Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10"

Transkript

1 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10

2 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der registreres en lækage afspærres vandforsyningen automatisk, en alarm giver lydsignal hvert 3. sekund og en rød alarm diode blinker på centralenheden samt på sensoren. Anlægget kan udbygges med op til 9 trådløse sensorer og en ekstra ventil. Den trådløse sensor som følger med, er forhåndstilmeldt. 1. Centralenhed 230V 2. Trådløs vandsensor 3. 4 m sensorledning 4. Stik til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og rawlplugs 6 mm 7. Blændpropper til skruehuller på centralenhed 8. Test og tilmeldingsværktøj 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiprop til central 12. Sensorledning til centralenhed 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splitkabel og stik 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) SENSOR PROGRAM 3 SENSOR PROGRAM (SE) Roth Quickstop installeras för att skydda mot vattenskador. Roth Quickstop består av en trådlös sensor med en 4 m sensorledning som används vid behov samt en centralenhet och en ¾ magnetventil. Vid registrering av en läcka stängs vattentillförseln av, en akustisk alarmsignal hörs var 3:e sekund och en röd diod blinkar på centralenheten och på sensorn. Systemet kan byggas ut med upp till 9 st trådlösa sensorer och en extra ventil. Den medföljande sensorn är förregistrerad på centralenheten Centralenhet 230V 2. Trådlös vattensensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt till magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruv och plugg 7. Täckbrickor för skruvar på centralenheten 8. Test och programeringsverktyg 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruv till trådlös sensor 11. Gummipropp till centralenheten 12. Sensorledning till centralenhet Tillbehör: 13. Magnetventil ¾ 14. Förgreningsledning och kontakt 15. Trådlös sensor och sensorledning (Max. 9 st sensorer/system) 2/10

3 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (NO) Roth QuickStop er beregnet for å beskytte bygg mot vannskader. Roth Quickstop består av en trådløs vannsensor med en valgfri 4 m lang sensorkabel, en sentral og en ¾ magnetventil. Ved registrering lekkasje stenges tilførselen automatisk og en alarm høres hver 3. sekund og en rød alarmdiode blinker på sentralenheten og sensoren. Anlegget kan utvides med opptil 9 trådløse sensorer, samt en ytterligere ventil. Den medfølgende trådløse sensoren er forhåndstilmeldt. 1. Sentral 230V 2. Trådløs Vannsensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og plugger 6 mm 7. Plugger til skruehull på sentralen 8. Test og tilmeldingsverktøy 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiplugger til sentralen 12. Sensorledning for sentral 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splittkabel og kontakt 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) (FI) Roth QuickStop on suunniteltu suojaamaan koteja vesivahingoilta. Roth Quickstop koostuu langattomasta kosteusanturista, vallinnaisesta 4 m pitkästä anturikaapelista, keskusyksiköstä ja magneettiventtiilistä. Kosteushälytyksen yhteydessä veden jakelu keskeytyy automaattisesti ja hälytysääni soi joka kolmas sekunti, keskusyksikössä ja anturissa vilkkuu myös punainen hälytysvalo. Järjestelmä voi kattaa yhteensä 9 langatonta kosteusanturia sekä kaksi magneettiventtiiliä. Mukana seuraava langaton anturi on valmiiksi rekisteröity keskusyksikköön SENSOR PROGRAM SENSOR PROGRAM 1. Keskusyksikkö 230V 2. Langaton kosteusanturi 3. Anturijohto 4 m 4. Magneettiventtiiliin pistoke 5. Magneettiventtiili ¾ 6. Ruuvit ja tulpat 6 mm 7. Keskusyksikön ruuvireikien tulpat 8. Testaus ja asennustyökalu 9. Paristo 1,5V AA 10. Langattoman anturin ruuvit 11. Kumitulpat keskusyksikköön 12. Anturikaapeli keskusyksikköön Tarvikkeet: 13. Magneettiventtiili ¾ 14. Haaroitusjohto ja pistoke 15. Langaton anturi ja kaapeli (maks. 9 anturia) 3/10

4 Installation QuickStop (DK) Monter magnetventilen på tilgangsrøret på den installation du skal sikre. Hold de første 2 omgange gevind fri for pakmateriale. 2 (SE) Magnetventilen monteras på vattentillförseln till installationen som ska säkras. Håll de två första gängorna fria från gängtätning. (NO) Magnetventilen montert på innløpsrøret på den installasjonen som skal sikres. Hold de 2 første gjengerundene fri for gjengetape/tettemateriale. (FI) Magneettiventtiili asennetaan suojattavan kohteen tulovesiputkeen. Pidä kaksi ensimmäistä kierrettä vaapaana tiivistemateriaalista. (DK) Magnetventilen skal monteres i flowretning, se pil på ventilen. 3 (SE) Magnetventilen ska monteras i flödesriktningen, se pil på ventilen. (NO) Magnetventilen skal installeres i strømningsretningen, se pil på ventilen. (FI) Magneettiventtiili asennetaan virtaussuntaan, katso venttiilin nuoli. (DK) Magnetventilen kan monteres både vandret og lodret. Ved vandret montering må stikket ikke vende nedad. (SE) Magnetventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Vid horisontell montering ska anslutningen inte sitta nedåt. 4 (NO) Magnetventilen kan installeres både horisontalt og vertikalt. Ved horisontal montering skal ikke kontakten vendes nedover. (FI) Magneettiventtiili voidaan asentaa sekä vaaka että pystyasentoon. Vaakaasennuksessa huomioitava että pistoke ei saa olla venttiilin alapuolella. 4/10

5 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Monter centralenheden på væggen i nærheden af magnetventilen med de medfølgende skruer og rawplugs. Tilslut strøm. a. Udsparing til skjult ledningsføring. (Se billede 5). 5 (SE) Montera centralenheten på väggen i närheten av magnetventilen med hjälp av medföljande skruv och ev. plugg. Anslut till 230V. a. Hål för dold anslutning. (Se bild 5). a (NO) Monter sentralen på veggen i nærheten av magnetventilen med de medfølgende skruer og plugger. Koble til strøm. a. Utsparing for skjult kabling. (Se figur 5). (FI) Asenna keskusyksikkö seinälle magneettiventtiilin läheisyyteen mukana seuraavilla ruuveilla. Liitä sähkö. a. Syvennys kätketyille sähköjohdoille. (Katso kuva 5). (DK) Monter den trådløse sensor sammen med eventuel sensorledning i de områder, hvor der kan ske lækage f.eks. under køkkenskabe, vaskemaskiner, køleskabe med direkte vandtilkobling, toiletrum uden gulvafløb osv. (Se billede 6). 6 (SE) Den trådlösa sensorn monteras med eventuell sensorledning i de områden där läckage kan förekomma t.ex. under köksskåp, tvättmaskiner, kylskåp, WC utan golvbrunn etc. (Se bild 6). RF RF (NO) Trådløs sensor monteres sammen med eventuel sensorledning i de områdene hvor lekkasje kan oppstå, f.eks under kjøkkenskap, vaskemaskiner, kjøleskap med vanntilkobling, toalett uten sluk etc. (Se figur 6). RF (FI) Langaton anturi asennetaan mahdollisen anturijohdon kanssa niille alueille missä mahdollinen vuoto voi syntyä. Esim. keittiökaapit, astia/ pesukoneet, jääkapit vesikytkennällä, jakotukkikaapit tai WC tilat ilman lattiakaivoa. (Katso kuva 6). (DK) a polerne fra den trådløse sensor skal være i kontakt med gulvoverfladen b. Sensorledningen skal lægges på en måde så alle lækager registreres. Brug tape eller anden fastgørelse til gulvet. RF! (SE) a piggarna från den trådlösa sensorn ska vara i kontakt med golvet b. Sensorledningen ska placeras så att den har kontakt med golvet. Använd tejp eller liknande för att fästa ledningen. (NO) a polene fra den trådløse sensoren må være i kontakt med gulvoverflaten b. Sensorledning må legges slik at alle lekkasjer oppdages. Bruk tape eller annet festemiddel til gulvet. (FI) Langattoman anturin a piikkien on oltava kosketuksissa lattiapinnan kanssa. Anturijohto b asennetaan niin että pystytään havannoimaan vuodot mahdollisimman laajalta alueelta, kiinnitykseen käytetään teippiä tai vastaavaa. a b 5/10

6 Installation QuickStop (DK) Den trådløse sensor som følger med, er færdigprogrammeret og tilmeldt, når du monterer batterierne. Den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se billede 8). 7 (SE) Den medföljande trådlösa sensorn är förprogramerad på CH1, det är bara att sätta i batterierna (Se bild 8). (NO) Den medfølgende trådløse sensoren er ferdigprogrammert og tilmeldt når batteriene settes inn, den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se figur 8). (FI) Mukana seuraava kosteusanturi on valmiiksi ohjelmoitu ja rekistöröity kun siihen asennetaan paristot. Sille on varattu kanava 1. Muista testi! (Katso kuva 8). (DK) Test altid QuickStop efter du har tilsluttet den. (Se billede 8). 1. Begge poler på den trådløse sensor a berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 2. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 3. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 4. De blottede sensorledninger b berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 5. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 6. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 7. Anlægget er klar til brug. 8 a QuickStop SENSOR PROGRAM c (SE) Efter registrering av sensor eller vid installation ska alltid systemet testas (Se bild 8). 1. Piggarna på den trådlösa sensorn a sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 2. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 3. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 4. Ett par av givarledningens kontakter b sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 5. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 6. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 7. Anläggningen är klar att användas. c b x 5 sek. (NO) Test av QuickStop må alltid gjøres etter tilkobling. (Figur 8). 1. Begge polene av trådløse sensorer a berøres med testverktøyet c. 2. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 3. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 4. De eksponerte sensorledningene b berøres med testverktøyet c. 5. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 6. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 7. Systemet er klart til bruk. (FI) Quickstopin testaus on aina suoritettava kytkennän yhteydessä. (Katso kuva 8). 1. Langattoman anturin a kumpaakin sensoria kosketaan testaustyökalulla c. 2. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 3. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 4. Anturijohdon b sensoreihin kosketaan testaustyökalulla c. 5. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 6. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 7. Järjestelmä on valmis käytettäväksi. 6/10

7 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Funktionsoversigt 9 Alt ok 1. Blinker hvert 7. sekund (grønt) 2. Power (grønt) Ved kontakt med vand 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Lukket ventil (rødt lys) 4. Vand Ved svagt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 7. sekund Ingen forbindelse mellem sensor og central (ventil lukker efter 1 time) 1. Blinkende lys (rødt) og lydsignal hvert 4. minut Total reset af central og sensorer. Afbryd strøm og tryk RESET ind, mens strømmen tilsluttes igen (SE) Funktionsöversikt (Se bild 9) (NO) Funksjonsoversikt Alt ok 1. Blinker hvert 7 sekund (grønn) 2. Power (grønn) Allt OK 1. Blinkar var 7:e sekund (grönt) 2. Power (grön) Vid kontakt med vatten 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 3:e sekund 2. Power (grön) 3. Stängd ventil (röd) 4. Vatten Vid svagt batteri i trådlös sensor 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 7:e sekund Ingen förbindelse mellan trådlös sensor och centralenhet (ventil stänger efter 1 timme) 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 4:e minut Total återställning av centralenhet och sensorer. Bryt strömmen och håll in RESETknappen samtidigt som strömmen ansluts igen. I kontakt med vann 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Stengt ventil (rødt lys) 4. Vann Svakt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 7. sekund Ingen forbindelse mellom føleren og sentral (Ventilen stenger etter en time) 1. Blinkende lys (rød) og lydsignal hver 4 minutt Total reset av sentral og sensorer. Trekk ut stikkontakten, trykk inn RESET og hold inne mens strømmen kobles til igen. (FI) Toiminnan yleiskatsaus Toimintakunnossa 1. Vilkkuu joka 7 sekunti (vihreä) 2. Power (vihreä) Vuodon yhteydessä 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 3 sekunti 2. Power (vihreä) 3. Magneettiventtiili kiinni. (punainen valo) 4. Vettä Paristot loppumassa 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 7 sekunti Yhteys poikki anturin ja keskusyksikön väliullä (magneettiventtiili sulkeutuu 1 tunnin jälkeen) 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 4 minutti Keskusyksikön ja anturien nollaus. Katkaise virta, paina RESET painiketta siihen asti kun virta kytketty päälle. 7/10

8 Installation QuickStop (DK) Manuel lukning af ventil: Drej skruen på ventilen 1,5 omgang mod uret. Elektrisk lukning/åbning af ventil: Tryk RESET/NEXT knappen nede i 5 sek. 10 (SE) Manuell stängning av ventil: Skruva vredet moturs 1,5 varv. Elektrisk stängning av ventil: Tryck på RESET/NEXTknappen i 5 sek. (NO) Manuell lukking av ventilen: Vri skruen på ventilen 1,5 omdreining mot klokken. Elektrisk lukking/åpning av ventilen: Trykk på RESET/NEXT i fem sekunder. 11 (FI) Venttiilin manualinen sulkeminen: Käännä venttiilin yläosassa olevaa ruuvia puolitoista kierrosta vastapäivään. Venttiilin elektrooninen avaaminen/sulkeminen: Pidä RESET/NEXT nappia alaspainettuna 5 sekuntia (DK) Fejlsøgning Magnetventil er lukket: 1. Kontroller at sensorpunkterne er tørre. 2. Kontroller at sensorledningens fritlagte kobberledninger er i kontakt med hinanden. 3. Undersøg om sensorpunkterne berører noget som kan forårsage falsk alarm, metal osv. 4. Ventilen er stoppet til med urenheder. Renses af autoriseret VVSinstallatør. Centralenheden/sensoren virker ikke: 1. Kontroller at der er strøm på centralenheden, power skal lyse grønt. 2. Kontroller om batterierne i den trådløse sensor skal skiftes. 3. Kontroller om der er brud på sensorledningen. 4. Kontroller om den trådløse sensor er monteret udenfor rækkevidden på 50 m. 5. Ved konstant fejl på centralenheden eller ventilen kan spændingen kobles fra og ventilen vil da stå åben. OBS! QuickStop er da sat ud af funktion. (SE) Felsökning Magnetventilen är stängd: 1. Kontrollera om sensorpunkterna är torra. 2. Kontrollera om sensorledningens kontaktpunkter kommit i kontakt med varandra. 3. Undersök om sensorpunkter kommit i kontakt med ex. metall som ger falskt alarm. 4. Ventilen är igensatt, åtgärdas av vvs installatör. Centralenhet/sensor fungerar inte: 1. Kontrollera strömförsörjningen till centralenheten, power ska lysa grönt. 2. Kontrollera om det är dags att byta batterier i den trådlösa sensorn. 3. Kontrollera om det är brott på sensorledning. 4. Kontrollera att den trådlösa sensorn är monterad inom räckvidden på 50 m. 5. Om felet ej kan avhjälpas kan spänningen till centralenheten kopplas i från, då öppnas ventilen. OBS! Quickstop är då satt ur funktion. (NO) Feilsøking Magnetventil er lukket: 1. Kontroller om sensor punktene er tørre. 2. Kontroller sensorledningens eksponerte koppertråder er i kontakt med hverandre. 3. Kontroller at sensorpunktene ikke berører noe som kan føre til falske alarmer, som metall osv. 4. Ventilen er blokkert med smuss, rengjøres av autorisert rørlegger/installatør. Sentralen/sensor fungerer ikke: 1. Sjekk om det er strømmen til sentralen, power skal lyse grønt. 2. Sjekk om batteriene i trådløs sensor må byttes. 3. Kontroller om det er et brudd på sensorledningen. 4. Kontroller den trådløse sensoren er montert utenfor rekkevidde på 50 m. 5. Ved konstant feil på sentralen eller ventilen kan strømmen kobles fra og ventilen vil da stå åpen. OBS! Quickstop er da ute av funksjon. (FI) Vianetsintä Magneettiventtiili on kiinni: 1. Tarkista että kaikki anturipaikat ovat kuivia. 2. Tarkista että anturijohtojen kupariset kosketuspinnat eivät ole yhteydessä toisiinsa. 3. Tarkista että mitkään anturit eivät kosketa mitään joka voisi antaa väärän hälytyksen, esim. metallia jne. 4. Venttiili on tukossa epäpuhtauksien johdosta, valtuutettu lviasentaja puhdistaa. Keskusyksikkö/ anturi ei toimi: 1. Tarkista keskusyksikön virta, Power tulisi palaa vihreänä. 2. Tarkista langattoman anturin paristot. 3. Tarkista onko anturijohdossa murtuma. 4. Onko langaton anturi kantaman sisäpuolella? (50 m) 5. Jatkuvan vian sattuessa keskusyksikössä tai magneettiventtiilissä voidan virta kytkeä pois ja venttiili jää auki. Huom! Quikstop ei tällöin ole käytössä. 8/10

9 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Manuel programmering af den trådløse sensor til centralenheden. 12a 1. Monter batterierne i den trådløse sensor. 2. Tryk en gang med test og tilmeldingsværktøjet på den lille knap i hullet, mærket program ID. Lilla lys vil da blinke hurtigt på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knap nede i 5 sekunder, grønt lys vil blinke hurtigt på CH1. 4. Ved ændring til CH2 tryk RESET/NEXT 3 gange, gentag hvis CH3 ønskes. 5. Tryk på MENU/PROG, grønt lys vil lyse konstant på valgte CH og på den trådløse sensor i 10 sek. 6. Når sensor blinker grønt hvert 7. sekund er kontakt oprettet. 7. Tryk RESET/NEXT indtil Power LED på centralen er den eneste der lyser. 8. Udfør test i henhold til vejledningen på side Gentag proceduren, hvis flere sensorer skal tilmeldes. MAKS. 3 sensorer pr. kanal ~ 9 stk. totalt. 2 (SE) Manuell registrering av trådlös sensor till centralenhet. 12b 1. Montera batterierna i den trådlösa sensorn. 2. Tryck en gång med test och programmeringsverktyget i det lilla hålet på sidan av sensorn, en purpur diod börjar blinka i snabb takt på sensorn. 3. Håll MENU/PROG knappen intryckt i 5 sekunder, den gröna dioden för CH1 börjar blinka i snabb takt. 4. För att ändra till CH2 tryck på RESET/NEXTknappen 3 gånger, upprepa för att växla mellan kanalerna. 5. Tryck på MENU/PROGknappen, en grön diod kommer att lysa konstant i 10 sekunder på vald kanal och på sensorn. 6. När dioden på sensorn blinkar med grönt ljus var 7:e sekund är registreringen klar. 7. Tryck på RESET/NEXTknappen tills endast Power lyser grönt på centralenheten. 8. Utför test enligt instruktioner på sid Upprepa proceduren om fler sensorer ska registreras. Max 3 st sensorer per kanal (CH), totalt max 9 st. (NO) Manuell programmering av trådløse sensorer til sentralen. 1. Sett i batterier i den trådløse sensoren. 2. Trykk én gang med installasjonsverktøyet på den lille knappen i hullet merket programid, det lilla lyset vil da blinke hurtig på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knappen inne i 5 sekunder, det grønne lyset vil blinke hurtig på CH1. 4. Skal du tilmelde på CH2 trykk RESET/NEXT 3 ganger, gjenta om CH3 ønskes. 5. Trykk på MENU/PROG, det grønne lyset lyser konstant valgte CH og på den trådløse sensoren i 10 sekunder. 6. Når sensoren blinker grønt hver 7. sekund er kontakten opprettet. 7. Trykk på RESET/NEXT til Power lyset er det eneste som lyser på sentralen. 8. Utfør test i henhold til instruksjonene på side Gjenta prosedyren dersom flere sensorer skal tilmeldes. Maks tre sensorer per. kanal ~ 9 stk. totalt. (FI) Langattoman anturin manuaalinen lisääminen keskusyksikköön. 1. Asenna paristot anturiin. 2. Paina asennustyökalun avulla anturin sivussa olevaan reikään, Program ID, anturin violetti valo rupeaa tällöin vilkkumaan ripeästi. 3. Pidä keskusyksikössä olevaa MENU/PROG painiketta alaspainettuna 5 sekuntia, kanava 1 vihreä valo rupeaa vilkkuman ripeästi. 4. Vaihtaaksesi kanava 2, paina RESET/NEXT 3 kerran, kanava 3 toisen kerran. 5. Paina MENU/ PROG, vihreä valo palaa jatkuvasti valitun kanavan kohdalla ja langattomassa anturissa noin 10 sekuntia. 6. Kun anturin valo vilkku vihreää 7 sekunnin välein on yhteys avattu. 7. Paina RESET/NEXT kunnes Power valo on ainoa joka palaa keskusyksikössä. 8. Tee sivulla 6 kuvailtu toimintatesti. 9. Toista yllä kuvailtu toiminto aina kun lisäät anturin, max 3 anturia/ kanava, yhteensä 9 kpl. 9/10

10 (DK) Centralenhed Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ Energiforbrug: 2W IP tæthed: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Længde på 230V ledning: Længde på 230V ventilledning: Maks. sensor længde på centraludgang: 100 m Alarm udgang: 1 A 30V DC strømløs åben (NO) eller strømløs lukket (NC) Trådløs sensor Driftsspænding: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tæthed: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Længde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rækkevidde: 50 m i bygninger Magnetventil Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. tryk: 10 bar Energiforbrug data: 8W Funktion: 2 vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Centralvarme og vand (NO) Sentral Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ Energiforbruk: 2W IP tetthet: 50 Dimensjoner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Lengde på 230V ledning: Lengde på 230V ventilledning: Maks sensor lengde på sentralutgangen: 100 m Alarm utgang: 1 A 30V DC NO eller NC utgang Trådløs sensor Driftsspenning: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tetthet: 50 Dimensjoner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Lengde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rekkevidde: 50 m i byggninger Magnetventil Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks trykk: 10 bar Energiforbruk data: 8W Funksjon: 2 Vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Sentralvarme og vann (SE) Centralenhet Driftspänning: V AC 50 HZ Energiförbrukning: 2W IP klass: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Längd på 230V ledning: Längd på 230V ventilledning: Max längd sensorledning från centralenhet: 100 m Larmutgång: 1 A 30V DC NO eller NC utgång Trådlös sensor Driftspänning: 2 st 1.5V AA batteri Batterilivslängd: Ca. 3 år vid 21 C IP klass: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Längd på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Räckvidd: 50 m i normala byggnader (FI) Keskusyksikkö Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ Energiakulutus: 2W IP luokitus: 50 Mitat: 90 mm x 119 mm x 38 mm Pituus 230V johto: Pituus 230V venttiilijohto: Maks. anturietäisyys keskusyksiköstä: 100 m Hälytyksen lähtö: 1A 30V DC NO tai NC Langaton anturi Käyttöjännite: 2 kpl 1,5V AA paristo Paristoikä: Noin 3v 21 C IP luokitus: 50 Mitat: 58 mm x 92 mm x 22 mm Anturijohdon pituus: 4 m Radiotaajuus: 868 MHz Kantama: 50 m rakennuksissa Magnetventil Driftspänning: V AC 50 HZ / 10% Max driftstryck: 10 bar Energiförbrukning: 8W Funktion: 2vägs NO Max. driftstemperatur: 80 C Omgivningstemperatur: 10 C till 50 C Medie: Vatten och värmevatten Magnaeettiventtiili Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. käyttöpaine: 10 bar Energiankulutus: 8W Toiminto: 2tie. NO Maks. nesteen lämpötila: 80 C Ympäristön lämpötila: 10 C til 50 C Käyttökohteet: Käyttövesi ja lämmitys Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation_QuickStop_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax rothnordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax rothnordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax rothnordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi 358 (0) rothnordic.fi facebook.com/rothnordicfi 10/10

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8 Roth Installation Living full of energy 1/8 Installation (DK) Roth er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der

Læs mere

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth Installation Living full of energy 1/10 Installation (DK) Roth trådløs er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor, to sensorledninger, en centralenhed og

Læs mere

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.040 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk 50 kpa Maks driftstryk

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit Tekniske data Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS nr. 466212.120 ShuntUnit

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 4661.110 ShuntUnit med afgren. VVS-nr. 4661.10 ShuntUnit med afgren. VVS-nr.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS-nr. 466212.120 ShuntUnit med 3 afgren.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere