printhovedet Grundig rensning af printhovedet Udskriver justeringsarket for printhovedet. Justering af printhovedet Justering af printhovedet Scanner justeringsarket for printhovedet for automatisk at justere printhovedet. Udskriver de aktuelle værdier for justering af printhovedet.

3 Renser papirfremføringsrullen. Renser maskinen indvendigt. Justering af printhovedet Rensning af papirfremføringsrullen Rensning af maskinen indvendigt (Rensning af bundplade) Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) Skifter formatet af papir ilagt den bageste bakke mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter). (Denne indstilling bruges til kopiering). Indstiller maskinen til at undgå papirafskrabning. Se "Papiret er tilsmudset/udskriftens overflade er ridset" i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Fejlkoder Når der indtræffer en fejl, vises E og tallet skiftevis på LED-displayet for at angive fejlkoden. f. eks. "E, 1, 6" (blinker i rækkefølge) Bemærk Yderligere oplysninger om fejlkoder finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis der vises en fejlkode med P, er der måske indtruffet en fejl, som kræver, at du kontakter servicecentret. Yderligere oplysninger finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Gå til toppen af siden Kopiering Avanceret vejledning Indhold > Kopiering Side 11 af 722 sider Fejlfinding Kopiering Foruden standardkopier kan du lave forstørrede eller formindskede kopier af originalen, så de passer til sidestørrelsen, og kopier uden kanter af udskrevne fotos ud over standardkopier. Kopiering af dokumenter Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) Kopiering af fotos Kopiering med Tilpas til side Gå til toppen af siden Kopiering af dokumenter Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Kopiering af dokumenter Side 12 af 722 sider Fejlfinding type. Sådan indstilles udskriftskvaliteten til "Hurtig" (hastighedsprioritet). 1. Hold knappen Farve (Color) eller Sort (Black) nede i 2 sekunder eller mere i (3) i trin 2. LEDdisplayet blinker én gang. * Når du trykker på knappen Farve (Color) eller Sort (Black) i mindre end 2 sekunder, starter maskinen kopiering i udskriftskvaliteten "Standard". 2. Slip knappen. Maskinen begynder at kopiere. Når udskriftskvaliteten er indstillet til "Hurtig", prioriteres udskriftshastigheden højere end kvaliteten. Hvis du vil prioritere kvaliteten højest og kopiere i udskriftskvaliteten "Standard", skal du holde knappen Farve (Color) eller Sort (Black) nede i mindre end 2 sekunder. Vigtigt Åbn ikke dokumentlåget, og fjern ikke den ilagte original, før kopieringen er afsluttet. Bemærk Du kan annullere kopieringen ved at trykke på knappen Stop/Nulstil (Stop/Reset). Kopiering af dokumenter Side 15 af 722 sider Skift af papirformat mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter) Du kan skifte formatet af papir ilagt den bageste bakke mellem A4 og 8,5" x 11" (Letter). Denne indstilling er nyttig, hvis du som regel lægger papir af Letter-format i den bageste bakke uanset "A4" sideformatangivelsen på kontrolpanelet, eller omvendt. 1. Tryk på knappen (Vedligeholdelse) gentagne gange, indtil d vises. 2. Tryk på knappen Sort (Black) for at vælge A4, eller knappen Farve (Color) for at vælge 8,5" x 11" (Letter). Bemærk Når du skifter sidestørrelsen til A4 eller 8,5" x 11" (Letter), skal du ilægge papir af det valgte format uanset det format, der er angivet på kontrolpanelet. - Når papirformatet er indstillet til A4, skal du ilægge almindeligt papir eller fotopapir i A4-format. - Når sidestørrelsen er indstillet til 8,5" x 11" (Letter), skal du ilægge almindeligt papir eller fotopapir i Letter-format. Gå til toppen af siden Kopiering af fotos Avanceret vejledning Indhold > Kopiering > Kopiering af fotos Side 16 af 722 sider Fejlfinding C023 Kopiering af fotos I dette afsnit beskrives, hvordan du kopierer et udskrevet foto på fotopapir i formatet 10 x 15 cm / 4" x 6". Hav følgende klar: Udskrevne fotos. Fotopapir til udskrivning. Se Medietyper, der kan bruges. 1. Forbered kopiering af et foto. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Læg papiret i. Se Ilægning af almindeligt papir/fotopapir. Her ilægges 10x15 cm / 4" x 6" fotopapir i bageste bakke. (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. (4) Læg et foto på glaspladen. Se Ilægning af originaler. 2. Start kopieringen. (1) Tryk på knappen [ +] gentagne gange for at angive antallet af kopier. Se trin 2 i Kopiering af dok;dan indstilles udskriftskvaliteten til "Hurtig" (hastighedsprioritet).. Kopiering med Tilpas til side Du kan annullere kopieringen ved at trykke på knappen Stop/Nulstil (Stop/Reset). Side 19 af 722 sider Gå til toppen af siden Scanning Avanceret vejledning Indhold > Scanning Side 20 af 722 sider Fejlfinding Scanning Du kan gemme scannede data på computeren og redigere eller behandle dem med det medfølgende program. Lagring af scannede data på computeren Forberedelse til scanning ved hjælp af kontrolpanelet Lagring af scannede data på computeren Gå til toppen af siden Lagring af scannede data på computeren Avanceret vejledning Indhold > Scanning > Lagring af scannede data på computeren Side 21 af 722 sider Fejlfinding C041 Lagring af scannede data på computeren I dette afsnit beskrives, hvordan man scanner originaler ved hjælp af kontrolpanelet på maskinen og gemmer dem på computeren i henhold til de indstillinger, der er angivet med MP Navigator EX. Oplysninger om scanning af originaler fra computeren finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Vigtigt Bemærk venligst, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for fejl eller tab af data af nogen som helst grund, heller ikke inden for maskinens garantiperiode. Forberedelse til scanning ved hjælp af kontrolpanelet Inden du scanner originaler, skal du kontrollere følgende. Er de nødvendige programmer (MP Drivers og MP Navigator EX) installeret? Installer MP Drivers og MP Navigator EX fra installations-cd'en (Setup CD-ROM), hvis de ikke er blevet installeret eller afinstalleret. Vælg MP Drivers og MP Navigator EX under Specialinstallation (Custom Install) for at installere MP Drivers og MP Navigator EX. Er indstillingerne for lagring af scannede data angivet i MP Navigator EX? Når du gemmer scannede data på computeren ved hjælp af kontrolpanelet, kan du angive indstillingerne for lagring af scannede data i Indstillinger (Preferences) i MP Navigator EX.

4 Yderligere oplysninger om indstillinger finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Overholder den original, som skal scannes, kravene til en original, der skal placeres på glaspladen? Du finder yderligere oplysninger i Originaler, der kan ilægges. Er maskinen sluttet korrekt til en computer? Kontroller, at forbindelsen mellem maskinen og computeren er tilsluttet korrekt. Lagring af scannede data på computeren 1. Forbered til scanning. (1) Tænd for strømmen. Se Kontrolpanel. (2) Læg en original på glaspladen. Se Ilægning af originaler. Bemærk Tegn og streger skrevet med en kuglepen i en lys farve eller med en markør scannes muligvis ikke korrekt. 2. Tryk på knappen SCAN for at starte scanningen. MP Navigator EX startes, og de scannede data gemmes på computeren i henhold til de indstillinger, der er angivet i MP Navigator EX. Fjern originalen fra glaspladen, når scanningen er færdig. Vigtigt Undgå at slukke for strømmen, mens maskinen er i drift. USBkablet må ikke tages ud eller sættes i, mens maskinen scanner originaler. Åbn ikke dokumentlåget, og fjern ikke den ilagte original, før scanningen er afsluttet. Bemærk Lagring af scannede data på computeren Originalens position eller størrelse scannes muligvis ikke korrekt, afhængigt af originaltypen. I det tilfælde skal du se vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning og ændre indstillingerne Dokumenttype (Document Type) og Dokumentstørrelse (Document Size) i MP Navigator EX, så de svarer til den original, der bliver scannet. Side 22 af 722 sider Når skærmen til programvalg vises: Skærmbilledet til programvalg vises muligvis efter udførelsen af trin 2. Hvis skærmbilledet til programvalg vises, skal du vælge MP Navigator EX Ver4.0 og klikke på OK. Benyt fremgangsmåden herunder for at starte MP Navigator EX automatisk uden at få vist skærmbilledet til programvalg. - Windows 7- eller Windows Vista-brugere henvises til "For Windows-brugere" i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. - Windows XP-brugere skal vælge MP Navigator EX Ver4.0 som det program, der skal bruges, på skærmbilledet til programvalg, vælge Brug altid dette program til denne handling (Always use this program for this action) og derefter klikke på OK. Gå til toppen af siden Udskrivning fra computeren Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren Side 23 af 722 sider Fejlfinding Udskrivning fra computeren I dette afsnit beskrives, hvordan dokumenter eller fotos udskrives med en computer. Ved hjælp af Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen, kan du nemt udskrive fotos taget med digitalkameraet. Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Udskrivning af dokumenter Udskrivning af websider (Easy-WebPrint EX) Start af forskellige programmer Solution Menu EX Easy-WebPrint EX Gå til toppen af siden Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Side 24 af 722 sider Fejlfinding C051 Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Udskriv billeddata, der er gemt på computeren, ved hjælp af Easy- PhotoPrint EX, som følger med maskinen. I dette afsnit beskrives, hvordan du udskriver fotos uden kant på fotopapir i formatet 10 x 15 cm / 4" x 6". Yderligere oplysninger om Easy-PhotoPrint EX finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Installer Easy-PhotoPrint EX fra installations-cd'en (Setup CD-ROM), hvis den ikke er installeret eller er blevet afinstalleret. For at installere Easy-PhotoPrint EX vælges Easy-PhotoPrint EX i Specialinstallation (Custom Install). 1. Forbered til udskrivning. (1) Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. (2) Læg papiret i. Se Ilægning af almindeligt papir/fotopapir. Her ilægges 10x15 cm / 4" x 6" fotopapir i bageste bakke. (3) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. 2. Start Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu EX. (1) Start Solution Menu EX. Se Solution Menu EX. Klik her: Solution Menu EX (2) Klik på (Fotoudskrift (Photo Print)) i menuen Fotoudskrift (Photo Print). Easy-PhotoPrint EX startes, og betjeningsskærmbilledet Fotoudskrift (Photo Print) vises. Bemærk Ud over udskrivning af fotos findes funktioner til oprettelse af album, kalendere og andre fotoemner. Se Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Side 25 af 722 sider 3. Vælg et foto til udskrivning. (1) Vælg den mappe, som billederne er gemt i. (2) Klik på det billede, du vil udskrive. Antallet af kopier vises som "1", og det billede du valgte, vises i det markerede billedområde (A). Du kan vælge to eller flere billeder på én gang. Bemærk Hvis du vil udskrive to eller flere kopier, skal du klikke på (pil op) for at ændre antallet af kopier. Du kan annullere markeringen ved at klikke på det billede, der skal annulleres, i området med valgte billeder (A) og klikke på (Slet importeret billede (Delete Imported Image)) (B). (pil ned) til at ændre antallet af kopier til nul. Du kan også bruge Du kan også rette eller forbedre det valgte billede. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Du kan udvælge og udskrive et billede fra en video. Se Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. (3) Klik på Vælg papir (Select Paper). 4. Vælg det ilagte papir. (1) Kontroller, at maskinens navn er valgt i Printer. (2) Vælg det ilagte papirs størrelse og type i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her vælges 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og det ilagte fotopapirs type i Medietype (Media Type). Bemærk Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (3) Klik på Layout/Udskriv (Layout/Print). Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) Side 26 af 722 sider 5. Vælg et layout, og start udskrivningen. (1) Vælg layout for fotoet. Her vælges Uden kant (fuld) (Borderless (full)). Der vises et eksempel i det valgte layout for at kontrollere det ønskede udskriftsresultat. Bemærk Du kan ændre retning på fotoet eller beskære fotos, der skal udskrives.

5 Yderligere oplysninger om handlingen finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. (2) Klik på Udskriv (Print). Bemærk Hvis du vil annullere et igangværende udskriftsjob, skal du trykke på knappen Stop/Nulstil (Stop/Reset) på maskinen eller klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. Du kan få vist printerstatusovervågningen ved at klikke på printerikonet på proceslinjen. I Windows Vista eller Windows XP skal du klikke på Canon XXX Printer (hvor " XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Gå til toppen af siden Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX Avanceret vejledning Fejlfinding Side 27 af 722 sider Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX) > Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX C052 Brug af forskellige funktioner i Easy-PhotoPrint EX I dette afsnit introduceres et par af de nyttige funktioner i Easy-PhotoPrint EX. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Oprettelse af dine egne udskrifter Du kan oprette et album eller en kalender med dine fotos. Album Kalender (Calendar) Mærkater (Stickers) Layoutudskrift (Layout Print) Oprettelse af stillbilleder fra videoer Du kan oprette stillbilleder ud fra udvalgte videobilleder. Gå til toppen af siden Udskrivning af dokumenter Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af dokumenter Side 28 af 722 sider Fejlfinding C053 Udskrivning af dokumenter I dette afsnit beskrives, hvordan du udskriver et dokument i A4-format på almindeligt papir. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Bemærk Funktionerne kan variere afhængigt af programmet. Yderligere oplysninger om funktionen finder du i vejledningen til programmet. De skærmbilleder, der bruges i dette afsnit, er til udskrivning med operativsystemet Windows 7 Home Premium (herefter kaldet "Windows 7") Kontroller, at maskinen er tændt. Se Kontrolpanel. Læg papiret i. Se Ilægning af almindeligt papir/fotopapir. Her lægges almindeligt A4-papir i den bageste bakke Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Opret (eller åbn) et dokument til udskrivning ved hjælp af et passende program. Åbn opsætningsvinduet til printerdriveren. (1) Vælg Udskriv (Print) på menuen Fil (File), eller på kommandolinjen i dit program. Dialogboksen Udskriv (Print) vises. (2) Kontroller, at maskinens navn er valgt. Bemærk Hvis der er valgt en anden printers navn, skal du klikke og vælge din maskines navn. (3) Klik på Indstillinger (Preferences) (eller Egenskaber (Properties)). 6. Angiv de nødvendige udskriftsindstillinger. (1) Vælg Firmadokument (Business Document) i Almindeligt brugte indstillinger (Commonly Used Settings). Bemærk Udskrivning af dokumenter Når der vælges udskriftsobjekter, som f.eks. Firmadokument (Business Document) eller Fotoudskrivning (Photo Printing), i Almindeligt brugte indstillinger (Commonly Used Settings), vælges elementerne i Yderligere funktioner (Additional Features) automatisk. De indstillinger, der passer til udskriftsobjektet, f.eks. medietype eller udskriftskvalitet, vises også. Side 29 af 722 sider (2) Kontroller de viste indstillinger. Her kontrolleres, at der er valgt Almindeligt papir (Plain Paper) i Medietype (Media Type), Standard i Udskriftskvalitet (Print Quality) og A4 i Papirstørrelse (Printer Paper Size). Bemærk Når du angiver to eller flere kopier i Kopier (Copies), samles de udskrevne sider i sæt. Indstillingerne kan ændres. Når du ændrer Papirstørrelse (Printer Paper Size), skal du imidlertid kontrollere, at indstillingen for Sidestørrelse (Page Size) på fanen Sideopsætning (Page Setup) svarer til den indstilling, der er angivet i programmet. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis du vælger den forkerte medietype, vil maskinen måske ikke udskrive med den rigtige udskriftskvalitet. (3) Klik på OK. Bemærk Hvis du vil have flere oplysninger om printerdriverfunktioner, skal du klikke på Hjælp (Help) eller Instruktioner (Instructions) for at se onlinehjælpen eller vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Knappen Instruktioner (Instructions) vises på fanerne Hurtig opsætning (Quick Setup),Indstillinger (Main) og Vedligeholdelse (Maintenance), hvis vejledningen på skærmen er installeret på computeren. Du kan give de ændrede indstillinger et navn og føje dem til Almindeligt brugte indstillinger (Commonly Used Settings). Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Hvis afkrydsningsfeltet Udskriv altid med de aktuelle indstillinger (Always Print with Current Settings) markeres, anvendes de aktuelle indstillinger fra næste udskriftsjob og frem. Nogle programmer indeholder muligvis ikke denne funktion. Hvis du vil vise eksemplet og kontrollere udskriftsresultatet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing). Nogle programmer har muligvis ikke en eksempelvisningsfunktion. Du kan angive de detaljerede udskriftsindstillinger på fanen Indstillinger (Main) eller fanen Sideopsætning (Page Setup). Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. 7. Start udskrivningen. Klik på Udskriv (Print) (eller OK) for at starte udskrivningen. Udskrivning af dokumenter Side 30 af 722 sider Bemærk Når du udskriver på konvolutter, vises en meddelelse om, hvordan du ilægger dem. Denne meddelelse vises ikke næste gang, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse igen. (Do not show this message again.). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillingerne for udskrivning på konvolutter, kan du se Ilægning af konvolutter. Hvis du vil annullere et igangværende udskriftsjob, skal du trykke på knappen Stop/Nulstil (Stop/Reset) på maskinen eller klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing) på printerstatusovervågningen. Du kan få vist printerstatusovervågningen ved at klikke på printerikonet på proceslinjen. I operativsystemet Windows Vista (herefter kaldet "Windows Vista") eller Windows XP skal du klikke på Canon XXX Printer (hvor " XXX" er maskinens navn) på proceslinjen. Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, skal du justere printhovedets position.

6 Se Justering af printhovedet. Gå til toppen af siden Udskrivning af websider (Easy-WebPrint EX) Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Udskrivning af websider (Easy-WebPrint EX) Side 31 af 722 sider Fejlfinding C054 Udskrivning af websider (Easy-WebPrint EX) Med Easy- WebPrint EX kan du hurtigt og nemt udskrive websider fra Internet Explorer. Du kan udskrive websider, der automatisk tilpasses, så de passer til papirbredden, uden at siderne skæres af, eller få vist eksempler på og vælge de websider, du vil udskrive. Easy-WebPrint EX kræver Internet Explorer 7 eller nyere. Vigtigt Det er ikke lovligt at gengive eller redigere en anden persons ophavsretligt beskyttede arbejde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, bortset fra til personlig brug, brug i hjemmet eller brug inden for det begrænsede område, der defineres af ophavsretten. Derudover kan gengivelse eller redigering af fotos af personer have betydning i forhold til personlighedsretten og/eller krænke fotorettighederne. Bemærk Du finder oplysninger om installation og start af Easy-WebPrint EX i Easy-WebPrint EX. Udklipsfunktionen gør det f. eks. muligt for dig at klippe ønskede dele af websider ud og redigere dem til udskrivning. Du finder oplysninger om brug af Easy-WebPrint EX i onlinehjælpen. Klik på Easy-WebPrint EX (A) på værktøjslinjen, og vælg derefter Hjælp (Help) på rullemenuen for at se onlinehjælpen. Udskrivning af websider (Easy-WebPrint EX) Side 32 af 722 sider Gå til toppen af siden Start af forskellige programmer Avanceret vejledning Indhold > Udskrivning fra computeren > Start af forskellige programmer Side 33 af 722 sider Fejlfinding C055 Start af forskellige programmer I dette afsnit beskrives Solution Menu EX, som bruges til at starte de programmer, der leveres med maskinen. Det indeholder også oplysninger om programmet Easy-WebPrint EX, som kan bruges til at udskrive websider. Solution Menu EX Solution Menu EX er et program, der giver hurtig adgang til andre programmer, som leveres med maskinen, til vejledninger og til produktoplysninger på internettet. Bemærk Installer Solution Menu EX, vejledningen på skærmen eller andre medfølgende programmer, du vil bruge, fra installations-cd'en (Setup CD-ROM), hvis de ikke er installeret eller er blevet afinstalleret. Vælg dem i Specialinstallation (Custom Install) for at installere dem. Menuer vises i kategorimenuområdet på hovedskærmbilledet i Solution Menu EX. Klik på en menu i kategorimenuområdet for at få vist ikoner for funktioner, der findes på den pågældende menu, i funktionsikonområdet på hovedskærmbilledet. Antallet og typen af ikoner og menuer, der vises på hovedskærmbilledet, kan variere afhængigt af din maskine og din region. * Skærmbilledet herunder er for Windows 7. (A) Hovedskærmbillede (B) Funktionsikonområde (C) Kategorimenuområde (D) Skrivebordstilbehør (E) Genvejsmenu, hvor du kan tilføje ikoner for ofte anvendte funktioner (F) Tilbehørsikon, du kan bruge til at få vist hovedskærmbilledet, vise eller skjule genvejsmenuen osv. Fotoudskrift (Photo Print) Udskriv fotos taget med et digitalkamera. Brug scanner (Use Scanner) Scan fotos eller dokumenter. Canons webtjeneste (Canon Web Service) Hent indhold eller materiale fra webstedet for at udskrive det. Hjælp og indstillinger (Help & Settings) Se onlinehjælpen i Solution Menu EX eller vejledningen på skærmen til maskinen. Konfigurer Solution Start af forskellige programmer Menu EX eller maskinen. Start program (Start Application) Start de medfølgende programmer, f.eks. Easy-PhotoPrint EX og My Printer. Med My Printer kan du få vist installationsvinduet for printerdriveren og få oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du har problemer med betjeningen. Onlinekøb (Online Shopping) Køb forbrugsstoffer som f.eks. blæk fra webstedet. Oplysninger (Information) Find nyttige oplysninger om maskinen. Side 34 af 722 sider Bemærk Adgang til webstedet med nyttige oplysninger mv. forudsætter, at computeren har forbindelse til internettet. Du finder oplysninger om brug af Solution Menu EX i onlinehjælpen. Vælg menuen Hjælp og indstillinger (Help & Settings), og klik derefter på Help)) for at se onlinehjælpen. (Hjælp til Solution Menu EX (Solution Menu EX's Start af forskellige programmer fra Solution Menu EX Fra Solution Menu EX kan du starte et program samt få direkte adgang til en funktion i programmet. Følgende eksempel på fremgangsmåden viser, hvordan du starter Solution Menu EX og vælger en af funktionerne i Easy-PhotoPrint EX, Fotoudskrift (Photo Print). 1. Start Solution Menu EX. Dobbeltklik på (Solution Menu EX) på skrivebordet. Klik her: Solution Menu EX Bemærk Medmindre standardindstillingen er blevet ændret, starter Solution Menu EX automatisk, når du starter computeren. Start Solution Menu EX fra menuen Start ved at vælge Alle programmer (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX og derefter Solution Menu EX. Hvis hovedskærmbilledet til Solution Menu EX ikke vises, når du har startet Solution Menu EX, skal du højreklikke på (tilbehørsikon) og vælge Vis hovedskærm (Show Main Screen). 2. Vælg den funktion i et program, du vil starte. (1) Klik på menuen Fotoudskrift (Photo Print). (2) Klik på (Fotoudskrift (Photo Print)). Easy-PhotoPrint EX startes, og betjeningsskærmbilledet Fotoudskrift (Photo Print) vises. Bemærk Ud over udskrivning af fotos findes funktioner til oprettelse af album, kalendere og andre fotoemner. Start af forskellige programmer Du finder oplysninger om brugen af og funktionerne i Easy-PhotoPrint EX i Udskrivning af fotos (Easy-PhotoPrint EX). Side 35 af 722 sider Easy-WebPrint EX Når Easy-WebPrint EX installeres, føjes der en værktøjslinje til Internet Explorer-skærmbilledet. Værktøjslinjen er tilgængelig, når Internet Explorer kører. Bemærk Installation af Easy-WebPrint EX Hvis Easy-WebPrint EX ikke er installeret, vises vejledningen til installation af Easy-WebPrint EX muligvis i meddelelsesområdet på proceslinjen. Hvis du vil installere Easy-WebPrint EX, skal du klikke på den viste vejledning og følge instruktionerne på skærmen. Du kan også installere Easy-WebPrint EX fra Installations-cd-rom (Setup CD-ROM). Installer Easy- WebPrint EX ved at vælge Easy-WebPrint EX i Specialinstallation (Custom Install).

7 Hvis du vil installere Easy-WebPrint EX på computeren, kræves der Internet Explorer 7 eller nyere, og computeren skal have forbindelse til internettet. Gå til toppen af siden Ilægning af papir/originaler Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler Side 36 af 722 sider Fejlfinding Ilægning af papir/originaler I dette afsnit beskrives, hvilke typer papir eller originaler du kan ilægge, hvordan du lægger papir i den bageste bakke, samt hvordan du ilægger originaler til kopiering eller scanning. Ilægning af papir Ilægning af almindeligt papir/fotopapir Ilægning af konvolutter Medietyper, der kan bruges Medietyper, der ikke kan bruges Ilægning af originaler Ilægning af originaler Originaler, der kan ilægges Gå til toppen af siden Ilægning af papir Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af papir Side 37 af 722 sider Fejlfinding C073 Ilægning af papir Ilægning af almindeligt papir/fotopapir Ilægning af konvolutter Medietyper, der kan bruges Medietyper, der ikke kan bruges Ilægning af almindeligt papir/fotopapir Vigtigt Hvis du beskærer almindeligt papir til små størrelser som f. eks. 10 x 15 cm/4" x 6", 101,6 x 203,2 mm/4" x 8", 13 x 18 cm/5" x 7" eller 55,0 x 91,0 mm/2,16" x 3,58" (kreditkortformat) til en testudskrivning, kan det medføre papirstop. Bemærk Det anbefales at bruge originalt fotopapir fra Canon ved udskrivning af fotos. Der er oplysninger om originalt papir fra Canon i Medietyper, der kan bruges. Du kan bruge almindeligt kopipapir. Du kan se flere oplysninger om den papirstørrelse og papirvægt, der kan anvendes i denne maskine, i Medietyper, der kan bruges. 1. Klargør papir. Tilret papirets kanter. Glat papiret ud, hvis det er bøjet. Bemærk Ret papirets kanter ind, før du lægger det i. Hvis papiret lægges i uden at rette kanterne ind, kan det medføre papirstop. Hvis papiret er bøjet, skal du holde papiret i de bøjede hjørner over for hinanden og bøje det forsigtigt i den modsatte retning, indtil det er helt fladt. Yderligere oplysninger om, hvordan du glatter krøllet papir, finder du i " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. 2. Læg papiret i. (1) Åbn papirstøtten, løft den, og vip den bagover. (2) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Ilægning af papir Side 38 af 722 sider (3) Skub til papirstyrene (A) for at åbne dem, og læg papiret i midten af den bagerste bakke MED UDSKRIFTSSIDEN OPAD. (4) Skub papirstyrene (A) for at justere dem med begge sider af papirstakken. Skub ikke papirstyrene for hårdt. Ellers bliver papiret måske ikke fremført korrekt. Vigtigt Ilæg altid papir i stående papirretning (B). Hvis papiret ilægges i liggende papirretning (C), kan det medføre papirstop. Ilægning af papir Bemærk Læg ikke mere papir i end til mærket for maksimal kapacitet (D). Side 39 af 722 sider Bemærk Der kan komme driftslyde fra maskinen, når papiret fremføres. Efter ilægning af papir Ved kopiering skal du vælge papirstørrelse og -type for det ilagte papir ved hjælp af kontrolpanelet på maskinen. Se Kopiering. Ved udskrivning med en computer skal du vælge det ilagte papirs størrelse og type i Papirstørrelse (Printer Paper Size) og Medietype (Media Type) i printerdriveren. Se Udskrivning af dokumenter. Gå til toppen af siden Ilægning af konvolutter Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af papir > Ilægning af konvolutter Side 40 af 722 sider Fejlfinding C074 Ilægning af konvolutter Du kan udskrive på europæiske DL- og US nr. 10-konvolutter. Adressen roteres og udskrives automatisk i henhold til konvoluttens retning ved at angive dette korrekt med printerdriveren. Vigtigt Du kan kun udskrive på konvolutter med computeren. Brug ikke følgende konvolutter. De kan sidde fast i maskinen eller medføre fejl på maskinen. - Konvolutter med præget eller behandlet overflade - Konvolutter med dobbeltflap (eller selvklæbende flapper) - Konvolutter med gummierede flapper, som allerede er fugtige og selvklæbende Bemærk Når du udskriver på konvolutter, vises en meddelelse om, hvordan du ilægger dem. Denne meddelelse vises ikke næste gang, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse igen. (Do not show this message again.). 1. Forbered konvolutterne. Tryk ned på alle fire hjørner og kanter på konvolutten for at gøre dem flade. Hvis konvolutterne er bøjede, skal du tage fat i to modsatte hjørner og bøje dem forsigtigt den anden vej. Hvis hjørnet på en konvoluts flap er foldet, skal det glattes ud. Brug en pen til at trykke forkanten i indsætningsretningen flad, og skærpe folden. Figurerne ovenfor viser konvoluttens forkant fra siden. Vigtigt Konvolutterne kan sidde fast i maskinen, hvis de ikke er glatte, eller kanterne ikke er lige. Kontroller, at konvolutterne ikke bøjer mere end 3 mm / 0,1". 2. Ilæg konvolutter. (1) Åbn papirstøtten. Løft ikke papirstøtten. Ilægning af konvolutter Side 41 af 722 sider (2) Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. (3) Skub til papirstyrene (A) for at åbne dem, og læg konvolutterne midt i den bageste bakke MED ADRESSESIDEN OPAD. Den foldede flap på konvolutten skal vende nedad på venstre side. Der kan lægges op til 10 konvolutter i ad gangen. (4) Skub papirstyrene (A) for at justere dem med begge sider af konvolutterne. Skub ikke papirstyrene for hårdt. Ellers bliver konvolutterne måske ikke fremført rigtigt. (B) Bagside (C) Adresseside Bemærk Læg ikke flere konvolutter i end til mærket for maksimal kapacitet (D). 3. Angiv indstillingerne med printerdriveren. (1) Vælg Konvolut (Envelope) i Almindeligt brugte indstillinger (Commonly Used Ilægning af konvolutter Settings) på fanen Hurtig opsætning (Quick Setup). Side 42 af 722 sider (2) Vælg DL-konvolut (DL Env. ) eller Kommerciel konvolut str. 10 (Comm. Env. #10) i vinduet Indstilling for konvolutstørrelse (Envelope Size Setting). (3) Vælg Liggende (Landscape) i Retning (Orientation). Vigtigt Hvis du ikke angiver konvolutstørrelsen eller -retningen korrekt, udskrives adressen på hovedet eller drejet 90 grader.

8 Bemærk Der kan komme driftslyde fra maskinen, når konvolutterne fremføres. Hvis udskriftsresultatet vender på hovedet, skal du åbne installationsvinduet for printerdriveren, vælge Konvolut (Envelope) i Almindeligt brugte indstillinger (Commonly Used Settings), vælg derefter afkrydsningsfeltet Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) i Yderligere funktioner (Additional Features). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger, kan du se Udskrivning af dokumenter. Gå til toppen af siden Medietyper, der kan bruges Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af papir > Medietyper, der kan bruges Side 43 af 722 sider Fejlfinding C075 Medietyper, der kan bruges Vælg papir, der egner sig til udskrivningen, for at opnå de bedste udskriftsresultater. Canon leverer forskellige typer papir, der forhøjer fornøjelsen ved udskrivning, såsom mærkater og papir til fotos eller dokumenter. Det anbefales at bruge papir fra Canon til udskrivning af vigtige fotos. Medietyper Papir, der fås i handelen Almindeligt papir (inkl. genbrugspapir) - Indstillinger for medietype Printerdriver: Almindeligt papir (Plain Paper) - Papirilægningskapacitet Bagerste bakke: Ca. 100 ark - Kapacitet i udbakke til papir Ca. 50 ark Bemærk Afhængigt af papirtypen eller miljøforholdene (enten meget høj eller lav temperatur, eller luftfugtighed) kan papir muligvis ikke fremføres korrekt ved maksimal kapacitet). I sådanne tilfælde skal du nedsætte antallet af papirark, der lægges i ad gangen, til mindre end halvdelen af papirkapaciteten (der kan bruges 100 % genbrugspapir). Dette papir kan bruges til kopiering, når medietypen vælges med knappen Papir (Paper) på kontrolpanelet. Du kan kun vælge almindeligt papir i A4- eller Letter-format. Konvolutter - Indstillinger for medietype Printerdriver: Konvolut (Envelope) - Papirilægningskapacitet Bagerste bakke: 10 konvolutter - Kapacitet i udbakke til papir Vi anbefaler, at du fjerner den tidligere udskrevne konvolut fra udbakken til papir inden uafbrudt udskrivning for at undgå sløring og misfarvning. Papir fra Canon Se i den medfølgende vejledning til papiret for yderligere oplysninger om udskriftssiden, samt bemærkninger om papirhåndtering. Besøg vores websted for at få oplysninger om de sidestørrelser, der er tilgængelige for hvert originalt papir fra Canon. Bemærk Modelnummeret på originalt Canon-papir vises i klammer. Du kan muligvis ikke købe visse originale Canonpapirtyper, alt efter købslandet eller -området. I USA sælges papir ikke efter modelnummer. Køb papir efter navn. Til udskrivning af fotos: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> - Indstillinger for medietype Printerdriver: Photo Paper Pro Platinum Glossy "Everyday Use" <GP-501> *1 Medietyper, der kan bruges - Indstillinger for medietype Printerdriver: Glossy Photo Paper Side 44 af 722 sider Photo Paper Glossy <GP-502> *1 - Indstillinger for medietype Printerdriver: Glossy Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*1 - Indstillinger for medietype Printerdriver: Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> *1 - Indstillinger for medietype Printerdriver: Photo Paper Plus Semi-gloss Matte Photo Paper <MP-101> - Indstillinger for medietype Printerdriver: Matte Photo Paper - Papirilægningskapacitet Bagerste bakke: 10 ark til A4, Letter/8,5" x 11", 13 x 18 cm/5" x 7" og 20 x 25 cm/8" x 10" 20 ark til 10 x 15 cm/4" x 6" - Kapacitet i udbakke til papir Vi anbefaler, at du fjerner det tidligere udskrevne ark fra udbakken inden uafbrudt udskrivning for at undgå sløring og misfarvning. *1 Dette papir kan bruges til kopiering, når medietypen vælges med knappen Papir (Paper) på kontrolpanelet. Du kan kun vælge fotopapir i A4- eller Letter-format og fotopapir i formatet 10 x 15 cm/4" x 6". Bemærk Hvis du ilægger papir i stakke, kan udskriftssiden blive mærket, når papiret fremføres, eller ark fremføres muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du ilægge ét ark ad gangen (undtagen ved brug af Matte Photo Paper <MP-101>). Til udskrivning af forretningsdokumenter: High Resolution Paper <HR-101N> - Indstillinger for medietype Printerdriver: High Resolution Paper - Papirilægningskapacitet Bagerste bakke: 80 ark - Kapacitet i udbakke til papir 50 ark Til oprettelse af dine egne udskrifter: Overføringspapir til t-shirt <TR-301> - Indstillinger for medietype Printerdriver: Overføringspapir til t-shirt (T-Shirt Transfers) Photo Stickers <PS-101> - Indstillinger for medietype Printerdriver: Glossy Photo Paper - Papirilægningskapacitet - Medietyper, der kan bruges Bagerste bakke: 1 ark Side 45 af 722 sider - Kapacitet i udbakke til papir Vi anbefaler, at du fjerner det tidligere udskrevne ark fra udbakken inden uafbrudt udskrivning for at undgå sløring og misfarvning. Bemærk Du kan let angive udskriftsindstillinger med Easy-PhotoPrint EX, der findes på installationscd-rom'en (Setup CD-ROM). Installer softwaren på computeren. Sidestørrelser Du kan bruge følgende sidestørrelser. Standardstørrelser: Letter (215,9 mm x 279,4 mm / 8,50" x 11,0") Legal (215,9 x 355,6 mm / 8,50" x 14,00") A5 (148,0 x 210,0 mm / 5,83" x 8,27") A4 (210,0 x 297,0 mm / 8,27" x 11,69") B5 (182,0 x 257,0 mm / 7,17" x 10,12") 4" x 6" (10 x 15 cm / 4,00" x 6,00") 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm / 4,00" x 8,00") 5" x 7" (13 x 18 cm / 5,00" x 7,00") 8" x 10" (20 x 25 cm / 8,00" x 10,00") L (89,0 x 127,0 mm / 3,50" x 5,00") 2L (127,0 x 178,0 mm / 5,00" x 7,01") Hagaki (100,0 x 148,0 mm / 3,94" x 5,83") Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm / 7,87" x 5,83") Kommerciel konvolut str. 10 (104,6 x 241,3 mm / 4,12" x 9,50") DL-konvolut (110,0 x 220,0 mm / 4,33" x 8,66") Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm / 4,72" x 9,25") Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm / 3,54" x 8,07") Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm / 4,13" x 9,25") Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm / 3,86" x 7,48") Kort (55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58") Bred (101,6 x 180,6 mm / 4,00" x 7,10") Ikke-standardstørrelser: Du kan også angive en brugerdefineret størrelse inden for følgende område.

9 Minimumstørrelse: 55,0 x 91,0 mm / 2,17" x 3,58" Minimumstørrelse: 215,9 x 676,0 mm / 8,50" x 26,61" Papirvægt 17 til 28 lb / 64 til 105 g/m 2 (bortset fra originalt Canon-papir) Brug ikke tungere eller lettere papir (undtagen originale Canon-medier), da det kan medføre papirstop. Noter om opbevaring af papir Tag kun det nødvendige antal papirark ud af pakken lige inden udskrivning. Når du ikke udskriver, skal du for at undgå krølning lægge ubrugt papir tilbage i pakken, og opbevare det på en plan flade. Undgå ligeledes at opbevare papir ved varme, fugtighed og direkte sollys. Bemærkninger om papir til helsidesudskrivning uden kant Dupleksudskrivning kan ikke vælges til helsidesudskrivning uden kant. Du kan ikke bruge papir i A5, B5 og Legal-format og konvolutter til helsidesudskrivning uden kant. Du kan kun bruge almindeligt papir til helsidesudskrivning uden kant, når du udskriver fra computeren. Dette kan dog resultere i en lavere udskriftskvalitet. Det anbefales at bruge almindeligt papir til en prøveudskrivning. Medietyper, der kan bruges Side 46 af 722 sider Gå til toppen af siden Medietyper, der ikke kan bruges Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af papir > Medietyper, der ikke kan bruges Side 47 af 722 sider Fejlfinding C076 Medietyper, der ikke kan bruges Brug ikke følgende typer papir. Brug af disse papirtyper vil ikke kun give utilfredsstillende resultater, men kan også medføre papirstop eller fejl i maskinen. Foldet, krøllet eller bøjet papir Fugtigt papir For tyndt papir (der vejer under 17 lb/64 g/m 2) For tykt papir (der vejer over 28 lb/105 g/m 2, bortset fra originalt Canon-papir) Papir, der er tyndere end et postkort, herunder almindeligt papir eller notesblokpapir i et lille format (ved udskrivning på papir, der er mindre end A5) Postkort Postkort med påsatte fotografier eller klistermærker Konvolutter med dobbeltflap (eller selvklæbende flapper) Konvolutter med præget eller behandlet overflade Konvolutter med gummierede flapper, som allerede er fugtige og selvklæbende Alle typer papir med huller Papir, der ikke er rektangulært Papir samlet med hæfteklammer eller lim Papir med klæbestoffer Papir, der er dekoreret med glimmer osv. Gå til toppen af siden Ilægning af originaler Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af originaler Side 48 af 722 sider Fejlfinding C077 Ilægning af originaler Ilægning af originaler Originaler, der kan ilægges Ilægning af originaler Placer originaler, der skal kopieres eller scannes, på glaspladen. Vigtigt Når du har placeret originalen, skal du huske at lukke dokumentlåget, før du begynder at kopiere eller scanne. Hvis du scanner fra en computer ved hjælp af et program, skal originalen placeres anderledes. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. 1. Læg en original på glaspladen. (1) Åbn dokumentdækslet. Vigtigt Placer ikke genstande på dokumentlåget. De falder ned på den bagerste bakke, når dokumentlåget åbnes, og forårsager fejl på maskinen. (2) Placer originalen, så DEN SIDE, DER SKAL SCANNES, VENDER NEDAD på glaspladen. Anbring hjørnet af originalen ud for justeringsmærket. Vigtigt Sørg for at overholde følgende, når originalen lægges på glaspladen. - Placer ikke genstande, der vejer mere end 2,0 kg, på glaspladen. - Lad være lægge en vægt på originalen med et tryk på over 2,0 kg eller trykke på originalen. Hvis ovennævnte ikke overholdes, kan det medføre fejl på scanneren eller slå glaspladen i stykker. Maskinen kan ikke scanne det skraverede område (A) (1 mm / 0,04" fra kanterne af glaspladen). Ilægning af originaler Side 49 af 722 sider For at sikre den bedste udskriftskvalitet tillader maskinen, at der indsættes en margen langs mediets kanter. Det effektive udskriftsområde er området inden for disse margener. (B) 3,0 mm / 0,12" (C) 5,0 mm / 0,20" (D) 3,4 mm / 0,13" (6,4 mm / 0,25" for papir i Letter- og Legal-format) (E) 3,4 mm / 0,13" (6,3 mm / 0,25" for papir i Letter- og Legal-format) 2. Luk forsigtigt dokumentlåget. Gå til toppen af siden Originaler, der kan ilægges Avanceret vejledning Indhold > Ilægning af papir/originaler > Ilægning af originaler > Originaler, der kan ilægges Side 50 af 722 sider Fejlfinding C079 Originaler, der kan ilægges Du kan kopiere eller scanne følgende originaler. Originaltyper: Tekstdokument, magasin eller avis Udskrevet foto, billedkort, visitkort eller disk (bd/dvd/cd osv.) Størrelse (B x L): Bemærk Maks. 216 mm x 297 mm / 8,5" x 11,7" Når du placerer en tyk original, f.eks. en bog, på glaspladen, kan du fjerne dokumentlåget fra maskinen. Yderligere oplysninger om fjernelse eller montering af dokumentlåget finder du i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Gå til toppen af siden Almindelig vedligeholdelse Avanceret vejledning Indhold > Almindelig vedligeholdelse Side 51 af 722 sider Fejlfinding Almindelig vedligeholdelse I dette afsnit beskrives, hvordan du udskifter FINE-patroner, når de løber tør for blæk, hvordan du renser maskinen, når udskriftsresultatet er blegt, samt hvad du skal gøre, når papiret ikke fremføres ordentligt. Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt Udskrivning af dysetestmønsteret Gennemgang af dysetestmønsteret Rensning af printhovedet Grundig rensning af printhovedet Justering af printhovedet Udskiftning af en FINE-patron Udskiftningsprocedure Kontrol af blækstatus Rengøring af maskinen Rensning af papirfremføringsrullen Rensning af maskinen indvendigt (Rensning af bundplade) Rensning af tilgængelige dele inde i maskinen Gå til toppen af siden Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt Avanceret vejledning Indhold > Almindelig vedligeholdelse > Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt Side 52 af 722 sider Fejlfinding C093 Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt Hvis udskriften er sløret, eller farverne ikke gengives korrekt, er printhoveddyserne (FINEpatronerne) sandsynligvis tilstoppede.

10 Powered by TCPDF ( Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskrive dysetestmønsteret, kontroller printhoveddysernes tilstand, og udfør derefter en rensning af printhovedet. Hvis de udskrevne lige streger ikke er justeret korrekt, eller udskriftsresultaterne på anden vis er utilfredsstillende, kan en justering af printhovedet forbedre udskriftsresultatet. Vigtigt Lad være med at skylle eller aftørre FINE-patronerne. Det kan give problemer med FINE-patronerne. Bemærk Inden vedligeholdelse Kontroller, om der stadig er blæk i FINE-patronen. Se Kontrol af blækstatus. Kontroller, om FINE-patronerne er installeret korrekt. Se Udskiftningsprocedure. Kontroller, om den orange beskyttelsestape i bunden af FINE-patronen er fjernet. Se Udskiftningsprocedure. Hvis Alarmindikatoren lyser eller blinker orange, skal du se " Fejlfinding" i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Forøgelse af udskriftskvaliteten i printerdriverindstillingerne kan forbedre udskriftsresultatet. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Når udskriftsresultatet er sløret eller ujævnt: Trin 1 Se Udskrivning af dysetestmønsteret. Se Gennemgang af dysetestmønsteret. Hvis der mangler streger, eller hvis der er vandrette hvide striber i mønsteret: Udskriv og undersøg dysetestmønsteret efter rensning af printhovedet. Trin 2 Se Rensning af printhovedet. Hvis problemet ikke er løst, efter at rensning af printhovedet er udført to gange: Trin 3 Se Grundig rensning af printhovedet. Hvis problemet ikke er løst, skal du slukke printeren og foretage endnu en grundig rensning af printhovedet efter 24 timer. Hvis problemet stadig ikke er løst: Trin 4 Se Udskiftning af en FINEpatron. Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt Bemærk Hvis problemet stadig ikke er løst efter udskiftning af FINE-patronen, skal du kontakte servicecenteret. Side 53 af 722 sider Når udskriften ikke er jævn, og lige linjer er skæve: Se Justering af printhovedet. Bemærk Du kan også foretage vedligeholdelse fra computeren. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen på skærmen: Avanceret vejledning. Gå til toppen af siden Udskrivning af dysetestmønsteret Avanceret vejledning Fejlfinding Side 54 af 722 sider Indhold > Almindelig vedligeholdelse > Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt > Udskrivning af dysetestmønsteret C094 Udskrivning af dysetestmønsteret Udskriv dysetestmønsteret for at finde ud af, om blækket udsprøjtes korrekt fra printhoveddyserne. Bemærk Hvis blækstanden er lav, udskrives dysetestmønsteret ikke korrekt. Udskift den FINE-patron, hvis blækstand er lav. Se Udskiftning af en FINE-patron. Du skal forberede: et ark papir i A4- eller Letter-størrelse Kontroller, at maskinen er tændt. Læg et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-størrelse i den bageste bakke. Åbn forsigtigt udbakken, og åbn derefter udbakkens forlænger. Udskriv dysetestmønsteret. (1) Tryk på knappen (Vedligeholdelse) for at få vist A. (2) Tryk på knappen Sort (Black) eller Farve (Color). Dysetestmønsteret udskrives. 5. Undersøg dysetestmønsteret. Se Gennemgang af dysetestmønsteret. Gå til toppen af siden Gennemgang af dysetestmønsteret Avanceret vejledning Fejlfinding Side 55 af 722 sider Indhold > Almindelig vedligeholdelse > Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt > Gennemgang af dysetestmønsteret C095 Gennemgang af dysetestmønsteret Undersøg dysetestmønsteret, og rens printhovedet, hvis det er nødvendigt. 1. Kontroller, at der ikke mangler streger i mønsteret (1), og at der ikke er vandrette hvide striber i mønsteret (2). (1) Kontroller, om der mangler streger i dette mønster. Hvis svaret er ja, skal der udføres rensning. Se Rensning af printhovedet. (A) God (B) Dårlig (der mangler streger) (2) Kontroller, om der er vandrette hvide striber i dette mønster. Hvis svaret er ja, skal der udføres rensning. Se Rensning af printhovedet. (A) God (B) Dårlig (der forekommer vandrette hvide striber) Gå til toppen af siden Rensning af printhovedet Avanceret vejledning Fejlfinding Side 56 af 722 sider Indhold > Almindelig vedligeholdelse > Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt > Rensning af printhovedet C096 Rensning af printhovedet Rens printhovedet, hvis der mangler streger, eller der er vandrette hvide striber i det udskrevne dysetestmønster. Rensning afhjælper tilstopning af dyserne, og gendanner printhovedets tilstand. Der anvendes blæk til rensning af printhovedet, og funktionen bør derfor kun bruges, når det er nødvendigt Kontroller, at maskinen er tændt. Rens printhovedet. (1) Tryk på knappen (Vedligeholdelse) gentagne gange, indtil H vises. (2) Tryk på knappen Sort (Black) eller Farve (Color). Maskinen begynder at rense printhovedet. Udfør ikke andre handlinger, før maskinen er færdig med at rense printhovedet. Det tager ca. 1-2 minutter. 3. Kontroller printhovedets tilstand. Når rensningen er færdig, vender LED-displayet tilbage til standbyskærmbilledet for kopiering. Hvis du vil kontrollere printhovedets tilstand, skal du udskrive dysetestmønsteret. Se Udskrivning af dysetestmønsteret. Bemærk Hvis problemet ikke er blevet løst, efter at du har udført en rensning af printhovedet to gange, skal du udføre en grundig rensning af printhovedet. Se Grundig rensning af printhovedet. Gå til toppen af siden Grundig rensning af printhovedet Avanceret vejledning Fejlfinding Side 57 af 722 sider Indhold > Almindelig vedligeholdelse > Når udskriften bliver bleg, eller farverne ikke gengives korrekt > Grundig rensning af printhovedet C097 Grundig rensning af printhovedet Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret efter standardrensning af printhovedet, skal du foretage en grundig rensning af printhovedet. En grundig rensning af printhovedet forbruger mere blæk end en almindelig rensning af printhovedet, så grundig rensning bør kun benyttes, når det er nødvendigt Kontroller, at maskinen er tændt. Rens printhovedet grundigt. (1) Tryk på knappen (Vedligeholdelse) gentagne gange, indtil y vises. (2) Tryk på knappen Sort (Black) eller Farve (Color).

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516

Din brugermanual CANON PIXMA IP3600 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt.

Avanceret vejledning. Vejledning. Fejlfinding. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning. Giver en oversigt over dette produkt. Canon ip4700 series Vejledning på skærmen Side 1 af 452 sider Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-4060-V1.00 Vejledning Giver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning

Læs mere

Avanceret vejledning. Fejlfinding. Vejledning. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning

Avanceret vejledning. Fejlfinding. Vejledning. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Canon ip4800 series Vejledning på skærmen Side 1 af 479 sider Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-5248-V1.00 Vejledning Giver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret vejledning.

Avanceret vejledning. ip3600 series Vejledning på skærmen Стр. 1 из 371 стр. Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning MC-2616-V1.00 Vejledning Beskriver en oversigt over dette produkt. Avanceret vejledning.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593

Din brugermanual CANON PIXMA MG5140 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355593 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

THE "HOW TO PRINT" GUIDE

THE HOW TO PRINT GUIDE Indholdsfortegnelse Forord 3 Mprip Feature Guide 3 IHG_Black / Color Dublex 6 PDF: Print Indstillinger...6 Printer: Ihg_Color / Black Indstillinger...6 C-Fold Skabelon 7 Manuel: Print Indstillinger...7

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere