SF s Landsmøde Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten"

Transkript

1 Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. 3. Linje 1-2: Det seneste år har handlet om at få styr på dansk økonomi Ændres til: Det seneste år har handlet om økonomi lokalt og globalt Begrundelse: Få styr på er dårligt dansk. Desuden har vi i SF også et internationalt sigte, hvorfor dette også skal nævnes. 4. Linje 4-6 Slettes: Den tidligere borgerlige regering i Danmark havde kun gjort situationen værre med sin uansvarlige politik. Begrundelse: Forudgående sætning fortæller netop dette. 5. Linje 4-6 slettes fra Den. til politik. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 6. Linje 7-11 udgår Begrundelse: Vores deltagelse i regeringen var ikke just en gloriøs affære. Vi skal såmænd nok blive mindet om det i den tilstundende valgkamp, men der er ingen grund til at vi selv bringer det på bane i en landsmødeudtalelse på tærsklen til en valgkamp. Linjerne er et forsøg på at retfærdiggøre fortiden - vi har brug for at rette blikket mod fremtiden. Stillet af SF Bornholm 7. Linje 9: Ordet sænkelse af rettes til: i at sænke Begrundelse: Sprogligt lyder det bedre 8. 1

2 Linje 10. Vi foreslår at ordene i den grad slettes. Begrundelse: Det er fyldord som godt kan undværes. De kan give et snært af ærgrelse hos mange, som føler at vi gav køb på for meget selv om det nok har været nødvendigt. 9. Linje fra Højrefløjen.til helt indlysende erstattes af flg. For SF er valget helt indlysende, pengene skal ikke bruges på skattelettelser til banker, olieselskaber og de rigeste i det her samfund. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 10. Linje 16 Ordene banker, olieselskaber og udgår Begrundelse: Vi har ikke set en præcis formulering om banker og olieselskaber. Hvis det blot skal opfattes som en opremsning kunne der være flere områder. 11. Linje 21: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 12. Linje 22: flere voksne ændres til mere uddannet personale. Begrundelse: Begrundelsen er at det ikke er ligegyldigt om kommunerne bare ansætter uuddannet personale. Stillet af SF-Sønderborg 13. Linje 22-24: Der skal flere voksne i børnehaver, vuggestuer og de yngste klassetrin i skolen, så alle børn kan komme godt fra start uanset baggrund. Ændres til: Der skal øremærkes flere ressourcer til offentlige børnehaver og vuggestuer samt til folkeskolen, så alle børn og unge kan komme godt fra start uanset baggrund. Begrundelse: Flere voksne er ukonkret og det sikrer ikke at de voksne er uddannede til opgaven. Desuden minder forslaget om Enhedslistens to bad om ugen for ældre. Det skal være de enkelte institutioner, der skal vurdere hvad der giver mening ikke Christiansborg. Desuden skal det præciseres at SF prioriterer ressourcerne til den offentlige sektor. 14. Linje 26: Efter evaluering af folkeskolereformen vil SF se på behov for tilførsel af yderligere ressourcer til gennemførelsen af reformen, så det sikres, at intentionerne bag folkeskolereformen kan føres ud i praksis. Begrundelse: I kommunerne er det blevet tydeligt, at folkeskolereformen er stærkt underfinansieret, hvilket desværre har den konsekvens, at det ikke er muligt for personalet på folkeskolerne at levere den indsats, der kræves for at intentionerne bag reformen udleves. Underfinancieringen har desværre også haft den konsekvens, at det presser de kommunale budgetter og 2

3 dermed er med til at udhule velfærden på børn og skoleområdet. Det går i særdelshed udover de svage elever og inklusionen i folkeskolen. 15. Linje 27. Vi foreslår at der på det sted tilføjes et afsnit om lærerpladser til unge på erhvervsskolerne. Ordlyden kan være: Vi vælger at gøre en indsats for at få alle private virksomheder til at oprette lærerpladser. Det kan bl.a. gøres ved at stille betingelser om elevpladser og lærepladser i alt offentligt byggeri. Begrundelse: Vi hører alt for ofte at der mangler kvalificeret arbejdskraft og vi mener det på mange områder er mestrenes og virksomhedernes ansvar at sikre uddannede mennesker til deres specielle fagområde. 16. Linje 28-29: Vi vælger at prioritere en mere rimelig og holdbar dagpengeløsning. Ændres til: SF ønsker en rimelig og langtidsholdbar dagpengeløsning Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 17. Linje 30-32: SF arbejder for en dagpengeperiode på 3 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Ændres til: SF ønsker en dagpengeperiode på mindst 3 år og et genoptjeningskrav på højst 6 mdr. Begrundelse: Sproglig præcisering og tydeligere dagsorden. 18. Linje 31: SF arbejder for en dagpengeperiode på 4 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Samtidig skal opkvalificering i ledighedsperioden styrkes. SF vil desuden arbejde for at ordninger som jobrotation, løntilskud o.l. indregnes i genoptjeningsperioden. Begrundelse: Forringelsen af dagpengesystemet har aldrig været SF politik, og vi er i dag lige så uenige i de forringelser, som vi var tidligere. Derfor skal vi bevare en dagpengeperiode på 4 år samt halvere genoptjeningskravet. 19. Linje 32. Vi foreslår der tilføjes følgende: Uddannelseshjælpen til unge uden uddannelse og arbejde skal øges, så det giver de unge en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse. Begrundelse: Alt for mange opgiver at gennemføre et uddannelsesforløb fordi de reelle leveomkostninger langt overstiger den indtægt de kan oppebære med uddannelsesstøtten. 20. Linje 34: Vi vælger at Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF vil have flere beskæftiget! 3

4 21. Linje 39: Efter sidste punktum tilføjes en sætning, Og en grøn bolig job ordning. Begrundelse: Begrundelsen er at SF signalerer viljen til at skabe reelle grønne jobs, i modsætning til de borgerliges sorte jobs. Stillet af SF-Sønderborg 22. Linje 40. Ændringsforslaget sættes ind mellem 5. og 6. afsnit, dvs. fra linie 40, som et nyt afsnit 6, og afsnit 6 bliver afsnit 7, osv. Vi vælger at arbejde for at bevare og oprette gode rimlige og miljørigtige boliger, som folk med en almindelig indkomst kan betale, samt ungdomsboliger, som unge under uddannelse på SU kan betale, både i den private og den almene boligsektor. Man skal have råd til at bo; boligen er en afgørende forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet, på såvel arbejdsmarked som under uddannelse. Begrundelse: Begrundelse for forslaget er, at der i såvel den politiske beretning som forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på trods af den store mangel på rimlige betalbare familie- og ungdomsboliger, og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger, så der bliver færre boliger til såvel almindelige borgere som unge under uddannelse. Der bor ca lejere i den almene sektor og i den private udlejningssektor, i alt ca 1.1/4 mill. 40 % stemmeberettigede, som bør vide at vi i SF også varetager deres interesser. Stillet af Peter Andersen, SF Ballerup. 23. Linje 41: Vi vælger at en Ændres til: SF ønsker en Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 24. Linje 41: Ordet at udgår Begrundelse: Sætningen hænger ikke sammen med et at (selvom der står vi vælger at i de øvrige afsnit). Hvis denne term ønskes skal sætningen omformuleres. 25. Linje 41. Ordet at er meningsforstyrrende og bør slettes så Linjen begynde: Vi vælger en ambitiøs Linje 41: at skal slettes, da det er grammatisk forkert. 27. Linje 43. Efter linje 43 tilføjes: "og med 100 % inden 2050 " Begrundelse: SF er Danmarks klimaparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Klimasagen fylder pt. 3% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig klimasagen er" 4

5 Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 28. Linje 44: Ordet landmænd erstattes af landbrug. Begrundelse: Ved at bruge ordet landbrud peger vi på et erhverv og ikke den enkelte landmand. 29. Linje 46-47, "Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af vores samfund" erstattes med: "SF arbejder for en bæredygtig, cirkulær økonomi, til gavn for planeten, mennesker og deres virksomheder. Danmark skal gå forrest med fuld genanvendelse af affald, dele- og bytte-ordninger samt mest mulig økologi. Danmark skal vise verden, at omstilling gavner både miljø, klima og økonomien" Begrundelse: SF er Danmarks omstillingsparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Grøn omstilling fylder pt. 5% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig omstillingen er" Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 30. Linje 47: Ikke kun slettes. Begrundelse: Begrundelsen, derved får vores børn forrang for skabelsen af jobs, og ikke omvendt. Stillet af SF-Sønderborg 31. Linje 49. indsættes nyt afsnit. Vi vælger at styrke den kollektive transport og andre miljørigtige energiformer. Vi vil udbygge skinnenettet, styrke delebilsordninger og sikre, at Danmark bliver verdensførende på el-cykler, ligesom vi er på normale cykler. Begrundelse: SF er et rødt og grønt parti, og det er vigtigt at understrege, at det handler om grøn vækst og bedre dagpenge, men også om styrkelse af den kollektive trafik. Danmark er i en unik position til at blive verdensførende på en række kollektive trafikformer, hvis vi tør satse på det, og SF er i en unik position til at løfte den dagsorden. Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 32. Linje 50: Vi vælger at Ændre til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 33. Linje 52 fra Nulvækst til og med Linje 55. De to sætninger Nulvækst betyder Det vil udhule ---. bør slettes. Begrundelse: Definitionen på nulvækst hører ikke hjemme i en udtalelse. Det får udtalelsen til at miste slagkraft. 34. Linje 52-55: Sætningerne fra Nulvækst (i linje 52) til og med livsvilkår (i linje 55) slettes Begrundelse: Nulvækst behøver ikke have den betydning, der er skrevet her. Det er en kommunal beslutning. Dertil kommer at en vækst på 0,8 % ikke giver mange ressourcer, når SF også vil satse på børn og miljø. 5

6 35. Linje 55: forringer skal ændres til forringe. 36. I linje 58 indsættes et nyt afsnit. Vi vælger at tage vores unge seriøst. Vi vil ikke acceptere at ungdomsarbejdsløshed, lærepladsmangel, bolighajer og forventningspres gør vores unges hverdag og fremtid usikker. SF ønsker flere lærepladser, lavere ungdomsarbejdsløshed, flere ungdomsboliger og bedre adgang til psykologhjælp til lægehenviste unge. Begrundelse: SF skal være det oplagte valg for unge mennesker. Det er os, der leverer løsninger på de store udfordringer, den unge generation står overfor det, mener vi, skal komme til udtryk i vores udtalelse. Jævnfør de gode debatter til årets kontaktrådsmøder forventer vi ikke, at dette ændrer vores tre mærkesager til valget, men at det sikrer, at vi har synlige svar på de unges udfordringer. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 37. Linje 59-60: Vi vælger at handle på den stigende radikalisering og terrortruslen. Ændres til: SF ønsker demokratisk at bekæmpe den stigende radikalisering og terrortruslen. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. At handle på begge trusler er tandløst. Vi skal som et demokratisk funderet parti bekæmpe alle strømninger, som ønsker demokratiet stækket. 38. Linje 59-60: Forslås ændret til: Vi vil styrke ikke mindst den forebyggende indsats mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge. Begrundelse: SF har i sin holdning til radikalisering og terrortrussel i høj grad fokuseret på den forebyggende indsats. Det bør også fremgå af udtalelsen. Stillet af SF Aarhus Øst 39. Linje 60 efter: terrortruslen. Vi vil forebygge, at børn og unge radikaliseres de skal vide, at de er en del af et stærkt fællesskab. Begrundelse: Når børn og unge drages af radikale miljøer og vender sig mod samfundet, er noget gået galt i deres oplevelse af at være en del af fællesskabet og samfundet. Årsagerne er mange, men det er et klart symptom på at inklusionen i fællesskabet ikke er god nok. Vi skal forsat forsøge at forstå og løse de sociale udfordringer, som medvirker til at børn og unge drages af radikaliserede miljøer. Vi mener, at det er meget vigtigt, at vores fokus på den forebyggende indsats er med i Landsmødeudtalelsen. Stillet af SF-Bispebjerg 40. Linje 60-61: hellige krigere og slettes så teksten bliver: Vi vil styrke indsatsen mod de miljøer, der radikaliserer de unge. 41. Linje 62: der åbent priser Islamisk Stat og Al Qaeda, og slettes så teksten bliver: Miljøer som angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. 6

7 Begrundelse: Vi skal bekæmpe alle former for radikalisering og ikke kun de islamiske. Radikalisering foregår i mange forskellige miljøer og ved at nævne udelukkende islamistiske miljøer er vi med til at udstille selve religionen som en synder. 42. Linje Ny linje Efter.,.terrortruslen. indsættes Derfor vil vi styrke forebyggelsen imod radikalisering af de unge. Vi må tage afstand fra miljøer, Stillet af SF-City 43. Linje Benævnelsen af Islamisk Stat og Al Quaeda fjernes og sætningen ændres til: Vi vil styrke indsatsen mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge og angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. Begrundelse: At benævne nogle radikaliserede grupper kan virke som vejviser for frustrerede og vrede mennesker, der søger eksplosiv udløsning for deres vrede. 44. Linje 60-63: fra Vi vil styrke til vores demokrati og frihedsrettigheder. Slettes. Begrundelse: Rodede sætninger som allerede tydeliggøres i de sætninger i afsnittet, jeg ønsker bevaret, samt mit tidligere ændringsforslag i samme afsnit. 45. Linje 60-63: Ordene: Hellige krigere og (linje 60-61) udgår. Sætningen Miljøer (linje 61) til og med frihedsrettigheder (linje 63) udgår. Begrundelse: Det er ikke kun den islamistiske ekstremisme/radikalisering, der skal sættes ind for. Der findes også andre miljøer og personer der medvirker til radikalisering. Ved at nævne ordene Hellige krigere peger vi for meget på de islamiske radikale. Den sidste sætning (linjer 66-67) dækker. 46. Linje 65: SF vil værne om til og med angreb på demokratiet. Ændres til: Vi tolerer på ingen måde folk, der opildner til vold og angreb på demokratiet. SF vil i øvrigt generelt værne om retssikkerheden. Begrundelse: Det virker bedre at vende sætningerne rundt da vi taler om at vi ikke tolerer at man ikke kan ytre sig i Danmark og sluttet det af med at vi heller ikke ønsker angreb på demokrati. Til sidst slutter vi så i stedet af med at sige at vi generelt ønsker at værne om retssikkerheden. Stillet af SF Aalborg 47. Linje 67 tilføjes. Vi ved, at debat virker bedre end forbud og anerkender, at kampen mod radikalisering nødvendigvis må gå på 2 ben. Et ben, hvor vi inddrager, debatterer og opløser parallelsamfund og et ben, hvor politi og efterretningstjeneste sikrer, at de, der insisterer på at ville voldens vej, ikke får held med deres formål. Begrundelse: Det er vigtigt at understrege, at SF på den ene side ikke går på kompromis med retssikkerheden, men at det på den anden side ikke betyder, at vi ikke er klar til at sikre politi og efterretningstjeneste de nødvendige midler til at sikre, at vores samfund kan opretholdes. Vi tror på det gode i mennesket, men vi er ikke naive. 7

8 Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 48. Linje 69-71: Sætningen, der starter med Når (linje 69) og slutter med mobilitet (linje 71) udgår Begrundelse: Man forsøger at sige for meget komplekst i én sætning. Det bliver dermed meningsforstyrrende. 49. Linje 69: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 50. Linje 71, efter " mobilitet." indsættes ny sætning: "Antallet af fattige i Danmark blev fordoblet fra 2002 til Mens SF sad i regering lykkedes det at knække kurven, men det går slet ikke hurtigt nok. I november 2014 levede mere end børn i fattigdom. Samtidig stiger uligheden og underminerer sammenhængen og den sociale retfærdighed i vores samfund." Næste sætning: "Det er fortsat " ændres til "Derfor er det fortsat " Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 51. I linje ændres teksten til. Derfor handler mindre ulighed også om at skabe reelt lige muligheder. Muligheden for at tage en uddannelse og efteruddanne sig skal ikke afhænge af ens økonomi, og pengepungens størrelse ikke skal afgøre muligheden for at få hjælp, når sygdommen rammer. Derfor skal brugerbetalingen i sundheds- og uddannelsessystemet ikke øges, men hellere mindskes. Samtidig skal et godt arbejdsmiljø og tryghed under arbejdsløshed ikke være forbeholdt de få. Begrundelse: De fleste vil sige, at vi i dag har lige ret til uddannelse og sundhed, men denne ret begrænses af blandt andet brugerbetaling. Derfor er det vigtigt, at vi ikke blot giver rettigheder, men sikrer reelt lige muligheder. Forslaget indskriver desuden eksplicit kampen for mindre brugerbetaling, fordi vi mener, det er vigtigt for at sikre reelt lige muligheder, og fordi det tydeliggør en ideologisk forskel i den aktuelle debat, hvor flere partier har meldt sig på banen med ønske om mere brugerbetaling. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 52. Linje Ordet dine i Linje 72 slettes og ordet dine i Linje 73 erstattes af unges. Sætningen kommer hermed til at lyde: Det er fortsat i alt for høj grad forældres uddannelse og indtægt, der bestemmer unges muligheder i livet. Begrundelse: At bruge ordet dine og dermed sprogligt at henvende sig til én udefineret person virker sprogligt forvirrende, svagt og mærkværdigt. 53. Linje 75: Efter handler tilføjes et også og før ordet sundhed tilføjes lige adgang til. Begrundelse: Et par vigtige sproglige præciseringer. Stillet af SF-Sønderborg 54. Linje 75-76: Ordene om nedslidning på arbejdsmarkedet udgår. 8

9 Begrundelse: I opremsningen kan det opfattes som om, det handler om retten til nedslidning på arbejdsmarkedet. Sætningen står skarpere, når nedslidning ikke medtages. 55. Linje 75-77: om nedslidning på arbejdsmarkedet og tryghed under arbejdsløshed. Ændres til. om nedslidning på arbejdsmarkedet, tryghed under arbejdsløshed og respekt for den danske model. Begrundelse: Sagerne omkring Metroen, Ryanair og Dongs byggeri i Fredericia viser at uligheden også har sin oprindelse i manglende overenskomstdækning og fagforeningsfjendtlig virksomhed. 56. Linje 77, efter "arbejdsløshed." Indsættes: "SF nægter at bidrage til den stigmatisering der i stigende grad præger debatten om ulighed og fattigdom herhjemme. I stedet vil vi arbejde målrettet for at bekæmpe årsagerne til fattigdom og ulighed. Et vigtigt skridt på vejen er at regeringen udarbejder en strategi til bekæmpelse af fattigdom." Begrundelse: Afsnittet om ulighed forsøges med dette ændringsforslag formuleret lidt skarpere. En betydelig ændring i forhold til ulighed i Danmark har det seneste år været et skift fra at se fattigdom som et socialt problem til en stigmatisering af de fattige. Det skal SF sige fra overfor. Større lighed vil skabe mindre fattigdom og dermed et Danmark, hvor flere har mulighed for at være en aktiv del af samfundet, og vil desuden være med til at sikre den sociale sammenhængskraft i samfundet og opbakningen til velfærdssamfundet. Samtidig tilføjer vi et konkret forslag om at arbejde for en udarbejdelse af en strategi til bekæmpelse af fattigdom i Danmark, som bl.a. Rådet for Socialt Udsatte har opfordret til. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 57. Linje 78. Nyt afsnit indsættes på linje 78. Vi vælger at investere i uddannelse. Det er uddannelserne, der skaber fremtiden for Danmark. Det skal gøres attraktivt at gå på erhvervsskolen ved, at der gøres noget ved det store problem omkring elev- og lærepladser, hvor elever står uden en reel læreplads. På gymnasierne og universiteterne skal der være fleksibilitet i uddannelsessystemet og dimensionering skal foregå i en virkelighedsnær og inddragende proces. Begrundelse: Vi mener grundlæggende at uddannelse må være et af de vigtigste områder der skal prioriteres det kommende år. Det er igennem uddannelse at vi skaber fremtiden og derfor skal vi også tør prioritere det og skabe gode uddannelser og her står vi også over får nogle kæmpe problemer fremadrettet. Stillet af SF Aalborg 58. Linje 77 eller 78. Her mangler noget om fremmede arbejdstageres ret til samme løn og arbejdsbetingelser som danske arbejdstagere. Det er mennesker som opholder sig og arbejder i Danmark på nogle betingelser, som vi aldrig vil acceptere for en dansk arbejdstager. De arbejder ofte alt for mange timer hver dag, også helligdage og de bliver bl.a. snydt for overtimebetaling og feriepenge. De bliver tilbudt beboelse - ofte en skurvogn eller en gammel rønne til deling, som de må betale alt for dyrt. Endelig bliver de som regel truet til at undgå enhver kontakt med fagbevægelsen. Graver vi dybere i problematikken, lægger det pres på danske arbejdstagere om at gå på kompromis med gode og ordentlige løn og arbejdsforhold hvilket under ingen omstændigheder kan accepteres. Begrundelse: Det er vigtigt at vi forholder os politisk til den problematik og det er vigtigt at vi udtaler os politisk om det. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en formulering, som sprogligt passer i udtalelsen. Måske andre kan byde ind med det. 9

10 59. Linje 79: Og vi vælger at Ændres til: SF vælger at Begrundelse: At begynde et sætning med og er dårligt dansk. Vi er en ukonkret størrelse. 60. Linje 80: følgende sætning slettes: SF vil omdanne retsforbeholdet, så Danmark kan fortsætte arbejdet i den fælles politi- og efterretningsindsats i EU. Begrundelse: Sætningen bør slettes, indtil vi har haft en grundig debat i SF omkring forslaget om at omdanne retsforbeholdet, og hvilke konsekvenser, det har. 61. Linje 80-82: Sætningen fra SF vil (linje 80) til og med EU (linje 82) erstattes med SF vil arbejde for at afskaffe retsforbeholdet Begrundelse: Den nævnte aftale er indgået. Den foreslåede sætning er mere offensiv og vi bør gå med i en fælles europæisk aftale omkring flygtninge/indvandrere spørgsmålet. 62. Linje 83-85: Ordet i efter arbejdet slettes. Efter ordet finansskat tilføjes, den såkaldte tobinskat og for. Der sættes punktum efter skattely. Resten af sætningen fra og for en mere (linje 84) til og med arbejdspladser (linje 85) udgår. Begrundelse: Vi mener ordet tobinskat skal med, da det er det ord, der oftest er brugt. Den sidste sætning giver ikke mening for hvad er en aktiv krisepolitik? 63. Linje 87-88: Vi skal investere i mennesket, fællesskabet og vores planet. Ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. Desuden bør overskriften og sidste sætning være ens, når nu sætningerne i oprindeligt udkast er så enslydende. 64. Linje 85, efter "arbejdspladser." indsættes ny sætning: "Også udenfor Europa vil vi bruge vores indflydelse. Højrefløjen vil skære i Danmarks udviklingsbistand, som går til at sikre fred, sikkerhed og bedre livsmuligheder for verdens fattigste. Det vil SF ikke være med til. Vi vil hæve udviklingsbistanden gradvist til 1 % af BNP og presse på for et Danmark, som spiller en aktiv rolle i det internationale samfund for en mere retfærdig og lige verden." Begrundelse: Ligesom klimaforandringer er fattigdom, krig og ulighed også globale fænomener, som kræver globale svar. SF var som en del af regeringen med til at sikre en skarp udenrigspolitik, som står i klar modsætning til højrefløjen. Hvis vi ønsker løsninger på ulighed i Europa og Danmark, må vi også fortsat have et internationalt udsyn. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 10

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde Gruppe 1: (Til afsnittene Ung indflydelse og Unge og sammenhængskraft ) Side 5, linje 38, ændring: 3 ændres til det samme antal Side 5, linje 43, ændring: skoler

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010

TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 TO VEJE FOR DANSK POLITIK SPAREVEJEN OG INVESTERINGSVEJEN NOVEMBERTRÆF 2010 DISPOSITION! Oprids af situationen for dansk økonomi nu og her! Investeringsvejen og sparevejen! Økonomien på lidt længere sigt!

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere