ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS"

Transkript

1 ML 360 CS ML 380 CS MP 360 CS MP 380 CS BETJENNGSVEJLEDNNG ed0113

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 KOP AF DEN ORGNALE BETJENNGSVEJLEDNNG NDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport 4 Miljøbeskyttelse 4 nstallation Placering 5 Rengøring og desinfektion 5 Eltilslutning 5 Elektronik Betjeningspanel 6 Display 6 Tænd 6 Temperaturdisplay 6 Tastaturlayout 6 ndstilling af Sprogene 7 Menuen SETTNGS 7 Menuen EXTRA 9 Status- og advarselsmeddelelser 10 Alarm- og fejlmeddelelser 11 Betjening Vigtige anvisninger ved brug 12 Alarmtilfælde 12 Alarmlog 12 Akkumulator 13 Ekstern alarmfunktion 13 Sikkerhedstermostat 13 Skabsudstyr 13 Temperaturskriver 14 RS485-grænseflade 14 Rengøring 14 Ventilator 14 Belysning 14 Varmer 15 Service og reparationer 15 3

4 Vigtige oplysninger Generelt Køleanlæg i ML- og MP-serien er udelukkende beregnet til lagring af temperaturfølsomme præparater, der skal holdes i en ubrudt kølekæde. De er ikke beregnet til opbevaring af blod eller blodkomponenter. nden apparatet tilsluttes, læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder alle oplysninger vedrørende driftssikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse.! Opbevar brugervejledningen nær apparatet, sådan at alle brugere har mulighed for at søge oplysninger om apparatets funktioner og sikkerhedsforskrifter. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet, så luften kan cirkulere frit. Følg brugervejledningens installationsanvisninger. Ved oversættelser til fremmedsprog er den originale, tyske betjeningsvejledning bindende. Sikkerhed Apparatet må kun anvendes af voksne personer. Børn må ikke lege med det eller komme i kontakt med betjeningspanelet. Kun teknisk uddannet personale må udføre installationsarbejde eller foretage indstillinger på apparatet. Udføres dette arbejde af personer uden tilstrækkelig faglig ekspertise, kan det påvirke apparatets ydelse og indebære risiko for person- eller materielskader. Servicearbejde og reparationer må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Undgå at klemme eller knække tilslutningskablet ved installation eller flytning af apparatet. Sørg altid for at slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsesarbejde eller rengøring af apparatet påbegyndes. Træk altid i selve stikket og ikke i kablet. Hvis stikket ikke kan nås, skal sikringen frakobles. Apparatets kølesystem indeholder kølemiddel. Opstår der lækage i kølekredsen, kan køleskabet beskadiges og de opbevarede produkter fordærves. Vær opmærksom på, at ingen skarpe objekter kommer i kontakt med kølesystemet. Transport Kontrollér, om apparatet er beskadiget ved levering. Ved konstatering af transportskader kontaktes fragtmanden eller forhandleren omgående. Hav altid fragtbrevet eller salgskvitteringen klar som dokumentation. Apparater, som er blevet beskadiget under transporten, må ikke tilsluttes! Kontakt forhandleren af apparatet, hvis du er i tvivl. Apparatet skal transporteres oprejst. (Maks. hældningsvinkel 45 ). Miljøbeskyttelse Tænk på miljøet: Sørg for en korrekt og sagkyndig bortskaffelse. Emballage og hjælpemidler er fremstillet til at kunne genbruges. Afmonter døren på gamle apparater, inden disse bortskaffes, så der ikke er fare for, at legende børn låser sig selv inde. nden apparatet bortskaffes, skal blybatteriet afmonteres og bortskaffes separat. Pas på, at apparatet ikke overophedes ved bortskaffelse, da isoleringen er opskummet ved hjælp af en brændbar gas. 4

5 O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL nstallation! Placering min 70 mm min 70 mm min 30 cm Apparatet skal opstilles i et tørt lokale med god ventilation. Undgå at placere apparatet i direkte sollys og for tæt på varmekilder. Kontrollér, at apparatet står stabilt og på et plant underlag. Apparatet må ikke stå tæt op ad andre apparater. En forudsætning for fejlfri funktion er, at luften kan cirkulere uhindret rundt om apparatet. Der skal være mindst 70 mm luft omkring alle sider af apparatet. Ved opretstående apparater skal der være mindst 30 cm afstand til loftet. Apparatet bør ikke opstilles under en loftsventilator eller tæt op ad et klimaanlæg. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Til nogle modeller medfølger to afstandsstykker ved levering. Disse anbringes på apparatets bagside som vist på tegningen, inden apparatet stilles op ad en væg Rengøring og desinfektion nden apparatet tages i brug, skal det rengøres grundigt eller desinficeres både ind- og udvendigt. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. Til desinfektion anbefales det at anvende de gængse overfladedesinfektionsmidler, som kunden har til rådighed, såfremt disse anbefales af den relevante nationale brancheorganisation. Ved desinfektion af mindre områder anbefales det at anvende et koncentreret alkoholbaseret middel. Eltilslutning Apparatet skal stå oprejst i mindst 30 minutter, inden det sluttes til og tændes første gang. nden apparatet tilsluttes, kontrolleres det, at oplysningerne på mærkepladen, der er anbragt inde i kølerummet, stemmer overens med de lokale tilslutningsværdier. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Apparatet må kun tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt, der er sikret ved hjælp af en jordledning og et passende fejlstrømsrelæ. For at undgå at apparatet slår fra, hvis der opstår problemer med andre elektriske apparater, bør det sluttes til en separat strømkreds. Apparatet må under ingen omstændigheder tilsluttes via en fælles stikdåse sammen med andre elektriske apparater. Vær opmærksom på, at apparatets tilslutningsstik er let tilgængeligt, således at det kan nås uden først at skulle flytte andre apparater eller møbler. 5

6 Elektronik Betjeningspanel rød LED (Alarm) Display VENSTRE-, HØJRE, OP, NEDtaster TLBAGEtast Nøglekontakt grøn LED (strøm) Lysknap ENTERtast Lydstop-tast MENÜtast Display Tænd Temperatur Status-, advarsels- og alarmmeddelelser DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL ndgansspænding aktuelt klokkeslæt dørvarme eller : DOOR OPEN BATTERY Batteri FAL 2 10 For at tænde drejes nøglekontakten i vandret stilling. Den grønne POWER-diode (LED) lyser. Kort efter, der er tændt, bliver den indvendige køleskabstemperatur vist på displayet. Kompressoren og alle andre komponenter til enheden slår først til igen eftger en intern selvtest af et minuts varighed. Temperaturdisplay Under normal drift angives køleskabets indvendige temperatur på displayet. Hvis det drejer sig om et kombiskab køl/frys, bliver begge temperaturerne vist oven over hinanden på displayet (køleskabsmodul øverst, frysemodul nederst). Tastaturlayout Die Temperaturenheden er afhængig af indstillingen TEMPERATURENHED i menuen "SETTNGS". ( C - Celsius eller F - Fahrenheit). Visningen sker i trin på hver 0,1 eller 1 afhængig af indstillingen OPLØSNNG i menuen "SETTNGS". Ved at trykke på MENU-tasten 3 kommer man ind i menuområdet. Det ønskede menuvalg foretages med hhv. PL NED- og PL OP-tasten. Menuvalget skal bekræftes med ENTER-tasten. Ved at trykke på TLBAGE-tasten ) kommer man tilbage til det forrige menupunkt. Med navitationstasgterne PL NED q, PL OP p, VENSTRE t og HØJRE u kan man bevæge sig inden for menuerne og ændre indstillingerne der. 6 Befinder man sig i normal visningstilstand, bliver den indvendige belysning hhv. slået til og fra. menuområdet er funtionen Lystast slukket. Med ENTER-tasten 8 bliver det aktuelle valg bekræftet. Dette vedrører både menuvalget og en parameterværdi. Ændringen af en parameter bliver først aktiveret, når den bekræftets ved at trykke på "ENTER"-tasten. Hvis alarmen aktiveres, kan den lydalarmen slukkes med lydtasten i et angivet tidsrum. menuområdet er lydtastens funktion slukket.

7 ndstilling af Sprogene Sprogindstillingen til elektronikken er fra fabrikken ENGELSK. For at skifte til tysk skal du gøre følgende: 3 Tryk på MENU-tasten q Vælg menuen "EXTRA" 8 q LANGUAGE 8 q DANSK 8 Menuen SETTNGS Parameterene, der findes i menuen SETTNGS griber til dels direkte ind i enhedens funktioner. Adgangen til menuen "SETTNGS" kan derfor beskyttes med en adgangskode. Det anbefales at bruge denne beskyttelse for at begrænse adgangen til parameteren.. dette kapitel er alle de punkter anført, der kan vises i menuen "SETTNGS". Nogle af disse funktioner står ikke til rådighed. Det afhænger af modellen. Disse bliver på displayet erstattet af Tryk på MENU-tasten w Vælg menuen SETTNGS 8 w BRUGERKODEORD : 0XXX 8 Fra fabrikken er denne adgangskode sat til værdien 0000, så man ved at trykke på tasten 8 kommer direkte ind i menuen "SETTNGS". q REFERENCEPUNKT 8 w SET : X.X C Temperatur-sætpunktet er den nominelle temperatur for køleskabet. Sætpunktet kan mellem angivne grænseværdier ændres i trin på hver 0,5 K. q REFERENCEPUNKT 2 8 w SET 2 : X.X C Temperatur-sætpunktet for frysemodulet ved kombiskabe. q DATO/KLOKKESLÆT 8 w NDST. DATO/KL.-SLÆT 8 w HH:MM dd MMM yy 8 ndstilling af det aktuelle klokkeslæt og dato. VALG 12H/24H 8 w 12h VSNNG pq 24h VSNNG 8 Skift mellem 12 timers og 24 timers visning. q ALARMER 8 w NDST. KOLD ALARM 8 w KOLD ALARM: : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 8 w VARM ALARM : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi overskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. KOLD ALARM 2 8 w KOLD ALARM 2 : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 2 8 w VARM ALARM 2 : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q FJERN DØRALARM 8 w FJERN DØRALARM AKTVÉR : 0 pq 1 8 Aktivering af fjernalarmen ved døråbning 0 = Fjernalarm slukket / 1 = Fjernalarm tændt. 7

8 q DØRVARMER 8 w DØRVARME FRA pq TL 8 Til- og frakobling af dørvarme. (se kapitlet Varmer ) q ALARMTEST 8 w AKTVERNG ALARMTEST 8 w ALARM TEST 8 Denne funktion simulerer en temperaturalarmsituation. Når der trykkes på ENTER bliver bliver følgende alarmtestcyklus startet : 1. Trinvis forhøjelse af den indvendige temperatur til den øverste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. 2. Trinvis sænkning af den indvendige temperatur til til den nederste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. w ALARM TEST 2 8 Den samme funktion, som oven for beskrevet til kombiskabenes frysemodul q AKTVERNG FJERN 8 w FJERN FRA pq TL 8 Fjernalarmfunktionen til en alarmtest slås hhv. til og fra. q KOM. ADRESSE 8 w KOM. ADR: 0 pq Ved hjælp af den indbyggede RS485-grænseflade kan flere enheder kobles sammen. Er dette tilfældet, skal hvert enkelt skab forsynes med en særskilt kommunikationsaresse. ( ndstilling fra 0-255) q SERVCE 8 w RESET SERVCETD 8 w RESET TÆLLER 8 w JA pq NEJ 8 Når en nærmere angiven driftstid er gået, vises der en SERVCE -meddelelse på displayet, der gør opmærksom på, at der snart skal foretages vedligeholdelse. Denne servicetidstæller kan stilles tilbage med denne funktion. q SLET SERV.ADVARSEL 8 Med denne funktion slettes Service -meddelelsen. q KODEORDSBRUGER 8 Ændring af adgangskoden for at komme ind på menuen SETTNGS. w MODF. BRUGERKODEORD: 0XXX XXXX 8 ndtast ny adgangskode og bekræft den. q KALBRERNG 8 Med denne funktion kalibreres føleren. Da enhver indstilling af kalibreringen hæmmer kombiskabets funktion, er denne funktion fra fabrikken beskyttet med en adgangskode og må kun betjenes af uddannede serviceteknikere! w KALBRERNGSKODEORD : 0XXX 8 ndtast adgangskode til kalibreringsmenuen 8

9 Menuen EXTRA Menuen EXTRA indeholder kun parametre, som ikke har nogen indflydelse på køleskabets funktion, og er derfor også tilgængelig for enhver bruger uden adgangskode. 3 Tryk på MENU-tasten. q Vælg menuen EXTRA 8 w HSTORK 8 (se kapitlet Alarmlog for at få yderligere oplysninger) w VS HSTORK 8 Visning af alarmsituationen. Med PL OP- og PL NEDtasten kan man rulle op og ned på listen. q SLET HSTORK 8 w SLET HSTORK : NEJ pq JA 8 JA : Sletter hele loggen. q HØJTTALER 8 w LYDSTYRKE 8 w LYDSTYRKE pq 8 ndstilling af lydstyrken for lydalarmens signal q LYD FRA HØJT. 8 w LYD FRA TD : 0 pq 60 8 Udløses alarmen, kan det akustiske signal slukkes i et forprogrammeret tidsrum ved at trykke på ENTERtasten. Det angivne tidsrum bestemmes af denne parameter. Den kan ændres trinvist med 1 minut ad gangen fra 0 til 60 minutter. q VSNNG 8 ndstilling af parameteren til displayet w LYSSTYRKE 8 w LYSSTYRKE ndstilling af lysstyrken med tasten t og u. q KONTRAST 8 w KONTRAST ndstilling af kontrasten med tasten t og u. q POS / NEG 8 w POSTV pq NEGATV 8 Ændring af visningen fra positiv (blå/hvid) til negativ visning (hvid/blå). q VS TÆNDNGSVARGHED 8 w VARGHED : 0 pq Displayvisningens varighed ved tryk på tasten under strømsvigt. (100 = ca.10 sek, 50 = ca. 5 sek.) (se kapitlet Alarmtilfælder ) q SPÆNDNGSVSNNG 8 w SPÆNDNGSVARGHED pq NGEN 8 Viser køleskabets indgangsspænding på displayet. q OMGVELSESFØLER 8 w OMGVELSESFØLER pq NGEN 8 Er der tilsluttet omgivelsestemperatursensor på køleskabet, så kan den af sensoren målte temperaturværdi vises på displayet. q EKSTRA FØLER 8 Gør det muligt at foretage ekstraordinær visning af temperaturværdierne for en af følgende sensorer (hvis den er tilsluttet) w NGEN 8 Der vises ingen værdi. q REGULERNGSFØLER 8 Regulatorsensorens værdi vises. q OPLØSNNG 8 w RES.: 0.1 pq 1 8 ndstilling af temperaturdisplayets opløsning. Temperaturen kan vises med eller uden en decimalplads. 9

10 q TEMPERATURENHED 8 w CELSUS pq FAHRENHET 8 Visning af temperaturværdierne i Celsius eller i Fahrenheit. q SPROG 8 Skift af menuprog. w ENGELSK 8 q TYSK 8 q FRANSK 8 q HOLLANDSK 8 q TALENSK 8 q SPANSK 8 q PORTUGSSK 8 q DANSK 8 q SVENSK 8 q NORSK 8 q FNSK 8 q MALAYSSK 8 q RUSLAND 8 q DAGNOSE 8 Visning af køleskabets aktuelle status (kun til serviceformål). q PARAMETER 8 Visning af alle paratmetres aktuelle indstillinger (kun serviceformål). Status- og advarselsmeddelelser Elektronikken afgiver forskellige status- eller advarselsmeddelelser, hvilket afhænger af hhv. køleskabets indstillinger og tilstand. Når to eller flere meddelelser skal vises samtidig på en linje, så vises disse meddelelser skiftevist på displayet. w ÅBN DØR Denne meddelelse vises, så snart køleskabsdøren bliver åbnet. Hvis døren ikke lukkes igen efter et forprogrammeret tidsrum, så bliver alarmen udløst. Denne alarm bliver ikke vist i loggen. Meddelelsen slettes, og alarmen slukkes, så snart døren bliver lukket. w HSTORK Denne meddelelse angiver, at alarmloggen indeholder en ny dataregistrering. Meddelesen forsvinder, så snart logdataene er blevet vist med funktionen VS HSTORK. w ALARM TEST Vises under en alarmtest. Meddelelsen forsvinder, så snart testen er færdig. w ALARM TEST 2 Vises under en alarmtest af frysemodulet på kombiskabe. Meddelelsen forsvinder igen, så snart testen er færdig. w AMB.. C Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og visningen er aktiveret i menuen "EXTRA" (3 - EXTRA - OMGVELSESFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte omgivelsestemperatur på displayet. w REG 2.. C Når regulatortemperaturen er aktiveret ved kombiskabe, vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelle temperatur, der måles for frysemodulet på displayet vekselvist med kølemodulets regulatortemperatur. w REG.. C Hvis visningen af regulatorsensorens er aktiveret i menuen "EXTRA", (3 - EXTRA - EKSTRA FØLER - REGULERNGSFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte regulatortemperatur på displayet. w SERVCE Når køleskabet har kørt i et programmeret tidsrum, vises denne meddelelse på displayet for at angive, at der skal gøres rent og foretages vedligeholdelse. Meddelelsen kan slettes med funktionen SLET SERV.ADVARSEL i menuen "SETTNGS" igen. 10

11 w OMG.TEMP. HØJ Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og stiger denne værdi op over en forprogrammeret værdi, vises denne meddelelse på displayet. Køleskabet kører alligevel videre på normal vis. Den i elektronikken gemte maks.-værdi afhænger af den aktuelle temperaturklasse og kan ikke ændres. w OMG.TEMP. LAV analog zu OMG.TEMP. HØJ jedoch mit Minimalwert. Alarm- og fejlmeddelelser Følgende alarmmeddelelser kan afgives af elektronikken. Se kapitlet Alarmtilfælde for yderligere oplysninger. w ÅBN DØR se statusmeddelelsen ÅBN DØR w VARM ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den øverste alarmgrænse. En temperaturadvarselsalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen har nået den øvre alarmgrænse. w KOLD ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den nedre alarmgrænse. En temperatur-kold-alarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen igen når den nedre alarmgrænse w VARM ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w KOLD ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w STRØMSVGT Denne meddelelse vises, hvis strømmen bliver afbrudt ved et tændt køleskab. En strømsvigtalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart strømforsyningen er genetableret. Vises en af følgende fejlmeddelelser på displayet, foreligger der en defekt eller en fejlfunktion, og de involverede komponenter skal til service og repareres eller udskiftes. w BAT.1 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det interne batteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w BAT.2 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det optionelle ekstrabatteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w FEJL REGULERNGSFØLER Regulatorsensoren svigter. Køleskabet kører i NØDDRFT Modus videre. w FEJL REGULERNGSF. 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. Nu kører enheden videre i NØDDRFT. w FEJL VSNNGSFØLER Displaysensoren svigter. dette tilfælde bliver visningsfunktionen overtaget af regulatorsensoren. w FEJL VSNNGSFØLER 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. dette tilfælde bliver visningsfunktionen fra frysemodulets regulatorsensor. w FEJL FØLER OMG. Omgivelsestemperatursensoren svigter. 11

12 w E1 / KONFGURATONSFEJL Konfigurationsfejl : Fejl ved parameterindstillingen. Nu starter køleskabet ikke. w E2 Elektronikfejl. Køleskabets funktion er stoppet. w COM FEJL ngen kommunikation mellem interface og mainboard. Nu er køleskabets funktion stoppet. w NØDDRFT Svær fejl, køleskabet kører videre i NØDDRFT, dvs. kompressoren slår til og fra efter en angiven rytme. Betjening Vigtige anvisninger ved brug Opbevar kun medicin i de skuffer og/eller gitterriste, der er beregnet hertil. De lagrede varer må under ingen omstændigheder blokere luftudstrømningsåbningerne i anlægget. Sørg for, at medicinen ikke kan vippe bagud. De opbevarede enheder må ikke komme i kontakt med displayfølerens referenceflaske. Anlægget er ikke konstrueret til hurtig nedkøling af varme medicinen. Anlægget må ikke overfyldes Alarmtilfælde Når der foreligger et alarmtilfælde, skal man forsøge at finde ud af årsagen til den pågældende alarm og hurtigst muligt afhjælpe den. Lykkes dette ikke, så skal der straks træffes nødvendige forholdsregler, så de oplagrede produkter ikke lider skade. Ved en temperaturalarm lyser den røde alarmdiode, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. tilfælde af en strømsvigtalarm blinker den grønne strømdiode, og den røde alarmdiode afgiver et lydsignal. Displayet slår fra, men kan dog slås til igen ved at trykke på en tast. Efter et forprogrammeret tidsrum (indstilling: EXTRA - VSNNG - VS TÆNDNGSVARGHED) slår displayet fra igen. Lydarlarmen kan undertrykkes ved at trykke på ENTER-tasten til et forprogrammeret klokkeslæt. løbet af strømsvigtfasen kan ingen parametre ændres. Når den indvendige temperatur under en "Powerfail"-fase stiger op over den øvre grænseværdi, udløses temperaturalarmen og bliver registreret på loggen. Hvis døralarmen går i gang, lyser den røde alarmlysdiode (LED) op, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. Alarmlog Alarmloggen indeholder alle relevante vdata om temperatur og strømsvigthændelser. Fortegnelsen indeholder indtil 20 alarmsituationer. Statusmeddelelsen HSTORK antyder, at der er nye dataregistreringer til rådighed i log fortegnelsen. Alarmloggen hentes via den aktuelle funktion VS HSTORK i menuen "EXTRA". Man bevæger sig inden for loggen vha. PL OP og PL NEDtasterne. Den første og sidste registrering på listen kendes på meddelelsen BEGYNDELSE PA LSTE og SLUTNNG AF LSTE. Følgende oplysninger gemmes i alarmloggen : w Temperaturalarm : ALARM : Alarmtypen (VARM ALARM eller KOLD ALARM) START : Startdato og fejlhændelsestidspunkt END : Slutdato og fejlhændelsestidspunkt AVG : Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen MAX / MN : Maksimal og minimaltemperaturværdien på displaysensoren under alarmhændelsen (afhænger af temperaturalarmtypen) 12

13 w Strømsvigtalarm : ALARM : START : END : AVG : STRØMSVGT Startdato og fejlhændelsestidspunkt Slutdato og fejlhændelsestidspunkt Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen For at slette alarmloggen vælges funktionen SLET HSTORK: fra menuen "EXTRA". Akkumulator Gennem en integreret akkumulator bliver overvågningsfunktionerne til elektronikken mindst opretholdt i 48 timer ved afbrydelse af strømtilførslen. Denne generator bliver automatisk opladet, når kombiskabet tilsluttes. Når akkumulatorens kapacitet ikke mere rækker til at varetage kontrolfunktionen, afgives fejlmeddelelsen BAT.1 SVAG/FEJL på displayet. Ved den første ibrugtagning kan meddelelsen BAT.1 SVAG/ FEJL blive vist. Denne meddelelse forsvinder, så snart batteriet er opladet. Akkumulatoren skal udskiftes forebyggende hvert 2. år. Denne udskiftning må kun foretages af en anerkendt servicetekniker. Før akkumulatoren afmonteres, skal kombiskabet slukkes og nnetstikket trækkes ud. Ved akkumulatoren drejer det sig om en blyakkumulator, som i tilfælde af fejl og defekter skal bortskaffes på forsvarlig vis. Ekstern alarmfunktion På bagsiden af anlægget sidder der to klemmer, hver med tre potentialfrie kontakter, som kan bruges til at aktivere en ekstra ekstern alarm med (optisk eller akustisk). Den ene klemme svarer her til temperatur- og døralarmen. Den anden klemme til powerfailalarmen. Et tryk på tasten ENTER i alarmtilfælde slukker kun det interne akustiske alarmsignal. Den eksterne alarm berøres ikke heraf. Det eksterne alarmsignal slukker først, når årsagen til alarmen er afhjulpet. Der kan sluttes 12 V jævnstrøm eller maks. 250 V vekselstrøm til kontakterne. Den maksimale belastning må ikke overstige 8 A. Mindste tilslutningsværdi er 100mA / 5V. TEMPERATUR ÅBN DØR Hviletilstand Alarm STRØMSVGT Hviletilstand Alarm Sikkerhedstermostat Alle apparater er udstyret med en sikkerhedstermostat. Denne termostat frakobler kompressoren, så snart køleskabstemperaturen falder til under +2 C for at forhindre, at produkterne fryseskades. Skabsudstyr Afhængigt af modelrækken er apparaterne udstyret med skuffer eller riste, der kan arrangeres variabelt i højden. Belastningen på skufferne eller ristene skal fordeles jævnt. Skufferne må kun trækkes ud ved hjælp af grebet. Skufferne tages ud (f.eks. til rengøring) ved at trække dem helt frem og derefter løfte dem opad. Kombiskabene er indrettet, så de fungerer optimalt med den originale udstyring. Hvis den indvendige udstyring fra andre udbydere skal gøres anvendelig, skal den altid afstemmes med producenten. 13

14 Temperaturskriver Temperaturforløbet i en periode registreres ved hjælp af temperaturskriveren. Registreringsperioden kan indstilles fra 7 dage (standard) til 24 timer på følgende måde: Vip skrivearmen opad, og afmonter møtrikken på skriveraksen. Registreringsskiven kan nu fjernes. Træk i skriveraksen for at afmontere indsatsen fra kabinettet. På siden af indsatsen findes den kontakt, som anvendes til at indstille registreringsperioden. Registreringsskiverne til de to perioder er forskellige. Vær opmærksom på at anvende den rigtige skive. Skriverens ur strømforsynes via et 1,5 V AAbatteri. Batterirummet findes nederst i skriverindsatsen.! Udskiftning af skriverstiften: Træk den gamle stift af armen, og skub en ny stift på plads i armens føringsskinner. Undgå at røre ved stiften med fingrene. Vær opmærksom på, at møtrikken monteres korrekt! RS485-grænseflade Apparaterne er udstyretmed en RS485- grænseflade. Ved hjælp af denne kan apparatet sluttes til en pc eller forbindes med andre køleapparater i et netværk. Kontakt serviceværkstedet for at få yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder og software. Rengøring Køleskabet bør rengøres grundigt og evt. desinficeres, inden det tages i brug og derefter med regelmæssige mellemrum. Ventilator Ved apparater med ventilation af skabsrummet er det vigtigt, at ventilatoren altid er fuldt funktionsdygtig. Belysning Apparaterne er udstyret med en valgfri indvendig belysning. Den indvendige belysning tændes, hver gang døres åbnes, men kan også tændes eller slukkes vha. den pågældende taste på elektronikken. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. For at undgå at suge varm luft ind i skabet, slukker ventilatoren, når døren åbnes. Sørg for, at luften kan strømme uhindret til ventilatoren. Ventilationsslidserne må derfor ikke blokeres eller tildækkes. Der er her tale om en vedligeholdelsesfri LEDlampe med meget lang levetid. Hvis LED-lampen mod forventning skulle blive defekt, skal den udskiftes komplet. Denne udskiftning må kun udføres af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 14

15 Varmer De modeller med glas dør er udstyret med dørvarme. Service og reparationer Hvis døren dugger til, kan denne varmefunktion slås til eller fra via funktionen DØRVARMER i menuen "SETTNGS". Hvis varmen er slået til, vises varmesymbolet DOOR OPEN BATTERY FAL på displayet. DOOR OPE BATTERY VGTGT: Før der foretages rengøring eller udføres servicearbejder, skal du altid slukke for apparatet og trække stikket ud. Alle servicearbejder og reparationer må kun udføres af en kvalificeret kundeservicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Separatoren/kondensatoren i maskinens skuffe skal regelmæssigt afstøves ved hjælp af en håndbørste eller en støvsuger. Rengøringsintervallet er fastsat fra fabrikken og vises med en meddelelse SERVCE i displayet. Batteriet skal præventivt udskiftet hvert andet år. Et beskadiget tilslutningskabel må ikke repareres. Det skal udskiftes af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 15

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg ML 155 S MP 155 S BETJENNGSVEJLEDNNG 820 9505 41 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport 4 Miljøbeskyttelse

Læs mere

PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENINGSVEJLEDNING

PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENINGSVEJLEDNING LR 250 GG LR 410 GG LR 490 GG LR 750 GG PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENNGSVEJLEDNNG 820 9505 43 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOP AF DEN ORGNALE BETJENNGSVEJLEDNNG

Læs mere

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere