Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune"

Transkript

1 Virum, den 7. november 2013 Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune Panelet: Ordstyrer: Tilhørere: Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Martin From, Lyngby-Taarbæks Liberale Liste (H) Peter Broen, Liberal Alliance (I) Curt Købsted, Dansk Folkeparti (O) Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Mogens Jørgensen Ca. 60 personer Dagsorden: Kort valgoplæg for handicapområdet fra hver af politikerne med svar på følgende spørgsmål: Hvad kan vi være stolte over i LTK på handicapområdet hvor har mit parti/min liste gjort en forskel? Hvad bør forbedres eller ændres i LTK på handicapområdet hvad er partiets/listens mærkesager her og forslag? PANELDELTAGERE PRÆSENTATION Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Har siddet 6 år i kommunalbestyrelsen. Stolt af indsatsen på handicapområdet, bl.a. botilbuddet til autister på Christian X s Allé samt behandling og indsats for hjerneskadede. Udgangspunktet er borgeren og borgerens behov. I budgettet for 2013 er der et underforbrug på en række poster for ydelser til borgerne, derfor skal der ses på transport- og ledsagerordninger. Udtrykte tillid til forvaltning og bosteder. Curt Købsted, Danske Folkeparti (O) Har siddet 4 år i kommunalbestyrelsen. Sidder også i Handicaprådet. Politikerne i kommunalbestyrelsen samarbejder. Påpegede, at Lyngby-Taarbæk kommune har en handicappolitik. Et handicap kan være synligt, og det kan være usynligt. Nævnte botilbuddet til autister på Christian X s Allé. Hører fra sin ægtefælle, der arbejder i sundhedssektoren, om hjerneskadedes behov. Der er brug for ekspertise. Priste teknologiens muligheder fx telemedicin.

2 Opfordrede alle til at henvende sig til politikerne, hvis der tages fejlagtige eller uheldige beslutninger i kommunalbestyrelsen. Uhensigtsmæssige vedtagelser kan omgøres. Virker handicappolitikken hvis ikke bør borgerne henvende sig. Peter Broen, Liberal Alliance (I) Partiet er i denne valgperiode ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiets politik er mest kendt fra landspolitik. Går ind for, at kernevelfærd kommer først. Handicappede skal have hjælp, før der bygges fx nyt rådhus og nyt stadion. Folkeskolereformen giver nye udfordringer ved implementeringen inklusion er en stor udfordring, men børn med særlige behov må ikke tabes. Partiet lytter til borgerne. Ting kan gøres bedre. Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Radikale Venstre er formand for skoleudvalget. Hvad betyder skolereformen? Handicapområdet er en del af denne reform. Lærerne skal uddannes. Sorgenfri skolen med sin specialviden skal inddrages. Kommunen kan være stolt af Sorgenfri skolen og deres botilbud. Kender til forældre, der har valgt Lyngby-Taarbæk kommune pga. Sorgenfri skolen. Handicapområdet omfatter mange områder, bl.a. beskæftigelse og ungdomsuddannelse. Der arbejdes på tværs i kommunalbestyrelsen for at få de bedste tilbud til borgerne. Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Enhedslisten er ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiet slås for offentlig velfærd. Det vil også ske, hvis partiet kommer ind i kommunalbestyrelsen. Der er mange gode tilbud i kommunen. Nævnte Slotsvænget og STU som eksempler på gode initiativer i kommunen. Frygter skolereformen og inklusionen. Reformen skal evalueres. Kommunernes overtagelse af en række opgaver fra amterne skal også evalueres. Der er mangler på området efter overtagelsen af opgaver fra amterne. Inklusion på arbejdsmarkedet er vigtigt der skal åbnes døre på både offentlige og private arbejdspladser. Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Mindedes vælgermødet for 4 år siden, hvor snakken også gik på botilbud, voksenlivet for de handicappede, fritid og ungdomsuddannelse. Det havde gjort stort indtryk. Hvor langt er vi så nået? Partierne har gjort noget sammen. Sportsklubben for handicappede LIMONE er sat på dagsordenen. Der har i de sidste 4 år ikke været rejst sager politisk på handicapområdet. Socialdemokratiet vil arbejde for en ny vision og handleplan på handicapområdet. Tingene skal ses på en ny måde. Der skal ses på muligheder ikke begrænsninger. Der skal ske inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal ses på uddannelsesmuligheder. Det er ikke alene politikerne, der skal arbejde. Der er masser af ressourcer i forvaltningen der skal sættes gang i arbejdet. Skolereformen skal finansieres - der er sat midler af i budgettet. Undervisningstilbuddene skal tilrettes det enkelte barn. Lærerne på Sorgenfri skolen skal have større kompetencer.

3 Martin From, Lyngby-Taarbæk Liberale Liste (H) Listen er nystiftet og vil arbejde for kernevelfærdsområdet det er i det nære problemerne skal løses. Listen vil gerne tage ansvar på handicapområdet. Nævnte som noget positivt, at boligerne på Slotsvænget er blevet forbedrede. Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Listen er en lokal liste, der ikke kan tage æren af, hvad der er sket de seneste 4 år. Havde forleden været på TV Glad, og det havde været en meget positiv oplevelse. Der skal være fremkommelighed, så alle kan komme i biografen og ind på stadion. Der er mange trapper alle steder. Går ind for, at tilbud om bofællesskaber skal være lokale. Sidder i Ungdomsskolens bestyrelse. Fritidsaktiviteter skal også ind over ved inklusionen i folkeskolen. Inklusion kan kun ses som en besparelse. Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år. Socialudvalget ønsker ikke, at der skal ske nedskæringer. Botilbuddet Christian X s Allé er vellykket. Botilbuddet Caroline Amalie er rigtig godt. Linda Niebuhr har drevet mange ting igennem via sin plads i Handicaprådet. Der har været enighed i Rådet for at få gennemført en række ting. Der skal lyde en stor tak til Handicaprådet. Magneten og Cafeen på biblioteket er dejlige steder. LIMONE er en dejlig idrætsforening. Der er ingen tvivl om, at forældre har det svært, når deres børn ikke får tilstrækkelig hjælp. Der er et hængeparti omkring kørsel - der er et stort problem. Alle handicappede skal behandles som ligeværdige borgere. Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Som den sidste i panelet. Alle siger det samme alle vil handicapområdet. Det er en ulempe, at kommunalbestyrelsen er enige. Uenighed skaber nye tiltag enighed bliver en sovepude. Handicappolitikken skal tages op i næste valgperiode, og der skal udarbejdes en handleplan. Magneten og især Cafeen er rigtig gode projekter. Det er vigtigt med synlighed det er livsbekræftende at komme i Cafeen. Det er hyggeligt at komme i Magneten. Der skal passes på sådanne projekter. Vil gerne høre, hvad vælgerne kan byde ind med. DEBAT En pårørende påpegede, at det på handicapområdet er de pårørende, der er eksperterne, og at ingen handicappede bliver taget med på råd. Man skal passe på ikke at forherlige tiltaget med botilbuddet for autister. Andre vil gerne inklusion. En voksenudredningsundersøgelse viser, at det ikke altid er det rigtige resultat, der kommer ud af en sådan undersøgelse. Peter Broen påpegede, at alt bliver gjort godt, men at kommunalbestyrelsen bør lytte til borgerne. Der er stor kontrast. Bodil Kornbek påpegede, at der er ting, der ikke er i orden, og at der skal en ny politik på området. Kasper Haagensen mente, at kommunalbestyrelsen bruger sin tid på et nyt stadion og en Furesø sti i stedet for at lytte til de krav, der stilles krav af ressourcestærke forældre.

4 Jørn Moos påpegede, at Handicaprådet er et godt sted at få vigtig viden, og at politikerne kan blive bedre. Lotte Molsing nævnte, at der på voksenområdet skal gøres tiltag. Der er mange handicappede, der eksempelvis kan arbejde i et køkken eller være gartner der skal være konkrete projekter. Der skal være en handleplan, uddannelse og praktik. Det er vigtigt med en handleplan fremfor en politik på området. Sofia Osmani påpegede, at der har været mange tåbelige sager, men der er kommet en ny ældrepolitik, og der skal kigges på handicapområdet. Der skal være mere dialog mellem socialudvalget og Handicaprådet. Spørgsmål En mor til en mørkeblind og psykisk sårbar datter, spurgte, hvor krydset skal sættes for at der kan komme penge til aftenvagter i botilbuddene. En far til en multihandicappet datter påpegede, at der gennem de sidste 4 år er sket nedskæringer, hvilket betyder, at kommunen vælger det billigste botilbud efter en benhård prioritering. Far til en blind datter fortalte, at han havde kæmpet med forvaltningen. Sagsbehandlingstiden er urimelig lang. Påpegede, at svagtseende brugere af ledsagerordningen er blevet frataget muligheden for at spare timer op. En mor til en 24 årig datter efterlyste døgntilbud til handicappede i kommunen. Spurgte, hvorfor skal man flytte fra sin hjemkommune? En pårørende påpegede, at der var gode oplevelser som fx Slotsvænget. Mente, at det ikke er svært at udarbejde en handleplan. Borgere med særlige behov har brug for hjælp til styring af økonomi mv. ikke alle har pårørende, der kan tage sig af sådanne opgaver. Elsebeth Thomsen fra Støtteforeningen påpegede, at foreningen er meget aktiv på handicapområdet. Der har igennem de sidste 25 år ikke været lydhørhed for at oprette et døgntilbud i Lyngby-Taarbæk kommune. Spurgte, hvorfor skal handicappede med behov for døgnhjælp flytte ud af deres hjemkommune. For handicappede sker tildeling af et botilbud efter visitation der er ikke frit valg. For forældre til et handicappet barn fortsætter kampen for barnet livet igennem. Inklusion i skolereformen er og bliver en sparerunde. Der er også sparet på varme hænder. Der er flere jobtilbud på tværs af kommunerne. Påpegede, at nogle handicappede har fået frataget kørsel. Støtteforeningens Lørdagsklub mangler politisk opbakning. Svar Dorete Dandanell påpegede, at der skal ændres syn på hjælpen fra kommunen. Der skal være nye principper for en handicappolitik, og der mangler en pårørendepolitik. Som politiker er man lydhør over for dette. Planlægning af bosteder skal tages op, og døgntilbud skal med i dialogen. Peter Broen tog de rørende historier til sig. Påpegede, at kommunalbestyrelsen og politikerne er til for borgerne. Lange sagsbehandlingstider viser, at forvaltningens arbejde ikke er godt nok. Politikerne skal sætte hårde krav til forvaltningen. Lovene skal overholdes. Der skal sparkes til forvaltningen, så sagsbehandlingstiden bliver acceptabel. Henrik Bang påpegede, at de rørende historier kræver opmærksomhed. Sektoren er under pres. Enhedslisten slås for flere beskæftigede og bedre udvikling i sektoren.

5 Bodil Kornbek oplyste, at ledsagerordningen skal undersøges. Afventer notat fra forvaltningen. Påpegede, at rammer for sagsbehandlingstiden er fastsat i kommunen lovede at spørge ind til det. Der skal også sættes fokus på aftenvagt i botilbuddene. Botilbud til psykisk sårbare skal også tages op i kommunalbestyrelsen. Curt Købsted påpegede, at det er bekymrende, at politikerne først under valgkampen bliver gjort bekendt med problemerne på handicapområdet. Opfordrede til, at borgerne henvendte sig til Handicaprådet og/eller socialudvalget. Kommunalbestyrelsen kan stille spørgsmål til forvaltningen. Jørn Moos anførte, at Handicaprådets viden deles med de øvrige politikere. Det er utilfredsstillende for alle, at ledsagerordningen ikke fungerer. Sofia Osmani påpegede, at det er lettere at være politiker end at være forælder til en handicappet. Kommunalbestyrelse og socialudvalg kan rejse sager generelt, men input er vigtige. Politikere kan ikke fikse den enkelte sag. Kasper Haagensen anførte, at handicapområdet var ganske nyt for ham. Handicappolitikken er for gammel. Der skal være flere lokale botilbud. Hjælp til økonomi mv. kunne være et projekt for Frivillighedscentret. Så gerne, at der blev holdt møde med borgerne hvert år frem for hvert 4. år. Spørgsmål En repræsentant for blinde og svagtsynede påpegede, at det er problematisk at færdes udendørs og efterlyste flekskørsel. Linda Niebuhr påpegede som støtteforeningens repræsentant i Handicaprådet, at politikerne i Handicaprådet lytter, da de fleste ikke kender området. Kontakten til socialudvalget skal formaliseres. En mor til en dreng, der er autist og går på Sorgenfri skolen, bemærkede, at de utallige omorganiseringer i kommunen betød, at familien nu havde kontakt til sin 5. sagsbehandler. Efterlyste fritidstilbud til børn med særlige behov. Påpegede, at der i den nye skolereform skal inkluderes 45 minutters bevægelse om dagen, men børn med særlige behov er svære at motivere. Opfordrede politikerne til at få renoveret Sorgenfri skolens gymnastiksal - evt. ombygget til en hal til glæde for alle handicappede i kommunen. En borger, der var hørehæmmet, påpegede, at det til mødet i aften ikke havde været muligt at låne en teleslynge i kommunen. En så simpel ting som mangel på en teleslynge begrænsede de hørehæmmede i at deltage i mange ting. Gjorde opmærksom på FN s handicapkonvention. Og så var der igen tilgængelighed i kommunen - handicappede har også krav på kulturtilbud. Posthuset er lukket - postekspeditionen er flyttet til et supermarked med megen støj, der gør det svært for hørehandicappede. En pårørende efterlyste brede botilbud og mulighed for egen lejlighed. Også hjælp til morgenvækning til de handicappede, så de kan passe et arbejde. Og igen sagsbehandlingen i kommunen var under al kritik, når en klage ikke blev sendt videre til ankestyrelsen, hvilket borgeren selv havde opdaget. Der blev også efterlyst boliger til ældre demente borgere med særlige behov. Kommunen har bygget Seniorhuset, men hvad på længere sigt?

6 Svar Martin From påpegede, at han mente, kommunens sagsbehandlere gjorde et stort stykke arbejde. Der var mange notater at forholde sig til, men at der også er mange problemer i kommunen. Ikke alt bliver ført ud i praksis det trænger ikke igennem der mangler varme hænder. Lotte Molsing syntes aftenen var lærerig, og at der kom mange gode input, som hun ville gå i dialog med forvaltningen om. Sagsbehandlingstiden skulle naturligvis være acceptabel. Lovmæssigt er der nogle ting, der skal kigges på. Tror på, at der kan flyttes noget ved at lytte til hinanden. Økonomihjælp til de handicappede skal der også ses på. Sofia Osmani påpegede, at økonomihjælpen ikke skulle bygge på frivillig hjælp. Frygtede, at der kan komme noget misbrug ind over. Lovede at kigge på flekskørsel. Og medgav, at gymnastiksalen på Sorgenfri skolen er i ynkelig forfatning. Oplyste, at der i kommunen er en borgerrådgiver, hvor borgerne har mulighed for at klage over kommunen fx over sagsbehandlingstid. Jørn Moos mente, at et formaliseret mødesystem ville være godt. Flekskørsel, botilbud, herunder samarbejdet med andre kommuner, og fritidstilbud skal på dagsordenen. Påpegede, at sagsbehandling tager meget lang tid der er ingen her og nu løsninger. Glemte ting i sagsbehandlingen er beklageligt. Curt Købsted var glad for de mange input fra aftenens deltagere. Bodil Kornbek påpegede, at en teleslynge selvfølgelig er vigtig. Havde noteret sig ønske om aftenvagt på botilbuddet Caroline Amalie, renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, nødvendigheden af en ny handicappolitik. Mente også, at der også måtte være gode historier fra virkelighedens verden. Peter Broen sagde, at aftenen havde været en øjenåbner. Politikerne har ikke løftet deres opgave godt nok i den forgangne valgperiode. Grundlæggende strukturpolitik i stedet for at bruge penge til en dyr letbane, et nyt rådhus og et nyt stadion. Skolereformen vil ramme hårdt elever skal inkluderes det kan kun være opskriften på en katastrofe. Kasper Haagensen mente, at der oftere skulle holdes møde med borgerne. På frivillighedsområdet er der mange gode rådgivere, man kan have tillid til. Vil arbejde for renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, så den kommer på højde med øvrige skolers i kommunen. Fremkommeligheden i kommunen skal gøres bedre. Dorete Dandanell ønskede bedre dialog på handicapområdet. Når skolereformen gennemføres, skal fritidsområdet for handicappede også tænkes ind. Lovede at arbejde for at transport og botilbud kommer på dagsordenen i den kommende valgperiode. Henrik Bang mente, at alt er et spørgsmål om prioritering. Økonomien i kommunen er på plads, men den statslige lovgivning hindrer brug af penge. Fandt, at en teleslynge og flekskørsel var småting, der hurtigt burde kunne rettes op på. Sluttelig påpegede en borger, at det gav stof til eftertanke, når fliserne på badeværelserne i det nybyggede Seniorhuset falder ned ganske få år efter opførelsen. Tidligere kunne man bygge, så bygningerne stod i århundreder Børsen er et godt eksempel!!

7 Støtteforeningens formand, Kurt Bengtsen, takkede alle for aftenens gode indlæg og input til politikerne og kunne konkludere, at hvis aftenens tre nævnte ord: VÆRDIGHED MENNESKE- SYN og DIALOG kunne efterleves og omsættes på samtlige forvaltningsmæssige planer ville meget være nået. Da der fra flere sider blev efterlyst vigtigheden af dialog og input fra forældrene, der stod med de daglige udfordringer, blev det konkret aftalt, at støtteforeningen skulle tage initiativ til at indkalde til en midtvejsevaluering med de partier, der sidder i den nye kommunalbestyrelse. Jane Mona Pedersen

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

3. Budget 2015-2018 THG oplyste, at første del af budgettet på plads. Denne del blev gennemgået på Handicaprådets møde den 4. december 2014.

3. Budget 2015-2018 THG oplyste, at første del af budgettet på plads. Denne del blev gennemgået på Handicaprådets møde den 4. december 2014. Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 19.02.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Charlotte Kierkegaard (CKI) Christian Skytt (CSK) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

.~ti i[ d~ ii bp. If ~Y1 13. Støtteforeningens medlemsblad. September 2015 Nr.3 21. årgang

.~ti i[ d~ ii bp. If ~Y1 13. Støtteforeningens medlemsblad. September 2015 Nr.3 21. årgang .~ti i[ d~ ii bp. If ~Y1 13 Støtteforeningens medlemsblad September 2015 Nr.3 21. årgang Stotteforeningen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune Formand: Kurt Bengtsen Skodsborg Strandvej 211 2942

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. 25. oktober 2017 kl. 16:00. Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. Indkaldelse

Handicaprådet. Dagsorden. 25. oktober 2017 kl. 16:00. Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. Indkaldelse Handicaprådet Dagsorden 25. oktober 2017 kl. 16:00 Et lokale på Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum Indkaldelse Ion Meyer Curt Købsted Arne Christensen Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Morten

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt.

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt. Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole Valgdato 22. april 2014 Kandidatliste Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt Merete Svarre Brian Høj Dencker Anders Borgwardt Betina Jensen Jakob Lage Hansen

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Deltagere: Danske Handicaporganisationer: Ole Lennart Hansen Bente Bjerregaard Rey Niklas Andersen Bente Brandstrup Kommunerne: Borgmester Egon Fræhr,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Handicappolitik Hedensted Kommune

Handicappolitik Hedensted Kommune Handicappolitik Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet den 29. november 2011 Dokument nr. 1824741 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 INDLEDNING Hedensted kommunes handicappolitik er vedtaget i Hedensted

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 20. juni 2016 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social,

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

E t s k r i d t f o r a n. nogle er kommet længere end andre

E t s k r i d t f o r a n. nogle er kommet længere end andre nogle er kommet længere end andre E t s k r i d t f o r a n Et skridt foran Kolding som foregangskommune Kolding kommune har siden 1996 arbejdet med implementeringen af FNs Standardregler ud fra princippet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Referat Møde i Borgerrådet Voksen Handicap Tirsdag den 28. juni 2016 kl På Hedensted rådhus, mødelokale 1,

Referat Møde i Borgerrådet Voksen Handicap Tirsdag den 28. juni 2016 kl På Hedensted rådhus, mødelokale 1, Skolegade 10 8723 Løsning T: 79755000 Mette Boelt Kristiansen Dir: 30667208 Mob: e-mail: Mette.Kristiansen @Hedensted.dk Sagsnr. 27.15.04-A00-1-16 29.6.2016 Referat Møde i Borgerrådet Voksen Handicap Tirsdag

Læs mere

- Anne Møllegaard Mortensen, medlem af Handicaprådet, ordstyrer. 1. En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov

- Anne Møllegaard Mortensen, medlem af Handicaprådet, ordstyrer. 1. En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Kommunalvalg 2009. Naturligvis kan man få indflydelse, men kun hvis du selv gør noget for det.

Kommunalvalg 2009. Naturligvis kan man få indflydelse, men kun hvis du selv gør noget for det. Kommunalvalg 2009 Kommunalvalget afholdes den 17. november 2009. - Hvordan får vi indflydelse på kommunalvalget? - Hvordan får vi opmærksomhed? - Hvordan kommer handicapspørgsmål på dagsordenen? - Hvad

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter Dialogforum Syddanmark Referat af møde i Dialogforum Syddanmark Mandag den 15. november 2010 kl. 13.00 15.00 KKR SYDDANMARK Sted: Lokale 102 på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Deltagere:

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig. Referat Sted: Mødelokale D2 Dato: 05.11.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (SSK) Charlotte Kirkegaard (CKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Til Socialudvalget, medlemmerne af kommunalbestyrelsen og Handicaprådet på Frederiksberg

Til Socialudvalget, medlemmerne af kommunalbestyrelsen og Handicaprådet på Frederiksberg 1 Frederiksberg, 10. september 2015 Til Socialudvalget, medlemmerne af kommunalbestyrelsen og Handicaprådet på Frederiksberg Nej tak til kæmpestor institution for handicappede med alt for små boliger i

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december 2014 kl m. efterfølgende julefrokost Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2014 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 11. december

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage Referat Handicaprådet Tid torsdag den 11. september 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 på Assens Rådhus Afbud Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 24. januar 2013 kl. 15.15 17.15 Deltagere Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Christel

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015 kl

Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015 kl Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. januar 2015 Sags id Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat Møde i Handicaprådet Torsdag, den 15. januar 2015

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Gruppe 2. Brugere med funktionsnedsættelse, pårørende m.fl.: - Ernst Peter Kristensen, Frivillig hjælper inden for sløjd og hygge

Gruppe 2. Brugere med funktionsnedsættelse, pårørende m.fl.: - Ernst Peter Kristensen, Frivillig hjælper inden for sløjd og hygge Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 STED: MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Anna Hjorth Mødet

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Indledning År 2008 var handicapår i Ishøj. Som led i Handicapåret udarbejdede Ishøj Kommune en Handicappolitik i samarbejde med Ishøj Handicapråd

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 19. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Mødet slutter kl. 17.30. Afbud: Lis Lund og Vivi Bjørnmose. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen!

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Oplæg til opstartsarrangement d. 13. januar 2015 Program for eftermiddagen Velkomst Forslag til værdier og vision i ny socialpolitik ved udvalgsformand

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Åben referat Handicaprådet Handicapsekretariatet

Åben referat Handicaprådet Handicapsekretariatet Åben referat Handicaprådet Handicapsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested: Sundhedscenteret, Banegårdspladsen 5, mødelokalet 2. sal. Fraværende:

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE HANDICAPRÅDSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2014 MØDEDELTAGERE: PEDER UDENGAARD (PU), ANETTE POULSEN (AP) KNUD N. MATHIESEN (KM), MARIANNE BANNER (MB), PETER BACH NIELSEN (PBN), JØRGEN BAK (JB), BIRTE RERUP (BR),

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Referat. Mødereferat. Sted: Mødelokale D1 Dato: 04.09.2014

Referat. Mødereferat. Sted: Mødelokale D1 Dato: 04.09.2014 Sted: Mødelokale D1 Dato: 04.09.2014 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (CSK) Anders Kinnerup (AKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Niels

Læs mere