HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009"

Transkript

1 Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA 10 ÅRS JUBILÆUM INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI ENGLANDSBESØG

2 Nyt fra Hare Krishnas 10 års jubilæum I oktober 1999 gik det første Nyt fra Hare Krishna i trykken. Før det havde der været flere Krishna-bevidste nyhedsblade på dansk, deriblandt Krishnas Verden, der blev udgivet af Adideva Dasa i midten af firserne. Senere udkom en række blade under navne som Krishnas Venner, Hare Krishna Nyt og Krishnas Verden under ledelse af blandt andre Stuti Devi Dasi og Ananta-yukta Devi Dasi. Lalitanatha og jeg havde begge været involveret i at skrive og redigere disse blade, så da vi i 1999 flyttede ud af templet, var vi meget opsatte på at bruge vores nyvundne frihed til at lave et nyhedsmagasin, der udkom regelmæssigt og kunne være med til at holde sammen på de hengivne over hele Danmark. Det første blad udkom som lidt af et eksperiment og blev sendt ud for egen regning med en opfordring til folk om at tegne abonnement og med et løfte om at udkomme en gang om ugen. I lidt over et år udkom Nyt fra Hare Krishna ved Krishna og de hengivnes nåde en gang om ugen, hvorefter vi gik over til hver 14. dag, og siden 2006 er bladet udkommet en gang om måneden. I starten lavede vi alting selv: skrev, redigerede, trykte, sendte ud og holdt styr på abonnenter. I længden har vi dog fået hjælp af mange hengivne. Ananta Sri Dasa har i de fleste år stået for bladets layout og også i perioder for trykning og udsendelse af bladet. Uden vores kære læsere var der imidlertid Dandaniti Devi Dasi -2- intet blad, og vi vil gerne takke jer alle for at have lagt øjne og ører til Nyt fra Hare Krishna gennem de sidste ti år. Vi takker alle de hengivne, der gennem årene har bidraget med artikler, konstruktiv kritik, opmuntring og ekstra donationer til bladet. I Caitanya-caritamrta (Adi 9.5) skriver Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami (uden sammenligning i øvrigt): Uanset om jeg ved det eller ikke ved det, skriver jeg for min egen renselses skyld. Vi håber, vi er blevet renset lidt af vores forsøg på at skrive for Krishna. Faktisk opfordrede Srila Prabhupada alle hengivne til at skrive, for ved at skrive får man realisationer, og samtidigt deler man realisationer med andre. Vi vil gerne bede om jeres fortsatte velsignelser til at lave dette I dette nummer blad, og på den måde forhåbentlig en dag blive i stand til at tjene Krishna og Hans hengivne med et rent hjerte. Tak er kun et fattigt ord, og derfor vil vi gerne invitere alle vores læsere til en lille festlighed i anledning af Nyt fra Hare Krishnas 10 års fødselsdag. Se annoncen på side 6. Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2009, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 3534, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. Redaktionelt 2 Srila Prabhupadas side 3 Oktober, Kartika og Dhananjaya Pandit 6 Interview med Bhakti Vidyapurna Swami 7 Englandsbesøg 12 Til minde om Sadaputa Dasa 14 Georginske kranier, krokodiller og nøgne aber 16 BBT i Afrika 18 Ti gode råd 19 Ordliste 20 Børneside 21 Græskarsuppe 22

3 Srila Prabhupadas side I Bhagavatams lys,4 Dette er fjerde afsnit i oversættelsen af Light of the Bhagavata, som Srila Prabhupada skrev i 1961 over kapitel 20 i Srimad-Bhagavatams 10. Bog. Kapitlet fortæller om efteråret i Vrindavana, og ved beskrivelsen af hvert naturfænomen er der en sammenligning med, hvordan dette illustrerer en bestemt filosofisk pointe. Hvert vers ledsages af et maleri, som den kinesiske malerinde Madame Li lavede til bogen. Tekst 16 Om natten i måneskinnet kan man se skyerne bevæge sig. Samtidigt ser månen også selv ud til at bevæge sig, ligesom et levende væsen ser ud til at ændre sig på grund af falsk identifikation med materie. Om natten under regntiden får de drivende skyer, der reflekterer måneskinnet, månen til at se ud, som om den også bevæger sig. Det kaldes illusion. Den åndelige sjæl eller det levende væsen er kilden til alle den materielle krops aktiviteter, men på grund af illusion fortsætter den åndelige sjæl alligevel med at være dækket af de grove og subtile materielle kroppe. Således tildækket identificerer den betingede sjæl sig med den materielle krop og bliver underkastet følelsen af falsk ego. Dette falske ego tvinger det levende væsen til at anse sin materielle krop for at være sig selv, kroppens afkom for at være hans børn, og landet, hvori kroppen fødtes, som genstand for tilbedelse. Derfor er det levende væsens forestilling om nationalisme en anden form for uvidenhed. På grund af uvidenhed identificerer et levende væsen sig med sit fædreland og flytter sig i takt med misforståelserne omkring nationale ideer. Men i virkeligheden tilhører det levende væsen ingen -3- nation eller nogen art af liv. Han har intet med kroppen at gøre, ligesom månen intet har med de drivende skyer at gøre. Månen befinder sig langt over skyerne og ligger fast forankret i sin egen bane, men illusionen skaber en situation, hvor månen ser ud til at bevæge sig. Et levende væsen bør ikke lade sig rive med af misforståelserne omkring den midlertidige krop. Han skal altid vide, at han er transcendental til den kropslige identitet. Dette er kundskabens vej, og når det levende væsen har fuldstændig viden på den måde, bliver det fast forankret i åndelige aktiviteter. Den åndelige livskraft er altid aktiv af natur. Under indflydelse af illusion rettes hans aktiviteter imod kroppen, imens hans aktiviteter i den befriede tilstand af fuldstændig viden styres af åndelig hengivenhed. Befrielse indebærer ikke, at man ophører med at være aktiv. Det betyder derimod, at man bliver renset for illusoriske aktiviteter og bliver transcendental til relationerne til de grove og subtile kroppe. Tekst 17 Når skyerne viser sig på himlen, danser påfuglen i ekstase, ligesom en oprigtig sjæl overvældes af glæde, når en helgen kommer til hans hus.

4 Det er vismænd og helgeners pligt at gå fra dør kun blive slukket af skyen af nåde fra helgener til dør for at oplyse husholderne i åndelig viden. og vismænd, der kan sende regnen af transcendentale budskaber ned for at gøre en ende på Familielivet sammenlignes med en mørk brønd. Nede i en mørk brønd kan frøen ikke se det klare familiemenneskenes lidelser. lys på den åbne himmel. Familielivets mørke brønd dræber sjælen. Man bør derfor komme Tekst 18 ud af denne brønd, så man kan se det åndelige Mange planter og urter, der næsten døde lys. Vismænd og helgener forsøger barmhjertigt hen i april og maj, kan nu igen ses i talrige at løfte faldne sjæle op fra familielivets mørke former, for de næres af deres rødder i den brønd. Et oplyst familiemenneske glædes derfor, fugtige jord. Disse utallige planter og urter når sådanne helgener og vismænd kommer til minder om personer, der tørrer ind under hans dør. Familiemanden, der er en betinget alvorlige askeser, men igen bliver fede og sjæl, forstyrres altid i sindet af det materielle velnærede, når de får sansenydelse. livs trefoldige lidelser. Alle vil være lykkelige i familielivet, men naturens love giver ikke en lov til at være lykkelig i den materielle eksistens, der er som en selvantændt skovbrand. l Kalis tidsalder glæder folk sig som allerede nævnt ikke længere over helgener og vismænds tilstedeværelse, og folk er heller ikke interesseret i åndelig oplysning. Helgener og vismænd påtager sig ikke desto mindre alle former for farer for at formidle Guddommens budskab. Herren Jesus Kristus, Thakura Haridasa, Herren Nityananda Prabhu og mange andre sådanne vismænd risikerede deres liv for at sprede Guddommens budskab. Selvrealiserede helgener og vismænd påtager sig sådanne risici for at give folk i almindelighed åndelig oplysning. De aflægger ikke tavshedsløfter, hvis formål blot er at vinde billig anerkendelse fra uvidende folkemasser. Gud er kun tilfreds, når Hans hengivne påtager sig alle former for farer for at sprede Hans herligheder. Sådanne hengivne frygter ikke den vanskelige rejse, som det er at krydse I Bhagavad-gita står der, at når Brahmas dag er over uvidenhedens hav. De har altid det bedste ovre, forsvinder universets manifesterede skabelser, og efter Brahmas nat manifesteres skabelsen i tankerne for de faldne sjæle, der er knyttet til det materialistiske livs falske nydelse, hvor de igen. Dermed minder den kosmiske skabelse i sin glemmer deres evige forhold til Gud. tilsynekomst og forsvinden om planter og urter, der Det er helgener og vismænds pligt at oplyse vokser frem i regntiden, men gradvist forsvinder, de faldne sjæle, og til gengæld er det familiemenneskets pligt at modtage helgenerne og Selv når planterne og urterne ikke længere ses, når sæsonen er ovre. vismændene af hele hjertet på samme måde, ligger deres frø stadig i jorden, og disse slumrende som en påfugl danser i ekstase, når der er skyer frø bærer igen frugt, når de kommer i kontakt med på himlen. De trefoldige lidelsers ildebrand, vand. På samme måde eksisterer de frøagtige åndelige gnister, der ligger under for ønsket om at som materialistiske mennesker må sande, kan -4-

5 herske over den materielle natur, i en slumrende tilstand, imens den kosmiske manifestation er suspenderet, og når den kosmiske manifestation igen udfoldes, dukker alle de sovende levende væsener frem fra den materielle naturs moderliv og engagerer sig i sansenydelse, hvorved de bliver fede og velnærede. For at få befrielse må man være fuldstændigt renset for unaturlige ønsker. Et levende væsen kan ikke udslukke alle ønsker, og praktisering af kunstig udslettelse af ønsker er faktisk mere farlig, end de aktive ønsker i sig selv er det. Alle ønsker bør omformes og rettes imod åndelige aktiviteter, ellers manifesterer de samme ønsker sig igen og igen i forskellige former for materiel sansenydelse og betinger dermed det levende væsen til bestandigt at være i materiel trældom. Tekst 19 En trane står i kanten af en dam, der altid er i uro på grund af strømmende vand, mudder og sten. Tranen er som et familiemenneske, der altid generes og plages af så mange ting i hjemmets trygge favn, men på grund af overdreven tilknytning ikke ønsker at ændre sin situation. Den betingede sjæls meningsløse familieliv er som en sjæledræbende mørk brønd. Det kalder den berømte hengivne Sri Prahlada Maharaja det. Overdreven tilknytning til hjemmets fire vægge anbefales aldrig af nogen selvrealiseret sjæl. Derfor bør der være en systematisk inddeling af menneskelivets tid. Det første stadie i menneskelivet kaldes brahmacarya-asrama eller livsordenen i barndommen, hvor den kommende mand oplæres i livets endelige mål. Det næste stadie kaldes grhastha-asrama, i hvilket mennesket trænes til at træde ind i Transcendensen. Derefter kommer vanaprastha-asramaen, -5- det forberedende stadie til det forsagende liv. Det sidste anbefalede stadie er sannyasa-ordenen eller den forsagende livsorden. På den måde accepterer man en gradvis proces af åndelige aktiviteter med befrielse som det endelige mål. På grund af manglende kultivering af den menneskelige ånd ønsker ingen desværre at opgive familielivet, selv om det er fuld af hånsord og mudderkastning. De, der midt i det mudrede familielivs nålestik stadigvæk er knyttede til det, sammenlignes derfor med traner, der på trods af alle genvordigheder står på bredden af en flod i håb om sansenydelse. Vi bør altid huske, at det samfund og venskab, vi finder her, kun er skyggerepræsentationer af det virkelige samfund og venskab og den kærlighed, der opleves i Guds rige. Der er intet virkeligt i den materielle tilværelses betingede liv, men på grund af vores uvidenhed er vi knyttet til dets fatamorgana. Forestillingen om samfund, venskab og kærlighed er slet ikke falsk, men vi søger efter dem på et falskt sted. Vi må opgive denne falske position og vokse op til virkeligheden. Det bør være livets mål, og det er resultatet af at kultivere den menneskelige ånd. På grund af mangel på kultiveringen af denne ånd klamrer det materialistiske menneske sig desværre til dette falske sted på trods af alle dets forstyrrelser. Det siges, at en mand bør opgive familielivet omkring 50-årsalderen. Men i denne uvidenhedens tid forsøger selv en gammel mand at forynge sine kropslige funktioner, går med kunstige tænder i munden og foregiver et ungdommeligt liv, selv når han befinder sig på dødens rand. I særdeleshed er tranelignende politikere alt for knyttede til den falske prestige af position og rang, og derfor stræber de altid efter genvalg, selv når de står med det ene ben i graven. Det er nogle af symptomerne på et ukultiveret liv. (Fortsættes i næste nummer)

6 Oktober, Kartika og Dhananjaya Pandit Af Jatayu Dasa Oktober måned er en meget aktiv måned for vaisnava-hengivne. Den 4. oktober starter måneden Kartika eller Damodara. En måned fremefter indtil den 1. november tilbeder vaisnavaer Damodara, Krishnas form som en lille dreng, der stjæler smør fra Sin mor. Morgen og aften ofrer man et lys til Damodara og synger den smukke sang Damodarastika (kontakt templet eller Nyt fra Hare Krishna, hvis du ikke kender eller kan huske sangen og ikke har en sangbog). Der er også to store festivaler i oktober. Den første er Govardhana Puja og Diwali den 18. oktober, imens den anden er Srila Prabhupadas bortgangsdag den 21. oktober. I forbindelse med begge festivaler kommer der til at ske noget i templet i Vanløse, så følg med på hjemmesiden (www.harekrishna.dk) for at holde dig orienteret om, hvad der sker og hvornår. Udover det er der Radhakundas fremkomst og tolv forskellige vaisnava-acaryaers fremkomster eller bortgange. I dag vil jeg gerne skrive lidt om en ikke så kendt vaisnava ved navn Dhananjaya Pandita. Han blev anset for at være en meget sjælden sjæl, for, som det står i Caitanya Bhagavata (5.733), var han opslugt af kærlighed til Krishna. Nityananda Prabhu boede også altid i hans hjerte. Han siges at have været meget forsaget fra verdslige ting. Han anses også for sjælden, fordi han var til stede under Herren Caitanya Mahaprabhus sankirtana-lila i Navadvipa. På Herren Caitanyas ordre rejste han vidt og bredt og prædikede Krishna-bevidsthed. I Caitanya-caritamrta omtales Dhananjaya også som en af Nityananda Prabhus fortrolige tjenere. Efter sin tjeneste i Herren Caitanyas sankirtana-gruppe gik Dhananjaya til Vrindavana for at slå sig ned der. Men før han ankom til Vrindavana, boede han i en kort periode i den lille landsby Sitala-grama, hvor han var så afholdt, at denne landsby nu somme tider kaldes Dhananjayas sted eller Dhananjaya Pata. (CC Adi-lila 11.31). Han vendte tilbage til Sitala-grama og etablerede en Deitet af Gaura-sundara i templet. Efterkommere af Dhananjaya Pandita bor stadig i Sitala-grama og står for tempeltilbedelsen. Hans bortgangsdag er den 28. oktober. Invitation Det vil glæde os at se jer alle sammen I anledning af Nyt fra Hare Krishnas 10 års jubilæum vil vi gerne invitere alle vores læsere til en sammenkomst i vores redaktionslokaler på Sørningevej 39 i Skamstrup, 4440 Mørkøv. Det foregår lørdag d. 24 oktober fra kl Der vil være bhajana, Krishna-katha samt prasadam-forfriskninger undervejs. Tilmelding på tlf eller og Tilmelding er nødvendig, for hvis I alle sammen kommer, er vi nødt til at leje forsamlingshuset! -6-

7 Interview med Bhakti Vidyapurna Swami Mon ikke de fleste, der har besøgt Mayapur, på et eller andet tidspunkt har hørt et af Bhakti Vidyapurna Swamis foredrag om vedisk kultur og livsstil? Og har man ikke set ham i levende live, er man måske blandt hans ivrige Internetlyttere, der henter hans forelæsninger ned over hele verden. Bhakti Vidyapurna Swami er under alle omstændigheder discipel af Srila Prabhupada og en ret kendt sannyasi. Han var i mange år leder af gurukulaen (skolen) i Mayapur. I dag har han mere tid til at rejse over hele verden, men har stadig sin base i Mayapur, hvor han er en af hovedmændene bag Bhaktivedanta Academy, som han og andre hengivne er ved at opbygge. Bhakti Vidyapurna Swami er en sjælden gæst på disse breddegrader, så da han besøgte Finland hele to gange i sommer, benyttede Dandaniti og jeg begge lejligheder til at tage til Helsinki for at høre ham. Under hans sidste besøg sad vi en dag et par timer med ham over et interview til Nyt fra Hare Krishna. Han var ingen let person at få til at tale om sig selv og sit personlige liv. Hvis I spørger mig om mig selv, får I et kort svar. Spørger I om min tjeneste, kan jeg tale i timevis, bemærkede han på et tidspunkt. Vi fandt alligevel ud af, at han kommer fra en jødisk baggrund i USA og kom i kontakt med Hare Krishna-hengivne i Han mødte de hengivne på et universitet på Vestkysten og boede i ni måneder i templerne i Portland og St. Louis, indtil han i 1974 rejste til Mayapur for at være med til Gaura Purnimafestivalen. Han vendte ikke tilbage til USA, men blev i Indien, hvor Mayapur har været hans hjemsted siden Af Lalitanatha Dasa Indradyumna Swami Bhakti Vidyapurna Swami han altid sige noget interessant om alting. Vi var nysgerrige efter at vide, hvorfra han har sin viden, og hvad hans personlige studieprogram er. BVPS: Man kan selvfølgelig altid studere og læse en masse. Det gør vi også. Det kaldes sravana, at høre viden. Men en lige så vigtig ting er, at man får lejlighed til at overveje og tænke over det, man har hørt. Her er det, at undervisning kommer ind. Ved at undervise i det, man har hørt, får man en meget bedre og dybere forståelse og erkendelse. Det er ikke nok blot at sidde bag en bog. Det er, når man underviser, omgås med andre og observerer, hvad der sker, at man Studieprogram En slående ting ved Bhakti Vidyapurna Swami er omfanget af hans viden. Tilsyneladende kan virkeligt lærer noget. Det siges, at hvis man læ- -7-

8 ser noget, husker man omkring 30 procent deraf, men hvis man underviser i det samme, husker man 90 procent af det. Derfor er det vigtigste for brahmanaer at studere og undervise. Begge dele er lige vigtige. En brahmanas vigtigste personlige sadhana er hans japa, og andre ting er noget, han lægger oveni. Når det kommer til hans beskæftigelse, er tilegnelse af viden og undervisning de vigtigste ting, og oveni dem kan man lægge andre ting som udførelse af yajnaer, administration osv. Ld: Så du har ikke et særligt læse- eller studieprogram? BVPS: Nej, jeg læser, hvad der har interesse, og hvad der skal undervises i. På den måde kommer man igennem meget. Imens man underviser, lærer man endnu mere, og de studerende stiller spørgsmål, der bringer en ind på områder, man ikke selv havde tænkt over. Bhaktivedanta Academy Siden Maharaja som ovenfor nævnt allerhelst ville tale om sin tjeneste, spurgte vi til Bhaktivedanta Academy og dets historie. BVPS: Gurukulaen blev startet i 1982 af en gruppe, der bl.a. bestod af Naresvara, Krishnaksetra, Suhotra Maharaja, Atmatattva og mig selv. Bhaktivedanta Academy startede i 1984 og kørte parallelt med Bhaktivedanta Gurukula Village, som gurukulaen hed dengang. I 1992 udskiltes kernen af Bhaktivedanta Academy som et selvstændigt projekt. Indtil 2003 bestod arbejdet mest i at udarbejde vores pensum, og i 2003 begyndte vi at optage studerende. Det er i bund og grund et vedisk universitet med et drengecollege, et pigecollege og et college for voksne. Ld: Drenge? BVPS: Dreng betyder fra 5 til 25 år. Den vediske betydning af dreng er ugift. Hvis man ikke er gift, er man en dreng. Er man gift, er man voksen. Ld: Hvor mange studerende og lærere er I? BVPS: Der er omkring 40 drenge, og vi optager måske en halv snes flere i år. Der er også omtrent 30 piger. Hvor mange flere de planlægger at acceptere i år, ved jeg ikke. Med andre ord er der lige nu cirka 70 studerende, der efter alt at dømme bliver til i løbet af året. Af voksne er der vel 22 eller 25 registrerede studerende. Der kommer flere og lytter til foredragene, mange gange op til personer, men de registrerede studerende, der tager eksamener, er omkring 25. De fleste studerer på bhakti-sastriniveauet, og fem studerer bhakti-vaibhava. Ld: Hvor mange lærere er I? BVPS: Seks eller syv. I det vediske system undervises de yngre studerende af ældre studerende, så det kan være svært at sige præcist, hvor mange lærere der er. Som et led i deres egen træning står de ældre studerende også for en del af administrationen af asramaen og det akademiske arbejde. Det vediske system er struktureret sådan, at man har brug for så få lærere som muligt. Det skaber sine egne lærere. Problemet med moderne uddannelsessystemer er, at de kræver et stort administrationsapparat, hvilket er kostbart. Det vediske system er derimod udtænkt, så brahmanaerne selv kan stå for det, og da brahmanaer normalt ikke er kendt for at være administratorer eller pengeindsamlere, skal det kunne drives så enkelt som muligt. Det er også en del af vedisk kultur, at uddannelse skal være gratis. Derfor kan man kun bede en elevs forældre betale for mad, tøj, medicin og ting, som eleven rent faktisk personligt bruger, imens de ikke bliver bedt om at betale for udgifter til uddannelsesfaciliteter, lærere osv. Det betyder, at jo færre lærere der er, jo nemmere er det at drive det. Ikke, at det drejer sig om at have så få lærere som muligt, men systemet er opbygget sådan, at man ikke har brug for ret mange lærere. Det er blot et meget effektivt system. Ld: Hvad håber du, at akademiet og dit arbejde kan bidrage med over de næste 20 år? -8-

9 BVPS: Det vigtigste er at skabe en uddannelsesinstitution, der bygger på vores egen tradition på en måde, så andre faktisk kan få adgang til og anvende den i deres eget liv. På grund af manglen på en sådan uddannelse tror mange hengivne, at Srila Prabhupadas lære ikke er praktisk. De ser ikke bredden i den vediske litteratur. Akademiets formål er derfor at etablere Gaudiya-vaisnava-livsstilen i nutidens verden. Det kan godt lade sig gøre. Nogle stikker hovedet i jorden og siger, at det kan det ikke, og at en sådan livsstil ikke eksisterer, men det gør den. strengt taget ikke blive anset for at være akademisk? BVPS: Nej, man ville ikke kalde det akademisk, men snarere en form for håndværk. Udfordringer Ld: Hvad er de største udfordringer, vi står overfor i ISKCON i dag, individuelt såvel som institutionelt? BVPS: Som altid er den største udfordring at blive selvrealiseret og Gudsbevidst og være dedikeret til personlig udvikling igennem hengiven tjeneste. Den virkelige udfordring er at Ld: Andre hengivne forsøger sig også med sørge for, at alle bliver Gudsbevidste. Den udfordring den akademiske verden. Imens I holder jer meget er der altid. Det er selve udfordringen strengt til vores tradition, eksperimenterer ved at være i den materielle verden, at komme andre med en blanding af vedisk og sekulær fra materiel bevidsthed til åndelig bevidsthed. viden. Det er en løbende udfordring og en god udfordring. BVPS: Det er forkert at sige, at de blander de Det er blot et spørgsmål om at sørge for, to ting. De arbejder stadig med vedisk viden, at alle inden for institutionen er inspireret til at men bruger vestlige studie- og undervisningsmetoder. tage kundskaben til sig og praktisere den i deres Der er fortsat tale om vedisk viden, praktiske liv. men undervisningsteknikkerne er dem, der bruges Derfor forsøger vi at præsentere vores livs- i de moderne vestlige uddannelsessystemer. stil, som den er. Man kan sige, Dette kunne Det skal dog modereres med, at nogle af dem i man gøre for 5000 år siden, men nu er det forsøget på at blive anerkendte i den sekulære ikke praktisk, det er fanatisk osv. Men denne verden ender med også at undervise i en del materielle verden er Krishna. Det er Ham og sekulært stof. På den måde kan man sige, at de Hans energier og samspillet imellem dem. Det to ting bliver blandet. er Herren, der leger med Sine energier. Det er, I nogle tilfælde ved hengivne ikke, at der også hvad der virkeligt sker, selv om vi er i illusion findes vediske undervisningssystemer, eller de og tror, at der foregår noget andet. Vi lever i har ikke adgang til dem. I andre tilfælde ønsker moderne tid, vi er nødt til at gøre tingene på en de at give vedisk uddannelse på en måde, som anden måde end i den vediske tid. Men det de, der kommer ud af de vestlige uddannelser, er det samme som at sige, at Gud ikke findes, kan forholde sig til. Derfor bruger de vestlige eller at Hans love ikke længere gælder. Det er undervisningsteknikker til at undervise i vores ateisme. Mange gange forstår hengivne ikke, at materiale med. det er ateisme, upersonalisme, tomhedsfilosofi Der er selvfølgelig også nogle hengivne, der osv. at tænke sådan, men det er præcist, hvad en tilegner sig sekulær viden med vestlige undervisningsteknikker buddhist eller mayavadi ville sige. for senere at kunne få sig et Det kan også ske, at hengivne bliver deister arbejde. Her er der tale om en økonomisk betragtning. ligesom kristne, jøder og muslimer. Deister De har brug for en indtægt, og derfor betyder, at de skubber Gud væk herfra, imens må de tage sig en uddannelse. det er Satan, der styrer denne verden. Gud er langt væk, og vi må selv finde ud af, hvad der er Ld: Fra det vediske perspektiv ville dette det rigtige at gøre og fastsætte, hvad der er godt -9-

10 eller dårligt. Man ender som kristne, der heller ikke har nogen anelse om, hvordan man gør ting, som Gud ønsker, at vi skal gøre dem. Hvad er kristent tøj for eksempel eller kristen mad? Hvad er den kristne livsstil? Der er ingen definition. Hvad end man synes, så længe man ikke generer andre. Vær god, vær flink, giv i velgørenhed, det er alt. Det betyder, at det er op til en selv. Så der er ingen kristen livsstil, der er ingen kristen mad. Ok, spis ikke mennesker, men ikke mere end det. Ld: Er det naturligt, at deisme opstår blandt hengivne? BVPS: Det er en af de materielle standardmåder at se på verden og transcendensen på. Betingede sjæle har forskellige bestemte måder at tænke på. I den åndelige verden eller i den befriede tilstand tænker alle kun på én måde, nemlig Krishna-bevidst, men der er mange materielle måder at tænke på. De vil altid være en blanding af karma og jnana, og deisme kan ses som en form for karma. Ld: Hvad er udfordringen på det institutionelle plan? BVPS: For institutionens vedkommende er der en mission. Herrens mission er der altid, og den bliver givet en bestemt form af en eller flere personer. I vores sampradaya er missionen eksempelvis blevet formet af Madhvacarya, Caitanya Mahaprabhu og Rupa Goswami, og så er der selvfølgelig Srila Prabhupada. Med andre ord er det institutionens udfordring at sørge for, at det er acaryaens lære, man forsøger at sprede, og at man ikke blot administrerer for administrationens egen skyld. Institutionens form må aldrig overskygge institutionens formål, som er at etablere og sprede acaryaernes lære. Om Suhotra Maharaja Vores samtale faldt på et tidspunkt ind på Suhotra Maharaja, der gik bort i Suhotra Maharaja og Bhakti Vidyapurna Swami var nære venner og arbejdede tæt sammen om opbygningen af Bhaktivedanta Academy. Vi bad Maharaja sige noget om ham. BVPS: Han var en stor og måske den største intellektuelle, vi havde i vores bevægelse. Han var sandsynligvis mere belæst end nogen anden. Han var meget kontemplativ, når det kom til filosofien, og meget dyb i sin forståelse. Jeg tror ikke, nogen kunne måle sig med ham i forståelsen af de mere tekniske sider i vores filosofi. Jeg har ikke mødt nogen, der kunne det, og jeg kommer omkring og møder mange folk. Ingen kunne forstå de tekniske nuancer i vores filosofi, som han kunne det. Han var meget varm overfor sine venner og meget enkel og ligefrem. Han brød sig ikke om at være alt for socialt involveret, hvilket er naturligt for intellektuelle. Han var ekstremt fokuseret. Hvad end han ønskede at gøre, gjorde han med fuld koncentration, specielt når det kom til at skrive. Jeg mener, at han var en af vores bedste forfattere, og når han satte sig ned til et projekt, var det alt, han gjorde. Han fordybede sig og gjorde ikke andet. Nogle gange sov og spiste han ikke i to eller tre dage, men sad blot og skrev. Han var også meget fokuseret i sin sadhana. Hvad end han bandt an med, var han absorberet i. Han var glad for prasadam og de hengivnes selskab. På samme tid har jeg aldrig set nogen, der kunne være lige så asketisk som ham, hvis han ville være det. Jeg har set ham gå ud og tigge og ikke spise andet, end hvad folk gav ham. Hvis man tigger som en brahmana, skal man give i velgørenhed, så han gav halvdelen af, hvad han fik, væk og levede af resten. Jeg har set ham chante 64 runder om dagen. Jeg har set ham prædike og gøre al sin tjeneste. Han var meget speciel på mange måder. Ld: Hvad anser du for hans blivende bidrag? BVPS: Hans forfatterskab og hans bøger. For akademiets vedkommende var det hans arbejde på materialet til kurserne i bhakti-vaibhava og bhakti-sastri. Han lagde grundlaget for præsentationen og undervisningen af vores kurser. Hans psykologiforskning, som han redegjorde for i bogen Vedanta Psychology, nåede til en forståelse af sindet, som hverken verdslige -10-

11 psykologer generelt eller hengivne psykologer nogensinde før er kommet frem til. Hans erkendelse af betydningen af svaret på Kumaraernes spørgsmål om sindet og sanseobjekterne er exceptionel. Kumaraerne spurgte, hvordan det er muligt at frigøre sindet, når det hele tiden drages til og egentlig ikke består af andet end sanseindtryk samtidigt med, at sanseobjekterne hele tiden strømmer ind i sindet. Devahuti spurgte på samme måde, at siden sindet er tiltrukket af den materielle energi, og den materielle energi naturligt flyder ind i sindet, hvornår giver den materielle energi da befrielse til den betingede sjæl? De fleste af os ville nok synes, at dette er meget dybe spørgsmål, men ifølge Krishna har de ingen værdi. Ikke blot er de værdiløse, men de er grundlæggende upersonalistiske. Vi ville synes, at de udtrykker en meget dyb forståelse af sindet, men i virkeligheden er ideen om, at sindet kan skilles fra sanseobjekterne, grundlæggende forkert. Det er slet ikke en mulighed. Det, vi i stedet skal forstå er, at hvorfor tænker sindet eller det bevidste levende væsen, at materielle ting ikke er forbundet med Herren, siden Han er alting? Det virkelige problem er, at sindet ikke opfatter Herren. Hvis sindet opfatter Herren, er der intet problem. Man er Gudsbevidst. Hvis man ikke opfatter Herren, er man i maya. Det er ikke et spørgsmål om at opgive involveringen med sanseobjekter, men at man ser dem som materielle, selv om de ikke er det. Sanseobjekter er ikke materielle eller illusoriske. De er Krishnas energi. Dette niveau af psykologi arbejder ingen psykolog på, og jeg har heller ikke hørt hengivne diskutere psykologi og filosofi om sindet på så dybt et plan. Det er enestående. Ikke desto mindre er det hentet direkte fra Srimad-Bhagavatam. Det er Suhotra Maharajas fortjeneste, at han så det. Han kunne forstå, at hvad end der er, er det et aspekt af Laksmi og Narayana. Hvad end der har nogen værdi, er Krishna, og formen af det er Laksmi. Det er, hvad verden virkelig består af. Derfor er det ikke nødvendigt på noget tidspunkt at opgive sindets samspil med sanseobjekter. info/ Suhotra Maharaja Vores problem er kun, at vi tror, at vi er herre over sanseobjekterne, imens sanseobjekterne i virkeligheden er Laksmi og Narayana og Deres interaktioner. For os er det kun et spørgsmål om at se os selv som tjenere. Ld: Jeg har selv læst Vedanta Psychology og skrev også en række artikler ud fra den for at få en bedre forståelse, men jeg kan ærligt sige, at jeg ikke forstod den til bunds. BVPS: Det er, fordi du ikke forstod netop dette punkt. Hvis du forstår dette punkt, giver resten mening. Forstår du ikke dette punkt, giver alt andet ingen mening, for i så fald tror vi faktisk, at den materielle energi eksisterer ved egen kraft. Det er illusionen. Vi taler om den materielle verden, og om at være realistiske med hensyn til at være i den materielle verden. Alt dette er uvidenhed, for der er ingen materiel verden som så. Den materielle verden er vores illusion om, at den ikke er forbundet med Krishna. Det er materiel natur, det er den lavere natur, men den er ikke adskilt fra Krishna. Her sluttede vores interview. Hvis man vil høre mere af Bhakti Vidyapurna Swami, ligger der mange forelæsninger med ham på Internettet, se f.eks.

12 Englandsbesøg Af Jagadwala Dasa For første gang i mit liv har jeg netop været en tur i rejse til London, men kom dog forbi centret i Soho England i to uger fra den 9. til den 24. september. Jeg Street. Her ejer ISKCON et helt femetages hus, hvor tog derover, fordi jeg har hørt meget om de engelske Radha-Londonisvara, Prabhupadas første Deiteter hengivne og aldrig før set hverken Bhaktivedanta i Vesten af Radha-Krishna, har deres tempel. Der Manor eller templet i Soho Street. Jeg ville også er også en Govindas Restaurant i bygningen, og gerne hilse på Parasurama Prabhu og se hans Food en snes hengivne enten bor eller har deres daglige For All, som jeg har hørt en del om. Parasurama var tjeneste her. i Danmark i juli med sin Ratha-yatra, som dengang Fredag var jeg tidligt oppe og med undergrundsbanen kl sammen med en anden hengiven var hovedindslaget under vores Festival of India, og han sagde, at jeg bare skulle komme og besøge på vej til Bhaktivedanta Manor. Det er templet, dem i London. George Harrison skænkede til Krishna. Det ligger 45 minutters togkørsel fra Londons centrum Jeg ankom til London hen under aften den 9. september. Det tog lidt tid at finde frem til Caledonian Road, så jeg var der først ved 9-tiden. Det er gammelt engelsk herresæde. Nu er det dog ikke i det grønne bælte, der omgiver byen, og er et flot her, Parasurama har sit etablissement. Det første, længere bolig for en almindelig engelsk lord, men jeg kom ind i, var hans internetcafé på hjørnet af for universets virkelige Lord i form af Deiteter af Caledonian Road og Kings Cross. Selv om det Radha-Gokulananda, Laksmana-Sita-Rama og var sen aften for en Hare Krishna-mand som mig, Gaura-Nitai. Jeg nåede frem i tide til at høre Srimadvar der fyldt med unge mennesker, der surfede og Bhagavatam-foredraget med Ranchor Prabhu, en tjekkede deres . Jeg fandt senere ud af, hvor engelsk discipel af Prabhupada, og jeg chantede usædvanligt et Hare Krishna-projekt Internetcafeen nogle runder og gik rundt og så på stedet. er. Den finansieres af den engelske stat, så unge Jeg var ude at hilse på køerne og okserne. Normalt studerende gratis kan gå på Internettet, men ellers foretrækker jeg at holde mig på sikker afstand af er det Parasurama og Hare Krishna, der står for den. tyre, men okserne på Bhaktivedanta Manor er så Hvis man forsøger at komme ind på visse upassende godmodige, at dem er der ingen grund til at være hjemmesider, kommer der derfor også en besked bange for. Jeg måtte også hen og klø dem i panden op om, at den kan man ikke få adgang til i denne imellem hornene, hvilket de tydeligvis nød. Der er internetcafe. netop blevet opført en ny stor staldbygning til dem. Ved siden af på Caledonian Road har Food for Den er betalt af hengivne fra det indiske samfund, All sine lokaler. Og nedenunder internetcafeen i der nu om dage opretholder Bhaktivedanta Manor. kælderen er der et slags tempelrum, hvor der i løbet af ugen også er vegetariske madlavningskurser betragtelig del af dem er både velstående og faste Da der er over en million indere i England, og en og yoga-kurser, imens der hver fredag aften er en støtter af Bhaktivedanta Manor og ISKCON generelt, er det vistnok et af de templer, der har rigelige ægte, gammeldags Hare Krishna søndagsfest. Det vegetariske kursus undervises i øvrigt af Sarasvati midler til rådighed. Dasi. De, der kendte vores center i Blågårdsgade Om eftermiddagen var jeg igen inde i London, og Govindas Restaurant, husker måske en serbisk hvor jeg hjalp Rukmini Ramana Dasa. Han er oprindeligt fra Colombia og blev hengiven i Danmark, pige, der hed Sanya og var en meget dygtig hjælper i et års tid. Hun blev senere initieret som Sarasvati hvor han boede på Bauneholm i nogle år. Nu er Dasi og har nu boet i London i nogle år og arbejder han med i Parasuramas Food for All og deler gratis for Parasurama. prasadam ud hver eftermiddag til studerende omkring Londons Universitet. Det er et imponerende Jeg sov sent den næste dag ovenpå den lange -12-

13 program, Parasurama har fået stablet på benene med sit Food For All. Han deler mad ud til så mange hver dag og er så vellidt, at ikke blot støtter den engelske stat ham økonomisk, men han har også aftale med det store engrosfirma Coscos (der svarer til vores Metro, bare større) om, at han hver dag gratis kan hente grønsager og andre madvarer, der er for gamle til at blive solgt videre til detailhandlerne. På den måde får han så mange varer, at ikke blot kan han dele gratis mad ud til 800 mennesker hver dag, men også levere grønsager kvit og frit til alle aktiviteter i Soho Street og på Bhaktivedanta Manor. Sig ikke, at Krishna ikke forsyner Sin hengivne. Resten af mine dage i England forløb nogenlunde på samme måde. Jeg var sammen med de hengivne, lavede og delte prasadam ud, besøgte Soho Street og Bhaktivedanta Manor osv. Jeg nåede også at være med til to Ratha-yatraer i henholdsvis Brighton og Manchester. Omkring et par hundrede hengivne deltog ved begge lejligheder. Brighton havde for resten deltagelse af ikke mindre end to tidligere danske tempelpræsidenter. Den ene var Atmatma Prabhu, der var TP fra 1999 til 2001 på Bauneholm. Jeg skulle hilse alle fra ham. Og Ravi Prabhu, der var TP i Danmark i 1982, var også med i Brighton. I Brighton havde jeg den interessante oplevelse at være med på besøg hos den indiske forretningsmand, der er manden bag en vaisnava-skole i London Jagadwala Dasa Glade piger synger En nysgerrig okse Rukmini deler vegetarisk mad ud Parasurama Dasa i aktion -13- med 500 skoleelever. Han er initiativtageren bag skolen, og bortset fra den engelske stat, der betaler 90 procent af skolens udgifter, er han også hovedsponsor. Alle eleverne undervises i almindelige fag såvel som vedisk kundskab og Krishnabevidsthed. Til at begynde med var kravet, at børnene skulle komme fra rent vegetariske familier, men det er der blevet slækket på, så de nu minimum skal være vegetarer i skolen. De hengivne bag skolen havde også tænkt sig, at eleverne skulle stille skoene udenfor klasselokalerne, før de gik ind. Det gik man også bort fra, da børnene brugte alt for lang tid på at lede efter deres sko, hver gang der var frikvarter. Alt i alt er denne skole endnu et imponerende projekt og et eksempel på, hvor udviklet Hare Krishna er i England. Det så jeg også, når jeg var med på harinama på gaden med de hengivne fra Soho Street. Englænderne ser ud til virkeligt at holde af Hare Krishna. Folk smiler, og mange danser og morer sig med de hengivne, når de danser op og ned ad promenaden langs Themsen forbi det store nationalteater og andre flotte bygningsværker fra imperiets storhedstid. Jeg rejste inspireret hjem fra mit korte Englandsbesøg med hovedet fyldt af indtryk. Jeg kan kun anbefale andre at tage et smut derover og se, hvordan Krishnabevidsthed kan være udviklet til et niveau med en tilstedeværelse og en anerkendelse, som vi endnu har til gode.

14 Til minde om Sadaputa Af Carana Renu Dasi Carana Renu Dasi er en australsk discipel af Devamrta Swami og uddannet astrofysiker. Her skriver hun om Sadaputa Prabhu, der gik bort sidste år i september. Nu er det et år siden, at Sadaputa da jeg blev involveret i forsknings- Prabhu gik bort. Til hans arbejdet i forbindelse med Temple ære har jeg besluttet at dele ud af of the Vedic Planetarium (TOVP) nogle af mine minder om ham. i Mayapur. I begyndelsen af 2004 Da jeg for snart 10 år siden mødte jeg Pancaratna Prabhu, der blev færdig som astrofysiker, opfordrede mig til at blive involveret tog jeg et sabbatår og rejste i projektet. På den tid var der ud i verden. Det var imens jeg ingen officiel forskningsgruppe levede i en rygsæk det år, at for det vediske planetarium. Der jeg lærte Prabhupadas bøger at havde været nogle tidligere forsøg kende. Det varede ikke længe, på at få en op at stå, hovedsageligt før jeg begyndte at omgås med fra Sadaputa Prabhu, hvilket hengivne. Hengivne, der fandt resulterede i hans Vedic Cosmography ud af min videnskabelige baggrund, og senere bogen Myste- plejede da at fortælle om Sadaputa Dasa ries of the Sacred Universe, men Sadaputa Prabhu og hans bøger. efter at ledelsen og økonomien Det skete næsten overalt, hvor jeg kom. Hvad for TOVP-projektet faldt sammen i slutningen laver du? ville en hengiven spørge. Jeg er af 90 erne, var der ingen organiseret forskning. videnskabsmand, svarede jeg. Den næste oftest Jeg kunne fra begyndelsen forstå, at dette var et meget entusiastiske sætning var altid noget i retning enormt felt at skulle udforske og ikke en enkelt af: Vidste du, at vi har denne store viden- mands (eller kvindes) arbejde. Jeg begyndte at skabsmand i ISKCON ved navn Sadaputa Dasa, kontakte forskellige kvalificerede akademikere Richard L. Thompson? Du skulle læse hans bog i ISKCON for at få deres råd. Sadaputa Prabhu Mechanistic and Non-Mechanistic Science eller var et indlysende valg. Han svarede entusiastisk. Vedic Cosmography and Astronomy. Jeg kunne Han var ivrig efter at bidrage. Jeg kunne lige fra se, at hengivne over hele verden var meget stolte begyndelsen af mærke, at TOVP-projektet var af deres videnskabsmand, så jeg sluttede, at jeg meget vigtigt for ham, ikke som en akademisk hellere måtte finde ud af, hvem han var. Jeg adspredelse, men som en livsmission, og ikke købte et eksemplar af hans Vedic Cosmography for hans egen intellektuelle prestiges skyld, men et sted på min rejse og begyndte at læse den. snarere for at tilfredsstille hans åndelige mester, Jeg var imponeret af bogen. Sadaputa Prabhu Srila Prabhupada. var tydeligvis en dygtig matematiker og videnskabsmand, Jeg lavede en liste over formålene med og hans bog var afgjort med til at forskningen til det vediske planetarium. Ra- øge min interesse i at læse Srimad-Bhagavatam. vindra Svarupa Prabhu blev involveret som Jeg forsøgte at komme i kontakt med ham via projektleder, og sammen inviterede vi Sadaputa for at korrespondere med ham, men fik og andre til at danne en forskergruppe. I desværre aldrig noget svar. begyndelsen kendte jeg kun Sadaputa igennem Jeg måtte vente flere år, før jeg mødte denne hans s. store ISKCON-videnskabsmand. Det skete først, Jeg mødte omsider Sadaputa personligt, da -14-

15 forskergruppen mødtes første gang i 2006 i ikke den præcise udregning lige nu, men den Gainesville. Mit første indtryk var, at han var handlede om størrelsen på en paramanu [et atom stille og ydmyg, en sjælden ting for en videnskabsmand. Han var også humoristisk. Da fra den diskussion. Han holder den nedkradsede ifølge Srimad-Bhagavatam]. De to billeder er Brahmatirtha Prabhu præsenterede ham som udregning i hånden. Sadaputa, tilføjede han [Sadaputa] med et smil: Eller Sada-Putana, som de lokale gurukulier kalder mig. Under møderne var det interessant at se, hvordan han angreb hvert emne fra sit eget særlige perspektiv. Han analyserede problemerne med ekstrem koncentration og kom med relevante observationer fra en frisk og ofte uventet vinkel. Praktisk taget alt, han sagde, var dybsindigt og gennemtænkt og blev sagt med sådan en koncentration og inderlighed. Jeg kunne ikke holde tal på, hvor mange gange jeg hørte Ravindra Svarupa sige utroligt og fantastisk i de møder. Der var afgjort noget mystisk og vismandsagtigt over Sadaputa, men på samme tid noget meget menneskeligt og tiltalende. Han var ekstremt tolerant og ikke arrogant, som nogle eller mange videnskabsmænd kan være det. Under møderne bidrog han med sine års erfaring og viden og hjalp med at udkrystallisere forskningsplanen. Derefter fortsatte vi med at vi korrespondere over om ting som geocentrisme, relativitet, tolkninger af Srimad- Bhagavatams Femte Bog og Puranaernes kosmologi generelt. Jeg var heldig at møde Sadaputa igen i December 2007 på ISKCON s Academy of Arts and Sciences konference i New Vrindavana, hvor han gav en præsentation med titlen Jeg havde planlagt at skulle mødes med Sadaputa Prabhu igen i Gainesville sidste oktober, Interpretation and the Srimad Bhagavatam [ Tolkning og Srimad-Bhagavatam ]. Han gav men sørgeligt nok gik han bort før det. Det var indsigt i dele af Srimad-Bhagavatam ud fra sin et chok for mig at høre om hans bortgang. Jeg videnskabelige baggrund. Han brugte beregningen af tid fra atomet (3. Bog) som et eksempel indsigter. savner helt sikkert både ham og hans geniale og Bhumandala (5. Bog) som et andet. Sadaputa var en af Prabhupadas meget få Ved slutningen på den del af konferencen, videnskabsdisciple. Han var en ægte pioner, og hvor han havde talt, gik jeg over for at tale jeg vil tro, at om 10, 50 eller 100 år fra nu vil med ham, og han viste mig den udregning, han hengivne i ISKCON se tilbage og forstå bedre, havde lavet under det foredrag, der fulgte efter end vi gør det nu, værdien og vigtigheden af hans. Han havde kradset den ned på en serviet det grundlag, han lagde for den videnskabelige på typisk videnskabsmandsmaner. Jeg husker præsentation af Krishna-bevidsthed. -15-

16 Georginske kranier, krokodiller og nøgne aber Af Lalitanatha Dasa Her er endnu et par myter om menneskets oprindelse fra den videnskabelige kværn, alt sammen skrevet indenfor den seneste måned. I begyndelsen af september kunne man læse, hvordan videnskabsmænd i Dmanisi i Georgien har fundet tre 1,8 millioner år gamle skeletter af Homo erectus, hvilket er ældre end de fund af Homo erectus, man har gjort i Afrika. Det sætter spørgsmålstegn ved den gængse hypotese om, hvordan mennesket opstod i Afrika og derfra udvandrede til Europa og Asien. Professor Lordkipanidze fra Georgiens Nationalmuseum brød sin hjerne: Spørgsmålet er, om Homo erectus opstod i Afrika eller Eurasien, og hvis det sidste var tilfældet, havde vi da en omvendt folkevandring [fra Asien til Afrika]? Denne ide blev anset for dum for nogle år siden, men nu virker den ikke så dum længere altså i hvert fald ikke på Professor Lordkipanidze. havde set på fotografier i en nylig artikel i Nature, hvor 18 videnskabsmænd påstod, at sten fra Afrika var redskaber. Han havde bemærket, at de kun havde slidmærker på de ydre overflader, hvorfor de ifølge ham ikke var redskaber, men sten, der havde rullet rundt i maverne på krokodiller. Hvordan kunne så mange videnskabsmænd have taget fejl? Olduvai-slugten er det sted i Tanzania, hvor der er gjort mange fund af, hvad der hidtil er blevet anset for meget gamle stenredskaber. At de er stenredskaber, har man sluttet ud fra den kendsgerning, at sandet i Olduvai-kløften ikke naturligt indeholder sten, så alle sten her må være tilslæbt af et eller andet dyr, som ifølge den høje videnskab var Homo habilis. Men krokodiller har en sjov vane med at sluge sten. 1 procent af en krokodilles kropsvægt består af sten i dens mave, så hvis en krokodille vejer et ton, har den cirka 10 kg sten i maven. Den nu tørre Olduvai-slugt var engang et frodigt område med floder, hvor krokodiller er svømmet til fra andre steder. Er nogle af dem døde og har efterladt stenene der, så en senere tids videnskab kunne skrive artikler om dem i Nature? For nærværende er der ingen, der ved, hvorvidt Dembsey har ret i sin hypotese, men igen ser vi, at de stensikre teorier, som bøger og billedblade har været fyldte med i generationer, kan være bare et enkelt stenkast fra at blive væltet. Sten i krokodillemaver Midt i september 2009 kunne man så i tidsskriftet Nature læse, hvordan videnskabsfolk i snart hundrede år måske har forvekslet sten fra krokodillemaver med stenredskaber. Arkæologen Patrick Dempsey spurgte: Kunne Nature uvidende de sidste 80 år have trykt artikler om krokodillegastrolitter [mavesten], som man har anset for 2,5 millioner år gamle hominide redskaber? Antropologerne skulle da helt sikkert kunne se forskel på dem, ikke sandt? Dempsey skev: Palæontologer bruger et simpelt kriterium til Nøgne aber at skelne stenredskaber fra gastrolitter. Hvis der De fleste pattedyr er dækket af pels, så hvorfor kun er slidmærker på de ydre sider, er det en er mennesket nøgent? Selv om der er gået 150 år gastrolit. Men mærker af brug på både indre og siden Darwin, er der blandt evolutionister ingen ydre overflader er tegn på, at de har været brugt klar ide om dette. Sidst i september diskuterede til en form for stødning eller hamren og kan med Elaine Morgan i New Scientist kontroversen om sikkerhed anses for at være redskaber. Sådan den hårløse abe. Darwin selv foreslog, at menneskehannerne havde foretrukket hårløse hunner, hævder man at have konkluderet, men Dempsey -16-

17 men den teori har ikke stået tidens prøve. Ud af alle de tusinder af pattedyr er det svært at tro, at hannerne i blot én art vilkårligt udviklede en forkærlighed for skaldede hunner, eller at det kun var i én art af primater, at det var det, som hannen foretrak, der afgjorde det hele, skrev Morgan. I 1924 foreslog Raymond Dart, at det var, da vores abestamfædre forlod træerne for at jagte på savannen, at pelsen blev smidt for at undgå overophedning. Men hvorfor gjorde løver, geparder og andre af savannens rovdyr ikke det samme, hvis der skulle have været så mange fordele ved at smide klunset? Og i 1970 erne gjorde videnskabsmanden Russell Newman opmærksom på, at nøgenheden ville have fået vores stamfædre til at svede så meget mere, at det ville have været vanskeligt for dem at dække deres øgede behov for væskeindtagelse under sådanne omstændigheder. Hvad mere er, forestiller de fleste evolutionister sig nu om dage, at mennesket udviklede sig i et skovområde. Stephen Jay Gould foreslog, at nøgenheden blev givet i bytte for en større hjerne. Hvordan det skulle være sket, forklarede han ikke nærmere. Andre har foreslået, at den nøgne hud ydede et bedre forsvar imod lus og blodmider, men hvorfor har andre dyr så ikke brugt den samme strategi? Alister Hardy har en teori om, at mennesker blev nøgne, da de lærte at svømme vandaben og nogle mener, at det faldt sammen med, at vi lærte at gå på to ben. Ingen teori har vundet megen udbredelse eller nogen form for konsensusaccept blandt videnskabsmændene. Morgan sluttede med at konkludere: Kun én ting er sikker: problemet forsvinder ikke af sig selv. Enhver teori, der ikke får styr på dette uløste problem, vil fortsætte med at være mindre end tilfredsstillende. Den vil altid være hjemsøgt af en mistanke om, at et eller andet i historien om vores herkomst stadigvæk mangler. De fleste pattedyr er dækket af pels, så hvorfor er mennesket nøgent? Selv om der er gået 150 år siden Darwin, er der blandt evolutionister ingen klar ide om dette. Et par ting bør få håret til at rejse sig her. For det første er det påfaldende, at mennesker egentlig ikke er helt hårløse. Faktisk har vi en usædvanlig behåring i sammenligning med andre primater. På det meste af kroppen er der ingen pels af betydning, men til gengæld vokser vores hovedhår så uhæmmet, at vi må klippe det af, hvis vi ikke vil gå rundt med en tre meter lang hovedbeklædning. Evolutionisterne har dårligt nok forsøgt sig med et bud på, hvilket selektivt pres skabte en så usædvanlig behåring. Dernæst er det påfaldende, hvordan evolutionister stadig hænger ved Darwins for længst modbeviste teori om pangenese, dvs. ideen om, at ydre påvirkninger fra miljøet former og ændrer vores organismer, og at disse ændringer videreføres til de næste generationer. Det var en arvelighedsteori, Darwin havde fra franskmanden Lamarck, men alle ved nu, at den er forkert. Erhvervede egenskaber videreføres ikke. Selv om en svømmende abe måske selv bliver hårløs ved at opholde sig i vand konstant, får den ikke unger med færre hår på kroppen af den grund. Men selv om erhvervede egenskaber ikke videreføres, videreføres sådanne for længst modbeviste teorier stadig fra den ene generation af evolutionsforskere til den næste. Som det tredje er det vel indlysende, at evolutionærbiologi mest er en omgang historiedigtning. Hvis man troede, at videnskab handler om at opdage naturens love, lave testbare forudsigelser på basis af disse og i det hele taget øge vores forståelse af, hvordan verden fungerer, har man endnu et kursus i evolutionærbiologi til gode. Evolutionister er dygtige til at sige, Det skete, men hvordan og hvorfor har de kun få eller ingen videnskabelige bud på, kun nogle hjemmestrikkede ammestuehistorier. Se også mg why-are-we-the-naked-ape. html?page=1-17-

18 BBT i Afrika Af Madhava Smullen Det er verdens næststørste kontinent. Det har eget sprog. I et brev fra 1971 skrev han til sine 53 lande, sprog og en befolkning på over disciple på kontinentet: Distribution af bøger 900 millioner. Ikke desto mindre har BBT med og magasiner er vores vigtigste aktivitet. Uden det sydafrikanske BBT s prædiken intet bøger har vores udgivelser på solidt grundlag. Han tilfø- hovedsageligt engelsk dårligt jede: Specielt nok skrabet afrikanerne vil overfladen af have vores bøger. det afrikanske potentiel. Selv om det Indtil nu. sydafrikanske Det splinternye BBT Afrika grundlagt i BBT, der blev så dagens lys på 1977 af Tulasi BBT-møderne Dasa, den daværende natio- i februar, da de internationale bestyrel- haft held med nalsekretær, har sesmedlemmer at distribuere besluttede at fokusere på oversættelser til afrikanske sprog såvel som en større distribution af hvor BBT har iværksat en koncentreret indsats mange bøger på engelsk, er 2009 det første år, franske og engelske bøger på kontinentet. for at gøre Prabhupadas bøger tilgængelige på Inspirationen går tilbage til Brahmananda oprindelige afrikanske sprog. Dasas første forsøg på at prædike i Afrika i Lederen af den nye BBT-afdeling, der skal Selv om han havde stort held med at stå for hele Afrika, er Govardhana Dasa, en nå de indiske samfund, bad Srila Prabhupada hengiven fra Sydafrika, der gør tjeneste som ham koncentrere sig mere om den oprindelige ISKCON s regionalsekretær i sit land og har befolkning. Det er et afrikansk land, sagde brugt mange af sine unge år på at distribuere han. Vi bør prædike til dem. bøger. Kompetent og beslutsom som han er, Med Prabhupadas ord som ledetråd gjorde tænker han langt i sine ambitioner. Brahmananda store fremskridt. ISKCON s første offentlige harinama i Nairobis Kamakunji Afrika på grund af fattigdommen og de poli- En stor del af verdens øjne er rettet imod Park tiltrak en stor afrikansk menneskemængde. tiske udfordringer, fortæller han. Imens den Da en ung mand trådte frem og tilbød at oversætte den filosofiske tale til swahili, lyttede disse udfordringer, er det kun på sin plads, at vi Afrikanske Union er blevet oprettet for at tackle folk med intens opmærksomhed. Det var en opretter et afrikansk BBT som vores bidrag til ubestridelig succes. at opfylde folks åndelige aspirationer. Srila Prabhupada gjorde det gentagne gange At nå ud til Afrikas folk på deres eget sprog klart, at han ville have Krishna-bevidsthed er afgørende. Siden størstedelen af Afrika var spredt blandt de oprindelige afrikanere på deres (Fortsættes side 23) -18-

19 Ti gode råd Af Lalitanatha Dasa Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager gav den 30. juni årets nye studenter 30 gode råd til, hvordan man får et godt liv. Avisens redaktion har også bedt andre, deriblandt mig, om at komme med deres ti gode råd til livet. Hvorfor Bjerager må give 30 og vi andre kun ti gode råd, melder historien ikke noget om. Her er under alle omstændigheder mit bud på ti råd til, hvordan man får et godt liv. 1. Vær altid på udkig efter gode råd. Stræb efter visdom og erfaring og lær noget af alting. Saml på gode råd, saml på ægte livsvisdom og hav øjnene og ørerne åbne for dem overalt. At være god til at lytte er en endnu større kunst end at være god til at tale. 2. Glem alt om din egen lykke. Lykke kommer og går af sig selv, ligesom lidelse også gør det, uden at man bestræber sig derpå. Man er lykkelig, så længe man ikke tænker på sin lykke. Glem dig selv. Tænk i stedet på, hvordan du kan gøre andre lykkelige eller hjælpe dem og gør det. De fleste ulykkelige menneskers problem er selvoptagethed. Lykkelige mennesker er dem, der tænker på og lever for andre. Lad altså din lykke være at se andre lykkelige og din lidelse, når du ser andre lide. Det er også definitionen på, hvad kærlighed er. se tilbage på og føle dig glad og stolt over at have gjort. 5. Lev reguleret. Kultiver renlighed og orden. Stå op så tidligt om morgenen som muligt og gå tidligt i seng. Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise, siger de på engelsk. Udvid din frihed igennem selvbeherskelse og mådehold, bliv vegetar og spis sundt, ryg og drik ikke. Start dagen med bøn, meditation og religiøse og filosofiske studier og slut dagen på samme måde. 6. Stræb efter godt selskab og undgå det dårlige. Omgiv dig med mennesker og omgivelser generelt, som hjælper dig fremad og opad. Såkaldte venner, som blot er dårligt selskab, er værre end erklærede fjender. Selv om du altid kan og bør være imødekommende, venlig og høflig overfor alle, bør du i så vid udstrækning som mulig undgå dem, der trækker dig ned. 7. Gør, hvad du efter bedste overbevisning mener er rigtigt, også selv om andre mener, det er forkert. Vælg ikke din vej ud fra, hvad alle andre gør eller mener, man bør gøre eller ikke kan gøre. Kun døde fisk flyder med strømmen. 3. Hold op med at tro på, at penge vil gøre dig lykkelig. Uddan dig ikke efter, hvad der er penge eller arbejdsmuligheder i. Uddan dig inden for noget, du er god til og kan lide at have med at gøre. Og undgå for enhver pris at stifte gæld. 8. Find en nulevende eller historisk person (eller flere), som du kan se op til, og som er eller var, som du gerne selv vil være. Find ud af, hvad det er eller var, der gør eller gjorde vedkommende til det, han eller hun er eller var, og lev selv efter de samme principper og idealer. 4. Kultiver ærlighed og integritet. Husk, at du høster, som du sår. Hold det, hvis du 9. Bliv rationelt og logisk overbevist om, at lover noget. Gør det, som du bagefter kan Gud eksisterer, og at der er liv efter døden. -19-

20 Tro ikke blindt på det, og sørg for at tvivle på det, men stræb efter at få det afklaret. Hvorfor? Fordi det er din eneste chance for, at dit liv har en mening. Tro ikke på, at du selv skaber din mening. Det er bare en anden måde at sige på, at eksistensen er grundlæggende meningsløs. Jeg har aldrig læst Dostojevskij, men han skulle efter sigende have skrevet: Hvis Gud ikke findes, er alt uden formål, og Hvis der intet liv er efter døden, er alt uden formål. 10. Når du har opdaget, at Gud faktisk findes, og at der i virkeligheden er liv efter døden, så lev efter det. Stræb efter at etablere et tæt forhold til Gud og efter at finde ud, hvad Hans mening er med at have anbragt dig her og forbered dig også til en eksistens efter dette liv. Alt andet er overfladisk og ligegyldigt. Studer Bhagavad-gita (min personlige anbefaling) og/eller andre klassiske religiøse tekster som Biblen, Koranen osv. Der må være en grund til, at disse bøger stadig læses flere tusinde år efter, at de er blevet skrevet. Hav fuld tro på, at Gud kan styre dig frem til det bedst mulige liv, hvis du giver Ham lov til det. Vær overbevist om, at Han til enhver tid forsyner dig med alt, du har brug for, og leder dig, hvis du har et ægte og oprigtigt ønske om at finde den bedste vej, og vær derfor frygtløs. Om disse ti råd er de bedste råd til mennesker, der er på ud i livet, kan man antagelig stille spørgsmålstegn ved. Du har sikkert nogle andre gode råd. Hvorfor ikke skrive dem ned og dele dem med Nyt fra Hare Krishnas læsere? Du kan også selv bestemme din målgruppe. Jeg skrev til et bredt publikum på Kristeligt Dagblad, men hvis du for eksempel hellere vil skrive direkte til Krishnabevidste læsere, er du også velkommen til det. acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne bor i skolen bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af Hare Krishna) bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste brahmana: en person fra den første af de fire samfundsklasser, den intellektuelle chante, chantning: fordansket fra engelsk to chant, der betyder at synge eller recitere Deitet: (fordanskning af Deity :) Guddom. Hellig statue af Krishna. dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige hengivne i Vrindavana grhastha: en husholder eller gift menneske harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog med sang af Krishnas hellige navne (egentlig harinama-sankirtana ) japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). japa-mala: kæde, man tæller på under japa Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder. Ordliste karmakanda: den frugtstræbende handlings vej kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, grøntsager og krydderier kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna (overf.) kombineret med dans maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes hjemme hos sig selv prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. Ordret betydning: barmhjertighed Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt kendt fra Jagannatha Puri sadhu: en hellig mand samadhi: bruges her i betydningen mindestempel for en stor person efter hans død sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden sannyasi: munk i forsagelsens livsorden sastra: de åbenbarede skrifter vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. Refererer også til monoteist. yajna: offerhandling yatra: tempel i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling. yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den Højeste -20-

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Redaktionelt. I dette nummer

Redaktionelt. I dette nummer På næste side starter vi med en oversættelse af Srila Prabhupadas Light of the Bhagavata, en af hans mindre kendte bøger, der aldrig er udkommet på dansk. Vi har givet den den danske titel I Bhagavatams

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP.

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP. (NYT FRA) HARE KRISHNA Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 MAYAPUR- OPLEVELSE BHAGAVAD- GITA KAP. 13 TI PROBLEMER MED DARWIN Nyhedsblad for ISKCON i Danmark Grundlægger-acarya

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER Velkommen til 2009. Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA BÆREDYGTIGHED I UNGARN NÅR KRISHNA KALDER VARSNASRAMA Forsidebilledet viser denne gang Københavns nye alter, der blev indviet i oktober

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

HARE KRISHNA NYE HJEMMESIDER OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYT FRA. Nr. 3, 15. årgang, marts 2012

HARE KRISHNA NYE HJEMMESIDER OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYT FRA. Nr. 3, 15. årgang, marts 2012 Nr. 3, 15. årgang, marts 2012 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA OMKRING NIYAMAGRAHA DEN FØRSTE MAYAPUR-FESTIVAL NYE HJEMMESIDER Dette blad udkommer som optakt til Gaura Purnima, Sri Caitanya Mahaprabhus

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere