ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:"

Transkript

1 Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger). Yderligere oplysninger og oversættelser fås ved henvendelse til fabrikanten eller en lokal leverandør. M C 0086* Wright Medical Technology, Inc 1023 Cherry Road Memphis, TN USA P Wright Medical UK Ltd. 3rd Avenue Letchworth Hertfordshire, SG6 2JF UK * CE-mærket for overensstemmelse anvendes pr. katalognummer og ses på den ydre etiket, hvis relevant. Oktober 2013 Trykt i USA.

2 INDHOLD: I. GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER A. VALG AF PATIENT B. MULIGE KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER C. FORHOLDSREGLER D. HÅNDTERING OG STERILISERING E. OPBEVARING Bemærkning til kirurgen VIGTIGE LÆGELIGE OPLYSNINGER WRIGHT MEDICAL ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION ( ) DA II. SPECIFIKKE PRODUKTOPLYSNINGER F. ORTHOLOC 3Di-HALLUXSYSTEM

3 DEFINITIONER Der kan være symboler og forkortelser på pakkens etiketter. Følgende tabel giver en definition af disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner af symboler og forkortelser Symbol g h D Y i H l Definition Batchkode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se medfølgende dokumentation Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsninger

4 p N M P I K J Opbevares tørt Holdes væk fra sollys Fremstillingsdato Fabrikant Autoriseret EU-repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ætylenoxid Steriliseret med stråling Steriliseret med gasplasma Steriliseret med brug af aseptiske behandlingsteknikker Kun på recept Må ikke anvendes, hvis pakken er revnet eller beskadiget

5 Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titanium Titanlegering Kobaltkromlegering Rustfrit stål Polyætylen med ultrahøj molekylvægt I. GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER Med udviklingen af kirurgisk fusionshardware har kirurgen fået mulighed for at rette deformiteter og mindske smerter for mange patienter. Selvom de anvendte implantater i store træk opnår disse mål, er det vigtigt at erkende, at de er fremstillet af metal, og ingen implantater kan efter fusionen forventes at modstå aktivitetsniveauer og belastninger som en normal, sund knogle. Hver patient skal evalueres af kirurgen for at bestemme forholdet mellem risici og fordele. Ved anvendelse af fusionsimplantater skal kirurgen være opmærksom på følgende: Korrekt valg og størrelse af implantaterne er yderst vigtigt. Valg af en korrekt størrelse, form og design af disse implantater øger muligheden for et vellykket resultat. Implantaterne kræver en omhyggelig placering og passende støtte fra omgivende knogle. Når der vælges patienter til operationen, kan følgende faktorer være af afgørende betydning for en vellykket behandling: 1. Patientens erhverv eller aktiviteter. Hvis patientens erhverv eller aktivitet omfatter betydelige løft eller stor belastning af musklerne, kan den resulterede kraft forårsage svigt af fikseringen, enheden eller begge. Implantatet vil ikke give patienten samme funktionsniveau som en normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger.

6 2. Senilitet, sindssyge og alkoholisme. Disse tilstande, samt flere andre, kan medføre, at patienten ignorerer de nødvendige begrænsninger og forholdsregler for brug af implantatet, hvilket kan føre til defekter og andre komplikationer. 3. Følsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der er mistanke om overfølsomhed over for materialer, skal der udføres passende tests før valg af materialer og implantation. A. VALG AF PATIENT Brug af kirurgisk fusionsudstyr kræver overvejelser af følgende generelle indikationer: Patienten skal være i god fysisk form God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et fungerende muskel/senesystem Tilstrækkelig knogle til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ terapi Patient, der samarbejder Se afsnit II vedrørende specifikke produktoplysninger. B. MULIGE KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer. Risici og komplikationer ved disse implantater inkluderer: Infektion eller smertefuld, hævet og inflammeret implantatsted Brud på implantatet Løsning eller forskydning af implantatet, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller -overproduktion Allergiske reaktioner over for implantatmateriale Uheldige histologiske resultater, der kan involverer makrofager og/eller fibroblaster Kroppen kan reagere på migration af partikelmateriale

7 Embolisme Se afsnit II vedrørende specifikke produktoplysninger. C. FORHOLDSREGLER Overholdelse af brugsanvisningerne i produktlitteraturen kan mindske risikoen for komplikationer og bivirkninger ved ethvert implantat. Enhver kirurg, der bruger implantater, har ansvaret for at tage hver patients kliniske og medicinske status i betragtning og være vidende om alle aspekter af implantationen samt om de komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved implantationen lever måske ikke op til patientens forventninger eller kan forværres med tiden, så revisionskirurgi bliver nødvendig, enten ved at der foretages en udskiftning af implantatet eller ved anvendelse af alternative procedurer. Revisionskirurgi er almindelig ved implantater. Patientens mentale tilstand skal også tages i betragtning. Vilje og/eller evne til at følge de postoperative anvisninger kan påvirke operationens udfald. Kirurger skal vægte disse overvejelser for at opnå det bedste resultat for hver enkelt patient. HVIS OVERDREVEN BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ DER IKKE ANVENDES IMPLANTATER. Hovedformålet med implantation af dette implantat er knoglefusion. Unormal eller overdreven kraft kan medføre forsinket sammenvækst, manglende sammenvækst eller fejl i implantatet. Unormal belastningskraft og medførende slid kan forårsages af: Forkert stabilitet Forkert implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddele Forkert placeret implantat Overdreven bevægelse Ikke korrigeret eller tilbagevendende deformation Patientmisbrug eller - overaktivitet En korrekt fiksering under operationen er afgørende for procedurens succes. Det skal være nok knogle til at understøtte implantatet.

8 Forebyggende foranstaltninger for at mindske risikoen for komplikationer: Følg ovenstående anvisninger og kontraindikationer Afklar tidligere sygdomme Stabiliser deformationer, der kan forårsage kollaps Eksisterende cyster kan fyldes med knoglegraft Anvend et implantat af en passende størrelse Undgå fejlbehæftede implantatoverflader for at mindske risikoen for tidlig materialetræthed. Hvis der opstår komplikationer, kan mulige korrigerende procedurer omfatte: Fjernelse af implantatet Knoglegraftning af cyster Udskiftning af implantatet Med tiden kan metalimplantater løsne sig, revne eller forårsage smerter, efter at knoglefrakturen eller osteotomien er helet. Fjernelse af metalimplantater er kirurgens beslutning, og den valgte procedures egnethed er baseret på kirurgens personlige, medicinske træning og erfaring. Det er yderst vigtigt, at kirurgen sørger for passende postoperativ pleje og beskyttelse. Anbefalinger vedrørende fragmenter 1. Brug medicinske enheder i overensstemmelse med anvisningerne på deres etiketter og fabrikantens brugsanvisninger, specielt under implantation og eksplantation. 2. Kontrollér enhederne før brug for skader opstået under transport eller opbevaring eller andre defekter, der kan øge muligheden for fragmentering under proceduren. 3. Kontrollér enhederne, umiddelbart efter at de er fjernet fra patienten, for tegn på brud eller fragmentering. 4. Hvis enheden er beskadiget, opbevares den for at hjælpe fabrikantens analyse af begivenheden. 5. Hvis det er muligt, skal risici og fordele ved at fjerne kontra efterlade fragmenter i patienten omhyggeligt overvejes og diskuteres med denne.

9 6. Rådfør patienten vedrørende arten af fragmenter og sikkerhed forbundet med at efterlade dem, heriblandt gives følgende oplysninger: a. Fragmentets materialekomposition (hvis kendt). b. Fragmentets størrelse (hvis kendt). c. Fragmentets placering. d. Mulige mekanismer for opståen af skader som for eksempel migration eller infektion. e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som for eksempel MR-undersøgelser, hvis der er tale om metalliske fragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for alvorlige skader, der skyldes fragmentet. De kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præ- og postoperativ pleje, implantatet, patientes patologi og daglige aktivitet. Det er vigtigt, at kirurgen opnår patientens samtykke og diskuterer mulige komplikationer med hver enkelt patient før operationen. Denne diskussion kan inkludere en gennemgang af alternative procedurer, der ikke kræver implantation, som for eksempel rekonstruktion af bløddele eller artrodese. Angående MR-miljøer Enhederne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-miljø. Enhederne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke testet for varme og migrering i et MR-miljø. Se afsnit II vedrørende specifikke produktoplysninger.

10 D. HÅNDTERING OG STERILISERING IMPLANTATER Implantaterne i dette system leveres enten sterile eller ikke-sterile. Det enkelte produkts etiket vil angive, hvorvidt produktet er eller ikke er pakket sterilt. Implantater, der leveres i instrumentbakker, leveres ikke-sterile. Implantater i steril emballage skal kontrolleres, for at sikre at emballagen ikke er beskadiget eller åbnet. Implantaternes emballage skal åbnes med en aseptisk teknik til brug ved operationer, og de må kun åbnes, når det er sikret, at implantatet er den rigtige størrelse. Et implantat må aldrig gensteriliseres, efter at det har været i kontakt med kropsvæv eller -væsker. Enheder, der er mærket med Kun til engangsbrug, må aldrig genanvendes. Genanvendelse af disse enheder kan medføre alvorlige skader på patienten. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse enheder inkluderer, men er ikke begrænsede til: signifikant nedsat ydelse, krydsinfektion og kontaminering. Implantater, der leveres ikke-sterile, skal behandles i overensstemmelse med de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (samt ikke-sterile implantater) kan rengøres og steriliseres i overensstemmelse med følgende parametre: Rengøring 1. Skil enheden ad i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne større urenheder. 3. Læg i blød i en opløsning med et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med enzymopløsningen ved hjælp af en sprøjte. 5. Skyl med koldt vand fra hanen i mindst et minut. Brug en sprøjte til at skylle alle snævre lumen gentagne gange.

11 6. Læg i blød i 5 minutter i en opløsning med et rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller piberenser. Skyl snævre lumen gentagne gange med rengøringsopløsningen ved hjælp af en sprøjte. 8. Skyl grundigt /skyl med deioniseret / revers osmose (RO/DI) vand. 9. Behandl med ultralyd i mindst 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel, der er tilberedt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 10. Skyl grundigt /skyl med RO/DI-vand. 11. Aftør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 12. Kontroller visuelt, at enheden er ren. Alle synlige indre og ydre overflader skal efterses. Om nødvendig rengøres enheden igen, indtil den er synligt ren. Bemærk: Børster (som for eksempel piberensere) kan bruges til at rense de fleste lumen, dog anbefales det, at der anvendes en sprøjte til at skylles snævre lumen med en diameter lig med eller under 1,041 mm. Sterilisering 1. Dobbeltindpak komponenten i en CSR-indpakning eller lignende ikke-vævet indpakningsmateriale. 2. Autoklaver i overensstemmelse med følgende parametre: Dampsterilisering Dampsterilisering Cyklustype Parameter Minimum indstillingspunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C 132 C Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter

12 II. 3. Efter steriliseringen fjernes komponenten fra indpakningen ved hjælp af en steril teknik med talkumfri handsker. Sørg for, at implantaterne har rumtemperatur inden implantationen. Undgå kontakt med hårde genstande, der kan forårsage skader. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79:2010 og A1:2010, tabel 5, række 1, og de er udviklet og testet med specialudstyr. På grund af variationer i omgivelser og udstyr skal det bevises, at disse anbefalinger giver sterilitet i de omgivelser, enhederne anvendes i. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr skal steriliseringsprocessens effektivitet bevises. Se yderligere oplysninger i Wrights Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af instrumenter fra Wright Medical.). E. OPBEVARING Alle implantater skal opbevares i et rent, tørt miljø og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. SPECIFIKKE PRODUKTOPLYSNINGER A. ORTHOLOC 3Di-HALLUXSYSTEM BESKRIVELSE Systemet indeholder plader af forskellige stiltyper, størrelser og muligheder, og de er alle formgivet til en specifik anatomi og beregnet til specifikke procedurer. Alle plader har huller til polyaksiale låseskruer og k-tråde, og nogle plader har ikke-låsende åbninger eller kompressionsåbninger. Pladerne er fremstillet af titanlegering i overensstemmelse med ASTM F136 eller ISO og passer til ORTHOLOC 3Di-låseskruer på 2,7 mm og 3,5 mm og ORTHOLOC knogleskruer på 2,7 mm og 3,5 mm. INDIKATIONER ORTHOLOC TM 3Di-halluxsystemet er beregnet til brug til stabilisering og fiksation af friske frakturer, revisionsprocedurer, fusion af led samt rekonstruktion af fod- og tåknogler. Specifikke eksempler: Osteotomi af første metatarsus ved korrektion af hallux valgus, herunder: Opening wedge osteotomi

13 Closing wedge osteotomi Crescentisk osteotomi Proksimal Chevron osteotomi Distal Chevron osteotomi (Austin) Fiksation af første metatarsalfraktur Artrodese af første tarsometatarsale led (Lapidus-fusion) Artrodese af det første MTP-led, herunder: Primær MTP-fusion pga. hallux ridgidus og/eller hallux valgus Revision af MTP-fusion Revision af mislykket første MTP-artroplastikimplantat KONTRAINDIKATIONER Ingen produktspecifikke kontraindikationer. Varemærker og registrerede varemærker er ejet af eller licenseret til Wright Medical Technology, Inc.

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater.

Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Brystforøgelse -muligheder og ofte stillede spørgsmål om brystimplantater. Indhold 1 Introduktion 2 Brystets anatomi 3 Indførings- og placeringsmuligheder 5 Typer af bryst implantater 10 Din operation

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Vejledning til kliniker

Vejledning til kliniker Vejledning til kliniker Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere