Arbejdsbetinget stress og psykosocialt arbejdsmiljø. 20. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbetinget stress og psykosocialt arbejdsmiljø. 20. januar 2011"

Transkript

1 Arbejdsbetinget stress og psykosocialt arbejdsmiljø. 20. januar 2011

2 Program 1. lektion Psykosocialt arbejdsmiljø, hvorfor nu det? Epidemi af stress? Hvordan arbejder vi med det? Hvad er stress? De kliniske symptomer på stress. Arbejde og stress - De tre hovedproblemer Model for stress og sygdom Helbredsmæssige konsekvenser Pause 2. Lektion Forskellige slags belastnings (stress) reaktioner Posttraumatisk stress Depression Udbrændthed Angst Tilpasningsreaktion Mobning på arbejdspladsen Anmeldelse og erstatning Rådgivning og behandling Forebyggelse

3 Psykosocialt arbejdsmiljø hvorfor nu det?? Oplæg på Fysioterapeutskolen d. 20. januar 2011 v. Klinisk Psykolog Lene Bech Jeppesen

4 Føler du dig stresset? Næsten dagligt i aviser og andre medier berettes om undersøgelser, der tyder på, at stress i Danmark er meget udbredt. 34 % føler sig mere stresset end for et år siden 48 % arbejder i dag mere end for et år siden (Birkemose & Madsen, 2006) 41 % føler sig i høj eller nogen grad sig stresset 10 % rapporterer, at de ofte er stressede i deres dagligdag (DJØF 2004). 43 % mænd og 49 % kvinder rapporterer, at de af og til er stressede (Nielsen et al, 2006)

5 Og hvad så??? For den enkelte kan en stresset hverdag have betydelige konsekvenser for trivsel sygelighed dødelighed. De arbejdsmedicinske klinikker har i de seneste 5-10 år fået fordoblet henvisningerne af sygemeldte patienter med psykiske belastningsreaktioner. I 2008 var omkring 25 % af alle anmeldte formodede arbejdsrelaterede sygdomme ved Arbejdsskadestyrelsen - stressrelaterede tilstande.

6 Anmeldelse af arbejdsrelaterede psykiske problemer til Arbejdsskadestyrelsen

7 Fordelingen af henviste patienter til AMA, Esbjerg Total =749 nyhenviste Total =749 nyhenviste Psykosociale tilstande Nervesygdomme Lungesygdomme Hud Bevægeapparat Gravidvurdering Symptomer u. spec. Sygdom Forgiftninger og mistanke om Risikovurdering, sygdom ej tilstede Andet

8 Epidemiologi Vi kender ikke årsagen til denne markante stigning i antallet af arbejdsrelaterede psykiske problemer. Usikkerhed om det er: Et udtryk for en reel øget forekomst af stress og psykiske problemer på arbejdspladserne? Større åbenhed om et tidligere upåagtet område? Massivt og langvarigt fokus i medierne kan skabe opfattelsen af, at arbejdsrelateret stress er et stigende problem.

9 En epidemi af stress? Eksponering for asbest forårsager sygdom på en kvantitativ og reproducerbar måde Eksponering for stress forårsager ikke symptomer, endsige sygdom, på samme måde Effekten af stress på helbredet er afhængig af kontekst, og vi mangler viden om hvordan sociale faktorer, fortolkninger og forståelser virker. Det er måske ikke en epidemi af stress, men forandringer i folks identitet, deres syn på sig selv og deres syn på arbejdet. Folk vil noget med deres arbejdsliv derfor noget mere personligt på spil. Stress rammer og truer deres identitet.

10 Hvordan arbejder vi med det? Anamnese Klinisk undersøgelse, udredning og diagnostik Epidemiologi og eksponering Symptomer og kliniske fund Årsagsvurdering Prognose og erhvervsvejledning Rådgivning, forebyggelse og behandling Formidling og forskning Anmeldelser af arbejdskader

11 Hvad kan vi gøre? Vurdering af sygdom og relation til arbejdet Beskrivelse af belastningerne Nøjagtig diagnose (depression, angst, belastnings/ tilpasningsreaktion, post traumatisk belastnings reaktion) Andre årsager, personlighedsstruktur, coping, hjemlige belastninger Vurdering af arbejdsevne og -muligheder Prognose Ressourcer Rådgivning: Effektiv behandling Forebyggelse på arbejdspladsen Arbejdsfastholdelse (tilbagevenden til arbejdsplads med skånebehov)

12 Dem, vi kan gøre mest for, er: Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er henvisning så tidligt som muligt efter sygemelding eller symptomdebut vigtigt.

13 Anamnese, udredning og diagnostik Patienter henvist under diagnosen arbejdsbetinget stress eller dårligt psykisk arbejdsmiljø tilbydes Arbejdspsykologisk udredning, herunder Anamneseoptagelse Vurdering af sammenhængen mellem psykosociale belastninger og udviklingen af akutte og kroniske stresssymptomer. Differential diagnostiske overvejelser; Belastninger eller traumatiske hændelser i privatlivet?, Lider personen af en mere grundlæggende psykiatrisk sygdom? Diagnostikken foretages ud fra klinisk interview + bygger på en bred klinisk vurdering. Evt. suppleret med spørgeskemarating, kognitiv eller personlighedstestning

14 Psykosociale påvirkninger i arbejdslivet Påvirkninger, der resulterer i stress, kaldes stressorer Der skelnes mellem to typer af stressorer: Fysiske og psykosociale

15 Psykosocialt arbejdsmiljø Arbejdets indhold & organisering Samspillet mellem de ansatte Stress er en mellem kommende tilstand, der forklarer sammenhængen mellem forskellige stressorer og en række sygdomme. Arbejdspres er hyppigt (hver 3. dag). Konflikter rapporteres ofte (1 x måned).

16 Model for stress og sygdom Stressorer Stress Mekanismer Sygdom Arbejde Psykologisk Livsstil Hjertekar Familie Andet Fysiologisk Adfærdsmæssigt Fysiologiske risikofaktorer Bevægeapparat Depression Andre H A N D L E M U L I G H E D E R

17 Arbejde og stress De tre hovedproblemer: De traditionelle problemer: Tempo, ensformigt arbejde, lav indflydelse, få udviklingsmuligheder. (Slagteriarbejdere, syersker, kasseassistenter, chauffører, rengøring). Problemer med klientarbejde: Uklare krav, stort arbejdspres, følelsesmæssige krav, konflikter, vold, chikane, vanskelige klienter. (Socialrådgivere, lærere, sygeplejersker, hjemmehjælpere, sosuassistenter). Det grænseløse arbejde: Uendelige krav, uklar grænse til fritiden, familie-arbejde problemer, manglende forudsigelighed, individualisering af krav og løsninger. (IT, medier, reklamer, management, dele af den offentlige sektor).

18 Karakteristika for de patienter vi ser, hvor vi mener det er arbejdsrelateret stress Kvinder 77% Gennemsnitsalder 46 år Selvrapporteret arbejdstid gennemsnit 54 timer/uge Faggrupper Lærer/pædagog 26% SOSU hjælper/assistent 11% Mellemleder 14% Andet 46 %

19 Hvad er stress? En del af livet Noget, vi ikke kan undgå Travlhed er ikke stress. Positiv versus negativ stress Kortvarig versus langvarig stress

20 Stressens fysiologi

21 Hvad er stress? (2) En psykologisk definition på stress: Stress er en særlig relation mellem personen og omgivelserne, som personen vurderer, udfordrer eller overskrider hans eller hendes ressourcer, og er en fare for hans eller hendes velbefindende (Lazarus & Folkman 1984).

22 Hvad er stress? (3) En fysiologisk definition på stress Stress er en tilstand i organismen, der fysiologisk er karakteriseret af energi frigørelse, idet stofskiftet forskydes i nedbrydende (katabolsk) retning og psykologisk er præget af anspændthed og ulyst. (Netterstrøm, 2002)

23 Hvad er stress (4)? ICD-10 definerer ikke stress. De diagnoser, der kan bruges ved stress, er: belastningsreaktion tilpasningsreaktion depression panikangst generaliseret angst neurasteni posttraumatisk stressreaktion

24 Hvad er stress?? (5) I ICD-10 findes dog to aktionsdiagnoser, som beskriver selve belastningen og som kan benyttes i forbindelse med stress: udbrændthed stress belastning problemer i forbindelse med beskæftigelse el. arbejdsløshed Disse diagnoser er uspecifikke det vil sige, at det ikke er beskrevet hvilke symptomer, der er relateret til disse diagnoser.

25 De kliniske symptomer på stress. Fysiske symptomer Psykologiske symptomer Adfærdsmæssige symptomer Hjertebanken Irritabilitet Følelseskulde Svimmelhed Koncentrationsbesvær Nedsat dømmekraft Rysten på hænderne Rastløshed Ubeslutsomhed Hovedpine Ulyst Søvnløshed Appetitnedsættelse Anspændthed Sygefravær Smerter i brystet Træthed Indesluttethed Åndedrætsbesvær Indre uro Nedsat arbejdsevne Eksem Hukommelsesbesvær Øget forbrug af stimulanser Diarre Depression Forkølelse Angst Træthed Agitation Vægttab Panikangst anfald Svedture Indlæringsproblemer Irritabel tyktarm Grådlabil

26 Bemærk Omfanget af symptomer og variationen af symptomernes alvorlighed. De fysiske symptomer: Rysten på hænderne, svedtendens, svimmelhed og hovedpine til mere alvorlige og længerevarende symptomer som mavepine, åndedrætsbesvær, diarre, brystsmerter og vægttab. De psykologiske symptomer: Der kan være forholdsvis milde og kortvarige følelsesmæssige symptomer som vrede og irritabilitet til mere alvorlige og længerevarende symptomer som depression, angst og kognitive funktionsnedsættelser. De adfærdsmæssige symptomer: Belastning af de sociale relationer til familie, venner og kollegaer og ringere udførelse af arbejdsopgaverne samt søvnløshed.

27 En klient med stress fortæller En depression som jeg ikke ved, om jeg kommer ud af, en sprængt mavesæk, et ægteskab, der næsten gik i stykker jeg må stoppe med at arbejde på den måde jeg dør sgu af det.

28 En stressmodel

29 Helbredsmæssige konsekvenser Psykosociale stressorer kan påvirke de ansattes helbred og velbefindende på forskellige måder Ved fysiologiske ændringer (forhøjet blodtryk, højere fedtindhold i blodet, ændringer i immunsystemets funktion, forhøjet niveau af stresshormonerne adrenalin og kortisol) Øget forekomst af stresssymptomer (fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner) Forekomst af kognitive vanskeligheder (opmærksomheds, koncentrationsproblemer, indlærings og hukommelsesvanskeligheder) Påvirkninger af sundhedsadfærden (øget tobaks og alkoholforbrug, ændrede kostvaner, øget risikoadfærd)

30 En klient med stress fortæller Jeg læser godt nok avis, men jeg ved jo ikke hvad jeg læser. Det kan jeg ikke huske. Jeg har det som en, der er dement. Jeg kan huske, hvad der skete førhen, men hvad der skete forrige dag det er pist væk. Jeg glemmer det simpelt hen og kan ikke lige holde styr på, hvor langt vi lige er kommet i det hele. Det var netop, hvad der skete da jeg glemte min søsters fødselsdag.jeg kan kun overskue en ting af gangen og jeg bliver frygtelig forvirret, hvis der er flere, der taler i munden på hinanden - jeg kan slet ikke høre, hvad de siger.

31 PAUSE

32 De forskellige slags belastnings- (stress)reaktioner Akut belastningsreaktion - En forbigående reaktion på en svær belastning < 2 døgn Tilpasningsreaktion - En reaktion på svære hændelser eller kriser. Udmattelsessyndrom/udbrændthed - En reaktion på mange ophobede belastninger over lang tid. PTSD Post Traumatisk Stress Disordrer - En reaktion på en exceptionel belastende begivenhed af truende/katastrofeagtig karakter.

33 Hvad er posttraumatisk stress? Reaktion på en exceptionelt truende eller katastrofelignende begivenhed, som vil medføre stressreaktion hos stort set alle mennesker. Ofte kommer reaktionen forsinket, op til 6 mdr. Kan ikke håndteres af det sædvanlige psykologiske forsvar, men aktiverer vores instinktive reaktioner kamp-flugt reaktion eller frysningsreaktion Reaktionen bliver fastlåst, og det opleves som om traumet foregår lige nu.

34 PTSD -Symptomer Tilbagevendende genoplevelse af traumet i form af flashbacks, påtrængende erindringer eller mareridt. Undgåelse og stærkt ubehag ved at blive udsat for omstændigheder, der minder om traumet. Konstant psykisk alarmberedskab med tendens til at fare sammen

35 Arbejdsbetinget PTSD Epidemiologi og eksponering: Udover krig, katastrofer og ulykker omfatter risikofaktorerne svære psykiske traumer i relation til trusler på livet eller chokerende oplevelser ex. røveri (vagt- og bankpersonale) personpåkørsler, (lokomotivførere, bus eller lastbilchauffører) eller truende adfærd fra patienter, klienter eller kunder. Udsatte erhvervsgrupper: Militær, politi, fængselsbetjente, socialrådgivere, pædagoger og plejepersonale. Ringe dokumentation for at psykiske traumer af mindre sværhedsgrad som ex. vold og trusler fra udviklingshæmmede eller senildemente er relevante risikofaktorer.

36 Arbejdsbetinget PTSD Er i princippet resultatet af en arbejdsulykke Eneste psykiske lidelse på Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsliste. Forudsætning for anerkendelse er opfyldelse af ICD-10 kriterierne, og der skal indgå en vurdering af psykiatrisk speciallæge eller arbejdsmedicinsk psykolog.

37 Prognose og erhvervsrådgivning Prognose afhængig af eksponeringens karakterer og individuelle personlighedsfaktorer. Omkring 1/3 af personer, som udvikler PTSD indenfor de første 6 mdr. efter traumet får langvarige eller blivende symptomer Blandt 2/3 aftager eller forsvinder symptomerne i løbet af måneder til år.

38 Forebyggelse Ulykkesprofylakse Uddannelse af personale i udsatte erhverv til at håndtere optræk til vold og trusler Sikkerhedsforanstaltninger og voldspolitik på arbejdspladsen.

39 En klient med PTSD fortæller: Jeg kan ikke gå på gaden uden at få angstanfald. Jeg er hele tiden på vagt og bange for at møde den voldelige unge mand på gaden. Jeg er bange for at være alene hjemme om dagen, og må konstant tjekke om vinduer og døre er låste. Om natten har jeg svært ved at sove eller vågner p.g.a. mareridt. Jeg er i konstant alarmberedskab, farer sammen ved høje lyde og har svært ved at rumme mange mennesker eller blot mine børns tumult og leg omkring mig.

40 Hvad er en depression? Kernesymptomer: Vedvarende tristhed eller tomhed. Mangel på energi og kræfter. Mangel på lyst og interesse

41 En klient med depression fortæller En morgen vågnede jeg op og kunne ikke gå på arbejde. Jeg var allerede begyndt at tale med min kæreste, om at verden var ret tung at bære på det tidspunkt. Men den morgen var det bare sådan: Ikke mere. Jeg kan ikke. At gå ud igennem min dør og starte en dag var simpelthen ikke en mulighed. Jeg ville sove hele tiden. Hvis vi havde gæster til en bid mad, så måtte jeg rejse mig op kl.21, hvis jeg skulle fortsætte en samtale, ellers ville jeg sidde ved bordet og falde i søvn. Jeg kunne slet ikke modstå søvnen.

42 Hvad er en depression? Epidemiologi og eksponering: Livstidsrisiko og prævalens. Førstegangstilfælde kan udløses af indgribende livsbegivenheder (alvorlig sygdom, dødsfald, skilsmisse, overfald, voldtægt, røveri, svære økonomiske tab og fængsling. Alvorlige begivenheder på arbejdspladsen såsom opsigelse og degradering på tilsvarende måde kan tillige udløse depression. Depression optræder ofte i relation til langvarige stresstilstande.

43 Risikofaktorer Udsættelse for høje psykologiske krav i arbejdet øger risikoen for depression med 50% Stiger op til 3 gange med stigende selvrapporterede psykosociale krav og lille indflydelse på beslutningerne

44 Prognose og erhvervsrådgivning En depressiv episode varer i gennemsnit 6-12 mdr. Mindst et senere recidiv hos op mod 2/3. Tidligt mulig genoptagelse af arbejdet mindsker risikoen for marginalisering. Dog vigtig at være opmærksom på sygdommens indgribende virkning på kommunikative og kognitive funktioner. Ikke mindst i professioner med store sociale og eller intellektuelle krav (ledelse, undervisning, forskning, kundebetjening, pleje/omsorgsfag) Forsøge at ændre belastende arbejdsbetingelser og/ eller imødekomme skånehensyn. Eller drøfte alternativ beskæftigelse.

45 Hvad er udbrændthed? Anvendt 1. gang om arbejdere med klienter/patientkontakt. Senere anvendt indenfor andre faggrupper. En form for stress. Et syndrom af følelsesmæssig udmattelse En følge af langvarig psykosocial belastning Ikke knyttet til enkeltstående begivenheder, men mange mindre belastninger over tid. En copingform. Følelsesmæssig distancering i forhold til et arbejde hvor kravene overstiger ens ressourcer. Depersonalisering ligegyldig eller ligefrem kynisk holdning til klienter Følelse af nedsat personlig effektivitet (nedsat selvværd og reduceret arbejdspræstation)

46 Udbrændthed Er ikke en diagnose, men en tilstand associeret med psykisk lidelse i ICD-10. Anvendes af både klinikere og stressforskere uden national eller international enighed om diagnosekriterier. Risikofaktorer dårligt dokumenterede. Uafklaret om særlige påvirkninger i erhvervsmæssig sammenhæng spiller en rolle. Tvivlsomt om det er en selvstændig sygdom, der kan adskilles fra depression. Varighed: Kan være flerårig og kronificeres uden behandling i rette tid.

47 Hvad er angst? Almindeligste symptomer: Man føler sig bange Hjertebanken Man sveder Man er tør i munden Man ryster på hænderne. Problemer med at trække vejret Kvælningsfornemmelser Trykken for brystet Kvalme Uro i maven Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Angst for at miste selvkontrollen Angst for at dø Hedeture eller kuldegysninger Følelsesløshed eller snurren i fingerspidserne eller andre steder

48 Angst og frygt Angst og frygt forekommer ofte som normale psykologiske reaktioner på truende begivenheder I stærk kontrast til sådan naturlig frygt for reelle farer er den patologiske angst Mange fysiologiske følgesymptomer ved angst skyldes øget aktivitet i det autonome nervesystem

49

50 Angsttyper Agorafobi: Angst for at være på steder med mange mennesker, f.eks. i busser, tog eller i supermarkedet. Socialfobi: Angst for at føle sig observeret eller for at blive kritiseret af andre mennesker. Enkelfobi: Angst for specielle ting eller situationer, f.eks. angst for edderkopper, angst for højder eller tordenvejr. Panikangst: Angstanfald, der kommer pludseligt og voldsomt, og hvor man er bange for at besvime, blive sindssyg eller dø. Generaliseret angst: Mere eller mindre konstant angst, nervøsitet og anspændthed.

51 Hvad er en tilpasningsreaktion? En klinisk tilstand opstået i tilslutning til svær eller langvarig psykosociale belastning med uspecifikke symptomer. Emotionelle eller adfærdsmæssige symptomer uden at opfylde kriterierne for andre psykiske lidelser. Varighed <6 mdr. Kendt traume eller belastning af ikke livstruende eller katastrofeagtig karakter indenfor den seneste måned f.eks. sygdom, dødsfald, arbejdsophør, fejlslagne anstrengelser i forhold til egne mål, holdninger eller værdier. Individuel disposition og sårbarhed spiller en væsentlig rolle for risikoen for at reagere på denne måde, men ville antagelig ikke opstå uden den belastende begivenhed.

52 Tilpasningsreaktion Epidemiologi og eksponering: Baseret på erfaringen fra arbejdsmedicinsk praksis er 3 hovedtyper af arbejdsrelaterede problemer dominerende: Afgrænsende begivenheder eller hændelser, som kan stadfæstes i tid og sted, Opgaver og krav som på kvantitativ eller kvalitativ basis overstiger de personlige ressourcer eller kompetencer. Konflikter og samarbejdsproblemer Afgrænsning overfor normale psykiske reaktioner på livs- og arbejdsvilkårene er uskarp. Beror primært på symptomernes intensitivitet, varighed og konsekvens (f.eks. uarbejdsdygtighed)

53 Tilpasningsreaktioner Er hyppige Fylder meget hos almen praktiserende læger og privatpraktiserende kliniske psykologer. Ligger formentlig til grund for hovedparten af de mere end psykiske lidelser som årligt anmeldes til ASK.

54 Prognose og erhvervsrådgivning Forløbet kan strække sig over mange måneder. Bedres tilstanden ikke i løbet af 2 år må anden diagnose overvejes. Hjælpe patienten med at få løst de problemer, der ligger til grund for tilstanden. Vurdere om det er tilrådeligt at fortsætte på samme arbejdsplads. Tidlig afklaring heraf vigtig for at afkorte videre forløb, mindske risikoen for langvarigt sygefravær eller helt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Støttende, kognitive behandlingsforløb individuelt eller i grupper kan have en gunstig effekt for forløbet. Heri indgår træning i praktisk og social problemløsning knyttet til den konkrete arbejdssituation. Tilbud af denne karakter findes ved nogle arbejdsmedicinske klinikker

55 Mobning og chikane på arbejdspladsen Ved mobning forstås længerevarende systematiske krænkende sårende og nedværdigende handlinger overfor en person, der som følge af organisatoriske, fysiske eller personlighedsmæssige forhold ikke er i stand til at undvige eller forsvare sig. Mobning kan udøves af både ledere, kollegaer og underordnede

56 Anmeldelse og erstatning Ved mistanke om arbejdsrelateret psykisk lidelse har vi pligt til at anmelde det til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen Dog glidende overgange mellem normale og forbigående psykologiske reaktioner på livs/arbejdsvilkår og lettere psykiske lidelser som belastnings og tilpasningsreaktioner. PTSD er som den eneste psykisk lidelse opført på ASK erhvervssygdomsliste. Stillingtagen til om der foreligger - hvad der med rimelighed kan kaldes en arbejdsbetinget/arbejdsrelateret psykisk sygdom eller lidelse I perioden anerkendtes kun 6 % af anmeldte arbejdsbetingede psykiske lidelser.

57 Udvikling i anmeldte og anerkendte erhvervssygdomme i DK Antal Bevægeapparatlidelser Høreskader Hudlidelser Lungelidelser Kræftlidelser Psykiske lidelser

58 Behandling Fysisk aktivitet /motion Kognitiv terapi Mindfulness Afspænding og meditation Massage Socialt støtte og samvær Grine og synge, berøring og at dyrke sex

59 Forebyggelse Arbejdsmiljørådets 6 guldkorn Indflydelse Mening i arbejdet Forudsigelighed Social støtte Belønning Krav (

60 Spørgsmål?

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015

Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015 Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015 Program Hvad kan psykologerne på arbejdsmedicinsk afdeling tilbyde? -Stresshåndteringstilbud

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d.

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d. Temadag, SL - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger Vordingborg d. 26/2-2016 Hvem er vi? Arbejdsmedicinsk Afsnit, Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger?

Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger? Hvordan kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense hjælpe med at forebygge arbejdsskader blandt socialpædagoger? Karen Brask, psykolog karen.brask@ouh.regionsyddanmark.dk Specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Rådgivning til almen praksis om langvarig stress + Erfaringer og intervention på AMK

Rådgivning til almen praksis om langvarig stress + Erfaringer og intervention på AMK Rådgivning til almen praksis om langvarig stress + Erfaringer og intervention på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) ansk Ramazzini Center 2 Inddeling ud fra pjece 1. Hvad er stress? 2. Forløb

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen HVAD ER STRESS? Emnet stress får meget opmærksomhed i medierne disse år og det med god grund. Antallet af danskere der føler sig stressede

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

Journaloptagelse og diagnose

Journaloptagelse og diagnose Journaloptagelse og diagnose oversigt Før, under og efter journaloptagelsen Journalvejledning Diagnosesystemet Diagnoserne PTSD depression Tilpasnings- og belastningsreaktion Andre Orienter dig på forhånd

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Aftenens program Hvad er stress? Hvem får stress? Hvad får vi stress af? Konsekvenser af stress PAUSE Hvad gør vi ved det? Spørgsmål og svar 3 Hvad er stress? Stress

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet

Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvilke sammenhænge er der mellem travlhed, relationer og trivsel?

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PILOTPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND et udviklings-

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Flygtninge med traumer

Flygtninge med traumer Flygtninge med traumer Den første tid i Danmark og mødet med frivillige 1 Dansk Flygtningehjælp, årsmøde 27.9.2014 Oplæg v/azra Hasanbegovic, uddannelseskonsulent på ATT Uddrag af dronningens nytårstale

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Sådan spotter du stress og mistrivsel

Sådan spotter du stress og mistrivsel Sådan spotter du stress og mistrivsel Kend de små tegn og reager v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen IGLO: Stress kommer til udtryk og skal håndteres på flere niveauer på arbejdspladsen Individ Gruppe

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Generel information om behandling på F4.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Stress skal løses i fællesskab 3 INDHOLD: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress

Læs mere

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk

Stress. Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle 18/08/16. Hvad kan du som leder være opmærksom på. Tlf.: dahl.dk Erhvervspsykolog Anja Dahl Vejle Tlf.: 51 35 51 32 anja@anja- dahl.dk Arbejder indenfor områderne: Psykisk arbejdsmiljø Organisationsudvikling Lederudvikling 18. august 2016 www.anja- dahl.dk 1 Stress

Læs mere

Bliv klogere på stress

Bliv klogere på stress Bliv klogere på stress Eksamensangst Eksamensangst Lars Worning Master i filosofi og psykologi Speciale i angst Kropsterapeut Manu Vision Coach CCC larsworning@hotmail.com Telefon 60820089 Angst, stress,

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

Stress hos pårørende

Stress hos pårørende Stress hos pårørende Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Familieliv og parforhold: en kompleks størrelse - megen følelsesmæssig energi investeret - megen sårbarhed ift forandringer

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

20-05-2016. Hvad er stress?

20-05-2016. Hvad er stress? 1 Hvad er stress? 2 1 Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner: 1.

Læs mere

- en folder om stress, mobning, kriser, vold og udbrændthed

- en folder om stress, mobning, kriser, vold og udbrændthed - en folder om stress, mobning, kriser, vold og udbrændthed på områdecenter Trye Udarbejdet Maj 2008 Revideret Maj 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Formål.. 2. Stress 3. Mobning... 4. Kriser. 5. Vold... 6.

Læs mere

STRESSPOLITIK FOR PERSONALET

STRESSPOLITIK FOR PERSONALET STRESSPOLITIK FOR PERSONALET GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER 2007 Stresspolitik for personalet i Guldborgsund Kommune I Guldborgsund Kommune ved vi, at gode medarbejdere giver god service. Gode medarbejdere

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med.

TILBAGE I JOB. Jesper Karle Speciallæge, dr. med. TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt Jesper Karle Speciallæge, dr. med. Temaer Stress eller sygdom? Forskellige sygdomsbilleder Reduktion af sygefravær og undgåelse af udstødning fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødage Stress til trivsel Den 26. marts 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Magasinet

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Opmærksomhed. Meningen med stress. Cand. psyk. Hanne Fabricius 1

Opmærksomhed. Meningen med stress. Cand. psyk. Hanne Fabricius 1 Meningen med stress Cand. psyk. Hanne Fabricius 1 Gammelt kinesisk ordsprog Opmærksomhed du hører det du glemmer det du ser det du husker det du gør det du forstår det Cand. psyk. Hanne Fabricius 2 Formål

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning.

Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning. Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning.dk Fysiske risikofaktorer i arbejdet for fravær over otte uger - kvinder

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Forandring som vilkår

Forandring som vilkår Forandring som vilkår Workshop 4 Paradoxer i arbejdsmiljøet Kurt Rasmussen Ledende overlæge Arbejdsmiljøets andelhvad kan vi gøre ved det Sygefravær Stress Smerter Risikosamfundet Sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk Køn og sorg - med fokus på mænd Den akutte reaktion Sorgforløbet Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) Tabsorienteret fokus på tabet Genindførelses-orienteret fokus på det liv der er tilbage at leve

Læs mere

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress?

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? AM 2013 Workshop nr. 311 Mandag den 11. november 2013 Kl. 16:00 17:15

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere