Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B Brøndby Telefon: / Fax: Opdateret Maj 95

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95"

Transkript

1 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD umiddelbart herefter. UNGO er en effektiv tyverisikring, kombineret med en avanceret alarm, som designes og fremstilles i USA, nærmere betegnet Palo Alto, Californien, også kaldet Silicon Valley. UNGO startede i 1973 med at fremstille speciel-alarmer til PORSCHE, men har siden udviklet sine produkter til alle dække alle bilmærker og modeller. UNGO sætter altid førerens sikkerhed frem for alt, - ikke mindst når der er tale om en fuldautomatisk tyverisikring, som den du netop har købt. På grund af bilernes design, og forskellig opfattelse af de krav man stiller til en tyverisikring i USA og i Danmark, er de danske UNGO-modeller udstyret med et specielt styreprogram, som er udviklet i Danmark af Lindgaard/Pedersen A/S. Vi modtager løbende nye ideer, forslag og krav fra vore kunder igennem det landsdækkende forhandlernet. Sidder du inde med nogle ideer, som du kunne tænke dig at din næste tyverisikring/alarm kunne indeholde, er du meget velkommen til at skrive til os. Med venlig hilsen Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B Brøndby Telefon: / Fax: Opdateret Maj 95 FORORD I denne vejledning anvendes udtrykket UNGO for selve tyverisikringen/alarmen. Der kan forekomme omtale af styringer (f.eks. centrallås, el-ruder, soltag, etc), som ikke er eller kan udføres i din bil. Det er vor erfaring, at vore kunder skal være særligt opmærksomme på, at: De to fjernbetjeninger (også kaldet hånd-sendere) arbejder efter hver sin kode. Dette betyder to ting i praksis: 1. Såfremt man mister den ene håndsender, kan man bede UNGO ignorere den håndsender, som er blevet væk. Hvis f.eks. man på en ferietur taber den ene håndsender, kan man slette den tabte håndsender fra UNGO s hukommelse, således at en fremmed person, som finder håndsenderen, ikke kan koble UNGO til/fra. Såfremt man forsøger at efterprøve dette for sig selv, kan man eventuelt komme til at slette den ene håndsender. Der er ingen grund til panik, idet denne håndsender blot kan kodes ind i hukommelsen igen. Er du i tvivl om hvordan man gør, kan du få din forhandler at vise dig hvordan man gør. 2. Når UNGO kobles til eller fra, er der mulighed for at sirenen kan kvittere med en kort lyd (blop). Denne lyd er valgfri for hver af de to håndsendere. Man f.eks. kode håndsenderne ind i UNGO s hukommelse således, at kun den ene håndsender kvittererer til/frakoblingen med lyd. Et lille trick: Er du uden for håndsenderens normale rækkevidde, kan du evt. forsøge at sætte håndsenderen mod hagen, samtidigt med at du aktiverer senderen. Derved bruges kroppen som antenne, hvilket giver en forlænget rækkevidde. Side 1 / 6

2 UNGO er både en fuld-automatisk tyverisikring og en avanceret alarm: Tyverisikringen forhindrer vognen stjæles. Alarmen påkalder sig opmærksomhed hvis nogen forsøger at bryde ind i bilen. Tyverisikring - Tyveriksikringen, som du kun delvist er herre over, arbejder selvstændigt og bestemmer selv hvornår den vil koble ind. Den automatiske Tyverisikring holder øje med hvordan du bruger bilen, og indretter sig efter dig. Når du slår tændingen fra og forlader bilen, kobler Tyverisikringen til 40 sekunder efter den sidste dør/bagagerum/motorhjelm er lukket, eller efter senest 10 minutter hvis en af disse zoner efterlades åben. Før udløbet af de 40 sekunder eller de 10 minutter, har du mulighed for at tilkoble alarmen med fjernbetjeningen. Man kan sige at Tyverisikringen kun er en nødforanstaltning, hvis du skulle glemme at tilkoble alarmen. Når Tyverisikringen har overtaget, er motorblokeringen slået til og lysdioden blinker rødt, for at vise at bilen ikke kan startes. Når du ønsker at starte bilen, slår du Tyverisikringen fra med fjernbetjeningen, hvorved lysdioden holder op med at blinke. Alarm - Alarmen derimod, har du fuld kontrol over, og du kan selv bestemme om du ønsker Tyverisikring (bilen låses manuelt), Normal Alarm (overvågning af døre, bagagerum, motorhjelm) eller om du ønsker Udvidet Alarm (overvåger endvidere af knusning af ruder/soltag, værktøj som bankes i dørlåsen, afmontering af dæk/fælge, parkeringsskader og bugsering). Alarmen skal tilkobles med fjernbetjeningen inden Tyverisikringen når at overtage. Tyverisikringen er naturligvis også slået til, når alarmen er tilkoblet. Når du med fjernbetjeningen kobler Alarmen til eller fra, styrer du samtidigt centrallås systemet. UNGO arbejder med 5 sikringsniveauer: 1. Nødfrakoblet (passiv hvilestilling) 2. Frakoblet (bilen kan startes) 3. Tyverisikret (motorblokering) 4. Normal Alarm (døre/bagagerum, motorhjelm) 5. Udvidet Alarm (knusning af ruder/soltag, afmontering af dæk/fælge, parkeringskader, bugsering) Nødfrakoblet - Nødfrakoblet er en tilstand hvor hverken Tyverisikring eller Alarm har nogen virkning. Man kan frit starte bilen, slå tændingen fra og forlade bilen, uden fare for at motorblokeringen træder ind. Idet Tyverisikringen normalt tilkobler automatisk når man forlader bilen, og kun kan frakobles med fjernbetjeningen, er vi nødt til at have denne metode, hvormed man kan sætte systemet i hvilestilling, i det tilfælde at fjernbetjeningen mistes eller af en eller anden årsag er defekt. UNGO kan nødfrakobles (og man har iøvrigt kun brug for at kunne nødfrakoble) når lysdioden blinker rødt (motorblokeringen indkoblet). Informationen om at forblive i nødfrakoblet tilstand, ignoreres hvis spændingen til UNGO fjernes og gentilkobles, eller når man anvender sin fjernbetjening for at tilkoble Alarmen. Frakoblet - Frakoblet er den tilstand hvor man kan starte bilen. Når UNGO frakobles er dette kun en midlertidig tilstand. Uanset hvilken tilstand UNGO var i før den blev frakoblet, vil den altid finde tilbage til samme tilstand, hvis ikke den får besked på andet. Hvis f.eks. man kommer til at frakoble UNGO ved et uheld, men ikke åbner en dør eller sætter tænding på, vil den altid finde tilbage til den situation den kom fra. Hvis man derimod åbner en dør/bagagerum eller motorrum eller sætter tænding på, venter UNGO på at man enten lukker den pågældende zone igen eller slår tændingen fra. Side 2 / 6

3 TYVERISIKRINGEN TILKOBLER Tyverisikret - Tyverisikret er den tilstand UNGO automatisk vil søge ind i, hvis man slår tændingen fra og forlader bilen, uden at bede om at få alarmen tilkoblet. Du skal være opmærksom på at UNGO i netop denne situation ikke låser dørene for dig. Hvis du vil have bilen låst, må du selv gøre det. For at komme ud af Tyverisikret tilstand, må du frakoble med fjernbetjeningen. Hvis du frakobler Tyverisikringen (i den tro at du tilkoblede Alarmen), og derfor ikke åbner en dør eller sætter tænding på indenfor de næste 40 sekunder, vil UNGO opfatte det som om du i virkeligheden ønskede at tilkoble i Udvidet Alarm, og således tilkoble og låse dørene for dig, - helt automatisk. Normal Alarm - Normal Alarm er den tilstand, hvor UNGO alarmerer, hvis en biltyv forsøger at åbne døre, bagagerum eller motorhjelm. UNGO alarmerer ved at starte sirenen og blinklys i 30 sekunder. Herefter stopper sirenen og blinklyset, i henhold til lovgivningen, men alarmen er straks klar til at registrere en ny aktivering. Udvidet Alarm - Udvidet Alarm er den tilstand, hvor UNGO endvidere alarmerer, hvis en biltyv forsøger at knuse ruder/soltag, banker værktøj i dørlåsen, afmonterer dæk/fælge, forsøger at bugsere vognen væk, eller hvis bilen udsættes for parkeringsskader. Når du tilkobler med fjernbetjeningen vil UNGO altid først søge ind i Normal Alarm tilstand, og 4 sekunder senere, automatisk søge ind i Udvidet Alarm, med mindre du fortæller, at du kun ønsker Normal Alarm tilstand ved igen at aktivere håndsenderen indenfor de første 4 sekunder. For at komme ud af Normal Alarm eller Udvidet Alarm tilstand, må du frakoble med fjernbetjeningen. Hvis du kommer til at frakoble UNGO ved et uheld, vil den selv finde tilbage til Normal Alarm/Udvidet Alarm efter 40 sekunder. TILKOBLING Tyverisikringen overvåger ganske enkelt om du bruger bilen, og når du ikke har brugt bilen i en passende tid, tilkobler den automatisk: 1. når du slår tændingen fra, forlader bilen, men lader døren stå åben i mere end 10 minutter, eller 2. når du slår tændingen fra, forlader bilen, lukker døren og ikke åbner den igen i 40 sekunder. Hvis du sætter tænding på, mens Tyverisikringen er slået til, vil du bemærke at: lysdioden lyser rødt i 4 sekunder for at vise at du ikke kan starte. TYVERISIKRINGEN FRAKOBLES FRAKOBLING For at bilen kan startes, skal du: 1. Aktivere fjernbetjeningens knap Sirenen afgiver 2 blop (valgfrti) 3. Blinklys blinker 2 gange 4. Centrallås låser op 5. Kabinelyset tænder 6. Motorblokeringen slår fra BEMÆRK - Når du til- eller fra-kobler UNGO, skal du altid være opmærksom på om den reagerer som du forventer. På grund af at Tyverisikringen tilkobler automatisk, kan dette være sket uden du har bemærket det. Når du senere aktiverer din fjernbetjening for at tilkoble alarmen, kan det ske at du istedet kobler Tyverisikringen fra. Side 3 / 6

4 Opdager du ikke denne fejltagelse vil UNGO formode at du ikke er opmærksom på ovennævnte situation, og vil derfor sørge for automatisk at gå i Udvidet Alarm 40 sekunder senere, med mindre du åbner dør/bagagerum eller sætter tænding på. Hvis du har en bil som (før UNGO installeres) selv tænder kabinelyset når centrallås systemet låses op, eller hvis du umiddelbart før frakoblingen åbner/lukker døren (lysforsinker), tilkobler UNGO ikke automatisk efter 40 sekunder, men går tilbage til Tyverisikring, fordi døren registreres åbnet. Det anbefales at du afprøver dette i bilen nogle gange, således du er helt med på hvordan dette virker i din bil. Generelt kan siges at UNGO altid vil tilkoble til det højest mulige sikringsniveau, i det øjeblik brugeren har aktiveret sin fjernbetjening. ALARM TIL- OG FRAKOBLING Til- og frakobling af alarmen foregår altid med fjernbetjeningens knap 1. UNGO skifter fra den ene situation til den anden, hver gang håndsenderens knap 1 aktiveres kortvarigt (ca. 1 sekund). Vent 2 sek. mellem hver aktivering. TILKOBLING Aktiver fjernbetjeningens knap 1: 1. Sirenen afgiver 1 blop (valgfrit). 2. Blinklysene blinker 1 gang. 3. Centrallås systemet låser. 4. Kabinelyset slukker. 5. Lysdioden lyser fast rødt. 6. Motorblokeringen slår til. Hvis du blot trykker på håndsenderen, og derefter ikke foretager dig mere, vil alarmen tilkoble i Udvidet Alarm tilstand, hvilket du vil se ved at sirene/blinklys, giver en ekstra kvittering 4 sekunder efter at centrallåsen har låst dørene. Hvis du indenfor disse første 4 sekunder aktiverer håndsenderen igen, forhindrer du alarmen i at gå i Udvidet Alarm, og tvinger den til at forblive i Normal Alarm. Dette betyder at den sensor (LogicSensor ), som overvåger knusning af ruder/soltag, værktøj som bankes i dørlåsen, afmontering af dæk/fælge, parkeringsskader og bugsering, - kobles fra. Det anbefales at der anvendes Normal Alarm tilstand, ved f.eks. færgefart, autotransport, etc. FRAKOBLING Aktiver fjernbetjeningens knap 1: 1. Sirenen afgiver 2 blop (valgfrit). 2. Blinklysene blinker 2 gange. 3. Centrallås systemet låser op. 4. Kabinelyset tænder. 5. Lysdioden slukker. 6. Motorblokeringen slår fra. Indikering af registreret alarm Normalt skal du modtages med to korte blop og blink, når du frakobler UNGO, hvilket bekræfter at der ikke er registreret nogen alarm situation, under dit fravær. Skulle det være tilfældet at der er registreret en alarmsituation, eller der er konstateret fejl på en/flere zoner, vil UNGO afgive en ½ sekund lang tone ved frakobling. UNGO blinker enten gult eller grønt, for at oplyse hvilken zone det drejer sig. Hvis du registrerer en sådan lang tone, skal du være opmærksom på, om den gule (eller grønne) farve, vises umiddelbart efter du har frakoblet (altså før der bliver sat tænding på), eller om farven optræder efter der er sat tænding på. Vises farven før du sætter tænding på, er der tale om en registreret alarm situation. Vises farven efter du har sat tænding på, er der tale om en fejl på en af zonerne: 1. Lange gule blink (ca. 1 sekund) angiver, at der er tale om en dørkontakt. 2. Korte gule blink angiver, at der er tale om en kontakt i bagagerummet/motorhjelmen. 3. Lange grønne blink angiver, at der er tale om LogicSensoren. Side 4 / 6

5 BEMÆRK: Det første vi vil spørge dig om, hvis der har været en alarm, er hvilken zone der blev registreret. Det anbefales derfor at du f.eks. lader en dør stå åben, mens du tilkobler alarmen, - og derefter frakobler alarmen, så du får efterprøvet hvordan denne indikering giver sig til kende. LogicSensor JUSTERING OG TEST UNGO LogicSensor kan slås helt fra, eller justeres op/ned i følsomhed. LogicSensor kan kun justeres når Tyverisikring/Alarm er frakoblet. For at komme ind i justeringsprogrammet: 1. Sæt tænding på (i mindre end 4 sekunder). 2. Slå tænding fra (i mindre end 2 sekunder). 3. Sæt tænding på og, 4. Aktiver håndsenderens knap 1 indenfor de næste 4 sekunder. 5. Den aktuelle følsomhed udlæses. Udlæsning af den aktuelle følsomhed er et udtryk for hvor følsomt LogicSensor er justeret: Rød = Høj følsomhed, Gul = Medium følsomhed, Grøn = Lav følsomhed. Følsomheden udlæses i 4 sekunder, hvorefter sensoren træder ind i et testprogram. LogicSensor Test program - Når følsomheden har været udlæst i 4 sekunder, slukker lysdioden i 1 sekund, hvorefter den tænder med grøn farve, - sensoren er nu klar til at blive testet. I testprogrammet aflæser sensoren de påvirkninger som bilen udsættes for. F.eks. slag på sideruden eller spark på dækket. Når sensoren opfanger en påvirkning skifter lysdioden til rød farve. Er påvirkningen af en sådan art, at den indstillede følsomhed overskrides, afgiver sirenen et eller flere blop som kvittering. Kvitteringen bekræfter at en påvirkning af den pågældende art, vil resultere i en alarm situation, såfremt bilen udsættes for tilsvarende påvirkning mens Alarmen er tilkoblet. Rør-Mig-Ikke advarsel - er en funktion, som afgiver et kort advarende sirene blop, hvis bilen udsættes for en svag påvirkning, som ikke er kraftig nok til at sætte alarmen igang. Nogle kunder foretrækker at denne funktion er slået til, for at advare en biltyv som f.eks. er ved at slå værktøj i dørlåsen. Advarslen kan slås til/fra i testprogrammet ved at aktivere nødfrakoblingskontakten kortvarigt: 1 blop betyder at advarslen er slået til. 2 blop betyder at advarslen er slået fra. LogicSensor Justering - Ønsker man at ændre den eksisterende følsomhed, aktiveres håndsenderens knap 1, mens programmet er i test, hvorved lysdioden begynder at blinke grønt. Det anbefales at man tildeler sideruden et slag med lukket hånd. Vil sensoren acceptere slagets styrke kvitterer sirenen med et blop og lysdioden viser med en farve i hvilket område sensoren er justeret. Hver farve dækker over ca. 75 individuelle indstillinger, hvoraf UNGO automatisk vælger den følsomhed, som passer til det tildelte slag. LogicSensor Off - Indenfor de første 4 sekunder, (mens den aktuelle følsomhed udlæses) er det muligt at slå sensoren helt fra, ved at aktivere håndsenderens knap 1 kortvarigt (ca. 1 sekund). At sensoren er slået helt fra, indikeres ved at lysdioden flimrer i alle farver på een gang, og sirenen afgiver 2 blop. Når man igen aktiverer håndsenderens knap 1, finder sensoren tilbage til den tidligere følsomhed, hvilket indikeres med den tilhørende farve og et kort blop i sirenen. Er man derimod tilfreds med OFF-indtillingen slås tændingen fra. Rød Gul Grøn Side 5 / 6

6 INDKODNING AF HÅNDSENDER Det anbefales at begge håndsendere indkodes samtidigt. UNGO skal være frakoblet. UDEN til/frakoblings blop fra sirenen (sletter andre indkodede håndsendere) 2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult, blinker 4 gange, og igen lyser fast gult. 3. Slip nødfrakoblingskontakten. 4. Mens lysdioden lyser gult 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 5. Slå tændingen fra. MED til/frakoblings blop fra sirenen (sletter andre indkodede håndsendere) 2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult, blinker 4 gange, og igen lyser fast gult. 3. Mens lysdioden lyser gult 2. gang, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 4. Slip nødfrakoblingskontakten og slå tændingen fra. UDEN til/frakoblings blop fra sirenen (andre indkodede håndsendere bevares) 2. Vent 5 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult. 3. Slip nødfrakoblingskontakten. 4. Mens lysdioden lyser gult, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 5. Slå tændingen fra. MED til/frakoblings blop fra sirenen (andre indkodede håndsendere bevares) 2. Vent 5 sekunder, indtil lysdioden lyser fast gult. 3. Mens lysdioden lyser gult, aktiver håndsenderens knap 1 kortvarigt. 4. Slip nødfrakoblingskontakten og slå tændingen fra. AUTOMATISK ALARM-TILKOBLING For at ændre denne funktion: 1. Sæt tænding på (i mindre end 4 sekunder). 2. Slå tænding fra (i mindre end 2 sekunder). 3. Sæt tænding på og, 4. Aktiver håndsenderens knap 1+2 (eller 1+4) indenfor de næste 4 sekunder. 5. Den aktuelle funktion oplyses. 6. Du kan ændre funktionen ved at aktivere håndsenderens knap Slå tændingen fra når du er tilfreds. Antallet af blop fra sirenen, er udtryk for hvilken form for automatik UNGO er programmeret til: 1 blop = Automatisk tilkobling med sirene blop advarsel når døren lukkes. Lysdioden lyser gult. 2 blop = Automatisk tilkobling slået fra Lysdioden er slukket. 3 blop = Automatisk tilkobling uden sirene. blop advarsel når døren lukkes Lysdioden lyser gult. Når der er valgt Automatisk tilkobling, uanset om det er med eller uden blop advarsel, virker det således: 1. For at automatikken træder ind, skal du have haft tænding på i mere end 4 sekunder, hvorved lysdioden tænder i gul farve når du slår tændingen fra, for at indikere at automatikken vil overtage, når du åbner døren for at forlade bilen. 2. Når du har forladt bilen og den sidste dør/bagagerum/motorhjelm er lukket, afgives et blink på blinklysene (og et blop hvis du har valgt med blop advarsel). Efter advarslen går der yderligere 10 sekunder, før UNGO tilkobler Alarmen og låser dørene. Denne 10 sekunders forsinkelse kan blive din redning, hvis du har glemt bilnøglerne i vognen. 3. Hvis du frakobler alarmen, åbner og lukker døren, vil du opleve de samme ting som beskrevet i punkt 2. Med andre ord: Når du har valgt Automatisk Tilkobling, vil UNGO altid sørge for at døren er låst og Alarmen er tilkoblet når du forlader bilen. Også selv om du har haft dør/bagagerum åbnet. Side 6 / 6

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

UNGO BRUGSANVISNING 6200/6400 STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO BRUGSANVISNING 6200/6400 STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

SMARTALARM QUICK GUIDE

SMARTALARM QUICK GUIDE SMARTALARM QUICK GUIDE TILLYKKE MED DIN NYE SMARTALARM! Din nye SMARTalarm er nu installeret og koblet til Danmarks største beredskab. Når du slår alarmen til, holder vi øje med din bolig, og er klar til

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0292-Q ver. 1.0.0 - November 2013 DK Brugervejledning Joystick DX2-REM420 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0292-Q

Læs mere

GT5000. Brugervejledning

GT5000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40 mah 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1.1 Funktion 3 1.2 Produkt oversigt 4 2 Til- og frakobling af tilbør 5 2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og

Læs mere

Fingeraftryk læser 4821

Fingeraftryk læser 4821 Fingeraftryk læser 4821 Beskrivelse: Denne enhed monteres i 4000 serien og kan aflæse fingeraftryk. Den har 3 indbyggede døråbne-relæ, som kan kontrolleres af op til 1000 brugere. Med en tilknyttet strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 22.01.2018 Side 1 Indholdsfortegnelse Deluxe trådløs relæboks 1 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 3 3. Indkodning af RFID brikker.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Dansk BRUGSANVISNING. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Håndsendere. Kontrolenhed

Dansk BRUGSANVISNING. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Håndsendere. Kontrolenhed 8520 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring BRUGSANVISNING Dansk 1 2 Kontrolenhed Håndsendere Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby www.lpas.dk Brugsanvisning - SpyBall 8520 - Rev.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Attente visuel. HVAD ER ProPILOT? FORDELE FOR FØRERNE

Attente visuel. HVAD ER ProPILOT? FORDELE FOR FØRERNE NISSAN ProPILOT HVAD ER ProPILOT? ProPILOT er et avanceret førerassistentsystem. Det hjælper føreren under acceleration, opbremsning og med styring under kørsel i en vognbane på motorvej. ProPILOT er en

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere