Konzoom Commerce Solutions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konzoom Commerce Solutions"

Transkript

1 Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen. Det er vigtigt at du sætter SIM kortet ind i din egen telefon og slår denne kode fra. Kontroller at der ikke er knyttet nogle tjenester til dit abonnemang f.eks telesvarer eller lign. 2. Du må ikke montere hovedenheden ved siden af en radio, TV, eller lign. Enheder der udsender radiosignaler. Dette kan forstyrre enheden. 3. Ved montering af bevægelsessensorer er det vigtigt at sensorerne ikke bliver monteret tæt ved en varme eller kuldekilde, f.eks aircondition. Derudover skal sensorene altid monteres med lyset, dvs at en sensor skal monteres på den væg hvor der er et vindue. En bevægelses sensor er følsom over for lys, så hvis du følger disse instrukser vil du minimere dine chancer for at få udløst en fejlalarm. God fornøjelse!! Basispakke

2 Denne tyverialarm er meget velegnet til private hjem, mindre og mellemstore virksomheder, og offenlige institutioner. Tyverialarmens basisfunktioner Bruger kan optage en 10 sekunders hilsen som afspilles når alarmen ringer til din telefon når der er udløst en alarm fra dine sensorer. Alarmen kan programeres til automatisk at slå til og fra på bestemte tidspunkter. Der kan tilkobbles 5 trådbundne alarm zoner, som kan til og fra kobbles uafhængigt af hinanden. Der kan tilkobbles 16 trådløse alarm zoner, som kan til og fra kobbles uafhængigt af hinanden. Information om hvilken zone der er udløst, hvad enten det er den trådløse eller trådbundne zone. Indstilling af forsinkelse af alarm ved til og frakobling fra 0-99 sekunder Der kan indkodes 5 numre som alarmen skal sende sms til, og 5 numre der kan ringes til ved alarm. Alarmen sender sms til brugeren når og hvis hovedeheden mister strøm og når strømmen er etableret igen Interkom function som gør det muligt at kommunikere med personer som er I nærheden af alarmens hovedenhed. Spy funktion der gør det muligt at ringe til hovedenheden og høre hvad der foregår I rummet der hvor enheden befinder sig. Alarmen kan slås til og fra med fjernbetjeninger, kodepaneler eller fra mobiltelefonen, hvilket er praktisk for alle i husstanden eller virksomheden. Fjernbetjeninger og kodepaneler er udstyret med en panik knap, som gør det muligt at sende et SOS signal til de indkodede numre Der kan tilkobles ekstern udstyr f.eks video overvågning eller lign. Alarmenheden kan betjenes fra mobiltelefonen ved at sende sende sms til enheden Kan anvendes overalt I verden. Sikkerhed for brugeren da der skal angives password for at kunne betjene enhden via telefon. Brugeren kan vælge om alarmen skal udløse sirenen eller ej ved udløsning af alarm. Indbygget back-up batteri ved strømsvigt. Alarmenheden sørger selv for at oplade når enheden får strøm. Alarmen er trådløs således at du ikke behøver at trække ledninger til sensorer, Enhederne har en rækkevidde på op til 80 meter i fri sigt. Sinalforstærker kan tilkobbles og kan forstærke signalet op til 500 meter i fri sigt.

3 Alarmens bagside JORD; SIRENE; RELÆ1;RELÆ2; HØJTALER; Trådbunden sensoro 2 (I 5 ) ; O 1 (I 4 ) ; I 3 ; I 2 ; I 1 10-stik : JORD; SIRENE; RELÆ1; RELÆ2; HØJTALER; O 2 (I 5 ) ; O 1 (I 4 ) ; I 3 ; I 2 ; I 1 Det første stik er Jordforbindelse. Stik 2 er til indkobling af sirene. Stik 3 og 4 er til tilslutning af ekstern sirene, udendørs horn eller stroboscob sirene. Stik 5 er til at tilkoble højtaler hvis der ønskes 2 vejs kommunikation. Stik er til tilslutning af trådbundne sensorer. Hvis ledninger på bagsidens port bliver klippet eller vandaliseret af en eventual indbrudstyv vil dette udløse en alarm. SIM kort skuffe: Til at indsætte dit SIM kort. Optagefunktion : Tryk på denne knap I 2 sekunder og du kan indtale den besked du vil modtage når der udløses en alarm og ringer til indkodet telefon. Nulstilling af alarmsystemet : Tryk på reset knappen og hold den inde, samtidig med at du tænder enheden. Hold reset knappen inde til status blinker rødt. Dette vil slette alle informationer på alarmenheden og eventuelle indkodede sensorer skal indkodes igen. Det anbefales at starte med at kode fjernbetjeningerne. Systemets password vil herefter være xxxxxx. Strømstik Tænd/sluk for enheden Antenne: Monter antennen før du sættter strøm til enheden Opstart af alarmenheden På bagsiden af alarmenheden tager du og indsætter dit simkort. Når dette er gjort tilslutter du den medfølgende strømforsyning. Tænd for alarmenheden på knappen on. Alarmens power lysdiode lyser nu rødt. Alarmens status lysdiode lyser rødt og bygynder herefter at blinke orange indtil den har fundet gsm nettet. Hvis GSM kortet er installeret korrekt, og enheden har fundet GSM dækning vil den lyse grønt. Når lysdioden status blinker grønt betyder det at alarmen er slået til. Hvis lysdioden lyser konstant er enheden slået fra. Lysdioden record lyser kun når du indtaler din hilsen som bliver afspillet ved alarm. Lysdioden status blinker når den har fået forbindelse til GSM nettet og er klar til brug.

4 Indkodning af alarmenhedens telefonnumre der skal have sms/opringning ved alarm Det er vigtigt at brugeren sikrer sig at alle services er slået fra på SIM- kortet inden dette udføres. F.eks telefonsvarer, 4 cifret adgangskode til SIM-kortet osv. Når dette er gjort skal du sende følgende kommandoer fra din egen telefon til alarmenheden. Send følgende sms til din alarmenhed(sim-kort nummer): Alarmens password som er xxxxxx når du modtager alarmen Password#10#det telefonnummer som skal modtage sms ved alarm#. Nu er det første nummer indkodet som får en sms ved alarm. Det er vigtigt at du koder dem i den rækkefølge du ønsker skal have sms ved udløsning af alarm. F.eks ønsker du at nummer skal være den første til at modtage en sms ved alarm. Send sms: Password#10# # De 4 efterfølgende numre der skal have sms inkodes som følger Password#11# # Password#12#nummer som skal modtage sms# Password#13#nummer som skal modtage sms# Password#14#nummer som skal modtage sms# Indkodning af numre som skal ringes op ved alarm Send følgende sms til din alarmenhed(sim-kort nummer): Alarmens password som er xxxxxx når du modtager alarmen Password#15#det telefonnummer som skal modtage ringes op ved alarm#. Nu er det første nummer indkodet som får et opkald ved alarm. Det er vigtigt at du koder dem i den rækkefølge du ønsker skal have opringning ved udløsning af alarm. F.eks ønsker du at nummer skal være den første til at modtage en opringning ved alarm. Send sms: Password#15# # De 4 efterfølgende numre der skal have opkald ved alarm indkodes som følger Password#16# # Password#17#nummer som skal modtage opringning# Password#18#nummer som skal modtage opringning# Password#19#nummer som skal modtage opringning# Indstillinger af alarmsystemet med sms kommandoer Alarmen giver dig mulighed for at kunne fjernstyre enheden med sms kommandoer. Alarmenheden vil kvittere med at sende en sms retur med de handlinger du ønsker udført. Send sms: Password#kommando#. Eksempel: Slå alarmen fra Password#1#0# Se nedenstående skema:

5 * Kommando instruktioner : Generelle indstillinger(husk altid din kode foran kommandoen og #) Lyt til din indspillede hilsen 1#0# Slå fra 1#1# Slå alt til 1#2# Slå delvis til(skalsikring) 2#0# Sluk for sirene 2#1# Tænd for sirene 3#0# Sluk for monitor (ekstraudstyr) 3#1# Tænd for monitor (ekstraudstyr) 4#0# Sluk for samtale (enhedens microfon) 4#1# Tænd for samtale (enhedens microfon) 5#0# Sluk relæ (ekstraudstyr) 5#1# Tænd relæ (ekstraudstyr) 10#----# Gem tlf. nr SMS nummer 1 15#----# Gem tlf. nr. Opringning 1 11#----# Gem tlf. nr SMS nummer 2 16#----# Gem tlf. nr. Opringning 2 12#----# Gem tlf. nr SMS nummer 3 17#----# Gem tlf. nr. Opringning 3 13#----# Gem tlf. nr SMS nummer 4 18#----# Gem tlf. nr. Opringning 4 14#----# Gem tlf. nr SMS nummer 5 19#----# Gem tlf. nr. Opringning 5 Avancerede indstillinger(husk altid din kode foran kommandoen og #) 30#--- # Nyt password (op til 6 cifre) 31#--#--- # Slå alarmen til klokken... Slå fra Sæt tidspunkt hvor alarmen skal slå fra 32#0# Sluk sirene ved alarm 32#1# Tænd sirene ved alarm(fabriksindstilling) 33#0# Åbn relæ I 3 minutter 33#1# Sluk relæ I 3 minutter(fabriksindstilling) 34#0# Slå bib lyd fra ved til og frakobling 34#1# Slå bib lyd til ved til og frakobling... 37#--# Tidsforsinkelse af tilkobling ( fra 0-99 sek.) Fabriksinds 10 sek 38#--# Tidsforsinkelse af alarm (0-99 sek) Fabriks 0 sek. Alarm med det samme Vælg af status på sensor 51#--#--# 0: slået fra 1 :slået til 2 :altid slået til 52#--#--# 0: slået fra 1 :slået til 2 :altid slået til(skalsikring) Kodning af navn på trådløs zone Trådløs zone 1 Trådløs zone 2 Sms kommando Se afsnit: indkodning af navne på sensor Se afsnit: indkodning af navne på sensor... Der kan kodes op til Fortsæt zoner på systemet OSV Vælg status på tråddet sensor Kodning af navn på trådet sensor Se afsnit: indkodning af navne på sensor 66#--#--# 0: slået fra --# 1 :slået til Trådet zone 1 OSV 2 : altid slået til(skalsikring)

6 Synkronisering af tid og dato Send SMS: tast Password#31#(bemærk at denne funktion kan først benyttes når enheden er installeret) Automatisk til/fra funktion Send SMS : password#31#2200#0800#. Betyder at : Alarm slå til klokken 22:00;og fra klokken 8:00 Indkodning af navne på sensor: Send SMS : password#51#1#hall#. 51 betyder at du har tastet et navn ind på zone 1 1 slået til/ 0 slået fra/ hall navnet på zonen/ 2 altid slået til(f.eks en brandsensor som så er slået til uanset om alarmen er på eller af. Når en sensor udløses får du sms, hvor der står et tal i parantes f.eks (08). Dette betyder at denne sensor er zone 8, og når den skal kodes via sms hedder den herefter 58..zone (09) 59 osv. Inkodning af navne på trådbundne sensorer: Send SMS : password#66#1#dør entre#. 66 betyder at du har tastet et navn ind på zone 1 trådet sensor 1 slået til/ 0 slået fra/ dør entre navnet på zonen/ 2 altid slået til Der kan kodes 5 trådede zoner til alarmen 1. Tilføj nye sensorer i indre og ydre zoner (skalsikring) Ved indkodning af detektorer kan de lagres som en ydre eller indre zone Når du tilføjer sensorer til systemet kan du vælge om de enkelte sensorer skal være indkodet i en ydre eller indre zone. Dette betyder at du kan have udvalgte sensorer tilkoblet om natten eller når du er hjemme. F.eks kan du have alle dine døre og vinduer slået til, men ikke dine bevægelses sensorer, så du kan bevæge dig frit i rummet. Indkodning af ydre zoner(skalsikring): Disse sensorer vil være slået til når du trykker på din fjerbetjening homearm. Sæt strøm til hovedenheden. Tryk på reset I 2 sekunder til status dioden lyser rød. Aktiver sesoren ved at trykke på en knap eller bevæg hånden foran bevægelses sesorene. Når sensoren er fundet vil den røde statusknap blinke, og efter 20 sekunder vil alarmen gå tilbage til almindelig status og lyse grønt. Inkodning af indre zoner : Disse sensorer vil ydermere slås til når du trykker på din fjernbetjening out arm Sæt strøm til hovedenheden. Tryk på reset I 2 sekunder til status dioden lyser rød. Heretfer trykker du på resetknappen igen, og den vil herefter lyse orange. Aktiver sesoren ved at trykke på en knap eller bevæg hånden foran bevægelses sesorene. Når sensoren er fundet vil den røde statusknap blinke, og efter 20 sekunder vil alarmen gå tilbage til almindelig status og lyse grønt. Du kan kode flere sensorer ad gangen.

7 Det anbefales at man vælger dør/vindues sensorer til skalsikring(ydre zoner), og PIR sensorer til den indre zone Indkodning af nye sensorer Ved indkoning af flere sensorer end dem der er I standardpakken skal du gore følgende: Tag den sensor som du vil tilføje i systemet. Hver sensor vil få tildelt en ny zone i fortløbende nummer: Hold reset knappen inde I 2 sekunder til lysdioden lyser rødt. Du har nu 20 sekunder til at aktivere sensoren enten ved at trykke på en knap, indsætte batteri, på anden måde aktivere sensoren når enheden er i detect mode. Hvis du ikke når det indenfor de 20 sekunder skal du gentage proceduren. Slet en sensor Hvis du ikke længere anvender en sensor og ønsker at slette den fra hovedenheden skal du gore følgende : SendSMS: password # nummer på sensor(50-65)# **. Dette vil slette sensoren i den zone du vælger, og du kan lægge en ny sensor ind på den plads. Læg flere sensorer til samme zone Da systemet kan deles op i 16 zoner, kan det være at du ønsker at lægge flere sensorer til samme zone, hvis du har mere end 16 forskellige enheder til dit alarmanlæg. Dette gøres ved at ændre på selve sensoren. Du åbner sensoren og sætter de sorte plastik klammer på samme måde som i den sensor du vil have zonen. Dette kan gøres på både bevægelsessensorer og dør/vindue sensorer. Det er vigtigt at du udarbejder en oversigt over dine sensorer inden du går igang med at kode, da dette vil sikre dig at du har pladser nok til alle dine sensorer i systemet. Se eks:

8 Tilbage til fabriksindstilling Sluk for hovedenheden på bagsiden. Tryk på reset knappen samtidig med at du tænder for enheden. samtidig med at du tænder enheden. Hold reset knappen inde til status blinker rødt. Dette vil slette alle informationer på alarmenheden og eventuelle indkodede sensorer skal indkodes igen. Det anbefales at starte med at kode fjernbetjeningerne. Systemets password vil herefter være xxxxxx. Knapper på fjernbetjeninger Disarm Out Arm Home Arm Alarm Fjernkontrollem har 4 knapper: Slået til(out arm), Skalsikring(home arm), Slået fra(disarm), Overfaldsknap(Alarm) Overfaldsknappen kan anvendes hvis du har akut brug for hjælp. Alarmen vil gå igang og sende sms og ringe de numre op der er lagret i systemet Indspilning af hilsen ved alarm Når der går en alarm kan der lagres en 10 sekunders hilsen der bliver afspillet for de numre der bliver ringet op. Det kunne være navn adresse tlf. Nr eller lign. information som kunne være nyttig til de person der modtager et alarmopkald. Sådan gør du: Tryk på record på bagsiden af alarm enheden I 2 sekunder. Når du ser et rødt lys på forsiden af alarmen er den klar til at du indspiller din hilsen. Tal tydeligt ind i hovedenhedens microfon. Når lyset atter er grønt er din hilsen lagret i systemet. Hvis du ønsker at ændre din hilsen skal du blot udføre dette igen..

9 Trådløs adgangskode tastatur (ekstraudstyr) Dette trådløse adgangskode tastatur er kompatibel til alle vores alarmsystemer. Tastaturet kan kopple alarmen til og fra ved brug af et password, samt sende nødsignal. 1.Kodning af tastaturet Sæt strøm til det trådløse tastatur ved at sætte power knappen på undersiden af tastaturet til ON. Hovedpanelet skal nu sættes i detekt mode som bekrevet i brugsanvisningen for alarmsystemet. Kodning af trådløse sensorer til kontrolenheden. Når du koder dette panel skal du anvende samme procedure som når du tilføjer en ny sensor. På siden af det trådløse tastatur skal du sætte S1 knappen på on. Tryk smatidig med at hovedpanelet er i detekt mode på den sorte * overfaldsknap der sidder i fronten af det trådløse tastatur. Signaler vil hermed blive sendt mellem hovedenheden og den trådløse enhed. Nå Lyset blinker på den trådløse enhed vil den være klar til brug. 2.Hvordan bruger man enheden 1.Slå alarmen til: tryk adgangskoden + Der høres 2 bip som betyder at alarmen er sat til 2.Slå alarmen fra: Tryk adgangskoden + # Der høres 2 bip som betyder at alarmen er slået fra nødsituation OBS: Det oprindelige password er xxxx. Hvis alarmen afgiver 4 bip, betyder det, at der er en fejl koden og du skal prøve igen. knappen på den trådløse tastatur, LED lyset blinker for at angive at der Tryk 3. Nødsituation: er alarm OBS: Du kan vælge denne funktion til eller fra Metoden: * S1 knappen i venstre side af enheden sættes til off. Hvis du sætter den til off vil det ikke være muligt at bruge denne # 4, Sådan Skifter du password: Tryk knappen i 3 sekunder, og derefter vil du kan høre 2 bip, derefter vil LED lyset tænde og du kan ændre password Tryk gamle password + knap, hvis adgangskoden er korrekt, vil du høre to bip, så nu kan du taste ny adgangskode + #, og tryk ny adgangskode + # for at bekræfte det nye password igen.

10 Tekniske informationer Static Current :50 ma Power Supply :9-12 V Working Temperature :-10 ~ +55 Receive Coding :ASK Receive Frequency :315/433 /868/915MHz Remote Control Distance :No obstacle 100m Detectors :16

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Systemfunktioner... 6 2. INSTALLATION... 10 2.1 Valg af monteringssted... 10 2.2 Installering af PowerMaster-10...

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere