SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29: Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi"

Transkript

1 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM NEHÅLLER ELEKTRISKA ELSCHEMAN FJERN DE MIDTERSTE SIDER MED ELSKEMAERNE MOTORLÅS STARTSPÆRRE EXTRA TILLBEHÖR MED COBRA BUS TILBEHØR MED COBRA BUS GÅNG TILLÄGGSMODULER DGANG TIL EKSTRA MODULER OBSERVERA! Innan installationen påbörjas ska minuskabeln från batteriet kopplas från. Koppla inte tillbaka kabeln förrän installationen är klar. Detta system är kompatibelt med motorfordon som har ett 2-voltsbatteri med jordad minuspol. OM DET BEGÄRS PÅ FORDONETS STALLATIONSBLAD HVIS DETTE PÅKRÆVES PÅ KØRETØJETS STALLATIONSARK ANSLUTNG AV URSPRUNGLIG SIRÉN (se schema C) TILSLUTNG AF ORIGALT HORN (se skema C) NEGATIV UTGÅNG SYSTEM KOPPLAT NEGATIV UDGANG; TYVERIALARM AKTIVERET ADVARSEL! Kobl det negative kabel fra batteriet inden installationen, og tilslut det først, når installationen er afsluttet. Denne tyverialarm er kompatibel med køretøjer med 2 V batteri med negativ jordforbindelse.

2 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 2 S ELEKTRISKA ANSLUTNGAR Studera medföljande scheman och var uppmärksam på följande: Alla kablar som är anslutna till konstant +2V skall avsäkras med en säkring med passande kapacitet och skall vara ansluten i närheten av anslutningspunkten i fordonet. För larmcentralen skall det monteras en säkringshållare på den röda kabeln. Välj en 5 A säkring då det är ett fordon med Power Blinker eller en 5 A säkring då det är ett fordon med Logic blinker anslutning. Notering: Det medföljer inte säkringshållare eller säkring med larmsatsen. För larmsatser med siren med inbyggd batteribackup skall det monteras en säkringshållare med en 3 A säkring på den röda kabeln. Notering: Det medföljer inte säkringshållare eller säkring med larmsatsen. Klipp av kabelskon från den Gul/Blå kabeln (kablage till sirenen), om det är en larmsats med siren med backupbatteri. Den Gul/Blå kabeln löds ihop med Vit kabel i position 0 på huvudkontakten. Jordanslutningen skall vara ansluten till en befintlig orginal jordpunkt i fordonet. Notering: Alla anslutningspunkter mellan larm och fordonet skall lödas. Använd dessutom isolertejp och buntband. S. Produkten är utrustad med flera olika utgångar som kan generera de nödvändiga signalerna för att aktivera blinkers: power blinker och logic blinker. Power blinker eller logic blinker är förprogrammerat beroende av vilket CANBUS protokoll som används till kommunikationen med fordonet. Se det fordonsspecifika monteringsschemat för anslutning av blinkerskablarna. Konfiguration av CANBUS. Produkterna i Cobra 44XX serien är utvecklat för att stödja flera olika CANBUS protokoll för kommunikation med fordonet. Alla larmsystem förutom 4485 är fabriksinställda till vissa VW, medan 4485 är fabriksinställt till Opel. Följande är nödvändigt om du önskar att använda larmsystemet till andra bilmärken: - Morpheus programvara, som kan laddas ned från - En Cobra uppdateringsmodul till PC. - En dator med seriell port (USB port går också bra tillsammans med en Seriell till USB adapter). Konfiguration av bilmärke och bilmodell är nödvändig för att larmsystemet skall kunna fungera. Det är möjligt att programmera larmcentralen med specifik mjukvara för en specifik bilmodell. Exempel på speciell mjukvara som innehåller flera bilmodeller: Håll knappen på kontrollpanelen intryckt under minst sekund inom de första 5 sekunderna efter tillkoppling av drivspänningen till larmcentralen (indikeras med korta blink på lysdioden på kontrollpanelen). Lysdioden på kontrollpanelen blinkar för att indikera att läget för val av bilmodell är igång. Antalet blink motsvarar det val som fabriken har programmerat (till exempel ett blink - paus - ett blink - paus). Antalet blink motsvarar radnumret i CANBUS tabellen för bilmärkets olika modeller (Brand Matrix). Ett kort tryck på knappen på kontrollpanelen gör att systemet hoppar till nästa rad i tabellen. Efter sista raden hoppar systemet tillbaka till första raden i tabellen. Byt rad till önskad bilmodell enligt tabellen genom att räkna antalet blink på lysdioden på kontrollpanelen. Notering: Om larmsystemet redan vid leverans från M.Sjöberg AB har fått en förprogrammerad bilmodell, så kommer denna rad i tabellen att automatiskt vara vald när drivspänningen tillkopplas till larmcentralen. Man behöver då inte gå in i läget för val av bilmodell utan kan direkt vänta ut lysdiodens blinkande tills det slutar enligt nedan. Vänta därefter cirka 20 sekunder på bekräftelse från lysdioden (lysdioden lyser med konstant sken), att programmeringsproceduren är klar (lysdioden har slocknat). Bryt drivspänningen och anslut den igen. Vänta därefter ända tills det snabba blinkandet har slutat. Detta betyder att konfigurationen lagrats. Kontrollera funktionen för den valda konfigurationen. Larmsystemet skall aktiveras när du trycker på låsknappen på original fjärrkontroll. Test av larmsystemet: Test av ultraljudsensorer: Hissa upp sidorutorna, aktivera larmet och sitt stilla inne i fordonet mer än 30 sekunder så att larmsystemet står i bevakningsläget. Rör dig inne i fordonet så att larmet utlöses och deaktivera larmsystemet med fjärrkontrollens öppna knapp. Notera att i vissa fordon frånkopplas ultraljudsensorerna automatiskt när sidorutorna är nedhissade, vilket bekräftas med svaga pip från sirenen vid aktivering av larmsystemet, så därför hjälper det inte att göra detta test genom att stå utanför kupén och sticka in något igenom sidorutorna. Test av motorhuvkontakt: Aktivera larmsystemet, vänta 30 sekunder, och öppna motorhuven. Larmet utlöses och deaktiveras med fjärrkontrollens öppna knapp. ELEKTRISKE TILSLUTNGER Tjek vedlagte skemaer og vær opmærksom på følgende. Alle ledninger som er sluttet til konstant plus skal beskyttes af en sikring med passende kapacitet og skal anbringes i nærheden af det positive tilslutningspunkt. For alarmmodulet skal der en monteres en sikringsholder på den røde ledning. Vælg en 5 A sikring hvis blinklysene er tilsluttes til et køretøj med Power Blinker, eller en 5 A sikring hvis det er bil med Logic blinker. Bemærk: Der medfølger ikke sikringsholder eller sikring med alarmen. For modeller med sirene med indbygget batteri backup skal der monteres en sikringsholder på den røde ledning med en 3 A sikring. Bemærk: Der medfølger ikke sikringsholder eller sikring med alarmen. Fjern kabelskoen fra den gul/blå ledning (kabelføring til sirene), såfremt det er en model med sirene med indbygget backup batteri. Den gul/blå ledning loddes ind på hvide hvide ledning i position 0. Stelforbindelsen skal vare afledt fra et original stelpunkt i køretøjet. Bemærk: Alle tilslutningspunkter mellem alarmen og køretøjet skal loddes. Husk også at anvende isolerbånd.. Produktet er udstyret med to forskellige udgange, som er i stand til at generere de nødvendige kommandoer til aktivering af blinklysene: powe blinker og logic blinker. Power blinker eller logic blinker er forhåndsprogrammeret afhængigt af CAN BUS protokollen til kommunikation med køretøjet. Se det vognspecifikke monteringsskema for montering af blinksignal ledninger. Konfiguration af CAN BUS. Produkterne i Bridge 4400 serien er udviklet til at understøtte forskellige CAN BUS protokoller til kommunikation med køretøjet. Alle systemer på mær 4485 er fabriksindstillet til visse VW, mens 4485 er fabriksindstillet til Opel. Følgende er nødvendigt hvis du ønsker at anvende den til et andet mærke. - Morpheus software, som kan downloades fra (professional area). - Et Cobra opdateringsmodul til PC. - En computer med seriel port. Konfiguration af mærket og valg af modellen er nødvendig for at systemet kan fungere. Det er muligt at indlæse specifik software i modulet til en bilmodel. Eksempel på speciel software som indeholder flere bilmærker på en gang: Hold knappen på kontrolpanelet nede i sekund i løbet af de første 5 sekunder (angives af hurtigt blink med LED en). LED en blinker for at angive, at der er opnået adgang til tabellen over køretøjskoder. Antallet af blink svarer til det val, som er blevet programmeret af fabrikken (eksempel vis et blink). Antallet af blink svarer til linjens nummer i tabellen over CAN koder. Hver linje i tabellen svarer til et andet grænsefladekort i kommunikationen. Tryk hurtigt på knappen på kontrolpanelet. Hvert tryk øger koden. Når maks. Antallet af disponible koder er nået, starter tællingen igen fra første linje Skift til linjen der svarer til antallet af blink fra LED en til angivelse af det ønskede grænsefladekort til kommunikation med køretøjet. Vent herefter cirka 20 sekunder på bekræftelse af (lysdioden lyser hele tiden), at programmeringsproceduren er blevet forladt (LED en lyser ikke). Kobl strømmen fra alarmen og tilslut den på ny. Vent herefter, indtil de hurtige blink er afsluttet. Dette betyder at konfigurationen har fundet sted. Kontroller funktionen i den valgte konfiguration. Tyverialarmen slås til når der trykkes på låse knappen på den originale fjernbetjening. Test herefter alarmen: Test af ultrasoniske sensorer: Rul ruderne op, slå alarmen til og sid stille inde i bilen i mere end 30 sekunder, hvorefter alarmen går i gang. Bevæg dig og alarmen går igang, slå den fra ved at trykke på åbne knappen på bilens originale fjernbetjening. Bemærk at i visse køretøjer deaktiveres kabinesensorerne automatisk når rude-/ruder er nedrullet, som bekræftes af svage beeps fra sirenen ved aktivering af alarmen, så derfor hjælper det ikke at afprøve udefra og stikke noget ind i kabinen. Test at alarmen reagerer på at du udløser motorklappen. På et køretøj med CAN besked fra motorklap er det ikke nødvendigt at montere medfølgende kontakt.

3 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 3 A U.S. B U.S. C - + / A D N LED Y PASS Kod 0SA0389A Y LED PASS () () - + / I = 0,5 A MAX Originalrelä styrd från negativ Originalt relæ styret fra negativ Kode 0SA0389A Sensoranslutning Anslutning av signalhorn med direktkommando för system utan signalhorn Bil med lås med negativt kommando Tilslutning af sensorer Tilslutning af horn med direkte styring til tyverialarmer uden sirene Køretøjer med låsning med negativ styring

4 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 4 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN Välja utgång för kontinuerlig/upprepande signalhorn: se TABELL ÖVER AVANCERADE FUNKTIONER Valg af udgang til horn (konstant/intermitterende): se TABEL OVER AVANCEREDE FUNKTIONER 5 2 LED 5A GND / POWER PUT LOGIC CAN - H CAN - L PUTS CB0548A COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx HAZARD MAX4 rosa - svart / lyserød - sort brun / brun gul - svart / gul - sort grå - svart / grå - sort grå / grå

5 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 5 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN CB0478A HAZARD gul - blâ / gul - blâ 3 A GND 5A POWER PUT LOGIC SE CAN - H CAN - L +2V PUTS svart svart - röd 3 rosa - svart / lyserød - sort gul - svart / gul - sort grå - svart / grå - sort brun 2 03CB0548A 3 brun / brun grå / grå LED COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx MAX4 NEGATIV UTGÅNG VID AKTIVERAT LARM

6 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 6 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN 5 2 GND CB0548A LED HAZARD 3 A 5A POWER PUT LOGIC CAN - H CAN - L PUTS COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx MAX4 rosa - svart / lyserød - sort brun / brun gul - svart / gul - sort grå / grå grå - svart / grå - sort

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

dknows redknows Mini Tracker d är Vil du gerne vide om din båd, campingvogn eller anden værdifuld ting befinder sig hvor du har efterladt

dknows redknows Mini Tracker d är Vil du gerne vide om din båd, campingvogn eller anden værdifuld ting befinder sig hvor du har efterladt T SOS Mini Tracker d är Vil du gerne vide om din båd, campingvogn eller anden værdifuld ting befinder sig hvor du har efterladt den? - Med kan du få bådens position, fart, batteri status via SMS. Du kan

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

DEFA introducerer verdens mest

DEFA introducerer verdens mest DEFA introducerer verdens mest intelligente bilalarm? DVS90 alarm fra DEFA sætter en ny standard for alarmsystemer for køretøjer Alarmen tilpasses køretøjet ved montering DVS90 er konstrueret på en fleksibel

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 143 / 1

Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Side 1 af 15 Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Installation af alarm på Lifan 250-4

Installation af alarm på Lifan 250-4 Installation af alarm på Lifan 250-4 Side 1 af 7 Jeg har købt en alarm på www.qlx.dk fra NIF Trading, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Jeg gav 170 kr. for den + 20 kr. i forsendelse. Den er i god kvalitet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om Udgave 04.2008 Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1 Komfortsystem Sidespejl, kan opvarmes og indstilles Automatisk afblænding af bakspejl Tyverialarm Rudeoptræk foran og bagi Oplåsning af bagklap Bagagerumslys

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 105 / 1

Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Side 1 af 13 Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere