Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen, Inge Kristiansen, Bo Henriksen, Kaj Midjord. Fraværende: 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Velkomst ved Allan Kierulff. 2. Godkendelse af dagsorden samt referater fra og Oplæg på henvendelser fra naboafdelingerne. Telefoni. Se punkt 4.II og 4.III Forretningsorden. Den tidligere vedtagne forretningsorden anvendes. Der arbejdes med ny forretningsorden i udvalg. Punkter indarbejdet i dagsorden. Dagsorden herefter godkendt. Referater:Bemærkninger: Der var enighed om at efter vurdering af eksterne bestyrelsesposter i daglig ledelse, skulle bestyrelsen behandle indstilling. Indføjes i referat af Referater herefter godkendt. 3. Personalesituationen lige nu. Der er kommet en praktikant i A-kassen. Kontorelev med administration som speciale. 4. Regnskabstal for første kvartal 2009 a. Regnskabstal for april b. 3 F i tal. a.ulla Risbjerg omdelte regnskabstal og kommentarer til balancen for de første 4 måneder af året. Der er kommet nyt regnskabssystem de seneste dage og omlægningen er gået godt. Periodens resultat er kr. hvilket er et lidt større underskud end budgetteret. Omdelte gruppernes forbrug i samme periode. Foreslog at invitere Ole Frykman for at gennemgå regnskabssystemet. Vedtaget. Materialet taget til efterretning. Tilsvarende udsendes for maj måned, når det foreligger. 4.I.. Indstillinger fra Løn og pensionsudvalget. Bilag vedlagt. a. Overenskomstforhandlinger, faglig gruppe. b. Fratrædelsesønsker, Kaj Mikkelsen. a. Efter forhandling har løn - og pensionsudvalget behandlet resultatet og indstiller dette til vedtagelse. Resultatet ligger over KTO forliget over perioden derfor foreligges det for bestyrelsen.

2 Allan Kierulff redegjorde for det udsendte bilag samt den faglige gruppes indstilling og indstillede herefter til godkendelse af resultatet. Indstillingen godkendt. b.ønsker i forbindelse med fratrædelse er ligeledes behandlet i udvalget og indstillingen er, ikke at imødekomme de fremførte ønsker. Debat om reception: Punktet er personalepolitisk og burde behandles der. Der skabes præcedens, hvis det imødekommes. Spørgsmålet kunne være rejst i personalepolitisk udvalg eller i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Fratrædelsen sker efter eget ønske. Man kunne lægge sig op af de kommunale regler. Efter de nuværende regler, er der en reception for valgte og ansatte samt nærmeste familie. Efter lang debat blev der truffet følgende beslutning: Forhold om afholdelse af reception sendes til behandling i personalepolitisk udvalg med det for øje, at udarbejde generelle retningslinjer til næste bestyrelsesmøde. 4 II. Sammenlægning med naboafdelingerne 3 F Køge Bugt og 3 F Midtsjælland. AK: Opdraget for bestyrelsen var at bestyrelsen tænkte på fordele og ulemper frem til i dag. Har selv vurderet på spørgsmålet og anbefaler ikke at indgå i en sammenlægning: Der foreligger ikke skriftligt materiale. Debat: Der har været møde om samarbejdsmuligheder, hvilket ikke har givet konkrete resultater. Telefoni og vikardækning kunne være muligheder. Fusioner giver ikke altid resultater. Drøftelserne i formandssammenhæng er refereret så hurtigt det var muligt. Det vi har aftalt i bestyrelsen må der arbejdes videre med. Beslutning : Der er ikke nogen der brænder for sammenlægning, men åbenhed for konkrete samarbejdsprojekter. 4 III. Telefonisystem. Allan Kierulff: Efter drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde er Lars Brejnrod kontaktet i forbundet. Det har afstedkommet, at der for resten af året og 1½ år frem kan vælges at få telefonerne passet via forbundshuset. Den anden mulighed er 3 maskiner med software, men det forudses vanskeligt med en retfærdig fordeling. P.t har der været opstartsvanskeligheder i forbundshuset. Vi kan fortsætte det gamle system til efter sommerferien. Indstilling at vi tilslutter os de kommende 1,5 år med central omstilling via forbundshuset og derefter tager stilling igen om det er den optimale løsning for afdelingen. Forskellen på den tidligere foretagne beslutning er økonomisk, svarende til i 2009 og 2010, henholdsvis og kr., der ikke er budgetlagte. En model med receptionist vil koste noget mere end en central omstilling. Forventningen er at det vil frigøre resurser, og at investeringen dermed kommer medlemmerne og afdelingen til gode. Teletrafik på de direkte numre vil ikke koste ekstra, i forhold til de nuværende udgifter.

3 Beslutning: Vi tilslutter os central omstilling. 5. Generalforsamling. a. Referat vedlagt. b. Evaluering af generalforsamlingen. a. Flot og hurtigt ros til referenterne. Referat taget til efterretning. b. God ide med anden stemmeform. Der kunne foretages en anden elektronisk registrering. Mærkeligt ikke at følge indstillingen fra bestyrelsen om 2 dirigenter fra start. Et bedre indtjek at nyoptagne medlemmer ville være godt. Det var ikke godt med den lange tid imellem de 2 dele af generalforsamlingen. Behandlingen af indsigelser og lokaleproblemet afstedkom dette. Mikrofonen i orden til den anden del. Det varme øl og den manglende kaffe et problem. 6. Konstituering af mødeleder, sekretær og udvalg. a. mødeleder. b. sekretær. c. Udvalg. Bilag vedlagt med de eksisterende udvalg. a. Forslag om at skiftes så vi uddanner os efter bestyrelseskursus. Reglen må være, at man på forhånd ved, at man er valgt som mødeleder. Gruppe dannes: Anne Gregersen, Lars Christiansen og Flemming Rylander nævnt. b.poul Christensen genvalgt. c.først blev der set på udvalgsstrukturen og om der kunne ske sammenlægninger, eller om udvalget skulle fortsætte. Der skal udarbejdes kommissorier for de enkelte udvalg senest til bestyrelsesmødet i okt.09. Udvalg valgt. De fraværende spørges efterfølgende om de ønsker at indtræde i udvalgene. 7. Administrativ gruppe a. Seneste møde b. Statistik / fakta om udbetalinger i a. Taget til efterretning. b. Anne G, lovede at sætte bedre ord på statistikken, så det blev mere forståeligt hvilke grupper der var tale om, i forhold til ledighedstallene. 8. Faglige gruppe. a. Seneste møde den 20 maj. ( Referat i støbeskeen) b. Dyrskue. c. Roskilde Festival. d. Faglig handlingsplan. a. Desværre ikke noget referat endnu. Lokalkoderne under revision og vedligeholdes fremover af Gitte Nielsen. Oplysninger og statistisk materiale er der lavet regler for. b. Der er sat telt op, og materialerne er på plads og bemandingen er på plads. c. Der arbejdes i et samarbejde med Hotel og Restauration, København. Ros til aktiviteten.

4 d. Der udarbejdes en ny handlingsplan ud fra de beslutninger der ligger fra bestyrelsen og udfra de meldinger der kommer fra de faglige på den kommende konference for de faglige.. 9. Ansøgninger / bevillingssager: a. Kommunalvalget Valg af ansvarlige. Poul Christensen og Bo Henriksen udarbejder forslag og budget til mødet i august. 10. Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat b. Referat fra 3FA s hovedbestyrelsesmøde c. Personalemøde. d. Orientering fra daglig ledelse. e. Referat fra FPU, f. Bestyrelse. a., b, c, ingen bemærkninger. d. 15 juni opstartes projekt medlemsservice. Husk bestyrelseskurset. e. 14 april mødet. Ingen b f. Ingen bemærkninger Nyt fra LO, EESJ, LBR, m.m.. Laila Jensen : FOA har meddelt at de bliver i Sektionen. 12. Udsendte cirkulærer fra til. De kan også ses på tillid.dk Man kan bestille de enkelte i print. Ingen bemærkninger. 13. Nyt fra udvalg. a. Integrationsudvalgsmøde den 26 maj. Ingen bemærkninger. 14. Andet. Vedtægtsudvalget opfordres til at se på mindre papir i bestyrelsesarbejdet og mere elektronik. Næste bestyrelsesmøde er den 18 august i Hvalsø. 15. Afdelingskonference/ bestyrelsesmøde a. Evaluering. Papirerne kom for sent ud. Det var foreslået at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til personalekonferencen. DL arbejdede med materialerne til bestyrelseskonferencen. 16. Eventuelt. 17. Evaluering: Mødet gik lidt over tiden.

5 18. Følgende punkter kan ikke offentliggøres. Alle kan offentliggøres. 19. Referat. Referat godkendt. Underskriftsblad for dagens møde og fra møderne den Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Jens Hansen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen, Palle Carstensen. Medarbejderrepræsentant : Dorthe Pedersen og suppleant herfor Bo Henriksen Referent : Poul Christensen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere