SF s Landsmøde Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten"

Transkript

1 Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. 3. Linje 1-2: Det seneste år har handlet om at få styr på dansk økonomi Ændres til: Det seneste år har handlet om økonomi lokalt og globalt Begrundelse: Få styr på er dårligt dansk. Desuden har vi i SF også et internationalt sigte, hvorfor dette også skal nævnes. 4. Linje 4-6 Slettes: Den tidligere borgerlige regering i Danmark havde kun gjort situationen værre med sin uansvarlige politik. Begrundelse: Forudgående sætning fortæller netop dette. 5. Linje 4-6 slettes fra Den. til politik. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 6. Linje 7-11 udgår Begrundelse: Vores deltagelse i regeringen var ikke just en gloriøs affære. Vi skal såmænd nok blive mindet om det i den tilstundende valgkamp, men der er ingen grund til at vi selv bringer det på bane i en landsmødeudtalelse på tærsklen til en valgkamp. Linjerne er et forsøg på at retfærdiggøre fortiden - vi har brug for at rette blikket mod fremtiden. Stillet af SF Bornholm 7. Linje 9: Ordet sænkelse af rettes til: i at sænke Begrundelse: Sprogligt lyder det bedre 8. 1

2 Linje 10. Vi foreslår at ordene i den grad slettes. Begrundelse: Det er fyldord som godt kan undværes. De kan give et snært af ærgrelse hos mange, som føler at vi gav køb på for meget selv om det nok har været nødvendigt. 9. Linje fra Højrefløjen.til helt indlysende erstattes af flg. For SF er valget helt indlysende, pengene skal ikke bruges på skattelettelser til banker, olieselskaber og de rigeste i det her samfund. Begrundelse: Der ingen grund til at gøre opmærksom på hvad andre har gjort forkert derimod fortælle hvad vi vil er klart det rette. Stillet af SF Høje Taastrup 10. Linje 16 Ordene banker, olieselskaber og udgår Begrundelse: Vi har ikke set en præcis formulering om banker og olieselskaber. Hvis det blot skal opfattes som en opremsning kunne der være flere områder. 11. Linje 21: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 12. Linje 22: flere voksne ændres til mere uddannet personale. Begrundelse: Begrundelsen er at det ikke er ligegyldigt om kommunerne bare ansætter uuddannet personale. Stillet af SF-Sønderborg 13. Linje 22-24: Der skal flere voksne i børnehaver, vuggestuer og de yngste klassetrin i skolen, så alle børn kan komme godt fra start uanset baggrund. Ændres til: Der skal øremærkes flere ressourcer til offentlige børnehaver og vuggestuer samt til folkeskolen, så alle børn og unge kan komme godt fra start uanset baggrund. Begrundelse: Flere voksne er ukonkret og det sikrer ikke at de voksne er uddannede til opgaven. Desuden minder forslaget om Enhedslistens to bad om ugen for ældre. Det skal være de enkelte institutioner, der skal vurdere hvad der giver mening ikke Christiansborg. Desuden skal det præciseres at SF prioriterer ressourcerne til den offentlige sektor. 14. Linje 26: Efter evaluering af folkeskolereformen vil SF se på behov for tilførsel af yderligere ressourcer til gennemførelsen af reformen, så det sikres, at intentionerne bag folkeskolereformen kan føres ud i praksis. Begrundelse: I kommunerne er det blevet tydeligt, at folkeskolereformen er stærkt underfinansieret, hvilket desværre har den konsekvens, at det ikke er muligt for personalet på folkeskolerne at levere den indsats, der kræves for at intentionerne bag reformen udleves. Underfinancieringen har desværre også haft den konsekvens, at det presser de kommunale budgetter og 2

3 dermed er med til at udhule velfærden på børn og skoleområdet. Det går i særdelshed udover de svage elever og inklusionen i folkeskolen. 15. Linje 27. Vi foreslår at der på det sted tilføjes et afsnit om lærerpladser til unge på erhvervsskolerne. Ordlyden kan være: Vi vælger at gøre en indsats for at få alle private virksomheder til at oprette lærerpladser. Det kan bl.a. gøres ved at stille betingelser om elevpladser og lærepladser i alt offentligt byggeri. Begrundelse: Vi hører alt for ofte at der mangler kvalificeret arbejdskraft og vi mener det på mange områder er mestrenes og virksomhedernes ansvar at sikre uddannede mennesker til deres specielle fagområde. 16. Linje 28-29: Vi vælger at prioritere en mere rimelig og holdbar dagpengeløsning. Ændres til: SF ønsker en rimelig og langtidsholdbar dagpengeløsning Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF skal fortælle hvad vi ønsker for samfundet, ikke hvad vi vælger. 17. Linje 30-32: SF arbejder for en dagpengeperiode på 3 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Ændres til: SF ønsker en dagpengeperiode på mindst 3 år og et genoptjeningskrav på højst 6 mdr. Begrundelse: Sproglig præcisering og tydeligere dagsorden. 18. Linje 31: SF arbejder for en dagpengeperiode på 4 år og et genoptjeningskrav på 6 mdr. Samtidig skal opkvalificering i ledighedsperioden styrkes. SF vil desuden arbejde for at ordninger som jobrotation, løntilskud o.l. indregnes i genoptjeningsperioden. Begrundelse: Forringelsen af dagpengesystemet har aldrig været SF politik, og vi er i dag lige så uenige i de forringelser, som vi var tidligere. Derfor skal vi bevare en dagpengeperiode på 4 år samt halvere genoptjeningskravet. 19. Linje 32. Vi foreslår der tilføjes følgende: Uddannelseshjælpen til unge uden uddannelse og arbejde skal øges, så det giver de unge en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse. Begrundelse: Alt for mange opgiver at gennemføre et uddannelsesforløb fordi de reelle leveomkostninger langt overstiger den indtægt de kan oppebære med uddannelsesstøtten. 20. Linje 34: Vi vælger at Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. SF vil have flere beskæftiget! 3

4 21. Linje 39: Efter sidste punktum tilføjes en sætning, Og en grøn bolig job ordning. Begrundelse: Begrundelsen er at SF signalerer viljen til at skabe reelle grønne jobs, i modsætning til de borgerliges sorte jobs. Stillet af SF-Sønderborg 22. Linje 40. Ændringsforslaget sættes ind mellem 5. og 6. afsnit, dvs. fra linie 40, som et nyt afsnit 6, og afsnit 6 bliver afsnit 7, osv. Vi vælger at arbejde for at bevare og oprette gode rimlige og miljørigtige boliger, som folk med en almindelig indkomst kan betale, samt ungdomsboliger, som unge under uddannelse på SU kan betale, både i den private og den almene boligsektor. Man skal have råd til at bo; boligen er en afgørende forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet, på såvel arbejdsmarked som under uddannelse. Begrundelse: Begrundelse for forslaget er, at der i såvel den politiske beretning som forslag til udtalelse intet nævnes om boligforholdene på trods af den store mangel på rimlige betalbare familie- og ungdomsboliger, og at der i de eksisterende boliger sker en udvikling med store lejestigninger, så der bliver færre boliger til såvel almindelige borgere som unge under uddannelse. Der bor ca lejere i den almene sektor og i den private udlejningssektor, i alt ca 1.1/4 mill. 40 % stemmeberettigede, som bør vide at vi i SF også varetager deres interesser. Stillet af Peter Andersen, SF Ballerup. 23. Linje 41: Vi vælger at en Ændres til: SF ønsker en Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 24. Linje 41: Ordet at udgår Begrundelse: Sætningen hænger ikke sammen med et at (selvom der står vi vælger at i de øvrige afsnit). Hvis denne term ønskes skal sætningen omformuleres. 25. Linje 41. Ordet at er meningsforstyrrende og bør slettes så Linjen begynde: Vi vælger en ambitiøs Linje 41: at skal slettes, da det er grammatisk forkert. 27. Linje 43. Efter linje 43 tilføjes: "og med 100 % inden 2050 " Begrundelse: SF er Danmarks klimaparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Klimasagen fylder pt. 3% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig klimasagen er" 4

5 Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 28. Linje 44: Ordet landmænd erstattes af landbrug. Begrundelse: Ved at bruge ordet landbrud peger vi på et erhverv og ikke den enkelte landmand. 29. Linje 46-47, "Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af vores samfund" erstattes med: "SF arbejder for en bæredygtig, cirkulær økonomi, til gavn for planeten, mennesker og deres virksomheder. Danmark skal gå forrest med fuld genanvendelse af affald, dele- og bytte-ordninger samt mest mulig økologi. Danmark skal vise verden, at omstilling gavner både miljø, klima og økonomien" Begrundelse: SF er Danmarks omstillingsparti - den profil skal stå klart i både vores egen og danskernes bevidsthed. Det starter med landsmødeudtalelsen; hvis det ikke står her, lader vi Alternativet eje en dagsorden som SF har kæmpet for i årevis. Grøn omstilling fylder pt. 5% af udtalelsen. Det er for lidt ifht. hvor vigtig omstillingen er" Stillet af Rasmus Steenberger og Leif Hermann, SF Amager KBH 30. Linje 47: Ikke kun slettes. Begrundelse: Begrundelsen, derved får vores børn forrang for skabelsen af jobs, og ikke omvendt. Stillet af SF-Sønderborg 31. Linje 49. indsættes nyt afsnit. Vi vælger at styrke den kollektive transport og andre miljørigtige energiformer. Vi vil udbygge skinnenettet, styrke delebilsordninger og sikre, at Danmark bliver verdensførende på el-cykler, ligesom vi er på normale cykler. Begrundelse: SF er et rødt og grønt parti, og det er vigtigt at understrege, at det handler om grøn vækst og bedre dagpenge, men også om styrkelse af den kollektive trafik. Danmark er i en unik position til at blive verdensførende på en række kollektive trafikformer, hvis vi tør satse på det, og SF er i en unik position til at løfte den dagsorden. Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 32. Linje 50: Vi vælger at Ændre til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 33. Linje 52 fra Nulvækst til og med Linje 55. De to sætninger Nulvækst betyder Det vil udhule ---. bør slettes. Begrundelse: Definitionen på nulvækst hører ikke hjemme i en udtalelse. Det får udtalelsen til at miste slagkraft. 34. Linje 52-55: Sætningerne fra Nulvækst (i linje 52) til og med livsvilkår (i linje 55) slettes Begrundelse: Nulvækst behøver ikke have den betydning, der er skrevet her. Det er en kommunal beslutning. Dertil kommer at en vækst på 0,8 % ikke giver mange ressourcer, når SF også vil satse på børn og miljø. 5

6 35. Linje 55: forringer skal ændres til forringe. 36. I linje 58 indsættes et nyt afsnit. Vi vælger at tage vores unge seriøst. Vi vil ikke acceptere at ungdomsarbejdsløshed, lærepladsmangel, bolighajer og forventningspres gør vores unges hverdag og fremtid usikker. SF ønsker flere lærepladser, lavere ungdomsarbejdsløshed, flere ungdomsboliger og bedre adgang til psykologhjælp til lægehenviste unge. Begrundelse: SF skal være det oplagte valg for unge mennesker. Det er os, der leverer løsninger på de store udfordringer, den unge generation står overfor det, mener vi, skal komme til udtryk i vores udtalelse. Jævnfør de gode debatter til årets kontaktrådsmøder forventer vi ikke, at dette ændrer vores tre mærkesager til valget, men at det sikrer, at vi har synlige svar på de unges udfordringer. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 37. Linje 59-60: Vi vælger at handle på den stigende radikalisering og terrortruslen. Ændres til: SF ønsker demokratisk at bekæmpe den stigende radikalisering og terrortruslen. Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. At handle på begge trusler er tandløst. Vi skal som et demokratisk funderet parti bekæmpe alle strømninger, som ønsker demokratiet stækket. 38. Linje 59-60: Forslås ændret til: Vi vil styrke ikke mindst den forebyggende indsats mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge. Begrundelse: SF har i sin holdning til radikalisering og terrortrussel i høj grad fokuseret på den forebyggende indsats. Det bør også fremgå af udtalelsen. Stillet af SF Aarhus Øst 39. Linje 60 efter: terrortruslen. Vi vil forebygge, at børn og unge radikaliseres de skal vide, at de er en del af et stærkt fællesskab. Begrundelse: Når børn og unge drages af radikale miljøer og vender sig mod samfundet, er noget gået galt i deres oplevelse af at være en del af fællesskabet og samfundet. Årsagerne er mange, men det er et klart symptom på at inklusionen i fællesskabet ikke er god nok. Vi skal forsat forsøge at forstå og løse de sociale udfordringer, som medvirker til at børn og unge drages af radikaliserede miljøer. Vi mener, at det er meget vigtigt, at vores fokus på den forebyggende indsats er med i Landsmødeudtalelsen. Stillet af SF-Bispebjerg 40. Linje 60-61: hellige krigere og slettes så teksten bliver: Vi vil styrke indsatsen mod de miljøer, der radikaliserer de unge. 41. Linje 62: der åbent priser Islamisk Stat og Al Qaeda, og slettes så teksten bliver: Miljøer som angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. 6

7 Begrundelse: Vi skal bekæmpe alle former for radikalisering og ikke kun de islamiske. Radikalisering foregår i mange forskellige miljøer og ved at nævne udelukkende islamistiske miljøer er vi med til at udstille selve religionen som en synder. 42. Linje Ny linje Efter.,.terrortruslen. indsættes Derfor vil vi styrke forebyggelsen imod radikalisering af de unge. Vi må tage afstand fra miljøer, Stillet af SF-City 43. Linje Benævnelsen af Islamisk Stat og Al Quaeda fjernes og sætningen ændres til: Vi vil styrke indsatsen mod hellige krigere og de miljøer, der radikaliserer de unge og angriber vores demokrati og frihedsrettigheder. Begrundelse: At benævne nogle radikaliserede grupper kan virke som vejviser for frustrerede og vrede mennesker, der søger eksplosiv udløsning for deres vrede. 44. Linje 60-63: fra Vi vil styrke til vores demokrati og frihedsrettigheder. Slettes. Begrundelse: Rodede sætninger som allerede tydeliggøres i de sætninger i afsnittet, jeg ønsker bevaret, samt mit tidligere ændringsforslag i samme afsnit. 45. Linje 60-63: Ordene: Hellige krigere og (linje 60-61) udgår. Sætningen Miljøer (linje 61) til og med frihedsrettigheder (linje 63) udgår. Begrundelse: Det er ikke kun den islamistiske ekstremisme/radikalisering, der skal sættes ind for. Der findes også andre miljøer og personer der medvirker til radikalisering. Ved at nævne ordene Hellige krigere peger vi for meget på de islamiske radikale. Den sidste sætning (linjer 66-67) dækker. 46. Linje 65: SF vil værne om til og med angreb på demokratiet. Ændres til: Vi tolerer på ingen måde folk, der opildner til vold og angreb på demokratiet. SF vil i øvrigt generelt værne om retssikkerheden. Begrundelse: Det virker bedre at vende sætningerne rundt da vi taler om at vi ikke tolerer at man ikke kan ytre sig i Danmark og sluttet det af med at vi heller ikke ønsker angreb på demokrati. Til sidst slutter vi så i stedet af med at sige at vi generelt ønsker at værne om retssikkerheden. Stillet af SF Aalborg 47. Linje 67 tilføjes. Vi ved, at debat virker bedre end forbud og anerkender, at kampen mod radikalisering nødvendigvis må gå på 2 ben. Et ben, hvor vi inddrager, debatterer og opløser parallelsamfund og et ben, hvor politi og efterretningstjeneste sikrer, at de, der insisterer på at ville voldens vej, ikke får held med deres formål. Begrundelse: Det er vigtigt at understrege, at SF på den ene side ikke går på kompromis med retssikkerheden, men at det på den anden side ikke betyder, at vi ikke er klar til at sikre politi og efterretningstjeneste de nødvendige midler til at sikre, at vores samfund kan opretholdes. Vi tror på det gode i mennesket, men vi er ikke naive. 7

8 Stillet af Jens Mandrup Rasmussen, SF-Østerbro og Leif Donbæk, SF-Nørrebro 48. Linje 69-71: Sætningen, der starter med Når (linje 69) og slutter med mobilitet (linje 71) udgår Begrundelse: Man forsøger at sige for meget komplekst i én sætning. Det bliver dermed meningsforstyrrende. 49. Linje 69: Vi vælger at. Ændres til: SF ønsker at Begrundelse: Vi er en ukonkret størrelse. 50. Linje 71, efter " mobilitet." indsættes ny sætning: "Antallet af fattige i Danmark blev fordoblet fra 2002 til Mens SF sad i regering lykkedes det at knække kurven, men det går slet ikke hurtigt nok. I november 2014 levede mere end børn i fattigdom. Samtidig stiger uligheden og underminerer sammenhængen og den sociale retfærdighed i vores samfund." Næste sætning: "Det er fortsat " ændres til "Derfor er det fortsat " Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 51. I linje ændres teksten til. Derfor handler mindre ulighed også om at skabe reelt lige muligheder. Muligheden for at tage en uddannelse og efteruddanne sig skal ikke afhænge af ens økonomi, og pengepungens størrelse ikke skal afgøre muligheden for at få hjælp, når sygdommen rammer. Derfor skal brugerbetalingen i sundheds- og uddannelsessystemet ikke øges, men hellere mindskes. Samtidig skal et godt arbejdsmiljø og tryghed under arbejdsløshed ikke være forbeholdt de få. Begrundelse: De fleste vil sige, at vi i dag har lige ret til uddannelse og sundhed, men denne ret begrænses af blandt andet brugerbetaling. Derfor er det vigtigt, at vi ikke blot giver rettigheder, men sikrer reelt lige muligheder. Forslaget indskriver desuden eksplicit kampen for mindre brugerbetaling, fordi vi mener, det er vigtigt for at sikre reelt lige muligheder, og fordi det tydeliggør en ideologisk forskel i den aktuelle debat, hvor flere partier har meldt sig på banen med ønske om mere brugerbetaling. Stillet af Laila Lauridsen (SF Aarhus Nord) og Carl Valentin (SF Odense) 52. Linje Ordet dine i Linje 72 slettes og ordet dine i Linje 73 erstattes af unges. Sætningen kommer hermed til at lyde: Det er fortsat i alt for høj grad forældres uddannelse og indtægt, der bestemmer unges muligheder i livet. Begrundelse: At bruge ordet dine og dermed sprogligt at henvende sig til én udefineret person virker sprogligt forvirrende, svagt og mærkværdigt. 53. Linje 75: Efter handler tilføjes et også og før ordet sundhed tilføjes lige adgang til. Begrundelse: Et par vigtige sproglige præciseringer. Stillet af SF-Sønderborg 54. Linje 75-76: Ordene om nedslidning på arbejdsmarkedet udgår. 8

9 Begrundelse: I opremsningen kan det opfattes som om, det handler om retten til nedslidning på arbejdsmarkedet. Sætningen står skarpere, når nedslidning ikke medtages. 55. Linje 75-77: om nedslidning på arbejdsmarkedet og tryghed under arbejdsløshed. Ændres til. om nedslidning på arbejdsmarkedet, tryghed under arbejdsløshed og respekt for den danske model. Begrundelse: Sagerne omkring Metroen, Ryanair og Dongs byggeri i Fredericia viser at uligheden også har sin oprindelse i manglende overenskomstdækning og fagforeningsfjendtlig virksomhed. 56. Linje 77, efter "arbejdsløshed." Indsættes: "SF nægter at bidrage til den stigmatisering der i stigende grad præger debatten om ulighed og fattigdom herhjemme. I stedet vil vi arbejde målrettet for at bekæmpe årsagerne til fattigdom og ulighed. Et vigtigt skridt på vejen er at regeringen udarbejder en strategi til bekæmpelse af fattigdom." Begrundelse: Afsnittet om ulighed forsøges med dette ændringsforslag formuleret lidt skarpere. En betydelig ændring i forhold til ulighed i Danmark har det seneste år været et skift fra at se fattigdom som et socialt problem til en stigmatisering af de fattige. Det skal SF sige fra overfor. Større lighed vil skabe mindre fattigdom og dermed et Danmark, hvor flere har mulighed for at være en aktiv del af samfundet, og vil desuden være med til at sikre den sociale sammenhængskraft i samfundet og opbakningen til velfærdssamfundet. Samtidig tilføjer vi et konkret forslag om at arbejde for en udarbejdelse af en strategi til bekæmpelse af fattigdom i Danmark, som bl.a. Rådet for Socialt Udsatte har opfordret til. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 57. Linje 78. Nyt afsnit indsættes på linje 78. Vi vælger at investere i uddannelse. Det er uddannelserne, der skaber fremtiden for Danmark. Det skal gøres attraktivt at gå på erhvervsskolen ved, at der gøres noget ved det store problem omkring elev- og lærepladser, hvor elever står uden en reel læreplads. På gymnasierne og universiteterne skal der være fleksibilitet i uddannelsessystemet og dimensionering skal foregå i en virkelighedsnær og inddragende proces. Begrundelse: Vi mener grundlæggende at uddannelse må være et af de vigtigste områder der skal prioriteres det kommende år. Det er igennem uddannelse at vi skaber fremtiden og derfor skal vi også tør prioritere det og skabe gode uddannelser og her står vi også over får nogle kæmpe problemer fremadrettet. Stillet af SF Aalborg 58. Linje 77 eller 78. Her mangler noget om fremmede arbejdstageres ret til samme løn og arbejdsbetingelser som danske arbejdstagere. Det er mennesker som opholder sig og arbejder i Danmark på nogle betingelser, som vi aldrig vil acceptere for en dansk arbejdstager. De arbejder ofte alt for mange timer hver dag, også helligdage og de bliver bl.a. snydt for overtimebetaling og feriepenge. De bliver tilbudt beboelse - ofte en skurvogn eller en gammel rønne til deling, som de må betale alt for dyrt. Endelig bliver de som regel truet til at undgå enhver kontakt med fagbevægelsen. Graver vi dybere i problematikken, lægger det pres på danske arbejdstagere om at gå på kompromis med gode og ordentlige løn og arbejdsforhold hvilket under ingen omstændigheder kan accepteres. Begrundelse: Det er vigtigt at vi forholder os politisk til den problematik og det er vigtigt at vi udtaler os politisk om det. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en formulering, som sprogligt passer i udtalelsen. Måske andre kan byde ind med det. 9

10 59. Linje 79: Og vi vælger at Ændres til: SF vælger at Begrundelse: At begynde et sætning med og er dårligt dansk. Vi er en ukonkret størrelse. 60. Linje 80: følgende sætning slettes: SF vil omdanne retsforbeholdet, så Danmark kan fortsætte arbejdet i den fælles politi- og efterretningsindsats i EU. Begrundelse: Sætningen bør slettes, indtil vi har haft en grundig debat i SF omkring forslaget om at omdanne retsforbeholdet, og hvilke konsekvenser, det har. 61. Linje 80-82: Sætningen fra SF vil (linje 80) til og med EU (linje 82) erstattes med SF vil arbejde for at afskaffe retsforbeholdet Begrundelse: Den nævnte aftale er indgået. Den foreslåede sætning er mere offensiv og vi bør gå med i en fælles europæisk aftale omkring flygtninge/indvandrere spørgsmålet. 62. Linje 83-85: Ordet i efter arbejdet slettes. Efter ordet finansskat tilføjes, den såkaldte tobinskat og for. Der sættes punktum efter skattely. Resten af sætningen fra og for en mere (linje 84) til og med arbejdspladser (linje 85) udgår. Begrundelse: Vi mener ordet tobinskat skal med, da det er det ord, der oftest er brugt. Den sidste sætning giver ikke mening for hvad er en aktiv krisepolitik? 63. Linje 87-88: Vi skal investere i mennesket, fællesskabet og vores planet. Ændres til: SF vil investere i mennesket og fællesskabet lokalt og globalt Begrundelse: Sprogligt er det nonsens at investere i planeten. Samtidig er investeringer i mennesker og fællesskaber også med til at sikre bæredygtighed, grønt miljø og ligeværd. Desuden bør overskriften og sidste sætning være ens, når nu sætningerne i oprindeligt udkast er så enslydende. 64. Linje 85, efter "arbejdspladser." indsættes ny sætning: "Også udenfor Europa vil vi bruge vores indflydelse. Højrefløjen vil skære i Danmarks udviklingsbistand, som går til at sikre fred, sikkerhed og bedre livsmuligheder for verdens fattigste. Det vil SF ikke være med til. Vi vil hæve udviklingsbistanden gradvist til 1 % af BNP og presse på for et Danmark, som spiller en aktiv rolle i det internationale samfund for en mere retfærdig og lige verden." Begrundelse: Ligesom klimaforandringer er fattigdom, krig og ulighed også globale fænomener, som kræver globale svar. SF var som en del af regeringen med til at sikre en skarp udenrigspolitik, som står i klar modsætning til højrefløjen. Hvis vi ønsker løsninger på ulighed i Europa og Danmark, må vi også fortsat have et internationalt udsyn. Stillet af Kathrine Jensen, Kasper Falster, Julie Bossow og Dennis Forchhammer, SF-Vesterbro 10

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 127 Offentligt (03) 28. februar 2014 Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Pædagoguddannelsen,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Lovforslag Stillet af bestyrelsen

Lovforslag Stillet af bestyrelsen Lovforslag Stillet af bestyrelsen Forslag til ordinær generalforsamling 11. november 2014 Ændringsforslag til 3 b: Ordet med tilføjes, så der står i forbindelse med. Motivation: Redaktionel ændring Ordet

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere