Forebyggelse & Depression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse & Depression"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard Ballerup Tlf Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej Gentofte Tlf Amager Hospital Psykiatrisk afdeling Digevej København S Tlf Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej Glostrup Tlf Få mere at vide Børne og ungdomspsykiatrisk Center Nordre Ringvej Glostrup Tlf Vil du vide mere om Landsindsatsen mod Depression i Københavns Amt, så klik ind på hjemmesiden: UDGIVET AF PSYKIATRIFONDEN DESIGN: BYSTED HQ AS OMSLAG: IDENTITET & DESIGN AS LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT

2 DEPRESSION Forebyggelse Dette hæfte er en del af en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression Medicin & depression Årsager & depression Ældre & depression Behandling & depression Børn og unge & depression Job & depression Psykoterapi & depression Pårørende & depression Selvmord & depression Årstider & depression Stress & depression Mani & depression Hos lægen & depression Fødsel & depression Hæfterne udgives som led i Landsindsatsen mod Depression, som startede i oktober Du kan få mere information om Landsindsatsen og om depression ved henvendelse til PsykiatriFonden på tlf eller på Hos PsykiatriFondens TelefonRådgivning på tlf kan du anonymt og personligt få rådgivning og svar på spørgsmål om depression og andre psykiske lidelser. & Man kender ikke den præcise årsag til depression, og derfor kan man ikke med sikkerhed forebygge eller undgå depression. Men man ved, at depression hænger sammen med både indre sårbarhed og ydre belastninger. Og begge dele kan man til en vis grad påvirke og begrænse. Da depression er en hyppig og alvorlig psykisk lidelse, som kan være svær at helbrede, når den først er brudt ud, gælder det om at forebygge. Det er det, hæftet her handler om. Først og fremmest handler det om, hvad man selv kan gøre for at undgå at blive deprimeret, men det handler også om mere generelle problemer som stress og børns opvækstvilkår. For professionel forebyggelse af depression hos mennesker, der tidligere har været ramt af depression, henvises til hæfterne Psykoterapi & depression og Medicin & depression.

3 årsager Årsager til depression Tabel 1 Indre og ydre faktorer, der kan føre til depression Den indre følsomhed Belastninger/stress-faktorer Det første skridt i enhver forebyggelse er at skaffe sig viden om det, man vil forebygge. Hvad er årsagerne? Hvad er risikofaktorerne? Kan man mindske årsagerne? Kan man øge modstandsevnen? I hæftet Årsager & depression kan man hente god baggrundsviden om de psykologiske og biologiske årsager til depression. I tabel 1 sammenfattes de mulige årsager og risikofaktorer ved depression. I venstre kolonne ses eksempler på indre sårbarhed. Det er fx en medfødt følsomhed, der kan være genetisk eller forårsaget af skade under graviditet eller fødsel, og det er de påvirkninger, man kan have været udsat for som barn, fx såkaldte tabsoplevelser: omsorgssvigt, tab af mor eller far, følelsen af at have manglet tryghed eller kærlighed. Også automatiske negative tanker om ikke at være god nok ( jeg er ikke noget værd, ingen kan lide mig ) kan grundlægges i barndommen. Disse tanker og følelser ligger senere som en slags grundantagelser i den pågældendes liv og kan være med til at forårsage en depression. I højre kolonne ses de former for belastninger eller stress, der kan udløse en depression. Det er fx belastende begivenheder, sygdom og alkohol. Nogle af disse faktorer kan man ikke gøre noget ved, fx det medfødte eller ulykkestilfælde. Det må man acceptere og lære at leve med. Men der er mange ting, man selv kan gøre noget ved for at forebygge evt. depression. Medfødt Arveforhold Påvirkning under graviditet eller fødsel Barndomspåvirkninger Tabsoplevelser Udvikling af negative tanker (fx jeg er ikke noget værd ) Grundlæggende karaktertræk Perfektionisme Den indre pisk Afhængighed af andre Psykisk sårbarhed Lavt selvværd Angst Akut belastning Ægtefælles død Utroskab, skilsmisse Afskedigelse En ulykke Bryllup, graviditet Længerevarende belastning Arbejdsrelateret stress For meget eller for svært arbejde Dårlige arbejdsforhold Følelse af at være overset Ensomhed Manglende social kontakt Kropslig, især smertefuld sygdom Søvnmangel Manglende motion og lys Kemisk belastning Alkohol Stoffer Medicin 4 5

4 Hvad kan forebygges? På baggrund af årsagerne i tabel 1 skal vi se nærmere på de faktorer, man skal være opmærksom på i hverdagen. Det handler om vores livsstil, miljø og kultur, om vaner og uvaner, og om vores indbyrdes relationer. Du kan sikkert selv finde andre faktorer, som spiller en rolle i dit liv, og som du kan tænke over med henblik på at forebygge depression hos dig selv og din familie. Børns opvækst Barndommen er nok den vigtigste periode i menneskers liv. Det er i denne periode, at mange af vores grundlæggende træk dannes, fx perfektionisme, selvtillid og selvusikkerhed. En tryg og harmonisk barndom giver tryghed og selvtillid og er det bedste værn mod depressive tendenser. Noget af det vigtigste i et barns liv er tryghed, nærhed og kontakt. De fleste børn får dækket disse behov af deres forældre, men 15% gør ikke i tilstrækkelig grad, og 5% udsættes for direkte omsorgssvigt. Disse familier har brug for betydelig hjælp, hvis man vil forebygge psykiske problemer og sygdomme hos børnene. ensomhed Børn skal naturligvis stimuleres og udvikles til selvstændige individer. Men i de første mange år er trygheden, den psykiske og fysiske nærhed, det altafgørende. Og der er ingen tvivl om, at forældrenes travlhed og stress har sine omkostninger. Det er derfor vigtigt at sørge for ro og stabilitet, som kan give barnet den tryghed og sikkerhed, der er med til at forhindre kommende psykiske problemer og sygdomme. Arbejdsrelateret stress Stress på arbejdspladsen er mindst lige så problematisk som stress i hjemmet. Længerevarende stress kan føre til depression, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på symptomer på stress både hos sig selv og hos ens kolleger. Se hæfterne Job & depression og Stress & depression. Ensomhed Mennesket er et socialt væsen, der har et elementært behov for samvær og samspil med andre mennesker. Behov for at spejle sig og få med- og modspil fra omgivelserne. Behov for samtale, om stort og småt, om livets mening eller mangel på mening, om problemer og oplevelser. Humor, latter og leg er vigtige forebyggende faktorer, mens isolation ofte medfører psykisk lidelse. Blot en fornemmelse af manglende respekt fra omgivelserne eller at føle sig 6 7

5 lys overset kan være nok til, at negative tankemønstre aktiveres. Vedvarende isolation og ensomhed øger disse tendenser og kan føre til depression. Vi må selv sørge for og hjælpe andre til at opbygge et godt netværk af kontakter, så ensomhed ikke slår over i følelsen af at være udenfor. Det gælder ikke mindst, når man kommer op i pensionsalderen. Gode motions- og spisevaner De fleste mennesker er klar over, at motion samt sund og varieret mad er vigtigt for at holde sig i form og for at forebygge kroppens forfald. Vi ved, det gælder forebyggelse af kræft og hjerte-kar-sygdomme, men det gælder i lige så høj grad forebyggelse af psykiske sygdomme, specielt depression. Omkring 45 minutters motion hver eller hver anden dag (lange gå- og cykelture, sport, styrketræning o.l.) og en almindelig, alsidig kost er noget, alle kan gøre til fast rutine. Spiseproblemer og overvægt er et stigende problem, der også kan ses i sammenhæng med depression. Både overvægt og gentagne slankekure er for mange mennesker så opslidende og stressende, at det kan føre til depression. Lys Undersøgelser viser, at lys spiller en stor rolle for menneskers humør, og at lys kan modvirke den såkaldte vinterdepression. Lys sænker hjernens melatonin-indhold og løfter stemningslejet. Sørg derfor altid for at få lys eller sol ind ad vinduet og ved ophold udendørs. Se hæftet Årstider & depression. Kropslig sygdom Krop og psyke hænger uadskilleligt sammen. Kropslige sygdomme påvirker vores psykiske velbefindende, og vores psykiske tilstand påvirker vores fysiske tilstand. En depression kan komme til udtryk i kropslige symptomer, fx hovedpine, bryst- eller mavesmerter, hudsygdom, nedsat modstandskraft overfor betændelser og et dårligt forløb efter operation for kræftsygdom. Omvendt kan længerevarende kropslig sygdom, især livstruende sygdomme og meget smertefulde sygdomme som diskusprolaps og leddegigt, føre til depression. Ved parkinsonisme og visse hormonsygdomme kan depression være et symptom ved selve sygdommen. Ved enhver form for kropslig sygdom skal man sørge for at få sygdommen behandlet hurtigst muligt. Jo tidligere man kommer i gang, jo lettere er behandlingen. Det kan være svært at behandle en depression, der skyldes en smertefuld, kronisk sygdom. Både samtaleterapi og medicinsk behandling kan være til stor hjælp, men forebyggelse og tidlig behandling af den kropslige sygdom er dog det primære. motion 8 9

6 Søvn og sex Mennesket tilbringer 1/3 af sit liv med at sove. Søvnen er en vigtig del af vores liv. Den er med til at forny vores psykiske og fysiske tilstand og dermed til at forebygge depression. Det er derfor vigtigt at sikre sig den bedst mulige søvn, både hvad angår kvalitet og omfang. For nogle er 4-5 timers søvn tilstrækkeligt, mens andre har brug for 8-9 timer. For de fleste voksne er 5-7 timers søvn det optimale. Søvnen kan inddeles i tre stadier: Overfladisk søvn Dyb søvn Drømmesøvn (REM-søvn) Vågen Rem Overfladisk søvn Dyb søvn søvn Time Disse tre stadier afløser hinanden i et bestemt mønster natten igennem, i 4-5 faser af cirka 90 minutters varighed (se figur). Hver fase er opbygget af cirka minutters overfladisk søvn, minutters dyb søvn, der aftager i tid natten igennem, og minutters drømmesøvn, der bliver længere i løbet af natten. Både den dybe søvn og drømmesøvnen har betydning for vores psykiske velbefindende. For at bevare et naturligt søvnmønster bør man undgå alkohol og sovemedicin, der forstyrrer det naturlige søvnmønsters faser. Eksempelvis har alkoholmisbrugere som regel ingen dyb søvn. Søvnen er markant forstyrret hos 90% af de mennesker, der har en depression. Den er mere overfladisk og med flere opvågninger, specielt sidst på natten, hvor den deprimerede ofte plages af selvforringende tanker, og hvor dagen truer som et uoverstigeligt bjerg. Deprimerede kommer sjældent eller slet ikke ned i den dybe søvn, mens drømmesøvnen indfinder sig hurtigere og bliver mere dominerende natten igennem. Søvnen bliver igen normal, når depressionen svinder uanset om det sker som følge af medicinsk eller psykologisk behandling. Sexlivet har også betydning for menneskers psykiske velbefindende. Der er både sex psykologisk og biologisk belæg for, at et godt og trygt seksualliv giver livet et løft 11 og bidrager til selvværd og harmoni. Omvendt kan et kompliceret eller svigtende seksualliv være belastende og bidrage til udvikling af depression. Det er derfor vigtigt, at mennesker med seksuelle problemer får disse diskuteret med deres praktiserende læge. Det er i dag muligt at få hjælp til de fleste former for forstyrrelser i sexlivet. Misbrug og depression De fleste rusmidler, fra alkohol til hash og speed stimulerer nogle signalstoffer i hjernen, der giver opstemthed. Efter rusen kommer nedturen, som ofte indebærer depressive symptomer. Ved langvarigt overforbrug eller misbrug kan depressionssymptomerne blive dominerende, specielt hvis man er disponeret for depression. Ca. 40% af alle alkohol- og stofmisbrugere har depressive symptomer, lidt flere kvinder end mænd. Andre er disponeret for angst eller psykose.

7 medicin Begrebet dobbeltdiagnose anvendes om disse tilstande, bl.a. for at markere, at man altid skal være opmærksom på, at der er to sygdomme eller problemområder, der kræver en indsats. Det er vigtigt at være klar over, at mennesker med depression og alkohol- eller stofmisbrug er i fare for at begå selvmord, specielt i de aktive misbrugsfaser. Disse mennesker er desværre ofte meget vanskelige at behandle, og derfor er forebyggelse ekstra relevant. Man ved ikke præcist, hvorfor misbrug kan føre til depression, men det skyldes både biologiske og psykosociale mekanismer. Det ser ud til, at misbrugere har et lavere indhold af signalstoffet serotonin i hjernen, og det kan både føre til depression og misbrug. Alkohol løfter hjernens serotonin-indhold og mildner derved tilstanden. Det kan være med til at forklare, hvorfor ikke alene stoffer, men også motion og serotoninfremmende antidepressive midler kan mildne depressions-symptomer og alkohol- og stoftrang og være en bedre løsning end et fortsat misbrug. Omkring 1/4 af alle mennesker med depression får på et eller andet tidspunkt misbrugsproblemer, mens det gælder halvdelen af de manio-depressive. Det er derfor vigtigt, at depression og maniodepressiv sygdom så vidt muligt forebygges. misbrug Medicin kan medføre depression Fire slags medicin kan med sikkerhed medføre depression: antipsykotika, benzodiazepiner, betablokkere og binyrebarkhormoner. I de fleste tilfælde kan man heldigvis give et alternativt præparat eller antidepressiv medicin for at undgå depression. 1Antipsykotika (medicin mod psykose/skizofreni) blokerer for de såkaldte dopamin-receptorer. Ud over motoriske bivirkninger som parkinsonisme og ufrivillige bevægelser kan det give psykisk parkinsonisme, bl.a. i form af depression. I dag bruger man ofte de nyere antipsykotika som fx Seroquel, der kun i ringe grad blokerer dopamin-receptorerne og derfor ikke giver de nævnte bivirkninger

8 medicin 2Benzodiazepiner (medicin mod angst og søvnløshed, fx Stesolid og Pacisyn) taget gennem længere tid kan fremkalde nedsat initiativ, apati, træthed og evt. depression. Det er 4 en væsentlig grund til at undgå disse beroligende og søvnfremkaldende midler, der hurtigt skaber afhængighed og giver abstinenssymptomer. Forbruget af benzodiazepiner er faldende, da de i vidt omfang erstattes af de nyere antidepressive midler. 3 Betablokkere (fx Propranolol) bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesygdom og af og til også mod mild social angst (rysten og hjertebanken). Langvarig brug af betablokkere kan imidlertid fremkalde depression og give mænd seksuelle problemer (svigtende rejsning), der som nævnt også kan bidrage til depression. Hormoner, der tilhører de såkaldte steroider eller glukokorticoider (fx prednisolon) kan give svære psykiske reaktioner, fra opstemthed til dyb depression og psykose. Disse midler anvendes i behandlingen af fx leddegigt og astma. Konklusion Depression skyldes både indre og ydre faktorer. Nogle depressioner kan ikke forebygges; de kommer pludseligt og uden påviselige årsager og skal behandles og forebygges professionelt, med samtaleterapi og evt. medicin. Andre depressioner har man selv været med til at give anledning til, og dem kan man ofte forebygge eller mindske, hvis man følger nogle af de enkle råd om en mere fornuftig livsstil, som er skitseret i hæftet her. Man kan selv gøre det til en vane at tænke over de nævnte punkter. Giv det en tanke hver dag eller hver weekend overvej dit liv og den måde, du bruger det på. Giver du fx dine børn den optimale opvækst? Har du begrænset de ting, der stresser dig? Ser du dine venner? Er du glad for din tilværelse? Har du sunde søvn-, sex-, motions-, alkohol- og spisevaner? Gør noget ved de ting, der ikke fungerer. Sørg for at forbedre de punkter, der ikke er gode nok. Det er kvaliteten af dit liv, vi taler om. Både i forhold til forebyggelse af depression og til en bedre hverdag. konklusion 14 15

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere