Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00."

Transkript

1 A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel Nielsen (sekretær/referent) Mogens Sejersen 30 C: Anne Dorte Grønlund Ole Grønlund (næstformand) 30 D: Michael Petersen 30 E: Lars Krogh 30 F: Mette B. Christensen (formand) Jørn Christensen 30 G: Inger Kümmel Jensen 30 H: Inge Gieseler Jørgen Gieseler. Reg. revisor Søren Funder, Funder Revision, Næstved. Mødested: I gården. Mette bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Jørn blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen (herefter kaldt GF) var lovligt indvarslet (13/4-05) og dermed beslutningsdygtig. Da Søren Funder havde endnu et møde samme formiddag gik GF over til punkt 3. Godkendelse af årsrapport for Søren Funder gennemgik resultatopgørelsen for året 2004, balance pr. 31/12-04 samt budget for Årets underskud (ca. kr ,-) fratrækkes i foreningens egenkapital. Der er ingen økonomisk panik, men opsparingen formindskes. Andelskronen forringes på sigt, hvilket gør andelene mindre værd. En stigning i boligafgiften er pt. nok nødvendig. Et alternativ til en forbedret økonomi kunne være omlægning af lånene i AB. Spørgsmål Michael: Budget 2005 begynder pr. 1/1 og dermed en eventuel huslejeforhøjelse - kan det hænge sammen? 1

2 Svar Søren: Der er intet forgjort i, at vi er 4 mdr. bagud med en evt. huslejeforhøjelse, som for øvrigt kun kan vedtages på en GF. Spørgsmål Ole: Kunne det være en idé, at salgsprisen ændres til handelsværdien i stedet for den nuværende skattemæssige værdi? Søren skitserede kort forskellen på de 3 måder at værdiansætte på. Henholdsvis den regnskabsmæssige, den skattemæssige og den handelsmæssige værdi. Svar Søren: Vælger man den handelsmæssige værdi skal ejendommen vurderes af en valuar - og det kan være noget usikkert afhængigt af, hvem denne er. Det er uhensigtsmæssigt at ændre på værdiansættelsen, da det skaber forvirring prismæssigt. GF har tidligere besluttet at bruge den skattemæssige værdi, hvilket Søren anbefaler at vi bibeholder. Herefter godkender GF årsrapporten for Bestyrelsens beretning. Da alle andele er repræsenteret på bestyrelsesmøderne slettes dette punkt fra GF's dagsorden. 4. Godkendelse af budget for 2005, herunder beslutning om evt. ændring af boligafgiften. Budgettet godkendtes, herunder ændring af boligafgift. Efter en debat om datoen for iværksættelse af lejeforhøjelsen vedtages datoen 1/6-05 ved simpel flertalsafsteming. Spørgsmål Jørn: Kunne Søren orientere os om, hvilke lånemuligheder, der kunne være gunstige for AB? Svar Søren: Foreslår, at der indhentes lånetilbud fra vor egen samt en anden kreditforening. Pt. er renten lav på kontantlån - ca. 4% - og bliver nok aldrig lavere. For en forening som vores anbefaler Søren lån til en fastlåst rente. Lav risikorente kan blive "dyr" i den sidste ende. Det er der set en del eksempler på. Herefter forlod Søren GF - med tak for indsatsen. 2

3 5. Godkendelse af vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden. Jørn gjorde opmærksom på, at for at vedtægter samt forretningsorden kan godkendes på GF skal 3/4 af andelshaverne være til stede, hvilket var tilfældet. Ligeledes konstaterede Jørn, at alle andele havde modtaget de tilrettede vedtægter og forretningsorden for kommentar og gennemgang. Herefter godkendte GF vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden. 6. Varmeregnskab. Ole nævnte, at man tidligere havde lagt elforbrug ind i varmeregnskabet. Dette ændres, således at udelukkende gasforbruget fremgår af regnskabet. Ole nævnte ligeledes, at udnyttelsesgraden på gasfyret pt. udgør 62% - dette emne tages op igen på førstkommende bestyrelsesmøde. Herefter godkendte GF varmeregnskabet for Valg af bestyrelse. Da samtlige andele er repræsenteret på bestyrelsesmøderne skal der ikke foretages et egentligt valg til bestyrelsen men derimod valg af de 3 personer, der tegner bestyrelsen udadtil dvs. formand, næstformand og sekretær. På valg er kun formanden, der vælges for en 2-årig periode. Mette blev foreslået/anmodet om at fortsætte som formand, hvilket blev accepteret skønt visse dele af bestyrelsesarbejdet ikke fungerer optimalt. Mette genvalgtes, Ole fortsætter som næstformand og Janne som sekretær. Der blev udtrykt stor tilfredshed med valg af revisor. Man konstaterede, at der manglede et pkt. på dagsordenen, nemlig Forslag fra andelshaverne: Inger foreslog, at belysningen på juletræet blev slukket weekenden inden d. 15/1. Dette førte til debat om eventuel fastlæggelse af et uge nr. hvor juletræet tages ned om vi overhovedet skulle have juletræ besværet med at hente, opsætte, fjerne det osv. Mogens foreslog, at AB holdt en juletræspause på et par år, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 8. Eventuelt. Kirsten fandt at omgangstonen på bestyrelsesmøderne var temmelig ubehagelig og pinlig. Hvis seneste bestyrelsesmøde ikke tilfældigvis var blev afholdt i 30A, var Kirsten gået fra mødet. Mogens forespurgte, om det ubehagelige var af personlig karakter eller omhandlede emner på dagsordenen. Bestyrelsen måtte konstatere, at det er af personlig karakter, og at især 2 personer havde svært ved at samarbejde. Det blev foreslået, at bestyrelsesmøderne fik en mødeleder eller ordstyrer helst udefra og at Jørn ville være et godt emne. Jørn skitserede, at skal et bestyrelsesarbejde fungere hensigtsmæssigt, kræves der bla., at man accepterer hinanden på godt og ondt. Har man intet konstruktivt at bidrage med, så bliv hellere væk fra møderne. Man må kunne forlange af mødedeltagerne, at det er det faglige 3

4 indhold, der er det primære og at man deltager i arbejdet med en vis form for professionalisme. En så lille forening som Abrikoshaven kræver at alle skal yde en indsats, efter evne og muligheder, også det fysisk arbejdskrævende. Og kan/vil man ikke deltage i dette bør man nok overveje at finde en anden boligform. Ole havde et forslag til ændring af skrænten. Tages op på bestyrelsesmøde. Da alle har en forskellig opfattelse af, hvad der er de vigtigste reparations- og anlægsopgaver i AB og det derfor er umuligt at blive enige herom foreslog Mette, at der blev nedsat en projektgruppe. Denne gruppe skulle opliste de forskellige projekter, undersøge økonomien i dem, planlægge gennemførelse mv. Herefter måtte bestyrelsen prioritere de enkelte projekter. Lars foreslog, at man inden det næste bestyrelsesmøde d. 7/6 kunne fremsende sine ønsker til Janne deadline 1/6. Jørn takkede for god ro og orden under GF. Tak til Jørn for god mødeledelse. GF sluttede kl Kirsten Bo Lattuca Janne K. Nielsen Ole Grønlund Michael Petersen Lars Krogh Mette B. Christensen Inger K. Jensen Jørgen Gieseler

5 5

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 43 andelshavere af 161, heraf 1 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Anders Boelskifte

Læs mere