Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390"

Transkript

1 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390

2 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale og oplysninger, der er tilladt i henhold til vedtægtsmæssig eller sædvaneretslig lov eller som tillades i det følgende, herunder, men ikke begrænset til, materiale der genereres med de softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. ikoner, skærmdisplay, udseende osv. Alle Xerox-produkter, der nævnes i denne publikation, er varemærker tilhørende Xerox Corporation. Produktnavne og varemærker, der tilhører andre virksomheder, anerkendes hermed. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Xerox forbeholder sig retten til når som helst at ændre oplysningerne uden varsel. Ændringer og tekniske opdateringer vil blive tilføjet i senere udgaver af dokumentationen. Du finder de nyeste oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse 1 Velkommen Om denne vejledning Lær din maskine at kende Komponenternes placering Funktioner i kontrolpanelet Specialfunktioner Kundesupport Bemærkninger om sikkerhed ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Oplysninger om lasersikkerhed Oplysninger om driftssikkerhed Vedligeholdelsesoplysninger Oplysninger om ozonsikkerhed For forbrugsstoffer Radiofrekvensemmisioner Produktsikkerhedscertificering Bemærkninger om regler CE-mærkning For faxfunktion Efterlevelse af miljøstandarder Ulovlige kopier Genanvendelse eller bortskaffelse af produktet Sådan kommer du i gang Udpakning af maskinen Valg af placering Plads omkring maskinen Installation af tonerpatronen Ilægning af papir Oprettelse af tilslutninger Sådan tænder du for maskinen Installation af printersoftware Systemkrav Printerdriverfunktioner Ændring af displaysprog og -land Indstilling af maskinens ID Indtastning af tegn ved hjælp af taltastaturet Indstilling af dato og klokkeslæt Ændring af tidsformatet Ændring af opkaldstilstanden Angivelse af papirstørrelse og type Indstilling af lyde Brug af sparetilstandene Brug af ControlCentre Fanen Scanningsindstillinger Fanen Telefonbog Fanen Printer Fanen Firmwareopdatering Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-1

4 1 Indholdsfortegnelse 3 Netværkskonfiguration Introduktion Via kontrolpanelet Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Dynamisk adressering (BOOTP/DHCP) Statisk adressering Konfiguration af EtherTalk Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Nulstilling af netværksgrænsefladen Papirhåndtering Valg af papirmateriale Papirtype, papirkilder og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Ilægning af papir Brug af bakken Brug af den manuelle bakke Kopi-udbakke Kopiering Kopiering Ilægning af papir til kopiering Forberedelse af et dokument Kopiering fra glaspladen Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) Valg af kopiindstillinger Grundlæggende kopifunktioner Specielle kopifunktioner Kopieringskonfiguration Ændring af standardindstillingerne Indstillingen Timeout Udskrivning Installation af printersoftware under Windows Installation af printersoftware Udskrivning af et dokument Grundlæggende udskrivning Printerindstillinger Annullering af et udskriftsjob Avanceret udskrivning Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning) Udskrivning af posters (plakater) Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse Brug af vandmærker Sådan bruger du overlays Indholdsfortegnelse-2 Xerox Phaser 3200MFP

5 Indholdsfortegnelse Deling af printeren lokalt Konfiguration af en værtscomputer Konfiguration af en klientcomputer Brug af Windows PostScript Driver (kun Phaser 3200MFP/N) Printerindstillinger Avanceret Brug af Hjælp Brug Statusmonitor Åbning af fejlfindingsguiden Ændring af programindstillingerne for Statusmonitor Brug af printeren under Linux Sådan kommer du i gang Installation af Unified Linux Driver Brug af Unified Driver Configurator Konfiguration af printeregenskaber Udskrivning af et dokument Scanning af et dokument Brug af maskinen sammen med en Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N) Installation af software til Macintosh Konfiguration af printeren Udskrivning Scanning Scanning Grundlæggende scanningsfunktioner Scanning fra kontrolpanelet til et program Scanning med TWAIN-kompatible programmer Scanning ved brug af WIA-driveren Scanning ved hjælp af en netværksforbindelse (kun Phaser 3200MFP/N) Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob Ændring af standardscanningsindstillingerne Aktivering af netværksscanning Konfiguration af adressekartoteket Fax Konfiguration af faxsystemet Ændring af faxindstillingerne Tilgængelige faxindstillinger Afsendelse af en fax Ilægning af et dokument Justering af dokumentets opløsning Automatisk afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Genkald til det sidst kaldte nummer Bekræftelse af transmissionen Automatisk genkald Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-3

6 1 Indholdsfortegnelse Modtagelse af fax Om modtagetilstande Ilægning af papir til modtagelse af faxer Automatisk modtagelse i faxtilstand Manuel modtagelse i telefontilstanden Automatisk modtagelse i tilstanden Sva/Fax Manuel modtagelse med ekstern telefon Modtagelse af faxer ved hjælp af tilstanden DRPD Modtagelse af faxer i hukommelsen Automatisk opkald Hurtigkald Gruppekald Søgning efter numre i hukommelsen Udskrivning af en liste over numre i telefonbogen Andre måder at faxe på Masseafsendelse af faxer Afsendelse af en udskudt fax Afsendelse af en prioriteret fax Tilføjelse af dokumenter til en planlagt fax Afbrydelse af en planlagt fax Andre funktioner Brug af funktionen Sikker modtag Udskrivning af rapporter Brug af indstillingerne for avanceret fax Videresendelse af faxer Afsendelse af en fax fra en pc Installation af PC-fax-softwaren Vedligeholdelse Rydning af hukommelsen Rengøring af maskinen Rengøring af maskinen udvendigt Rengøring af maskinens indre Rengøring af scannerenheden Vedligeholdelse af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatron Forventet levetid for patroner Fordeling af toneren i tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Fortsat udskrivning, når meddelelsen Toner tom Udskift toner vises Indstilling af funktionen Oplys om toner Rengøring af tromlen Forbrugsstoffer Reservedele Udskiftning af ADF-gummipuden Indholdsfortegnelse-4 Xerox Phaser 3200MFP

7 Indholdsfortegnelse 10 Fejlfinding Afhjælpning af dokumentstop Indføringsfejl ved dokumentindlæsning Fejl ved papirudføring Afhjælpning af papirstop I bakken I den manuelle bakke I fikseringsområdet eller omkring tonerpatronen I området for papirudføring Tip til at undgå papirstop Sletning af fejlmeddelelser på displayet Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af andre problemer Problemer med papirfødning Udskrivningsproblemer Problemer med udskriftskvaliteten Problemer med kopiering Problemer med scanning Netværksscanningsproblemer (Phaser 3200MFP/N kun) Problemer med faxen Almindelige problemer i Windows Almindelige PostScript-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Almindelige Linux-problemer Almindelige Macintosh-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for scanner og kopimaskine Printerspecifikationer Specifikationer for fax Papirspecifikationer Oversigt Understøttede papirstørrelser Retningslinjer for papirbrug Papirspecifikationer Kapacitet for udbakke Opbevaring af papir Konvolutter Etiketter Transparenter Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-5

8 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-6 Xerox Phaser 3200MFP

9 1 Velkommen 1 Velkommen Tak fordi du valgte Xerox Phaser 3200MFP. Dette produkt er designet til at være nemt at bruge, men hvis du vil udnytte din maskines potentiale fuldt ud, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning. Om denne vejledning side 1-2 Lær din maskine at kende side 1-3 Funktioner i kontrolpanelet side 1-5 Specialfunktioner side 1-7 Kundesupport side 1-9 Bemærkninger om sikkerhed side 1-10 Bemærkninger om regler side 1-15 Xerox Phaser 3200MFP 1-1

10 1 Velkommen Om denne vejledning Denne brugervejledning indeholder de oplysninger, du har brug for til konfiguration af maskinen. Den indeholder også alle detaljerede anvisninger på, hvordan du benytter maskinen som printer, scanner, kopimaskine og fax samt oplysninger om vedligeholdelse og fejlfinding. I denne brugervejledning bruges visse begreber som synonymer: Papir betyder det samme som medie. Dokument betyder det samme som original. Side betyder det samme som ark. Xerox Phaser 3200MFP betyder det samme som maskinen. Den følgende tabel giver yderligere oplysninger om de konventioner, der anvendes i denne vejledning. Konvention Beskrivelse Eksempel Kursiv Fed skrift Bemærkninger Forsigtig Advarsel Bruges til at fremhæve et ord eller en sætning. Desuden vises henvisninger til andre publikationer også i kursiv. Bruges til at fremhæve valget af en funktionstilstand eller en knap. Giver yderligere oplysninger om fremgangsmåden. Bemærkninger om handlinger, der kan medføre mekanisk beskadigelse af maskinen. Bruges til at gøre brugeren opmærksom på en risiko for personskade. Xerox Phaser 3200MFP. Vælg den ønskede opløsning ved at trykke på Opløsning. BEMÆRK: Vejledning for ilægning af papir, se Ilægning af papir på side 2-6. FORSIGTIG: BRUG IKKE organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på sprayflaske. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Relaterede kilder til oplysninger De tilgængelige oplysninger om produktet består af: - Denne brugervejledning - Vejledning til hurtig installation - Xerox' websted 1-2 Xerox Phaser 3200MFP

11 1 Velkommen Lær din maskine at kende Komponenternes placering Dette er de vigtigste komponenter i din maskine: Set forfra Automatisk dokumentføder Dokumentstyr Dokumentindføringsbakke Dokumentudbakke Dokumentdæksel Glasplade Kontrolpanel Forlænger til udbakke Papirindbakke Tonerpatron Frontlåge Udbakke (trykside ned) Manuel bakke Xerox Phaser 3200MFP 1-3

12 1 Velkommen Set bagfra Bagdæksel Tænd/slukkontakt Stik til vekselstrømskabel EXT. stik Stik til telefonledning USB-port Netværksport* BEMÆRK: Hvis dit land benytter et andet system for telefontilslutning, kan dette stik være blokeret. * Kun Phaser 3200MFP/N 1-4 Xerox Phaser 3200MFP

13 1 Velkommen Funktioner i kontrolpanelet Funktion Lysere/mørkere Originaltype Reduktion/forstørrelse Favoritkopifunktion Opløsning Kopiering Scanning Fax Beskrivelse Bruges til at justere lysstyrken for udskrivningen af det aktuelle kopi- og -job. Bruges til at vælge dokumenttype for det aktuelle kopi- og -job. Gør billedet på kopien mindre eller større end originalen. Giver dig mulighed for at bruge en af specialkopieringsfunktionerne, f.eks. Klon, Sortering, Autotilp, ID kort-kopi, 2/4 op (flere sider på et ark) samt plakatkopiering, efter at du har tildelt den. Yderligere oplysninger finder du under Specielle kopifunktioner på side 5-7. Justerer dokumenternes opløsning for det aktuelle faxjob. Vælg denne knap, hvis du vil aktivere kopieringstilstanden. Giver dig mulighed for at få vist en liste med de pc-programmer, som der kan scannes et billede til. Du skal oprette scanningslisten ved hjælp af den Xerox-software (ControlCentre), der følger med denne maskine. Yderligere oplysninger finder du under Brug af ControlCentre på side Vælg denne knap, hvis du vil aktivere faxtilstanden. Viser specialfunktioner, den aktuelle status og vejleder brugeren under betjening af maskinen. Xerox Phaser 3200MFP 1-5

14 1 Velkommen Funktion Telefonbog Manual opkald Rundsending Genopkald/Pause Taltastatur Stop/Slet Beskrivelse Giver dig mulighed for at gemme faxnumre og -adresser, som du ofte bruger, i hukommelsen og for at søge efter gemte faxnumre og -adresser. Opretter forbindelse med telefonlinjen. Gør det muligt at sende en fax til flere forskellige modtagere. Ringer op igen til det nummer, der senest er ringet op til, i standbytilstand. I redigeringstilstand indsættes der en pause i et faxnummer. Ringer op til et nummer eller indtaster alfanumeriske tegn for fax- og kopieringsfunktioner. Giver dig også mulighed for at redigere -adresser. Her kan du til enhver tid stoppe et igangværende job. Sletter/annullerer kopiindstillingerne, f.eks. lysstyrke, dokumenttype, kopistørrelse og antallet af kopier, i standbytilstand. 9 Start Starter et job. Bruges til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger i det valgte menupunkt på displayet. 10 Accept Menu Afslut Bekræfter den valgte indstilling på displayet. Aktiverer menutilstanden og ruller gennem de tilgængelige menuer. Vender tilbage til menuens øverste niveau. Bruges til at afslutte menufunktioner. 1-6 Xerox Phaser 3200MFP

15 1 Velkommen Specialfunktioner Din nye maskine er udstyret med specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i fremragende kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive op til punkter pr. tomme (dpi). Op til 24 sider pr. minut i A4, Letter. 250 Papirbakkens kapacitet og medieanbefalinger Manuel bakke understøtter ét ark konvolutter, etiketter, transparenter, specialformater, postkort og tykt papir. Standardbakken med plads til 250 ark understøtter standardpapirtyper og -formater. Standardbakken understøtter desuden ét ark papir i specialformat. Udbakken med plads til 100 ark er nem at få adgang til. Fremstilling af professionelle dokumenter Udskrivning af vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. FORTROLIGT. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Udskrivning af posters (plakater). Tekst og billeder på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Spar tid og penge Giver dig mulighed for at bruge tilstanden Tonersparer for at spare på toneren. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan benytte fortrykte formularer og brevhoveder på almindeligt papir. Denne maskine sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Denne maskine overholder retningslinjerne for strømbesparelse angivet i Energy Star. Xerox Phaser 3200MFP 1-7

16 1 Velkommen Udskrivning i forskellige miljøer Du kan udskrive i Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/ Vista. Kompatibel med Linux og Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N). Zoran IPS Emulation* er kompatibel med PostScript 3 (PS) og muliggør PS-udskrivning (kun Phaser 3200MFP/N). * Zoran IPS Emulation er kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er varemærker tilhørende Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Indeholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. 1-8 Xerox Phaser 3200MFP

17 1 Velkommen Kundesupport Hvis du har brug for hjælp under eller efter produktinstallationen, kan du besøge Xerox' websted, hvor du kan finde onlineløsninger og support: Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du ringe til vores eksperter hos Xerox Welcome Center eller kontakte din lokale repræsentant. Når du ringer, bedes du oplyse maskinens serienummer. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens serienummer: # Serienummer Du får telefonnummeret til Xerox Welcome Center eller til din lokale repræsentant, når maskinen installeres. Skriv telefonnummeret på pladsen nedenfor, så du har nem adgang til det: Telefonnummer til Xerox Welcome Center eller den lokale repræsentant: # Xerox US Welcome Center: Xerox Canada Welcome Center: XEROX ( ) Xerox Phaser 3200MFP 1-9

18 1 Velkommen Bemærkninger om sikkerhed Læs disse sikkerhedsbemærkninger omhyggeligt, inden du bruger dette produkt. På den måde sikrer du, at du betjener udstyret på en sikker måde. Dit Xerox-produkt og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at leve op til strenge sikkerhedskrav. Dette omfatter godkendelse fra sikkerhedsorganisationer og efterlevelse af etablerede miljøstandarder. Læs de følgende instruktioner omhyggeligt, inden du bruger produktet, og brug dem efter behov for at sikre, at produktet altid anvendes på en sikker måde. Sikkerheds- og miljøtests af dette produkt samt kontrollen af produktets ydelse er gennemført udelukkende ved anvendelse af Xerox-materialer. ADVARSEL: Enhver uautoriseret ændring, hvilket kan omfatte tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksterne enheder, kan påvirke produktets certificering. Kontakt din autoriserede lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Advarselsmærkninger Alle advarselsinstruktioner, der er angivet på eller som følger med produktet, skal overholdes. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er risiko for personskader. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er varme overflader, som ikke bør røres. Strømforsyning Dette produkt skal anvendes med den type el-forsyning, der er angivet på produktets produktdatamærkat. Hvis du ikke er sikker på, at din elforsyning overholder kravene, skal du søge råd hos dit lokale elselskab. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette produkt leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et jordet adapterstik til at tilslutte produktet en stikkontakt, der ikke er jordet Xerox Phaser 3200MFP

19 1 Velkommen Områder, som operatøren har adgang til Dette udstyr er designet til kun at give operatøren adgang til sikre områder. Operatøradgang til farlige områder er begrænset med dæksler eller skærme, som kun kan fjernes med værktøj. Fjern aldrig disse dæksler eller skærme. Vedligeholdelse Alle procedurer til operatørvedligeholdelse af produktet er beskrevet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Undgå at udføre vedligeholdelsesprocedurer på dette produkt, med mindre vedligeholdelsesproceduren er beskrevet i brugerdokumentationen. Rengøring af produktet Inden du rengør dette produkt skal du koble produktet fra stikkontakten. Brug altid materialer, der er beregnet specifikt til dette produkt. Anvendelse af andre materialer kan føre til dårlig ydelse og kan skabe en farlig situation. Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan under visse omstændigheder være eksplosive og brændbare. ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Brug kun den strømledning, der følger med dette udstyr. Sæt strømledningen direkte i en jordet stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning. Hvis du ikke ved, om en stikkontakt er jordet eller ej, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forkert tilslutning af apparatets jordingsleder kan medføre elektrisk stød. Placer ikke dette apparat på steder, hvor man kan træde på eller falde over strømledningen. Tilsidesæt eller deaktiver ikke elektriske eller mekaniske lukkemekanismer. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Før aldrig genstande ind i dette apparats slots eller åbninger. Hvis de følgende forhold forekommer, skal du med det samme slukke for strømmen til maskinen og fjerne strømledningen fra stikkontakten. Ring til en autoriseret lokal servicerepræsentant for at få rettet problemet. Apparatet udsender usædvanlige lyde eller lugte. Strømledningen er beskadiget eller slidt. En kredsløbsafbryder, en sikring eller en anden sikkerhedsenhed er blevet udløst. Der er spildt væske ind i kopimaskinen/printeren. Apparatet er blevet udsat for vand. En af udstyrets dele er beskadiget. Xerox Phaser 3200MFP 1-11

20 1 Velkommen Frakoblingsenhed Strømkablet er frakoblingsenheden for dette apparat. Det er fastgjort til maskinens bagside som en plug-in enhed. Hvis du vil fjerne al elektrisk strøm fra apparatet, skal du fjerne strømledningen fra stikkontakten. Oplysninger om lasersikkerhed FORSIGTIG: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne vejledning, kan medføre udsættelse for farligt lys. Med særligt hensyn til lasersikkerhed overholder apparatet ydelsesstandarderne for Klasse 1 laserprodukter, sådan som de er etableret af regeringsorganisationer, nationale organisationer og international organisationer. Apparatet udsender ikke farlig stråling, da strålen er fuldstændig afskærmet under alle kundebetjeningens og kundevedligeholdelsens faser. Oplysninger om driftssikkerhed For at sikre, at dit Xerox-apparat altid fungerer sikkert, skal du altid følge nedenstående sikkerhedsretningslinjer. Gør følgende: Tilslut altid apparatet til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis du er i tvivl, skal du få stikkontakten kontrolleret af en kvalificeret elektriker. Dette apparat skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette apparat leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et stik uden jord til at tilslutte produktet en stikkontakt. Følg altid alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller som følger med apparatet. Placer altid apparatet i et område, der har tilstrækkelig ventilation og plads til servicering. Oplysninger om mindstemål finder du under Plads omkring maskinen på side 2-3. Brug altid de materialer og forbrugsstoffer, der er designet specifikt til dit Xerox-apparat. Anvendelse af uegnede materialer kan medføre en dårlig ydelse. Sørg altid for at koble dette apparat fra stikkontakten, inden det rengøres Xerox Phaser 3200MFP

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere