Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune"

Transkript

1 Virum, den 7. november 2013 Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune Panelet: Ordstyrer: Tilhørere: Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Martin From, Lyngby-Taarbæks Liberale Liste (H) Peter Broen, Liberal Alliance (I) Curt Købsted, Dansk Folkeparti (O) Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Mogens Jørgensen Ca. 60 personer Dagsorden: Kort valgoplæg for handicapområdet fra hver af politikerne med svar på følgende spørgsmål: Hvad kan vi være stolte over i LTK på handicapområdet hvor har mit parti/min liste gjort en forskel? Hvad bør forbedres eller ændres i LTK på handicapområdet hvad er partiets/listens mærkesager her og forslag? PANELDELTAGERE PRÆSENTATION Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Har siddet 6 år i kommunalbestyrelsen. Stolt af indsatsen på handicapområdet, bl.a. botilbuddet til autister på Christian X s Allé samt behandling og indsats for hjerneskadede. Udgangspunktet er borgeren og borgerens behov. I budgettet for 2013 er der et underforbrug på en række poster for ydelser til borgerne, derfor skal der ses på transport- og ledsagerordninger. Udtrykte tillid til forvaltning og bosteder. Curt Købsted, Danske Folkeparti (O) Har siddet 4 år i kommunalbestyrelsen. Sidder også i Handicaprådet. Politikerne i kommunalbestyrelsen samarbejder. Påpegede, at Lyngby-Taarbæk kommune har en handicappolitik. Et handicap kan være synligt, og det kan være usynligt. Nævnte botilbuddet til autister på Christian X s Allé. Hører fra sin ægtefælle, der arbejder i sundhedssektoren, om hjerneskadedes behov. Der er brug for ekspertise. Priste teknologiens muligheder fx telemedicin.

2 Opfordrede alle til at henvende sig til politikerne, hvis der tages fejlagtige eller uheldige beslutninger i kommunalbestyrelsen. Uhensigtsmæssige vedtagelser kan omgøres. Virker handicappolitikken hvis ikke bør borgerne henvende sig. Peter Broen, Liberal Alliance (I) Partiet er i denne valgperiode ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiets politik er mest kendt fra landspolitik. Går ind for, at kernevelfærd kommer først. Handicappede skal have hjælp, før der bygges fx nyt rådhus og nyt stadion. Folkeskolereformen giver nye udfordringer ved implementeringen inklusion er en stor udfordring, men børn med særlige behov må ikke tabes. Partiet lytter til borgerne. Ting kan gøres bedre. Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Radikale Venstre er formand for skoleudvalget. Hvad betyder skolereformen? Handicapområdet er en del af denne reform. Lærerne skal uddannes. Sorgenfri skolen med sin specialviden skal inddrages. Kommunen kan være stolt af Sorgenfri skolen og deres botilbud. Kender til forældre, der har valgt Lyngby-Taarbæk kommune pga. Sorgenfri skolen. Handicapområdet omfatter mange områder, bl.a. beskæftigelse og ungdomsuddannelse. Der arbejdes på tværs i kommunalbestyrelsen for at få de bedste tilbud til borgerne. Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Enhedslisten er ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiet slås for offentlig velfærd. Det vil også ske, hvis partiet kommer ind i kommunalbestyrelsen. Der er mange gode tilbud i kommunen. Nævnte Slotsvænget og STU som eksempler på gode initiativer i kommunen. Frygter skolereformen og inklusionen. Reformen skal evalueres. Kommunernes overtagelse af en række opgaver fra amterne skal også evalueres. Der er mangler på området efter overtagelsen af opgaver fra amterne. Inklusion på arbejdsmarkedet er vigtigt der skal åbnes døre på både offentlige og private arbejdspladser. Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Mindedes vælgermødet for 4 år siden, hvor snakken også gik på botilbud, voksenlivet for de handicappede, fritid og ungdomsuddannelse. Det havde gjort stort indtryk. Hvor langt er vi så nået? Partierne har gjort noget sammen. Sportsklubben for handicappede LIMONE er sat på dagsordenen. Der har i de sidste 4 år ikke været rejst sager politisk på handicapområdet. Socialdemokratiet vil arbejde for en ny vision og handleplan på handicapområdet. Tingene skal ses på en ny måde. Der skal ses på muligheder ikke begrænsninger. Der skal ske inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal ses på uddannelsesmuligheder. Det er ikke alene politikerne, der skal arbejde. Der er masser af ressourcer i forvaltningen der skal sættes gang i arbejdet. Skolereformen skal finansieres - der er sat midler af i budgettet. Undervisningstilbuddene skal tilrettes det enkelte barn. Lærerne på Sorgenfri skolen skal have større kompetencer.

3 Martin From, Lyngby-Taarbæk Liberale Liste (H) Listen er nystiftet og vil arbejde for kernevelfærdsområdet det er i det nære problemerne skal løses. Listen vil gerne tage ansvar på handicapområdet. Nævnte som noget positivt, at boligerne på Slotsvænget er blevet forbedrede. Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Listen er en lokal liste, der ikke kan tage æren af, hvad der er sket de seneste 4 år. Havde forleden været på TV Glad, og det havde været en meget positiv oplevelse. Der skal være fremkommelighed, så alle kan komme i biografen og ind på stadion. Der er mange trapper alle steder. Går ind for, at tilbud om bofællesskaber skal være lokale. Sidder i Ungdomsskolens bestyrelse. Fritidsaktiviteter skal også ind over ved inklusionen i folkeskolen. Inklusion kan kun ses som en besparelse. Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år. Socialudvalget ønsker ikke, at der skal ske nedskæringer. Botilbuddet Christian X s Allé er vellykket. Botilbuddet Caroline Amalie er rigtig godt. Linda Niebuhr har drevet mange ting igennem via sin plads i Handicaprådet. Der har været enighed i Rådet for at få gennemført en række ting. Der skal lyde en stor tak til Handicaprådet. Magneten og Cafeen på biblioteket er dejlige steder. LIMONE er en dejlig idrætsforening. Der er ingen tvivl om, at forældre har det svært, når deres børn ikke får tilstrækkelig hjælp. Der er et hængeparti omkring kørsel - der er et stort problem. Alle handicappede skal behandles som ligeværdige borgere. Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Som den sidste i panelet. Alle siger det samme alle vil handicapområdet. Det er en ulempe, at kommunalbestyrelsen er enige. Uenighed skaber nye tiltag enighed bliver en sovepude. Handicappolitikken skal tages op i næste valgperiode, og der skal udarbejdes en handleplan. Magneten og især Cafeen er rigtig gode projekter. Det er vigtigt med synlighed det er livsbekræftende at komme i Cafeen. Det er hyggeligt at komme i Magneten. Der skal passes på sådanne projekter. Vil gerne høre, hvad vælgerne kan byde ind med. DEBAT En pårørende påpegede, at det på handicapområdet er de pårørende, der er eksperterne, og at ingen handicappede bliver taget med på råd. Man skal passe på ikke at forherlige tiltaget med botilbuddet for autister. Andre vil gerne inklusion. En voksenudredningsundersøgelse viser, at det ikke altid er det rigtige resultat, der kommer ud af en sådan undersøgelse. Peter Broen påpegede, at alt bliver gjort godt, men at kommunalbestyrelsen bør lytte til borgerne. Der er stor kontrast. Bodil Kornbek påpegede, at der er ting, der ikke er i orden, og at der skal en ny politik på området. Kasper Haagensen mente, at kommunalbestyrelsen bruger sin tid på et nyt stadion og en Furesø sti i stedet for at lytte til de krav, der stilles krav af ressourcestærke forældre.

4 Jørn Moos påpegede, at Handicaprådet er et godt sted at få vigtig viden, og at politikerne kan blive bedre. Lotte Molsing nævnte, at der på voksenområdet skal gøres tiltag. Der er mange handicappede, der eksempelvis kan arbejde i et køkken eller være gartner der skal være konkrete projekter. Der skal være en handleplan, uddannelse og praktik. Det er vigtigt med en handleplan fremfor en politik på området. Sofia Osmani påpegede, at der har været mange tåbelige sager, men der er kommet en ny ældrepolitik, og der skal kigges på handicapområdet. Der skal være mere dialog mellem socialudvalget og Handicaprådet. Spørgsmål En mor til en mørkeblind og psykisk sårbar datter, spurgte, hvor krydset skal sættes for at der kan komme penge til aftenvagter i botilbuddene. En far til en multihandicappet datter påpegede, at der gennem de sidste 4 år er sket nedskæringer, hvilket betyder, at kommunen vælger det billigste botilbud efter en benhård prioritering. Far til en blind datter fortalte, at han havde kæmpet med forvaltningen. Sagsbehandlingstiden er urimelig lang. Påpegede, at svagtseende brugere af ledsagerordningen er blevet frataget muligheden for at spare timer op. En mor til en 24 årig datter efterlyste døgntilbud til handicappede i kommunen. Spurgte, hvorfor skal man flytte fra sin hjemkommune? En pårørende påpegede, at der var gode oplevelser som fx Slotsvænget. Mente, at det ikke er svært at udarbejde en handleplan. Borgere med særlige behov har brug for hjælp til styring af økonomi mv. ikke alle har pårørende, der kan tage sig af sådanne opgaver. Elsebeth Thomsen fra Støtteforeningen påpegede, at foreningen er meget aktiv på handicapområdet. Der har igennem de sidste 25 år ikke været lydhørhed for at oprette et døgntilbud i Lyngby-Taarbæk kommune. Spurgte, hvorfor skal handicappede med behov for døgnhjælp flytte ud af deres hjemkommune. For handicappede sker tildeling af et botilbud efter visitation der er ikke frit valg. For forældre til et handicappet barn fortsætter kampen for barnet livet igennem. Inklusion i skolereformen er og bliver en sparerunde. Der er også sparet på varme hænder. Der er flere jobtilbud på tværs af kommunerne. Påpegede, at nogle handicappede har fået frataget kørsel. Støtteforeningens Lørdagsklub mangler politisk opbakning. Svar Dorete Dandanell påpegede, at der skal ændres syn på hjælpen fra kommunen. Der skal være nye principper for en handicappolitik, og der mangler en pårørendepolitik. Som politiker er man lydhør over for dette. Planlægning af bosteder skal tages op, og døgntilbud skal med i dialogen. Peter Broen tog de rørende historier til sig. Påpegede, at kommunalbestyrelsen og politikerne er til for borgerne. Lange sagsbehandlingstider viser, at forvaltningens arbejde ikke er godt nok. Politikerne skal sætte hårde krav til forvaltningen. Lovene skal overholdes. Der skal sparkes til forvaltningen, så sagsbehandlingstiden bliver acceptabel. Henrik Bang påpegede, at de rørende historier kræver opmærksomhed. Sektoren er under pres. Enhedslisten slås for flere beskæftigede og bedre udvikling i sektoren.

5 Bodil Kornbek oplyste, at ledsagerordningen skal undersøges. Afventer notat fra forvaltningen. Påpegede, at rammer for sagsbehandlingstiden er fastsat i kommunen lovede at spørge ind til det. Der skal også sættes fokus på aftenvagt i botilbuddene. Botilbud til psykisk sårbare skal også tages op i kommunalbestyrelsen. Curt Købsted påpegede, at det er bekymrende, at politikerne først under valgkampen bliver gjort bekendt med problemerne på handicapområdet. Opfordrede til, at borgerne henvendte sig til Handicaprådet og/eller socialudvalget. Kommunalbestyrelsen kan stille spørgsmål til forvaltningen. Jørn Moos anførte, at Handicaprådets viden deles med de øvrige politikere. Det er utilfredsstillende for alle, at ledsagerordningen ikke fungerer. Sofia Osmani påpegede, at det er lettere at være politiker end at være forælder til en handicappet. Kommunalbestyrelse og socialudvalg kan rejse sager generelt, men input er vigtige. Politikere kan ikke fikse den enkelte sag. Kasper Haagensen anførte, at handicapområdet var ganske nyt for ham. Handicappolitikken er for gammel. Der skal være flere lokale botilbud. Hjælp til økonomi mv. kunne være et projekt for Frivillighedscentret. Så gerne, at der blev holdt møde med borgerne hvert år frem for hvert 4. år. Spørgsmål En repræsentant for blinde og svagtsynede påpegede, at det er problematisk at færdes udendørs og efterlyste flekskørsel. Linda Niebuhr påpegede som støtteforeningens repræsentant i Handicaprådet, at politikerne i Handicaprådet lytter, da de fleste ikke kender området. Kontakten til socialudvalget skal formaliseres. En mor til en dreng, der er autist og går på Sorgenfri skolen, bemærkede, at de utallige omorganiseringer i kommunen betød, at familien nu havde kontakt til sin 5. sagsbehandler. Efterlyste fritidstilbud til børn med særlige behov. Påpegede, at der i den nye skolereform skal inkluderes 45 minutters bevægelse om dagen, men børn med særlige behov er svære at motivere. Opfordrede politikerne til at få renoveret Sorgenfri skolens gymnastiksal - evt. ombygget til en hal til glæde for alle handicappede i kommunen. En borger, der var hørehæmmet, påpegede, at det til mødet i aften ikke havde været muligt at låne en teleslynge i kommunen. En så simpel ting som mangel på en teleslynge begrænsede de hørehæmmede i at deltage i mange ting. Gjorde opmærksom på FN s handicapkonvention. Og så var der igen tilgængelighed i kommunen - handicappede har også krav på kulturtilbud. Posthuset er lukket - postekspeditionen er flyttet til et supermarked med megen støj, der gør det svært for hørehandicappede. En pårørende efterlyste brede botilbud og mulighed for egen lejlighed. Også hjælp til morgenvækning til de handicappede, så de kan passe et arbejde. Og igen sagsbehandlingen i kommunen var under al kritik, når en klage ikke blev sendt videre til ankestyrelsen, hvilket borgeren selv havde opdaget. Der blev også efterlyst boliger til ældre demente borgere med særlige behov. Kommunen har bygget Seniorhuset, men hvad på længere sigt?

6 Svar Martin From påpegede, at han mente, kommunens sagsbehandlere gjorde et stort stykke arbejde. Der var mange notater at forholde sig til, men at der også er mange problemer i kommunen. Ikke alt bliver ført ud i praksis det trænger ikke igennem der mangler varme hænder. Lotte Molsing syntes aftenen var lærerig, og at der kom mange gode input, som hun ville gå i dialog med forvaltningen om. Sagsbehandlingstiden skulle naturligvis være acceptabel. Lovmæssigt er der nogle ting, der skal kigges på. Tror på, at der kan flyttes noget ved at lytte til hinanden. Økonomihjælp til de handicappede skal der også ses på. Sofia Osmani påpegede, at økonomihjælpen ikke skulle bygge på frivillig hjælp. Frygtede, at der kan komme noget misbrug ind over. Lovede at kigge på flekskørsel. Og medgav, at gymnastiksalen på Sorgenfri skolen er i ynkelig forfatning. Oplyste, at der i kommunen er en borgerrådgiver, hvor borgerne har mulighed for at klage over kommunen fx over sagsbehandlingstid. Jørn Moos mente, at et formaliseret mødesystem ville være godt. Flekskørsel, botilbud, herunder samarbejdet med andre kommuner, og fritidstilbud skal på dagsordenen. Påpegede, at sagsbehandling tager meget lang tid der er ingen her og nu løsninger. Glemte ting i sagsbehandlingen er beklageligt. Curt Købsted var glad for de mange input fra aftenens deltagere. Bodil Kornbek påpegede, at en teleslynge selvfølgelig er vigtig. Havde noteret sig ønske om aftenvagt på botilbuddet Caroline Amalie, renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, nødvendigheden af en ny handicappolitik. Mente også, at der også måtte være gode historier fra virkelighedens verden. Peter Broen sagde, at aftenen havde været en øjenåbner. Politikerne har ikke løftet deres opgave godt nok i den forgangne valgperiode. Grundlæggende strukturpolitik i stedet for at bruge penge til en dyr letbane, et nyt rådhus og et nyt stadion. Skolereformen vil ramme hårdt elever skal inkluderes det kan kun være opskriften på en katastrofe. Kasper Haagensen mente, at der oftere skulle holdes møde med borgerne. På frivillighedsområdet er der mange gode rådgivere, man kan have tillid til. Vil arbejde for renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, så den kommer på højde med øvrige skolers i kommunen. Fremkommeligheden i kommunen skal gøres bedre. Dorete Dandanell ønskede bedre dialog på handicapområdet. Når skolereformen gennemføres, skal fritidsområdet for handicappede også tænkes ind. Lovede at arbejde for at transport og botilbud kommer på dagsordenen i den kommende valgperiode. Henrik Bang mente, at alt er et spørgsmål om prioritering. Økonomien i kommunen er på plads, men den statslige lovgivning hindrer brug af penge. Fandt, at en teleslynge og flekskørsel var småting, der hurtigt burde kunne rettes op på. Sluttelig påpegede en borger, at det gav stof til eftertanke, når fliserne på badeværelserne i det nybyggede Seniorhuset falder ned ganske få år efter opførelsen. Tidligere kunne man bygge, så bygningerne stod i århundreder Børsen er et godt eksempel!!

7 Støtteforeningens formand, Kurt Bengtsen, takkede alle for aftenens gode indlæg og input til politikerne og kunne konkludere, at hvis aftenens tre nævnte ord: VÆRDIGHED MENNESKE- SYN og DIALOG kunne efterleves og omsættes på samtlige forvaltningsmæssige planer ville meget være nået. Da der fra flere sider blev efterlyst vigtigheden af dialog og input fra forældrene, der stod med de daglige udfordringer, blev det konkret aftalt, at støtteforeningen skulle tage initiativ til at indkalde til en midtvejsevaluering med de partier, der sidder i den nye kommunalbestyrelse. Jane Mona Pedersen

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009 58. årgang Sørens død var en procedurefejl... side 6 Annonce 6 16 42 25 4 Kort nyt 5 Leder Flere penge til handicapboliger og bedre sagsbehandling

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere