Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune"

Transkript

1 Virum, den 7. november 2013 Referat af vælgermøde på Sorgenfri skolen tirsdag den 5. november 2013 om handicappolitikken i Lyngby-Taarbæk kommune Panelet: Ordstyrer: Tilhørere: Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Martin From, Lyngby-Taarbæks Liberale Liste (H) Peter Broen, Liberal Alliance (I) Curt Købsted, Dansk Folkeparti (O) Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Mogens Jørgensen Ca. 60 personer Dagsorden: Kort valgoplæg for handicapområdet fra hver af politikerne med svar på følgende spørgsmål: Hvad kan vi være stolte over i LTK på handicapområdet hvor har mit parti/min liste gjort en forskel? Hvad bør forbedres eller ændres i LTK på handicapområdet hvad er partiets/listens mærkesager her og forslag? PANELDELTAGERE PRÆSENTATION Dorete Dandanell, Socialistisk Folkeparti (F) Har siddet 6 år i kommunalbestyrelsen. Stolt af indsatsen på handicapområdet, bl.a. botilbuddet til autister på Christian X s Allé samt behandling og indsats for hjerneskadede. Udgangspunktet er borgeren og borgerens behov. I budgettet for 2013 er der et underforbrug på en række poster for ydelser til borgerne, derfor skal der ses på transport- og ledsagerordninger. Udtrykte tillid til forvaltning og bosteder. Curt Købsted, Danske Folkeparti (O) Har siddet 4 år i kommunalbestyrelsen. Sidder også i Handicaprådet. Politikerne i kommunalbestyrelsen samarbejder. Påpegede, at Lyngby-Taarbæk kommune har en handicappolitik. Et handicap kan være synligt, og det kan være usynligt. Nævnte botilbuddet til autister på Christian X s Allé. Hører fra sin ægtefælle, der arbejder i sundhedssektoren, om hjerneskadedes behov. Der er brug for ekspertise. Priste teknologiens muligheder fx telemedicin.

2 Opfordrede alle til at henvende sig til politikerne, hvis der tages fejlagtige eller uheldige beslutninger i kommunalbestyrelsen. Uhensigtsmæssige vedtagelser kan omgøres. Virker handicappolitikken hvis ikke bør borgerne henvende sig. Peter Broen, Liberal Alliance (I) Partiet er i denne valgperiode ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiets politik er mest kendt fra landspolitik. Går ind for, at kernevelfærd kommer først. Handicappede skal have hjælp, før der bygges fx nyt rådhus og nyt stadion. Folkeskolereformen giver nye udfordringer ved implementeringen inklusion er en stor udfordring, men børn med særlige behov må ikke tabes. Partiet lytter til borgerne. Ting kan gøres bedre. Lotte Molsing, Radikale Venstre (B) Radikale Venstre er formand for skoleudvalget. Hvad betyder skolereformen? Handicapområdet er en del af denne reform. Lærerne skal uddannes. Sorgenfri skolen med sin specialviden skal inddrages. Kommunen kan være stolt af Sorgenfri skolen og deres botilbud. Kender til forældre, der har valgt Lyngby-Taarbæk kommune pga. Sorgenfri skolen. Handicapområdet omfatter mange områder, bl.a. beskæftigelse og ungdomsuddannelse. Der arbejdes på tværs i kommunalbestyrelsen for at få de bedste tilbud til borgerne. Henrik Bang, Enhedslisten De Rød-Grønne (Ø) Enhedslisten er ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Partiet slås for offentlig velfærd. Det vil også ske, hvis partiet kommer ind i kommunalbestyrelsen. Der er mange gode tilbud i kommunen. Nævnte Slotsvænget og STU som eksempler på gode initiativer i kommunen. Frygter skolereformen og inklusionen. Reformen skal evalueres. Kommunernes overtagelse af en række opgaver fra amterne skal også evalueres. Der er mangler på området efter overtagelsen af opgaver fra amterne. Inklusion på arbejdsmarkedet er vigtigt der skal åbnes døre på både offentlige og private arbejdspladser. Bodil Kornbek, Socialdemokratiet (A) Mindedes vælgermødet for 4 år siden, hvor snakken også gik på botilbud, voksenlivet for de handicappede, fritid og ungdomsuddannelse. Det havde gjort stort indtryk. Hvor langt er vi så nået? Partierne har gjort noget sammen. Sportsklubben for handicappede LIMONE er sat på dagsordenen. Der har i de sidste 4 år ikke været rejst sager politisk på handicapområdet. Socialdemokratiet vil arbejde for en ny vision og handleplan på handicapområdet. Tingene skal ses på en ny måde. Der skal ses på muligheder ikke begrænsninger. Der skal ske inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal ses på uddannelsesmuligheder. Det er ikke alene politikerne, der skal arbejde. Der er masser af ressourcer i forvaltningen der skal sættes gang i arbejdet. Skolereformen skal finansieres - der er sat midler af i budgettet. Undervisningstilbuddene skal tilrettes det enkelte barn. Lærerne på Sorgenfri skolen skal have større kompetencer.

3 Martin From, Lyngby-Taarbæk Liberale Liste (H) Listen er nystiftet og vil arbejde for kernevelfærdsområdet det er i det nære problemerne skal løses. Listen vil gerne tage ansvar på handicapområdet. Nævnte som noget positivt, at boligerne på Slotsvænget er blevet forbedrede. Kasper Haagensen, De Lokale i Lyngby-Taarbæk (D) Listen er en lokal liste, der ikke kan tage æren af, hvad der er sket de seneste 4 år. Havde forleden været på TV Glad, og det havde været en meget positiv oplevelse. Der skal være fremkommelighed, så alle kan komme i biografen og ind på stadion. Der er mange trapper alle steder. Går ind for, at tilbud om bofællesskaber skal være lokale. Sidder i Ungdomsskolens bestyrelse. Fritidsaktiviteter skal også ind over ved inklusionen i folkeskolen. Inklusion kan kun ses som en besparelse. Jørn Moos, Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år. Socialudvalget ønsker ikke, at der skal ske nedskæringer. Botilbuddet Christian X s Allé er vellykket. Botilbuddet Caroline Amalie er rigtig godt. Linda Niebuhr har drevet mange ting igennem via sin plads i Handicaprådet. Der har været enighed i Rådet for at få gennemført en række ting. Der skal lyde en stor tak til Handicaprådet. Magneten og Cafeen på biblioteket er dejlige steder. LIMONE er en dejlig idrætsforening. Der er ingen tvivl om, at forældre har det svært, når deres børn ikke får tilstrækkelig hjælp. Der er et hængeparti omkring kørsel - der er et stort problem. Alle handicappede skal behandles som ligeværdige borgere. Sofia Osmani, Det Konservative Folkeparti (C) Som den sidste i panelet. Alle siger det samme alle vil handicapområdet. Det er en ulempe, at kommunalbestyrelsen er enige. Uenighed skaber nye tiltag enighed bliver en sovepude. Handicappolitikken skal tages op i næste valgperiode, og der skal udarbejdes en handleplan. Magneten og især Cafeen er rigtig gode projekter. Det er vigtigt med synlighed det er livsbekræftende at komme i Cafeen. Det er hyggeligt at komme i Magneten. Der skal passes på sådanne projekter. Vil gerne høre, hvad vælgerne kan byde ind med. DEBAT En pårørende påpegede, at det på handicapområdet er de pårørende, der er eksperterne, og at ingen handicappede bliver taget med på råd. Man skal passe på ikke at forherlige tiltaget med botilbuddet for autister. Andre vil gerne inklusion. En voksenudredningsundersøgelse viser, at det ikke altid er det rigtige resultat, der kommer ud af en sådan undersøgelse. Peter Broen påpegede, at alt bliver gjort godt, men at kommunalbestyrelsen bør lytte til borgerne. Der er stor kontrast. Bodil Kornbek påpegede, at der er ting, der ikke er i orden, og at der skal en ny politik på området. Kasper Haagensen mente, at kommunalbestyrelsen bruger sin tid på et nyt stadion og en Furesø sti i stedet for at lytte til de krav, der stilles krav af ressourcestærke forældre.

4 Jørn Moos påpegede, at Handicaprådet er et godt sted at få vigtig viden, og at politikerne kan blive bedre. Lotte Molsing nævnte, at der på voksenområdet skal gøres tiltag. Der er mange handicappede, der eksempelvis kan arbejde i et køkken eller være gartner der skal være konkrete projekter. Der skal være en handleplan, uddannelse og praktik. Det er vigtigt med en handleplan fremfor en politik på området. Sofia Osmani påpegede, at der har været mange tåbelige sager, men der er kommet en ny ældrepolitik, og der skal kigges på handicapområdet. Der skal være mere dialog mellem socialudvalget og Handicaprådet. Spørgsmål En mor til en mørkeblind og psykisk sårbar datter, spurgte, hvor krydset skal sættes for at der kan komme penge til aftenvagter i botilbuddene. En far til en multihandicappet datter påpegede, at der gennem de sidste 4 år er sket nedskæringer, hvilket betyder, at kommunen vælger det billigste botilbud efter en benhård prioritering. Far til en blind datter fortalte, at han havde kæmpet med forvaltningen. Sagsbehandlingstiden er urimelig lang. Påpegede, at svagtseende brugere af ledsagerordningen er blevet frataget muligheden for at spare timer op. En mor til en 24 årig datter efterlyste døgntilbud til handicappede i kommunen. Spurgte, hvorfor skal man flytte fra sin hjemkommune? En pårørende påpegede, at der var gode oplevelser som fx Slotsvænget. Mente, at det ikke er svært at udarbejde en handleplan. Borgere med særlige behov har brug for hjælp til styring af økonomi mv. ikke alle har pårørende, der kan tage sig af sådanne opgaver. Elsebeth Thomsen fra Støtteforeningen påpegede, at foreningen er meget aktiv på handicapområdet. Der har igennem de sidste 25 år ikke været lydhørhed for at oprette et døgntilbud i Lyngby-Taarbæk kommune. Spurgte, hvorfor skal handicappede med behov for døgnhjælp flytte ud af deres hjemkommune. For handicappede sker tildeling af et botilbud efter visitation der er ikke frit valg. For forældre til et handicappet barn fortsætter kampen for barnet livet igennem. Inklusion i skolereformen er og bliver en sparerunde. Der er også sparet på varme hænder. Der er flere jobtilbud på tværs af kommunerne. Påpegede, at nogle handicappede har fået frataget kørsel. Støtteforeningens Lørdagsklub mangler politisk opbakning. Svar Dorete Dandanell påpegede, at der skal ændres syn på hjælpen fra kommunen. Der skal være nye principper for en handicappolitik, og der mangler en pårørendepolitik. Som politiker er man lydhør over for dette. Planlægning af bosteder skal tages op, og døgntilbud skal med i dialogen. Peter Broen tog de rørende historier til sig. Påpegede, at kommunalbestyrelsen og politikerne er til for borgerne. Lange sagsbehandlingstider viser, at forvaltningens arbejde ikke er godt nok. Politikerne skal sætte hårde krav til forvaltningen. Lovene skal overholdes. Der skal sparkes til forvaltningen, så sagsbehandlingstiden bliver acceptabel. Henrik Bang påpegede, at de rørende historier kræver opmærksomhed. Sektoren er under pres. Enhedslisten slås for flere beskæftigede og bedre udvikling i sektoren.

5 Bodil Kornbek oplyste, at ledsagerordningen skal undersøges. Afventer notat fra forvaltningen. Påpegede, at rammer for sagsbehandlingstiden er fastsat i kommunen lovede at spørge ind til det. Der skal også sættes fokus på aftenvagt i botilbuddene. Botilbud til psykisk sårbare skal også tages op i kommunalbestyrelsen. Curt Købsted påpegede, at det er bekymrende, at politikerne først under valgkampen bliver gjort bekendt med problemerne på handicapområdet. Opfordrede til, at borgerne henvendte sig til Handicaprådet og/eller socialudvalget. Kommunalbestyrelsen kan stille spørgsmål til forvaltningen. Jørn Moos anførte, at Handicaprådets viden deles med de øvrige politikere. Det er utilfredsstillende for alle, at ledsagerordningen ikke fungerer. Sofia Osmani påpegede, at det er lettere at være politiker end at være forælder til en handicappet. Kommunalbestyrelse og socialudvalg kan rejse sager generelt, men input er vigtige. Politikere kan ikke fikse den enkelte sag. Kasper Haagensen anførte, at handicapområdet var ganske nyt for ham. Handicappolitikken er for gammel. Der skal være flere lokale botilbud. Hjælp til økonomi mv. kunne være et projekt for Frivillighedscentret. Så gerne, at der blev holdt møde med borgerne hvert år frem for hvert 4. år. Spørgsmål En repræsentant for blinde og svagtsynede påpegede, at det er problematisk at færdes udendørs og efterlyste flekskørsel. Linda Niebuhr påpegede som støtteforeningens repræsentant i Handicaprådet, at politikerne i Handicaprådet lytter, da de fleste ikke kender området. Kontakten til socialudvalget skal formaliseres. En mor til en dreng, der er autist og går på Sorgenfri skolen, bemærkede, at de utallige omorganiseringer i kommunen betød, at familien nu havde kontakt til sin 5. sagsbehandler. Efterlyste fritidstilbud til børn med særlige behov. Påpegede, at der i den nye skolereform skal inkluderes 45 minutters bevægelse om dagen, men børn med særlige behov er svære at motivere. Opfordrede politikerne til at få renoveret Sorgenfri skolens gymnastiksal - evt. ombygget til en hal til glæde for alle handicappede i kommunen. En borger, der var hørehæmmet, påpegede, at det til mødet i aften ikke havde været muligt at låne en teleslynge i kommunen. En så simpel ting som mangel på en teleslynge begrænsede de hørehæmmede i at deltage i mange ting. Gjorde opmærksom på FN s handicapkonvention. Og så var der igen tilgængelighed i kommunen - handicappede har også krav på kulturtilbud. Posthuset er lukket - postekspeditionen er flyttet til et supermarked med megen støj, der gør det svært for hørehandicappede. En pårørende efterlyste brede botilbud og mulighed for egen lejlighed. Også hjælp til morgenvækning til de handicappede, så de kan passe et arbejde. Og igen sagsbehandlingen i kommunen var under al kritik, når en klage ikke blev sendt videre til ankestyrelsen, hvilket borgeren selv havde opdaget. Der blev også efterlyst boliger til ældre demente borgere med særlige behov. Kommunen har bygget Seniorhuset, men hvad på længere sigt?

6 Svar Martin From påpegede, at han mente, kommunens sagsbehandlere gjorde et stort stykke arbejde. Der var mange notater at forholde sig til, men at der også er mange problemer i kommunen. Ikke alt bliver ført ud i praksis det trænger ikke igennem der mangler varme hænder. Lotte Molsing syntes aftenen var lærerig, og at der kom mange gode input, som hun ville gå i dialog med forvaltningen om. Sagsbehandlingstiden skulle naturligvis være acceptabel. Lovmæssigt er der nogle ting, der skal kigges på. Tror på, at der kan flyttes noget ved at lytte til hinanden. Økonomihjælp til de handicappede skal der også ses på. Sofia Osmani påpegede, at økonomihjælpen ikke skulle bygge på frivillig hjælp. Frygtede, at der kan komme noget misbrug ind over. Lovede at kigge på flekskørsel. Og medgav, at gymnastiksalen på Sorgenfri skolen er i ynkelig forfatning. Oplyste, at der i kommunen er en borgerrådgiver, hvor borgerne har mulighed for at klage over kommunen fx over sagsbehandlingstid. Jørn Moos mente, at et formaliseret mødesystem ville være godt. Flekskørsel, botilbud, herunder samarbejdet med andre kommuner, og fritidstilbud skal på dagsordenen. Påpegede, at sagsbehandling tager meget lang tid der er ingen her og nu løsninger. Glemte ting i sagsbehandlingen er beklageligt. Curt Købsted var glad for de mange input fra aftenens deltagere. Bodil Kornbek påpegede, at en teleslynge selvfølgelig er vigtig. Havde noteret sig ønske om aftenvagt på botilbuddet Caroline Amalie, renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, nødvendigheden af en ny handicappolitik. Mente også, at der også måtte være gode historier fra virkelighedens verden. Peter Broen sagde, at aftenen havde været en øjenåbner. Politikerne har ikke løftet deres opgave godt nok i den forgangne valgperiode. Grundlæggende strukturpolitik i stedet for at bruge penge til en dyr letbane, et nyt rådhus og et nyt stadion. Skolereformen vil ramme hårdt elever skal inkluderes det kan kun være opskriften på en katastrofe. Kasper Haagensen mente, at der oftere skulle holdes møde med borgerne. På frivillighedsområdet er der mange gode rådgivere, man kan have tillid til. Vil arbejde for renovering af gymnastiksalen på Sorgenfri skolen, så den kommer på højde med øvrige skolers i kommunen. Fremkommeligheden i kommunen skal gøres bedre. Dorete Dandanell ønskede bedre dialog på handicapområdet. Når skolereformen gennemføres, skal fritidsområdet for handicappede også tænkes ind. Lovede at arbejde for at transport og botilbud kommer på dagsordenen i den kommende valgperiode. Henrik Bang mente, at alt er et spørgsmål om prioritering. Økonomien i kommunen er på plads, men den statslige lovgivning hindrer brug af penge. Fandt, at en teleslynge og flekskørsel var småting, der hurtigt burde kunne rettes op på. Sluttelig påpegede en borger, at det gav stof til eftertanke, når fliserne på badeværelserne i det nybyggede Seniorhuset falder ned ganske få år efter opførelsen. Tidligere kunne man bygge, så bygningerne stod i århundreder Børsen er et godt eksempel!!

7 Støtteforeningens formand, Kurt Bengtsen, takkede alle for aftenens gode indlæg og input til politikerne og kunne konkludere, at hvis aftenens tre nævnte ord: VÆRDIGHED MENNESKE- SYN og DIALOG kunne efterleves og omsættes på samtlige forvaltningsmæssige planer ville meget være nået. Da der fra flere sider blev efterlyst vigtigheden af dialog og input fra forældrene, der stod med de daglige udfordringer, blev det konkret aftalt, at støtteforeningen skulle tage initiativ til at indkalde til en midtvejsevaluering med de partier, der sidder i den nye kommunalbestyrelse. Jane Mona Pedersen

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Hvem er jeg? Finn Juel Larsen Gift med Marian, som jeg sammen med har 2 børn: Louise 21år, Lærerseminaret og Anne 16 år, gymnasiet Skolebestyrelse: 2 perioder på Herningvej Skole,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere