Frederikssund Klubberne. Formandsberetning ved Rikke Fink

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink"

Transkript

1 Frederikssund Klubberne Formandsberetning ved Rikke Fink

2 Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne Det har været et lidt sejt år med mange store emner, vi skulle tage stilling til. For nøjagtig et år siden indgik regeringen med støtte fra Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om en skolereform, som bl.a. indebærer, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med flere timer og nye undervisningsformer. Det får stor betydning for klubberne, da hele organiseringen af skolen skal tænkes om. Skolereformen har fyldt enormt meget lige siden. Vi har prøvet at forstå, hvad den kommer til at betyde for os, men det er svært, når der stadig er så lidt konkret på bordet. Men reformen træder i kraft lige om et øjeblik, når børnene starter i skole efter sommerferien. For klubbernes vedkommende ved vi mere, når den nye arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til organisering af fritidsdelen, kommer med sit udspil til skoledagens organisering her i Frederikssund. Der er flere muligheder. Men det vil jeg vende tilbage til. De ældste klubbørn Da vi startede arbejdet i den nye bestyrelse for et år siden, var vi meget optagede af, hvordan vi skulle få de store børn til at blive i klubben. Hvad skulle vi tilbyde, for at gøre klubberne endnu mere attraktive, og hvad havde personalet af ideer? En del børn skifter til overskolen efter 6.klasse og får nye kammerater, nye lærere og nye omgivelser. Alting er stort og ukendt, og her kan klubben være den røde tråd, der sikrer, at de har et sted, hvor der er trygt at være, fordi der er børn og voksne, man kender, og som man kan snakke med om stort og småt. Det lykkedes os at få lavet en rigtig flot folder, Klubtilbuddet til de ældste børn, der er henvendt til jer som forældre og beskriver, hvad jeres børn får ud af at gå i klub. Der er kommet mange spændende input ude fra klubberne. For eksempel har det været en stor succes, at mange af vores klubber har indrettet en lounge, hvor de store børn kan være sig selv, hænge ud og hygge sig sammen, og hvor de har stor medbestemmelse. De store er jo glade for at mødes med deres kammerater, også dem, der ikke går på deres skole, og det kan de i klubben, hvor de kan være sammen, uden at der stilles krav om noget bestemt, de skal. I den flotte virksomhedsplan, som vi udarbejdede i efteråret, kan man bl.a. læse om klubbernes indsats over for de store børn og om de gode og gennemtænkte pædagogiske intentioner, der ligger bag klubbernes arbejde med børnene. I den forbindelse har vi i bestyrelsen talt om, hvor vigtigt det er for de store børn, at vi bevarer populære aktiviteter som fx børnefestivalen Vilde vulkaner, hvor over 300 børn deltager fra alle klubber i kommunen, og muligheden for at tage på forskellige store og små ture. Som medlem af forældrenævnet i Klub Toppen i Slangerup ved jeg, at man økonomisk er nødt til at prioritere i forhold til, hvad der er vigtigt, og at vi jo ikke kan det hele på samme måde som før. Politikker for sundhed, bevægelse, trivsel og medier Noget andet, vi har arbejdet meget med i årets løb, er udarbejdelse og implementering af vores trivsels-, sundheds-, bevægelses- og mediepolitikker. Børns brug af medier udgør en stor del af deres liv i klubben, og vi har opstillet nogle 2/5

3 generelle rammer for deres mediebrug. At vi fx ikke accepterer medier, der fremviser eller opfordrer til porno, racisme, vold og anden uetisk adfærd, og at medier skal bruges med respekt for hinanden og sig selv. Brugen af medier skal til enhver tid kunne henholdes til vores trivselspolitik, som bygger på nogle grundværdier om det gode børneliv. Det handler om, at vi i Frederikssund Klubberne tilstræber at give børn og unge mulighed for gode og nære relationer i kendte og trygge rammer, hvor de kan smage på livet og opleve at have indflydelse. I kan læse mere om det i trivselspolitikken, der ligger som en pdf fil på vores hjemmeside. Vi har også lavet en sundheds- og bevægelsespolitik. Børns sundhed og mulighed for at bevæge sig er noget, vi prioriterer højt. Vi har vedtaget, at klubbørn hver dag skal have tilbud om mindst én voksenstyret aktivitet, hvor de kan røre sig, og at der skal arrangeres forskellige aktiviteter på tværs af klubberne, der lægger op til mere bevægelse i hverdagen. Også den sunde kost er noget, vi lægger vægt på. Hver dag skal klubberne servere et sundt og nærende eftermiddagsmåltid, og vi har vedtaget et forbud mod energidrikke som fx Burn, X-Ray og Cult og er i det hele taget opmærksomme på børns indtagelse af koffeinholdige drikke, også når det gælder koffeinholdig kaffe. Koffein kan give hjertebanken og søvnløshed og gøre børn irritable og nervøse. Derfor opfordrer vi også jer forældre til at holde øje med jeres børns brug af koffeinholdige drikkevarer. Klubmedarbejderrne i skolen Tilbage til skolereformen. Klubpersonalet skal indgå i det, der kaldes den "understøttende undervisning". Planen er, så vidt jeg er orienteret, at klubmedarbejderne kun skal have de ældste klasser, dvs. eleverne i udskolingen, mens sfo-pædagogerne tager børnene de første år, dvs. i klubalderen fra klasse. Som forældre synes vi, at det er helt galt, hvis ikke klubmedarbejderne skal være med i skolen i hele klubalderen. Det ville give en helhed og sammenhæng i børnenes dagligdag. Men positivt set må vi sige, at når klubmedarbejderne indgår i forhold til de store skolebørn, giver det mulighed for at fastholde dem i klubregi. Vi tror, det kan blive en lang skoledag, især for de børn, som ikke synes, det er så fedt at gå i skole, og som måske ikke er så boglige stærke eller har andre udfordringer i forbindelse med en skoledag. De børn har brug for det frirum, som klubben kan tilbyde. I klubben har man mulighed for at lave det, man er god til, og man får ros og anerkendelse frem for skældud, selvom man ikke er så skrap til at regne eller stave. Måske er man en ørn til at spille computerspil og gå på stylter! Det kan også være børn, der er gode socialt, eller som netop har brug for nye venskaber, på tværs af skolerne. Det giver mange fordele, når klubberne kan samarbejde om ture og arrangementer, og pointen ved at lave arrangementer på tværs er bl.a., at børnene lærer hinanden godt at kende på tværs af lokalområderne. Børn, der går i klub, får jævnligt tilbud om at komme med ud på ture det kan være til Kronborg i Helsingør, til mini triathlon, eller løbehjulsture til spændende skaterbaner i København. Som noget nyt blev der sidste år arrangeret en fælles fest for alle klubbørnene fra 6. og 7.klasse nede i Valhalla, hvor en kendt sanger optrådte. Det var en stor succes, og der kom rigtig mange af de større børn. I år holdes festen i Elværket, og det er et initiativ, som vi vil forsøge at holde fast i, på trods af skolereformen, og hvad den medfører. I den forbindelse vil jeg gerne tage hatten af for klubbernes personale og rose dem for, at de holder skansen og tror på, at Det skal nok gå! 3/5

4 Positivt samarbejde med skolen Vi lagde i 2013 ud med at igangsætte 22 udviklingsarbejder med temaerne klubudvikling og samarbejde med skolen. Fx har de i Klub Højen fremlagt et projekt omkring morgenmad og trivsel. Evalueringen viser, at børnene oplevede en bedre stemning i klasserne, efter at de havde lavet morgenmad til hinanden og lavet teambuilding, hvor der var fokus på trivsel. Forløbet blev planlagt af pædagoger og lærere i fællesskab, og alle oplevede, at der kom mere ro på i klassen, og at børnene følte sig mere trygge. Men evalueringen viste også, at den slags projekter skal vedligeholdes, hvis effekten skal vare ved. Mange af de initiativer, som Frederikssund Klubberne har taget det sidste par år, er beskrevet i en rapport, som er udarbejdet i samarbejde med CUR og ligger klar fra tryk, men som endnu ikke er blevet sendt ud. Vi håber, den kan komme ud i en eller anden form, så vi kan udbrede vores erfaringer med de mange gode projekter og initiativer, der kendetegner klubberne i Frederikssund. Det tværgående pædagogiske arbejde Vi kunne godt tænke os, at der, ligesom ved overgangen fra sfo til klub, blev sikret nogle formaliserede overgange fra klub til ungdomsskole, men det afhænger af, hvordan skolen bliver organiseret i fremtiden. Vi havde håbet, at der blev truffet en beslutning om klubbernes fremtidige organisering i foråret, så vi vidste, hvad vi havde at holde os til. Men der blev truffet en IKKE-beslutning om, at organiseringen af fritidsområdet, herunder vores klubfællesskab, ikke kan fortsætte som hidtil. I februar udarbejdede Frederikssund Klubbernes Medudvalg og bestyrelsen et høringssvar, hvor vi anbefalede en organisering af fritidsklubberne, som vi kalder Fritidscentermodellen under Dagtilbudsloven. Vi mener, det ville sikre en sammenhæng i hele fritidsområdet og styrke det koordinerende tværgående børneog ungdomspædagogiske arbejde, som vi synes er så vigtigt. Det ville give nogle gode og trygge overgange i vores børns fritidsliv og sikre, at de fastholder relationen til kendte voksne i klubben på et afgørende tidspunkt i deres børne- og ungdomsliv. Og så ville det betyde, at vi kunne fortsætte vores gode forældresamarbejde. Men det hele er meget usikkert lige nu. Sidste år kunne vi melde om stigende forældretilfredshed, og der er stadig stor tilfredshed med klubtilbuddene i Frederikssund. Den nye Forældretilfredshedsundersøgelse viser fx, at 91 % af forældrene er meget tilfredse/tilfredse med introduktionen til klubberne, at 94 % oplever, at børnene får en tryg start, og 93% er meget tilfredse/tilfredse med deres børns trivsel i klubben. Det kan vi da kun være tilfredse med! Kvalitet og fleksibilitet Videndeling på tværs af klubberne giver indsigt i, hvad der tiltrækker og fastholder børnene og de unge i klubberne. Samarbejdet giver også mulighed for, at medarbejderne kan udnytte hinandens forskellige kompetencer til fælles bedste: Man behøver ikke at have en computernørd i hver klub, når man bare kan gøre brug af hinanden! Og det er vi gode til i Frederikssund Klubberne! 4/5

5 Vi kan også glæde os over, at klubmedarbejderne er blevet godt klædt på til skolereformen gennem den akutpakke for kompetenceudvikling i relation til folkeskolereformen, som Frederikssund Klubberne har lavet i samarbejde med Ungdomsringen. Gennem oplæg og praktiske øvelser har de fået konkret viden og ideer i baglommen til, hvordan de som klubmedarbejdere kan bidrage til en mere varieret skoledag med fokus på trivsel. Alle uuddannede medarbejdere har i øvrigt fået tilbudt et 8-ugers AMU-kursus, hvilket betyder, at alle nu får en form for uddannelse i Frederikssund Klubberne. Det sikrer den pædagogiske kvalitet. Endelig har alle medarbejdere fået et 1½ dags kursus i konflikthåndtering ud fra en anerkendende tilgang. Vi hørte, det var supergodt, og ærgrede os over, at vi som bestyrelse ikke også var med! Nu skal posen rystes For mig som forældre gør det ikke så meget, at der ikke er et krystalklart facit i sigte. Til gengæld er det vigtigt, at der bliver gjort nogle grundige overvejelser om, hvordan vi sikrer det bedst mulige klubtilbud. Her vil jeg gerne slå et slag for fleksibiliteten. Hvis man kan se nye tendenser og nye behov hos vore børn og unge, må man ryste posen og ændre de eksisterende tilbud, så de er tilpasset de lokale behov. Der er jo forskel, alt efter om vi befinder os i midtbyen eller ude på landet. Måske skal der fx holdes åbent fredag aften eller søndag eftermiddag, hvor de store børn, der sidder og keder sig foran skærmen, kan komme hen og hygge sig i fællesskab med deres kammerater, inden de skal hjem til aftensmaden. Eller komme med på en fælles udflugt i nærområdet. Det lyder, som om at klubberne er villige til at lave forsøgsordninger og eksperimentere, hvis ikke de bliver sat skakmat af usikkerheden omkring fremtiden. Udfordringen bliver at bevare klubberne som et fleksibelt frirum, der imødekommer behovene hos vores børn og unge. Behov, som jo er i evig forandring. Tak for ordet Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne 5/5

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ Fra: Til: Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Dato: 05-12-2012 09:57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere