IBM DB2 Connect. Brugervejledning. Version 7 S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM DB2 Connect. Brugervejledning. Version 7 S511-5802-00"

Transkript

1 IBM DB2 Connect Brugervejledning Version 7 S

2

3 IBM DB2 Connect Brugervejledning Version 7 S

4 Læs de generelle oplysninger under Tillæg H. Om dette dokument på side 219, før oplysningerne i denne bog og det tilhørende program anvendes. Dette dokument indeholder oplysninger, der ejes af IBM. De stilles til rådighed under en licensaftale og er beskyttet af loven om ophavsret. I bogen gives ingen garanti for programmets funktion. Publikationer kan bestilles hos en IBM-forhandler eller en IBM-konsulent. Oversat af IBM Sprogcenter. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Indholdsfortegnelse Om denne bog vii Bogens målgruppe vii Del 1. Introduktion til DB2 Connect 1 Kapitel 1. Oversigt over DB2 Connect... 3 Begrebet database Konfiguration af DB2 Connect DB2 Connect og SQL Administrative funktioner Kapitel 2. DRDA-begreber DRDA og DB2 Connect Ekstern unit of work Distribueret forespørgsel Aktivering af multiopdatering (tofase-commit) 13 Multiopdateringer på værtssystemer og AS/400, der kræver SPM DRDA og dataadgang Aktivering af multiopdatering vha. Kontrolcenter Beslægtede DRDA-onlinebøger Kapitel 3. Situationer, hvor DB2 Connect anvendes Direkte databaseadgang DB2 Connect Enterprise Edition som tilslutningsserver DB2 Connect og Web-applikationer Fordele og begrænsninger ved traditionel CGI-programmering DB2 Connect på Web-serveren DB2 Connect som Java-applikationsserver 28 Net.Data IBM WebSphere Brug af DB2 Connect sammen med applikationsservere En applikationsserverløsning Applikationsservere og DB2 Connect DB2 Connect- og applikationsserverkonfigurationer Brug af DB2 Connect sammen med transaktionsovervågning Eksempler på TP-overvågning Tuxedo og DB2 Connect X/Open DTP-model (Distributed Transaction Processing) Sådan anvendes DB2 Connect med transaktionsstyring, der overholder XA Kapitel 4. Programmering i et DB2 Connect-miljø Programmering i et distribueret miljø Brug af DDL (Data Definition Language) 42 Brug af DML (Data Manipulation Language) Brug af DCL (Data Control Language).. 44 Oprettelse og afbrydelse af forbindelse.. 44 Prækompilering Definition af sorteringsrækkefølge Styring af referenceintegritet Låsning Forskelle i SQLCODE- og SQLSTATEværdier Brug af systemkataloger Overløb ved numerisk konvertering Isolationsniveauer Lagrede procedurer NOT ATOMIC sammensat SQL Multiopdatering med DB2 Connect Værts- eller AS/400-server SQL-sætninger, der understøttes af DB2 Connect Værts- eller AS/400-server SQL-sætninger, der afvises af DB2 Connect Forbrugsregistrering på DB2 Universal Database til OS/ Afsendelse af forbrugsoplysninger til en DB2 til OS/390-server Angivelse af forbrugs-id Nyttige bøger Kapitel 5. Udførelse af egne applikationer 59 Bind databasefunktioner Udfør CLI/ODBC-programmer Platformspecifikke oplysninger vedr. CLI/ODBC-adgang Detaljerede konfigurationsoplysninger.. 65 Udfør Java-programmer Konfiguration af miljøet Copyright IBM Danmark A/S 1993, 2000 iii

6 Java-applikationer Java-miniprogrammer Del 2. Henvisninger og fejlfinding 71 Kapitel 6. Opdatering af databasekataloger 73 Indsamling af oplysninger Nodekatalog Katalog over databaseforbindelser (DCS) 75 Systemdatabasekatalog Definition af flere indgange for samme database Opdatering af kataloger Kapitel 7. Binding af applikationer og funktioner BIND-kommandoen Ny binding Kapitel 8. Databaseovervågning Overvågning af eksterne klientforbindelser.. 95 Overvågningsindstillinger for DB2 Connect 96 Status for overvågningsindstillinger GET SNAPSHOT-kommandoerne Status for DCS-applikationer LIST DCS APPLICATIONS LIST DCS APPLICATIONS SHOW DETAIL LIST DCS APPLICATIONS EXTENDED 102 Brug af DB2 Kontrolcenter til at få vist oplysninger om DCS-applikationer Brug af Windows-performanceovervågning 104 Kapitel 9. Administrative funktioner DB2-kommandolinie Import og eksport Data fra arbejdsstation til S/390-værtseller AS/400-databaseserver Data fra DRDA-server til arbejdsstation 109 Data med både enkelt- og dobbeltbytetegn Erstatning af SQLQMF-funktion Kapitel 10. Sikkerhed Brugervalidering Sikkerhedstyper Sikkerhedstyper for APPC-forbindelser 113 Sikkerhedstyper for TCP/IP-forbindelser 115 Aspekter ved sikkerhedstyper Ændring af MVS-kodeord Konfiguration af DB2 Connect til styring af udløb af kodeord Konfiguration af værtssystem til styring af udløb af kodeord Flere tip om sikkerhed Udvidede sikkerhedskoder TCP/IP-sikkerhed allerede valideret Sikkerhed for ODBC- og Javaapplikationer på arbejdsstationer Skift af kodeord Kapitel 11. Konvertering af SQLCODEværdier Deaktivering af SQLCODE-konvertering Tilpasning af SQLCODE-konvertering Kapitel 12. Performance Performancebegreber og -værktøjer Datastrømme Flaskehalse Benchmark-test Performanceværktøjer Optimering af ODBC-adgang Applikationsdesign Sammensat SQL og lagrede procedurer 132 Gruppering af forespørgsler Prædikatslogik Datablokning Statisk og dynamisk SQL Andre SQL-aspekter Tuning af DB2 Connect RQRIOBLK DIR_CACHE Andre DB2 Connect-parametre Forbindelsespuljer Sådan fungerer forbindelsespuljer DB2 Connect-forbindelseskoncentrator 139 Databasetuning Tuning af netværk Belastning af systemressourcer Fejlfinding af performanceproblemer Flere tip om tuning af SNA-performance Generelle performanceoplysninger til DB2 Connect Valg og tuning af netværkstilslutning Andre oplysninger om DB2 Connectperformance MPC-støtte til SNA over ESCON iv Brugervejledning

7 Tuning af DB2 Connect-forbindelser via NCP Oplysninger om forbedringer af OSA Andre informationskilder Andre bøger World Wide Web Flere tip til SNA-brugere Kapitel 13. Fejlfinding Andre informationskilder Bogen Troubleshooting Guide World Wide Web Beskrivelse af APPC, CPI-C og SNAregistreringskoder Informationsindsamling Første databaseforbindelse kan ikke oprettes 162 Problemer efter første databaseforbindelse 163 Testværktøjer Sporingsfunktion (ddcstrc) Syntaks for sporingskommando Parametre til sporingskommando Output fra sporing Analyse af sporingsoplysninger De almindeligste DB2 Connect-problemer 175 SQL0965 eller SQL SQL1338 under CONNECT SQL1403N under CONNECT SQL5043N SQL SQL SQL SQL30073 med returkode 119C under CONNECT SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med returkode SQL30081N med protokolspecifik fejlkode Del 3. Tillæg Tillæg A. Funktioner i tidligere versioner 187 DB2 Connect Version 6 Release DB2 Connect Version 5 Release DB2 Connect Version DDCS Version 2 Release DDCS Version 2 Release Tillæg B. Tilpasningsskema til DB2- kataloger Tillæg C. National sprogstøtte Konvertér data af typen Character Tillæg D. Brug af DCE-katalogfunktion 199 Opret databaseobjekt Opret databaselokationsobjekt Opret ruteoplysningsobjekt Angiv konfigurationsparametre Katalogisér database Sikkerhed med DCE Directory Services Tillæg E. Binding af funktioner til tidligere klientprogrammer Tillæg F. Tuning af performance for CLI/ODBC-applikationer vha. nøgleordet CLISCHEMA Miljø CLI/ODBC DB2 CLISCHEMA-initaliseringsnøgleord Anvendelse Funktionerne db2cli og bldschem Anbefalet fremgangsmåde Flere tip Katalogoptimering vha. db2ocat Flere informationskilder Tillæg G. Yderligere beslægtede informationskilder Andre beslægtede bøger Tillæg H. Om dette dokument Varemærker Stikordsregister Kontakt IBM Produktinformation Indholdsfortegnelse v

8 vi Brugervejledning

9 Om denne bog Denne bog indeholder generelle oplysninger om brugen af følgende IBM DB2 Connect-produkter: v DB2 Connect Personal Edition til OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer. v DB2 Connect Enterprise Edition (EE) til AIX, HP-UX, Linux, PTX, Solaris, OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer. v DB2 Connect Unlimited Edition til OS/390. DB2 Connect Brugervejledning er opdelt i tre dele: v Del 1. Introduktion til DB2 Connect, som indeholder en oversigt over DB2 Connect, DRDA (Distributed Relational Database Architecture) og eventuelle scenarier for anvendelsen. v Del 2. Henvisninger og fejlfinding, som indeholder oplysninger om opdatering af databasekataloger, binding af applikationer, administrative funktioner, DB2-databaseovervågning, sikkerhed, fejlfinding og performance. v Del 3. Tillæg, som indeholder forskellige oplysninger og tip. I denne bog forklares desuden begreber, der er fælles for alle DB2 Connectprodukter. Oplysninger om en bestemt platform findes i: v DB2 Connect Personal Edition Kom godt i gang - konfiguration af enkeltbrugerudgaven af DB2 Connect i OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer. v DB2 Connect Personal Edition for Linux Quick Beginnings - konfiguration af enkeltbrugerudgaven af DB2 Connect i Linux. v DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings - konfiguration af flerbrugerudgaven af DB2 Connect-gatewayen i OS/2 eller Windows 32-bit-styresystemer. v DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings - konfiguration af flerbrugerudgaven af DB2 Connect-gatewayen i AIX, HP-UX, Linux, PTX eller Solaris. Bogens målgruppe Bogen henvender sig til programmører og administratorer, som er ansvarlige for at konfigurere og vedligeholde DB2 Connect-forbindelser. Disse forbindelser kan findes mellem DB2-klienter og følgende DRDA-databasesystemer (Distributed Relational Database Architecture) på applikationsservere: v DB2 Universal Database til OS/390 Version 5 eller nyere v DB2 til MVS Version 3 eller nyere Copyright IBM Danmark A/S 1993, 2000 vii

10 v DB2 til VSE og VM v DB2 Universal Database til AS/400 v Andre relationelle databasesystemer, som implementerer DRDAapplikationsserverfunktionen. Bemærkninger: 1. DB2 Connect er ikke nødvendig, for at værts- eller AS/400-applikationer kan få adgang til data i DB2 UDB. 2. Der kræves DB2 Universal Database til OS/390 Version 5.1 eller nyere for at kunne benytte DRDA Level 3-funktioner, herunder TCP/IPdatabaseforbindelser og lagrede procedurer med flere resultatsæt. 3. Der kræves DB2 Universal Database til OS/390 Version 6.1 eller nyere for at kunne benytte de DRDA Level 4-funktioner, der understøttes i DB2 Connect. Det er bl.a. følgende funktioner: understøttelse af BIGINT, LOB, række-id og brugerdefinerede DISTINCT-datatyper. viii Brugervejledning

11 Del 1. Introduktion til DB2 Connect Copyright IBM Danmark A/S 1993,

12 2 Brugervejledning

13 Kapitel 1. Oversigt over DB2 Connect DB2 Connect indeholder ekstremt hurtige og kraftige tilslutningsmuligheder til IBM s værtsdatabaser i forbindelse med e-business og andre applikationer, der udføres i forskellige UNIX- og ikke-unix-styresystemer. DB2 Connect har adskillige forbindelsesløsninger. DB2 Connect Personal Edition indeholder direkte adgang til værts- eller AS/400-databaser, mens DB2 Connect Enterprise Edition indeholder indirekte tilslutningsmuligheder, som giver klienter mulighed for at få adgang til værts- eller AS/400-databaser via DB2 Connect-serveren. DB2 Connect Unlimited Edition indeholder en pakkeløsning, som gør det nemmere at vælge produkter og få de relevante licenser. DB2 Connect Enterprise Edition Dette er en kommunikationsserver, som samler og styrer forbindelser fra flere arbejdsstationsklienter og Web-applikationer til DB2- databaseservere på værts- eller AS/400-systemer. IBM DB2 til AS/400, DB2 til OS/390 og DB2 til VSE- og VM-databaserne bruges fortsat til at håndtere vigtige data i nogle af verdens største virksomheder. Databaserne på værtssystemer og AS/400 håndterer dataene, men der er stort behov for at kunne integrere dem med applikationer på Windows-, UNIX- og OS/2-arbejdsstationer. Lokale og eksterne klienter kan vha. DB2 Connect Enterprise Edition oprette, opdatere, kontrollere og styre DB2-databaser og værtssystemer ved at bruge SQL (Structured Query Language), DB2 API er (Application Programming Interface), ODBC (Open Database Connectivity), JDBC (Java Database Connectivity), SQLJ (Embedded SQLJ for Java) eller DB2 CLI (Call Level Interface). DB2 Connect understøtter desuden Windows-grænseflader, f.eks. ADO (ActiveX Data Objects), RDO (Remote Data Objects) og OLE DB. DB2 Connect Enterprise Edition fås til styresystemerne AIX, HP-UX, Linux, OS/2, PTX, Solaris og Windows 32-bit-styresystemer. Disse servere understøtter applikationer, der udføres på arbejdsstationer med styresystemerne OS/2, UNIX (AIX, HP-UX, Linux, PTX, Solaris, Silicon Graphics IRIX) og Windows 32-bit-styresystem. DB2 Connect Personal Edition Programmet giver adgang fra en enkelt arbejdsstation til DB2- databaser på servere, f.eks. MVS/ESA, OS/390, OS/400, VM og VSE samt til DB2 Universal Database-servere på OS/2-, UNIX- og Windows 32-bit-styresystemer. Programmet indeholder den samme brede Copyright IBM Danmark A/S 1993,

14 vifte af API er som DB2 Connect Enterprise Edition og har også integreret SNA-støtte til alle Windows-platforme. Programmet fås til OS/2-, Linux- og Windows 32-bit-styresystemer. DB2 Connect Unlimited Edition DB2 Connect Unlimited Edition er et enestående tilbud. Med denne pakke sikres en fleksibel iværksættelse af DB2 Connect, hvor det er nemt at vælge produkter og få de relevante licenser. Produktet indeholder både DB2 Connect Personal Edition og DB2 Connect Enterprise Edition med licensvilkår og -betingelser, som giver ubegrænset mulighed for iværksættelse af alle DB2 Connect-produkterne. Licensafgiften er baseret på størrelsen af det System/390, som DB2 Connectbrugerne kommer til at arbejde med. Dette nye pakketilbud er kun tilgængeligt til OS/390-systemer, og licensen dækker udelukkende datakilder i DB2 til OS/390. Begrebet database I denne bog bruges udtrykket database til at betegne et relationsdatabasesystem (RDBMS). På andre systemer, som DB2 Connect kommunikerer med, kan anvendelsen af udtrykket database være lidt anderledes. I DB2 Connect kan udtrykket database desuden henvise til: MVS (Version 4 og tidligere) Et subsystem i DB2 til MVS/ESA, der identificeres vha. dets LOCA- TION NAME. Du kan få fastslået LOCATION NAME ved at logge på TSO og afsende følgende SQL-forespørgsel vha. et af de tilgængelige forespørgselsværktøjer: SELECT aktuel server FROM sysibm.sysdummy1 LOCATION NAME er desuden defineret i BSDS (Boot Strap Data Set) og vises også i meddelelsen DSNL004I (LOCATION=placering), som afsendes, når DDF (Distributed Data Facility) startes. OS/390 (Version 5 og nyere) Et subsystem i DB2 Universal Database til OS/390, der identificeres vha. dets LOCATION NAME. Du kan få fastslået LOCATION NAME ved at logge på TSO og afsende følgende SQL-forespørgsel vha. et af de tilgængelige forespørgselsværktøjer: SELECT aktuel server FROM sysibm.sysdummy1 4 Brugervejledning

15 VSE VM OS/400 LOCATION NAME er desuden defineret i BSDS (Boot Strap Data Set) og vises også i meddelelsen DSNL004I (LOCATION=placering), som afsendes, når DDF (Distributed Data Facility) startes. DB2 til VSE, der udføres i et afsnit (partition), der identificeres af dets DBNAME. DB2 til VM, der udføres i en virtuel CMS-maskine, der identificeres af dets DBNAME. DB2 Universal Database til AS/400, som er indbygget i OS/400- styresystemet. Der kan kun være én database på et AS/400-system. Hvis databasen skal bruges af applikationer uden for AS/400- systemet, skal databasen registreres i kataloget over relationsdatabaser. Dette navn kendes som RDB-navnet (Relation Database Name). Hvis du vil have vist AS/400-systemets RDB-navn, skal du udføre kommandoen WRKRDBDIRE på AS/400. For RDB-navnet på dit lokale system er der angivet *LOKAL i kolonnen Ekstern lokation. Brug kommandoen CHGRDBDIRE, hvis du vil ændre RDB-navnet. Konfiguration af DB2 Connect Inden DB2 Connect kan tages i brug, skal du udføre følgende trin: Punkt 1. Installér DB2 Connect, og konfigurér kommunikation på både værtseller AS/400-serveren og på arbejdsstationen som beskrevet i den relevante DB2 Connect Kom godt i gang/db2 Connect Quick Beginnings og Installation og konfiguration. Punkt 2. Opdatér databasekatalogerne som beskrevet i Kapitel 6. Opdatering af databasekataloger på side 73. Bemærk: I OS/2- og Windows 32-bit-styresystemer anbefales det at bruge Klientkonfiguration (CCA). På alle andre platforme skal databasekatalogerne opdateres vha. DB2-kommandolinien (CLP). Begge fremgangsmåder er beskrevet i Installation og konfiguration. Punkt 3. Opret binding af DB2 Connect-funktionerne til hvert værts- eller AS/400-databasesystem. Det er beskrevet i Kapitel 7. Binding af applikationer og funktioner på side 87. På de relevante platforme kan denne opgave også udføres vha. Klientkonfiguration eller dialogboksen til konfiguration af datakilder. Kapitel 1. Oversigt over DB2 Connect 5

16 DB2 Connect og SQL DB2 Connect sender SQL-sætninger fra applikationer videre til værts- eller AS/400-databaseservere. DB2 Connect kan videresende næsten alle gyldige SQL-sætninger. Undtagelserne er beskrevet i Værts- eller AS/400-server SQLsætninger, der afvises af DB2 Connect på side 54. Der findes to typer indlejret SQL-behandling: statisk SQL og dynamisk SQL. Statisk SQL minimerer den tid, der skal bruges til at udføre en SQL-sætning, ved at behandle den i forvejen. Dynamisk SQL behandles, når SQL-sætningen sendes til værts- eller AS/400-databaseserveren. Dynamisk SQL er mere fleksibel, men undertiden også langsommere. Det er applikationsprogrammøren, der bestemmer, om der skal anvendes statisk eller dynamisk SQL. DB2 Connect understøtter begge typer. Forskellige værts- eller AS/400-databaseservere udfører SQL på forskellige måder. SQL Reference indeholder flere oplysninger om de SQL-sætninger, der kan benyttes på alle IBM-systemer. DB2 Connect understøtter fuldt ud det fælles IBM SQL-sæt samt SQLimplementering i DB2 Universal Database til OS/390, DB2 til MVS/ESA, DB2 til VSE og VM (tidligere SQL/DS) og DB2 Universal Database til AS/400. Det anbefales at benytte IBM SQL for at bevare databaseuafhængigheden. Der er flere oplysninger under Kapitel 4. Programmering i et DB2 Connect-miljø på side 41. Administrative funktioner Der findes følgende funktioner, som kan hjælpe DB2 Connect-administratoren: v Fra DB2-kommandolinien (CLP) kan der afsendes SQL-sætninger mod en værts- eller AS/400-databaseserver. SQL-sætningerne sendes til den angivne database. v DB2-kommandocentralen er en grafisk udgave af DB2-kommandolinien. v Import- og eksportfunktioner gør det muligt at indlæse, importere og eksportere data til og fra en fil på en arbejdsstation og en værts- eller AS/400- serverdatabase. Filerne kan benyttes til at importere data til databaser, regneark og andre applikationer på arbejdsstationen. Der er flere oplysninger om import- og eksportfunktioner i Data Movement Utilities Guide and Reference. v Hvis du bruger DB2 Connect Enterprise Edition i Windows NT og Windows 2000, kan du anvende Logbog og Performanceovervågning. Når du anvender logbogen, kan du få vist de hændelser og fejl, som DB2 Connect har registreret. Når du bruger performanceovervågningen, kan du overvåge og styre DB2 Connect-serveres performance lokalt eller eksternt. 6 Brugervejledning

17 v Med DB2 Kontrolcenter kan du administrere og overvåge alle aspekter vedrørende DB2 Connect-servere. Administratorer kan også bruge kontrolcentret til at arbejde med databaseobjekter i DB2 til OS/390, f.eks. tabeller, udpluk, bufferpuljer og programdele (threads). Der er flere oplysninger om styring af DB2 til OS/390-systemer fra DB2 Kontrolcenter i Application Development Guide. Der er flere oplysninger om disse funktioner i Kapitel 9. Administrative funktioner på side 107. Desuden kan systemadministratoren benytte databaseovervågningsfunktionen til at overvåge systemforbindelser. Funktionen kan også hjælpe systemadministratoren med at finde årsagen til en fejl. Systemadministratoren kan jævnføre klientapplikationer med de tilsvarende job på værts- eller AS/400-serveren. Der er flere oplysninger i Kapitel 8. Databaseovervågning på side 95. Kapitel 1. Oversigt over DB2 Connect 7

18 8 Brugervejledning

19 Kapitel 2. DRDA-begreber DRDA (Distributed Relational Database Architecture) er et sæt protokoller, der gør samarbejde muligt mellem flere databasesystemer, både fra IBM og andre leverandører, og applikationer. En hvilken som helst kombination af relationsdatabasesystemer, der benytter DRDA, kan forbindes, så de udgør et distribueret relationsdatabasesystem. DRDA koordinerer kommunikation mellem systemer ved at definere det, der skal udveksles, og måden, det skal udveksles på. Under beskrivelsen af DB2 Connect bliver udtrykket unit of work ofte brugt. En unit of work (UOW) er en enkelt logisk transaktion. Den består af en række SQL-sætninger, som udføres uden fejl, hvis alle de enkelte funktioner kan udføres uden fejl. I modsat fald udføres ingen af funktionerne. Et andet nøglebegreb er en distribueret unit of work, som også kaldes multiopdatering. En distribueret unit of work (DUOW) involverer mere end én databaseserver inden for en unit of work. Multiopdatering defineres mere specifikt som en transaktion, der har følgende egenskaber: v Mere end én databasestyringsserver opdateres pr. unit of work. v Applikationen styrer distribueringen af arbejdet og starter udførelsen af commit. v Der kan være flere forespørgsel pr. unit of work. v Der er én databasestyringsserver pr. forespørgsel. v Commit koordineres på tværs af flere databaseservere. Der er flere oplysninger om multiopdatering under Aktivering af multiopdatering (tofase-commit) på side 13. DRDA og DB2 Connect DB2 Connect implementerer DRDA-arkitekturen med henblik på at reducere ressourceforbruget og kompleksiteten ved at få adgang til data i DB2 Universal Database til AS/400, DB2 Universal Database til OS/390, DB2 til MVS/ESA, DB2 til VSE og VM og på andre databaseservere, der overholder DRDA. Ved at udnytte DRDA-arkitekturen fuldt ud giver DB2 Connect en løsning med høj performance og lavt ressourceforbrug og med den form for systemadministration, som kunder efterspørger. I DRDA-terminologi er en applikations-requester (AR) den programkode, der håndterer applikationsdelen i en distribueret forbindelse. Det er applikationen, der sender forespørgsler om data. En applikationsserver (AS) er den program- Copyright IBM Danmark A/S 1993,

20 kode, der håndterer databasedelen af forbindelsen. I et DB2 Connect-miljø kan DB2 Connect-arbejdsstationen kun fungere som en applikations-requester på vegne af applikationer. I figur 1 vises datastrømmen mellem DB2 Connect-arbejdsstationen og DRDAserveren. I eksemplet er der kun lokale klienter. Derudover findes en privat protokol mellem DB2 Connect-arbejdsstationen og eventuelle eksterne klienter. Applikation DRDA-applikationsrequester DRDAprotokol DB2 Connectarbejdsstation DRDA-applikations server Databasesystem DRDA-server Figur 1. Datastrøm mellem en DB2 Connect-arbejdsstation og en DRDA-server DRDA benytter følgende arkitekturer til at implementere forbindelserne mellem databasesystemer på DRDA-servere og databaseklienter: v CDRA (Character Data Representation Architecture) v DDM (Distributed Data Management Architecture) v FD:OCA (Formatted Data Object Content Architecture) v SNA (Systems Network Architecture) v MSA (SNA Management Services Architecture) v TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Disse arkitekturer bruges som byggesten. I DRDA-arkitekturen er datastrømmene gennem netværket specificeret ved hjælp af en datastrømsprotokol, der gør det muligt at få adgang til distribuerede relationsdatabaser. En forespørgsel sendes til det rigtige endepunkt ved hjælp af kataloger, der indeholder forskellige kommunikationsoplysninger og navnet på den DRDAserverdatabase, der ønskes adgang til. 10 Brugervejledning

21 Ekstern unit of work Vha. en ekstern unit of work kan en bruger eller en applikation læse eller opdatere data ét sted pr. unit of work. Inden for en unit of work kan der fås adgang til én database. Selv om en applikation kan opdatere flere eksterne databaser, kan den kun få adgang til én database for hver unit of work. En ekstern unit of work kendetegnes af følgende: v Hver unit of work kan indeholde flere forespørgsler (SQL-sætninger). v Hver unit of work kan indeholde flere cursorer. v Hver unit of work kan kun opdatere én database. v Applikationen udfører commit eller rollback af hele unit of work. Ved visse fejltyper kan databaseserveren eller DB2 Connect udføre rollback af unit of work. figur 2 viser f.eks. en databaseklient, der udfører en pengeoverførselsapplikation, som har adgang til en database med tabeller til check- og opsparingskonti samt en oversigt over bankgebyrer. Applikationen skal: v Acceptere det beløb, der skal overføres fra brugergrænsefladen. v Trække beløbet fra opsparingskontoen og udregne den nye saldo. v Læse oversigten over gebyrer for at fastlægge transaktionsgebyret for en opsparingskonto med den givne saldo. v Trække transaktionsgebyret fra opsparingskontoen. v Lægge det overførte beløb til checkkontoen. v Udføre commit af transaktionen (unit of work). Databaseklient Opdatér Opdatér Læs Opsparingskonto Checkkonto Transaktionsgebyr Figur 2. Brug af en enkelt database i en transaktion En sådan applikation konfigureres på denne måde: 1. Opret tabellerne for opsparingskontoen, checkkontoen og oversigten over bankgebyrer i den samme database, som beskrevet i Administration Guide. 2. Hvis databaseserveren fysisk er placeret eksternt, skal den konfigureres til at anvende den relevante kommunikationsprotokol, som beskrevet i Kom godt i gang-bøgerne (Quick Beginnings). Kapitel 2. DRDA-begreber 11

22 3. Hvis noden og databasen fysisk er placeret eksternt, skal du katalogisere dem til at identificere databasen på databaseserveren, som beskrevet i Kom godt i gang-bøgerne (Quick Beginnings). 4. Prækompilér applikationen til angivelse af en type 1-forbindelse, dvs. angiv CONNECT(1) sammen med PREP-kommandoen, som det beskrives i Application Development Guide. Distribueret forespørgsel En distribueret forespørgsel er en distribueret databasefunktion, som gør det muligt for applikationer og brugere at sende SQL-sætninger, der henviser til to eller flere databasesystemer eller databaser i en enkelt sætning. F.eks. en sammenkædning mellem tabeller i to forskellige DB2 til OS/390-subsystemer. DB2 Connect Version 7 understøtter distribuerede forespørgsler på tværs af databaser og databasesystemer. Du kan f.eks. udføre en UNION-funktion mellem en DB2-tabel og et udpluk fra Oracle. Understøttede databasesystemer omfatter medlemmer af DB2-familien (f.eks. DB2 UDB til Windows, UNIX og OS/2, DB2 til OS/390 og DB2 til AS/400) samt Oracle. I distribuerede forespørgsler er databaseobjekter transparente. Hvis oplysninger (i tabeller og udpluk) flyttes, kan henvisninger til disse oplysninger (også kaldet kaldenavne) opdateres, uden at der skal ændres i de applikationer, som forespørger om oplysningerne. Distribuerede forespørgsler kompenserer desuden for databasesystemer, der ikke understøtter alle DB2 SQL-dialekter eller visse optimeringsfunktioner. Funktioner, som ikke kan udføres under et sådant databasesystem, f.eks. rekursiv SQL, udføres under DB2 Connect. Distribuerede forespørgsler fungerer halvautomatisk. F.eks. kan der afsendes DB2-forespørgsler, der indeholder henvisninger til Oracle-objekter, mens Oracle-applikationer har adgang til samme server. Distribuerede forespørgsler monopoliserer eller begrænser ikke adgangen til Oracle (ud over integritetsog låsebegrænsninger) eller til andre databasesystemobjekter. Implementeringen af funktionen til distribueret forespørgsel består af et DB2 Connect Version 7-subsystem, en database, som fungerer som den fødererede database, samt én eller flere eksterne datakilder. Den fødererede database indeholder katalogindgange, der identificerer datakilder og deres egenskaber. En datakilde består af et databasesystem og data. Applikationer opretter forbindelse til fødererede databaser på samme måde som til andre DB2-databaser. En DB2 Connect-fødereret database kan ikke bruges til at behandle brugerdata. Dens eneste formål er at indeholde oplysninger om datakilder. Når et fødereret system er konfigureret, er der adgang til datakildernes oplysninger, som om de var placeret i én stor database. Brugere og applikationer sender forespørgsler til én fødereret database, som derefter henter data fra 12 Brugervejledning

DB2ConnectKomgodtigang

DB2ConnectKomgodtigang IBM DB2 Connect Personal Edition DB2ConnectKomgodtigang Version 7 G511-5797-00 IBM DB2 Connect Personal Edition DB2ConnectKomgodtigang Version 7 G511-5797-00 Læs de generelle oplysninger under Tillæg

Læs mere

IBM DB2 Universal Database til Windows. Brugervejledning. Version 7 G511-5799-00

IBM DB2 Universal Database til Windows. Brugervejledning. Version 7 G511-5799-00 IBM DB2 Universal Database til Windows Brugervejledning Version 7 G511-5799-00 IBM DB2 Universal Database til Windows Brugervejledning Version 7 G511-5799-00 Læs de generelle oplysninger under Tillæg

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

IBM DB2 OLAP Server Installations- og brugervejledning

IBM DB2 OLAP Server Installations- og brugervejledning IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit IBM DB2 OLAP Server Installations- og brugervejledning Version 7 S511-5805-00 IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit IBM DB2 OLAP Server Installations- og brugervejledning

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

iseries Client Access Express Kom godt i gang

iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang ii iseries: Client Access Express Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Del 1. Kom godt i gang med Client Access

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

DB2. DB2-klienter - Brugervejledning. DB2 Version 9 G511-5850-00

DB2. DB2-klienter - Brugervejledning. DB2 Version 9 G511-5850-00 DB2 DB2 Version 9 til Linux, UNIX og Windows DB2-klienter - Brugervejledning G511-5850-00 DB2 DB2 Version 9 til Linux, UNIX og Windows DB2-klienter - Brugervejledning G511-5850-00 Læs de generelle oplysninger

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Selvom alle bestræbelser på at lave dette dokument så præcist og hjælpsomt som muligt, giver

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

DB2-servere - Brugervejledning

DB2-servere - Brugervejledning IBM DB2 Uniersal Database DB2-serere - Brugerejledning Version 8.2 G511-5822-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-serere - Brugerejledning Version 8.2 G511-5822-01 Læs de generelle oplysninger under Bemærkninger,

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere