Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014"

Transkript

1 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer. 2. Internet og andet tilbehør til formålet. 3. Papir/kuverter. er oprettet i marts. har 26 medlemmer og 9 støttemedlemmer. At støtte sygdomsramte borgere med deres sag. Hjælpe med at tolke lovene, oversætte til dansk og hjælpe med at skrive breve. Deltage ved indkaldte møder på kommunen, som bisidder/konsulent. Der holdes cémøder hver 14. Dag og derudover er det et ønske, at holde foredrag med relevante foredragsholdere og få motion på kalenderen. Kr Nej Kr ansøgningen opstart og formidlingsarbejde. 2. Hjerneskadefore ningen deling. Aktivitetens titel Mennesket i fokus 1. Sociale aktiviteter - Thorup Landsby - Fugleparken - Jul i Tivoli (inkl. Foredrag) - Weekend kursus (samarbejde med Hjerneskadeforeningens delinger i Regionen) 2. Social bistand - Telefonkontakt til medlemmerne - Transport - Kontorhold At sætte fokus på de problemstillinger familier står overfor når et medlem familien rammes en hjerneskade. ønsker at tilbyde skadede medlemmer og deres pårørende foredrag om de muligheder de skadede og deres pårørende har til, ved egen hjælp, at komme videre i livet. Foredragsholderen vil være neuropsykolog eller forsker indenfor hjerneskade området. Onsdagsklubben har pt. 14 medlemmer. Hjerneskadeforeningen har 60 familiemedlemskaber (ca. 190 personer). Kr Kr hjælpe-og formidlingsarb ejdet. 3. Onsdagsklubben - Medlemsmøder - Kontorhold - Pårørende støtte Onsdagsklubben har pt. 14 medlemmer. Hjerneskadeforeningen har 60 familiemedlemskaber (ca. 190 personer).

2 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Hjernesagen i Nordsjælland, Viemosegaard Økonomisk støtte til arrangementer, aktiviteter og drift værested samt delvis lønning flexjobansat. Fysisk træning Holdtræning i varmtvandsbassin Kognitivtræning Taletræning Rådgivning Træsløjdværksted IT-stue/Netcé Udflugter/ferietur Da målgruppen som følge såvel deres fysiske som kommunikative handicap ofte er meget isolerede, giver foreningen dem via værestedets mange aktiviteter mulighed for, dels at etablere netværk, dels qua hjælp til internet-adgang, at kunne vedligeholde kontakt og kommunikation med omverdenen. Kr Kr hjælpe- og formidlingsarb ejdet. 18 personer er tilknyttet aktiviteten. 4. PTU Nordsjælland Socialt netværk skabende arrangement for handicappede på tværs generationer Vikingespil 2014 PTU Nordsjælland vil gerne indbyde deres medlemmer i til vikingespil og et let traktement. PTU har ca. 100 medlemmer i, hvor det forventes, at 80 personer ønsker at deltage i arrangementet. PTU medlemmer har på grund funktionsnedsættelse vanskeligt ved, på egen hånd, at komme ud og deltage socialt i samfundslivet. Det behov vil foreningen gerne dække. Kr Kr det netværksopbyggende arbejde samt merudgifter og ledsagelse. 5. Slangerup Røde Kors Udflugt for Besøgstjenesten i Slangerup En tur i omegnen Kommune For besøgsmodtagere og besøgsvenner. Disse mødes hver uge, men vil gerne på en fælles oplevelse ugen for hjemmet. Kr Kr

3 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 i foråret 2014 for at opleve naturen, inkl. brød og kfe. Omkostningerne ved turen forøges, at der er behov for kørestolsbus til besøgsmodtagerne. Deltagere ca. 15 frivillige og 15 besøgsmodtagere driften til Besøgstjenesten og merudgifter samt ledsagelse. 6. Lokaldelingen SIND i og Egedal. Sociale og kulturelle tilbud Ture/ekskursioner Foredrag Rådgivning Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter medlemmer. Målgruppen er de 78 medlemmer Lokal SIND. Dvs. nuværende/tidligere psykiatribrugere samt pårørende og behandlere. Ved at indgå i sociale relationer, får medlemmerne nedbrudt sindslidendes negative selvoplevelse som randeksistenser i samfundet. Endvidere uddannes SIND-medlemmer via bestyrelsesarbejde, kurser m.v. til at tage ansvar, planlægge og lede ture og arrangementer. Det er foreningens holdning, at kulturaktiviteter styrker medlemmernes humør og helbred. Derfor er det foreningens påstand, at de er med til at forbygge psykisk sygdom. hjælper medlemmerne i deres recovery-proces. Kr Kr det netværksopbyggende arbejde og rådgivning. 7. Thora Center for seksuelt misbrugte samt pårørende Der ansøges om hjælp til følgende udgifter Supervision frivillige Transport til og fra steder hvorfra Formålet er at styrke indsatsen, støtte og hjælpe mennesker der er berørt problematikken seksuelle overgreb, ligeledes bortførte og eller forsvundne børn og unge. Projektet bidrager til at yde kvalificeret hjælp via rådgivning samt kontakt Kr Nej Afslag. henvises til den

4 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 oplysningsarbejdet foregår feks. Skoler Deltagelse i kurser for frivillige Støtte til IT-konsulent, til anvendelse sociale medier. kan kun tilbyde de frivillige unge medarbejdere fagligt forsvarlige vilkår, hvis foreningen har økonomiske muligheder for at tilbyde oplæring, uddannelse og løbende supervision. er bosiddende i Rudersdal Kommune, men har adgang til lokaler i Københavns Kommune og tilbyder hjælp til borgere i. til offentlige myndigheder. Thora Center tilbyder Gratis telefonisk rådgivning, og/eller personlige samtaler Gratis støttegrupper Psykologbehandling Bisidderfunktion Supervision og undervisning. Hotline , som led i eftersøgning og støtte til børn og unge der forsvinder og udsættes for overgreb i Europa. Fælleskommunale pulje. 8. Røde Kors Dagudflugt til et naturskønt sted for ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser Der ansøges om hjælp til Leje handicapbus Forplejning (frokost, øl, snaps, kfe/kage) Det forventes at 28 besøgsmodtagere og besøgsvenner deltager. Alle deltagere er fra kommune. Aktiviteten er for ensomme ældre med fysisk eller psykiske lidelser, som gør det svært at opretholde sociale relationer. Aktiviteten virker forebyggende i forhold til sociale problemer. Det er erfaringen, at et sådan arrangement forebygger ensomhedsfølelse og depression. De fleste fra gruppen kommer ikke meget udenfor deres hjem, og er derfor glade for oplevelsen. Kr Kr i mødekommelse det netværksopbyggende arbejde samt merudgifter og ledsagelse. 9. Børns Vilkår Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge Børne Telefonen BørneChatten BørneBrevkassen Det primære formål med Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning er, at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som ikke har andre voksne at tale med. Gennem samtale eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde mulige løsninger på sine problemer. På Kr Kr i mødekommels e

5 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Frederiksborg lokalforening for Laryngectomere de SMS til BørneTelefonen Børns Vilkår forventer at fortage over rådgivninger i Det anslås, at over 150 disse rådgivninger vil være børn, unge og forældre, som bor i Kommune. Der søges støtte til i alt 8 arrangementer som omhandler Foredrag læge eller sygeplejerske Fremvisning nye hjælpemidler Skovtur Af ansøgningen fremgår det ikke, hvor mange medlemmer stammer fra kommune. ForældreTelefonen tilbyder Børns Vilkår desuden forældre og andre voksne vejledning og rådgivning om børn og unge. Selvhjælpsgruppe for personer der er ramt kræft i halsen og mistet muligheden for at tale. Da der for få personer i hver kommune til at danne en forening samles medlemmerne for region hovedstaden i Grøndals centret i København for at støtte og hjælpe hinanden. henvises til den Fælles kommunale pulje. Ud fra en prioriterende vurdering midlerne. Kr Nej Afslag henvises til den Fælles kommunale pulje. 11. Egepensionisterne Aktivering pensionister og beboere på De 3 Ege, især de demente. Transport til og fra værestedet Målgruppen er beboerne på De 3 Ege Formålet er at give beboerne adspredelse i hverdagen Kr Afslag Aktiviteten opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde, men der indstilles til slag, grundet en prioritering midlerne. Udgiften bør holdes på ældreområdet.

6 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 henvises til Servicelovens Danske Døvblinde Erfagruppemøde for døvblinde Af ansøgningen fremgår det ikke, hvor mange medlemmer stammer fra kommune. Erfagruppemøderne er social netværksgrupper for døvblinde, hvor deltagerne kan finde støtte og forståelse fra ligesindede om, hvordan det er at leve med døvblindheden. Døvblindhed betyder for nogle, at de bliver skåret fra en del omverdenen, hvilket i flere tilfælde kan føre til social isolation. Erfagrupperne bruges også til at skabe kontakt med syns- og hørehæmmede, der er ved at miste livslyst og livskvalitet. Kr Nej Afslag henvises til den Fælles kommunale pulje. 13. Dansk Blindesamfund Klub Dækning transportudgifter for medlemmer til Klub. Klubbens aktiviteter er Socialt samvær Foredrag Fællessang med musikledsagelse Erfaringsudveksling i og løsning hverdagens problemer, som synshandicappet medfører. 69 personer fra kommune er pt. medlem Dansk Blindesamfund Målgruppen er blinde og stærkt svagsynede i og omkringliggende kommuner. Ansøgningen dækker dog kun medlemmer i Kommune. Formålet med Klub er at Højnelse medlemmernes sociale kår. Give medlemmerne den bedste mulige udnyttelse deres evner. Støtte det kulturelle arbejde blandt synshandicappede i kommune Bidrage med erfaringsudveksling omkring de problemer som et synshandicap medfører. Kr Kr merudgifter til ledsagelse og netværksopbyggendearbej de. 14. Udviklingshæm medes LandsForbund Etablering lokalt netværk og aktiviteter for udviklingshæmmede, drevet frivillige udviklingshæmmede. Udviklingshæmmedes LandsForbund vil gerne uddanne udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov til at blive rollemodeller, som andre ser op til, netop fordi de yder en aktiv Kr Nej Kr

7 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Støtte til koordinering Bestyrelsesarbejde og aktiviteter Materiale/Porto Transport Lokaleleje & forplejning deltagere og undervisere frivillig indsats, og er gode til at hjælpe andre, således der kan tilbydes pædagogfri sociale aktiviteter og kulturelle oplevelser. Det vil sige omkostningseffektive frivilligt drevne aktiviteter, hvor udviklingshæmmede ikke er hængige ledsagelse eller pædagogstøtte for at kunne deltage. opstart aktiviteter lokalt. 15. Astma- allergi Projekt Luftballonen Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma Allergi, der tilbyder unge mellem 10 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 14-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som et træningskursus. Det er 16. år i træk kurset arrangeres, og ud over at lejren har et stort socialt indhold, får de unge indlærte redskaber til at beherske deres handicap i deres dagligdag. Målgruppen er børn og unge i alderen år Deltagerne får bedre kontrol over og tryghed ved deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Kr Nej Afslag henvises til den Fælles kommunale pulje. Af ansøgningen fremgår det ikke, hvor mange medlemmer stammer fra kommune. 16. Tolleruphøjs venner Projekt Vikinger Beboerne på plejecenteret Tolleruphøj har udtrykt ønske om at beskæftige sig med et projekt om vikinger Projektet søges gennemført i form filmfremvisning, informative seancer om klæder, husholdning samt mad og redskaber. Der vil være tfel med vikingemad, lurblæsning, fægtning og underholdning Vøvelkoret. Målgruppen er beboerne på Tolleruphøj. Formålet er at skabe kvalitet, veksling og oplevelser i hverdagen for beboerne og at beboerne oplever, at blive hørt og have indflydelse på aktiviteter der har deres interesse. Kr Kr Aktiviteten opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde, men der indstilles til slag, grundet en prioritering midlerne. Udgiften bør

8 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 I projektet arrangeres en tur til Vikingemuseet i Roskilde. Projektet sluttes med evaluering forløbet. holdes på ældreområdet. Budget for projektet er vedlagt 17. Frivillige på omsorgscenter De 3 Ege Frivilligt socialt arbejde til glæde for beboerne på omsorgscenteret. Ture ud i det blå Bankospil Underholdning Nørkleklub Mandeklub Kiosk M.v Behovet for aktiviteter er stort, så der sker noget i hverdagene. Glæden hos beboerne er tydelig. Kr Kr Alle beboer kan deltage. 18. Gigtforeningens Lokalgruppe Lev et godt liv med gigt, deltag i en selvhjælpsgruppe Hvordan får jeg familie- og arbejdsliv til at hænge sammen 6 selvhjælpsmøder i 2. halvår 2014 Familier, hvor far eller mor er ramt gigt og stadig befinder sig på arbejdsmarked og /eller er blevet ledig. Borgerne vil blive bedre til at håndtere sin sygdom. Udveksle erfaringer med andre i lignende situation specielt med fokus få familie og arbejdsliv. Kr Kr Flygtningevenne rne i Slangerup Netværk, Rådgivning og Integration flygtninge Der ydes lektiehjælp såsom hjælp til forberedelse opgaver, sprogindlæring og hjælp til at forstå henvendelser og til at klare sig i samfundet, samt arrangere udflugter m.v. Målgruppen er flygtninge og flygtningefamilier i Slangerup. Formålet er at hjælpe og støtte flygtningene til at integrere sig i lokalsamfundet og føle sig accepteret i samfundet generelt. Kr Kr

9 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Ansøgningen dækker over Udflugter Julefest Biogr-, teater- og biogrture 20. Skibby Pensionistforeni ng Sociale aktiviteter Foredrag Udflugter har 377 medlemmer s formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter oplysende, kulturel og social art. Kr Nej Afslag Opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde, men målgruppen er ikke en socialt udsat gruppe. 21. Natteravnene i Støtte til drift Natteravnene i. Der søges om støtte til Bolsjer og kondomer Bestyrelsesmøder/Generalforsamling Landsmøde i Nyborg Medlemsarrangement Formandsmøde Introten Tur med Natteravnene i Kbh. Diverse kontorartikler Småanskfelser s målgruppe er unge i mellem 12 og 17 år. s formål ved at være til stede i nattelivet hver fredag nat, er blandt andet at Hjælpe de unge, som kommer i en situation de ikke selv kan klare Lægge en dæmper på målgruppes indtagelse spiritus og euforiserende stoffer Forhindre vold og hærværk blandt de unge Det at være med til at observere, hvad der foregår i området og komme i dialog med de unge har vist sig, at have en præventiv effekt. I nogle byer har det vist sig, at have den effekt, at anmeldt vold og hærværk falder med op imod 50 % efter indførelsen natteravneordningen. Kr Kr ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering midlerne. 22. Støtte til opstart s målgruppe er diabetikere og andre Kr Nej Kr

10 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Motivationsgrup pen Motivationsgruppens motionsdel Yogabolde og måtter (kr ) Håndvægte (kr. 790) Cd spiller (kr ) Select ball punktur (kr ) Pilates instruktør (kr ) med kroniske sygdomme og overvægt. Formålet er, at blive mere bevist om vores helbred ved at motivere og lave sundere mad i små grupper, så alle føler sig tilpas og åbner sig mere. Samtidig med at der laves mad, dyrkes også lettere motion efter diabetes og ældresagens principper. ansøgningen opstart og formidlingsarbejde. 23. Ældre Sagen Skibby Besøgstjeneste Ca. 20 besøgsvenner besøger én eller flere ensomme ældre. Ansøgningen omhandler Telefongodtgørelse og porto Gaver m.m. Kørselsgodtgørelse Busudflugt m. spisning Målgruppen er de meget svage ældre, der bor alene hjemme og som trænger til kontakt med samfundet udenfor hjemmets fire vægge. Formålet er, at de ældre ikke bliver helt så isoleret. De fleste kan ikke bevæge sig uden hjælp. Besøgstjenesten betyder i sidste ende, at den ældre kan blive boende i eget hjem længere end ellers. Kr Kr hjælpearbejdet og driftsomkostningerne. 24. Ældre Sagen Skibby Telefonstjerne Telefonisk kontakt til ældre og ensomme hver morgen. Ansøgningen dækker over Telefongodtgørelse, porto m.m. Juleslutning Målgruppen er enlige ældre, som måske kun får besøg en hjemmehjælper en gang pr. uge eller hver 14. Dag. Formålet er, at give de ældre en tryghed ved at blive kontaktet hver dag. Det betyder, at den ældre ikke skal være bange for, at komme til at ligge upåagtet i længere tid hvis der sker en ulykke. Kr Kr Ældre Sagen Oplevelser for beboerne på de 3 Ege Til adspredelse for beboerne på plejecentret De 3 Ege Kr Afslag

11 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Jægerspris Foredrag Diverse ture i det blå Underholdning m. sang og musik Aktiviteten opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde, men der indstilles til slag, grundet en prioritering midlerne. Udgiften bør holdes på ældreområdet. henvises til Servicelovens Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen Besøgsvennetjenesten Ældre Sagen har 50 frivillige besøgsvenner, som dagligt eller efter tale foretager besøg hos tilknyttede besøgsværter. De frivillige skaber en hyggelig atmosfære og ind i mellem foretages indkøb og gåture. En gang årligt tilbyder Ældre Sagen en busudflugt, hvor alle kan deltage. På turen serveres drikke samt frugt, kfe og kage. Målgruppen er ældre og svagelige personer, (uanset medlemskab Ældre Sagen), der har behov for kontakt og samvær uden for hjemmet. Formålet er, at målgruppens livskvalitet øges og det giver individuel tryghed for den enkelte og deres familie. Derudover mindsker det ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Kr Kr drift Besøgsvennetjenesten. Ansøgningen omhandler Telefongodtgørelse kr Kørselsgodtgørelse kr Udflugt for besøgsvenner og besøgsværter kr Østergården deling Haven På plejehjemmet Østergården deling Haven Kr Kr

12 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen Ansøgningen omfatter Udflugt for beboerne på Østergårdens deling Haven. Musiktner med sang og musiker udefra. kommer 3 frivillige besøgsvenner 3 dage om ugen for at arrangere forskellige aktiviteter for beboerne efter behov. Der arrangeres forskellige aktiviteter i deres vante rammer, men der er ønske om, at tage på udflugt med beboerne til egnede oplevelsessteder. Arrangementet skaber både oplevelse og adspredelse i det daglige og er med til at forbedre beboernes ensformige situation. 28. Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen Proceduren i telefonkæden er, at hver morgen ringer en frivillig til første borger i telefonkæden, som ringer videre til næste borger på listen og sidste borger i kæden ringer retur til den frivillige. Ansøgningen dækker over Telefongodtgørelser kr Kopiering, papir og porto kr Annoncering kr Diverse kr Målgruppen er ældre i Kommune. Målet er at give de ældre tryghed for, at de ikke ligger hjælpeløse uden kontakt med omverdenen. Telefonkæden giver stor individuel tryghed for både deltagere og familie. Det mindsker ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Kr Kr Diabetesforening ens lokalforening. Et arrangement i Elværket med en foredragsholder, som er specialist i type 2 diabetes, samt omkring senkomplikationer. Formålet er at udbrede kendskab til hvordan man får folk til at få målt blodsukker og være klar over risikoen ved ikke at få det konstateret. At få alle til at tænke på sig selv og evt. spare regionerne for en masse udgifter til sen komplikationer. Kr Kr ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering midlerne. 30. Promovering/synlighed Foreningssamarbejde i Med henblik på, at de frivillige 16 foreninger, som er tilknyttet Frivillighedssted kan Kr Nej Kr

13 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Frivillighedssted, Brugerrådet Frivillighedssted ved arrangementet Foreningernes dag Arrangementet vikles på følgende måde Hver forening får en stand til at præsenterer sig på. Der hyres en foredragsholder, som indledning til dagen Der serveres en let buffet med vin/øl/sodavand Kfe/the samt lidt søde synliggøres sig samlet og tiltrække flere frivillige. Der skal fokuseres på alle grupper borgere fra 18 år og opefter. Borgerne skal blive introduceret til foreningernes mange forskellige aktiviteter. Dette kan være med til at fremme og synliggøre foreningerne over for de mange bruger i vores lokalsamfund, eksempelvis enlige, ensomme, fremmede, syge og kroniske syge, fysisk/psykisk handicappede. ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering midlerne. 31. DFUNK Ung-til- Ung Aktiviteter for unge uledsagede flygtning i kommune Eksempelvis Hyggeten Fodboldturneringer Tivolitur Besøg på Christiansborg Tur til Frederiksborg slot Arrangementerne er for Flygtninge der er kommet til DK alene, uden familie eller andet netværk. Mange unge flygtninge lever et liv i social isolation. Det kan være svært at møde danske unge, da mange unge flygtninge går i egne skoler og ikke deltager i fritidsaktiviteter eller lign. Formålet er at de unge flygtninge får et større og bredere dansk netværk, så de kan føle sig som en del det danske samfund. Videre er projektet med til at støtte flygtningene til at kunne gebærde sig i det danske samfund, og den danske kultur. Ligeledes bidrager arrangementerne til, at de unge flygtninge kan komme mere ud og dermed hindre social isolation. Kr Nej Kr Hjerteforeningen s Lokalkomité i Hjertecéer og lignende aktiviteter i Lokalkomitéen, herunder rehabilitering med hjertemotion og informationer om sund livsstil. Socialt samvær og mulighed for erfaringsudvikling bl.a. ved cémøder med relevante foredragsholdere, fortrinsvis læger, Målgruppen er hjertepatienter og deres pårørende, som har brug for oplysning og rådgivning, for at leve et godt liv med og på trods sygdommen. Målgruppen får opfyldt deres behov for socialt samvær med ligestillede samt hjælp og støtte til et godt liv. Erfaringsudveksling med andre vil Kr Kr ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering

14 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 samt støttesamtaler med hjertepatienter i krise og ved ugentlige, guidede vandreture i by og skov. samtidig give dem en forståelse for, og hjælp til at klare egen situation. midlerne. 33. Positivgruppen drift Positivgruppens værested for hivpositive homoseksuelle mænd. Værestedet danner ramme for Oplysende virksomhed i form foredrag og informationstner om behandling forskellige følgesygdomme, medicinsk behandling hivpositive, stigma og netværkedannelse at bryde den sociale isolation. Tabu og hemmeligheder, Seksualitet og seksuelt overførebare sygdomme samt beskyttelsen herimod. Målgruppen er de hivpositive homoseksuelle mænd i det storkøbenhavnske område. Her skønnes det, at der kommer personer fra hver de nære omegnskommuner til Hovedstadsregionen. Formålet er at støtte hivpositives sociale netværk. At være rammen om sociale aktiviteter og fællesskab, der kan bryde ensomheden og isolationen, som mange Hiv-smittede stadig oplever. Kr Nej Afslag er ikke lokalt forankret. henvises til at søge Den Fælles kommunale pulje. 34. Dansk Flygtningehjælp Frivillignet- Frivilliggruppen (netværksgruppe) med forskellige aktiviteter med fokus op at fremme integrationen. Ansøgningen dækker over Tal-dansk-cé Cykelkursus Madlavning Udflugter Tilbud om gåture med andre foreninger Formidling kontakt til danske familier Lektiehjælp Målgruppen er flygtninge og indvandrere i Kommune. Målgruppen vil få praktisk viden om det danske samfund, således, at de hurtigere vil kunne klare sig selv. Større kendskab til danske normer og gode oplevelser. Kr Kr Bedre Psykiatri Rådgivning, hjælp og støtte for pårørende til psykisk syge. Etablering en netværks- Målgruppen er medlemmer lokaldelingen Formålet med indsatsen er at de pårørende til psykisk syge får information og viden om psykisk Kr Kr imødekom-

15 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 /selvhjælpsgruppe for pårørende til psykisk syge med henblik på at yde støtte og rådgivning. (Kr anslået antal deltagere ca. 10 personer) Tilbud om lokale støttehjælpefunktioner for pårørende til psykisk syge. (Kr anslået antal deltagere ca. 20 pers) sygdom og bliver bedre til at agere på grundlag de særlige vilkår, de som pårørende har. De pårørende bliver bedre til at tage vare på sig selv, og dermed bliver de også bedre til at kunne støtte og hjælpe de psykiske syge samt undgå, at de selv bliver syge eller går ned med stress. melse ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering midlerne. Temadag/psykoedukation omkring recovcery. (kr anslået antal deltagere 40 personer) 36. Børns Voksenvenner Etablering venskaber mellem børn der mangler en ekstra voksen og frivillige ressourcestærke voksne. ønsker at etablere venskaber for 10 børn, som bor i. Ansøgningen omhandler Annoncering (kr ) Plakater, flyers, borchurer mm. (kr ) Events, gadekampagne mm. (kr ) Kurser for frivillige. (kr ) Målgruppen er børn mellem 6 13 år. Af enlige forældre med et spinkelt voksen/familienetværk og med ringe eller ingen kontakt til den anden forælder. Hvor den ene forælder har varig, alvorlig sygdom eller handicap Af etniske forældre med ringe inkludering i det danske samfund Med søskende med alvorlig sygdom eller handicap. Pt. er der ingen lokalforening i kommune, og de henvendelser der kommer fra børn i dette område bliver så vidt det er muligt varetaget BVV Roskilde. For at kunne oprette en arbejdsgruppe, må foreningen rekruttere flere frivillige voksenvenner og uddanne dem. Når der er en gruppe aktive voksenvenner i området, vil der være basis for at starte en arbejdsgruppe, der på sigt kan være selvkørende i forhold til fortsat rekruttering og Kr Kr annoncering i lokalaviserne opstart og formidlingsarbejde.

16 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 matching. 37. Idrætsforeninge n TEAM2010 Idrætsaktiviteter for udviklingshæmmede over 16 år i Kommune. TEAM 2010 er en frivillig idrætsforening, hvis aktiviteter er målrettet udviklingshæmmede samt deres netværk. Vinterlegene (kr ) antal deltagere ca. 34 personer Tour de Bornholm (kr ) antal deltagere ca. 25 personer Friluftstur kr. (kr ) Golf (kr ) Tilskuddet skal bruges til at købe 3 foreningsmedlemsskaber, således at medlemmer TEAM 2010 har mulighed for at anvende golfklubbens faciliteter på lige fod med gofklubbens medlemmer Yoga (kr ) TheFeelGoodWay (kr ) TEAM2010 ønsker at stille skarpt på udviklingshæmmedes muligheder for at dyrke idræt. TEAM2010 har pt. fire idrætstilbud i eget regi (Idrætslørdag, yoga, TheFeelGoodWay og Tirsdagsidræt). Idrætslørdagen bruges som indgangsportal til idræt for udviklingshæmmede. Derudover samarbejder foreningen med Golf Klub, Jægerspris Floorball Klub samt Slangerup Håndbold om tre ugentlige tilbud. Dette for at styrke idrætsfagligheden, samt for at tilbyde idrætten i de rammer som ikkehandicappede dyrker idræt i. håber på den måde også at styrke medlemmernes sociale netværk. Indsatsen vil have betydning på flere områder. Udvidet socialt netværk, både med andre udviklingshæmmede og ikkehandicappede Bedre sundhedstilstand Succesoplevelser gennem idrætten Fælles oplevelser med pårørende. Kr Kr ansøgningen ud fra en prioriterende vurdering midlerne. 38. Idrætsforeninge n Vikingerne Idrætsaktiviteter for psykisk syge i Kommune Idræts- & Kulturfestival (kr ) Ridning (kr ) Golfsamarbejde (kr ) Særlig ungeindsats (kr ) Målgruppen er medlemmer Vikingerne. Idrætsaktiviteterne for målgruppen kræver megen erfaring og individuel tilgang til den enkelte. En del deltagere har dobbeltdiagnoser i form både misbrug og psykisk sygdom. Kr Kr ansøgningen ud fra en

17 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 Skab til materialer (kr ) Bestyrelsesseminar (kr ) Kronborgmarchen (kr ) Sct. Hans løb i Roskilde (kr ) Sund By Løb i Fælledparken (kr ) Sejladsprojekt (kr ) Idræt for sindslidende har til formål at styrke idrætslige og sociale kompetencer. Der medvirkes til at styrke den enkeltes recovery-proces gennem idrætten og herved skabe rehabilitering. Der lægges i aktiviteterne vægt på inklusion og sundhedsfremme. Der arbejdes med differentierede og varierede tilbud, som sikrer at alle sindslidende kan få et kvalitativt idrætstilbud uanset funktionsniveau. prioriterende vurdering midlerne.

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november for indsatsområderne for 2017 1. Røde Kors, Afd. Hjemsted Butikken Spiseklubber og fælles ture Der søges om midler til to

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forebyggende hjemmebesøg i statistik

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr.

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr. Notat Projekt nr. 20 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 27. september 2007 Godkendt d. 23. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Målgruppe og målsætning: Spisevenner er målrettet borgere + 65 år eller førtidspensionister, der

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet)

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) Projekttitel Formål/indhold Målgruppe Projektdeltagere Økonomi

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk Workshop A Sund By Netværksdage 2012 1 Opdrag fra Sundhedsstyrelsen Projekt Nærmiljø er støttet med satspuljemidler - 7.1 million kr. over en 4-årig periode (2010-2014). Satspuljen er rettet mod at styrke

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab

2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 2. Generation frivilligt offentligt partnerskab 26. september 2011 Følgende notat er en sammenskrivning af resultaterne fra 19 samtaler foretaget beboere på Plejeboligerne Birkehøj, Pensionistcentret Bakkebo,

Læs mere