Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011"

Transkript

1 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011

2 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Emneord: ventetid; indberetning; forventet; fremadrettet Sprog: Dansk URL: Version: 1.0 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, august 2011

3 Forord Dette er en brugervejledning til indberetning af forventede ventetider via Sundhedsstyrelsens indberetningssystem, NIV. De indberettede data vises på og hvor borgere, patientvejledere, praktiserende læger mv. kan benytte oplysningerne til understøttelse af det frie og det udvidet frie sygehusvalg. Vejledningen er udelukkende en vejledning til brugen af Sundhedsstyrelsens indberetningssystem. Vejledning til hvordan man kommer på indberetningssystemet og hvilke krav der stilles i denne forbindelse er beskrevet på - Sundhedsstyrelsen, august 2011

4 Indhold 1 Introduktion Hvad sker der når data er indberettet til NIV? Ny definition af forventet ventetid Kontaktadresse ved spørgsmål 1 2 Grundlæggende forudsætninger for anvendelse af NIV 2 3 Indberetning Første gang der indberettes Valg af organisation Valg af behandlinger Indberetningsside Kvitteringsside Fremtidige indberetninger og favoritfunktion Opret favorit-funktion for indberetning af ventetider Benyt favorit-funktion for indtastning af ventetider Slet favorit-funktion for indtastning af ventetider 14 4 Udtræk af ventetidsdata Første gang der laves udtræk Valg af behandlinger Valg af organisationer Valg af periode Generer og gem udtræk Fremtidige udtræk og favoritfunktion Opret favorit for udtræk af ventetidsdata Anvendelse af favorit-funktion til udtræk af ventetider Slet favorit-funktion for udtræk af ventetider 20

5 1 Introduktion 1.1 Hvad sker der når data er indberettet til NIV? Jævnfør proceduren i dag, så vil indberettede data i NIV overføres til visningssiden ved en daglig automatiseret kørsel omkring midnat. Således vil data på visningssiden altid være opdateret senest ét døgn efter at en given ventetid er opdateret i NIV. 1.2 Ny definition af forventet ventetid Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen gennemgik primo 2010 den eksisterende definition af forventet ventetid i sammenligning med hvad der i praksis bliver indberettet og vist på Det blev i den forbindelse besluttet at udarbejde en ny definition, som ligger tættere op af det, der i praksis registreres (dette blev kortlagt i en spørgeskemaundersøgelse hos brugerne). Derfor er definitionen for forventet ventetid nu med udrulningen af NIV ændret efter nedenstående. Definition hidtil: Maksimal ventetid for den næste ukomplicerede patient (uger) Ny definition: Ventetiden til næste ledige tid for den patient, som ikke kræver særlige kliniske hensyn (uger) I egentlig forstand er der således ikke tale om en ny definition, men blot en tydeliggørelse af hvad der i praksis hidtil er blevet indberettet. 1.3 Kontaktadresse ved spørgsmål Ved spørgsmål til indberetningen i NIV, kontakt da 1

6 2 Grundlæggende forudsætninger for anvendelse af NIV For at kunne anvende NIV skal følgende grundlæggende forudsætninger være opfyldt. Brugere skal have en digital medarbejdersignatur Brugere skal oprettes i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugerstyringssystem (SEB) se bilag 2 Adgang til NIV Ved almindelig indberetning gå til siden i din browser. Her vil du se indgangssiden til Det offentlige log-in-fællesskab - NEMLOG-IN, som log-in foregår igennem. Først klikkes på fanen Log på Digital Signatur 2

7 Er det første gang du anvender systemet, så se bilag 2 Adgang til NIV for vejledning i forbindelse med adgang til NIV Har du anvendt systemet tidligere, så skal du logge på ved at klikke OK. Der dukker en boks op, hvor du skal indtaste dit password til din digitale signatur og klikke OK. Når du har logget på, omdirigeres du automatisk til indberetningssystemets indgangsside. Her er et antal faneblade afhængig af hvilke adgange du er blevet oprettet med. Det vil typisk være følgende faneblade: Udtræk af ventetider Indberetning 3

8 3 Indberetning 3.1 Første gang der indberettes Hvis du skal indberette ventetider, så vælger du på forsiden fanebladet Indberetning. Klik herefter Gå til indberetning Valg af organisation Du ser nu indberetningstrin 1 af 4. Her vælger du i drop-down menuen det sygehus du ønsker at oprette ventetider for. De sygehuse, du kan se i drop-down menuen, afhænger af, hvilke sygehuse du er oprettet med adgang til i SEB. Mangler der sygehuse, skal du derfor kontakte din SEB-administrator for at få udvidet din adgang. Se bilag 2. 4

9 Klik herefter Fortsæt Valg af behandlinger Du ser nu indberetningstrin 2 af 4. Her kan du se de behandlinger, som den valgte organisationstype som udgangspunkt er oprettet til at kunne indberette på. Derfor vil du sandsynligvis, første gang du indberetter, se mange flere behandlinger, end hvad der er relevant for dig. Denne oversigt vil efterfølgende kunne målrettes via favoritfunktionen, så man kun ser de behandlinger, man normalt indberetter ventetid for (se afsnit 3.2.1). Sæt flueben ved de behandlinger du ønsker at indberette ventetider for. Man kan finde frem til behandlinger indenfor en bestemt behandlingsgruppe ved at klikke på denne i listen af behandlingsgrupper øverst på siden. Herefter vil man automatisk blive dirigeret nedad på siden, hvor de pågældende behandlinger findes. 5

10 Man kan også søge efter en given behandling ved at indtaste minimum 3 tegn i feltet under søgefaciliteten. Alle behandlinger, der ligger indenfor søgeteksten, vil blive vist. Sæt flueben ved den/de behandlinger der skal indberettes på. Man kan skjule panelerne på siden, med hhv. 1) behandlingsgrupper og 2) søgefacilitet, ved at klikke på de røde pile-knapper helt til højre på siden. Når de ønskede behandlinger er valgt klik fortsæt. Dette kan gøres enten øverst til højre på siden eller under hver behandlingsgruppe. Det er lige meget, hvilken Fortsæt -knap der benyttes Indberetningsside Du kan nu se indberetningstrin 3 af 4. Her vises de behandlinger, som blev valgt på foregående side. 6

11 Behandling Ventetidstyper Behandlinger Fluebenet ud for behandlingstitlen betyder, at der indberettes for pågældende behandling. Skemaet bliver dermed valideret for indtastning under denne behandling. Man kan fravælge en behandling i indberetningen ved at fjerne fluebenet, og dermed fjerne ventetiden fra visningssiden Ventetid og ventetidstyper Fluebenet valgt ud for de forskellige ventetidstyper (fx Udredning, Behandling ved indlæggelse mv.) betyder, at der indberettes for pågældende ventetidstyper. Som default er alle ventetidstyper valgt under behandlingerne og vil dermed også blive valideret, når systemet validerer indberetningen. Man kan fravælge en ventetidstype i indberetningen ved at fjerne fluebenet. Når man har fravalgt de irrelevante ventetidstyper, kan man indtaste ventetiden (indberettes som hele antal uger jf. definition af forventet ventetid, beskrevet i introduktions-afsnittet). Når man har udfyldt ventetiderne, forsvinder det røde X- symbol. 7

12 Hvis en indtastet ventetid afviger markant fra andre organisationers indberettede ventetider indenfor samme kategori, så dukker der en gul advarselstrekant op ud for den givne ventetidstype. Advarselstrekanten bliver vist både ved afvigende meget lave eller meget høje ventetider. Man kan dog godt gennemføre indberetning af en ventetid, selvom der er en advarsel Adgang for udenregionspatienter Fluebenet Ja under adgang for udenregionspatienter indikerer, om der for den givne behandling er lukket for udenregionspatienter eller ej. Ønsker man at indberette, at der er lukket for udenregionspatienter, fjernes fluebenet således. Hvis ventetiden ikke umiddelbart giver anledning til at lukke for udenregionspatienter, skal årsagen til lukningen angives i et fritekstfelt, der vises når man fjerner krydset i Adgang for udenregionspatienter Adgang for udenregionspatienter Afdelingsinformation Øverst på siden kan man indsætte Generel afdelingsinformation. Denne afdelingsinformation sættes automatisk på alle behandlinger. Generel afdelingsinfo 8

13 Det er kun muligt at vælge mellem afdelinger, der er underliggende den SORorganisation (sygehus), som man indberetter for. Hvis en behandling, der indberettes ventetid for, ikke udføres på den afdeling som er valgt under Generel afdelingsinformation - så kan man ud for den givne behandling overskrive den generelle afdelingsinformation ved at klikke på Overskriv generel afdelingsinfo. På denne måde kan man indberette ventetider for behandlinger på flere forskellige afdelinger på en gang. Overskriv generel afdelingsinfo Bemærkninger Har man bemærkninger til organisationens ventetider indenfor den givne behandling, så tilføjes de i bemærkningsfeltet. Bemærkningerne vil blive vist sammen med de indberettede ventetider på visningssiden. Bemærkninger kunne f.eks. være at patienter i pakkeforløb har kortere ventetid, at der må påregnes længere ventetid i ferier, at ventetiden til robotoperation er x antal uger osv. Bemærkninger 9

14 Koder I listen af SKS- og/eller ICPC-koder kan du sætte flueben ved hvilke koder ventetiderne indenfor den givne behandling dækker over i jeres organisation. Koder Indberetning og validering Når skemaet er udfyldt, så klik Gem på siden øverst til højre. Indberetning - Er skemaet korrekt udfyldt, dirigeres man videre til en kvitteringsside - Er skemaet ikke korrekt udfyldt, da dukker der en fejlmeddelelse op. Ret fejlen og klik Gem igen. Derefter dirigeres videre til kvitteringssiden. Ex 10

15 3.1.4 Kvitteringsside Er siden korrekt udfyldt, vil du se en kvitteringsside med alle de indberettede oplysninger. Denne side kan du eventuelt vælge at printe. 3.2 Fremtidige indberetninger og favoritfunktion Opret favorit-funktion for indberetning af ventetider En såkaldt favorit gør din indberetning nemmere og husker valg af organisation og behandlinger. Således kan man springe trin 1 ( Vælg organisation ) og trin 2 ( Vælg behandlinger ) over i indberetningen. Det vil sige man fra NIV s forside springer direkte til trin 3 ( Udfyld indberetning ). Hver bruger kan have flere favoritter, fx hvis brugeren ønsker fx at have én/flere favoritter pr. organisation, som brugeren har rettighed til at indberette for. Når man skal oprette en favorit skal man således vælge favoritorganisation og favoritbehandlinger. I eksemplet nedenfor er vist oprettelsen af en favorit navngivet Herning_diskusprolaps, hvor Regionshospitalet Herning er favoritorganisation og diskusprolapsbehandling er favoritbehandlinger. Ex. Der logges på NIV som sædvanlig og fanebladet Indberetning vælges. Organisationen til den ønskede favoritfunktion vælges dernæst under trin 1. 11

16 Dernæst vælges behandlinger til den ønskede favoritfunktion under trin 2. Under menupunktet Favoritter vælges Rediger favoritter. Dernæst skal du navngive favoritten ved at indtaste det ønskede navn i tekstfeltet, der dukker op. Da man ude fra forsiden vil have adgang til alle sine favoritter uanset, hvilken organisation de er tilknyttet, anbefales det i favoritnavnet at angive, hvilke organisation det drejer sig om ligesom i det viste eksempel. Hvis man både anvender favoritter til indberetning og udtræk af ventetider anbefales det også at angive, om der er tale om en udtræksfavorit eller en indberetningsfavorit. Klik dernæst Gem for at gemme favoritten. Er din favorit blevet gemt med succes, vil der dukke en meddelelse op om dette. Nu er favoritten oprettet. 12

17 3.2.2 Benyt favorit-funktion for indtastning af ventetider Når du fremover vil lette din indberetning af ventetider ved at benytte din(e) favorit(ter), skal du gøre som nedenfor beskrevet. Der logges på NIV som sædvanlig. Dernæst vælger du din favorit under menupunktet Favoritter på forsiden. I eksemplet nedenfor har brugeren oprettet to favoritter. Vælg den ønskede favorit ved at klikke på denne. Herefter vil du automatisk blive dirigeret til trin 3 ( Udfyld indberetning ), og kan her se de senest indberettede ventetider under denne favorit. I eksemplet er valgt favoritten Herning_diskusprolaps (se punkt ). 13

18 3.2.3 Slet favorit-funktion for indtastning af ventetider Hvis man ønsker at slette en tidligere oprettet favorit, så gøres det som nedenfor beskrevet. Der logges på NIV som sædvanlig. Dernæst vælger du fanebladet Indberetning og klikker Gå til indberetning. Du vælger organisation under trin 1 og klikker Fortsæt. Under trin 2 klikker du på menupunktet Favoritter og klikker Rediger favoritter. 14

19 I boksen, der dukker op, kan du se alle favoritter under den valgte organisation. Sæt flueben ved den/de favoritter, du ønsker at slette og klik Gem. Er din favorit blevet slettet med succes, vil der dukke en meddelelse op om dette. Nu er favoritten slettet. 4 Udtræk af ventetidsdata 4.1 Første gang der laves udtræk Log på NIV som sædvanlig via SEB. Hvis du ønsker at lave et udtræk af ventetider, så vælger du på forsiden fanebladet Udtræk af venteliste. 15

20 Klik dernæst Gå til udtræk af ventetider Valg af behandlinger Du ser nu trin 1 af 2. Her vælger du den/de behandling(er), du ønsker at udtrække ventetider for. Siden til valg af behandlinger under udtræk fungerer ligesom siden til valg af behandlinger under indberetning se afsnit Klik dernæst Fortsæt Valg af organisationer Du ser nu trin 2 af 2. Under Organisation vælger du de organisationer, du ønsker at udtrække data for, ved at sætte flueben. Der er mulighed for at vælge mellem hhv. offentlig/privat og hele landet/specifikke regioner. 16

21 4.1.3 Valg af periode Under periode kan du ved at sætte flueben vælge, om du ønsker at trække enten de senest indberettede ventetider for de valgte behandlinger og organisationer eller alle historiske data (historiske data går kun tilbage til d. 10. august 2011, hvor NIV blev sat i drift). Yderligere kan du afgrænse udtræksperioden ved at skrive dato i felterne Fra dato og Til dato (skriv som dd-mm-åååå fx skrives 10. oktober 2011 skrives som ) Generer og gem udtræk Tryk Generer udtræk for at danne udtrækket. Når udtrækket er dannet aktiveres de tre knapper nedenfor her kan du vælge om du vil åbne/gemme data som XML, CSV eller semikolonsepareret fil (sidstnævnte kan åbnes og gemmes i Excel). 4.2 Fremtidige udtræk og favoritfunktion Opret favorit for udtræk af ventetidsdata En såkaldt favorit gør dit udtræk nemmere, hvis du har brug for ofte at lave det samme udtræk. Din favorit husker dine udtræksindstillinger (behandlinger, organisationer og periode), og man kan således springe trin 1 og trin 2 over og gå direkte til Generer udtræk. I eksemplet nedenfor er vist oprettelsen af en favorit navngivet ADHD_Autisme, hvor behandlinger for ADHD og autisme er favoritbehandlinger og valgt for alle offentlige hospitaler i Region Syddanmark. 17

22 Ex. Der logges på NIV som sædvanlig og fanebladet Udtræk af ventetider vælges. Favorit-behandlinger vælges dernæst under trin 1. Du ser nu trin 2. Vælg organisationer og periode. Under menupunktet Favoritter vælges dernæst Rediger favoritter. Dernæst skal du navngive favoritten ved at indtaste det ønskede navn i tekstfeltet, der dukker op. Hvis man både foretager indberetning og udtræk af ventetider anbefales det i navngivningen at gøre opmærksom på, at der er tale om en udtræksfavorit, så man ikke forveksler den med sine indberetningsfavoritter. Klik dernæst Gem for at gemme favoritten. 18

23 Er din favorit blevet gemt med succes, vil der dukke en meddelelse op om dette. Nu er favoritten oprettet Anvendelse af favorit-funktion til udtræk af ventetider Når du fremover vil hente dit tidligere specificerede udtræk frem ved at benytte din favorit(ter), skal du gøre som nedenfor beskrevet. Der logges på NIV som sædvanlig. Dernæst vælger du din favorit under menupunktet Favoritter på forsiden. I eksemplet nedenfor har brugeren oprettet to favoritter. Vælg den ønskede favorit ved at klikke på denne. Herefter vil du automatisk blive dirigeret til trin 2. I eksemplet nedenfor er valgt favoritten ADHD_Autisme (se punkt 4.2.1). Klik Generer udtræk og vælg dernæst om du vil gemme som XLM, CSV eller semikolonsepareret fil (sidstnævnte kan åbnes og gemmes i Excel). 19

24 4.2.3 Slet favorit-funktion for udtræk af ventetider Hvis man ønsker at slette en tidligere oprettet favorit, så gøres det som nedenfor beskrevet. Der logges på NIV som sædvanlig. Dernæst vælger du fanebladet Udtræk af ventetider og klikker Gå til udtræk af venteliste. Under trin 1 klikker du på menupunktet Favoritter og klikker Rediger favoritter. 20

25 I boksen, der dukker op sætter du flueben ved den/de favoritter, du ønsker at slette og klikker Gem. Er din favorit blevet slettet med succes, vil der dukke en meddelelse op om dette. Nu er favoritten slettet. 21

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Indberetning af rituel omskæring

Indberetning af rituel omskæring BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af rituel omskæring - Foretaget uden for klinikker og sygehuse Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave),

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITALSERVICEBOG. Tryk på link for at se mere. Hurtigt i gang (trin for trin) Log ind. Notifikationer. Bruger

VEJLEDNING TIL DIGITALSERVICEBOG. Tryk på link for at se mere. Hurtigt i gang (trin for trin) Log ind. Notifikationer. Bruger VEJLEDNING TIL DIGITALSERVICEBOG Tryk på link for at se mere Hurtigt i gang (trin for trin) Log ind Notifikationer Bruger Biler verificer bil/servicebog Servicebog (udført service mm) Smøreseddel (indkaldelse)

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Når du har indtastet www.google.dk i adresse-linien, skal du øverst til højre på skærmen klikke på linket igoogle. Du får nedenstående skærmbillede:

Når du har indtastet www.google.dk i adresse-linien, skal du øverst til højre på skærmen klikke på linket igoogle. Du får nedenstående skærmbillede: Hvad er igoogle? I stedet for det normale søgebillede med søgelinjen tilbyder Google dig muligheden for at oprette en personlig igoogle-side, der giver dig hurtig adgang til nøgleoplysninger fra Google

Læs mere

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG - Sådan lægger du din informationssikkerhedshåndbog om til de nye ISO- standarder 1. Opgrader til version 4.6.0 (eller senere)... 2 2. (Kun for brugere af

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Use cases... 2. IT Projekter... 2. Generelt Oprette IT Projekt... 2. Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3

Use cases... 2. IT Projekter... 2. Generelt Oprette IT Projekt... 2. Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 IT Projekter... 2 Generelt Oprette IT Projekt... 2 Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3 Generelt Oprette IT Projekt Fanebladene Generelt...

Læs mere

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Brugervejledning Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Version 3 Statens Serum Institut, juli 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Start

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på og klik på link til idep.web.

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på   og klik på link til idep.web. Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web Gå ind på www.dst.dk/idepweb og klik på link til idep.web. januar 00 Trin : Log ind på virk.dk med digital medarbejdersignatur

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Arrangementsoprettelse via ida.dk

Arrangementsoprettelse via ida.dk Arrangementsoprettelse via ida.dk 22. januar 2016 Indhold Log ind og link til arrangementsoprettelse... 2 Opret dit arrangement... 3 Titel og datoer... 4 Fakta om afmeldingsfrist... 4 Sted og Region...

Læs mere

Ny release til AutoCore Portalen / Salg

Ny release til AutoCore Portalen / Salg Ny release til AutoCore Portalen / Salg 30. marts 2014 Overblik og vejledning til nye funktioner Overblik over nye funktioner i Salgsportalen Kære Bruger, Søndag den 30. marts opdateres Salgsportalen med

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen Forord UMS Velkomst modulet giver mulighed for at give de kommende studerende et godt førstehåndsindtryk ved skolestart - den indledende kontakt til de studerende er umådelig vigtig. Velkomst modulet består

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere