Beskyttelse af forretningskendetegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af forretningskendetegn"

Transkript

1 Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

2 INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker 6 Domænenavne 8 Mere hjælp? 10 2 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

3 Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver? Har du en nystartet virksomhed, eller tænker du på at begynde for dig selv, så skal du huske på, at et af de vigtigste aktiver for de fl este virksomheder, er virksomhedens forretningskendetegn. Forretningskendetegn er et ord der dækker over fl ere forskellige ting. Et forretningskendetegn kan f.eks. være et varemærke, et virksomhedsnavn eller et domænenavn. Dit forretningskendetegn er vigtigt, fordi det gør kunderne i stand til at skelne mellem dig og dine konkurrenter. Er kendetegnet tilpas originalt, vil det tilmed også gøre det nemmere for kunderne at huske, at det var fra din virksomhed, de sidste gang fi k leveret en god ydelse eller vare. Et så vigtigt aktiv skal man selvfølgelig huske at beskytte. Når dit kendetegn er beskyttet, kan du forhindre andre i at bruge det samme eller et lignende kendetegn inden for din branche. Du sikrer med andre ord, at det image og goodwill du opbygger omkring din virksomhed er beskyttet. Hvordan og hvor du kan få beskyttet dit kendetegn afhænger af, hvilken type kendetegn du bruger. I det følgende kan du læse mere om de forskellige typer kendetegn, og om hvordan de kan beskyttes. 3 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

4 Virksomheds- og selskabsnavne Registrering af virksomhedsog selskabsnavne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er den myndighed i Danmark, der registrerer virksomhedsnavne og navne på aktie- og anpartsselskaber. Alle virksomhedstyper, herunder personligt ejede virksomheder, skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter man modtager et CVR-nummer (CVR: Det Centrale Virksomheds Register). Virksomhedsregistrering kan ske digitalt eller via en blanket. Både digitale løsninger og blanketter kan fi ndes på På hjemmesiden kan du også læse mere om de forskellige muligheder du har. Forskellig beskyttelse Virksomheds- og selskabsnavne er ligesom varemærker beskyttet mod, at andre bruger identiske eller lignende forretningskendetegn inden for samme branche. Beskyttelsen afviger dog noget fra beskyttelsen af varemærkerne. Beskyttelsen af et virksomhedsnavn kan være begrænset til et lille geografi sk område, eksempelvis en by, hvorimod et varemærke altid dækker hele landet. Selskabsnavnene kan være beskyttet mod andre selskabsnavne, selvom virksomhederne ikke er inden for samme branche. Det afgørende er nemlig ofte, om der kan tages fejl af virksomhedernes identitet. Derimod er varemærket som udgangspunkt kun beskyttet for de varer og tjenesteydelser som varemærket bruges for. Domstolene tillader ofte, at virksomhedsnavne ligner hinanden mere, end de tillader, at varemærker ligner hinanden. Ikke alle virksomhedsnavne kan registreres efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Er din virksomhed ikke blandt de fi rmaer, der kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så har du ikke papir på din eneret til dit forretningskendetegn. Et sådant papir kan være vigtigt, når du skal dokumentere, hvornår din eneret er opstået, hvad det er for et kendetegn, du har eneret til, og hvilken branche din eneret dækker. 4 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

5 Netop fordi der er disse forskelle, kan det være en god idé, at du får beskyttet dit forretningskendetegn både som virksomheds- eller selskabsnavn og som vare mærke. Undersøg virksomhedsnavne Når du skal vælge navnet til din nye virksomhed, er det også en god ide at være opmærksom på bestemmelserne om navne i aktie- og anpartsselskabslovene og i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Af disse bestemmelser fremgår det, at dit nye virksomheds- eller selskabsnavn blandt andet ikke må indeholde andres slægtsnavn, fi rmanavn, varemærke eller forretningskendetegn. Når et selskab registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersøger styrelsen, om der allerede er registreret et selskab med et identisk navn. Styrelsen undersøger derimod ikke, om der er andre selskaber med lignende navne, og slet ikke om der er registreret identiske eller lignende varemærker. Inden du beslutter dig for et nyt virksomhedsnavn, bør du derfor selv undersøge, om det kan komme til at krænke eksisterende rettigheder. En sådan undersøgelse kan du, mod betaling, få lavet hos Patent- og Varemærkestyrelsen. At Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke undersøger for lignende selskabsnavne og varemærker betyder også, at andre ikke bliver gjort opmærksom på din ret til dit virksomhedsnavn, når de får registreret et lignende selskabsnavn. Bliver du opmærksom på, at andre får registreret et virksomheds- eller selskabsnavn, der ligger for tæt på dit virksomhedsnavn, kan du få slettet registreringen. Dette kan kun ske ved, at du anlægger en sag ved domstolene, da der ikke kan fremsættes indsigelse mod registreringer af virksomheds- og selskabsnavne. Du kan læse mere om registrering af virksomheds- og selskabsnavne på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjem meside og på 5 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

6 Varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et kendetegn, der bruges for en vare eller tjenesteydelse. Varemærker kan blandt andet være ord, fi gurer (logoer) eller slogans. Navne på virksomheder kan også registreres som varemærker, hvis de samtidig bruges som kendetegn for dine varer og tjenesteydelser. I Danmark kan du opnå en ret til et varemærke ved at registrere mærket hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan også vælge blot at tage dit varemærke i brug, da varemærkeloven også giver en vis mulighed for at beskyt te mærker, der ikke er registreret. Der er mange fordele ved at registrere dit varemærke, blandt andet at du har papir på din ret. Dermed kan du nemt bevise, hvad du har en eneret til, og hvornår eneretten er opstået. fortsætte med at bruge dit nye kendetegn. Et sådan forbud kan betyde, at de penge du allerede har investeret i dit nye kendetegn, eksempelvis til brevpapir, emballage og lignende, går tabt. Når du søger om en varemærkeregistrering vil Patentog Varemærkestyrelsen blandt andet undersøge, om dit varemærke ligger for tæt på andre registrerede varemærker eller selskabsnavne. Hvis det er tilfældet, vil styrelsen skrive til dig om disse rettigheder, og det er så op til dig selv at vurdere, om du ønsker varemærket registreret alligevel. Hvis du alligevel vælger at registrere dit mærke, vil det i en begrænset periode være muligt for andre at gøre indsigelse, det vil sige protestere mod registreringen. At du har en eneret til et varemærke indebærer, at du kan forhindre andre i at bruge et identisk eller lignende forretningskendetegn i forbindelse med de samme eller lignende varer eller tjenesteydelser, som dem dit varemærke er beskyttet for. Krænkelse og fogedforbud Før du begynder at bruge et nyt forretningskendetegn, bør du derfor også være opmærksom på, om dit forretningskendetegn kan krænke andre varemærker, fi rmanavne eller personnavne. Kommer du til at krænke en andens ret til et varemærke eller et andet forretningskendetegn, kan du få et forbud af fogedretten mod at Krav om særpræg For at du i det hele taget kan få eneret til et varemærke, er der i varemærkeloven nogle krav, som skal være opfyldt. Blandt de vigtigste er, at mærket skal have særpræg. Det betyder først og fremmest, at mærket ikke må være beskrivende. Eksempelvis kan ingen få registreret ordet CYKEL som varemærke for varen cykler eller ord som DEN BEDSTE for nogen varer i det hele taget. Derudover må varemærket heller ikke være vildledende. Et eksempel på et vildledende mærke er, hvis man brugte ordet JUICE for varen sodavand. 6 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

7 Langtidsholdbar registrering Når du har fået registreret dit varemærke, er din beskyttelse i princippet evigtvarende, hvis du husker at forny registreringen hvert tiende år. Du skal dog være opmærksom på, at andre kan bede om at få din registrering slettet, hvis du for eksempel ikke har brugt dit varemærke i fem år. Ønsker du at registrere dit forretningskendetegn som varemærke, kan dette gøres hos Patent- og Varemærkestyrelsen. En ansøgning koster som udgangspunkt kr. 2350, men den kan koste mere afhængig af, hvor mange og hvilke varer eller tjenesteydelser registreringen skal omfatte. Du kan få mere information på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvor du også kan fi nde styrelsens Varemærkehåndbog, der giver en mere detaljeret beskrivelse af de regler og den praksis, som gælder for varemærker. På hjemmesiden er det også muligt at udfylde og indsende din varemærkeansøgning elektronisk. Du kan også ringe til Patent- og Varemærkestyrelsens Kundecenter på og få mere information. 7 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

8 Domænenavne Teknisk eneret Når du registrerer et domænenavn, får du en såkaldt teknisk eneret til domænet. Det betyder, at det ikke er muligt at registrere to identiske domænenavne under det samme domæne. Eksempelvis kan der ikke eksistere to registreringer af domænet dkpto.dk. Derimod kan domænerne dkpto.dk og dkpto.com godt være registreret samtidig, fordi der er tale om registreringer i to forskellige domæner, nemlig domænerne.dk og.com. At du har en teknisk eneret er ikke ensbetydende med, at du også har en eneret, der svarer til eneretten til et forretningskendetegn. Domænenavne er nemlig ikke i sig selv beskyttet efter hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven. Vil du sikre dig, at du har en egentlig eneret til virksomhedens domænenavn, skal du sørge for, at domænenavnet også er beskyttet enten som vare mærke eller virksomhedsnavn. Det er ikke afgørende for beskyttelsen af domæne navnet, at kendetegnet er beskyttet som et domænenavn, dvs. i sammenhæng med selve domænet (.dk,.com osv.). Det er nok, at det ord, der står foran domænet er beskyttet. Med en registreret ret til kendetegnet har du et bevis på din ret til domænenavnet. Et sådant bevis kan være vigtigt, hvis andre med en ret til et lignende kendetegn kræver, at domænenavnet bliver overdraget til dem. Derudover sikrer du dig en god chance for, at du kan få overdraget lignende domænenavne fra andre, hvis de i ond tro bruger domænenavnet inden for din branche. 8 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

9 Retten til domænenavnet Spørgsmål vedrørende retten til et domænenavn, der bliver brugt i Danmark, kan som udgangspunkt indbringes for danske domstole, men kan i mange tilfælde også indbringes for rent administrative klagenævn. Disse er som regel billigere og hurtigere end domstolene. Muligheder og regler for administrativ overdragelse og sletning af domænenavne er forskellige afhængig af, hvilket domæne der er tale om. Er domænet.dk, så administreres dette domæne af Dansk Internet Forum (DIFO), der har fastsat regler for domænenavne under.dk. DIFO har også oprettet et klagenævn, der kan træffe afgørelse om overdragelse og sletning af domæner. Du kan fi nde mere information herom på Er domænet et af de generiske domæner (eksempelvis.com,.biz,.org eller.net), er domænenavnet omfattet af det internationale regelsæt Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Du kan læse mere herom på 9 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

10 Har du brug for mere hjælp? Har du spørgsmål til, hvordan du bør beskytte dit forretningskendetegn, kan du kontakte Patent- og Varemærkestyrelsens Kundecenter Telefon: Åbningstid: Mandag - fredag kl E-post: I kundecentret vejleder vi om blandt andet patenter, varemærker, brugsmodeller og design eller henviser til den rette specialist i Patent- og Varemærkestyrelsen. Du er også velkommen til at besøge vores bibliotek. Biblioteket er åbent: Mandag, onsdag samt fredag kl Torsdag kl Du kan også finde mere information på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside 10 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

11 11 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN

12 PVS Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé Taastrup Tlf. : BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN Fax :

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere