Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael Haugaard, Svend Erik Petersen, Bjarne S. Pedersen Fraværende: Flemming Rylander, 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. 2. Godkendelse af dagsorden. Valg af mødeleder og referent Lars valgt som mødeleder. Anne referent. Hele pkt. 15 rykket ned til sidst på dagsordenen. Tilføjelser til dagsordenen: Pkt. 4.a: ekstraordinær generalforsamling om fusion med TIB Pkt. 7.d. Referat af a-kassemøde Pkt 12.b. LO Sektions bestyrelsesmøde den (Cirkus, Jobpatrulje). Pkt. 14.c. Referat fra integrationsudvalgsmøde den Personalesituationen lige nu. Offentliggøres ikke. 4. TiB/ 3F. TIB s ekstraordinære generalforsamling stemte positivt til at fortsætte fusionsprocessen. Den efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne afsluttes den kl Ved urafstemningen stemte 30,1 % af TIB s medlemmer. 65,6 % stemte for en fusion og 34,1 % Imod. 4.a: ekstraordinær generalforsamling om fusion med TIB Teknisk skole kan lægge lokaler til 7. september Det bliver uden mad. Vi gennemgik det udsendte forslag til dagsorden. Der var ingen kommentarer, så den kan sendes ud ud. Anders Moth-Poulsen siger, at han og Poul Christensen kan være dirigenter. Referenter: Michael Strømgren og Gitte Nielsen. Der bliver et kort bestyrelsesmøde forinden. 5. Regnskabstal for maj a. Regnskabstal for maj Ulla gennemgik de udsendte tal. Underskud 239 t. mod budgetteret 418 t. Michael Strømgren oplyser, at i den nye bankpakke er et loft på 750.t. i indestående, hvis banken krakker. Så måske skal vi til at sprede vores midler. Det skal vi være opmærksom på. b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper. Ulla redegjorde for ændringerne i den omdelte oversigt, så refusionen fra forbundet kommer med. Det giver mere retvisende tal. c. Komet+, kontingentsystemet. Ulla redegjorde for, at vi skulle have haft det ny kontingentsystem KOMET+ i Det er endnu ikke kommet. Det betyder, at afdelingen stadig har udgifter til PBS opkrævninger. Kassererforeningen har lavet et forslag, som HB har besluttet, der betyder, at hovedforbundet refunderer vores udgifter til PBS med kr. 2,5 pr. betaling.

2 d. Bilagskontrollørerne har været og revidere bilag uden kommentarer. Protokollen rundsendtes til underskrift F i Tal Roskildeegnen. a. Statistik og medlemsvandringer, måling pr Ulla redegjorde for medlemstallene. Det, at der er minus 38 på medlemstal kan forklares med, at der har ligget nogle tilflytninger og optagelser, der først er lavet i juni måned p.g.a. sygdom på funktionen. Det vil blive et mere retvisende tal i juni måned. Bestyrelsen vil være obs på disse tal næste gang. Der var spørgsmål til de 16 restanceslettede. Ulla mener, at Svend Erik ringer til de restanceslettede. 7. Administrativ gruppe. a. Referat, A-kassemøde den b. Udbetalingsstatistik. Statistik fra regionen pr c. Referat af møde i A-kassenetværket d. Referat af a-kassemøde Faglige gruppe. a. Næste møde er planlagt til Byggesag. Byggeudvalget har været samlet med medarbejdergruppen fra A-kassen den Mødet mundede ud i, at fremkomme med en anmodning til bestyrelsen om, at der til et ombygningsprojekt frigives økonomi ud fra tilbud / tegninger. Anne redegjorde for forløbet og redegjorde for, at DL ønsker en rammebevilling på kr Debat: Flere ønskede nyere tilbud, og synes det er noget skidt at bevilge rammeaftaler. De har det med at blive dyrere. Hvad med TIB skal vi overhovedet blive her? Afstemning om at yde en rammebevilling på kr Der var 2 for. Forslaget faldt. Det blev besluttet, at der skal et nyt tilbud i 2010 tal til bestyrelsen, før der tages beslutning om eventuel ombygning. Palle gav udtryk for, at når vi er beslutningsdygtige, træder suppleanterne ikke ind. Michael ønsker dette undersøgt nærmere. Da bestyrelsen var beslutningsdygtig, valgte vi at benytte den fortolkning af afdelings vedtægterne, og det var således de ordinære bestyrelsesmedlemmer, der stemte. 10.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra Tværfaglige pensionist og efterlønsklub. Laila oplyste, at der er kr tilbage på budgettet.

3 Det blev foreslået at give dem kr Der var spørgsmål til kontingent beløb og hvor mange medlemmer der er, som der ikke kunne svares på. Der blev spurgt, om der var bevilget til dem tidligere i år. Det kunne vi ikke lige huske. Det blev foreslået, at under forudsætning, at de ikke har fået tidligere, får de kr. 1000,00. Dette blev besluttet. 11.Meddelelser / orientering. a.hovedbestyrelsesreferat b.referat fra A-kassens hovedbestyrelse. Var der ikke. Kommer med næste gang. c.referat fra personalemøder, næste møde d.orientering fra daglig ledelse. e.referat fra FPU, møde , f.bestyrelse. Bestyrelseskurset kører med deltagelse af 3 fra bestyrelsen. Der er desværre et sammenfald i forhold til bestyrelsesmøderne i 3 måneder i efteråret. Spørgsmålet er, om det giver anledning til ændring af mødekalender? Christian forklarede, at det er lidt ærgerligt, at der er 3 møder i træk, man ikke kan deltage i, da man formentlig mellem kursusforløbene har hjemmeopgaver på kurset, der kræver at man deltager i bestyrelsesmøder. Det blev aftalt, at kursisterne tager det op igen, hvis det bliver et problem, at de ikke kan deltage i møderne under kursusforløbet. Poul Erik fortæller om en oplevelse fra dyrskuet. Poul Erik vil opfordre til at vi er med på næste dyrskue. Det er ikke godt at Danmarks stærkeste fagforening ikke er til stede. Poul Erik ønsker det med i budgetlægning Peter fortalte om taxa, hvor kommunen ikke opfylder sin tilsynspligt. Men nu har Peter fortalt om en sag på en vognmand, der skylder over igen i en pensionssag, og kommunen gør ikke noget. Peter sagde, at nu tager 3F affære, for at få kommunen til at overholde tilsynspligten. Kommunen vil så tage bevillingen fra den pågældende vognmand, hvis han ikke betaler de skyldige beløb snarest. Peter mener, at kommunen forskelsbehandler mht deres tilsynspligt på forskellige områder. Anders Moth- Poulsen orienterede om, at der har været Industriens Landsmøde, uden at vi har været med fra afdelingens side. Industriens tillidsfolk i afdelingen har ikke fået indkaldelsen fra afdelingen. Det er meget uheldigt i et kongresår, at vi ikke har tillidsfolk med på landsmøde. Laila spurgte, om der er en forklaring på det. Anders mener det er blevet overset. Laila beklager det meget, og forklarede proceduren, og er enig i at det er meget dumt. Der kom mange gode idéer til, hvordan man kan organisere arbejdet med at videre give forskellige oplysninger. DL v/laila og Anne tager det med tilbage i DL for at se, hvor det er gået galt og prøver at sikre, at det ikke sker igen. 12. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. a. 1. maj 2010 evaluering forestår i LO Sektionen. Har vi ønsker til ændringer?

4 Laila informerede om, at det skal på til næste bestyrelsesmøde i sektionen. Nogen ønsker at holde 1. maj sammen alle organisationer i et telt med morgenbord. Husk, at vi skal selv betale i sektionen! Der er møde i 1. maj udvalget på torsdag, hvor udvalget evaluerer. Debat: Gøre som vi plejer OG lave samling med fanerne, så der er indmarch med de røde faner. Vi skal huske på, at vi får TIB erne med næste år, så vi bliver flere, så måske skal vi finde et andet sted til vores morgenbord. Anders B-M. ønsker, at der er noget andet end svinepølser og bajere til alle vore muslimske medlemmer. Der skal også være kaffe og te, f.eks. Det tages op i afdelingens integrationsudvalg, om der kan komme gode idéer herfra til 1. maj. Trist, når nogle organisationer laver arrangementer, der slutter senere end den fælles demonstration starter. Eventuelt mødes på Hestetorvet kl og gå fælles gennem byen. Hvis der ikke kan blive flertal for det i LO bestyrelsen, kan dem, der vil, bare samles og gå ned med fanerne samlet. b. LO Sektions bestyrelsesmøde den (Cirkus, Jobpatrulje). Cirkus Arena: Flere kunne ikke læse den, men Laila fortalte, at LO Sektionen har bestilt Cirkus Arena Normalpris 190,00 kan nu købes for 165,00 pr. næse. Man skal henvende sig i sin lokale fagforening om at købe billetter. Vil vi være med at sælge billetterne og give tilskud? Forslag om, at vi bevilger kr. 65,00 pr. billet op til 100 billetter. Kritik af, at LO sektionen ikke har aftalt ens retningslinjer, før det sættes iværk, så når vi gør noget i fællesskab, gør vi det ens. Vi skal ikke underbyde hinanden. Afstemning om, at vi ikke deltager. 1 stemte for. Det faldt. Afstemning om at vi bevilger kr. 65,00 pr. billet op til 100 billetter, og at det kommer på hjemmesiden. 8 for. Afstemning om, at vi sælger billetterne for kr. 165,00 pr. stk. 2 for. Beslutning: Afdelingen sælger billetter til kr. 100,00 såfremt Cirkus Arena er overenskomstdækket. Jobpatruljen. Man kan melde sig hos Laila hvis man vil være med. Anders Berg-Munch vil gerne, hvis han kan få fri. 13. Udsendte cirkulærer. Fra til Nyt fra udvalg. a. Kommissorium fra sommerhusudvalget revideret. Ønske om, at når sådan noget sendes ud, markeres det, hvad der er revideret.

5 Forslag om at det sendes retur til udvalget, så vi kan få at vide, hvor det er revideret. Kommentarer til økonomien. Udvalget svarede, at hvis der skal bruges penge, laver udvalget en ansøgning. Der er allerede et beløb i budgettet til sommerhuset. Kommissoriet tiltrådt af et flertal i bestyrelsen. b. Kommissorium for integrationsudvalget revideret Der er ingen ændringer, men da det er besluttet at kommissorier for samtlige udvalg skal fremsendes, er det det der er sket. Kommissoriet tiltrådt af en enig bestyrelse. c. Referat fra integrationsudvalgsmøde den Referatet er taget til efterretning, også med betaling til udvalgsmedlems deltagelse i møderne. 15. Kort gennemgang af regeringens forslag til genopretningsplan for Danmark, specielt med focus på de elementer der har betydning for 3F medlemmer og afdelingen. a. Anne Gregersen gennemgår de elementer der berører medlemmerne/ afdelingen direkte. Anne gennemgik de dele af spareplanen, der rammer vore medlemmer. Vi ser frem til et valg. b. Demonstrationen den Evaluering. God demonstration! 16. Kongres 2010 a. Nyt fra mødet i regionen den 25 maj fra b. Lovudvalget har møde den for at forberede mødet for kongresdelegerede og suppleanter i august. Anders Moth-Poulsen orienterede fra Lovudvalget, at der fremsendes de endelige materialer til de delegerede til mødet den for de delegerede i afdelingen. 17. Evaluering af generalforsamlingen i Fællesbyg. Rigtig god generalforsamling. Stille og rolig. Ingen forberedelse, mange ting lå på generalforsamlingen, selvom det var komplicerede ting nogle af dem. Dagsordenen var mangelfuld mht hvem der var på valg. Det er ikke en ordentlig måde. Vi vil kigge på det inden næste generalforsamling. Afdelingsformanden er i bestyrelsen og får kritik punkterne med til bestyrelsen. 18. Eventuelt. Nye regler for sikkerhedsarbejdet pr Se: Spørgsmål til hvorfor mødet ikke holdes i Hvalsø, som det var aftalt. Fordi Poul ikke kunne, og han plejer at arrangere det. Se Magasinet Penge den Morten Kaspersen, 3F s forretningsfører er med. En husker på invitation til at besøge sommerhuset i september. 19. Evaluering. Christian: Godt møde. Flot afviklet med så mange medlemmer. Dog ikke godt med så mange mails op til mødet. Det er bedst at få det samlet. 20. Følgende punkter kan ikke offentliggøres

6 Punkt Referat. Underskriftsblad. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Jens Peter Leitritz, Palle Carstensen og Peter Jensen Biltriss, Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Bjarne S. Pedersen, Anders Berg-Munch, Christian Carlsen, Elfa Brynjolfsdottir, Grethe Andersen, Svend Larsen.. Medarbejderrepræsentant : Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen Referent : Anne Gregersen

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere