Dikteringsvejledning. Sengeafsnit. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dikteringsvejledning. Sengeafsnit. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC )"

Transkript

1 Dikteringsvejledning Sengeafsnit Vælg enhed Vælg afsnit Prioritér dit diktat efter nedenstående prioriteringsliste Vælg klar til afskrivning eller anden mulighed efter behov. Start diktat med dato, tidspunkt og dit navn. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC ) danmark.dk/wm Ambulatorium Vælg enhed Vælg ambulatorium Prioritér dit diktat efter nedenstående prioriteringsliste Vælg klar til afskrivning - eller anden mulighed efter behov. Start diktat med dato, tidspunkt og dit navn. Informer om ambulant samtale, hjemmebesøg, telefonkonsultation eller andet. Angiv tidsforbrug på kontakten (0-1 time, 1-2 timer osv.) Angiv procedure/procedurekode ifm. kontakten (psykoedukation, førstegangsbesøg, psykologisk testning osv.) Behandlere i Lokalpsykiatrien med udadgående funktioner, kan efter aftale med ledende lægesekretær diktere via separat diktafon. Prioritering af diktater 1 Indlæggelsesjournal/forsamtale Assistancer Gennemgang + behandlingsplan (indlagte) 2 Epikriser Akutte kliniske ambulante notater (henvisninger, breve, ved efterfølgende indlæggelse) 3 Ambulante kliniske kontakter Ambulante behandlingsplaner Generel vejledning Start alle dikteringer med: dikteret af, tidstro dato/klokkeslæt, afsnit/sted, skabelon, prioritering af notat. Dikter altid efter rækkefølgen i skabelonen. Et punkt kan overspringes og udgår. Primær journal 2 Epikrise 8 Ergo 19 Soc.rådg. 22 Behandlings-plan 5 Løbende dok. 9 Fys. 20 Psykolog 23 Læger/beh. ECT/tvang 6 Pleje 10 Amb. pleje 21 Lægesekr. 25 Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 1

2 Lægefaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Psykiatrien Region Syddanmark Kvalitetspunkt Psykiatrien Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Primær psykiatrisk journal Dikteret af Deltagere Deltager i projekt Samtykke til informationsudveksling Brev til patient vedr. forbud mod afsendelse af epikrise Brev til forventet modtager af epikrise Journal optages ved indlæggelse eller under forsamtale i Lokalpsykiatrien. Inddrag alle overskrifter i journaloptagelsen samt markerede kvalitetspunkter. Forældremyndighed/værge Samtykke fra forældremyndigheden/værgen ANAMNESE Årsag til henvendelsen Patientens forventninger til forløbet Allergi (medicin og andre allergier/intolerans + CAVE og ATCkode) Dispositioner Psykisk lidelse Misbrug Selvmord Somatisk lidelse Psykomotorisk udvikling Graviditet, fødsels og neonatalt Tidlig kontakt Psykomotoriske milepæle Sociale forhold Familieforhold Opvækst Civilstand Børn i hjemmet (< 18 år tidligere afholdt/aftale om familiesamtale?) Boligforhold Økonomi og forsørgelse Skolegang Erhvervsstatus Privat netværk Offentligt netværk Interesser Religion Fremmedsproglig Indfødsret Aktuelle støtteforanstaltninger (anfør ingen, botilbud, forsorgshjem, efterbehandlingstilbud, OPT, specialteam for unge med psykoser etc.) Somatiske sygdomme Væsentlige tidligere Aktuelle Ekspositioner MRSA-screening (kun indlagte) Vaccinationsstatus Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 2

3 Alkohol (alkoholforbrug) Nikotin (rygevaner) Misbrug Cannabis Sedativa/hypnotika Opioider Kokain Amfetaminer Hallucinogener Club-drugs (fx ecstasy) Andre stoffer og medicamina Vanlig medicin (anfør bivirkning vægt søvn neurologisk seksuelt) Alternative præparater og kosttilskud Tidligere psykisk Præmorbid psykisk udvikling Aktuelt psykisk Symptomer og subjektive klager Oplysninger fra pårørende/netværk Debut, udvikling og varighed (VUP < 3, 3-6, > 6 mdr.) Psykosociale belastninger Interventioner, behandlingsforsøg og effekt på aktuelle lidelse OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Fremtoning Bevidsthedstilstand (vågenhedsgrad og klarhed) Orientering (auto- og allopsykisk) Stemningsleje Psykomotorik (tempo og forstyrrelser) Tankegang (formelle forstyrrelser og indhold) Hallucinationer Vrangforestillinger Hukommelse Intellektuelt funktionsniveau Sprogligt funktionsniveau Følelser (stabilitet, udløsning og kontrol) Kontaktform Tegn på suicidalfare Kooperation Sygdomserkendelse Opmærksomhed Koncentrationsevne Legeevne Øvrigt objektivt psykisk Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI Almentilstand Ernæringstilstand Højde Vægt BMI/BMI Lipider HDL værdi Lipider Triglycerid værdi Ernæringsmæssig risiko (BMI <19,5 el. >29) Ernæringsplan Refererede målte værdier (puls, BT,, faste-bs/bs, alkometerog urintest m.v.) Cranium/facies Øjne Otoskopi Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 3

4 Cavum oris et fauces Collum Glandelstatus St. c. Thorax St. p. Mammae Abdomen Genitalia externa Exploratio rectalis Ryg Ekstremiteter Neurologisk Gang Hud Yderligere objektiv undersøgelse Paraklinisk Vurdering i forhold til ambulant behandling Vurdering i forhold til psykoterapi (assessment Aktuelle undersøgelsesresultater Erfaringer fra tidligere behandlinger Copingstrategier Indsigt i egen situation Integrationsniveau Motivation BEHANDLINGSPLAN (foreløbig - inden for 24 timer i afsnit) Konklusion og plan Psykosevurdering Suicidalfare Voldsrisiko Tentative diagnoser Diagnoser og procedurer Ordination af medicin (anfør om patienten modtager eller skal modtage vederlagsfri medicin skrives også som klinikerinstruktion i medicinordinationslisten) Øvrige ordinationer og foranstaltninger (kun ambulante: anfør om der har været eller er givet tilbud om pårørendekontakt) Retslig status Restriktioner Udgang Den foreløbige behandlingsplan for akut indlagte skal altid rumme: Behandlingsmål Forventet indlæggelsesvarighed Selvmordsrisiko Observations- og interventionsniveau Vurdering og forebyggende tiltag (vold, aggression etc.) Plan for evt. smertebehandling Husk SKS-koder og somatiske diagnoser. Terapeutisk aftale Deltagere i terapien Varighed Hyppighed Information/accept (har pt. givet samtykke til plan, hvilken information har han modtaget?) Kontaktperson(er) (inden for 24 timer i afsnit/1. amb. besøg) Visitkort udleveret Informeret om kontaktpersonordning Medicinafstemning (inkl. medicingennemgang ved risikoptt.) Skal sendes - Afsendelse behandlet Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 4

5 Psykiatrisk gennemgang ANAMNESE OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI BEHANDLINGSPLAN Medicinafstemning Henvis til primær psykiatrisk journal suppler kort med nye data samt manglende kvalitetsdata under relevante felter. Udarbejd psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan. ICD-10 DF32.X, DF 33.X, DF 34.1, DF06.32: Foretag HAM 17-D dokumenteres under målte værdier. Udfyld tjekliste NIP-depression. ICD 10 DF20.0 DF20.99: Foretag GAF dokumenteres under målte værdier. Foretag systematisk interview (SCAN, PSE etc.) Udfyld tjekliste NIP-skizofreni. Psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan (inden for 7 dage i afsnit/senest ved 2. ambulante besøg) Behandlingsansvarlig læge Kontaktpersoner Baggrund for indlæggelse/henvisning/vup-varighed Diagnoseforslag Retslig status Psykisk status/selvmordsrisiko v/indl.+udskr./selvmordsrisiko v/udskr. Somatisk status (anfør ernæringsbehov, hvis pt. er i ernæringsmæssig risiko)/obs metabolisk syndrom/vurdering somatisk/medicinsk/vurdering medicinbivirkninger Sundhedsfremme (vurdering og tiltag kost, rygning, alkohol, motion) Social status og netværk/social status og netværk (anfør vurdering af sociale støttebehov (for NIP-S v/socialrådgiver). Undersøgelsesprogram/Undersøgelsesprogram (anfør vurdering ved speciallæge i psykiatri) NIP-D: + HAM D-17. NIP-S: + diagnostisk instrument, + kognitiv testning, + GAF-F). Behandlingsmål Behandling o Ernæringsplan (hvis specielt ernæringsbehov) o Medicinordination (psykofarmaka/benzodiazepiner) o Tilbud om psykoterapi o Tilbudt/afviklet pårørendekontakt/tilbudt/afviklet pårørendekontakt o Tilbudt/gennemført psykoedukation o Vederlagsfri medicin Undervisning/psykoedukation (tilbudt/afviklet indiv./gruppe) Aktivitetsplan Efterbehandling o Planlagt opfølgning + dato for kontakt til opfølgende instans o Ambulant opfølgning (Lokalpsykiatri, OPT, specialteam etc.) o Støtteforanstaltninger efter udskrivelse (anfør ingen, støtte i bolig, botilbud, forsorgshjem etc.) o Genoptræningsplan (behov for rehabiliering) o Åben indlæggelse Patientens holdning Informeret samtykke (stiltiende/gennem dialog? Hvilken info har pt. fået om plan?) Næste behandlingsplan Ved første behandlingsplan dikteres alle punkter. Ved de efterfølgende kun de punkter, hvor der er ændringer i forhold til sidste behandlingsplan. Sekretær kan løfte tidligere behandlingsplan over. NIP- skizofreni NIP-depression (se særskilte tjeklister) Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 5

6 ECT ECT nr. Anæstesi Thiopental Suxamethon Thymatron Propofol Post-iktalt suppressionsindex EEG varighed af krampeanfald EMG varighed af krampeanfald Observation varighed af krampeanfald Vurdering af krampeanfald Konklusion og plan Restimulation Thymatron Post-iktalt suppressionsindex EEG varighed af krampeanfald EMG varighed af krampeanfald Observation varighed af krampeanfald Vurdering af krampeanfald Konklusion og plan Anvendes til dokumentation af udført ECT. Dokumentationen skal indeholde: foretaget 5-trin procedure. foretaget observation. Det kliniske notat omkring ECT-ordination skal indeholde: vurdering forud for ECT præoperativ diagnose indikation samtykke pt. Vurdering ved anæstesiolog skal indeholde ASA-klassifikation samtykke til anæstesi plan for postoperativ vurdering Tvangsskabeloner (al udøvet tvang kræver protokol) Anden i.h.t. 18 c Anden i.h.t. ½ 18 f og 19 a Døraflåsning i.h.t. 18 e ECT Fiksering og fysisk magtanvendelse med remme i.h.t. ½ 14 og 16 Fiksering og fysisk magtanvendelse med bælte, handsker eller fastholden i.h.t. 14 og 16 Frihedsberøvelse i.h.t. 5 Ophævelse f Tvungen opfølgning i.h.t. 13 d Anlæggelse af sonde under Beroligende medicin p.g.a. urolig tilstand i.h.t. 17 Tvangsbehandling i.h.t. 12 Tvangsbehandlng somatisk i.h.t. 12 og 13 Husk dokumentation af lovpligtig opfølgning. Husk underretning til pt. Udfyld tvangsprotokol i papir (sikring af indberetning til SEI). Tvang, Tvungen opfølgning (al udøvet tvang kræver protokol) Type af tvungen opfølgning Indikation for tvungen opfølgning Forudsætninger for tvangsbehandling Art og omfang af tvungen opfølgning Beslutning om tvungen opfølgning Indbringelse af patienten med politiet Situation Skriftlig information om tvangsnanvendelse Dato for ophævelse Husk dokumentation af lovpligtig opfølgning. Husk underretning til pt. Udfyld tvangsprotokol i papir (sikring af indberetning til SEI). BEHANDLINGSPLAN Konklusion og plan Psykosevurdering Suicidalfare Voldsrisiko Tentative diagnoser Diagnoser og procedurer Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 6

7 Ordination af medicin Øvrige ordinationer og foranstaltninger Retslig status Restriktioner Udgang Terapeutisk aftale Deltagere i terapien Varighed Hyppighed Information/accept Psykiatrisk assistance ANAMNESE Anvendes ved tilsyn i somatikken. OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI BEHANDLINGSPLAN Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 7

8 Psykiatrisk epikrise inkl. lægemidler (senest 3 hverdage efter udskrivelse) Dikteret af Diagnoser og procedurer Angiv diagnose ud fra ICD-10 klassifikationen (4 karakterer). Der kan angives to typer af diagnoser: Aktionsdiagnosen: Diagnose som er årsag til aktuelle behandlingsforløb. (skal altid angives). Bidiagnoser: Samtlige andre psykiatriske og somatiske diagnoser, gælder også adfærdsmæssige forstyrrelser f.eks. selvmordsforsøg og misbrug. Start med ordinationslisten og seponer medicin, som patienten ikke skal fortsætte med, fx p.n. medicin. Medicinordinationen vil automatisk blive skrevet i epikrisen. Epikrisen skal være kort og præcis, maks. 15 linier. Aktuel medicinstatus Angiv hvilken medicin, patienten skal fortsætte med efter udskrivelsen. Angiv administrationsform, præparatnavne og dosis. Årsag til indlæggelse/indlæggelsesforløb Angiv kontakt/indlæggelsesmåde og årsag, aktuelle symptomer, og behandling. Angiv væsentlige tvangsforanstaltninger og årsag. Angiv hvilken information der er givet til patienten. Plan for efterbehandling Anfør efterbehandling i psykiatrisk og kommunalt regi/ efterbehandling i psykiatrisk og kommunalt regi, og den efterbehandling man foreslår, egen praktiserende læge skal varetage. Angiv hvilken information, der er givet til patienten Angiv oplysninger om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Laboratorie undersøgelsesværdier Angiv værdier af serummonitorering. Øvrige værdier angives kun, hvis de afviger fra normalområdet. Udfør HAM D17 (dokumenter værdi under Målte værdier ) Angiv vurdering af selvmordsrisiko/selvmordsrisiko Angiv resultat for evt. scanninger og/eller screening for metabolisk syndrom. Oplys om resultatet af evt. psykologiske test. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 8

9 Løbende læge- og behandlerfaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk klinisk kontakt Samtaletype Deltagere Formål Referat Løbende dokumentation under forløb (med patient). ANAMNESE OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI SOCIALE FORHOLD MISBRUG UNDERVISNING/PSYKOEDUKATION BEHANDLINGSPLAN Individuel eller gruppebaseret. Patient eller pårørende. Psykiatrisk kontakt uden patient Dikteret af Løbende dokumentation under forløb (uden patient). Samtaletype Deltagere Formål Referat Næste aftale Konklusion og plan Information/accept Undervisning/psykoedukation Skal sendes Afsendelse behandlet Individuel eller gruppebaseret. Patient eller pårørende. I lokalpsykiatrien kan respektive behandler herudover anvende skabeloner i.f.t. til specifik faglig intervention Psykiatrisk ergoterapeutisk kontakt og psykiatrisk hjemmebesøg Psykiatrisk fysioterapeutisk kontakt Psykiatrisk plejedata ambulant Psykiatrisk socialrådgiverkontakt Psykolog kontakt, Psykolog samtale, Psykologisk undersøgelse Hertil kommer de generelle Psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Målte værdier Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 9

10 Plejefaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Indlæggelsesoversigt Kontaktregistreringsinfo (kolonne 1) = diagnosekode Aktiviteter før indlæggelse (kolonne 2) = behandlingsplan Aktiviteter under indlæggelse (kolonne 3) = tvang Øvrigt (kolonne 4) = afsnittets/teamets egne optegnelser Udfyldes ved indlæggelsen. Forløbsplan afsendes til kommune inden for 48 timer. Patientkort (min. 1 pårørende, anfør evt. fremmedsprog) Generelle forløbsoplysninger Kontaktperson Visitkort udleveret Identitetssikring Retslig status Skriftlig patientinformation udleveret Forældremyndighed/værge Udfyldes ved indlæggelsen. Beskikket patientrådgiver Bestilt dato og tid Beskikkelse sendt Patientrådgiver kontaktet Afmeldt dato og tid Brev sendt Psykiatrisk indlæggelsessamtale Indlæggelsesårsag Patientperspektiv Pårørendeperspektiv (tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse) Sikkerhedsvisitation Identitetssikring Kontaktperson(er) Visitkort udleveret Informeret om kontaktpersonordning Patientmappe Patientens forventninger til forløbet Pårørendes forventninger til forløbet Sociale forhold Familieforhold o Opvækst o Civilstand o Børn i hjemmet (anfør tilbud om familiesamtale ved børn < 18 år i hjemmet) Husdyr i hjemmet Udfyldes ved tvangsudøvelse. Der findes tilsvarende skabelon for beskikket værge. Psykiatrisk indlæggelsessamtale udfyldes ved indlæggelsen. Større problemområder føres under respektive nøgleord. Plejefaglig behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan i forbindelse med gennemgangen, herunder eksempelvis sundhedsfremme og psykoedukation. Alternativt: Indføj punkt i behandlingsplanen Send behandlingsplanen til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 10

11 Privat netværk Offentligt netværk Skolegang Uddannelse Erhvervsstatus Økonomi og forsørgelse Interesser Boligforhold Aktuelle støtteforanstaltninger Indfødsret Fremmedsproglig Religion Tjekliste Afbestilt madudbringning Aflysbning af bestilte undersøgelser Arbejdsplads informeret Egne lægemidler Husdyr i hjemmet Medbragte hjælpemidler Nøgle til sengebord Pårørende informeret Samarbejdspartnere/netværk informeret Samarbejdsskema udfyldt Tolkebistand bestilt Skriftlig patientinformation udleveret Værdigenstnade i hovedkasse Værdigenstande i værdiskab Målte værdier Højde Vægt BMI Taljeomfang Psykiske forhold Psykiske Problemer Psykiske Mål Psykiske Planlagt indsats o Aktiviteter til bevarelse af Psykiske Udførte handlinger Psykiske Evaluering Aktiviteter i forhold til suicidalrisiko Sociale forhold Sociale Problemer Sociale Mål Sociale Planlagt indsats Sociale Udførte handlinger Sociale Evaluering Aktivitet (ADL) Aktivitet Problemer Aktivitet Mål Aktivitet Planlagt indsats o Mobiliseringsregime o Faldscreening Aktivitet Udførte handlinger Aktivitet Evaluering Kommunikation Kommunikation Problemer Kommunikation Mål Kommunikation Planlagt indsats Kommunikation Udførte handlinger Kommunikation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 11

12 Viden og udvikling (anfør information/vejledning i.f.t. sundhedsfremme samt alt omkring undervisning/psykoedukation indtænk tilbudene i behandlingsplanen) Viden og udvikling Problemer Viden og udvikling Mål Viden og udvikling Planlagt indsats Viden og udvikling Udførte handlinger Viden og udvikling Evaluering Søvn og hvile Søvn og hvile Problemer Søvn og hvile Mål Søvn og hvile Planlagt indsats Søvn og hvile Udførte handlinger Søvn og hvile Evaluering Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats Respiration Udførte handlinger Respiration Evaluering Ernæring Ernæring Problemer o Primær ernæringsscreening (hvis BMI < 19 eller > 30 skal fastsættes et ernæringsbehov) Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats Ernæring: Udførte handlinger Ernæring Evaluering Kosttype (anfør normalkost eller evt. specialdiæt) Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger Udskillelse Evaluering Smerte og sanseindtryk Smerte og sanseindtryk Problemer Smerte og sanseindtryk Mål Smerte og sanseindtryk Planlagt indsats Smerte og sanseindtryk. Udførte handlinger Smerte og sanseindtryk Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger Hud og slimhinder Evaluering Seksualitet Seksualitet Problemer Seksualitet Mål Seksualitet Planlagt indsats Seksualitet. Udførte handlinger Seksualitet Evaluering Observation af virkning/bivirkning Observation Problemer Observation Mål Observation Planlagt indsats Observation. Udførte handlinger Observation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 12

13 Aftaler omkring patienten Udgang (herunder aftale om observations- og interventionsniveau) Miljøterapeutisk tilgang Adfærd Besøg Post Telefon Computer/TV Rygning Medicin (herunder aftale om vederlagsfri medicin) Døgnrytme Aktiviteter Ernæring/måltider Kosttype (anfør normalkost, hvis der ikke er tale om specialdiæt) Oprydning Personlig hygiejne Økonomi Pårørendekontakt/Pårørendekontakt Lægesamtaler Transport Øvrige aftaler (herunder aftale om evt. åben indlæggelse) Målte værdier Temperatur Puls* Saturation Saturation med iltflow Ilt-flow pr. minut Respirationsfrekvens Blodtryk* Vægt* Højde* Taljemål* BMI* Energiindtag_seneste_døgn Proteinindtag_seneste_døgn Væskeindtag_seneste_døgn Blod-glucose Døgndiurese Timediurese Hæmoglobin (ABL) Urinstix* U-glucose U-keton U-blod U-pH U-protein U-nitri U-leucocytter Urinstix stoffer Alholholpromille Differentialtælling på kapillærblod B-Leucocytter B-leucocyttype GAF-F MDI HAM-D17 (Vurdering HAM-D17 i.f. 7 dage 30 dage efter 1. amb. besøg + før udskrivelse/afslutning) YMRS WHO_5 MMSE Hurtigt overblik over hvad der gælder af aftaler i.f.t. patientens aktuelle indlæggelse. Påbegyndes ved indlæggelsen og beskrives ud fra patientens funktionsniveau/tilladelser i.f.t. retsstatus. Udfyldes af kontaktpersonen i forbindelse med gennemgang. Aftalerne kan evt. printes til patienten som en fælles plan sammen med udarbejdet aktivitetsplan. *værdier måles i forbindelse med indlæggelsen, dertil kommer evt. ordination urinstix stoffer, alkoholpromille etc. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 13

14 Aktuelt funktionsniveau Patientens mål og plan Kommunikation Psykosociale forhold Kognitiv funktion Spisning Forflytning Lejring Siddende stilling Mobilitet/kørestol Gangfunktion Trappegang Udendørs mobilitet Personlig hygiejne Bad Af- og påklædning Toiletbesøg Døgnrytme Selvtræning Behandlingsredskaber/hjælpemidler Barthel (efter ordination) FIM (efter ordination) Føres ved patienter, der er indlagt > 48 timer og har et plejebehov. Kan med fordel begyndes ved indlæggelsen. Tvang, Patientinformation. Eftersamtale efter tvang Tvangsindlæggelse Information til patient i forbindelse med tvangsindlæggelse Blanket tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvangsindlæggelse Blanket Tvangsindlæggelse-eftersamtale Eftersamtale udføres af patientens kontaktperson i umiddelbar forlængelse af ophævelse af tvangen. Dokumentér svarende til tvangstype. Anvend blanket i dialogen. Tvangstilbageholdelse Information til patient i forbindelse med tvangstilbageholdelse Blanket tvangstilbageholdelse Tvangstilbageholdelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvangstilbageholdelse Blanket Tvangstilbageholdelse_eftersamtale Tilbageførsel af frihedsberøvet patient Information til patient i forbindelse med tilbageførsel Blanket tilbageførsel af frihedsberøvet patient Tilbageførsel af frihedsberøvet patient_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tilbageførsel Blanket Tilbageførsel af frihedsberøvet patient Bæltefiksering og fastholdelse Information til patient i forbindelse med bæltefiksering og fastholdelse Blanket bæltefiksering og fastholdelse Bæltefiksering og fastholdelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med bæltefiksering og fastholdelse Blanket Bæltefiksering og fastholdelse_eftersamtale Tvangsbehandling Information til patient i forbindelse med tvangsbehandling Blanket tvangsbehandling Tvangsbehandling_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 14

15 Eftersamtale i forbindelse med tvangsbehandling Blanket Tvangsbehandling-eftersamtale Beroligende medicin med tvang Information til patient i forbindelse med beroligende medicin Blanket Beroligende medicin Beroligende medicin med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med beroligende medicin med tvang Blanket Beroligende medicin_eftersamtale Personlig skærmning med tvang Information til patient i forbindelse med personlig skærmning Blanket Personlig skærmning med tvang Personlig skærmning med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med personlig skærmning med tvang Blanket Personlig skærmning_eftersamtale Personlig hygiejne med tvang Information til patient i forbindelse med personlig hygiejne med tvang Blanket Personlig hygiejne_med tvang Personlig hygiejne med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med personlig hygiejne med tvang Blanket Personlig hygiejne_eftersamtale Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Information til patient i forbindelse med tvungen opfølgning efter udskrivning Blanket Tvungen opfølgning efter udskrivning Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvungen opfølgning efter udskrivning Blanket Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Psykiatriske plejedata miljøterapi Psykiske forhold Psykiske Problemer Psykiske Mål Psykiske Planlagt indsats o Aktiviteter til bevarelse af Psykiske Udførte handlinger Psykiske Evaluering Aktiviteter i forhold til suicidalrisiko Daglig dokumentation af pleje under respektive nøgleord. Sociale forhold Sociale Problemer Sociale Mål Sociale Planlagt indsats Sociale Udførte handlinger Sociale Evaluering Aktivitet (ADL) Aktivitet Problemer Aktivitet Mål Aktivitet Planlagt indsats o Mobiliseringsregime o Faldscreening o Aktivitet Udførte handlinger Aktivitet Evaluering Kommunikation Kommunikation Problemer Kommunikation Mål Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 15

16 Kommunikation Planlagt indsats Kommunikation Udførte handlinger Kommunikation Evaluering Viden og udvikling (anfør information/vejledning i.f.t. sundhedsfremme samt alt omkring undervisning/psykoedukation indtænk også i behandlingsplanen) Viden og udvikling Problemer Viden og udvikling Mål Viden og udvikling Planlagt indsats Viden og udvikling Udførte handlinger Viden og udvikling Evaluering Søvn og hvile Søvn og hvile Problemer Søvn og hvile Mål Søvn og hvile Planlagt indsats Søvn og hvile Udførte handlinger Søvn og hvile Evaluering Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats Respiration Udførte handlinger Respiration Evaluering Ernæring Ernæring Problemer o Primær ernæringsscreening (hvis BMI < 19 eller > 30 skal fastsættes et ernæringsbehov) Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats Ernæring: Udførte handlinger Ernæring Evaluering Kosttype (anfør normalkost eller evt. specialdiæt) Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger Udskillelse Evaluering Smerte og sanseindtryk Smerte og sanseindtryk Problemer Smerte og sanseindtryk Mål Smerte og sanseindtryk Planlagt indsats Smerte og sanseindtryk. Udførte handlinger Smerte og sanseindtryk Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger Hud og slimhinder Evaluering Seksualitet Seksualitet Problemer Seksualitet Mål Seksualitet Planlagt indsats Seksualitet. Udførte handlinger Seksualitet Evaluering Observation af virkning/bivirkning Observation Problemer Observation Mål Observation Planlagt indsats Observation. Udførte handlinger Observation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 16

17 Væskebalance Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats o Indgift intravenøst per døgn Respiration. Udførte handlinger o Udgift dræn seneste døgn o Indgift intravenøst seneste døgn Respiration Evaluering Kan anvendes ved patienter, hvor patientens somatiske tilstand kræver speciel indsats på ernærings- eller væsketerapiområdet. Medicinsk afdeling eller diætist er evt. involveret. Ernæring Ernæring Problemer Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats o Indgift per os per døgn o Indgift parenteralt per døgn Ernæring: Udførte handlinger o Udgift aspirat seneste døgn o Udgift opkast seneste døgn o Sum udgift ernæring seneste døgn o Indgift per os seneste døgn o Indgift parenteralt seneste døgn o Sum indgift ernæring sneste døgn Ernæring Evaluering Kosttype Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger o Udgift diurese seneste døgn o Udgift diare seneste døgn o Sum udskillelse seneste døgn Udskillelse Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger o Udgift perspiratio seneste døgn Hud og slimhinder Evaluering Total indgift det seneste døgn Total udgift det seneste døgn Balance det seneste døgn Overflytning tjekliste Overflyttes til Overflytning aftalt med Medicinafstemning Administration afsluttet Ambulant kontroltid udleveret Egne lægemidler Ernæringsplan Medbragte hjælpemidler NIP-skema Nøgle til sengebord Patient informeret om udskrivelse/overflytning Patientmappe Pårørende informeret Samarbejdsdag Resumé og status ved udskrivelse/overflytning Behandlingsplan opdateret Kan anvendes ved overflytning af patient. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 17

18 Transport bestilt (intern) Udlevering afhjælpemidler Medicin medgivet Doseringsskema Værdigenstande i hovedkassen Værdigenstande i værdiskab Deponerede genstande Primærsektor o Informeret om overflytning o Aftaler med primærsektor Udskrivelse tjekliste Administrationsliste afsluttet Ambulant kontroltid udleveret Apotek ved udbringsning af medicin Barthel Egne lægemidler Ernæringsplan Motionsplan Medbragte hjælpemidler NIP-skema Nøgle til sengebord Patient informeret om udskrivelse Primærsektor o Informeret om udskrivelse o Varslingsblanket o Primærsektros accept af udskrivelse o Navn på den, der har givet accept o Aftalt udskrivelsesdato/tid Pårørende informeret Sundhedsplejerske kontaktet Samarbejdsbog Barnets bog Samarbejdsskema Sygeplejeepikrise Helhedsbeskrivelse Ansøgning om hjælpemidler Socialrådgiver kontaktet Sygehus Fyn kontaktet Rehabiliteringsafdelingen kontaktet Centraldepot og Sterilcentralen kontaktet Ambulatorium kontaktet Status ved udskrivelsen Transport bestilt Udleveret materiale Udlevering af hjælpemidler Udlevering af recept/medicin Doseringsskema Skritflig patientinformation udleveret Værdigenstande i hovedkassen Værdigenstande i værdiskab Andet Kan anvendes ved udskrivelse af patient. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 18

19 Ergoterapeutisk dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk ergoterapeutisk kontakt Anamnese Funktionsniveau før indlæggelse Sociale forhold (?) Boligforhold (?) Ergoterapeutisk undersøgelse Anvendte test/undersøgelse Observationer Aktivitetsproblem Forudsætninger for aktivitetsudførelse Ergoterapeutisk behandling Samtale Aktiviteter ADL ADL-træning Social færdighedstræning Kognitiv træning Fysioterapeutisk træning Sanseintegration Undervisning Gruppebehandling Træningsprogrammer/pjecer Hjælpemidler (?) Anvendes ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlingsforløb. Ergoterapeutisk behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Indføj punkt. Send til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Behandlingsplan Mål Konklusion og plan Planlagt indsats Information/accept Psykiatrisk hjemmebesøg Dikteret af Formål Patientens mål Deltagere Boligforhold o Adgangsforhold Funktionsevne under hjemmebesøg Aktuelle støtteforanstaltninger o Hjælpemidler Mål Konklusion og plan Planlagt indsats Information/accept Anvendes ved ergoterapeutiske hjemmebesøg. Kan dog også anvendes af andre faggrupper, hvor patientens hjemmiljø og funktionsevne i hjemmet skal vurderes. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 19

20 Fysioterapeutisk dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk fysioterapeutisk kontakt Dikteret af Indikation for fysioterapi Modtaget information Fysioterapeutisk undersøgelse Anamnese Indtryk af patienten Observationer Anvendte tests Anvendte undersøgelser Objektiv undersøgelse Anvendes ved fysioterapeutiske undersøgelser og behandlingsforløb. Fysioterapeutisk behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Indføj punkt. Send til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Fysioterapeutisk behandling Sanseintegration Motorisk træning Kropsterapi Manuel terapi Gruppebehandling Fysisk aktivitet Fysisk træning Individuelle træningsprogrammer Hjælpemidler Status Behandlingsplan Mål Konklusion og plan Information/accept Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 20

Psykiatrisk undersøgelse og journal

Psykiatrisk undersøgelse og journal Dette kapitel findes også i Akutbogen Psykiatrisk undersøgelse og journal Formål I psykiatrien, som i andre medicinske specialer, bygger den korrekte diagnose på en god anamnese og en omhyggelig klinisk

Læs mere

Journaloptagelse. Dikteringsvejledning Version 3

Journaloptagelse. Dikteringsvejledning Version 3 Journaloptagelse Arbejdssituation: Journaloptagelse Diktér: eget navn og 4-cifret brugernavn, patientens fulde navn og cpr.nummer samt dato og klokkeslæt for notatet. VIGTIGT: Diktér navn på relevant skabelon

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Social- og sundhedsassistent. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Social- og sundhedsassistent Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov Bilag 3 Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplan senhjerneskadede Ansvar for andre faggrupper - resume Nøgleord (term) navn Nøgleord anvendt i skabeloner Indledning Primærjournal n dikterer, at der skal

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere