Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B Brøndby Telefon: / Fax: Opdateret Maj 95

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95"

Transkript

1 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD umiddelbart herefter. UNGO er en effektiv tyverisikring, kombineret med en avanceret alarm, som designes og fremstilles i USA, nærmere betegnet Palo Alto, Californien, også kaldet Silicon Valley. UNGO startede i 1973 med at fremstille speciel-alarmer til PORSCHE, men har siden udviklet sine produkter til alle dække alle bilmærker og modeller. UNGO sætter altid førerens sikkerhed frem for alt, - ikke mindst når der er tale om en fuldautomatisk tyverisikring, som den du netop har købt. På grund af bilernes design, og forskellig opfattelse af de krav man stiller til en tyverisikring i USA og i Danmark, er de danske UNGO-modeller udstyret med et specielt styreprogram, som er udviklet i Danmark af Lindgaard/Pedersen A/S. Vi modtager løbende nye ideer, forslag og krav fra vore kunder igennem det landsdækkende forhandlernet. Sidder du inde med nogle ideer, som du kunne tænke dig at din næste tyverisikring/alarm kunne indeholde, er du meget velkommen til at skrive til os. Med venlig hilsen Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B Brøndby Telefon: / Fax: Opdateret Maj 95 FORORD I denne vejledning anvendes udtrykket UNGO for selve tyverisikringen/alarmen. Der kan forekomme omtale af styringer (f.eks. centrallås, el-ruder, soltag, etc), som ikke er eller kan udføres i din bil. Det er vor erfaring, at vore kunder skal være særligt opmærksomme på, at: De to fjernbetjeninger (også kaldet hånd-sendere) arbejder efter hver sin kode. Dette betyder to ting i praksis: 1. Såfremt man mister den ene håndsender, kan man bede UNGO ignorere den håndsender, som er blevet væk. Hvis f.eks. man på en ferietur taber den ene håndsender, kan man slette den tabte håndsender fra UNGO s hukommelse, således at en fremmed person, som finder håndsenderen, ikke kan koble UNGO til/fra. Såfremt man forsøger at efterprøve dette for sig selv, kan man eventuelt komme til at slette den ene håndsender. Der er ingen grund til panik, idet denne håndsender blot kan kodes ind i hukommelsen igen. Er du i tvivl om hvordan man gør, kan du få din forhandler at vise dig hvordan man gør. 2. Når UNGO kobles til eller fra, er der mulighed for at sirenen kan kvittere med en kort lyd (blop). Denne lyd er valgfri for hver af de to håndsendere. Man f.eks. kode håndsenderne ind i UNGO s hukommelse således, at kun den ene håndsender kvittererer til/frakoblingen med lyd. Et lille trick: Er du uden for håndsenderens normale rækkevidde, kan du evt. forsøge at sætte håndsenderen mod hagen, samtidigt med at du aktiverer senderen. Derved bruges kroppen som antenne, hvilket giver en forlænget rækkevidde. Side 1 / 6

2 UNGO er både en fuld-automatisk tyverisikring og en avanceret alarm: Tyverisikringen forhindrer vognen stjæles. Alarmen påkalder sig opmærksomhed hvis nogen forsøger at bryde ind i bilen. Tyverisikring - Tyveriksikringen, som du kun delvist er herre over, arbejder selvstændigt og bestemmer selv hvornår den vil koble ind. Den automatiske Tyverisikring holder øje med hvordan du bruger bilen, og indretter sig efter dig. Når du slår tændingen fra og forlader bilen, kobler Tyverisikringen til 40 sekunder efter den sidste dør/bagagerum/motorhjelm er lukket, eller efter senest 10 minutter hvis en af disse zoner efterlades åben. Før udløbet af de 40 sekunder eller de 10 minutter, har du mulighed for at tilkoble alarmen med fjernbetjeningen. Man kan sige at Tyverisikringen kun er en nødforanstaltning, hvis du skulle glemme at tilkoble alarmen. Når Tyverisikringen har overtaget, er motorblokeringen slået til og lysdioden blinker rødt, for at vise at bilen ikke kan startes. Når du ønsker at starte bilen, slår du Tyverisikringen fra med fjernbetjeningen, hvorved lysdioden holder op med at blinke. Alarm - Alarmen derimod, har du fuld kontrol over, og du kan selv bestemme om du ønsker Tyverisikring (bilen låses manuelt), Normal Alarm (overvågning af døre, bagagerum, motorhjelm) eller om du ønsker Udvidet Alarm (overvåger endvidere af knusning af ruder/soltag, værktøj som bankes i dørlåsen, afmontering af dæk/fælge, parkeringsskader og bugsering). Alarmen skal tilkobles med fjernbetjeningen inden Tyverisikringen når at overtage. Tyverisikringen er naturligvis også slået til, når alarmen er tilkoblet. Når du med fjernbetjeningen kobler Alarmen til eller fra, styrer du samtidigt centrallås systemet. UNGO arbejder med 5 sikringsniveauer: 1. Nødfrakoblet (passiv hvilestilling) 2. Frakoblet (bilen kan startes) 3. Tyverisikret (motorblokering) 4. Normal Alarm (døre/bagagerum, motorhjelm) 5. Udvidet Alarm (knusning af ruder/soltag, afmontering af dæk/fælge, parkeringskader, bugsering) Nødfrakoblet - Nødfrakoblet er en tilstand hvor hverken Tyverisikring eller Alarm har nogen virkning. Man kan frit starte bilen, slå tændingen fra og forlade bilen, uden fare for at motorblokeringen træder ind. Idet Tyverisikringen normalt tilkobler automatisk når man forlader bilen, og kun kan frakobles med fjernbetjeningen, er vi nødt til at have denne metode, hvormed man kan sætte systemet i hvilestilling, i det tilfælde at fjernbetjeningen mistes eller af en eller anden årsag er defekt. UNGO kan nødfrakobles (og man har iøvrigt kun brug for at kunne nødfrakoble) når lysdioden blinker rødt (motorblokeringen indkoblet). Informationen om at forblive i nødfrakoblet tilstand, ignoreres hvis spændingen til UNGO fjernes og gentilkobles, eller når man anvender sin fjernbetjening for at tilkoble Alarmen. Frakoblet - Frakoblet er den tilstand hvor man kan starte bilen. Når UNGO frakobles er dette kun en midlertidig tilstand. Uanset hvilken tilstand UNGO var i før den blev frakoblet, vil den altid finde tilbage til samme tilstand, hvis ikke den får besked på andet. Hvis f.eks. man kommer til at frakoble UNGO ved et uheld, men ikke åbner en dør eller sætter tænding på, vil den altid finde tilbage til den situation den kom fra. Hvis man derimod åbner en dør/bagagerum eller motorrum eller sætter tænding på, venter UNGO på at man enten lukker den pågældende zone igen eller slår tændingen fra. Side 2 / 6

3 TYVERISIKRINGEN TILKOBLER Tyverisikret - Tyverisikret er den tilstand UNGO automatisk vil søge ind i, hvis man slår tændingen fra og forlader bilen, uden at bede om at få alarmen tilkoblet. Du skal være opmærksom på at UNGO i netop denne situation ikke låser dørene for dig. Hvis du vil have bilen låst, må du selv gøre det. For at komme ud af Tyverisikret tilstand, må du frakoble med fjernbetjeningen. Hvis du frakobler Tyverisikringen (i den tro at du tilkoblede Alarmen), og derfor ikke åbner en dør eller sætter tænding på indenfor de næste 40 sekunder, vil UNGO opfatte det som om du i virkeligheden ønskede at tilkoble i Udvidet Alarm, og således tilkoble og låse dørene for dig, - helt automatisk. Normal Alarm - Normal Alarm er den tilstand, hvor UNGO alarmerer, hvis en biltyv forsøger at åbne døre, bagagerum eller motorhjelm. UNGO alarmerer ved at starte sirenen og blinklys i 30 sekunder. Herefter stopper sirenen og blinklyset, i henhold til lovgivningen, men alarmen er straks klar til at registrere en ny aktivering. Udvidet Alarm - Udvidet Alarm er den tilstand, hvor UNGO endvidere alarmerer, hvis en biltyv forsøger at knuse ruder/soltag, banker værktøj i dørlåsen, afmonterer dæk/fælge, forsøger at bugsere vognen væk, eller hvis bilen udsættes for parkeringsskader. Når du tilkobler med fjernbetjeningen vil UNGO altid først søge ind i Normal Alarm tilstand, og 4 sekunder senere, automatisk søge ind i Udvidet Alarm, med mindre du fortæller, at du kun ønsker Normal Alarm tilstand ved igen at aktivere håndsenderen indenfor de første 4 sekunder. For at komme ud af Normal Alarm eller Udvidet Alarm tilstand, må du frakoble med fjernbetjeningen. Hvis du kommer til at frakoble UNGO ved et uheld, vil den selv finde tilbage til Normal Alarm/Udvidet Alarm efter 40 sekunder. TILKOBLING Tyverisikringen overvåger ganske enkelt om du bruger bilen, og når du ikke har brugt bilen i en passende tid, tilkobler den automatisk: 1. når du slår tændingen fra, forlader bilen, men lader døren stå åben i mere end 10 minutter, eller 2. når du slår tændingen fra, forlader bilen, lukker døren og ikke åbner den igen i 40 sekunder. Hvis du sætter tænding på, mens Tyverisikringen er slået til, vil du bemærke at: lysdioden lyser rødt i 4 sekunder for at vise at du ikke kan starte. TYVERISIKRINGEN FRAKOBLES FRAKOBLING For at bilen kan startes, skal du: 1. Aktivere fjernbetjeningens knap Sirenen afgiver 2 blop (valgfrti) 3. Blinklys blinker 2 gange 4. Centrallås låser op 5. Kabinelyset tænder 6. Motorblokeringen slår fra BEMÆRK - Når du til- eller fra-kobler UNGO, skal du altid være opmærksom på om den reagerer som du forventer. På grund af at Tyverisikringen tilkobler automatisk, kan dette være sket uden du har bemærket det. Når du senere aktiverer din fjernbetjening for at tilkoble alarmen, kan det ske at du istedet kobler Tyverisikringen fra. Side 3 / 6

4 Opdager du ikke denne fejltagelse vil UNGO formode at du ikke er opmærksom på ovennævnte situation, og vil derfor sørge for automatisk at gå i Udvidet Alarm 40 sekunder senere, med mindre du åbner dør/bagagerum eller sætter tænding på. Hvis du har en bil som (før UNGO installeres) selv tænder kabinelyset når centrallås systemet låses op, eller hvis du umiddelbart før frakoblingen åbner/lukker døren (lysforsinker), tilkobler UNGO ikke automatisk efter 40 sekunder, men går tilbage til Tyverisikring, fordi døren registreres åbnet. Det anbefales at du afprøver dette i bilen nogle gange, således du er helt med på hvordan dette virker i din bil. Generelt kan siges at UNGO altid vil tilkoble til det højest mulige sikringsniveau, i det øjeblik brugeren har aktiveret sin fjernbetjening. ALARM TIL- OG FRAKOBLING Til- og frakobling af alarmen foregår altid med fjernbetjeningens knap 1. UNGO skifter fra den ene situation til den anden, hver gang håndsenderens knap 1 aktiveres kortvarigt (ca. 1 sekund). Vent 2 sek. mellem hver aktivering. TILKOBLING Aktiver fjernbetjeningens knap 1: 1. Sirenen afgiver 1 blop (valgfrit). 2. Blinklysene blinker 1 gang. 3. Centrallås systemet låser. 4. Kabinelyset slukker. 5. Lysdioden lyser fast rødt. 6. Motorblokeringen slår til. Hvis du blot trykker på håndsenderen, og derefter ikke foretager dig mere, vil alarmen tilkoble i Udvidet Alarm tilstand, hvilket du vil se ved at sirene/blinklys, giver en ekstra kvittering 4 sekunder efter at centrallåsen har låst dørene. Hvis du indenfor disse første 4 sekunder aktiverer håndsenderen igen, forhindrer du alarmen i at gå i Udvidet Alarm, og tvinger den til at forblive i Normal Alarm. Dette betyder at den sensor (LogicSensor ), som overvåger knusning af ruder/soltag, værktøj som bankes i dørlåsen, afmontering af dæk/fælge, parkeringsskader og bugsering, - kobles fra. Det anbefales at der anvendes Normal Alarm tilstand, ved f.eks. færgefart, autotransport, etc. FRAKOBLING Aktiver fjernbetjeningens knap 1: 1. Sirenen afgiver 2 blop (valgfrit). 2. Blinklysene blinker 2 gange. 3. Centrallås systemet låser op. 4. Kabinelyset tænder. 5. Lysdioden slukker. 6. Motorblokeringen slår fra. Indikering af registreret alarm Normalt skal du modtages med to korte blop og blink, når du frakobler UNGO, hvilket bekræfter at der ikke er registreret nogen alarm situation, under dit fravær. Skulle det være tilfældet at der er registreret en alarmsituation, eller der er konstateret fejl på en/flere zoner, vil UNGO afgive en ½ sekund lang tone ved frakobling. UNGO blinker enten gult eller grønt, for at oplyse hvilken zone det drejer sig. Hvis du registrerer en sådan lang tone, skal du være opmærksom på, om den gule (eller grønne) farve, vises umiddelbart efter du har frakoblet (altså før der bliver sat tænding på), eller om farven optræder efter der er sat tænding på. Vises farven før du sætter tænding på, er der tale om en registreret alarm situation. Vises farven efter du har sat tænding på, er der tale om en fejl på en af zonerne: 1. Lange gule blink (ca. 1 sekund) angiver, at der er tale om en dørkontakt. 2. Korte gule blink angiver, at der er tale om en kontakt i bagagerummet/motorhjelmen. 3. Lange grønne blink angiver, at der er tale om LogicSensoren. Side 4 / 6

5 BEMÆRK: Det første vi vil spørge dig om, hvis der har været en alarm, er hvilken zone der blev registreret. Det anbefales derfor at du f.eks. lader en dør stå åben, mens du tilkobler alarmen, - og derefter frakobler alarmen, så du får efterprøvet hvordan denne indikering giver sig til kende. LogicSensor JUSTERING OG TEST UNGO LogicSensor kan slås helt fra, eller justeres op/ned i følsomhed. LogicSensor kan kun justeres når Tyverisikring/Alarm er frakoblet. For at komme ind i justeringsprogrammet: 1. Sæt tænding på (i mindre end 4 sekunder). 2. Slå tænding fra (i mindre end 2 sekunder). 3. Sæt tænding på og, 4. Aktiver håndsenderens knap 1 indenfor de næste 4 sekunder. 5. Den aktuelle følsomhed udlæses. Udlæsning af den aktuelle følsomhed er et udtryk for hvor følsomt LogicSensor er justeret: Rød = Høj følsomhed, Gul = Medium følsomhed, Grøn = Lav følsomhed. Følsomheden udlæses i 4 sekunder, hvorefter sensoren træder ind i et testprogram. LogicSensor Test program - Når følsomheden har været udlæst i 4 sekunder, slukker lysdioden i 1 sekund, hvorefter den tænder med grøn farve, - sensoren er nu klar til at blive testet. I testprogrammet aflæser sensoren de påvirkninger som bilen udsættes for. F.eks. slag på sideruden eller spark på dækket. Når sensoren opfanger en påvirkning skifter lysdioden til rød farve. Er påvirkningen af en sådan art, at den indstillede følsomhed overskrides, afgiver sirenen et eller flere blop som kvittering. Kvitteringen bekræfter at en påvirkning af den pågældende art, vil resultere i en alarm situation, såfremt bilen udsættes for tilsvarende påvirkning mens Alarmen er tilkoblet. Rør-Mig-Ikke advarsel - er en funktion, som afgiver et kort advarende sirene blop, hvis bilen udsættes for en svag påvirkning, som ikke er kraftig nok til at sætte alarmen igang. Nogle kunder foretrækker at denne funktion er slået til, for at advare en biltyv som f.eks. er ved at slå værktøj i dørlåsen. Advarslen kan slås til/fra i testprogrammet ved at aktivere nødfrakoblingskontakten kortvarigt: 1 blop betyder at advarslen er slået til. 2 blop betyder at advarslen er slået fra. LogicSensor Justering - Ønsker man at ændre den eksisterende følsomhed, aktiveres håndsenderens knap 1, mens programmet er i test, hvorved lysdioden begynder at blinke grønt. Det anbefales at man tildeler sideruden et slag med lukket hånd. Vil sensoren acceptere slagets styrke kvitterer sirenen med et blop og lysdioden viser med en farve i hvilket område sensoren er justeret. Hver farve dækker over ca. 75 individuelle indstillinger, hvoraf UNGO automatisk vælger den følsomhed, som passer til det tildelte slag. LogicSensor Off - Indenfor de første 4 sekunder, (mens den aktuelle følsomhed udlæses) er det muligt at slå sensoren helt fra, ved at aktivere håndsenderens knap 1 kortvarigt (ca. 1 sekund). At sensoren er slået helt fra, indikeres ved at lysdioden flimrer i alle farver på een gang, og sirenen afgiver 2 blop. Når man igen aktiverer håndsenderens knap 1, finder sensoren tilbage til den tidligere følsomhed, hvilket indikeres med den tilhørende farve og et kort blop i sirenen. Er man derimod tilfreds med OFF-indtillingen slås tændingen fra. Rød Gul Grøn Side 5 / 6

6 INDKODNING AF HÅNDSENDER Det anbefales at begge håndsendere indkodes samtidigt. UNGO skal være frakoblet. UDEN til/frakoblings blop fra sirenen (sletter andre indkodede håndsendere) 2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult, blinker 4 gange, og igen lyser fast gult. 3. Slip nødfrakoblingskontakten. 4. Mens lysdioden lyser gult 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 5. Slå tændingen fra. MED til/frakoblings blop fra sirenen (sletter andre indkodede håndsendere) 2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult, blinker 4 gange, og igen lyser fast gult. 3. Mens lysdioden lyser gult 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 4. Slip nødfrakoblingskontakten og slå tændingen fra. UDEN til/frakoblings blop fra sirenen (andre indkodede håndsendere bevares) 2. Vent 5 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult. 3. Slip nødfrakoblingskontakten. 4. Mens lysdioden lyser gult, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 5. Slå tændingen fra. MED til/frakoblings blop fra sirenen (andre indkodede håndsendere bevares) 2. Vent 5 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult. 3. Mens lysdioden lyser gult, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 4. Slip nødfrakoblingskontakten og slå tændingen fra. AUTOMATISK ALARM-TILKOBLING For at ændre denne funktion: 1. Sæt tænding på (i mindre end 4 sekunder). 2. Slå tænding fra (i mindre end 2 sekunder). 3. Sæt tænding på og, 4. Aktiver håndsenderens knap 1+2 (eller 1+4) indenfor de næste 4 sekunder. 5. Den aktuelle funktion oplyses. 6. Du kan ændre funktionen ved at aktivere håndsenderens knap Slå tændingen fra når du er tilfreds. Antallet af blop fra sirenen, er udtryk for hvilken form for automatik UNGO er programmeret til: 1 blop = Automatisk tilkobling med sirene blop advarsel når døren lukkes. Lysdioden lyser gult. 2 blop = Automatisk tilkobling slået fra Lysdioden er slukket. 3 blop = Automatisk tilkobling uden sirene. blop advarsel når døren lukkes Lysdioden lyser gult. Når der er valgt Automatisk tilkobling, uanset om det er med eller uden blop advarsel, virker det således: 1. For at automatikken træder ind, skal du have haft tænding på i mere end 4 sekunder, hvorved lysdioden tænder i gul farve når du slår tændingen fra, for at indikere at automatikken vil overtage, når du åbner døren for at forlade bilen. 2. Når du har forladt bilen og den sidste dør/bagagerum/motorhjelm er lukket, afgives et blink på blinklysene (og et blop hvis du har valgt med blop advarsel). Efter advarslen går der yderligere 10 sekunder, før UNGO tilkobler Alarmen og låser dørene. Denne 10 sekunders forsinkelse kan blive din redning, hvis du har glemt bilnøglerne i vognen. 3. Hvis du frakobler alarmen, åbner og lukker døren, vil du opleve de samme ting som beskrevet i punkt 2. Med andre ord: Når du har valgt Automatisk Tilkobling, vil UNGO altid sørge for at døren er låst og Alarmen er tilkoblet når du forlader bilen. Også selv om du har haft dør/bagagerum åbnet. Side 6 / 6

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere