SJO SILICONE IMPLANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJO SILICONE IMPLANTS 150823-0"

Transkript

1 SJO SILICONE IMPLANTS Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på knappen Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* Wright Medical Technology, Inc 1023 Cherry Road Memphis, TN USA P Wright Medical UK Ltd. 3rd Avenue Letchworth Hertfordshire, SG6 2JF UK * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Oktober 2013 Trykt i USA 1

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION SMALL JOINT ORTHOPEDIC (SJO) (ORTOPÆDKIRURGI AF SMÅ LED) (Silikoneimplantater) ( ) OVERSIGT: I. DEFINITIONER II. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. PATIENTUDVÆLGELSE B. KONTRA C. POTENTIELLE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER D. FORHOLDSREGLER E. HÅNDTERING OG STERILISATION F. OPBEVARINGSBETINGELSER III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON CAPUT RADIALE-IMPLANTAT B. SWANSON HAMMERTÅ-IMPLANTAT C. SWANSON FINGERLEDSIMPLANTAT MED RING D. SWANSON FLEKSIBELT HÆNGSEL-TÅIMPLANTAT MED RING E. SWANSON HÅNDLEDSIMPLANTAT F. SWANSON OS TRAPEZIUM-IMPLANTAT/TIE-IN TRAPEZIUM G. SWANSON SENESPACER H. SWANSON KNOGLEPROP (CEMENTSPÆRRE) I. SWANSON INCISIONSDRÆN I. DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol g h D Y i H l p Definition Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt Beskyttes mod sollys 2

3 N M P[]\ I K Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Kun efter ordination Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt II. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af delvis og total ledalloplastik har kirurgen fået en metode til at genoprette mobilitet, korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte proteser generelt kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af silikone, metal og keramiske materialer, og ingen systemer til ledalloplastik kan forventes at modstå samme aktivitetsniveau og belastning som normal sund knogle. Endvidere vil systemet ikke være lige så stærkt, pålideligt eller holdbart som et naturligt humant led. Ved brug af ledproteser skal kirurgen være opmærksom på følgende: A. Alle produkter er fremstillet af silikone elastomer UNDTAGEN finger-, tå-, og håndledsringe, som er fremstillet af titan. B. Kirurgens beslutning om at implantere silikoneelastomerimplantater skal omfatte overvejelser vedr. risici og fordele og skal tage patientens behov og ønsker i betragtning samt kirurgens kendskab til forventede resultater og komplikationer, såvel som alternative behandlingsmuligheder. Wright Medical Technology, Inc. kan forsyne lægen med en bibliografi over artikler om brug af og komplikationer forbundet med silikoneelastomerimplantater. Skriv eller ring til Wright Medical Technology, Inc. C. Valg af korrekt protese og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af protesen øger muligheden for vellykket ledalloplastik. Ledproteser kræver omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte. D. Wright Medical Technology, Inc. anbefaler ikke en bestemt kirurgisk teknik til brug af implantatet. Det er lægens ansvar at anvende korrekte kirurgiske procedurer og teknikker. Hver kirurg skal vurdere, om indgrebet er passende til den aktuelle patient baseret på personlig medicinsk uddannelse og erfaring. 3

4 E. Implantatet må ikke omformes, da det kan kompromittere eller ødelægge implantatets strukturelle integritet og funktionalitet. F. Til alle implantater fås et målesæt til korrekt størrelsesbestemmelse under operation (leveres usterilt og er ikke egnet til implantation). G. Følgende faktorer ved udvælgelse af patienter til ledalloplastik kan være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, implantatet eller begge dele. Protesen vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen. 2. Senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af protesen, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. PATIENTUDVÆLGELSE Al artroplastik med ledimplantation kræver overvejelse af følgende generelle indikationer: Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et funktionelt muskulotendinøst system Tilstrækkeligt knoglemateriale til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ behandling Samarbejdsvillig patient Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRA Infektion Fysiologisk eller psykologisk uegnet patient Utilstrækkelig hud, knogle eller neurovaskulær status Irreparable sener Mulighed for konservativ behandling Børn i voksealder med åbne epifyser Patienter med højt aktivitetsniveau Se afsnit II for specifik produktinformation. C. POTENTIELLE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med silikoneimplantater, omfatter: 4

5 Infektion, smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur i implantatet Løsning eller dislokation af protesen, der kræver revisionskirurgi Knoglerekonstruktion eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) over for protesematerialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli En vis grad af partikeldannelse er uundgåeligt med alle implantater, inklusive implantater fremstillet af silikoneelastomer. Omfanget varierer afhængigt af faktorer som patientaktivitet, ledstabilitet eller instabilitet efter implantation, implantatposition og omfanget af støtte fra bløddelsvæv. Patientens biologiske respons på disse partikler varierer, men kan omfatte lokal synovitis og lysering af knogle i tilstødende knogler. Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER Risikoen for komplikationer eller uønskede hændelser ifm. med et implantat kan minimeres ved at følge den vedlagte brugsanvisning. Alle kirurger, som anvender implantater, er ansvarlige for at overveje den aktuelle patients kliniske og medicinske tilstand samt at være bekendt med alle aspekter af indgrebet og de potentielle komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved kirurgisk implantation vil muligvis ikke opfylde patientens forventninger, eller kan forringes med tiden, hvilket kan nødvendiggøre revisionskirurgi for at udskifte implantatet eller foretage andre indgreb. Revisionskirurgi af implantater er almindelige. Patientens mentale tilstand bør også overvejes. Villighed og/eller evne til at følge postoperative instruktioner kan også påvirke udfaldet af operationen. Kirurger skal tage mange overvejelser i betragtning for at opnå det bedste resultat for den enkelte patient. HVIS KRAFTIG BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ ET IMPLANTAT IKKE ANVENDES. Et af målene med implantationskirurgi er at minimere produktion af slidpartikler. Det kan aldrig elimineres helt pga. af alle de bevægelige dele, f.eks vil implantater, som artikulerer mod knogle, slide i en vis grad. Ved artroplastik med et implantat kan almindelige biomekaniske kræfter resultere i klinisk signifikant slid. Abnorm eller overdreven kraft kan yderligere øge klinisk signifikant slid. Belastning af abnorm styrke og efterfølgende slid kan være forårsaget af: Ukorrigeret instabilitet Forkert valg af implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddelsvæv Forkert implantatposition Kraftig bevægelse 5

6 Ukorrigeret eller tilbagevendende deformitet Patientmisbrug eller overaktivitet Intraoperativ fiksation Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes for at minimere risikoen for komplikationer: Følg ovenstående retningslinjer for indikationer og kontraindikationer Identificer tidligere patologi Stabiliser kollapsdeformiteter Transplanter allerede eksisterende cyster Brug en korrekt størrelse implantat Undgå K-tråde og suturer gennem implantatet Mulige korrigerende indgreb ved komplikationer omfatter: Implantatfjernelse Synovektomi Knogletransplantation af cyster Udskiftning af implantatet Fjernelse af implantatet med artrodese Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater Anvend implantaterne i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wright Medical Technologys brugsanvisning, især under indføring og udtagning. Inspicer implantaterne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Inspicer instrumenterne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. Hvis implantatet er beskadiget, skal det bevares som hjælp til Wright Medical Technologys analyse af hændelsen. Overvej nøje og diskuter med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. Rådgiv patienten om konsekvens og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) c. Fragmentets placering d. Risiko for skade, f.eks. migration, infektion 6

7 e. Behandlingsprocedurer, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. Se afsnit II for specifik produktinformation. E. HÅNDTERING OG STERILISATION IMPLANTATER Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller usterile iht. angivelse på mærkaten på det individuelle produkt. Implantater, som forefindes i instrumentbakker, leveres usterile. Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. Implantater, der leveres usterile, skal behandles ifølge de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (og usterile implantater) bør rengøres og steriliseres i henhold til følgende parametre: Rengøring 1. Demontér alle komponenter ifølge producentens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne synlig kontamination. 3. Iblødlæg i 5 minutter i en enzymatisk rengøringsopløsning, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser, og skyl alle smalle lumen flere gange med en sprøjte med enzymatisk rengøringsopløsning. 7

8 5. Skyl med koldt vand fra hanen i mindst ét minut. Brug en sprøjte til at skylle alle smalle lumen flere gange. 6. Iblødlæg i 5 minutter i et rengøringsmiddel, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser, og skyl alle smalle lumen flere gange med en sprøjte med rengøringsopløsning. 8. Skyl grundigt/skyl med deioniseret/omvendt osmosevand. 9. Læg komponenterne i ultralydsbad i mindst 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel klargjort ifølge producentens vejledning. 10. Skyl grundigt/skyl med deioniseret/omvendt osmosevand. 11. Tør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 12. Inspicer visuelt for at sikre, at komponenten er ren. Alle synlige overflader, interne og eksterne, skal inspiceres visuelt. Om nødvendigt rengøres igen, indtil komponenten er synlig ren. Bemærk: Børster (f.eks. piberensere) kan bruges til at rengøre de fleste lumen, dog anbefales det at bruge en sprøjte til at skylle snævre lumen med diametre under eller lig med 1,04 mm (0,041 tomme). Sterilisation De dampsteriliseringsforhold, der anbefales som et minimum, for Wright genanvendelige instrumenter (og usterile implantater) er som følger: 1. Indpak komponenten dobbelt i et CSR-wrap eller en lignende type uvævet indpakningsmateriale af hospitalskvalitet, der er godkendt af FDA. 2. Autoklaver i henhold til følgende parametre: Dampsterilisation Cyklustype Parameter Indstillingspunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C (270 F) Eksponeringstid 4 minutter 132 C (270 F) Tørretid 20 minutter 3. Efter sterilisering tages komponenten ud af indpakningen med accepteret steril teknik med pudderfrie handsker. Sørg for, at implantaterne har stuetemperatur inden implantation. Undgå kontakt med hårde/skarpe genstande, der kan forårsage skade. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79, Tabel 5 og er fremstillet og testet med specifikt udstyr. Grundet variationer i miljø og udstyr må det påvises, at disse anbefalinger producerer sterilitet i det aktuelle miljø. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr, skal effektiviteten af sterilisationsprocessen påvises. Yderligere information findes i Wright Medicals Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af Wright Medical instrumenter). 8

9 F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON CAPUT RADIALE-IMPLANTAT Swanson caput radiale-implantat fås i standard og ektra lang størrelse. Det er et smidigt implantat i et stykke med intramedullært skaft og muffe og er designet mhp. at bevare ledspalten, articulatio humeroradialis og articulatio radioulnaris proximalis efter resektion af caput radiale pga. rheumatoid, degenerativ eller traumatisk artritis. Det anvendes også som primær udskiftning efter resektion af caput radiale pga. fraktur. Det er designet specifikt til artroplastik af articulatio humeroradialis. Udskiftning af caput radiale ved rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk funktionsnedsættelse, som forårsager smerter, krepitation og reduceret bevægelse af articulatio humeroradialis og/eller articulatio radioulnaris proximalis med: Leddestruktion og/eller subluksation, som er synlig på røntgenbillede og/eller Modstand mod konservativ behandling Primær udskiftning efter fraktur i caput radiale Symptomatisk sequelae efter resektion af caput radiale BEMÆRK: Anvendelse af det ekstra lange caput radiale-implantat er indiceret til brug, hvis der ikke er nok knoglemateriale ved collum radii, og afstanden mellem capitulum humeri og proksimale radius er for stor til det konventionelle type implantat. Denne situation kan opstå, hvis der har været komminut fraktur i caput radiale, inklusive i collum radii, eller efter omfattende fjernelse af knogle ved ekscision af caput radiale. Evidens for ledforsnævring sekundært efter synovitis i articulatio humeroradialis er ikke en kontraindikation for udskiftning af caput radiale-implantatet kombineret med synovektomi i albuen. KONTRA Børn i voksealder med åbne epifyser Dislokation af radius på ulna, som ikke tillader artikulation mellem radius og humerus B. SWANSON HAMMERTÅ (Weil Design) IMPLANTAT Swanson hammertå-implantat er et fleksibelt implantat med dobbeltskaft, som er speficikt designet til articulatio interphalangeae proximalis i de laterale tæer. Det anvendes som supplement til resektionsartroplastik ved moderat til svær hammertådeformitet af tå nr. 2 til 5. Implantatet er symmetrisk. Derfor er der ingen proksimale/distale eller laterale/mediale angivelser. 9

10 Semirigid eller rigid hammertådeformitet associeret med degenerativ artritis Semirigid eller rigid hammertådeformitet associeret med rheumatoid artritis Revisionskirurgi af mislykket artroplastik eller artrodese C. SWANSON FINGERLEDSIMPLANTAT MED RING Swanson fingerledsimplantat er et fleksibelt implantat i ét stykke med intramedullært skaft, som er udviklet til rekonstruktion af fingerled og genoprettelse af funktionen i hænder, der er invalideret af rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk arthritis. Midtersektionen af det belastningsfordelende fleksible hængselimplantat er designet til at kunne bøje nemt, mens den samtidig bevarer vertikal stabilitet: Den fungerer som både spacer og fleksibelt hængsel. Swanson fingerledsring II er et tyndt titanskjold, der er designet til brug med Swanson fingerledsimplantat hos patienter med svær rheumatoid artritis, hvor der er risiko for, at det fleksible implantat bliver beskadiget af tynde, skarpe knoglekanter, eller hos patienter med et højt aktivitetsniveau. Det er kontureret, så det passer til skaftets form og det fleksible implantats midtersektion, og det er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation. Den distale ring bruges på det distale skaft, og den proksimale ring anvendes på det proksimale skaft. Pakker med Swanson fingerimplantat i størrelse 3-9 indeholder et sæt matchende proksimale og distale ringe. Metakarpofalangealled Rheumatoid eller posttraumatisk funktionsnedsættelse med: Ubevægelige eller stive metakarpofalangealled Radiografisk evidens for leddestruktion eller subluksation Ulnar drift, ikke-korrigerbar med kirurgi, af bløddelsvæv alene Kontraheret intrinsisk og ekstrinsisk muskulatur og ligamentsystem Associerede stive interfalangealled Proksimale interfalangealled Rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk funktionsnedsættelse med: Ødelagte eller sublukserede led Stive led hvor frigørelse af ledvævet alene ikke er tilstrækkeligt FORHOLDSREGLER Tilpasning af ringen kræver præcis tryktilpasning. Den skal centreres præcist ellers kan den støde mod cortex i marvkanalen på den ene side og måske forårsage knogleresorption. Hvis ringens fremspring ikke kan indsættes i metafysen, kan ringen rotere. I visse tilfælde af svær dislokation af metakarpofalangealleddet skal yderligere knogle fjernes for at opnå ledreposition, og implantatet skal måske anvendes uden ringen. D. SWANSON FLEKSIBELT HÆNGSEL-TÅIMPLANTAT OG RING (STANDARD OG KORT SKAFT) Swanson fleksibelt hængsel-tåimplantat er et fleksibelt hængselimplantat med dobbeltskaft, som er udviklet til at genoprette funktionen i metatarsofalangealled, der er invalideret af rheumatoid, 10

11 degenerativ eller posttraumatisk arthritis. I første metatarsofalangealled anvendes implantatet til moderat til svær hallux valgus deformitet sekundært efter rheumatoid artritis, eller til senil degenerativ artritis og ved knogledestruktion på begge sider af leddet. I laterale metatarsofalangealled anvendes implantatet ved dislokation og ekstensionskontraktur af metatarsofalangealled, ved knogledestruktion af en eller begge ledflader som ved rheumatoid artritis, samt ved dislokation pga. resektion af basis af en eller begge ledflader som ved rheumatoid artritis. Swanson ring til fleksibelt hængsel-tåimplantat er et tyndt titanskjold, der er designet til brug med Swanson fleksibelt hængsel-tåimplantat hos patienter med rheumatoid artritis, hvor der er risiko for, at det fleksible implantat bliver beskadiget af tynde, skarpe knoglekanter, eller hos patienter med et højt aktivitetsniveau. Det er kontureret, så det passer til formen på det fleksible implantats midtersektion, og det er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation. Den distale ring anvendes på det distale skaft, og den proksimale ring anvendes på det proksimale skaft for at beskytte implantatet mod biomekanisk forskydningskraft fra skarpe knoglekanter ved ledbevægelse. I tilfælde af rheumatoid artritis med moderat til svær hallux valgus deformitet, involvering af lateral tå, radiografisk evidens for erosion, cystedannelse og forsnævring af første metatarsofalangealled og kontraherede deformiteter. Ved svær senil hallux valgus deformitet. BEMÆRK: Der skal udvises forsigtighed for at bevare en del af hovedet, så skift af vægten over på den anden tå undgås. I tilfælde af moderat til svær hallux valgus deformitet sekundært efter degenerativ eller posttraumatisk artritis. Til revisionskirurgi af tidligere indgreb hvor der er evidens for knogledestruktion, der involverer begge sider af leddet samt til revisionskirurgi af mislykket artroplastik med enkelt skaft. I tilfælde af rheumatoid artritis i laterale tæer med moderat til svær deformitet og radiografisk evidens for erosion, cystedannelse og forsnævring af metatarsofalangealleddet. FORHOLDSREGLER Tilpasning af ringen kræver præcis tryktilpasning. Den skal centreres præcist ellers kan den støde mod cortex i marvkanalen på den ene side og måske forårsage knogleresorption. Hvis ringens fremspring ikke kan indsættes i metafysen, kan ringen rotere. I visse tilfælde af svær dislokation af metatarsofalangealleddet skal yderligere knogle fjernes for at opnå ledreposition, og implantatet skal måske anvendes uden ringen. E. SWANSON HÅNDLEDSIMPLANTAT MED RING Swanson håndledsimplantat er et implantat i ét stykke med intramedullært skaft, fremstillet af silikoneelastomer. Det er designet til resektionsartroplastik med implantat af radiokarpalled. Swanson håndledsring er et tyndt titanskjold, der er designet til at modificere Swanson håndledsimplantat i visse tilfælde. Det er kontureret, så det passer til formen på det fleksible implantats midtersektion, og det er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation. For at 11

12 beskytte implantatet mod forskydningskraft fra skarpe knoglekanter anvendes den distale ring normalt på den dorsale flade, og den proksimale ring på den palmare flade. Brug af det ringmodificerede implantat er indiceret til patienter, hvor der er stor risiko for, at det fleksible implantat bliver beskadiget af kontakt med reseceret knogle. Hver pakke med Swanson håndledsring indeholder et matchende sæt proksimale og distale ringe. Artrotisk eller traumatisk funktionsnedsættelse, der medfører: Instabilitet i håndled pga. subluksation eller dislokation af radiokarpalled Svær deviation i håndleddet, som forårsager muskulotendinøs ubalance i digitus Stivhed eller fusion i håndleddet i en ikke-funktionel position Stivhed i håndleddet hvor bevægelse kræves til håndens funktion F. SWANSON OS TRAPEZIUM-IMPLANTAT/TIE-IN TRAPEZIUM Swanson os trapezium-implantat/tie-in Trapezium er et fleksibelt implantat i ét stykke med intramedullært skaft, som er udviklet til at genoprette funktionen i tommelfingre, der er invalideret af degenerativ eller posttraumatisk arthritis. Det er designet til at udskifte os trapezium mhp. at bevare det anatomiske forhold mellem tommelens rodled efter resektionsartroplastik ved at fungere som udfyldning. Degenerativ eller posttraumatisk artritis (f.eks. efter en gammel Bennetts fraktur) Nedsat funktion af tommelens rodled med lokaliserede knogleforandringer Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) BEMÆRK: Dr. Swanson har beskrevet en Grind test, som kan anvendes til at lokalisere årsagen til patientens klage. Denne test udføres ved, at patientens tommelfinger holdes godt fast med lægens højre hånd, og basen af patientens tommelfinger holdes fast mellem lægens venstre tommel- og pegefinger. Hvis testen er positiv, vil passiv circumduction af tommelfingeren under påført aksial kompression give smerter, krepitation og subluksation i karpometakarpalleddet. Reduceret bevægelse, reduceret styrke i pincetgreb og reduceret gribestyrke Radiografisk evidens for artrotiske forandringer i trapeziometakarpal-, trapezioscaphoid-, trapeziotrapezoid- og trapezium/2. metakarpalled, enkeltvis eller i kombination Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led i tommelfingeren eller svanehalsdeformitet KONTRA Alvorlig luksation, resorption eller involvering af tilstødende karpalknogler 12

13 G. SWANSON SENESPACER Swanson senespacer er en midlertidig passiv spacer, der anvendes til at lette rekonstruktion i to trin af fleksor- og ekstensorsener i hånden. Rekonstruktion af fleksor- og ekstensorsener i fingre, tommel og håndled Arrede eller adhærente sener efter traume eller mislykket primær reparation Fravær af vagina tendinis Arret eller adhærent ikke-funktionel trochlea tendinis Seneruptur H. SWANSON KNOGLEPROP (CEMENTSPÆRRE) Swanson knogleprop er en fleksibel prop af silikoneelastomer, der er designet til at passe tæt ind i marvkanalen for at forhindre migration af knoglecement af methylmethacrylat. Den kan anvendes ved total artroplastik af hofte-, knæ-, skulder- eller albueled, som kræver fiksation af et intramedullært skaft med methylmethacrylatcement. Alle former for total artroplastik som kræver fiksation af et intramedullært skaft med methylmethacrylatcement. I. SWANSON INCISIONSDRÆN Swanson incisionsdræn er et tyndt, fladt, fleksibelt dræn af silikoneelastomer, der er designet til postoperativ drænage af blod og væske fra incisioner fra f.eks. artroplastik af de små led i øvre og nedre ekstremiteter. Drænage af mindre incisioner, som ikke kræver sugedræn, eller som supplement til sugedræn ved mellemstore incisioner. Drænet kan være nyttigt i tilfælde, hvor det er vigtigt at reducere ardannelse og vævsreaktion, som f.eks. ved hånd- og fodkirurgi eller plastikkirurgi. FORHOLDSREGLER Selvom lægerne kan anvende forskellige teknikker til anlæggelse af Swanson incisionsdræn, skal disse vigtige punkter overholdes: Efter anlæggelse må drænet ikke rynkes eller drejes, så der kan dannes en udløbsvej til væskedrænage. Når drænet er taget ud af emballagen, skal det lægges direkte ned i sterilt saltvand. Den første forbinding skal være fugtig, så den fungerer som gaze og trækker væske ud af såret. Drænet skal håndteres med afrundede instrumenter for at undgå, at overfladen beskadiges eller kontamineres med fremmedlegemer. Skyl drænet grundigt med sterilt saltvand inden anlæggelse. 13

14 Swanson hammertå (Weil Design) implantat er designet af Lowell Scott Weil, D.P.M., F.A.C.F.S., Chicago, Illinois, USA Alle andre Swanson implantater er designet af Alfred B. Swanson, M.D., F.A.C.S., Grand Rapids, Michigan, USA Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc. 14

150851-0. Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

150851-0. Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). VALOR TM SØMSYSTEM TIL ANKELFUSION 150851-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0 DA ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0

SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0 DA SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

144880-0. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

144880-0. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE PEEK-OPTIMA SUTURANKERSYSTEM 144880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Læs mere

M C 0086* BIOFOAM Bone Wedge Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da)

M C 0086* BIOFOAM Bone Wedge Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) BIOFOAM Bone Wedge 135765-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0

Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0 Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0

SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0 DA SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE

DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE DA M C 0086* Wright Medical Technology, Inc. 1023 Cherry Road Memphis, TN 38117 U.S.A. DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE 150857-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de)

Læs mere

BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0

BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0 BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

EVOLVE EPS ORTHOLOC

EVOLVE EPS ORTHOLOC EVOLVE EPS ORTHOLOC 150858-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 M C 0086* FRAKTURFIKSATION 138025-4. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da)

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 M C 0086* FRAKTURFIKSATION 138025-4. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) FRAKTURFIKSATION 138025-4 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0

EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0 EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

TOTAL SKULDER-SYSTEM

TOTAL SKULDER-SYSTEM TOTAL SKULDER-SYSTEM 150813-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

GRAVITY SYNCHFIX

GRAVITY SYNCHFIX DA M GRAVITY SYNCHFIX 153516-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk) Besøg vores websted

Læs mere

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger.

Læs mere

GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0

GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0 DA GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

ORTHOLOC KNOGLESKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC KNOGLESKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC KNOGLESKRUER 150862-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* Wright

Læs mere

BIOFOAM KNOGLEKILE

BIOFOAM KNOGLEKILE DA BIOFOAM KNOGLEKILE 150837-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

M C 0086* MICA SKRUER

M C 0086* MICA SKRUER DA MICA SKRUER 152580-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg

Læs mere

HV-SKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HV-SKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HV-SKRUER 153421-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Besøg vores websted på www.wright.com for yderligere sprog. Klik derefter på valgmuligheden Prescribing Information (Ordineringsinformation).

Læs mere

ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH)

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) DA IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) 152382-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

EVOLVE TRIAD SYSTEM

EVOLVE TRIAD SYSTEM DA Dansk (da) EVOLVE TRIAD SYSTEM 150872-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1

DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1 DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL

ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL DA ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL 152914-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM 142058-3 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM

PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM 150859-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch)

Læs mere

DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0

DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0 DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch)

Læs mere

TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2

TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2 TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (dk) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på knappen Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PRO-DENSE knoglegraftserstatning 133486-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER

OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER DA M OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER 150832-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM 150853-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA

CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA DA CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA 129257-9 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM 150866-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

KNÆSYSTEMER 1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

KNÆSYSTEMER 1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA KNÆSYSTEMER 1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.ortho.microport.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger)

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM 144939-4 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 DA BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ

PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ 151676-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

TOTAL ALBUE-SYSTEM

TOTAL ALBUE-SYSTEM TOTAL ALBUE-SYSTEM 115298-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg

Læs mere

KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

PHALINX HAMMERTÅSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PHALINX HAMMERTÅSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PHALINX HAMMERTÅSYSTEM 151676-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk) Ελληνικά (el)

Læs mere

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: BOR 137182-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret af:

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside ortho.microport.com Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information

Læs mere

INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM 151678-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0 Dansk (dk) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing Information Forskriftsoplysninger.

Læs mere

TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1

TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1 DA TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM

SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM DA SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM 151660-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk)

Læs mere

M C 0086* OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

M C 0086* OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it)

Læs mere

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Brugervejledning Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469 AUTOKLAVERBART Delnummer FSE-058-DA-1.0 Udgivet

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Rhizartrose Slidgigt i tommelfingerens rodled Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag Trapezium er én ud af otte carpalknogler (håndledsknogler).

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Patientinformation. om øjenproteser af glas

Patientinformation. om øjenproteser af glas Dansk SIDEN 1860 F. AD. MÜLLER SÖHNE Specialist i øjenproteser Patientinformation om øjenproteser af glas Kære patient At det er nødvendigt at få bortopereret et øje kan være en rystende oplevelse og svært

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge.

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge. D ON-Q* smertelindringssystem Patientvejledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighedskontrolenhed Klemme Filter Fastgøres Til Kateter Slange B ONDEMAND * Bolusknap Flow Regulator C Fast Flowhastighed

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

HOFTESYSTEM 150803-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HOFTESYSTEM 150803-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HOFTESYSTEM 150803-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg vort

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 3 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 3 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

RePneu spiralsystem Brugsanvisning

RePneu spiralsystem Brugsanvisning RePneu spiralsystem Brugsanvisning 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Tlf. (+49) 6442.962073 Fax (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View,

Læs mere

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær Rheumafoden RA er en progredierende og led-destruerende lidelse, hvor de involverede led gradvist deformeres og stivner. Smerter, mens det sker og svær stivhed når det er sket. Epidemiologi Epidemiologi

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere