SF s Landsmøde Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten"

Transkript

1 Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. 3. Linje 1-2: Det seneste år har handlet om at få styr på dansk økonomi Ændres til: Det seneste år har handlet om økonomi lokalt og globalt Begrundelse: Få styr på er dårligt dansk. Desuden har vi i SF også et internationalt sigte, hvorfor dette også skal nævnes. 4. Linje 4-6 Slettes: Den tidligere borgerlige regering i Danmark havde kun gjort situationen værre med sin uansvarlige politik. Begrundelse: Forudgående sætning fortæller netop dette. 5. Linje 4-6 slettes fra Den. til politik. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 6. Linje 7-11 udgår Begrundelse: Vores deltagelse i regeringen var ikke just en gloriøs affære. Vi skal såmænd nok blive mindet om det i den tilstundende valgkamp, men der er ingen grund til at vi selv bringer det på bane i en landsmødeudtalelse på tærsklen til en valgkamp. Linjerne er et forsøg på at retfærdiggøre fortiden - vi har brug for at rette blikket mod fremtiden. Stillet af SF Bornholm 7. Linje 9: Ordet sænkelse af rettes til: i at sænke Begrundelse: Sprogligt lyder det bedre 8. 1

2 Linje 10. Vi foreslår at ordene i den grad slettes. Begrundelse: Det er fyldord som godt kan undværes. De kan give et snært af ærgrelse hos mange, som føler at vi gav køb på for meget selv om det nok har været nødvendigt. 9. Linje fra Højrefløjen.til helt indlysende erstattes af flg. For SF er valget helt indlysende, pengene skal ikke bruges på skattelettelser til banker, olieselskaber og de rigeste i det her samfund. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 10. Linje 16 Ordene banker, olieselskaber og udgår Begrundelse: Vi har ikke set en præcis formulering om banker og olieselskaber. Hvis det blot skal opfattes som en opremsning kunne der være flere områder. 11. Linje 21: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 12. Linje 22: flere voksne ændres til mere uddannet personale. Begrundelse: Begrundelsen er at det ikke er ligegyldigt om kommunerne bare ansætter uuddannet personale. Stillet af SF-Sønderborg 13. Linje 22-24: Der skal flere voksne i børnehaver, vuggestuer og de yngste klassetrin i skolen, så alle børn kan komme godt fra start uanset baggrund. Ændres til: Der skal øremærkes flere ressourcer til offentlige børnehaver og vuggestuer samt til folkeskolen, så alle børn og unge kan komme godt fra start uanset baggrund. Begrundelse: Flere voksne er ukonkret og det sikrer ikke at de voksne er uddannede til opgaven. Desuden minder forslaget om Enhedslistens to bad om ugen for ældre. Det skal være de enkelte institutioner, der skal vurdere hvad der giver mening ikke Christiansborg. Desuden skal det præciseres at SF prioriterer ressourcerne til den offentlige sektor. 14. Linje 26: Efter evaluering af folkeskolereformen vil SF se på behov for tilførsel af yderligere ressourcer til gennemførelsen af reformen, så det sikres, at intentionerne bag folkeskolereformen kan føres ud i praksis. Begrundelse: I kommunerne er det blevet tydeligt, at folkeskolereformen er stærkt underfinansieret, hvilket desværre har den konsekvens, at det ikke er muligt for personalet på folkeskolerne at levere den indsats, der kræves for at intentionerne bag reformen udleves. Underfinancieringen har desværre også haft den konsekvens, at det presser de kommunale budgetter og 2

3 dermed er med til at udhule velfærden på børn og skoleområdet. Det går i særdelshed udover de svage elever og inklusionen i folkeskolen. 15. Linje 27. Vi foreslår at der på det sted tilføjes et afsnit om lærerpladser til unge på erhvervsskolerne. Ordlyden kan være: Vi vælger at gøre en indsats for at få alle private virksomheder til at oprette lærerpladser. Det kan bl.a. gøres ved at stille betingelser om elevpladser og lærepladser i alt offentligt byggeri. Begrundelse: Vi hører alt for ofte at der mangler kvalificeret arbejdskraft og vi mener det på mange områder er mestrenes og virksomhedernes ansvar at sikre uddannede mennesker til deres specielle fagområde. 16. Linje 28-29: Vi vælger at prioritere en mere rimelig og holdbar dagpengeløsning. Ændres til: SF ønsker en rimelig og langtidsholdbar dagpengeløsning Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 17. Linje 30-32: SF arbejder for en dagpengeperiode på 3 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Ændres til: SF ønsker en dagpengeperiode på mindst 3 år og et genoptjeningskrav på højst 6 mdr. Begrundelse: Sproglig præcisering og tydeligere dagsorden. 18. Linje 31: SF arbejder for en dagpengeperiode på 4 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Samtidig skal opkvalificering i ledighedsperioden styrkes. SF vil desuden arbejde for at ordninger som jobrotation, løntilskud o.l. indregnes i genoptjeningsperioden. Begrundelse: Forringelsen af dagpengesystemet har aldrig været SF politik, og vi er i dag lige så uenige i de forringelser, som vi var tidligere. Derfor skal vi bevare en dagpengeperiode på 4 år samt halvere genoptjeningskravet. 19. Linje 32. Vi foreslår der tilføjes følgende: Uddannelseshjælpen til unge uden uddannelse og arbejde skal øges, så det giver de unge en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse. Begrundelse: Alt for mange opgiver at gennemføre et uddannelsesforløb fordi de reelle leveomkostninger langt overstiger den indtægt de kan oppebære med uddannelsesstøtten. 20. Linje 34: Vi vælger at Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF vil have flere beskæftiget! 3

4 21. Linje 39: Efter sidste punktum tilføjes en sætning, Og en grøn bolig job ordning. Begrundelse: Begrundelsen er at SF signalerer viljen til at skabe reelle grønne jobs, i modsætning til de borgerliges sorte jobs. Stillet af SF-Sønderborg 22. Linje 40. Ændringsforslaget sættes ind mellem 5. og 6. afsnit, dvs. fra linie 40, som et nyt afsnit 6, og afsnit 6 bliver afsnit 7, osv. Vi vælger at arbejde for at bevare og oprette gode rimlige og miljørigtige boliger, som folk med en almindelig indkomst kan betale, samt ungdomsboliger, som unge under uddannelse på SU kan betale, både i den private og den almene boligsektor. Man skal have råd til at bo; boligen er en afgørende forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet, på såvel arbejdsmarked som under uddannelse. Begrundelse: Begrundelse for forslaget er, at der i såvel den politiske beretning som forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på trods af den store mangel på rimlige betalbare familie- og ungdomsboliger, og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger, så der bliver færre boliger til såvel almindelige borgere som unge under uddannelse. Der bor ca lejere i den almene sektor og i den private udlejningssektor, i alt ca 1.1/4 mill. 40 % stemmeberettigede, som bør vide at vi i SF også varetager deres interesser. Stillet af Peter Andersen, SF Ballerup. 23. Linje 41: Vi vælger at en Ændres til: SF ønsker en Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 24. Linje 41: Ordet at udgår Begrundelse: Sætningen hænger ikke sammen med et at (selvom der står vi vælger at i de øvrige afsnit). Hvis denne term ønskes skal sætningen omformuleres. 25. Linje 41. Ordet at er meningsforstyrrende og bør slettes så Linjen begynde: Vi vælger en ambitiøs Linje 41: at skal slettes, da det er grammatisk forkert. 27. Linje 43. Efter linje 43 tilføjes: "og med 100 % inden 2050 " Begrundelse: SF er Danmarks klimaparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Klimasagen fylder pt. 3% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig klimasagen er" 4

5 Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 28. Linje 44: Ordet landmænd erstattes af landbrug. Begrundelse: Ved at bruge ordet landbrud peger vi på et erhverv og ikke den enkelte landmand. 29. Linje 46-47, "Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af vores samfund" erstattes med: "SF arbejder for en bæredygtig, cirkulær økonomi, til gavn for planeten, mennesker og deres virksomheder. Danmark skal gå forrest med fuld genanvendelse af affald, dele- og bytte-ordninger samt mest mulig økologi. Danmark skal vise verden, at omstilling gavner både miljø, klima og økonomien" Begrundelse: SF er Danmarks omstillingsparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Grøn omstilling fylder pt. 5% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig omstillingen er" Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 30. Linje 47: Ikke kun slettes. Begrundelse: Begrundelsen, derved får vores børn forrang for skabelsen af jobs, og ikke omvendt. Stillet af SF-Sønderborg 31. Linje 49. indsættes nyt afsnit. Vi vælger at styrke den kollektive transport og andre miljørigtige energiformer. Vi vil udbygge skinnenettet, styrke delebilsordninger og sikre, at Danmark bliver verdensførende på el-cykler, ligesom vi er på normale cykler. Begrundelse: SF er et rødt og grønt parti, og det er vigtigt at understrege, at det handler om grøn vækst og bedre dagpenge, men også om styrkelse af den kollektive trafik. Danmark er i en unik position til at blive verdensførende på en række kollektive trafikformer, hvis vi tør satse på det, og SF er i en unik position til at løfte den dagsorden. Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 32. Linje 50: Vi vælger at Ændre til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 33. Linje 52 fra Nulvækst til og med Linje 55. De to sætninger Nulvækst betyder Det vil udhule ---. bør slettes. Begrundelse: Definitionen på nulvækst hører ikke hjemme i en udtalelse. Det får udtalelsen til at miste slagkraft. 34. Linje 52-55: Sætningerne fra Nulvækst (i linje 52) til og med livsvilkår (i linje 55) slettes Begrundelse: Nulvækst behøver ikke have den betydning, der er skrevet her. Det er en kommunal beslutning. Dertil kommer at en vækst på 0,8 % ikke giver mange ressourcer, når SF også vil satse på børn og miljø. 5

6 35. Linje 55: forringer skal ændres til forringe. 36. I linje 58 indsættes et nyt afsnit. Vi vælger at tage vores unge seriøst. Vi vil ikke acceptere at ungdomsarbejdsløshed, lærepladsmangel, bolighajer og forventningspres gør vores unges hverdag og fremtid usikker. SF ønsker flere lærepladser, lavere ungdomsarbejdsløshed, flere ungdomsboliger og bedre adgang til psykologhjælp til lægehenviste unge. Begrundelse: SF skal være det oplagte valg for unge mennesker. Det er os, der leverer løsninger på de store udfordringer, den unge generation står overfor det, mener vi, skal komme til udtryk i vores udtalelse. Jævnfør de gode debatter til årets kontaktrådsmøder forventer vi ikke, at dette ændrer vores tre mærkesager til valget, men at det sikrer, at vi har synlige svar på de unges udfordringer. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 37. Linje 59-60: Vi vælger at handle på den stigende radikalisering og terrortruslen. Ændres til: SF ønsker demokratisk at bekæmpe den stigende radikalisering og terrortruslen. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. At handle på begge trusler er tandløst. Vi skal som et demokratisk funderet parti bekæmpe alle strømninger, som ønsker demokratiet stækket. 38. Linje 59-60: Forslås ændret til: Vi vil styrke ikke mindst den forebyggende indsats mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge. Begrundelse: SF har i sin holdning til radikalisering og terrortrussel i høj grad fokuseret på den forebyggende indsats. Det bør også fremgå af udtalelsen. Stillet af SF Aarhus Øst 39. Linje 60 efter: terrortruslen. Vi vil forebygge, at børn og unge radikaliseres de skal vide, at de er en del af et stærkt fællesskab. Begrundelse: Når børn og unge drages af radikale miljøer og vender sig mod samfundet, er noget gået galt i deres oplevelse af at være en del af fællesskabet og samfundet. Årsagerne er mange, men det er et klart symptom på at inklusionen i fællesskabet ikke er god nok. Vi skal forsat forsøge at forstå og løse de sociale udfordringer, som medvirker til at børn og unge drages af radikaliserede miljøer. Vi mener, at det er meget vigtigt, at vores fokus på den forebyggende indsats er med i Landsmødeudtalelsen. Stillet af SF-Bispebjerg 40. Linje 60-61: hellige krigere og slettes så teksten bliver: Vi vil styrke indsatsen mod de miljøer, der radikaliserer de unge. 41. Linje 62: der åbent priser Islamisk Stat og Al Qaeda, og slettes så teksten bliver: Miljøer som angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. 6

7 Begrundelse: Vi skal bekæmpe alle former for radikalisering og ikke kun de islamiske. Radikalisering foregår i mange forskellige miljøer og ved at nævne udelukkende islamistiske miljøer er vi med til at udstille selve religionen som en synder. 42. Linje Ny linje Efter.,.terrortruslen. indsættes Derfor vil vi styrke forebyggelsen imod radikalisering af de unge. Vi må tage afstand fra miljøer, Stillet af SF-City 43. Linje Benævnelsen af Islamisk Stat og Al Quaeda fjernes og sætningen ændres til: Vi vil styrke indsatsen mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge og angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. Begrundelse: At benævne nogle radikaliserede grupper kan virke som vejviser for frustrerede og vrede mennesker, der søger eksplosiv udløsning for deres vrede. 44. Linje 60-63: fra Vi vil styrke til vores demokrati og frihedsrettigheder. Slettes. Begrundelse: Rodede sætninger som allerede tydeliggøres i de sætninger i afsnittet, jeg ønsker bevaret, samt mit tidligere ændringsforslag i samme afsnit. 45. Linje 60-63: Ordene: Hellige krigere og (linje 60-61) udgår. Sætningen Miljøer (linje 61) til og med frihedsrettigheder (linje 63) udgår. Begrundelse: Det er ikke kun den islamistiske ekstremisme/radikalisering, der skal sættes ind for. Der findes også andre miljøer og personer der medvirker til radikalisering. Ved at nævne ordene Hellige krigere peger vi for meget på de islamiske radikale. Den sidste sætning (linjer 66-67) dækker. 46. Linje 65: SF vil værne om til og med angreb på demokratiet. Ændres til: Vi tolerer på ingen måde folk, der opildner til vold og angreb på demokratiet. SF vil i øvrigt generelt værne om retssikkerheden. Begrundelse: Det virker bedre at vende sætningerne rundt da vi taler om at vi ikke tolerer at man ikke kan ytre sig i Danmark og sluttet det af med at vi heller ikke ønsker angreb på demokrati. Til sidst slutter vi så i stedet af med at sige at vi generelt ønsker at værne om retssikkerheden. Stillet af SF Aalborg 47. Linje 67 tilføjes. Vi ved, at debat virker bedre end forbud og anerkender, at kampen mod radikalisering nødvendigvis må gå på 2 ben. Et ben, hvor vi inddrager, debatterer og opløser parallelsamfund og et ben, hvor politi og efterretningstjeneste sikrer, at de, der insisterer på at ville voldens vej, ikke får held med deres formål. Begrundelse: Det er vigtigt at understrege, at SF på den ene side ikke går på kompromis med retssikkerheden, men at det på den anden side ikke betyder, at vi ikke er klar til at sikre politi og efterretningstjeneste de nødvendige midler til at sikre, at vores samfund kan opretholdes. Vi tror på det gode i mennesket, men vi er ikke naive. 7

8 Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 48. Linje 69-71: Sætningen, der starter med Når (linje 69) og slutter med mobilitet (linje 71) udgår Begrundelse: Man forsøger at sige for meget komplekst i én sætning. Det bliver dermed meningsforstyrrende. 49. Linje 69: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 50. Linje 71, efter " mobilitet." indsættes ny sætning: "Antallet af fattige i Danmark blev fordoblet fra 2002 til Mens SF sad i regering lykkedes det at knække kurven, men det går slet ikke hurtigt nok. I november 2014 levede mere end børn i fattigdom. Samtidig stiger uligheden og underminerer sammenhængen og den sociale retfærdighed i vores samfund." Næste sætning: "Det er fortsat " ændres til "Derfor er det fortsat " Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 51. I linje ændres teksten til. Derfor handler mindre ulighed også om at skabe reelt lige muligheder. Muligheden for at tage en uddannelse og efteruddanne sig skal ikke afhænge af ens økonomi, og pengepungens størrelse ikke skal afgøre muligheden for at få hjælp, når sygdommen rammer. Derfor skal brugerbetalingen i sundheds- og uddannelsessystemet ikke øges, men hellere mindskes. Samtidig skal et godt arbejdsmiljø og tryghed under arbejdsløshed ikke være forbeholdt de få. Begrundelse: De fleste vil sige, at vi i dag har lige ret til uddannelse og sundhed, men denne ret begrænses af blandt andet brugerbetaling. Derfor er det vigtigt, at vi ikke blot giver rettigheder, men sikrer reelt lige muligheder. Forslaget indskriver desuden eksplicit kampen for mindre brugerbetaling, fordi vi mener, det er vigtigt for at sikre reelt lige muligheder, og fordi det tydeliggør en ideologisk forskel i den aktuelle debat, hvor flere partier har meldt sig på banen med ønske om mere brugerbetaling. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 52. Linje Ordet dine i Linje 72 slettes og ordet dine i Linje 73 erstattes af unges. Sætningen kommer hermed til at lyde: Det er fortsat i alt for høj grad forældres uddannelse og indtægt, der bestemmer unges muligheder i livet. Begrundelse: At bruge ordet dine og dermed sprogligt at henvende sig til én udefineret person virker sprogligt forvirrende, svagt og mærkværdigt. 53. Linje 75: Efter handler tilføjes et også og før ordet sundhed tilføjes lige adgang til. Begrundelse: Et par vigtige sproglige præciseringer. Stillet af SF-Sønderborg 54. Linje 75-76: Ordene om nedslidning på arbejdsmarkedet udgår. 8

9 Begrundelse: I opremsningen kan det opfattes som om, det handler om retten til nedslidning på arbejdsmarkedet. Sætningen står skarpere, når nedslidning ikke medtages. 55. Linje 75-77: om nedslidning på arbejdsmarkedet og tryghed under arbejdsløshed. Ændres til. om nedslidning på arbejdsmarkedet, tryghed under arbejdsløshed og respekt for den danske model. Begrundelse: Sagerne omkring Metroen, Ryanair og Dongs byggeri i Fredericia viser at uligheden også har sin oprindelse i manglende overenskomstdækning og fagforeningsfjendtlig virksomhed. 56. Linje 77, efter "arbejdsløshed." Indsættes: "SF nægter at bidrage til den stigmatisering der i stigende grad præger debatten om ulighed og fattigdom herhjemme. I stedet vil vi arbejde målrettet for at bekæmpe årsagerne til fattigdom og ulighed. Et vigtigt skridt på vejen er at regeringen udarbejder en strategi til bekæmpelse af fattigdom." Begrundelse: Afsnittet om ulighed forsøges med dette ændringsforslag formuleret lidt skarpere. En betydelig ændring i forhold til ulighed i Danmark har det seneste år været et skift fra at se fattigdom som et socialt problem til en stigmatisering af de fattige. Det skal SF sige fra overfor. Større lighed vil skabe mindre fattigdom og dermed et Danmark, hvor flere har mulighed for at være en aktiv del af samfundet, og vil desuden være med til at sikre den sociale sammenhængskraft i samfundet og opbakningen til velfærdssamfundet. Samtidig tilføjer vi et konkret forslag om at arbejde for en udarbejdelse af en strategi til bekæmpelse af fattigdom i Danmark, som bl.a. Rådet for Socialt Udsatte har opfordret til. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 57. Linje 78. Nyt afsnit indsættes på linje 78. Vi vælger at investere i uddannelse. Det er uddannelserne, der skaber fremtiden for Danmark. Det skal gøres attraktivt at gå på erhvervsskolen ved, at der gøres noget ved det store problem omkring elev- og lærepladser, hvor elever står uden en reel læreplads. På gymnasierne og universiteterne skal der være fleksibilitet i uddannelsessystemet og dimensionering skal foregå i en virkelighedsnær og inddragende proces. Begrundelse: Vi mener grundlæggende at uddannelse må være et af de vigtigste områder der skal prioriteres det kommende år. Det er igennem uddannelse at vi skaber fremtiden og derfor skal vi også tør prioritere det og skabe gode uddannelser og her står vi også over får nogle kæmpe problemer fremadrettet. Stillet af SF Aalborg 58. Linje 77 eller 78. Her mangler noget om fremmede arbejdstageres ret til samme løn og arbejdsbetingelser som danske arbejdstagere. Det er mennesker som opholder sig og arbejder i Danmark på nogle betingelser, som vi aldrig vil acceptere for en dansk arbejdstager. De arbejder ofte alt for mange timer hver dag, også helligdage og de bliver bl.a. snydt for overtimebetaling og feriepenge. De bliver tilbudt beboelse - ofte en skurvogn eller en gammel rønne til deling, som de må betale alt for dyrt. Endelig bliver de som regel truet til at undgå enhver kontakt med fagbevægelsen. Graver vi dybere i problematikken, lægger det pres på danske arbejdstagere om at gå på kompromis med gode og ordentlige løn og arbejdsforhold hvilket under ingen omstændigheder kan accepteres. Begrundelse: Det er vigtigt at vi forholder os politisk til den problematik og det er vigtigt at vi udtaler os politisk om det. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en formulering, som sprogligt passer i udtalelsen. Måske andre kan byde ind med det. 9

10 59. Linje 79: Og vi vælger at Ændres til: SF vælger at Begrundelse: At begynde et sætning med og er dårligt dansk. Vi er en ukonkret størrelse. 60. Linje 80: følgende sætning slettes: SF vil omdanne retsforbeholdet, så Danmark kan fortsætte arbejdet i den fælles politi- og efterretningsindsats i EU. Begrundelse: Sætningen bør slettes, indtil vi har haft en grundig debat i SF omkring forslaget om at omdanne retsforbeholdet, og hvilke konsekvenser, det har. 61. Linje 80-82: Sætningen fra SF vil (linje 80) til og med EU (linje 82) erstattes med SF vil arbejde for at afskaffe retsforbeholdet Begrundelse: Den nævnte aftale er indgået. Den foreslåede sætning er mere offensiv og vi bør gå med i en fælles europæisk aftale omkring flygtninge/indvandrere spørgsmålet. 62. Linje 83-85: Ordet i efter arbejdet slettes. Efter ordet finansskat tilføjes, den såkaldte tobinskat og for. Der sættes punktum efter skattely. Resten af sætningen fra og for en mere (linje 84) til og med arbejdspladser (linje 85) udgår. Begrundelse: Vi mener ordet tobinskat skal med, da det er det ord, der oftest er brugt. Den sidste sætning giver ikke mening for hvad er en aktiv krisepolitik? 63. Linje 87-88: Vi skal investere i mennesket, fællesskabet og vores planet. Ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. Desuden bør overskriften og sidste sætning være ens, når nu sætningerne i oprindeligt udkast er så enslydende. 64. Linje 85, efter "arbejdspladser." indsættes ny sætning: "Også udenfor Europa vil vi bruge vores indflydelse. Højrefløjen vil skære i Danmarks udviklingsbistand, som går til at sikre fred, sikkerhed og bedre livsmuligheder for verdens fattigste. Det vil SF ikke være med til. Vi vil hæve udviklingsbistanden gradvist til 1 % af BNP og presse på for et Danmark, som spiller en aktiv rolle i det internationale samfund for en mere retfærdig og lige verden." Begrundelse: Ligesom klimaforandringer er fattigdom, krig og ulighed også globale fænomener, som kræver globale svar. SF var som en del af regeringen med til at sikre en skarp udenrigspolitik, som står i klar modsætning til højrefløjen. Hvis vi ønsker løsninger på ulighed i Europa og Danmark, må vi også fortsat have et internationalt udsyn. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 10

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Der er råd til velfærd

Der er råd til velfærd Årsmødehæfte 2 foto: istockphoto.com Der er råd til velfærd Enhedslistens toogtyvende årsmøde 2. hæfte 2. hæfte med årsmødepapirer Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 22. årsmøde

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere