UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE"

Transkript

1 UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE

2 MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE Denne kortfattede vejledning henvender sig til personer med multipel sclerose. Formålet er at give nogle gode råd om og inspiration til, forskellige former for motion. I mange år har man frarådet patienter med multipel sclerose (MS) at være fysisk aktive. Årsagen var, at man frygtede, at motion kunne forværre sygdommen, med deraf følgende mangel på overskud til at gennemføre nødvendige dagligdagsaktiviteter. Nye undersøgelser har dog vist, at motion er ufarlig og som oftest har en række yderst gavnlige effekter for personer med MS. Rigtig god fornøjelse. OVERLÆGE OG NEUROLOG, JESPER TØRRING OG IDRÆTSFYSIOLOG, ULRIK DALGAS

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 MS OG INAKTIVITET 4 KONSEKVENSER AF MS OG INAKTIVITET 5 TYPER AF MOTION 6 EFFEKTEN AF FORSKELLIGE MOTIONSFORMER 7 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER 8 GENERELLE MOTIONSANBEFALINGER FOR MS PATIENTER 9 MOTION OG FYSISK AKTIVITET I EN TRAVL HVERDAG 10 STYRKE- OG KONDITIONSTRÆNING 12 STYRKETRÆNING 12 TRÆNING I MOTIONSCENTER 12 STYRKETRÆNING I HJEMMET 15 KONDITIONSTRÆNING 18

4 4 MS OG INAKTIVITET De fysiologiske og funktionelle forringelser, der med tiden opstår hos MS-patienter, afspejler en blanding af sygdomsprocessens følger og en inaktiv livsstil. Det er således veldokumenteret, at de fleste personer med MS har et nedsat dagligt aktivitetsniveau. Hvorvidt motion kan påvirke selve sygdomsprocessen er endnu uvist, men det er veldokumenteret, at motion kan påvirke følgerne af en inaktiv livsstil.

5 5 KONSEKVENSER AF MS OG INAKTIVITET I BOKSEN SAMMENLIGNES PERSONER MED MS MED MATCHEDE RASKE MENNESKER. PARAMETER PERSONER MED MS VS. RASKE PERSONER KONDITAL MUSKELSTYRKE MUSKELMASSE FUNKTIONSNIVEAU V. DAGLIGDAGSAKTIVITETER RISIKO FOR HJERTE-KARSYGDOM RISIKO FOR OSTEOPOROSE (KNOGLESKØRHED) RISIKO FOR DEPRESSION TRÆTHED LIVSKVALITET NEDSAT NEDSAT NEDSAT NEDSAT FORØGET FORØGET FORØGET FORØGET NEDSAT Kilde: Dalgas et al. 2008

6 6 TYPER AF MOTION Efter at man i næsten 100 år havde troet, at motion var skadelig for personer med MS, vakte det en del opsigt, da undersøgelser i slutningen af 1980erne viste, at motion i stedet havde en række positive effekter. I de første undersøgelser lod man personer med MS lave konditionstræning ved at cykle på en kondicykel. Siden har undersøgelser vist, at også svømmetræning, gangtræning, yoga og styrketræning har positive effekter. Afhængig af hvilken type motion man dyrker, kan effekten dog være forskellig. Konditionstræning (dvs. træning hvor pulsen øges over en længere periode) påvirker primært kredsløbet og giver forbedringer af konditionen. Styrketræningen (dvs. træning hvor der få gange løftes tunge vægte) påvirker muskelstyrken og øger mængden af muskelmasse. Det betyder, at man skal vælge den rette motionsform med omhu, hvis man er på jagt efter en bestemt effekt. I første omgang er det vigtigste dog at fi nde en motionsform, man synes er sjov. Som man kan se i tabel 2 har motion mange positive effekter på de forhold, hvor personer med MS oplever forringelser i forhold til raske mennesker.

7 7 EFFEKTEN AF FORSKELLIGE MOTIONSFORMER PARAMETER KONDITIONSTRÆNING STYRKETRÆNING KONDITAL MUSKELSTYRKE MUSKELMASSE FUNKTIONSNIVEAU V. DAGLIGDAGSAKTIVITETER RISIKO FOR HJERTE-KARSYGDOM RISIKO FOR OSTEOPOROSE (KNOGLEMINERAL TÆTHED) RISIKO FOR DEPRESSION TRÆTHED LIVSKVALITET LILLE UÆNDRET UÆNDRET Kilde: Dalgas et al. 2008

8 8 SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER Opskriften på et optimalt træningsprogram er individuel tilpasning. Personer med MS bør derfor altid rådføre sig med en fagperson, som har særligt kendskab til til motion for personer med MS. Generelt gælder det, at jo større funktionsnedsættelse en person har pga. MS, jo fl ere individuelle tilpasninger er nødvendige, og jo vigtigere bliver det, at man konsulterer en fagperson. Et problem, som afholder nogle MS-patienter fra at deltage i fysisk træning er at op til 40 % oplever en forværring af sensoriske symptomer i forbindelse med træning. En ny undersøgelse har dog vist, at dette er et midlertidigt fænomen, som for langt de fl este (85 %) er normaliseret allerede inden for 30 minutter efter træningsophør. Forværring af symptomer synes at hænge sammen med en stigning i kropstemperaturen, hvorfor man i forbindelse med konditionstræning skal sørger for udluftning og andre tiltag, som kan hjælpe med til at holde kropstemperaturen nede.

9 GENERELLE MOTIONSANBEFALINGER FOR MS-PATIENTER Det er sikkert og hensigtsmæssigt for MS-patienter at deltage i velorganiseret motion Vær derfor som udgangspunkt så aktiv som muligt Vælg som udgangspunkt motionsaktivitet efter, hvad du synes er sjovt at deltage i I nogle tilfælde bør du gennemgå en lægelig undersøgelse og vurdering før træningsstart. Dette er især vigtigt, hvis du har andre lidelser som f.eks. hjertekarsygdomme Det er en god ide at konsultere en rehabiliteringsekspert (f.eks. en fysioterapeut eller en træningsfysiolog med speciale i rehabilitering), før en motionsplan iværksættes Ideelt skal en motionsplan både indeholde aktiviteter, som har karakter af styrkeog konditionstræning, da der hos personer med MS ses nedsættelser af både muskelstyrke og kredsløbsfunktion Motionér 2-3 dage om ugen og forsøg at være fysisk aktiv i mindst 30 minutter de øvrige dage Forværring af symptomer udløst af motion er et midlertidigt fænomen. Det normaliseres hurtigt efter træning Foranstaltninger (f.eks. udluftning), som kan hjælpe med til at holde kropstemperaturen nede, bør benyttes, hvis du er meget temperaturfølsom 9

10 10 MOTION OG FYSISK AKTIVITET I EN TRAVL HVERDAG I det følgende gives ti bud på, hvordan du kan få passet motion ind i en travl hverdag. 1. MOTION SKAL I KALENDEREN Tag en principbeslutning om, at motion skal prioriteres højt i dit liv. Find nogle faste tidspunkter i din kalender, hvor du kan indpasse motion, og skriv motion ind i kalenderen. 2. FLEKSIBEL MOTION Generelt handler det om at fi nde en motionsform, som man synes er sjov at udøve. Desværre er det ikke altid, at det, man synes er sjovt, passer ind i ens dagligdag. Hvis du har en travl og varierende hverdag, kan det være svært at gå til motionstilbud, som er placeret på faste tidspunkter. Træning i et fi tnesscenter, løb, cykling, golf, stavgang og hjemmetræning er eksempler på motionsformer, som er langt mere fl eksible, og som stort set kan udføres, hvornår det skal være. 3. INTENSIV TRÆNING En række undersøgelser har vist, at man kan opnå samme eller bedre effekter ved at skære ned på træningstiden, samtidig med at der skrues op for intensiteten. 4. MOTIONÉR TIDLIGT Selvom det måske ikke lyder tillokkende, så er de tidlige morgentimer ofte det tidspunkt, hvor motion kan indpasses i dagligdagen og generer mindst. Det lyder måske ikke attraktivt at stå op 45 min tidligere, end man plejer for f.eks. at gå eller løbe en tur, men på sigt bliver alting en vane. 5. GØR DIN TRANSPORT TIL DIN MOTION Transport til og fra arbejde kan gøres til motion. Hvis distancen tillader det, kan du cykle, løbe eller gå til og fra arbejde.

11 11 6. MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN Mange virksomheder har i dag motionstilbud til de ansatte. Benyt disse tilbud ved at møde lidt tidligere en dag eller to om ugen eller ved at fl exe ud midt på dagen og holde en forlænget frokostpause i motionslokalet. En anden mulighed er at alliere sig med én eller fl ere kollegaer, spise en lynfrokost, og så bruge frokostpausen på minutters rask gang i området. 7. DROP MAGELIGHEDEN De fl este af os tager bilen til bageren, selvom vi sagtens kunne cykle eller gå, eller tager elevatoren, selvom trappen er gratis træning i arbejdstiden osv. Ved at lægge mageligheden fra sig, og i stedet se enhver chance for at bevæge sig som en mulighed for motion, kan der lægges meget ekstra motion ind i løbet af en uge. 8. TRÆNING I HJEMMET Anskaf en kondicykel, stepper, crosstrainer, løbebånd eller lignende til hjemmebrug. Om aftenen, hvor tiden måske alligevel går foran fjernsynet, kan der sagtens lægges en kort træningsseance ind, uden at dette betyder tid fra familien. 9. GÅ EN FAST AFTENTUR EFTER AFTENSMADEN Undgå at blive fanget af sofaen efter aftensmaden. Gå i stedet en fast aftentur med hunden, manden eller børnene før sengetid. Tyve minutter hver aften er bedre end ingenting. 10. INDDRAG BØRNENE Har man børn, kan det være årsagen til, at motionen nedprioriteres. Der er dog masser af muligheder for at inddrage børnene, når der motioneres.

12 12 STYRKE- OG KONDITIONSTRÆNING STYRKETRÆNING Styrketræning udføres mest effektivt i et motionscenter, men kan også udføres derhjemme. Det er dog vigtigt, at man får hjælp af en fysioterapeut eller instruktør til dels programlægning og dels af sikkerhedshensyn. Derved undgås skader forårsaget af forkert teknik. Hvis styrketræning skal have en forbedrende effekt, vil det ofte være nødvendigt med mindst to ugentlige træningspas, men husk, at ét er bedre end ingenting. TRÆNING I MOTIONSCENTER I det følgende kan du se en række styrketræningsøvelser, som kan udføres i de fl este motionscentre, og som mange personer med MS vil have god gavn af. Flere af øvelserne kan med fordel udføres med et ben ad gangen, hvis der er store forskelle i styrken mellem benene, mens nogle øvelser er vanskelige, hvis der er meget store styrkeforskelle mellem de to sider. Efter en opvarmning (f.eks. 10 min på kondicykel) laves først en opvarmningsserie (en serie kaldes normalt et sæt i forbindelse med styrketræning) med lav belastning. Derefter laves i starten 2 sæt med en vægt, der lige nøjagtig kan løftes gange, hvor der holdes 2-3 minutters pause mellem hvert sæt. Antallet af sæt kan efter én til to måneder øges til 3-4 sæt pr. øvelse.

13 13 1. BENPRES Benpres er en klassisk øvelse for musklerne på forsiden af låret. Maskinen fi ndes i fl ere varianter, hvor den her viste er meget nem at komme ind og ud af. Øvelsen kan evt. udføres med et ben ad gangen. 2. KNÆEKSTENTION Knæekstension er en ret isoleret øvelse for forsiden af låret. Øvelsen er meget sikker og en god startøvelse. Øvelsen kan evt. udføres med et ben ad gangen. 3. HASECURL Hasecurl er en øvelser for hasemusklerne. Nogle personer med sclerose kan have problemer med denne øvelse pga. opblussende spasticitet. Vedvarende styrketræning plejer dog at kunne dæmpe spasticiteten betydeligt i denne øvelse. Øvelsen kan evt. udføres med ét ben ad gangen.

14 14 4. STÅENDE CABLE ROW Øvelsen belaster primært skuldermusklerne. Øvelsen er nem at gå til, men er mindre velegnet, hvis der er store styrkeforskelle mellem højre og venstre side. 5. TRÆK TIL BRYST En klassisk overkropsøvelse, der primært belaster skulder og rygmuskler. Øvelsen er ikke velegnet, hvis der er store styrkeforskelle mellem højre og venstre side. 6. RYGØVELSE Øvelsen træner den nederste del af ryggen. Øvelsen er ikke velegnet, hvis man nemt bliver svimmel.

15 15 STYRKETRÆNING I HJEMMET Styrketræning i hjemmet kan laves med elastik (vedlagt denne brochure). Få evt. din fysioterapeut til at vise dig øvelserne, hvis du er i tvivl om udførelsen. Efter opvarmning laves først et opvarmningssæt med lav belastning. Derefter øges belastningen ved, at elastikken bindes strammere. I starten laves 2 sæt, hvor du holder 2-3 minutters pause mellem hvert sæt. Antallet af sæt kan efter én til to måneder øges til 3-4 sæt pr. øvelse. 1. KNÆEKSTENSION Elastikken fastgøres om stolebenet og rundt om spidsen af foden, så den ikke skrider. Benet strækkes herefter, hvorved forsiden af låret trænes. 2. HASECURL Med elastikken rundt om hælen føres benet fra strakt til bøjet (må gerne bøjes mere end 90 grader). Herved trænes hasemusklerne på bagsiden af låret.

16 16 3. HOFTEEKSTENSION Fra stående position føres det strakte ben bagud, hvorved balle og baglår trænes. Sørg for at elastikken sidder godt ned om hælen og undgå at falde for meget forover. 4. HOFTEFLEKSION Fra stående position føres det strakte ben frem hvorved hoftebøjerne trænes. Det er en god idé at holde fast i noget enten bagved sig (som vist) eller foran sig. 5. ROWING Elastikken fastgøres i brysthøjde og fra strakte arme trækkes til bryst, hvorved rygmuskulaturen og forsiden af armene trænes. Øvelsen er ikke så velegnet, hvis der er store styrkeforskelle mellem armene.

17 17 6. BICEPS Elastikken anbringes under den ene fod og vægten fl yttes over på det andet ben. Fra strakt bøjes armen op mod skulderen, hvorved forsiden af armen trænes. Sørg for, at elastikken ligger dobbelt rundt om hånden for at få bedst muligt greb. 7. RYGØVELSE Fra en position på maven med hænderne under panden løftes overkroppen, hvorved den nederste del af ryggen trænes. Øvelsen egner sig kun til personer, der selv kan komme op fra gulvet. 8. MAVEØVELSE Fra en position på ryggen med hænderne krydset over brystet løftes overkroppen mod knæene, hvorved maven trænes. Øvelsen egner sig kun til personer, der selv kan komme op fra gulvet.

18 18 KONDITIONSTRÆNING Da mange personer med MS har nedsat kondition, er det en god ide også at lave noget træning, hvor pulsen kommer op. Træningen kan laves på mange måder, og i det følgende er nogle forslag til træningsaktiviteter. Igen skal der ofte mindst to gange træning pr. uge til, for at man fortløbende vil opleve forbedringer. Træn i starten mellem 10 og 40 minutter afhængigt af dit niveau, og øg så dette fortløbende. Træningsintensitet kan måles med et pulsur, og træning med en intensitet svarende til 60-80% af den maksimale puls giver gode resultater (start i den lave ende).

19 19 1. GANGBÅNDSTRÆNING Træning på gangbånd har den fordel, at man præcist kan styre, hvor hurtigt og hvor langt man vil gå. Har man balanceproblemer, kan man desuden med fordel benytte gangbånd. Dels kan man støtte med hænderne, dels kan man gå på en helt fl ad overfl ade. 2. RONING Roning i romaskine er god konditionstræning, som involverer både arme og ben. Kræver lidt teknisk undervisning.

20 20 3. KONDICYKEL Kondicyklen er glimrende til konditionstræning, og har den fordel, at man ikke skal fokusere på at holde balancen eller på at orientere sig. Man kan desuden præcist se hvor langt, og hvor stærkt man kører. 4. STAVGANG Når man går med en bestemt hastighed øges forbrændingen med ca. 10%, når man benytter stavene. Derudover er stavene en fordel, hvis man har balanceproblemer. 5. CYKLING En tur på cyklen er god konditionstræning og har den fordel, at man oplever lidt mere. Til gengæld stiller cykling større krav til balancen og orienteringsevnen.

21 DENNE ELASTIK KAN BRUGES TIL DE ØVELSER DU SER PÅ SIDERNE RIGTIG GOD FORNØJELSE KOLOFON: DESIGN: ESSENSEN.COM // FOTO: COLOURBOX // TRYK: KAILOW //

22 live your life TEVA DENMARK A/S PARALLELVEJ 12 / 2800 KGS. LYNGBY TELEFON: MAIL:

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning Marina Aagaard, MFT 1 2 Marina Aagaard Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

Effektiv. løbetræning med

Effektiv. løbetræning med Effektiv løbetræning med Kom godt i gang med løb Vil du gerne i gang med en fleksibel og effektiv motionsform, der ikke kræver meget andet end et par løbesko og vijestyrke? Løb er en fantastisk populær

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

I I N D U S T R I E N

I I N D U S T R I E N I INDUSTRIEN I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri www.di.dk Tlf. 3377

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D. Deltagermateriale. Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale. Godt Liv med Artrose i Danmark GLA:D Deltagermateriale Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D) 1.4. Deltagermateriale Godt Liv med Artrose i Danmark 15 Hvad er artrose? Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Kost, Rygning, Alkohol, Motion

Kost, Rygning, Alkohol, Motion 77 gode råd om Kost, Rygning, Alkohol, Motion Råd nr. 38: Gå tur med din hund, også den du ikke har! Forord Udgiver Redaktion Foto Layout Distribution Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Bente Nørgaard, DAI

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

"Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart"

Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart Fysisk træning frem mod start på Patrulje- og Jægeraspirantkursus Patrulje- og Jægeraspirantkursernes særlige formål, indhold, varighed og afviklingsform gør, at vilkår og betingelser for den enkelte aspirant

Læs mere

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST Kom i gang er et undervisningsmateriale, som kan lære dig noget om kroppen, og hvorfor det er vigtigt at bruge sin krop. Du kan også lære noget om, hvor du kan dyrke idræt eller bevæge dig, og hvordan

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe Pas godt på dig selv. Du skal holde længe 1 INDHOLD Kroppens udfordringer s. 6 Hvor er det typisk, det går galt? s. 8 Forebyggelse s. 14 10 gør kroppen glad-tricks s. 14 Forebyg skader derhjemme s. 18

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere