Reglement for SLTU s holdturnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for SLTU s holdturnering"

Transkript

1 Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer april

2 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper og kategorier 4 Turneringsplan og meddelelse af spilletidspunkt 4 Kapitel II: Turneringsformater, op- og nedrykning 5 Antal kampe pr. holdmatch 5 Point og placering i puljen/gruppen 5 Kapitel III: Matchforberedelse og afvikling 5 Den klub, hvor matchen afvikles, påtager sig det turneringsmæssige ansvar 5 Bolde, der skal benyttes, et af Unionen godkendt boldmærke 5 Udveksling af holdopstilling, kamprækkefølge og underlag 5 Rådgivning, regler for rådgivning under spillet 6 Spilleregler for tenniskampe i SLTU s holdturnering 6 Walk Over og minimum antal kampe 6 Hold, der scratcher eller udebliver 6 Ændring af dato afbrydelse aflysning 6 Resultatformidling og indberetning 7 Kapitel IV: Holdopstilling og ranglister 7 Holdopstilling og rangliste 7 Deltagelse på flere hold 8 Hvem kan deltage 8 Kapitel V: Regelbrud, tvivlsspørgsmål og protester 8 Overtrædelse af reglerne 8 Tvivlsspørgsmål og protester 8 Retningslinjer for tenniskampe uden dommer april

3 Forord til reglementet Hermed foreligger reglementet for SLTU s udendørs juniorholdturnering. Reglementet er uændret i forhold til sidste år, idet der kun er lavet enkelte sproglige justeringer. Omkring holdkaptajnernes opgaver skal vi understrege, at holdkaptajnernes fornemmeste opgave er, at få alle kampene afviklet og få dem afviklet i en god atmosfære. Første skridt er, at hjemmeholdet husker at kontakte udeholdets koldkaptajn i god tid inden holdkampen, så der ikke er tvivl om holdkampens afvikling. Har man som udehold ikke hørt fra hjemmeholdet, bør man selv søge at tage kontakt til hjemmeholdets holdkaptajn eller værtsklubben. Selv om man ikke har fået kontakt, skal man stadig give fremmøde på det angivne tid og sted. Med ønsket om mange gode kampe! SLTU s Ungdomsudvalg 21. april

4 Kapitel I: Generelle bestemmelser 1. Sjællands Tennis Union ("SLTU" eller "Unionen") udskriver holdmatchturneringen for alle juniorer under SLTU. For juniorhold kan Unionen i særlige tilfælde give tilladelse til oprettelse af hold med deltagere fra flere klubber. Unionen kan give tilladelse til, at klubber fra andre unioner deltager i holdturneringen på nærmere fastsatte vilkår, ligesom Unionen kan udskrive rækker fælles med andre unioner. Unionen udsender indbydelsen til klubberne. Indbydelsen indeholder en oversigt over de udbudte rækker, deltagergebyrets størrelse og sidste frist for indsendelse af tilmelding. 2. Deltagergebyr og præmier Der betales deltagergebyr til Unionen for hvert hold, som tilmeldes turneringen. Der gives som minimum præmie til det vindende hold for hver serie. Deltagergebyrets størrelse og præmiernes antal fastsættes hvert år af Unionens Ungdomsudvalg. 3. Rækker, aldersgrupper og kategorier Unionens holdturnering udskrives i flere rækker. Der er drenge-, pige- og M/K rækker. Der udskrives juniorturneringer i aldersgrupperne: Junior u18/ungsenior, u16, u14, u12, u10 samt u8. Desuden kan der udskrives rækker på tværs af de nævnte aldersgrupper, hvilket fremgår af indbydelsen. For hver aldersgruppe udskrives flere rækker, der hver kan opdeles i flere kategorier efter spillestyrke. Ungdomsudvalget fastsætter i indbydelsen til holdturneringen de nærmere regler herfor forud for hver sæson. De tilmeldte hold spiller, på baggrund af klubbernes ønske, i en af de udbudte rækker, i puljer med max. 8 og min. 4 hold. Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til at flytte et hold, hvis der ikke er tilmeldte nok i den pågældende række. Der spilles alle mod alle i hver pulje. I puljer med kun 4 hold mødes holdene både ude og hjemme. Såfremt der er flere end en pulje i hver kategori afholdes slutspil. En klub kan kun have op til 2 hold pr. årgang i kategori A, og derudover flere hold i de underliggende kategorier/rækker. 4. Turneringsplan og meddelelse af spilletidspunkt. Unionen udarbejder før hver sæson en turneringsplan for de oprettede rækker. Turneringsplanen indeholder fordelingen af hjemme- og udematcher, spilledatoen (for udendørsmatcher) / spilleterminen (for indendørsmatcher). Klubberne skal senest 8 dage før holdets første holdmatch oplyse spilletidspunkter for samtlige hjemmeholdsmatcher, som klubben er blevet tildelt i turneringen. I indendørsturneringen skal klubben tillige oplyse spilledatoer. Såfremt klubben ikke senest 8 dage før førsteholdmatch har indberettet spilletidspunkter /datoer for holdets hjemmeholdsmatcher, betragtes holdet som udeblevet fra denne holdmatch. Klubben tildeles derudover en bøde på 500 kr. Spilletidspunkter / spilledatoer skal fastlægge efter følgende regler: Arrangørklubben har retten til at fastsætte starttidspunktet for alle matcher. Juniorholdmatcher afvikles altid på søndage /helligdage eller skolelukkedage. Dette kan kun afviges efter tilladelse fra SLTU s Ungdomsudvalg. Starttidspunktet for en match må ikke være programsat tidligere end kl. 9 og ikke senere end kl. 15. Såfremt der er færre end tre baner til rådighed (for to-mands hold: to baner), skal matchen startes senest kl. 13. Hvis holdmatchen lovligt er flyttet til en hverdag, skal der foreligge en gensidig dokumenterbar accept af spilletidspunkt. Starttidspunkt skal ligge mellem og for at tage hensyn til både skoletider og transport til spillested. 21. april

5 Kapitel II: Turneringsformater, op- og nedrykning 5. Antal kampe pr. holdmatch. I u12, u14, u16 og u18 drenge- og pigerækkerne i kategori A, B og C består en holdmatch af 6 kampe. Enten 4 drengesingler og 2 drengedoubler eller 4 pigesingler og 2 pigedoubler. I u8 og u10 består holdmatchen af 6 kampe, og der spilles 4 M/K singler og 2 M/K doubler. I rækkerne for to-mands hold består holdmatchen af 3 kampe, 2 drengesingler og 1 drengedouble eller 2 pigesingler og 1 pigedouble. For alle M/K hold kan klubben frit vælge, hvor mange piger henholdsvis drenge der spiller på holdet. 6. Point og placering i puljen/gruppen. Hver enkelt vunden kamp i en holdmatch giver 1 point til holdet. Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den pågældende pulje/gruppe. Dog bliver et hold, der har vundet alle matcher, altid nr. 1. Ligeledes placeres et hold, der taber alle holdmatcher, sidst i puljen/gruppen. Ved pointlighed afgøres rækkefølgen i puljen/gruppen efter: A. Forskellen mellem antallet af vundne og tabte sæt. B. Forskellen mellem antallet af vundne og tabte partier. C. Afgøres spørgsmålet ikke herved, er indbyrdes match(er) afgørende. Ved indbyrdes matcher mellem tre eller flere klubber indregnes alene de matcher, de pågældende klubber har spillet mod hinanden. Er spørgsmålet fortsat ikke afgjort, foretages der lodtrækning om placeringerne. Kapitel III: Matchforberedelse og -afvikling 7. Den klub, hvor matchen afvikles, påtager sig det turneringsmæssige ansvar. Arrangørklubben bør kontakte den gæstende klub for at aftale matchafvikling og oplyse baneunderlag senest onsdagen før en holdmatch, der er programsat til den kommende weekend. Til afvikling af en holdmatch skal en klub mindst stille to baner til rådighed. Der spilles uden dommer efter SLTU s Retningslinjer for kampe spillet uden dommer. Turneringsansvaret omfatter både spillere og publikums opførsel. 8. Bolde og kampformater Der skal som udgangspunkt stilles 4 nye bolde til rådighed i hver af singlerne, og af et af Unionen godkendt boldmærke. Boldene kan anvendes i to kampe i samme holdmatch. Værtsklubben skal levere bolde til holdmatchen. Formater for afvikling af kampene, herunder Play & Stay formaterne, kan ikke afviges. Kampformater for de enkelte rækker kan ses på Unionens hjemmeside og i indbydelsen til holdturneringer. 9. Udveksling af holdopstilling. Inden første kamp i en holdmatch påbegyndes, skal begge holdkaptajner skriftligt opgive holdopstillingen til hinanden. Opstilling i doubler oplyses, efter alle singler er færdigspillet. 10. Kamprækkefølge. I juniorholdkampe kan hjemmeholdets holdkaptajn træffe beslutning om, hvorvidt singler eller doubler skal spille først. Singlerækkefølgen på et hold bestemmes af spillernes indbyrdes placering på klubbens rangliste, jf. 19. Såfremt en rangliste ikke forefindes, afgøres placeringen af singlerækkefølgen i den første 21. april

6 holdkamp, hvor en spiller deltager. Doublerne kan frit sammensættes, dog skal stærkeste doublepar altid spille 1. double. Den højest rangerede single spiller skal altid spille 1. double. 11. Holdmatchen spilles principielt på ens underlag. Af hensyn til en rimelig afvikling af holdmatchen kan hjemmeholdets holdkaptajn bestemme, at kampene afvikles på forskellige underlag. Den gæstende klub bestemmer, hvilke kampe der spilles på det enkelte underlag. 12. Rådgivning. Under holdmatchen må kun holdkaptajnen samt spillerne og de på holdkortet som rådgivere opførte personer rådgive spillerne. Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift eller under en sætpause. Der må ikke rådgives efter 1. parti i et sæt eller under alle typer af tiebreak. Rådgiveren kan frit vælge om denne vil gå til og fra banen ved sidebytte/sætpause eller blive siddende på banen under hele matchen. Rådgivning må kun foretages af den samme person under en match. Er en rådgiver i en holdkamp selv spiller, og selv skal i kamp inden matchen, hvori han er rådgiver, er færdigspillet, kan der indsættes en ny rådgiver i den pågældende match. 13. Spilleregler for tenniskampe i SLTU s holdturnering. Dansk Tennis Forbunds spilleregler er gældende. Alle kampe spilles bedst af tre sæt med tiebreak ved stillingen 6-6. Et eventuelt 3 sæt afvikles som match tiebreak (først til 10 med 2 overskydende point). I doubler spilles med no-ad (dvs. ved stillingen spilles én afgørende bold, hvor modtager-siden bestemmer, om der serves fra lige eller ulige side). U10 og yngre årgange må bolden gerne hoppe en gang under udførelse af serven. For skumtennis henvises til holdreglementet herfor. I de enkelte juniorrækker kan antallet af partier i et sæt fastsættes af Ungdomsudvalget. 14. Walk Over og minimum antal kampe. Ved Walk Over vindes kampen med 6/0-6/0. Hvis kampen er igangsat, og der er spillet sæt eller partier, tælles disse dog med, med tillæg af de nødvendige partier til kortest mulig sejr for vinderen. I tilfælde af at en klub ikke gennemfører minimum 4 kampe eller udebliver i en holdmatch, tildeles modstanderen sejren med maksimumpoint. For 2-personers hold skal der minimum afvikles 2 kampe. For en klubs lavest placerede hold inden for de enkelte kategorier gælder dog, at holdet har mulighed for at stille op i yderligere reduceret opstilling to gange i løbet af en sæson. Dette skal dog være meddelt det andet holds holdkaptajn i rimelig tid inden matchstart. En kamp betragtes som gennemført, såfremt den er påbegyndt. 15. Ændring af dato afbrydelse aflysning. I en holdmatch skal alle kampe principielt afvikles på den fastsatte dato. Klubberne kan dog indbyrdes aftale at afvikle en holdmatch tidligere end det programsatte tidspunkt op til 8 dage før den programlagte dato eller termin uden at indhente tilladelse fra Unionen. En flyttet holdmatch betragtes som afviklet på den fastsatte dato. Når ganske særlige forhold taler herfor, kan en klub søge om flytning af en holdmatch ud over det i stk. 1 tilladte. Dette skal ske ved skriftlig ansøgning til Unionen mindst 30 dage før den programlagte spilledato eller termin. Såfremt en match ikke kan påbegyndes, eller en påbegyndt match afbrydes på grund af vejret, og der ikke kan spilles videre samme dag, må aflysning af matchen tidligst finde sted kl. 16:00. Resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælder, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt. Såfremt to klubber på grund af dårligt vejr eller anden årsag ikke har påbegyndt eller færdigspillet en holdmatch, og klubberne ønsker at afvikle matchen en anden dag, skal førstkommende onsdag benyttes som spilledag, medmindre klubberne enes om at spille en anden dag inden næste runde. 21. april

7 I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub lov til i overensstemmelse med klubbens rangliste at benytte andre deltagere end de til matchdagen opgivne spillere. Kampene kan afvikles indendørs, såfremt hjemmeklubben råder over en eller flere indendørsbaner, og der ikke er sikkerhed for, at kampene kan afvikles udendørs inden næste runde. Ved aflysning på grund af dårligt vejr, skal hjemmeholdet omgående tage initiativ til fastsættelse af en ny dato inden næste spillerunde. Klubberne kan om nødvendigt ansøge Unionen om tilladelse til at afvikle matchen på et senere tidspunkt skriftlig ansøgning om dette skal være Unionens sekretariat i hænde førstkommende mandag. 16. Resultatformidling og indberetning. Senest to hverdage efter en holdmatch skal den klub, der havde hjemmebane, indberette resultatet i holdturneringsprogrammet på Udebliver, scratches eller trækker et hold sig, skal dette indberettes separat til Unionen, med en til sekretariatet og kopi til modstanderholdets kaptajn. Holdkortet skal ikke indsendes, men holdkortet skal fortsat underskrives af begge holdkaptajner og opbevares af hjemmeholdets klub, og det indsendes til SLTU på forlangende. Såfremt en klub indberetter omtalte oplysninger for sent eller mangelfuldt, kan klubben idømmes en bøde på 500 kr. og ved gentagne tilfælde eller vedvarende (efter rykkerskrivelse) manglende korrekt indberetning tildeles yderligere bøder eller diskvalifikation efter Ungdomsudvalgets skøn. Såfremt resultatet ikke er indberettet eller er Unionen i hænde senest 8 dage efter holdmatchen eller en ny spilledato er bevilliget af Unionen kan hjemmebaneklubben ved fortsat passivitet efter erindringsskrivelse fra Unionen og uden yderligere varsel dømmes som taber af holdmatchen efter reglerne for udeblivelse fra en match. Kapitel IV: Holdopstilling og ranglister 17. Holdopstilling og rangliste. Spillerne skal indplaceres på klubbens hold i styrkeorden. Holdene skal opstilles i den stærkeste opstilling således, at stærkeste spiller opstilles som nr. 1, næst stærkeste som nr. 2 osv. Holdopstillingen i singlekampene skal følge klubbens rangliste. Nye spillere indplaceres i henhold til dennes først spillede singlekamp, hvorefter placeringen er fastlåst. Doublerne kan sammensættes frit, dog skal stærkeste doublepar altid spille 1. double. Hver klub med hold i A-rækkerne skal senest 8 dage før første runde i en serie have oprettet ranglister i holdturneringsprogrammet på - for øvrige rækker er der ikke krav om indrapportering af ranglister, men spillernes indbyrdes rangering er gældende for hele sæsonen. Dog kan en klub ændre de indbyrdes rangeringer inden første runde i august (udendørs). Holdopstillingen kan kun omfatte spilleklare personer. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på holdkampsdagen eller før en match hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel match. I tilfælde af afbud eller udeblivelse under matchen træder en reserve ind efter følgende regler: I singlekampene i henhold til gældende rangliste, dog undtages allerede spillede/påbegyndte kampe. Reserven indsættes på den plads, han eller hun skulle spille ifølge gældende rangliste, og de øvrige spillere flyttes tilsvarende. 21. april

8 I doublekampene indsættes en reserve på den udeblevnes plads. Juniorer kan deltage på rene seniorhold, dog ikke u/12 spillere eller yngre. Hver klub skal senest 8 dage før første runde i en serie have oprettet alle holdkaptajner i holdturneringsprogrammet på Der skal indberettes mobilnummer og adresse på hver holdkaptajn. Er holdkaptajner ikke indberettet før ovennævnte deadline, kan klubben tildeles en bøde på 500 kr. En spiller kan i en holdmatch spille to kampe, men kun 1 kamp i hver kategori (single hhv. double). Til at gennemføre alle kampene i en holdmatch skal der således deltage mindst følgende spillere: Junior, rene pige- eller drengerækker: 4 drenge eller 4 piger henholdsvis 2 drenge eller 2 piger (topersoners hold). Junior, M/K rækker, herunder alle U8 og U10 rækker: 4 spillere, hvor klubben selv bestemmer fordeling af drenge og piger. 18. Deltagelse på flere hold for samme klub Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold på samme spilledato. I en match, der af en eller anden grund spilles på en anden dato end den oprindeligt fastsatte, kan en spiller, der på den oprindelige dato spillede på et andet hold, ikke deltage. Når en spiller har spillet på et af klubbens hold, må han/hun ikke i samme sæson deltage på andre lavere rangerende hold. Dog må en spiller fra et lavere rangeret hold, der har spillet som reserve på et højere rangerende hold, gerne vende tilbage til samme lavere rangerende hold. En spiller må dog være reserve på et højere rangerende hold i maximalt 2 holdmatcher. Med højere rangerende forstås enten en højere række i egen årgang, herunder DH-hold, eller i en højere aldersgruppe. Juniorspillere tilhørende u14, u16 eller u18 kan frit deltage på et juniorhold, samt på et seniorhold samme weekend, men kun en holdmatch pr. dag. U12 og yngre spillere må ikke deltage på et seniorhold. 19. Hvem kan deltage. En klub kan anvende spillere, der er medlem af klubben. En spiller kan dog kun repræsentere en klub og/eller et holdfællesskab. Dispensation herfra kan i særlige tilfælde gives, efter ansøgning til Unionen. Kapitel V: Regelbrud, tvivlsspørgsmål og protester 20. Overtrædelse af reglerne. Overtrædelse af nærværende spilleregler berettiger Ungdomsudvalget til at erklære en holdmatch for tabt eller til at fastsætte en omkamp eventuelt på neutralt baneanlæg. I graverende tilfælde kan Unionen udelukke et hold fra fortsat deltagelse i turneringen. I tilfælde af, at Ungdomsudvalget skønner, at de ydre omstændigheder ikke har været acceptable, kan Ungdomsudvalget annullere holdmatchen og fastsætte omkamp eventuelt på neutralt baneanlæg. Eventuelle udgifter til baneleje i forbindelse med omkamp på neutralt baneanlæg betales af Unionen. 21. Usportslig optræden. I tilfælde af usportslig optræden kan Ungdomsudvalget pålægge klubben, holdet eller enkeltpersoner sanktioner i form af bøde, nedrykning samt udelukkelse fra holdturneringen i en nærmere angivet periode. 22. Tvivlsspørgsmål. 21. april

9 Spørgsmål, som foranstående regler ikke måtte dække, afgøres af Ungdomsudvalget. 23. Protester. Holdturneringen administreres af Ungdomsudvalget, der er højeste myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedrørende fortolkningen af dette reglement. Eventuelle protester skal være underskrevet af et bestyrelsesmedlem og være modtaget af Unionens sekretariat senest 6 dage efter, at det forhold, som har givet anledning til protesten, har fundet sted. Protesten skal vedlægges/vedhæftes dokumentation for bank-/girooverførsel af et depositum på 500 kr., der tabes, hvis protesten ikke tages helt eller delvis til følge. For sent fremkomne protester og protester, hvor der ikke medfølger depositum, kan ikke påregnes behandlet. Afgørelser vedrørende dette reglement, truffet af Ungdomsudvalget, kan indbringes for unionens Appeludvalg indtil 14 dage efter at afgørelsen er meddelt klubben. Retningslinjer for tenniskampe uden dommer Langt de fleste tenniskampe spilles uden dommer og uden Referee. Hvis der er tale om en holdkamp, vil der være en holdkaptajn tilstede, men ofte er det en spillende holdkaptajn. I juniorholdkampe anbefales det, at hjemmeholdet sikrer, at der er en leder eller holdkaptajn til stede, som er kompetent til afklaring at tvivlsspørgsmål, og kan vejlede spillere og forældre i god opførsel. Derfor er den mest almindelige situation, at spillerne selv må håndtere alle afgørelser. I de tilfælde skal nedenstående retningslinjer følges. Man dømmer hver især på sin egen banehalvdel og deltager kun i domsafgørelser, hvis den anden spiller anmoder om det. Det gælder alle situationer, f.eks. også om en bold har ramt jorden to gange. Dog kan begge parter dømme net i serven, da nettet er fælles. Ingen andre end spillerne må blande sig i afgørelserne. En bold er inde, med mindre man er sikker på, at den klart er ude. Hvis der er tvivl, om en bold er inde eller ude, er den pr. definition inde. Omspil bør undgås. En bold, som returneres, er dermed godkendt som inde, dog accepteres refleksreturneringer, hvis der umiddelbart efter slaget kaldes ude/fejl. Spillet skal dog standses umiddelbart. Spiller man videre, accepteres bolden som værende god. På grusbaner kan et boldmærke dog inspiceres efter et vinderslag, eller når spillet er stoppet. Hvis en spiller på en grusbane er usikker på modstanderens kald, kan han/hun bede modstanderen om at vise mærket. Spilleren kan derefter gå ned på modstanderens banehalvdel for at se mærket. Hvis en spiller sletter et mærke på grus/visker det ud, afgiver spilleren automatisk pointet, og modstanderen vinder som følge heraf pointet. Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende må erkende, at bolden var god mister spilleren pointet. Hvis spillet forstyrres af f.eks. en bold, der triller ind på banen, skal spillet afbrydes, så snart den ene part anser sig for generet. Dette gøres ved at kalde let. Pointet skal herefter spilles om. Hvis man trods det forstyrrende element spiller videre, har man accepteret forstyrrelsen som betydningsløs og kan ikke kræve omspil, når pointet er færdigspillet. Serveren har ansvaret for at sige point stillingen og meddeler stillingen højt og tydeligt før hvert point. Hvis der alligevel er uenighed om stillingen, skal man gå tilbage til den seneste stilling, som begge parter var enige om. 21. april

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 August 2015 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål som

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF.

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN: Opbygning i rækker Danmarksturneringen spilles

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Opdateret den 14.10.2014 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

KØBENHAVNS TENNIS UNION

KØBENHAVNS TENNIS UNION KØBENHAVNS TENNIS UNION Medlem af Dansk Tennis Forbund Dato:. februar 2013 Til unionens klubber. Hermed indbydes unionens klubber til deltagelse i Københavns Tennis Unions udendørs holdturnering for sæsonen

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 I. TURNERINGEN 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3. TURNERINGSSTRUKTUR 2 4. KAMPPROGRAM OG STARTTIDSPUNKT 3 5. KAMPFORMAT

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Dansk Cricket-Forbund

Dansk Cricket-Forbund Dansk Cricket-Forbund INDENDØRSTURNERINGEN FOR KØBENHAVN/SJÆLLAND 2016 OBS - ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG. TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 10. juni fra kl. 9 til

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere.

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med ca. 300 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er desværre sidste gang i år at DANSKE

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter Program for Skolernes idrætsdag 4. - 6. klasser 1. juni 2007 Gladsaxe Sportscenter Hvor finder du: Badminton for 5. klasser side 11 Basketball for 4. klasser side 7 Beachvolley for 6. klasser side 25 Bordtennis

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds Dette Play & Stay øvelseshæfte er målrettet alle aldersgrupper og niveauer inden for tennissporten. For at give alle tennisspillere en sjov og udfordrende tilgang til tennis, er hæftet inddelt i Play &

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere