SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29: Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi"

Transkript

1 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM NEHÅLLER ELEKTRISKA ELSCHEMAN FJERN DE MIDTERSTE SIDER MED ELSKEMAERNE MOTORLÅS STARTSPÆRRE EXTRA TILLBEHÖR MED COBRA BUS TILBEHØR MED COBRA BUS GÅNG TILLÄGGSMODULER DGANG TIL EKSTRA MODULER OBSERVERA! Innan installationen påbörjas ska minuskabeln från batteriet kopplas från. Koppla inte tillbaka kabeln förrän installationen är klar. Detta system är kompatibelt med motorfordon som har ett 2-voltsbatteri med jordad minuspol. OM DET BEGÄRS PÅ FORDONETS STALLATIONSBLAD HVIS DETTE PÅKRÆVES PÅ KØRETØJETS STALLATIONSARK ANSLUTNG AV URSPRUNGLIG SIRÉN (se schema C) TILSLUTNG AF ORIGALT HORN (se skema C) NEGATIV UTGÅNG SYSTEM KOPPLAT NEGATIV UDGANG; TYVERIALARM AKTIVERET ADVARSEL! Kobl det negative kabel fra batteriet inden installationen, og tilslut det først, når installationen er afsluttet. Denne tyverialarm er kompatibel med køretøjer med 2 V batteri med negativ jordforbindelse.

2 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 2 S ELEKTRISKA ANSLUTNGAR Studera medföljande scheman och var uppmärksam på följande: Alla kablar som är anslutna till konstant +2V skall avsäkras med en säkring med passande kapacitet och skall vara ansluten i närheten av anslutningspunkten i fordonet. För larmcentralen skall det monteras en säkringshållare på den röda kabeln. Välj en 5 A säkring då det är ett fordon med Power Blinker eller en 5 A säkring då det är ett fordon med Logic blinker anslutning. Notering: Det medföljer inte säkringshållare eller säkring med larmsatsen. För larmsatser med siren med inbyggd batteribackup skall det monteras en säkringshållare med en 3 A säkring på den röda kabeln. Notering: Det medföljer inte säkringshållare eller säkring med larmsatsen. Klipp av kabelskon från den Gul/Blå kabeln (kablage till sirenen), om det är en larmsats med siren med backupbatteri. Den Gul/Blå kabeln löds ihop med Vit kabel i position 0 på huvudkontakten. Jordanslutningen skall vara ansluten till en befintlig orginal jordpunkt i fordonet. Notering: Alla anslutningspunkter mellan larm och fordonet skall lödas. Använd dessutom isolertejp och buntband. S. Produkten är utrustad med flera olika utgångar som kan generera de nödvändiga signalerna för att aktivera blinkers: power blinker och logic blinker. Power blinker eller logic blinker är förprogrammerat beroende av vilket CANBUS protokoll som används till kommunikationen med fordonet. Se det fordonsspecifika monteringsschemat för anslutning av blinkerskablarna. Konfiguration av CANBUS. Produkterna i Cobra 44XX serien är utvecklat för att stödja flera olika CANBUS protokoll för kommunikation med fordonet. Alla larmsystem förutom 4485 är fabriksinställda till vissa VW, medan 4485 är fabriksinställt till Opel. Följande är nödvändigt om du önskar att använda larmsystemet till andra bilmärken: - Morpheus programvara, som kan laddas ned från - En Cobra uppdateringsmodul till PC. - En dator med seriell port (USB port går också bra tillsammans med en Seriell till USB adapter). Konfiguration av bilmärke och bilmodell är nödvändig för att larmsystemet skall kunna fungera. Det är möjligt att programmera larmcentralen med specifik mjukvara för en specifik bilmodell. Exempel på speciell mjukvara som innehåller flera bilmodeller: Håll knappen på kontrollpanelen intryckt under minst sekund inom de första 5 sekunderna efter tillkoppling av drivspänningen till larmcentralen (indikeras med korta blink på lysdioden på kontrollpanelen). Lysdioden på kontrollpanelen blinkar för att indikera att läget för val av bilmodell är igång. Antalet blink motsvarar det val som fabriken har programmerat (till exempel ett blink - paus - ett blink - paus). Antalet blink motsvarar radnumret i CANBUS tabellen för bilmärkets olika modeller (Brand Matrix). Ett kort tryck på knappen på kontrollpanelen gör att systemet hoppar till nästa rad i tabellen. Efter sista raden hoppar systemet tillbaka till första raden i tabellen. Byt rad till önskad bilmodell enligt tabellen genom att räkna antalet blink på lysdioden på kontrollpanelen. Notering: Om larmsystemet redan vid leverans från M.Sjöberg AB har fått en förprogrammerad bilmodell, så kommer denna rad i tabellen att automatiskt vara vald när drivspänningen tillkopplas till larmcentralen. Man behöver då inte gå in i läget för val av bilmodell utan kan direkt vänta ut lysdiodens blinkande tills det slutar enligt nedan. Vänta därefter cirka 20 sekunder på bekräftelse från lysdioden (lysdioden lyser med konstant sken), att programmeringsproceduren är klar (lysdioden har slocknat). Bryt drivspänningen och anslut den igen. Vänta därefter ända tills det snabba blinkandet har slutat. Detta betyder att konfigurationen lagrats. Kontrollera funktionen för den valda konfigurationen. Larmsystemet skall aktiveras när du trycker på låsknappen på original fjärrkontroll. Test av larmsystemet: Test av ultraljudsensorer: Hissa upp sidorutorna, aktivera larmet och sitt stilla inne i fordonet mer än 30 sekunder så att larmsystemet står i bevakningsläget. Rör dig inne i fordonet så att larmet utlöses och deaktivera larmsystemet med fjärrkontrollens öppna knapp. Notera att i vissa fordon frånkopplas ultraljudsensorerna automatiskt när sidorutorna är nedhissade, vilket bekräftas med svaga pip från sirenen vid aktivering av larmsystemet, så därför hjälper det inte att göra detta test genom att stå utanför kupén och sticka in något igenom sidorutorna. Test av motorhuvkontakt: Aktivera larmsystemet, vänta 30 sekunder, och öppna motorhuven. Larmet utlöses och deaktiveras med fjärrkontrollens öppna knapp. ELEKTRISKE TILSLUTNGER Tjek vedlagte skemaer og vær opmærksom på følgende. Alle ledninger som er sluttet til konstant plus skal beskyttes af en sikring med passende kapacitet og skal anbringes i nærheden af det positive tilslutningspunkt. For alarmmodulet skal der en monteres en sikringsholder på den røde ledning. Vælg en 5 A sikring hvis blinklysene er tilsluttes til et køretøj med Power Blinker, eller en 5 A sikring hvis det er bil med Logic blinker. Bemærk: Der medfølger ikke sikringsholder eller sikring med alarmen. For modeller med sirene med indbygget batteri backup skal der monteres en sikringsholder på den røde ledning med en 3 A sikring. Bemærk: Der medfølger ikke sikringsholder eller sikring med alarmen. Fjern kabelskoen fra den gul/blå ledning (kabelføring til sirene), såfremt det er en model med sirene med indbygget backup batteri. Den gul/blå ledning loddes ind på hvide hvide ledning i position 0. Stelforbindelsen skal vare afledt fra et original stelpunkt i køretøjet. Bemærk: Alle tilslutningspunkter mellem alarmen og køretøjet skal loddes. Husk også at anvende isolerbånd.. Produktet er udstyret med to forskellige udgange, som er i stand til at generere de nødvendige kommandoer til aktivering af blinklysene: powe blinker og logic blinker. Power blinker eller logic blinker er forhåndsprogrammeret afhængigt af CAN BUS protokollen til kommunikation med køretøjet. Se det vognspecifikke monteringsskema for montering af blinksignal ledninger. Konfiguration af CAN BUS. Produkterne i Bridge 4400 serien er udviklet til at understøtte forskellige CAN BUS protokoller til kommunikation med køretøjet. Alle systemer på mær 4485 er fabriksindstillet til visse VW, mens 4485 er fabriksindstillet til Opel. Følgende er nødvendigt hvis du ønsker at anvende den til et andet mærke. - Morpheus software, som kan downloades fra (professional area). - Et Cobra opdateringsmodul til PC. - En computer med seriel port. Konfiguration af mærket og valg af modellen er nødvendig for at systemet kan fungere. Det er muligt at indlæse specifik software i modulet til en bilmodel. Eksempel på speciel software som indeholder flere bilmærker på en gang: Hold knappen på kontrolpanelet nede i sekund i løbet af de første 5 sekunder (angives af hurtigt blink med LED en). LED en blinker for at angive, at der er opnået adgang til tabellen over køretøjskoder. Antallet af blink svarer til det val, som er blevet programmeret af fabrikken (eksempel vis et blink). Antallet af blink svarer til linjens nummer i tabellen over CAN koder. Hver linje i tabellen svarer til et andet grænsefladekort i kommunikationen. Tryk hurtigt på knappen på kontrolpanelet. Hvert tryk øger koden. Når maks. Antallet af disponible koder er nået, starter tællingen igen fra første linje Skift til linjen der svarer til antallet af blink fra LED en til angivelse af det ønskede grænsefladekort til kommunikation med køretøjet. Vent herefter cirka 20 sekunder på bekræftelse af (lysdioden lyser hele tiden), at programmeringsproceduren er blevet forladt (LED en lyser ikke). Kobl strømmen fra alarmen og tilslut den på ny. Vent herefter, indtil de hurtige blink er afsluttet. Dette betyder at konfigurationen har fundet sted. Kontroller funktionen i den valgte konfiguration. Tyverialarmen slås til når der trykkes på låse knappen på den originale fjernbetjening. Test herefter alarmen: Test af ultrasoniske sensorer: Rul ruderne op, slå alarmen til og sid stille inde i bilen i mere end 30 sekunder, hvorefter alarmen går i gang. Bevæg dig og alarmen går igang, slå den fra ved at trykke på åbne knappen på bilens originale fjernbetjening. Bemærk at i visse køretøjer deaktiveres kabinesensorerne automatisk når rude-/ruder er nedrullet, som bekræftes af svage beeps fra sirenen ved aktivering af alarmen, så derfor hjælper det ikke at afprøve udefra og stikke noget ind i kabinen. Test at alarmen reagerer på at du udløser motorklappen. På et køretøj med CAN besked fra motorklap er det ikke nødvendigt at montere medfølgende kontakt.

3 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 3 A U.S. B U.S. C - + / A D N LED Y PASS Kod 0SA0389A Y LED PASS () () - + / I = 0,5 A MAX Originalrelä styrd från negativ Originalt relæ styret fra negativ Kode 0SA0389A Sensoranslutning Anslutning av signalhorn med direktkommando för system utan signalhorn Bil med lås med negativt kommando Tilslutning af sensorer Tilslutning af horn med direkte styring til tyverialarmer uden sirene Køretøjer med låsning med negativ styring

4 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 4 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN Välja utgång för kontinuerlig/upprepande signalhorn: se TABELL ÖVER AVANCERADE FUNKTIONER Valg af udgang til horn (konstant/intermitterende): se TABEL OVER AVANCEREDE FUNKTIONER 5 2 LED 5A GND / POWER PUT LOGIC CAN - H CAN - L PUTS CB0548A COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx HAZARD MAX4 rosa - svart / lyserød - sort brun / brun gul - svart / gul - sort grå - svart / grå - sort grå / grå

5 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 5 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN CB0478A HAZARD gul - blâ / gul - blâ 3 A GND 5A POWER PUT LOGIC SE CAN - H CAN - L +2V PUTS svart svart - röd 3 rosa - svart / lyserød - sort gul - svart / gul - sort grå - svart / grå - sort brun 2 03CB0548A 3 brun / brun grå / grå LED COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx MAX4 NEGATIV UTGÅNG VID AKTIVERAT LARM

6 SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29: Pagina 6 ONLY WITH 442X-443X-4485 Art. BRIDGE 4400 CAN 5 2 GND CB0548A LED HAZARD 3 A 5A POWER PUT LOGIC CAN - H CAN - L PUTS COBRA BUS Ø 0 mm. "CODE" Antenn Antenne NO max 20A ( sec.) 6A cont. 2xx MAX4 rosa - svart / lyserød - sort brun / brun gul - svart / gul - sort grå / grå grå - svart / grå - sort

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

2245C-rev01 G100 - G300

2245C-rev01 G100 - G300 MAUALE UTETE E ISTALLATORE USER AD FITTIG ISTRUCTIOS MAUEL UTILISATEUR MAUAL DEL USUARIO MAUAL DE USO ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÔÇ UŽIVATELSKÝ ÁVOD AVÄDARMAUAL BRUKERMAUAL BRUGERMAUAL MOTAGE UD BEDIEUGSALEITUG 06DE2245C.pmd

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere