Kvik-guide til ny Karbase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvik-guide til ny Karbase"

Transkript

1 Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger data i et skema Navigering og valg i skemaerne Opret ny indlæggelse / forambulant besøg hos tidligere registreret patient Tilføj oplysninger til registreret patient (udskrivning, follow-up mv.) Hvordan indtaster man et gammelt skema i den nye Karbase? Log-in skærmen Her indtastes det brugernavn og password, som man har fået tildelt. Ud fra det ved programmet hvilken afdeling man kommer fra. Hvis man ønsker at ændre password, eller at tilføje nye brugere, kan dette gøres ved at kontakte Leif Panduro Jensen på eller tlf Her vil løbende være meddelelser om fx systemændringer, midlertidig nedlukning af Karbase osv.

2 Opret helt ny patient i Karbase Man begynder i startbilledet med at klikke på søg/opret. Herefter indtastes cpr-nummer, fornavn og efternavn til højre i skærmbilledet. Derefter klikkes på knappen Opret patient.

3 Når det er en helt ny patient vil man herefter automatisk få åbnet nedenstående skærmbillede, hvor alle oplysninger kan indtastes på én gang: Her indtastes forløbsbeskrivelsen, der er det samme som navnet på det problem patienten kom med. Man kan skrive den tekst man vil, men det er en god ide at bruge beskrivelser som fx iskæmi højre ben, der kan bruges over lang tid. Ideen er, at man kan samle et antal indlæggelser, ambulante besøg mv. under samme forløb, hvis problemet er det samme, fx gentagne besøg med iskæmi af højre ben. Beskrivelsen bruges kun til at skabe overblik for de patienter, der har mange indlæggelser for forskellige problemer. Forløb start er datoen for første kontakt i forløbet. Kan springes over, så indsættes dags dato automatisk. Dato kan indtastes som fx 030, eller man kan klikke på vis kalender og få mulighed for at vælge den dato man ønsker fra en elektronisk kalender Da det er første indlæggelse / ambulante besøg, er kontaktstart det samme som forløbsdatoen. Efterlad den blank, så indsættes forløbsdato automatisk. Kontakttypen er indlæggelse, daghospital osv. Kan anvendes hvis man vil, men i Karbase vil det jo ofte være afgjort af skemaet man vælger, enten ambulant eller indlæggelse. Kan springes over. Udførelsesdato springes over. Skema skal vælges her. Kun de skemaer der er mulige at knytte direkte til et forløb og en kontakt er valgbare i listen, hvor de vigtigste er indlæggelse og forambulant. Til slut trykkes på opret -knappen, patienten oprettes, og det valgte skema åbnes til indtastning. 3

4 Hent patient søg efter patient Efter at man har logget sig ind i Karbase mødes man af dette billede: Hvis man bare skal hente en patient, man ved allerede er i registret, og man kender det fulde cpr-nummer på, kan man indtaste det her og klikke på hent patient knappen. Ellers klikkes på søg / opret knappen, hvorefter man kommer til søgebilledet: 4

5 I søgebilledet til venstre på skærmen kan man skrive de oplysninger man kender: dele af et cpr-nummer, dele af fornavn eller efternavn. Vær opmærksom på, at søgningen vil hente alle, hvor oplysningerne findes, uanset om det er i starten eller længere inde i cpr og navn. Hvis man fx skriver 0 i cpr-nummer vil man både få dem der er født den. i hver måned, men også de, der er født i januar måned (fx 0 ) eller ligefrem har 0 i løbenummeret. Det samme gælder for navnene. Når man har skrevet de oplysninger man kender, trykker man på søg efter patient hvorefter der kommer en liste over fundne patienter nedenfor. De patienter der findes er både fra éns egen afdeling og fra andres. Man kan bladre i listen og vælge en patient ved at klikke på vedkommende og trykke knappen vælg patient. Hvis man vælger én fra en anden afdeling vil det blive opfattet som en helt ny oprettelse af patienten på egen afdeling (se dette), mens en kendt patient blot åbnes for rettelser og tilføjelser. Efter at man er færdig med at arbejde med en patient, vil patientens cpr mv. fremgå i rammen til venstre, men der er stadig mulighed for øverst at skrive et nyt cpr-nummer og trykke hent patient, hvorefter man skifter til den nye patient. 5

6 Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Når en patient er fundet frem får man den viste oversigt over patienten, der altid er opbygget på en ensartet måde: I venstre side er en ramme med oversigt over patientens skemaer mv., i højre side ses relevante oplysninger for det man har klikket på i venstre side. Den venstresidige ramme fungerer fuldstændigt på samme måde som Windows Stifinder (= Explorer på engelsk) når man kigger på filer på harddisken; Øverst står patientens cprnummer og navn, herunder står alle forløb på patienten listet, med det nyeste øverst. Man ser at der står + og - ud for de forskellige forløb-kontakter skemaer, og som i stifinder vil man ved at klikke på plus-tegnet udfolde de skemaer der ligger nedenunder, mens man pakker dem sammen igen ved at klikke på minus-tegnet. Patient - CPRnummer Ovenfor ses den højresidige ramme, når man har klikket på patientens cpr-nummer. Som det ses kan man rette cpr-nummeret, hvilket meget sjældent skulle være nødvendigt. Samtidig kan navn og kommunenummer indskrives. Bemærkningsfeltet bruges ikke. Når oplysninger er rettet efter ønske skal man huske at klikke på Gem, ellers gemmes oplysningerne ikke. Nederst ses knappen opret forløb. Hvis man klikker her oprettes et nyt forløb under patienten, se yderligere nedenfor. Man kan også i stedet klikke på kombineret oprettelse, hvilket åbner det vindue nævnt tidligere, hvor man kan oprette et samlet forløb kontakt skema, hvilket jo oftest vil være nødvendigt, da man ved et nyt forløb også skal indtaste skemaoplysninger. 6

7 Forløb Når man klikker på et forløb i venstre ramme fås forløbs-oplysninger i rammen til højre (i eksemplet er klikket på forløbet iskæmiske sår ve. ). Her har man mulighed for at angive et navn på forløbet. Det er hensigtsmæssigt at lave en beskrivelse, der kan omfatte alle senere kontakter, dvs. indlæggelser og ambulante besøg, for samme lidelse. Man kan yderligere hvis man ønsker det angive en start- og slutdato for forløbet, typisk datoen for første kontakt med patienten for det aktuelle problem. Kommentarfeltet bruges ikke. Når oplysningerne er angivet klikker man på gem for at gemme oplysningerne. Man kan også klikke på slet, men i så fald slettes også alle underliggende kontakter og skemaer permanent, så pas virkelig på med denne funktion, det står ikke til at redde. Under forløbet kan oprettes et vilkårligt antal kontakter ved at klikke på opret kontakt, se nedenfor. 7

8 Kontakt 3 3 Når man har klikket på en kontakt i venstre ramme får man mulighed for at rette oplysninger knyttet til kontakten i rammen i højre side. Meget få af disse oplysninger er nødvendige, og de fleste kan derfor springes over, bortset fra kommunekoden, der altid skal angives. Hvis man alligevel ønsker at indtaste dem, vil start- og stop dato typisk svare til indlæggelses og udskrivelsesdato, men disse skal alligevel angives i skemaerne. Kontakt-typen er enten indlæggelse, daghospital eller ambulant. Eftersom dette også ligger implicit i hvilket skema man hægter på er det ikke nødvendigt at angive. Kommentarfeltet bruges ikke. Når man har indtastet eller rettet i oplysningerne skal man huske at klikke på gem. Man kan også slette en kontakt ved at klikke på slet, men husk at alle underliggende skemaer dermed også slettes, så det skal anvendes med varsomhed. Til hver kontakt kan angives et skema, som ved klik på opret skema oprettes og åbnes for indtastning. Der er strenge regler for hvilke skemaer der kan åbnes under kontakt, og under hinanden, og kun de tilladte vil være valgbare i menuen. Typisk under kontakt kan man oprette et forambulant eller indlæggelses-skema, men også varicer, almen follow-up og forskningsskema er en mulighed. Med få undtagelser kan kun oprettes ét skema under en kontakt, men dette vil også fremgå af hvilke skemaer, der er tilgængelige for valg under en kontakt, hvor der allerede er tilknyttet et skema. Dvs. at man sædvanligvis skal oprette en ny kontakt hver gang pt. ses på ny, hvad enten det er forambulant, indllæggelse, varicer etc. 8

9 Skema 3 Når man i venstre ramme har valgt et skema, ligegyldigt hvilket, er der også tilknyttet nogle muligheder i den højresidige ramme. 3 Øverst står der Patientbehandlingen udført. Dette er en almen betegnelse for alle de registre der bruger KMS-programmet, men i Karbase vil vi indtaste datoen hvornår skemaet er indtastet. Tilsvarende lige nedenfor, udført af skal indeholde initialerne på den, der har indtastet skemaerne. Kommentarfeltet anvendes ikke. Når man har indtastet / rettet i oplysningerne ovenfor skal man huske at klikke på gem for at gemme oplysningerne. Der er også en knap slet, hvor man har mulighed for at slette det aktuelle skema, samt alle underskemaer til dette. Sletningen kan ikke gøres om, så brug den varsomt. Herudover er der en knap udskriv der udskriver skemaet i PDF-format. Man skal have Adobe Acrobat Reader på PC en, for at kunne anvende funktionen, dette program er gratis. På den måde kan man få skemaet ud på papir. Knappen Udfyld fører til at det valgte skema åbnes for indtastning / rettelse. Man kan oprette underskemaer under de enkelte skemaer. Kun de skemaer der er valgbare som underskema til det pågældende vil være valgbare. Fx skal man klikke på skemaet indgreb for at få lejlighed til at oprette skemaet supplerende indgreb, da det sidste altid skal være knyttet til det første. Se tabellen nedenfor: 9

10 Skema Skemaet kan oprettes under disse skemaer Skemaer, der kan ligge ved siden af dette Forambulant Kontakt Follow-up Forskningsprojekter Indlæggelse Intet indgreb (konservativ behandling) Indgreb (kirurgisk / endovaskulært) Kontakt Forambulant Forambulant Indlæggelse Follow-up Forskningsprojekter Indgreb (kirurgisk / endovaskulært) Skemaer, der kan oprettes under dette Indlæggelse Intet indgreb Indgreb Intet indgreb Indgreb follow-up Forambulant Indlæggelse Indgreb Intet indgreb Supplerende indgreb Udskrivningsstatus Supplerende indgreb Indgreb Supplerende indgreb Ingen Udskrivningsstatus Udskrivningsstatus Indgreb supplerende indgreb Follow-up efter indgreb Follow-up efter Udskrivningsstatus ingen ingen indgreb Follow-up Kontakt intet indgreb ingen Forambulant indlæggelse varicer forskningsprojekter Død og amputation kontakt ingen ingen Varicer kontakt forskningsprojekter ingen Forskningsprojekter kontakt forambulant indlæggelse ingen Indskriv/rediger data i et skema Hver gang man opretter et nyt underskema åbnes det automatisk for indtastning. Hvis man i stedet ønsker at redigere oplysninger i et eksisterende skema, klikker man på det i venstre 0

11 ramme og klikker herefter på Udfyld i højre ramme. Der åbnes altid kun ét skema for indtastning, og dette skal afsluttes før man åbner et nyt. Hvis man forsøger at åbne et nyt skema uden at lukke et andet først, vil det blive lukket automatisk, og eventuelle nye data vil blive smidt bort. Husk derfor altid at vælge gem eller fremad nede i højre nederste hjørne før man går til nyt skema. Når data er indskrevet har man forskellige valgmuligheder i nederste højre hjørne. tilbage bruges kun i skemaer, hvor der er flere sider, hvor man kan gå tilbage til den forrige side. I Karbase er dette kun tilfældet for varice-skemaet, hvor der er 3 sider, alle øvrige har kun én side, og her vil knappen opføre sig som cancel. Tryk på Cancel knappen vil føre til at skemaet lukkes uden at data gemmes, fuldstændigt sv. t. at klikke på krydset i øverste højre hjørne. Tryk på Gem vil gemme indtastede data uden at skemaet forlades. Det kan være anvendeligt hvis man kaldes bort midt i en indtastning, så kan man trykke Gem selvom en del skemapunkter mangler, og de indtil da indtastede data er gemt og kan kaldes frem igen, hvis skemaet skulle være lukket når man vender tilbage. Knappen Fremad både gemmer og validerer skemaet, og hvis alt er i orden vil skemaet forlades, og man vender tilbage til patientens oversigtsbillede. Hvis der derimod påvises fejl i skemaet, returneres dette med markering af fejlen med rødt og beskeden øverst du blev returneret til denne side på grund af problemerne markeret nedenfor. I eksemplet ovenfor mangler follow-up datoen, der derfor er markeret med rødt. Hvis man alligevel afslutter skemaet her, fx ved at klikke på krydset oppe i højre hjørne, vil alle godkendte indtastninger være gemt, kun de udeladte eller fejlbehæftede vil ikke

12 være gemt. Det fører selvfølgelig til at man senere må finde værdierne og taste ind, hvilket er mere besværligt, så brug det så vidt muligt ikke.

13 Navigering og valg i skemaerne Først og fremmest kan man altid bruge musen til at markere valg, hoppe mellem menupunkterne mv. Ofte findes der også en tastaturgenvej, der kan gøre det samme, hvorved man kan undgå det meste brug af musen. Hvis man helt vil undgå brug af musen kræver det at man har en nyere Windows, og her aktiverer hjælp til handicappede, hvor man bl.a. kan flytte alle musefunktioner til tastaturet. Se nærmere i Windows hjælp. TAB SHIFT Man kan flytte frem mellem de enkelte felter ved at bruge <TAB>, tilbage mellem felterne ved at holde <SHIFT> nede og trykke <TAB>. Man kan naturligvis også klikke med venstre musetast på det felt man ønsker at taste ind. Skjulte felter En række felter i Karbase er skjult for indtastning indtil bestemte betingelser er opfyldt. I eksemplet vil muligheden for at indskrive tryk først fremkomme når man har valgt ankel, tå eller arm, men være skjult hvis man har valgt ikke målt. Når skjulte felter vises på skærmen er teksten altid i kursiv og højrestillet. Uoplyst ukendt værdi Hvis man ikke kan få værdien oplyst, som i eksemplet her hvor creatinin ikke er målt, skal man skrive et spørgsmåltegn. Det gælder for alle felter, datoer, tider, numeriske værdier osv. Hvis man ved indtastning opdager at man mangler værdien for et felt, som man kan få oplyst senere, skal man i stedet efterlade feltet tomt, og så vende tilbage senere og indtaste den rigtige værdi.? betyder at værdien aldrig kan fremskaffes. Datoer Datoer indtastes som 6 eller 8 cifre i formatet ddmm-[åå]åå. Århundredet behøves ikke at blive angivet, mellem 50 og 99 antages at være 900, at være 000. Man behøver ikke sætte adskillelsestegn mellem tallene, men kan gøre det hvis man vil. Til højre for menupunktet ses vis kalender. Hvis man klikker på dette kommer en lille kalender frem, hvor man kan klikke sig ind på den rigtige dato, der så automatisk indsættes i feltet. Tidspunkter Tidspunkter indtastes som fire cifre mellem 00:00 3:59. Man behøver ikke lave adskillelsestegn mellem timer og minutter, men kan gøre det hvis man vil. 3

14 Valgmenu enkelt listevalg (single liste) Der er flere muligheder for at vælge et punkt fra drop-down listerne. Med musen kan man klikke på det lille pilesymbol til højre i menupunktet og derved få hele listen frem. Man kan så klikke på det ønskede, der herefter vil være valgt og fremgå af boksen, når menulisten forsvinder igen. Man kan også bruge op- og ned-pil til at bladre ned til det ønskede punkt, når man så går videre med <TAB> vil punktet være valgt. Endelig kan man trykke på det tal som sv.t. menupunktet på Karbase-skemaet, hvor man så vil rykke ned til det ønskede. Hvis menupunktet ikke har tal kan man trykke på det første bogstav i stedet. Valgmenu flere listevalg (multiliste) Multi-listerne vil altid stå åbne med præsentation af op til de første 0 valgmuligheder, hvis der flere vil der være en scroll-bar. I denne liste kan man altså vælge mere end én værdi. Hvis man bruger tasterne som ovenfor anført, eller bare klikker på et punkt, vil dette punkt være valgt. Hvis man ønsker at vælge mere end én værdi er man nødt til at bruge musen, hvor man så holder <Ctrl>tasten nede mens man med musen klikker på de yderligere punkter man ønsker. Hvis man klikker to gange på et menupunkt slås valget af dette fra igen, hvis <Crtl> stadig er holdt nede. De menupunkter man har valgt vil altid være fremhævede med hvid skrift på mørkeblå baggrund., som i eksemplet, hvor hæmatom og randnekrose er valgt. Radiobuttons Ved radiobuttons er alle valg synlige på skærmen, og man sætter en prik ud for det ønskede. Der kan kun vælges ét punkt fra menuen. Man kan klikke med venstre musetast på det ønskede, eller man kan flytte valget frem og tilbage med sidepile. Man kan også bruge mellemrumstasten til at vælge med. Checkbox I en checkbox kan man vælge mere end ét menupunkt fra menuen. I eksemplet kan man vælge både højre og venstre side. Med musen klikker man blot begge steder. Hvis man fortryder klikker man blot igen, der hvor man vil slå markeringen fra. Med tasterne kan man bevælge sig gennem menupunkterne med sidepile og vælge med mellemrumstasten. 4

15 Enkeltkoder Diagnose- og behandlingskoder kan indtastes direkte i feltet, eller man kan vælge koden fra en liste ved at klikke på sæt kode. Når man vælger fra listen indsættes koden automatisk i feltet. Hvis man vælger en ny, overskrives den gamle automatisk. Husk at sætte D foran diagnoser eller K foran operationskoder, som altid ved SKS-koder. Enkeltkoder + tillægskoder Hvis der i stedet står tilføj kode til højre for feltet betyder det, at for hvert valg fra listen tilføjes koden til den forrige, adskilt med et plustegn, dvs. som en beskrivende tillægskode. Man kan også blot indskrive koderne selv, adskilt af +. Bi-diagnoser eller supplerende behandlingskoder Supplerende koder, enten som bi-diagnoser eller yderligere behandlingskoder, kan angives i det antal man ønsker. Selve indtastningsboksen er som de øvrige, og man kan indskrive koderne direkte, ved tillægskoder, adskilt af +. Også her kan vælges fra en liste ved klik på det højresidige tilføj kode. Hvis man ønsker mere end én bi-diagnose / supplerende behandlingskode klikker man blot på + -knappen til venstre for indtastningsboksen, hvorefter der fremkommer en ny indtastningsboks nedenfor. Man kan tilføje så mange man ønsker. Hvis man har åbnet for mange, kan de fjernes igen ved at trykke på - -knappen. Bemærk at bi-diagnoser eller supplerende behandlingskoder har selvstændig betydning, i modsætning til tillægskoder, der blot giver yderligere beskrivelse af en kode, og derfor sættes direkte ved koden, adskilt af et +tegn. 5

16 Opret ny indlæggelse / forambulant besøg hos tidligere registreret patient Først findes patienten frem som vist tidligere. I venstre ramme ses nu de eksisterende forløb kontakter og skemaer. Det første man skal tage stilling til, er om den nye indlæggelse / forambulante besøg naturligt hører til i et allerede eksisterende forløb. Hvis der fx er et forløb der hedder iskæmi højre ben og patienten nu igen har problemer med højre ben, vil det være naturligt at oprette en ny kontakt under det eksisterende forløb, og så oprette skemaet under denne nye kontakt. Dette gøres ved at klikke på det ønskede forløb i venstre ramme og så klikke på opret kontakt i højre ramme. Når man så har oprettet en kontakt, vil denne være aktiv automatisk, og man kan fortsætte med i højre ramme at vælge og oprette det relevante skema (se punkt 3 under kontakt ovenfor), der så automatisk vil blive åbnet for indtastning. Kun de skemaer, det er muligt at oprette som underskema vil være mulige at vælge i underskema-menuen. Hvis der derimod ikke findes et eksisterende forløb hvor den nye indlæggelse naturligt passer ind skal man oprette et helt nyt forløb inkl. kontakt og skema. Dette gøres mest hensigtsmæssigt ved kombineret oprettelse som vist tidligere. 6

17 Tilføj oplysninger til registreret patient (udskrivning, follow-up mv.) Under alle skemaer kan oprettes relevante underskemaer, sådan at de naturligt hører sammen. Fx kan et udskrivnings-skema kun oprettes under et skema med indgreb. Se alle mulighederne her. Man starter med i venstre ramme at klikke på det relevante skema, man vil oprette et underskema under, og så i højre ramme at vælge det relevante skema i nederst i underskema-menuen. Hvis det skema man havde tænkt sig ikke står her, er det fordi man ikke kan oprette det under det skema man har valgt i venstre ramme. Når man herefter klikker på opret underskema oprettes det valgte, og åbnes samtidig for indtastning. 7

18 Hvordan indtaster man et gammelt skema i den nye Karbase? Der er sket nogle mindre ændringer i nogle af datapunkterne i den nye Karbase, som der skal tages højde for hvis man indtaster fra et gammelt skema. Det allervigtigste er, at alle de steder hvor der før stod 9-taller = uoplyst, skal der nu i stedet skrives?, et spørgsmålstegn. De øvrige ændringer er resumeret nedenfor, med angivelse af hvad skemaets værdi skal ændres til, hvis det er et gammelt skema. Skemapunkt Gamle værdier ændres til: Socialt Indtastes ikke plejebehov + : samme 3 ændres til 4 ændres til 3 Diabetes 0 uændret + ændres til ændres til Hypertension 0 + uændret ændres til ændres til Hæmoglobin + Creatinin Komma eller punktum skal altid angives Segmentært Blodtryk 999 på begge sider ændres til valg af ikke målt 999 på enkelt side angives nu med I ASA-score Nyt punkt, angives enten med? eller værdien findes på anæstesi-skemaet 8

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING

APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING APB VEJLEDNING DIT ARBEJDSMILJØ - VORES LØSNING APB vejledning Savner du et system, der kan gøre håndteringen af dine dokumenter lettere og mere overskuelig? Berners APB-system er et enestående værktøj,

Læs mere

Emini PeopleTrust. Kandidatweb

Emini PeopleTrust. Kandidatweb Emini PeopleTrust Kandidatweb Indholdsfortegnelse 1. Kandidatweb... 3 1.1. Kalender... 4 1.2. Mine opgaver... 6 1.3. Åbne opgaver... 7 1.4. Timesedler... 8 1.5. Lønsedler... 9 1.6. Breve/mail... 10 1.7.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Medusa apparaturportal

Medusa apparaturportal Medusa apparaturportal Brugermanual Dette er en vejledning til den medicotekniske apparaturportal. Via portalen kan du bestille service på medicoteknisk apparatur og få et komplet overblik over afdelingens

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere