STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:"

Transkript

1 DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger). Yderligere oplysninger og oversættelser fås ved henvendelse til fabrikanten eller en lokal leverandør. M C 0086* P Wright Medical Technology, Inc Wright Medical EMEA 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam USA Holland * CE-mærket for overensstemmelse anvendes pr. katalognummer og ses på den ydre etiket, hvis relevant. April 2012

2 Bemærkning til kirurgen VIGTIGE LÆGELIGE OPLYSNINGER WRIGHT MEDICAL STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING ( ) INDHOLD: I. GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER A. VALG AF PATIENT B. MULIGE KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER C. FORHOLDSREGLER D. HÅNDTERING OG STERILISERING E. OPBEVARING II. SPECIFIKKE PRODUKTOPLYSNINGER De specifikke produkter, der beskrives herunder, fås muligvis ikke i alle lande/territorier. Kontakt Wright Medical Technology for at finde ud af om produktet er til rådighed A. DARCO LÅSEPLADESYSTEM TIL KNOGLER B. DARCO 3,2 MM HOVEDLØS SKRUE C. DARCO 4,3 MM HOVEDLØS SKRUE D. DARCO 7,0 MM HOVEDLØS SKRUE E. DART-FIRE SMÅ SKRUER 2

3 DEFINITIONER Der kan være symboler og forkortelser på pakkens etiketter. Følgende tabel giver en definition af disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner af symboler og forkortelser Symbol g h D Y i H l Definition Batchkode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se medfølgende dokumentation Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsninger 3

4 p N M P I K J Opbevares tørt Holdes væk fra sollys Fremstillingsdato Fabrikant Autoriseret EU-repræsentant i De Europæiske Fællesskaber Steriliseret med ætylenoxid Steriliseret med stråling Steriliseret med gasplasma Steriliseret ved brug af aseptiske behandlingsteknikker Må ikke anvendes, hvis pakken er revnet eller beskadiget Kun på recept 4

5 Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobaltkromlegering Rustfrit stål Polyætylen med ultrahøj molekylvægt I. GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER Med udviklingen af kirurgisk fusionshardware har kirurgen fået mulighed for at rette deformiteter og mindske smerter for mange patienter. Selvom de anvendte implantater i store træk opnår disse mål, er det vigtigt at erkende, at de er fremstillet af metal, og ingen implantater kan efter fusionen forventes at modstå aktivitetsniveauer og belastninger som en normal, sund knogle. Kirurgen skal evaluere hver enkelt situation baseret på patientens kliniske symptomer, før der træffes en beslutning vedrørende valg af implantat. Kirurger skal være bekendt med relevante operationsteknikker og brugsanvisninger for hvert produkt. Denne indlægsseddel og pakkens etiket indeholder advarsler og forholdsregler for hver operation. Desuden bør operationsteknikken gennemgås med henblik på detaljerede oplysninger om valg af implantat, relevante produktdetaljer, foreslåede operationsanvisninger og/eller brug af enheden. Kirurgen bør kontakte Wright vedrørende anbefalede, produktspecifikke teknikker. Ved anvendelse af fusionsimplantater skal kirurgen være opmærksom på følgende: Korrekt valg og størrelse af implantaterne er yderst vigtigt. Valg af en korrekt størrelse, form og design af disse implantater øger muligheden for et vellykket resultat. Implantaterne kræver en omhyggelig placering og passende støtte fra omgivende knogle. 5

6 Når der vælges patienter til operationen, kan følgende faktorer være af afgørende betydning for en vellykket behandling: 1. Patientens erhverv eller aktiviteter. Hvis patientens erhverv eller aktivitet omfatter betydelige løft eller stor belastning af musklerne, kan den resulterede kraft forårsage svigt af fikseringen, enheden eller begge. Implantatet vil ikke give patienten samme funktionsniveau som en normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger. 2. Senilitet, sindssyge og alkoholisme. Disse tilstande, samt flere andre, kan medføre, at patienten ignorerer de nødvendige begrænsninger og forholdsregler for brug af implantatet, hvilket kan føre til defekter og andre komplikationer. 3. Følsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der er mistanke om overfølsomhed over for materialer, skal der udføres passende tests før valg af materialer og implantation. A. VALG AF PATIENT Brug af kirurgisk fusionsudstyr kræver overvejelser af følgende generelle indikationer: Patienten skal være i god fysisk form God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et fungerende muskel/senesystem Tilstrækkelig knogle til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ terapi Patient, der samarbejder Se afsnit II vedrørende specifikke produktoplysninger. 6

7 B. MULIGE KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer. Risici og komplikationer ved disse implantater inkluderer: Infektion eller smertefuld, hævet og inflammeret implantatsted Brud på implantatet Løsning eller forskydning af implantatet, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller -overproduktion Allergiske reaktioner over for implantatmateriale Uheldige histologiske resultater, der kan involvere makrofager og/eller fibroblaster Kroppen kan reagere på migration af partikelmateriale Emboli Se afsnit II vedrørende specifikke produktoplysninger. C. FORHOLDSREGLER Overholdelse af brugsanvisningerne i produktlitteraturen kan mindske risikoen for komplikationer og bivirkninger ved ethvert implantat. Enhver kirurg, der bruger implantater, har ansvaret for at tage hver patients kliniske og medicinske status i betragtning og være vidende om alle aspekter af implantationen samt om de komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved implantationen lever måske ikke op til patientens forventninger eller kan blive mindre med tiden, så revisionskirurgi bliver nødvendig, enten ved at der foretages en udskiftning af implantatet eller ved anvendelse af alternative procedurer. Revisionskirurgi er almindelig ved implantater. Patientens mentale tilstand skal også tages i betragtning. Vilje og/eller evne til at følge de postoperative anvisninger kan påvirke operationens udfald. Kirurger skal vægte disse overvejelser for at opnå det bedste resultat for hver enkelt patient. HVIS OVERDREVEN BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ DER IKKE ANVENDES IMPLANTATER. 7

8 Hovedformålet med implantation af dette implantat er knoglefusion. Unormal eller overdreven kraft kan medføre forsinket sammenvækst, manglende sammenvækst eller at implantatet svigter. Unormal belastning og deraf følgende slid kan forårsages af: Ikke korrigeret stabilitet Forkert implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddele Forkert placeret implantat Overdreven bevægelse Ikke korrigeret eller tilbagevendende deformation Patientmisbrug eller - overaktivitet En korrekt fiksering under operationen er afgørende for procedurens succes. Der skal være nok knogle til at understøtte implantatet. Forebyggende foranstaltninger for at mindske risikoen for komplikationer: Følg nedenstående anvisninger og kontraindikationer Afklar tidligere sygdomme Stabiliser deformationer, der kan forårsage kollaps Eksisterende cyster kan fyldes med knoglegraft Anvend et implantat af en passende størrelse Undgå fejlbehæftede implantatoverflader, og undgå at bøje for meget for at mindske risikoen for tidlig materialetræthed. Hvis der opstår komplikationer, kan mulige korrigerende procedurer omfatte: Fjernelse af implantatet Knoglegraftning af cyster Udskiftning af implantatet 8

9 Med tiden kan metalimplantater løsne sig, revne eller forårsage smerter, efter at knoglefrakturen eller osteotomien er helet. Fjernelse af metalimplantater er kirurgens beslutning, og den valgte procedures egnethed er baseret på kirurgens personlige, medicinske uddannelse og erfaring. Det er yderst vigtigt, at kirurgen sørger for passende postoperativ pleje og beskyttelse. Anbefalinger vedrørende fragmenter 1. Brug medicinske enheder i overensstemmelse med anvisningerne på deres etiketter og fabrikantens brugsanvisninger, specielt under implantation og eksplantation. 2. Kontrollér enhederne før brug for skader opstået under transport eller opbevaring eller andre defekter, der kan øge muligheden for fragmentering under proceduren. 3. Kontrollér enhederne, umiddelbart efter at de er fjernet fra patienten, for tegn på brud eller fragmentering. 4. Hvis enheden er beskadiget, opbevares den for at hjælpe fabrikantens analyse af begivenheden. 5. Hvis det er muligt, skal risici og fordele ved at fjerne kontra efterlade fragmenter i patienten omhyggeligt overvejes og diskuteres med denne. 6. Rådfør patienten vedrørende arten af fragmenter og sikkerhed forbundet med at efterlade dem, heriblandt gives følgende oplysninger: a. Fragmentets materialekomposition (hvis kendt). b. Fragmentets størrelse (hvis kendt). c. Fragmentets placering. d. Mulige mekanismer for opståen af skader som for eksempel migration eller infektion. e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som for eksempel MR-undersøgelser, hvis der er tale om metalliske fragmenter. Dette kan medvirke til at reducere risikoen for alvorlige skader, der skyldes fragmentet. 9

10 De kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præ- og postoperativ pleje, implantatet, patientes patologi og daglige aktivitet. Det er vigtigt, at kirurgen opnår patientens samtykke og diskuterer mulige komplikationer med hver enkelt patient før operationen. Denne diskussion kan inkludere en gennemgang af alternative procedurer, der ikke kræver implantation, som for eksempel rekonstruktion af bløddele eller artrodese. Angående MR-miljøer Enhederne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-miljø. Enhederne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke testet for varme og migrering i et MR-miljø. Se afsnit II vedrørende mere specifikke produktoplysninger. D. HÅNDTERING OG STERILISERING IMPLANTATER Implantaterne, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller ikke-sterile, hvilket er angivet på produktetiketten. Implantater, der leveres i instrumentbakker, leveres ikke-sterile. Implantater i steril emballage skal kontrolleres, for at sikre at emballagen ikke er beskadiget eller åbnet. Hvis den inderste pakkes integritet er kompromitteret, kontaktes fabrikanten vedrørende yderligere anvisninger. Implantaternes emballage skal åbnes med en aseptisk teknik til brug ved operationer, og kun når det er sikret, at implantatet er den rigtige størrelse. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig gensteriliseres, efter at det har været i kontakt med kropsvæv eller -væsker. Enheder, der er mærket med Kun til engangsbrug, må aldrig genanvendes. Genanvendelse af disse enheder kan medføre alvorlige skader på patienten. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse enheder inkluderer, men er ikke begrænsede til: signifikant nedsat ydelse, krydsinfektion og kontaminering. Implantater, der leveres ikke-sterile, skal behandles i overensstemmelse med de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). 10

11 INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (samt ikke-sterile implantater) kan rengøres og steriliseres i overensstemmelse med følgende parametre: Rengøring 1. Skil alle komponenter ad i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne større urenheder. 3. Læg i blød i en opløsning med et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med enzymopløsningen ved hjælp af en sprøjte. 5. Skyl med koldt vand fra hanen i mindst et minut. Brug en sprøjte til at skylle alle snævre lumen gentagne gange. 6. Læg i blød i 5 minutter i en opløsning med et rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med rengøringsopløsningen ved hjælp af en sprøjte. 8. Skyl grundigt /skyl med deioniseret/omvendt osmosevand (RO/DI). 9. Behandl med ultralyd i mindst 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 10. Skyl grundigt /skyl med RO/DI-vand. 11. Aftør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 12. Kontrollér visuelt, at enheden er ren. Alle synlige indre og ydre overflader skal efterses. Om nødvendig rengøres enheden igen, indtil den er synligt ren. 11

12 Bemærk: Børster (som for eksempel piberensere) kan bruges til at rense de fleste lumen, dog anbefales det, at der anvendes en sprøjte til at skylles snævre lumen med en diameter lig med eller under 0,104 mm. Sterilisering Anbefalede mindstekrav til dampsterilisering af genbrugelige Wright-instrumenter: 1. Dobbeltindpak komponenten i en CSR-indpakning eller lignende ikke-vævet indpakningsmateriale. 2. Autoklaver i overensstemmelse med følgende parametre: Dampsterilisering Cyklustype Parameter Minimum indstillingspunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C 132 C Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter 3. Efter steriliseringen fjernes komponenten fra indpakningen ved hjælp af en steril teknik med talkumfri handsker. Sørg for, at implantaterne har rumtemperatur inden implantationen. Undgå kontakt med hårde genstande, der kan forårsage skader. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79, tabel 5, og de er udviklet og testet med specialudstyr. På grund af variationer i omgivelser og udstyr skal det bevises, at disse anbefalinger giver sterilitet i de omgivelser, enhederne anvendes i. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr skal steriliseringsprocessens effektivitet bevises. Se yderligere oplysninger i Wrights Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af instrumenter fra Wright Medical.). E. OPBEVARING Alle implantater skal opbevares i et rent, tørt miljø og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. 12

13 II. SPECIFIKKE PRODUKTOPLYSNINGER De specifikke produkter, der beskrives herunder, fås muligvis ikke i alle lande/territorier. Kontakt Wright Medical Technology for at finde ud af om produktet er til rådighed A. DARCO LÅSEPLADESYSTEM TIL KNOGLER BESKRIVELSE DARCO -låsepladesystem til knogler er fremstillet med rombeformede (parallelogram) plader af biokompatibelt titan. Pladerne bruger enten 2,7 mm eller 3,5 mm skruer, der krydser hinanden i par. Pladernes borehuller er indrettet, så skruerne ikke rører hinanden. Pladerne har forskellige krumninger, materialestyrker, længder, antal af huller samt forskellige grader og brobredder. INDIKATIONER DARCO -låsepladesystem til knogler er beregnet til brug til stabilisering af friske frakturer, revisionsprocedurer, fusion af led samt rekonstruktion af små knogler i fødder, ankler og tæer. Systemet kan benyttes til både voksne og pædiatriske patienter. Dette implantat må kun anvendes sammen med et DARCO -plade- og skruesystem. Det er ikke tilladt at kombinere det med andre implantater eller instrumenter. B. DARCO 3,2 MM HOVEDLØS SKRUE BESKRIVELSE DARCO 3,2 mm hovedløs skrue er en selvborende, selvskruende og selvundersænkende 3,2 mm sekskantet, hul skrue med en omvendt skærespidsder er designed ind i gevindmønsteret. Den er hul, så der kan bruges en boreguide til præcis placering, mens den glatte del mellem gevindene muliggør kompression af knoglernes overflader og fremmer heling. Skruerne er fremstillet af Ti 6-Al 4-V biokompatibel titanlegering og belagt med en anodiseret overflade. 13

14 INDIKATIONER Indikationerne for DARCO 3,2 mm hovedløse skruer er de samme som for de kompressionsskruer, der findes på markedet på nuværende tidspunkt. Den primære indikation er fiksering og stabilisering af frakturer og manglende samling af små knogler samt artrodese af små knogler, og den inkluderer, men er ikke begrænset til intraartikulære frakturer af tarsus, metatarsus, karpaler og metakarpaler, bunioektomier og osterotomier samt artrodese af små led (f.eks. tåleddene). C. DARCO 4,3 MM HOVEDLØS SKRUE BESKRIVELSE DARCO 4.3 mm hovedløse skrue fås i forskellige diametre og længder. Den fås med lange eller korte gevind og både de distale og de proksimale gevind er selvborende og selvskruende. Alle skruer er fremstillet af titan. INDIKATIONER DARCO 4,3 mm hovedløs skrue er beregnet til fiksering af knoglefrakturer og til knoglerekonstruktion. Eksempler omfatter: Mono- eller bikortikale osteotomier i fødder og hænder Disale eller proksimale metatarsale og metakarpale osteotomier Weil osteotomi Fusion af første metatarsofalangealled og interfalangealled Fiksering af osteotomier ved Hallux valgus-behandlinger (f.eks. Scarf og Chevron osv.) Osteotomier af Akin-typen Artrodese i første metatarsale-cuneiforme led til repositionering og stabilisering af metatarsus varus primus. Calcaneus/cuboid-artrodese Talus/navicularis-artrodese 14

15 D. DARCO 7 MM HOVEDLØS SKRUE BESKRIVELSE DARCO 7,0 mm hovedløs skrue er en selvborende skrue, der fås i forskellige længder med gevind i forskellige længder. Der fås spændskiver til skrå og lige skrueplacering. Alle skruer og spændskiver er fremstillet af titan. INDIKATIONER DARCO 7 mm hovedløs skrue er beregnet til fiksering af knoglefrakturer og til knoglerekonstruktion. Eksempler omfatter: Fiksering af knoglefragmenter i frakturer af lange knogler og små knogler Håndtering af frakturer i fødder og hænder Artrodeseoperationer i hænder, fødder eller ankler Mono- eller bikortikale osteotomier i fødder og hænder eller i lange knogler Bagfodsartrodese E. DART-FIRE SMÅ SKRUER BESKRIVELSE DART-FIRE -kompressionsskruer er hule skruer, der fås i forskellige længder og med forskellige diametre. Skruerne findes både med og uden skruehoved, og alle skruer er fremstillet af titanlegering. INDIKATIONER DART-FIRE -kompressionsskruer er beregnet til brug ved knoglerekonstruktion, osteotomi, artrodese, ledfusion, frakturreparation og frakturfiksering af knogler, der passer til enhedens størrelse. Skruerne er kun til engangsbrug. Varemærker og registrerede varemærker er ejet af eller licenseret til Wright Medical Technology, Inc. 15

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED 129592-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA MERLIN CLA System Brugervejledning til Kondenserlinse-samling Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA 2 Indledning Det er med glæde at Volk Optical Inc., lederen inden for asfærisk

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater.

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Indhold 1 Introduktion 2 Brystets anatomi 3 Indførings- og placeringsmuligheder 5 Typer af bryst implantater 10 Din operation

Læs mere

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: This manual must be kept with this product. CAREGIVER: Before using this product, read these instructions and save for future

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere