Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union"

Transkript

1 Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet Godkendelse af dommere Dommernes påklædning Dommernes udstyr Honorarer for dommere og udviklere Transportgodtgørelse Diæter Udbetaling af transportgodtgørelse og diæter Indberetning af kørsel / diæt, matchstraf & overtrædelser af TR Dommere og dommerpåsætning Retningslinjer for navnepåsatte dommere Sådan bliver du navnepåsat dommer Afbud Inhabilitet Retningslinjer for klubdommere Retningslinjer for klubpåsætninger og klubbernes dommerforpligtelser Dømselv-kampe og klubbernes dommerforpligtelser Kørselsgodtgørelse for klubdommere Fremmøde og udeblivelse til kampe Regelopdateringskurser Danske dommere til udlandet Udenlandske dommere til Danmark Karantæne Overtrædelse af dommerreglementet Godkendelse af reglementet

3 Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af dommere. For at blive godkendt som dommer af DaFU, skal man have gennemgået og bestået et af DaFU godkendt kursus(forløb). Dommere med udenlandsk certifikat kan dog godkendes af Dommerudvalget uden ekstra kursus/uddannelse. 2 Dommernes påklædning. Dommerne skal i alle kampe bære en af dommerudvalget godkendt dommerdragt. Godkendte dommerdragter omfatter alle mærker af dommertøj. Det er tilladt at bruge en anden farve dommertrøje end grå under forudsætning af, at dommerparret er ens, og den valgte farve tydeligt afviger fra begge holds trøjer. Bukser og knæstrømper skal være sorte. Såfremt DaFU stiller dommertøj til rådighed for dommere i bestemte rækker, har dommerne pligt til at anvende dette i kampe i den pågældende række. For de rækker, hvor DaFU ikke stiller dommertøj til rådighed, er det tilladt dommerne at have egne sponsorer på dommertøjet, så længe dette ikke strider mod DaFUs reklamereglement. DaFU stiller dommertøj til rådighed for dommere, der er fast indplaceret i ligarækken. Dette er dog kun gældende, så længe den pågældende dommer er aktiv i ligarækken. Hvis dommeren rykkes ud af rækken, stiller DaFU ikke længere dommertøj til rådighed for denne. Dommerne skal montere et dommeremblem på venstre bryst på dommertøjet. Emblemet udleveres, når en dommer uddannes. Efterfølgende kan emblemet bestilles via DaFU. 3 Dommernes udstyr. DaFUs dommere skal medbringe en dommerfløjte og et rødt kort som udstyr til hver kamp. Det er tilladt at anvende dommerfløjte i lille og medium størrelse fremstillet i plastic eller metal. 3

4 Nyuddannede dommere får udleveret fløjte og rødt kort ved endt dommeruddannelse. Efterfølgende skal dommerne selv rekvirere udstyret. 4 Honorarer for dommere og udviklere. Dommer-, udvikler- og stævnehonorarer for turnerings-, slutspils-, kvalifikationsspils- samt pokalkampe er fastsat jf. DaFUs Bøderegulativ og gebyrliste. Dommerhonoraret betales kontant af den arrangerende forening til dommerne inden kampstart. Udviklerhonoraret udbetales af DaFU én gang månedligt i forbindelse med udbetaling af transportgodtgørelse. 5 Transportgodtgørelse. Transportgodtgørelsen reguleres på DaFUs årsmøder og fremgår af DaFUs Bøderegulativ og gebyrliste. Herudover kan udgifter til eventuel broafgift eller færgetransport refunderes. For navnepåsatte dommere beregnes kilometerafstanden, som DaFU godtgør for, fra dommerens hjemmeadresse til spillestedets adresse og retur. For dommere som har fået tildelt kampe af deres klubber (klubdommere) kan der maksimalt godtgøres kørsel for afstanden mellem klubbens hjemmebaneadresse til spillestedets adresse og retur for én bil. Dommere skal arrangere samkørsel til påsatte kampe, således at der kun udbetales kørselsgodtgørelse til den ene dommer. Kan samkørsel ikke lade sig gøre, skal den ekstra udgift inden kampafviklingen godkendes af turneringsadministrationen før udbetalingen kan finde sted. En dommer, der fungerer i flere kampe på samme rejse, må ikke beregne sig transportgodtgørelse for samme strækning mere end én gang uden at have afholdt en sådan udgift. For rejse med offentlig transport udbetales godtgørelsen efter fremsendelse af bilag af de faktiske udgifter forbundet med rejsen. Til dommere, der er påsat til at dømme i samme kamp på den modsatte side af Storebælt eller Kattegat end deres hjemsteder, refunderes broafgift/færgebillet for én bil inkl. fører og meddommer. 4

5 Ved benyttelse af fly kan merudgifter i forbindelse med rejsen kun refunderes, såfremt forudgående accept af DaFUs administration er opnået i hvert enkelt tilfælde. Dommerudviklere er ikke pålagt samkørsel med dommere til påsatte kampe. Kørselstaksten for dommerudviklere er den samme, som kørselstaksten for navnepåsatte dommere i DaFU. 6 Diæter. Diæter reguleres på DaFUs årsmøder og fremgår af DaFUs Bøderegulativ og gebyrliste. Der udbetales kun diæter til navnepåsatte dommere og udviklere påsat af DaFU. DaFU udbetaler diæter for navnepåsatte dommere eller udviklere til fortæring ved deltagelse af kampe, stævner mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil rejseafstanden er mindre end 300 km. Disse diæter udbetales udokumenteret. For udbetaling af følgende diæter kræves det, at der fremsendes bilag til turneringsadministrationen: 1. Diæter for dommere eller udviklere til fortæring ved deltagelse i kampe, stævner mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil rejseafstanden er mellem km. 2. Diæter for dommere eller udviklere til fortæring ved deltagelse i kampe, stævner mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil rejseafstanden er mellem km. 3. Diæter for dommere eller udviklere til fortæring ved deltagelse i kampe, stævner mv. af minimum 5 timers varighed, hvortil rejseafstanden er over 400 km. Ved færgerejser mellem Jylland og Sjælland tillægges rejseafstanden tur/retur 120 km i forhold til diætregnskabet. Diættaksterne for alle ovennævnte diæter kan ses i DaFUs Bøderegulativ og gebyrliste 7 Udbetaling af transportgodtgørelse og diæter. Transportgodtgørelser og diæter udbetales af DaFU efter udmeldte udbetalingsfrister, som meldes ud for hver sæson i august måned. Udbetalingen sker under forudsætning af, at kontooplysninger er tilgængelige for DaFUs sekretariat. Honorar og kørsel udbetales efter gældende takster jf. DaFUs Bøderegulativ og Gebyrliste. 5

6 Hvis navnepåsatte dommere ikke har indtastet samkørsel korrekt i kluboffice jf. dommerregulativets 5, forbeholder turneringsadministrationen sig retten til at ændre i den indberettede kørsel, således at dommerne alene får en samlet kørsel svarende til én bil tur-retur. 8 Indberetning af kørsel / diæt, matchstraf & overtrædelser af Turneringsreglementet. Navnepåsatte dommere skal indberette kørsel, diæt, matchstrafsager M2 & M3 samt overtrædelse af TR i henhold til udmeldte retningslinjer, og dette gøres via det af DaFU udpeget turneringssystem. Klubpåsatte dommere skal efter hver kamp indsende en dommerrapport med angivelse af kørsel for én dommer, såfremt der skal udbetales kørselsgodtgørelse. Eventuelle indberetningsskemaer med matchstraf 2 & 3 eller overtrædelse af turneringsreglementet skal ligeledes indsendes til DaFUs sekretariat. Alle indberetninger skal være DaFUs sekretariat i hænde senest 3 dage efter kampafviklingen. I modsat fald bortfalder retten til diæt- og kørselsgodtgørelse. 9 Dommere og dommerpåsætning Kampene i Dansk Floorball Unions Danmarksturnering skal ledes af de af dommerpåsætteren påsatte dommere. I det omfang det er muligt, påsættes faste dommerpar. I øvrige tilfælde påsættes sammensatte par, og derefter påsættes foreninger. For ungdomskampe fra U15 og nedefter kan påsættes med 1 dommer. En dommer bør i almindelighed ikke fungere i mere end 120 spilleminutter den samme dag. En dommer, der skal lede en kamp i Ligaen, bør ikke tidligere på samme dag have udøvet nogen form for dommergerning. 9.1 Retningslinjer for navnepåsatte dommere I de følgende punkter beskrives væsentligste retningslinjer, som navnepåsatte dommere i DaFU er underlagt. 6

7 9.1.1 Sådan bliver du navnepåsat dommer For at blive navnepåsat dommer, skal man have bestået et Trin 1 dommerkursus eller et tilsvarende kursus. Når kurset er bestået, skal man kontakte DaFUs turneringsadministration, hvor man bl.a. får tildelt et dommernummer. Dommeren vil derefter blive oprettet i DaFUs system og få adgang til kluboffice, hvor dommeren skal markere sin tilgængelighed, melde afbud i en personlig kalender og indtaste sine bankoplysninger. Undlader man at melde afbud, vil det betyde, at dommeren er til rådighed og kan blive påsat kampe. Det er dommeren selv, der er ansvarlig for, at DaFU har opdaterede personoplysninger Afbud Man kan altid melde afbud til kampe. Sidste frist for afbud er 8 dage inden kampstart. Afbud kan kun ske ved telefonisk samtale med dommerpåsætteren i hverdage mellem kl Såfremt en dommer forsøger at melde afbud via mail eller telefonsvarerbesked, kan denne ikke være sikker på, at afbuddet er registreret hos turneringsadministrationen, hvorfor afbuddet er ugyldigt, indtil andet er bekræftet. Hvis en dommer melder afbud til påsatte kampe til turneringsadministrationen senere end 8 dage før kampafviklingen, vil de pågældende kampe som udgangspunkt blive tildelt den klub, for hvem dommerens kampe tæller, hvorefter det er klubbens ansvar at finde en afløser til kampene. Ved sygdom o.l. mindre end 48 timer før kampstart, skal dommeren selv kontakte den klub, for hvem dommerens kampe tæller. Klubben er herefter forpligtet til at finde en afløser for den pågældende dommer. Foruden ovenstående afbudsregler for dommere gælder desuden nedenstående jf. DaFUs turneringsreglement 4.20 vedrørende manglende dommere og afbud: Såfremt det påsatte dommerpar ikke er omklædt og parat til at dømme kampen senest 10 min. før kampstart og ikke har gjort arrangerende forening bekendt med senere ankomst, skal arrangerende forening forsøge at finde mindst én DaFU-uddannet dommer. Kan arrangerende forening ikke finde mindst én DaFU-uddannet dommer, aflyses kampen, og TUA fastsætter en ny kampdato. Såfremt der kun er en DaFU-uddannet dommer til stede, skal denne dømme kampen som ene-dommer, under forudsætning af dommeren indvilger heri. En for sent fremmødt dommer må kun indtræde i kampen, hvis kampen kun bliver dømt af én dommer, og begge holds ledere er enige heri. ( ) 7

8 For Ligaen herrer gælder endvidere, at holdene kan nægte at spille kampen, såfremt det ikke lykkes arrangerende forening, at skaffe to uddannede DaFU-dommere Inhabilitet Principperne om inhabilitet er gældende i Ligarækken (både for herrer og damer), 1. division herrer samt ved pokal- og finalekampe. En dommer er inhabil, hvis vedkommende selv er aktiv spiller på et hold, er leder/træner for et hold, er ansat eller bestyrelsesmedlem i en klub. Hvis en dommer selv er aktiv spiller på et hold, der er dækket af inhabilitetsprincippet, vil dommeren være inhabil i forhold til at dømme eget hold samt andre hold i samme pulje. Det samme gør sig gældende for en dommer, der er leder/træner af et hold. Hvis en dommer er ansat eller bestyrelsesmedlem i en klub, er vedkommende inhabil i forhold til at dømme den pågældende klubs kampe i de rækker, der er indbefattet af inhabilitetsprincippet. 9.2 Retningslinjer for klubdommere Som klubdommer tildeles man kampe af sin egen klubs dommeransvarlige. Retningslinjer for afbud til klubkampe bestemmes af klubberne selv, da klubberne også selv er forpligtede til at finde afløsere ved afbud Retningslinjer for klubpåsætninger og klubbernes dommerforpligtelser 2 gange årligt i henholdsvis september og december måned, tilsendes størstedelen af klubbernes påsætninger fra DaFUs dommerpåsætter til klubbernes dommeransvarlige. I løbet af sæsonen vil der blive påsat og tilsendt flere kampe i takt med, at turneringen skrider frem. Der vil som udgangspunkt minimum være et varsel på 7 dage ved tilsigelser fra DaFU. Dette varsel kan dog overskrides af turneringsadministrationen, såfremt påsætningen/tildelingen af kampen sker som resultat af et for sent indmeldt afbud fra en navnepåsat dommer med tilknytning til den pågældende klub (se 9.1.2). 8

9 Klubberne har selv ansvaret for at stille med DaFU-godkendte dommere, som skal dømme de kampe, der er tildelt. Såfremt der ikke stilles med DaFU-godkendte dommere, sanktioneres dette som udeblevet dommer jf. DaFUs turneringsreglement 1.12 Dommerforpligtelser. En klub kan ikke melde afbud til kamppåsætninger, de har modtaget fra DaFUs turneringsadministration. Klubberne skal som minimum stille med dommere til det samme antal kampe, som klubben har hjemmekampe. Kan en klub ikke løse en dommerforpligtelse med egne klubdommere, skal klubbens dommeransvarlige kontakte omkringliggende klubber og derigennem skaffe dommere Dømselv-kampe og klubbernes dommerforpligtelser Dommerpåsætningen vil som udgangspunkt være med navnepåsatte dommere, så vidt det overhovedet er muligt, og der påsættes så langt ned i rækkerne som muligt. Hvad angår faste dømselv-kampe, så skal klubberne som hovedregel selv stille med dommere til hjemmekampe i U15, U13 og U11-rækkerne. kan dog til tider påsætte dømselv-kampe med navnepåsatte dommere, hvorfor klubberne skal være opmærksomme på dette og selv holde øje med sine påsætninger/dommerforpligtelser via kluboffice og dommerændringsjournalerne. Inden sæsonstart vil DaFU udsende en mail til klubberne og spørge, om klubberne selv ønsker at dømme kampe i følgende rækker som dømselv: Herrerækkerne 3. div. vest, sj. serie og serie 1 samt damerækkerne 1. og 2. div. øst. Det vil udelukkende være klubber, der jf. udsendte mail rettidigt tilkendegiver, at de ønsker at dømme ovennævnte rækker selv på hjemmebane, der vil få tildelt disse kampe som dømselv. For de klubber, der ikke vælger dømselv-ordningen i disse rækker, vil der gælde, at de skal dømme tilsvarende antal kampe som klubbens hjemmekampe på udebane. Disse klubber fritages således ikke for deres dommerforpligtelser, og der kan ikke gives garanti imod sammenfald mellem påsætninger/dommerforpligtelser og afvikling af egne kampe. Resterende kampe påsættes som klubpåsatte kampe. Dvs. at i det omfang der ikke er navnepåsatte dommere nok til at dække alle kampe, da vil kampene blive påsat med andre klubber end hjemmeholdets. 9

10 9.2.2 Kørselsgodtgørelse for klubdommere DaFU udbetaler kun kørselsgodtgørelse til klubdommere, der dømmer kampe på udebane. Der udbetales kørselsgodtgørelse fra klubbens egen hjemmebaneadresse til det påsatte spillested. Kilometerafstanden kan evt. slås op på Klubdommere er underlagt samkørselsreglen, hvorfor det forventes, at klubdommere kører sammen til påsatte kampe, og der kun udbetales kørselsgodtgørelse til én klubdommer. For at få udbetalt kørselsgodtgørelse skal klubdommeren udfylde en dommerrapport og sende denne til turneringsadministrationen. Dommerrapporten kan downloades på DaFUs hjemmeside. 10 Fremmøde og udeblivelse til kampe Dommerne skal møde i god tid før kampen. For Ligaen og 1. division herrer skal dommere møde mindst 45 minutter før kampstart, og i øvrige rækker mindst 30 minutter før kampstart. Er dommerne undtagelsesvist ikke i stand til dette, skal arrangerende forening underrettes herom. Er dommerne ikke mødt senest 10 minutter før kampstart, kan arrangerende forening, medmindre dommerne har gjort foreningen bekendt med forsinkelsen, betragte dommerne som udeblevet, og handle efter turneringsreglementets bestemmelser om manglende dommere. Udeblevne dommere har ikke krav på honorar, kørselsgodtgørelse eller diæter. Udebliver klubdommere, sanktioneres dette iht. Turneringsreglementet. 11 Regelopdateringskurser DaFU afholder regelopdateringskurser hvert 4. år. Der er deltagerpligt for alle dommere, der ønsker at dømme i DaFU. Deltager en dommer ikke i et regelopdateringskursus, mister vedkommende sin dommerlicens og skal starte forfra med et nyt Trin 1 kursus. Regelopdateringskurserne skal foregå om foråret, evt. med enkelte opfølgningskurser primo/medio august, således at alle nye informationer er indtastet af sekretariatet i systemet, ligesom nye parsammensætninger er foretaget for de navnepåsatte dommere, hvis makkere ikke har deltaget på et kursus. 10

11 Det kan ske, at der planlægges opfølgningskurser, som ligger efter sæsonstart. I sådanne tilfælde vil konsekvensen være, at dommere, der ikke endnu har bestået et regelopdateringskursus, ikke vil blive påsat kampe, og ej heller må dømme som klubdommer. Hvis en dommer ikke har deltaget på et regelopdateringskursus rettidigt/inden sæsonstart, kan vedkommende ikke forvente at få kampe i sin højeste række. Informationer omkring datoer for kurserne skal sendes ud til dommere og klubber af sekretariatet i god tid. DaFU giver ikke dispensation til nogen dommere / klubber for manglende deltagelse på et regelopdateringskursus. 12 Danske dommere til udlandet Med undtagelse af opgaver tildelt af IFF, må DaFUs dommere ikke uden dommerudvalgets godkendelse, påtage sig officielle dommeropgaver i udlandet. 13 Udenlandske dommere til Danmark Med undtagelse af opgaver tildelt af IFF, må udenlandske dommere ikke engageres til officielle kampe i Danmark uden dommerudvalgets godkendelse. 14 Karantæne En dommer der, uanset i hvilken funktion, er idømt en karantæne af DaFU, kan i perioden for karantænens afvikling ikke fungere som dommer i turneringer, der er udskrevet af DaFU. 15 Overtrædelse af dommerreglementet Overtrædelse af dette reglement kan medføre sanktioner idømt af DaFUs dommerudvalg. Alle sanktioner/bestemmelser idømt af DaFUs dommerudvalg kan ankes til DaFUs appeludvalg i henhold til DaFUs love. 11

12 16 Godkendelse af reglementet Reglementet for dommers virksomhed revideres og vedligeholdes af sekretariatet og Dommerudvalget. Ændringer skal godkendes af DaFUs bestyrelse, og såfremt der er ændringer med budgetmæssig karakter, ligeledes af DaFUs økonomiudvalg. 12

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

#floorballdk /floorballdk. Indholdsfortegnelse

#floorballdk /floorballdk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dommerregulativet... 2 1: Godkendelse af dommere... 2 2: Dommernes påklædning... 2 3: Dommernes udstyr... 2 4: Honorar for dommere og udviklere... 3 5: Transportgodtgørelse... 3 6:

Læs mere

DANSK FLOORBALL UNIONS BØDEREGULATIV OG GEBYRLISTE

DANSK FLOORBALL UNIONS BØDEREGULATIV OG GEBYRLISTE Side 1 DANSK FLOORBALL UNIONS BØDEREGULATIV OG GEBYRLISTE Gældende for sæsonen 2016/17 opdateret d. 21. maj 2016. Bødestørrelsen er udtryk for normalstrafferamme. Bødestørrelsen kan i konkrete tilfælde

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

D O M M E R A F T A L E

D O M M E R A F T A L E D O M M E R A F T A L E mellem Danmarks Ishockey Union (DIU) Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby repræsenteret af direktør Enver Hansen og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) repræsenteret af formand Bo

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

DU-NEWS December 2015

DU-NEWS December 2015 DANMARKS BASKETBALL-FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 24 20 Fax. +45 43 26 24 30 info@dbbf.dk København, den 22. december 2015 DU-NEWS December 2015 Indhold 1. Glædelig

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Reklamereglement for Badminton Danmark

Reklamereglement for Badminton Danmark Reklamereglement for Badminton Danmark Generelt 1 Dette reglement er gældende ved individuelle turneringer og holdturneringer, som er godkendt af Badminton Danmark. I internationale turneringer under Badminton

Læs mere

DAFFs VEDTÆGTER. Disse vedtægter blev vedtaget på det ordinære årsmøde den 30. november 2014 i Korsør. Peter Friis Formand DAFF

DAFFs VEDTÆGTER. Disse vedtægter blev vedtaget på det ordinære årsmøde den 30. november 2014 i Korsør. Peter Friis Formand DAFF DAFFs VEDTÆGTER Disse vedtægter blev vedtaget på det ordinære årsmøde den 30. november 2014 i Korsør. Peter Friis Formand DAFF Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Sekretariatet: Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Referat af FNL-møde 1/11 2008 Alt der er skrevet med kursiv er refereret fra mødet d. 01-11-08. Der vil efter flagudvalgsmødet d. 15/11-08 blive sendt et færdigt

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 17. maj 2013 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17

Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17 Side 1 Tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17 Så er tiden inde for tilmelding til Danmarksturneringen 2016/17, og retningslinjerne følger i dette brev. Seniorhold HERRER - En landsdækkende Liga med

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 2. april 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen

Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter m.m. for spillere i elite- og talenttruppen i Retningslinjer for Elite- og Talentudvalg, herunder dækning af udgifter mm. 1 Elite-

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

DFU / DBU basisaftale

DFU / DBU basisaftale DFU / DBU basisaftale Omfatter ikke kampe i andre organisationer (DGI-DFI- DAI-byfester-vejturneringer ect.). Dommere til turnerings- og træningskampe i DBU Sjællandregi kan kun påsættes af Hvis hjemmeholdet

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 08-06-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for afbud mv. til kampe for Forhåndsafbud: For at undgå dobbelt arbejde, så er det meget vigtigt, at I løbende får alle afbud ind i HåndOffice,

Læs mere

Dansk Floorball Union

Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Gældende for sæsonen 2015/16 - vedtaget d. 30. maj 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby dafu@floorball.dk www.floorball.dk TURNERINGSREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 August 2015 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål som

Læs mere

Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet)

Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet) Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet) Bilag til Love for Danmarks Badminton Forbund 1 I medfør af 5, stk. 7 og 10 i DBF s love fastsættes nedenstående regler om de

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2015. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015.

DAFFs Turneringskatalog 2015. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015. DAFFs Turneringskatalog 2015 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015. Version 1.1 Revideret 4. december 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer,

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 Vejledning til de arrangerende foreninger Ca. 2 onsdage før et stævne, ligger kampprogrammet klar på hjemmesiden, med puljeinddeling og tidsrum for afvikling af de

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Indledning. Generelle bestemmelser

Indledning. Generelle bestemmelser Indledning 1. Hensigten med disse propositioner et, at uddyber det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for DVBF`s Kredsturnering. Endvidere henvises der til øvrige reglementer i DVBF's reglementshåndbog.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Op/Nedspillet 2015-2016

Op/Nedspillet 2015-2016 Op/Nedspillet 2015-2016 Liga Damer Op Grundspillet i Ligaen slutter onsdag den 30. marts 2016 1.division damer slutter lørdag den 2. april 2016 Der spilles som følger: Nr. 2-3 i 1.division spiller kvalifikation

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport. 2 Formål 2.1. DRsU

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Udvalget besluttede, at denne markering for officials indføres i Liga og 1. division.

Udvalget besluttede, at denne markering for officials indføres i Liga og 1. division. Brøndby d. 19. maj 2015 Journal nr.1304-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 5 2014-2015 Tirsdag d. 12. maj 2015, kl. 09.00-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 Viby J., den 2. april 2013 DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 I henhold til 14 i DHF s Propositioner for øvrige rækker inviterer Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund og AGF/Viby

Læs mere

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt.

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt. Konflikt! 25. februar 2013 Kære fodbolddommer/dommerudvikler! Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og alle regionsformænd for de danske dommerklubber har i fællesskab besluttet, at såfremt ikke andet sker,

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere