Dikteringsvejledning. Sengeafsnit. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dikteringsvejledning. Sengeafsnit. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC )"

Transkript

1 Dikteringsvejledning Sengeafsnit Vælg enhed Vælg afsnit Prioritér dit diktat efter nedenstående prioriteringsliste Vælg klar til afskrivning eller anden mulighed efter behov. Start diktat med dato, tidspunkt og dit navn. Hjælp og yderligere information: COSMIC how-to-do (ABC ) danmark.dk/wm Ambulatorium Vælg enhed Vælg ambulatorium Prioritér dit diktat efter nedenstående prioriteringsliste Vælg klar til afskrivning - eller anden mulighed efter behov. Start diktat med dato, tidspunkt og dit navn. Informer om ambulant samtale, hjemmebesøg, telefonkonsultation eller andet. Angiv tidsforbrug på kontakten (0-1 time, 1-2 timer osv.) Angiv procedure/procedurekode ifm. kontakten (psykoedukation, førstegangsbesøg, psykologisk testning osv.) Behandlere i Lokalpsykiatrien med udadgående funktioner, kan efter aftale med ledende lægesekretær diktere via separat diktafon. Prioritering af diktater 1 Indlæggelsesjournal/forsamtale Assistancer Gennemgang + behandlingsplan (indlagte) 2 Epikriser Akutte kliniske ambulante notater (henvisninger, breve, ved efterfølgende indlæggelse) 3 Ambulante kliniske kontakter Ambulante behandlingsplaner Generel vejledning Start alle dikteringer med: dikteret af, tidstro dato/klokkeslæt, afsnit/sted, skabelon, prioritering af notat. Dikter altid efter rækkefølgen i skabelonen. Et punkt kan overspringes og udgår. Primær journal 2 Epikrise 8 Ergo 19 Soc.rådg. 22 Behandlings-plan 5 Løbende dok. 9 Fys. 20 Psykolog 23 Læger/beh. ECT/tvang 6 Pleje 10 Amb. pleje 21 Lægesekr. 25 Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 1

2 Lægefaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Psykiatrien Region Syddanmark Kvalitetspunkt Psykiatrien Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Primær psykiatrisk journal Dikteret af Deltagere Deltager i projekt Samtykke til informationsudveksling Brev til patient vedr. forbud mod afsendelse af epikrise Brev til forventet modtager af epikrise Journal optages ved indlæggelse eller under forsamtale i Lokalpsykiatrien. Inddrag alle overskrifter i journaloptagelsen samt markerede kvalitetspunkter. Forældremyndighed/værge Samtykke fra forældremyndigheden/værgen ANAMNESE Årsag til henvendelsen Patientens forventninger til forløbet Allergi (medicin og andre allergier/intolerans + CAVE og ATCkode) Dispositioner Psykisk lidelse Misbrug Selvmord Somatisk lidelse Psykomotorisk udvikling Graviditet, fødsels og neonatalt Tidlig kontakt Psykomotoriske milepæle Sociale forhold Familieforhold Opvækst Civilstand Børn i hjemmet (< 18 år tidligere afholdt/aftale om familiesamtale?) Boligforhold Økonomi og forsørgelse Skolegang Erhvervsstatus Privat netværk Offentligt netværk Interesser Religion Fremmedsproglig Indfødsret Aktuelle støtteforanstaltninger (anfør ingen, botilbud, forsorgshjem, efterbehandlingstilbud, OPT, specialteam for unge med psykoser etc.) Somatiske sygdomme Væsentlige tidligere Aktuelle Ekspositioner MRSA-screening (kun indlagte) Vaccinationsstatus Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 2

3 Alkohol (alkoholforbrug) Nikotin (rygevaner) Misbrug Cannabis Sedativa/hypnotika Opioider Kokain Amfetaminer Hallucinogener Club-drugs (fx ecstasy) Andre stoffer og medicamina Vanlig medicin (anfør bivirkning vægt søvn neurologisk seksuelt) Alternative præparater og kosttilskud Tidligere psykisk Præmorbid psykisk udvikling Aktuelt psykisk Symptomer og subjektive klager Oplysninger fra pårørende/netværk Debut, udvikling og varighed (VUP < 3, 3-6, > 6 mdr.) Psykosociale belastninger Interventioner, behandlingsforsøg og effekt på aktuelle lidelse OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Fremtoning Bevidsthedstilstand (vågenhedsgrad og klarhed) Orientering (auto- og allopsykisk) Stemningsleje Psykomotorik (tempo og forstyrrelser) Tankegang (formelle forstyrrelser og indhold) Hallucinationer Vrangforestillinger Hukommelse Intellektuelt funktionsniveau Sprogligt funktionsniveau Følelser (stabilitet, udløsning og kontrol) Kontaktform Tegn på suicidalfare Kooperation Sygdomserkendelse Opmærksomhed Koncentrationsevne Legeevne Øvrigt objektivt psykisk Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI Almentilstand Ernæringstilstand Højde Vægt BMI/BMI Lipider HDL værdi Lipider Triglycerid værdi Ernæringsmæssig risiko (BMI <19,5 el. >29) Ernæringsplan Refererede målte værdier (puls, BT,, faste-bs/bs, alkometerog urintest m.v.) Cranium/facies Øjne Otoskopi Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 3

4 Cavum oris et fauces Collum Glandelstatus St. c. Thorax St. p. Mammae Abdomen Genitalia externa Exploratio rectalis Ryg Ekstremiteter Neurologisk Gang Hud Yderligere objektiv undersøgelse Paraklinisk Vurdering i forhold til ambulant behandling Vurdering i forhold til psykoterapi (assessment Aktuelle undersøgelsesresultater Erfaringer fra tidligere behandlinger Copingstrategier Indsigt i egen situation Integrationsniveau Motivation BEHANDLINGSPLAN (foreløbig - inden for 24 timer i afsnit) Konklusion og plan Psykosevurdering Suicidalfare Voldsrisiko Tentative diagnoser Diagnoser og procedurer Ordination af medicin (anfør om patienten modtager eller skal modtage vederlagsfri medicin skrives også som klinikerinstruktion i medicinordinationslisten) Øvrige ordinationer og foranstaltninger (kun ambulante: anfør om der har været eller er givet tilbud om pårørendekontakt) Retslig status Restriktioner Udgang Den foreløbige behandlingsplan for akut indlagte skal altid rumme: Behandlingsmål Forventet indlæggelsesvarighed Selvmordsrisiko Observations- og interventionsniveau Vurdering og forebyggende tiltag (vold, aggression etc.) Plan for evt. smertebehandling Husk SKS-koder og somatiske diagnoser. Terapeutisk aftale Deltagere i terapien Varighed Hyppighed Information/accept (har pt. givet samtykke til plan, hvilken information har han modtaget?) Kontaktperson(er) (inden for 24 timer i afsnit/1. amb. besøg) Visitkort udleveret Informeret om kontaktpersonordning Medicinafstemning (inkl. medicingennemgang ved risikoptt.) Skal sendes - Afsendelse behandlet Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 4

5 Psykiatrisk gennemgang ANAMNESE OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI BEHANDLINGSPLAN Medicinafstemning Henvis til primær psykiatrisk journal suppler kort med nye data samt manglende kvalitetsdata under relevante felter. Udarbejd psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan. ICD-10 DF32.X, DF 33.X, DF 34.1, DF06.32: Foretag HAM 17-D dokumenteres under målte værdier. Udfyld tjekliste NIP-depression. ICD 10 DF20.0 DF20.99: Foretag GAF dokumenteres under målte værdier. Foretag systematisk interview (SCAN, PSE etc.) Udfyld tjekliste NIP-skizofreni. Psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan (inden for 7 dage i afsnit/senest ved 2. ambulante besøg) Behandlingsansvarlig læge Kontaktpersoner Baggrund for indlæggelse/henvisning/vup-varighed Diagnoseforslag Retslig status Psykisk status/selvmordsrisiko v/indl.+udskr./selvmordsrisiko v/udskr. Somatisk status (anfør ernæringsbehov, hvis pt. er i ernæringsmæssig risiko)/obs metabolisk syndrom/vurdering somatisk/medicinsk/vurdering medicinbivirkninger Sundhedsfremme (vurdering og tiltag kost, rygning, alkohol, motion) Social status og netværk/social status og netværk (anfør vurdering af sociale støttebehov (for NIP-S v/socialrådgiver). Undersøgelsesprogram/Undersøgelsesprogram (anfør vurdering ved speciallæge i psykiatri) NIP-D: + HAM D-17. NIP-S: + diagnostisk instrument, + kognitiv testning, + GAF-F). Behandlingsmål Behandling o Ernæringsplan (hvis specielt ernæringsbehov) o Medicinordination (psykofarmaka/benzodiazepiner) o Tilbud om psykoterapi o Tilbudt/afviklet pårørendekontakt/tilbudt/afviklet pårørendekontakt o Tilbudt/gennemført psykoedukation o Vederlagsfri medicin Undervisning/psykoedukation (tilbudt/afviklet indiv./gruppe) Aktivitetsplan Efterbehandling o Planlagt opfølgning + dato for kontakt til opfølgende instans o Ambulant opfølgning (Lokalpsykiatri, OPT, specialteam etc.) o Støtteforanstaltninger efter udskrivelse (anfør ingen, støtte i bolig, botilbud, forsorgshjem etc.) o Genoptræningsplan (behov for rehabiliering) o Åben indlæggelse Patientens holdning Informeret samtykke (stiltiende/gennem dialog? Hvilken info har pt. fået om plan?) Næste behandlingsplan Ved første behandlingsplan dikteres alle punkter. Ved de efterfølgende kun de punkter, hvor der er ændringer i forhold til sidste behandlingsplan. Sekretær kan løfte tidligere behandlingsplan over. NIP- skizofreni NIP-depression (se særskilte tjeklister) Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 5

6 ECT ECT nr. Anæstesi Thiopental Suxamethon Thymatron Propofol Post-iktalt suppressionsindex EEG varighed af krampeanfald EMG varighed af krampeanfald Observation varighed af krampeanfald Vurdering af krampeanfald Konklusion og plan Restimulation Thymatron Post-iktalt suppressionsindex EEG varighed af krampeanfald EMG varighed af krampeanfald Observation varighed af krampeanfald Vurdering af krampeanfald Konklusion og plan Anvendes til dokumentation af udført ECT. Dokumentationen skal indeholde: foretaget 5-trin procedure. foretaget observation. Det kliniske notat omkring ECT-ordination skal indeholde: vurdering forud for ECT præoperativ diagnose indikation samtykke pt. Vurdering ved anæstesiolog skal indeholde ASA-klassifikation samtykke til anæstesi plan for postoperativ vurdering Tvangsskabeloner (al udøvet tvang kræver protokol) Anden i.h.t. 18 c Anden i.h.t. ½ 18 f og 19 a Døraflåsning i.h.t. 18 e ECT Fiksering og fysisk magtanvendelse med remme i.h.t. ½ 14 og 16 Fiksering og fysisk magtanvendelse med bælte, handsker eller fastholden i.h.t. 14 og 16 Frihedsberøvelse i.h.t. 5 Ophævelse f Tvungen opfølgning i.h.t. 13 d Anlæggelse af sonde under Beroligende medicin p.g.a. urolig tilstand i.h.t. 17 Tvangsbehandling i.h.t. 12 Tvangsbehandlng somatisk i.h.t. 12 og 13 Husk dokumentation af lovpligtig opfølgning. Husk underretning til pt. Udfyld tvangsprotokol i papir (sikring af indberetning til SEI). Tvang, Tvungen opfølgning (al udøvet tvang kræver protokol) Type af tvungen opfølgning Indikation for tvungen opfølgning Forudsætninger for tvangsbehandling Art og omfang af tvungen opfølgning Beslutning om tvungen opfølgning Indbringelse af patienten med politiet Situation Skriftlig information om tvangsnanvendelse Dato for ophævelse Husk dokumentation af lovpligtig opfølgning. Husk underretning til pt. Udfyld tvangsprotokol i papir (sikring af indberetning til SEI). BEHANDLINGSPLAN Konklusion og plan Psykosevurdering Suicidalfare Voldsrisiko Tentative diagnoser Diagnoser og procedurer Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 6

7 Ordination af medicin Øvrige ordinationer og foranstaltninger Retslig status Restriktioner Udgang Terapeutisk aftale Deltagere i terapien Varighed Hyppighed Information/accept Psykiatrisk assistance ANAMNESE Anvendes ved tilsyn i somatikken. OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI BEHANDLINGSPLAN Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 7

8 Psykiatrisk epikrise inkl. lægemidler (senest 3 hverdage efter udskrivelse) Dikteret af Diagnoser og procedurer Angiv diagnose ud fra ICD-10 klassifikationen (4 karakterer). Der kan angives to typer af diagnoser: Aktionsdiagnosen: Diagnose som er årsag til aktuelle behandlingsforløb. (skal altid angives). Bidiagnoser: Samtlige andre psykiatriske og somatiske diagnoser, gælder også adfærdsmæssige forstyrrelser f.eks. selvmordsforsøg og misbrug. Start med ordinationslisten og seponer medicin, som patienten ikke skal fortsætte med, fx p.n. medicin. Medicinordinationen vil automatisk blive skrevet i epikrisen. Epikrisen skal være kort og præcis, maks. 15 linier. Aktuel medicinstatus Angiv hvilken medicin, patienten skal fortsætte med efter udskrivelsen. Angiv administrationsform, præparatnavne og dosis. Årsag til indlæggelse/indlæggelsesforløb Angiv kontakt/indlæggelsesmåde og årsag, aktuelle symptomer, og behandling. Angiv væsentlige tvangsforanstaltninger og årsag. Angiv hvilken information der er givet til patienten. Plan for efterbehandling Anfør efterbehandling i psykiatrisk og kommunalt regi/ efterbehandling i psykiatrisk og kommunalt regi, og den efterbehandling man foreslår, egen praktiserende læge skal varetage. Angiv hvilken information, der er givet til patienten Angiv oplysninger om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Laboratorie undersøgelsesværdier Angiv værdier af serummonitorering. Øvrige værdier angives kun, hvis de afviger fra normalområdet. Udfør HAM D17 (dokumenter værdi under Målte værdier ) Angiv vurdering af selvmordsrisiko/selvmordsrisiko Angiv resultat for evt. scanninger og/eller screening for metabolisk syndrom. Oplys om resultatet af evt. psykologiske test. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 8

9 Løbende læge- og behandlerfaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk klinisk kontakt Samtaletype Deltagere Formål Referat Løbende dokumentation under forløb (med patient). ANAMNESE OBJEKTIV PSYKIATRISK UNDERSØGELSE Indtryk af familien OBJEKTIV SOMATISK UNDERSØGELSE PSYKIATRI SOCIALE FORHOLD MISBRUG UNDERVISNING/PSYKOEDUKATION BEHANDLINGSPLAN Individuel eller gruppebaseret. Patient eller pårørende. Psykiatrisk kontakt uden patient Dikteret af Løbende dokumentation under forløb (uden patient). Samtaletype Deltagere Formål Referat Næste aftale Konklusion og plan Information/accept Undervisning/psykoedukation Skal sendes Afsendelse behandlet Individuel eller gruppebaseret. Patient eller pårørende. I lokalpsykiatrien kan respektive behandler herudover anvende skabeloner i.f.t. til specifik faglig intervention Psykiatrisk ergoterapeutisk kontakt og psykiatrisk hjemmebesøg Psykiatrisk fysioterapeutisk kontakt Psykiatrisk plejedata ambulant Psykiatrisk socialrådgiverkontakt Psykolog kontakt, Psykolog samtale, Psykologisk undersøgelse Hertil kommer de generelle Psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Målte værdier Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 9

10 Plejefaglig dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Indlæggelsesoversigt Kontaktregistreringsinfo (kolonne 1) = diagnosekode Aktiviteter før indlæggelse (kolonne 2) = behandlingsplan Aktiviteter under indlæggelse (kolonne 3) = tvang Øvrigt (kolonne 4) = afsnittets/teamets egne optegnelser Udfyldes ved indlæggelsen. Forløbsplan afsendes til kommune inden for 48 timer. Patientkort (min. 1 pårørende, anfør evt. fremmedsprog) Generelle forløbsoplysninger Kontaktperson Visitkort udleveret Identitetssikring Retslig status Skriftlig patientinformation udleveret Forældremyndighed/værge Udfyldes ved indlæggelsen. Beskikket patientrådgiver Bestilt dato og tid Beskikkelse sendt Patientrådgiver kontaktet Afmeldt dato og tid Brev sendt Psykiatrisk indlæggelsessamtale Indlæggelsesårsag Patientperspektiv Pårørendeperspektiv (tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse) Sikkerhedsvisitation Identitetssikring Kontaktperson(er) Visitkort udleveret Informeret om kontaktpersonordning Patientmappe Patientens forventninger til forløbet Pårørendes forventninger til forløbet Sociale forhold Familieforhold o Opvækst o Civilstand o Børn i hjemmet (anfør tilbud om familiesamtale ved børn < 18 år i hjemmet) Husdyr i hjemmet Udfyldes ved tvangsudøvelse. Der findes tilsvarende skabelon for beskikket værge. Psykiatrisk indlæggelsessamtale udfyldes ved indlæggelsen. Større problemområder føres under respektive nøgleord. Plejefaglig behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan i forbindelse med gennemgangen, herunder eksempelvis sundhedsfremme og psykoedukation. Alternativt: Indføj punkt i behandlingsplanen Send behandlingsplanen til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 10

11 Privat netværk Offentligt netværk Skolegang Uddannelse Erhvervsstatus Økonomi og forsørgelse Interesser Boligforhold Aktuelle støtteforanstaltninger Indfødsret Fremmedsproglig Religion Tjekliste Afbestilt madudbringning Aflysbning af bestilte undersøgelser Arbejdsplads informeret Egne lægemidler Husdyr i hjemmet Medbragte hjælpemidler Nøgle til sengebord Pårørende informeret Samarbejdspartnere/netværk informeret Samarbejdsskema udfyldt Tolkebistand bestilt Skriftlig patientinformation udleveret Værdigenstnade i hovedkasse Værdigenstande i værdiskab Målte værdier Højde Vægt BMI Taljeomfang Psykiske forhold Psykiske Problemer Psykiske Mål Psykiske Planlagt indsats o Aktiviteter til bevarelse af Psykiske Udførte handlinger Psykiske Evaluering Aktiviteter i forhold til suicidalrisiko Sociale forhold Sociale Problemer Sociale Mål Sociale Planlagt indsats Sociale Udførte handlinger Sociale Evaluering Aktivitet (ADL) Aktivitet Problemer Aktivitet Mål Aktivitet Planlagt indsats o Mobiliseringsregime o Faldscreening Aktivitet Udførte handlinger Aktivitet Evaluering Kommunikation Kommunikation Problemer Kommunikation Mål Kommunikation Planlagt indsats Kommunikation Udførte handlinger Kommunikation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 11

12 Viden og udvikling (anfør information/vejledning i.f.t. sundhedsfremme samt alt omkring undervisning/psykoedukation indtænk tilbudene i behandlingsplanen) Viden og udvikling Problemer Viden og udvikling Mål Viden og udvikling Planlagt indsats Viden og udvikling Udførte handlinger Viden og udvikling Evaluering Søvn og hvile Søvn og hvile Problemer Søvn og hvile Mål Søvn og hvile Planlagt indsats Søvn og hvile Udførte handlinger Søvn og hvile Evaluering Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats Respiration Udførte handlinger Respiration Evaluering Ernæring Ernæring Problemer o Primær ernæringsscreening (hvis BMI < 19 eller > 30 skal fastsættes et ernæringsbehov) Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats Ernæring: Udførte handlinger Ernæring Evaluering Kosttype (anfør normalkost eller evt. specialdiæt) Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger Udskillelse Evaluering Smerte og sanseindtryk Smerte og sanseindtryk Problemer Smerte og sanseindtryk Mål Smerte og sanseindtryk Planlagt indsats Smerte og sanseindtryk. Udførte handlinger Smerte og sanseindtryk Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger Hud og slimhinder Evaluering Seksualitet Seksualitet Problemer Seksualitet Mål Seksualitet Planlagt indsats Seksualitet. Udførte handlinger Seksualitet Evaluering Observation af virkning/bivirkning Observation Problemer Observation Mål Observation Planlagt indsats Observation. Udførte handlinger Observation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 12

13 Aftaler omkring patienten Udgang (herunder aftale om observations- og interventionsniveau) Miljøterapeutisk tilgang Adfærd Besøg Post Telefon Computer/TV Rygning Medicin (herunder aftale om vederlagsfri medicin) Døgnrytme Aktiviteter Ernæring/måltider Kosttype (anfør normalkost, hvis der ikke er tale om specialdiæt) Oprydning Personlig hygiejne Økonomi Pårørendekontakt/Pårørendekontakt Lægesamtaler Transport Øvrige aftaler (herunder aftale om evt. åben indlæggelse) Målte værdier Temperatur Puls* Saturation Saturation med iltflow Ilt-flow pr. minut Respirationsfrekvens Blodtryk* Vægt* Højde* Taljemål* BMI* Energiindtag_seneste_døgn Proteinindtag_seneste_døgn Væskeindtag_seneste_døgn Blod-glucose Døgndiurese Timediurese Hæmoglobin (ABL) Urinstix* U-glucose U-keton U-blod U-pH U-protein U-nitri U-leucocytter Urinstix stoffer Alholholpromille Differentialtælling på kapillærblod B-Leucocytter B-leucocyttype GAF-F MDI HAM-D17 (Vurdering HAM-D17 i.f. 7 dage 30 dage efter 1. amb. besøg + før udskrivelse/afslutning) YMRS WHO_5 MMSE Hurtigt overblik over hvad der gælder af aftaler i.f.t. patientens aktuelle indlæggelse. Påbegyndes ved indlæggelsen og beskrives ud fra patientens funktionsniveau/tilladelser i.f.t. retsstatus. Udfyldes af kontaktpersonen i forbindelse med gennemgang. Aftalerne kan evt. printes til patienten som en fælles plan sammen med udarbejdet aktivitetsplan. *værdier måles i forbindelse med indlæggelsen, dertil kommer evt. ordination urinstix stoffer, alkoholpromille etc. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 13

14 Aktuelt funktionsniveau Patientens mål og plan Kommunikation Psykosociale forhold Kognitiv funktion Spisning Forflytning Lejring Siddende stilling Mobilitet/kørestol Gangfunktion Trappegang Udendørs mobilitet Personlig hygiejne Bad Af- og påklædning Toiletbesøg Døgnrytme Selvtræning Behandlingsredskaber/hjælpemidler Barthel (efter ordination) FIM (efter ordination) Føres ved patienter, der er indlagt > 48 timer og har et plejebehov. Kan med fordel begyndes ved indlæggelsen. Tvang, Patientinformation. Eftersamtale efter tvang Tvangsindlæggelse Information til patient i forbindelse med tvangsindlæggelse Blanket tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvangsindlæggelse Blanket Tvangsindlæggelse-eftersamtale Eftersamtale udføres af patientens kontaktperson i umiddelbar forlængelse af ophævelse af tvangen. Dokumentér svarende til tvangstype. Anvend blanket i dialogen. Tvangstilbageholdelse Information til patient i forbindelse med tvangstilbageholdelse Blanket tvangstilbageholdelse Tvangstilbageholdelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvangstilbageholdelse Blanket Tvangstilbageholdelse_eftersamtale Tilbageførsel af frihedsberøvet patient Information til patient i forbindelse med tilbageførsel Blanket tilbageførsel af frihedsberøvet patient Tilbageførsel af frihedsberøvet patient_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tilbageførsel Blanket Tilbageførsel af frihedsberøvet patient Bæltefiksering og fastholdelse Information til patient i forbindelse med bæltefiksering og fastholdelse Blanket bæltefiksering og fastholdelse Bæltefiksering og fastholdelse_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med bæltefiksering og fastholdelse Blanket Bæltefiksering og fastholdelse_eftersamtale Tvangsbehandling Information til patient i forbindelse med tvangsbehandling Blanket tvangsbehandling Tvangsbehandling_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 14

15 Eftersamtale i forbindelse med tvangsbehandling Blanket Tvangsbehandling-eftersamtale Beroligende medicin med tvang Information til patient i forbindelse med beroligende medicin Blanket Beroligende medicin Beroligende medicin med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med beroligende medicin med tvang Blanket Beroligende medicin_eftersamtale Personlig skærmning med tvang Information til patient i forbindelse med personlig skærmning Blanket Personlig skærmning med tvang Personlig skærmning med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med personlig skærmning med tvang Blanket Personlig skærmning_eftersamtale Personlig hygiejne med tvang Information til patient i forbindelse med personlig hygiejne med tvang Blanket Personlig hygiejne_med tvang Personlig hygiejne med tvang_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med personlig hygiejne med tvang Blanket Personlig hygiejne_eftersamtale Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Information til patient i forbindelse med tvungen opfølgning efter udskrivning Blanket Tvungen opfølgning efter udskrivning Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Eftersamtale tilbudt Eftersamtale i forbindelse med tvungen opfølgning efter udskrivning Blanket Tvungen opfølgning efter udskrivning_eftersamtale Psykiatriske plejedata miljøterapi Psykiske forhold Psykiske Problemer Psykiske Mål Psykiske Planlagt indsats o Aktiviteter til bevarelse af Psykiske Udførte handlinger Psykiske Evaluering Aktiviteter i forhold til suicidalrisiko Daglig dokumentation af pleje under respektive nøgleord. Sociale forhold Sociale Problemer Sociale Mål Sociale Planlagt indsats Sociale Udførte handlinger Sociale Evaluering Aktivitet (ADL) Aktivitet Problemer Aktivitet Mål Aktivitet Planlagt indsats o Mobiliseringsregime o Faldscreening o Aktivitet Udførte handlinger Aktivitet Evaluering Kommunikation Kommunikation Problemer Kommunikation Mål Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 15

16 Kommunikation Planlagt indsats Kommunikation Udførte handlinger Kommunikation Evaluering Viden og udvikling (anfør information/vejledning i.f.t. sundhedsfremme samt alt omkring undervisning/psykoedukation indtænk også i behandlingsplanen) Viden og udvikling Problemer Viden og udvikling Mål Viden og udvikling Planlagt indsats Viden og udvikling Udførte handlinger Viden og udvikling Evaluering Søvn og hvile Søvn og hvile Problemer Søvn og hvile Mål Søvn og hvile Planlagt indsats Søvn og hvile Udførte handlinger Søvn og hvile Evaluering Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats Respiration Udførte handlinger Respiration Evaluering Ernæring Ernæring Problemer o Primær ernæringsscreening (hvis BMI < 19 eller > 30 skal fastsættes et ernæringsbehov) Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats Ernæring: Udførte handlinger Ernæring Evaluering Kosttype (anfør normalkost eller evt. specialdiæt) Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger Udskillelse Evaluering Smerte og sanseindtryk Smerte og sanseindtryk Problemer Smerte og sanseindtryk Mål Smerte og sanseindtryk Planlagt indsats Smerte og sanseindtryk. Udførte handlinger Smerte og sanseindtryk Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger Hud og slimhinder Evaluering Seksualitet Seksualitet Problemer Seksualitet Mål Seksualitet Planlagt indsats Seksualitet. Udførte handlinger Seksualitet Evaluering Observation af virkning/bivirkning Observation Problemer Observation Mål Observation Planlagt indsats Observation. Udførte handlinger Observation Evaluering Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 16

17 Væskebalance Respiration og cirkulation Respiration Problemer Respiration Mål Respiration Planlagt indsats o Indgift intravenøst per døgn Respiration. Udførte handlinger o Udgift dræn seneste døgn o Indgift intravenøst seneste døgn Respiration Evaluering Kan anvendes ved patienter, hvor patientens somatiske tilstand kræver speciel indsats på ernærings- eller væsketerapiområdet. Medicinsk afdeling eller diætist er evt. involveret. Ernæring Ernæring Problemer Ernæring Mål Ernæring Planlagt indsats o Indgift per os per døgn o Indgift parenteralt per døgn Ernæring: Udførte handlinger o Udgift aspirat seneste døgn o Udgift opkast seneste døgn o Sum udgift ernæring seneste døgn o Indgift per os seneste døgn o Indgift parenteralt seneste døgn o Sum indgift ernæring sneste døgn Ernæring Evaluering Kosttype Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse Problemer Udskillelse Mål Udskillelse Planlagt indsats Udskillelse. Udførte handlinger o Udgift diurese seneste døgn o Udgift diare seneste døgn o Sum udskillelse seneste døgn Udskillelse Evaluering Hud og slimhinder Hud og slimhinder Problemer Hud og slimhinder Mål Hud og slimhinder Planlagt indsats Hud og slimhinder. Udførte handlinger o Udgift perspiratio seneste døgn Hud og slimhinder Evaluering Total indgift det seneste døgn Total udgift det seneste døgn Balance det seneste døgn Overflytning tjekliste Overflyttes til Overflytning aftalt med Medicinafstemning Administration afsluttet Ambulant kontroltid udleveret Egne lægemidler Ernæringsplan Medbragte hjælpemidler NIP-skema Nøgle til sengebord Patient informeret om udskrivelse/overflytning Patientmappe Pårørende informeret Samarbejdsdag Resumé og status ved udskrivelse/overflytning Behandlingsplan opdateret Kan anvendes ved overflytning af patient. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 17

18 Transport bestilt (intern) Udlevering afhjælpemidler Medicin medgivet Doseringsskema Værdigenstande i hovedkassen Værdigenstande i værdiskab Deponerede genstande Primærsektor o Informeret om overflytning o Aftaler med primærsektor Udskrivelse tjekliste Administrationsliste afsluttet Ambulant kontroltid udleveret Apotek ved udbringsning af medicin Barthel Egne lægemidler Ernæringsplan Motionsplan Medbragte hjælpemidler NIP-skema Nøgle til sengebord Patient informeret om udskrivelse Primærsektor o Informeret om udskrivelse o Varslingsblanket o Primærsektros accept af udskrivelse o Navn på den, der har givet accept o Aftalt udskrivelsesdato/tid Pårørende informeret Sundhedsplejerske kontaktet Samarbejdsbog Barnets bog Samarbejdsskema Sygeplejeepikrise Helhedsbeskrivelse Ansøgning om hjælpemidler Socialrådgiver kontaktet Sygehus Fyn kontaktet Rehabiliteringsafdelingen kontaktet Centraldepot og Sterilcentralen kontaktet Ambulatorium kontaktet Status ved udskrivelsen Transport bestilt Udleveret materiale Udlevering af hjælpemidler Udlevering af recept/medicin Doseringsskema Skritflig patientinformation udleveret Værdigenstande i hovedkassen Værdigenstande i værdiskab Andet Kan anvendes ved udskrivelse af patient. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 18

19 Ergoterapeutisk dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk ergoterapeutisk kontakt Anamnese Funktionsniveau før indlæggelse Sociale forhold (?) Boligforhold (?) Ergoterapeutisk undersøgelse Anvendte test/undersøgelse Observationer Aktivitetsproblem Forudsætninger for aktivitetsudførelse Ergoterapeutisk behandling Samtale Aktiviteter ADL ADL-træning Social færdighedstræning Kognitiv træning Fysioterapeutisk træning Sanseintegration Undervisning Gruppebehandling Træningsprogrammer/pjecer Hjælpemidler (?) Anvendes ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlingsforløb. Ergoterapeutisk behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Indføj punkt. Send til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Behandlingsplan Mål Konklusion og plan Planlagt indsats Information/accept Psykiatrisk hjemmebesøg Dikteret af Formål Patientens mål Deltagere Boligforhold o Adgangsforhold Funktionsevne under hjemmebesøg Aktuelle støtteforanstaltninger o Hjælpemidler Mål Konklusion og plan Planlagt indsats Information/accept Anvendes ved ergoterapeutiske hjemmebesøg. Kan dog også anvendes af andre faggrupper, hvor patientens hjemmiljø og funktionsevne i hjemmet skal vurderes. Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 19

20 Fysioterapeutisk dokumentation Alle farvede felter kræver data også ingen/negative fund Kvalitetspunkt DDKM/Region Syddanmark Kvalitetspunkt Region Syddanmark NIP-skizofreni NIP-depression Psykiatrisk fysioterapeutisk kontakt Dikteret af Indikation for fysioterapi Modtaget information Fysioterapeutisk undersøgelse Anamnese Indtryk af patienten Observationer Anvendte tests Anvendte undersøgelser Objektiv undersøgelse Anvendes ved fysioterapeutiske undersøgelser og behandlingsforløb. Fysioterapeutisk behandling indtænkes også i psykiatrisk lovpligtig behandlingsplan Indføj punkt. Send til godkendelse ved behandlingsansvarlig læge. Fysioterapeutisk behandling Sanseintegration Motorisk træning Kropsterapi Manuel terapi Gruppebehandling Fysisk aktivitet Fysisk træning Individuelle træningsprogrammer Hjælpemidler Status Behandlingsplan Mål Konklusion og plan Information/accept Tjekliste Cosmic: Dokumentation kvalitetspunkter/nip i Cosmic. 20

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Kogebog for Journalaudit

Kogebog for Journalaudit Kogebog for Journalaudit Hospitalsenheden Vest Kvalitet og Udvikling August 2009 Indhold Side Formål 3 Målgruppe 3 Definitioner 3 Fremgangsmåde 4 1.1 Auditgruppe = Kvalitetsudvalg 4 1.2 Datadefinitioner

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Samarbejde Samarbejde og tværfaglighed om

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Den arbejdsmedicinske Journal

Den arbejdsmedicinske Journal Lovgivning og formål Den arbejdsmedicinske journal Sundhedsstyrelsen har for bl.a. læger, fastsat regler, der nærmere beskriver kravene til journalføringspligtens indhold og omfang. Patientjournalen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere