Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr SDU12/1101-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1"

Transkript

1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr SDU12/1101-1

2 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2 Kalibrering af temperaturudlæsning 6 Afrimning 6.1 Afrimningsmetoden 6.2 Display visning under/efter afrimning 6.3 Afrimningsoptimering 6.4 Manuel afrimning 7 Alarmfunktioner 8 Simulering af termisk masse 9 Tekniske data 10 El-diagram 11 Opsætningsskema SDU12/1101-2

3 BESKRIVELSE / INSTALLATION / FUNKTION 1.0 Beskrivelse. SDU 12 er en temperatur og afrimningsregulator med alarmfunktion til små og middelstore kølerum, køleskabe og kølemøbler m.v. med naturlig afrimning. Den indeholder bl.a. følgende funktioner: Termostatstyring og simulering af drift. Afrimningsstyring og optimering. Alarmfunktion. Simulering af termisk masse. 2.0 Installation. Apparatet panelmonteres i en udskæring på 71x29 mm og fastgøres ved hjælp af de medleverede monteringsbeslag. For korrekt funktion skal omgivelsestemperaturen være indenfor området C samt 15% 80% RF. Desuden skal apparatet monteres i passende afstand fra kontaktorer eller kabler som bærer effektstrømme. Føler, strømforsyningen samt tilledningerne til relæerne skal monteres i henhold til diagrammet på apparatets kasse, hvor også relæes maksimale brydestrøm er angivet. Følerledningernes skærm må ikke sammenkobles med andre ledere. Føleren anvendes til måling af rumtemperaturen, og skal placeres på et passende og repræsentativt sted i rummet, f.eks. hvor føleren bedst følger varernes temperatur. For at opnå den bedst mulige beskyttelse af følerledningerne mod elektromagnetisk støj, hvilket kan forstyrre reguleringen, skal følerledningerne placeres i sikker afstand fra kraftkabler ligesom skærmen skal jordforbindes. Advarsel: Hvor følsomme og værdifulde produkter skal opbevares under kritiske konditioner, kan det ikke anbefales at anvende samme instrument for både regulering og alarm. Det bør vurderes at etablere separat alarm. 3.0 Funktionsbeskrivelse. Temperaturstyringen er baseret på en sammenligning af rumfølerens temperatur og setpunkts indstillingen, setpunktet kan udlæses ved tryk på. For at ændre setpunktsindstillingen holdes indtrykket medens værdien ændres med tryk på eller, inden for grænserne SPL og SPh. Systemets start temperatur findes ved at tillægge hys til setpunktet. F.eks. vil et setpunkt på +2 C, og en hysterese på 02, give en stoptemperatur ved +2 C og enstarttemperatur ved +4 C. I tilfælde af en eventuel følerfejl (kabelbrud eller hvis følerværdien kommer uden for arbejdsområdet), vil styringen øjeblikkelig vise PF og gå over i en simuleret 10 minutters driftcyklus, hvor relæ et er sluttet i det antal minutter som angivet i parameter PF. Eks.: Hvis PF er sat til 3, vil kompressoren kører i 3 minutter og holde stille i 7 minutter. SDU12/1101-3

4 PROGRAMMERING / KALIBRERING / AFRIMNING 4.0 Programmering. Opsætning af SDU12 sker ved programmering af programparametrene. Adgang til disse opnås ved indtrykning af tasterne, og holde dem inde 3 sekunder i nævnte rækkefølge + +. Ved anvendelse af tasten skiftes parametrene, indtil det ønskede parameter nås. Værdien kontrolleres med tasten, og ændres med eller og gemmes med. Opsætningen forlades, hvis der ikke foretages nogen tastetryk i 10 sek. Programmering af parametrene kan lettes ved brug af hjælpeskemaet. 5.0 Føler afvigelse og kalibrering. Skulle det blive nødvendigt at rekalibrere apparatet, f.eks. som følge af en føler udskiftning, kan dette gøres som følger: Der skal være adgang til et præcist referencetermometer eller et kalibreringsapparat. For at sikre at temperaturen er ens imellem referencetermometret og føleren, kan de evt. anbringes i noget væske. Kalibreringen foretages ved at ændre forskydningsparameteret Po op eller ned. Eksempel: Hvis den faktiske følertemperatur er på 5 C og Po = -3, så vil man i displayet få udlæst værdien +2 C. Hvis en følerfejl opstår, udlæser displayet PFA og styringen overgår til simuleret drift i henhold til parameter PF. 6.0 Afrimning. 6.1 Afrimningsmetoden Naturlig luftafrimning anvendes, når lufttemperaturen er over 0 C, og der ikke er behov for el-varme. Ventilatoren forbliver i drift, medens udgangsrelæer til kølesystemet er afbrudt. 6.2 Displayvisning Under afrimningen kontrolleres displayet af parameteret df, som stillet til 00, giver fortsat udlæsning af temperaturen. Hvis df = -1 vil displayet udlæse df sålænge rumtemperaturen er højere end setpunktet. Hvis df = minutter, vil df blive udlæst i den valgte tid efter afrimningsperioden, med mindre setpunktet nås forinden. 6.3 Afrimningsoptimering Med parameteret do sat til 01 tillades afrimningsoptimering, hvis stilstandstiden for kompressoren er lig med eller større end parameteret dd (afrimningstiden). Hvis dd = 30 min. og kompressoren ikke kører i 30 minutter uden afbrydelser, vil timeren blive nulstillet og derved forskydes den næste afrimning. Sættes parameteret do til 00, vil der ikke være nogen optimering af afrimningen. 6.4 Manuel afrimning Det er muligt manuelt at starte eller afbryde afrimning ved tryk på + i 3 sek. SDU12/1101-4

5 ALARM / SIMULERING / TEKNISKE DATA 7.0 Alarmfunktion. Kontrol af kølesystemets korrekte funktion kan udføres ved overvågning af temperaturen. AL og Ah bestemmer henholdvis den lave og den høje temperaturalarmgrænse. Ad tillader styring af alarmfunktionen. Ved Ad=-01 er alarmfunktionen frakoblet, medens indstillet til 00 gives alarm umiddelbart, når alarmgrænsen overskrides. Hvis Ad programmeres mellem 01 og 99 minutter, skal temperaturen konstant være udenfor grænsen i det valgte tidsrum, før alarmen aktiveres. Når alarmen udløses, blinker AL i displayet. Signalleringen forbliver aktiv, selv om tilstanden atter er normal, indtil alarmsituationen bliver manuelt bekræftet ved et tastetryk. Hvis temperaturen er indenfor alarmgrænserne, vil enhver alarmindikation forsvinde. I modsat fald skifter displayet mellem AL og den aktuelle temperatur, alarmen forbliver aktiveret, og i 30 minutter med 1 minuts interval, vil displayet indikere alarm. Dette foregår, så længe alarmbetingelser er tilstede. Som følge af en følerfejl eller overskridelse af arbejdsområdet (SL/Sh), viser displayet PF, og alarmfunktionen aktiveres omgående uanset evt. tidsforsinkelse. Også i dette tilfælde skal alarmen bekræftes med et tastetryk. Under afrimningsperioden er høj temperaturalarm midlertidigt annulleret. 8.0 Simulering af termisk masse. Denne funktion har til hensigt at simulere egenskaberne af en termisk masse i køleskabet eller rummet. Dette gør det muligt at undgå hurtige ændringer af den viste temperatur forårsaget af f.eks. døråbninger eller afrimninger, men også for at reducere hyppigheden i stop/starter som følge af temperaturændringen. Ved indstilling af parameteret Si mellem 00 og 99 defineres den masse, der ønskes simuleret. Sættes værdien til 00, udlæser displayet den øjeblikkelige målte temperatur. En højere programmeret værdi giver en langsommere funktion. Dvs. jo højere værdi, jo større træghed. Det er muligt at få udlæst den faktiske temperatur ved at trykke på uanset hvilken værdi parameteret Si har. 9.0 TEKNISKE DATA: SDU12 T0RE / T0RD Dimensioner B*H*D 77*35*77 mm Omgivelsestemperatur -10 C C Temperaturområde C Opløsning 1 Følertype PTC1000 Relæ max.strøm ref. data på apparat Tilslutninger skrueterminal 2mm² Strømforsyning ref. data på apparat Effektforbrug 2 VA Beskyttelsesgrad IP54 SDU12/1101-5

6 ELDIAGRAM El-diagram SDU12 T0RE El-diagram SDU12 T0RD SDU12/1101-6

7 OPSÆTNINGSSKEMA SDU12/1101-7

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere