Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Britta Jensen, Inge Kristiansen, John Gotfredsen, John Petersen, Linda Henriksen, Lone Nielsen, Marie Nielsen, Michael Haugaard, Michael Strømgren, Michael Thrane, Palle Carstensen, Peter Jensen Biltriss, Poul Erik Olsen, René Olsen, Svend Larsen Suppleanter Brian Mortensen, Elfa Brynjolfsdottir, Gitte Sørensen, Henrik Clausen, Jens Peter Leitritz, Jesper Jensen, Kaj Midjord, Niklas Hegnsted, Søren Olsen Tilforordnede: Medarb.repræsentant: Lars Christiansen, suppleant Mette Yigit Økonomiansvarlig: Carsten Tang-Holbek. Afbud Palle Carstensen Anne Pedersen Svend Larsen Michael Strømgren Peter Jensen Biltriss Poul Erik Olsen Laila Jensen Brian Mortensen Jesper Jensen Lars Christiansen Mette Yigit Fraværende Inge Kristiansen John Godtfredsen René Olsen Velkomst, registrering og konstituering af suppleanter. 1. Valg af mødeleder samt referent Niklas Hegnsted er kommet i lære i Udenrigsministeriet, kontor og derfor overflyttet til HK. Udtræder derfor af bestyrelsen. Alle suppleanter har stemmeret på dette møde Anne Gregersen valgt til mødeleder Carsten Tang-Holbek valgt til referent 2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordenen: 3. d Budget Regnskab. a. Regnskabstal, aug Gennemgået Ekstraordinær indtægt på konto 1590 Diverse indtægter fra tidligere TIB i forbindelse med afslutning af faglig voldgift. Ekstraordinær huslejeindtægt på konto 4598 Ejendomsdrift i alt fra tidligere TIB hus i Ringsted. Estimat på fremtidig lejeindtægt fra Ringsted indarbejdes i budget Taget til efterretning b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper / brancher til og med Bilag udleveret på mødet Side 1 af juni 2012

2 c. Statistik og medlemsvandring. Bilag udleveret på mødet d. Budget 2013 Michael Thrane opfordrede til at vi ikke får kontingentstigning i Allan orienterede om at budgetudvalget som udgangspunkt arbejder ud fra to scenarier; ingen kontingentstigning og maksimal kontingentstigning ifølge vedtægterne. 4. Nyt fra Udvalg a. Valgudvalg Godt møde Arbejder på cafe lignende møder i samarbejde med AOF Partierne kan fotokopiere materiale i begrænset omfang på Holbækvej. Opmærksom på at Lars Løkke stiller op i Køge - Lejre kredsen. b. Integrationsudvalg. Møde Referat næste gang 5. Orientering, faglige del a. Personalesituation lige nu A-kasse: Mogens Olsen stopper med udgangen af september. Funda Cukadaroglu fortsætter formodentlig i løntilskud efter nytår og forventes at overtage Mogens stilling og timer. Mette Yigit på TR kursus i næste uge. b. Nyt fra DL Personalekonferencen sep. Referater vedlagt. Væsentligste punkter fra faglig gruppe understreget. Faglig gruppe enige om ikke at arbejde videre med tidligere debat om sekretærfunktion. Servicekataloget diskuteret Michael Thrane roste arbejdet fra konferencen, savnede dog information om opsøgende arbejde. Fælleskonference, Bestyrelse / ansatte, 28. november Michael Thrane ønskede social aktivitet, hvor vi lærer hinanden bedre at kende Generalforsamling 19. marts 2013 Uheldigt at det ligger på samme tid som svendeprøverne. Ønske om at vi foreslår en vedtægtsændring, så vi kan udskyde generalforsamlingen til april Argument for ikke at lave vedtægtsændringer er, at der er medlemmer der i forvejen udelukkes på grund af aftenarbejde Forslag om at holde generalforsamlingen om lørdagen Lovudvalget pålægges at udarbejde forslag til vedtægtsændring Side 2 af juni 2012

3 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Invitationer til dette samt information om overnatning udsendes af Allan senere Marie Nielsen og John Petersen stadig interesseret i at deltage Møde om clearingsaftale (ikke overflytningsaftale) med øvrige afdelinger på Sjælland Jævnfør Forbundsvedtægterne skal et medlem være medlem der hvor medlemmet arbejder. For at undgå at medlemmerne skal flytte afdeling hver gang de starter på en ny arbejdsplads, var der i det tidligere TIB en ikke overflytningsaftale, hvor medlemmerne i stedet blev registreret og afdelingerne på baggrund af dette afregnede indbyrdes. Københavnerafdelingerne satte deres registreringer i system, bl.a. ved at frikøbe bestyrelsesmedlemmer til at registrere medlemmer på byggepladserne. Deltagerne på mødet var positive overfor en ny aftale, men ikke alle af deres daglige ledelser har samme opfattelse Hvis aftalen gennemføres, kræver det endnu bedre opfølgning på byggepladser i vores område I første omgang arbejdes der på at indføre en aftale for det tidligere TIB område. Senere ønskes det gennemført på hele byggeanlægsområdet og evt. også på Det Grønne område Maribo afdeling ønsker ikke økonomisk at være med i aftalen I forhold til budgettet skal vi estimere med dette Ole Holtse er med i arbejdsgruppen der skal komme med oplæg til ny clearingsaftale Hotline om udenlandske virksomheder Hvis man oplever noget mistænkeligt i forhold til udenlandske virksomheder, kan man anonymt ringe til Indenfor 24 timer rykker AT ud og kontrollerer arbejdsmiljø og korrekt anmeldelse i RUT-registret (registret for udenlandske tjenester) c. Nyt fra bestyrelsen Jens Peter Leitritz orienterede om gentagne ruteændringer i Roskilde og omegn, der medfører ændrede arbejdstider med kort varsel 6. Meddelelser og orientering a. Nyt fra LO Roskildeegnen Bestyrelsesmøde udskudt til 19. september b. Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Intet at bemærke Lejre, c. Referat fra HB møde Ingen møder siden sidst d. Repræsentantskabsmøde i opmålerforeningen Bilag ikke kommet Side 3 af juni 2012

4 e. Koordinatorforeningen Bilag. koordinerer Koordinatorforeningen mellem de to opmålerforeninger på Sjælland f. Referat fra FPU møde Ikke udsendt Poul og Ole refererede fra mødet: Utilfredshed med Forbrugerkontakts underentreprenørers uddeling af Fagbladet Længere debat om hvorfor afdelingerne ikke nævnes i de artikler der bringes i Fagbladet Ønske om at samtlige overenskomster ligges på afdelingernes hjemmeside hvilket der var enighed om var en dårlig idé Ønske om at Fagbladet gøres mere fagligt bl.a. ved at nye tekniske hjælpemidler omtales i Fagbladet 7. A-kassen a. Referat fra 3FA s HB møde Ingen møder siden sidst. b. Referat fra A-kasse møder. 1. Akutpakken. Ingen møder siden sidst Akutpakken består af: 2. Jobberedskab 3. Jobhjælp (strakssamtale) 4. Intensivt jobformidlingsforløb 5. Supplerende nye instrumenter Penge flyttet fra aktivering til dette, men kun hvis den ledige har et job på hånden. I forbindelse med projektet Voksenlærling, har vi talt med hovedparten af de ledige, der er omfattet af dette projekt. Faglige medarbejdere involveres i dette og skal bl.a. kontakte tillidsvalgte for at skabe en jobmulighed. Hovedparten af målgruppen er mænd. Marie efterlyste information om dette, for at differentiere os fra fagforretningerne. Poul efterlyste arbejdsgivernes deltagelse, samt økonomi fra regeringens side. Ole ærgrede sig over at fokus ikke er på unge uden lærerplads. Anne opfordrede til, at vi får overblik over disse medlemmer i vores område og tager dem med når vi kontakter virksomhederne. Anne argumenterede for at vi ikke stikker dem blår i øjnene, men i ste- Side 4 af juni 2012

5 det tænder et lys. Marie fortalte om uheldig episode, hvor hendes virksomhed måtte undvære mange elever i en sommerferieperiode, fordi de skulle på skoleophold, hvilket i anden sammenhæng er taget op i det lokale uddannelsesudvalg c. Ledighedsstatistik fra afdelingens A-kasse. Ledigheden gået op og er højere end sidste år på samme tid. Ønske om at ledighedsprocenten kan sammenlignes med andre afdelinger, hvilket Anne undersøger på næste a-kasseledermøde. 8. Andet a. Presseudklip fra perioden b. Regulativ for lån af lokaler i afdelingens huse. a. Bilag. God artikel om Oles besøg på byggeplads b. Renskrevet model til orientering. 9. Eventuelt Ansøgning fra græsrodsbevægelse orienteres der om på næste bestyrelsesmøde. Michael Haugaard spurgte til salg af ejendomme og Carsten orienterede om at prisen på Kirke Hyllinge sættes ned til ,- og at sommerhuset endnu ikke er sat til salg. 10. Evaluering Godt møde. Michael Thrane sagde at han så frem til at bestyrelsen bliver reduceret, da møderne går bedre, når vi er færre. Poul opfordrede til at melde afbud i god tid, så vi kan bestille korrekt mængde mad. 11. Følgende punkter kan offentliggøres 12. Gennemlæsning af referat, samt underskriftsblad Alle. Referaterne skal ligges på hjemmesiden. Mødet slut Side 5 af juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER 2 STYRKE TIL MERE Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere