Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390"

Transkript

1 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390

2 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale og oplysninger, der er tilladt i henhold til vedtægtsmæssig eller sædvaneretslig lov eller som tillades i det følgende, herunder, men ikke begrænset til, materiale der genereres med de softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. ikoner, skærmdisplay, udseende osv. Alle Xerox-produkter, der nævnes i denne publikation, er varemærker tilhørende Xerox Corporation. Produktnavne og varemærker, der tilhører andre virksomheder, anerkendes hermed. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Xerox forbeholder sig retten til når som helst at ændre oplysningerne uden varsel. Ændringer og tekniske opdateringer vil blive tilføjet i senere udgaver af dokumentationen. Du finder de nyeste oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse 1 Velkommen Om denne vejledning Lær din maskine at kende Komponenternes placering Funktioner i kontrolpanelet Specialfunktioner Kundesupport Bemærkninger om sikkerhed ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Oplysninger om lasersikkerhed Oplysninger om driftssikkerhed Vedligeholdelsesoplysninger Oplysninger om ozonsikkerhed For forbrugsstoffer Radiofrekvensemmisioner Produktsikkerhedscertificering Bemærkninger om regler CE-mærkning For faxfunktion Efterlevelse af miljøstandarder Ulovlige kopier Genanvendelse eller bortskaffelse af produktet Sådan kommer du i gang Udpakning af maskinen Valg af placering Plads omkring maskinen Installation af tonerpatronen Ilægning af papir Oprettelse af tilslutninger Sådan tænder du for maskinen Installation af printersoftware Systemkrav Printerdriverfunktioner Ændring af displaysprog og -land Indstilling af maskinens ID Indtastning af tegn ved hjælp af taltastaturet Indstilling af dato og klokkeslæt Ændring af tidsformatet Ændring af opkaldstilstanden Angivelse af papirstørrelse og type Indstilling af lyde Brug af sparetilstandene Brug af ControlCentre Fanen Scanningsindstillinger Fanen Telefonbog Fanen Printer Fanen Firmwareopdatering Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-1

4 1 Indholdsfortegnelse 3 Netværkskonfiguration Introduktion Via kontrolpanelet Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Dynamisk adressering (BOOTP/DHCP) Statisk adressering Konfiguration af EtherTalk Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Nulstilling af netværksgrænsefladen Papirhåndtering Valg af papirmateriale Papirtype, papirkilder og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Ilægning af papir Brug af bakken Brug af den manuelle bakke Kopi-udbakke Kopiering Kopiering Ilægning af papir til kopiering Forberedelse af et dokument Kopiering fra glaspladen Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) Valg af kopiindstillinger Grundlæggende kopifunktioner Specielle kopifunktioner Kopieringskonfiguration Ændring af standardindstillingerne Indstillingen Timeout Udskrivning Installation af printersoftware under Windows Installation af printersoftware Udskrivning af et dokument Grundlæggende udskrivning Printerindstillinger Annullering af et udskriftsjob Avanceret udskrivning Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning) Udskrivning af posters (plakater) Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse Brug af vandmærker Sådan bruger du overlays Indholdsfortegnelse-2 Xerox Phaser 3200MFP

5 Indholdsfortegnelse Deling af printeren lokalt Konfiguration af en værtscomputer Konfiguration af en klientcomputer Brug af Windows PostScript Driver (kun Phaser 3200MFP/N) Printerindstillinger Avanceret Brug af Hjælp Brug Statusmonitor Åbning af fejlfindingsguiden Ændring af programindstillingerne for Statusmonitor Brug af printeren under Linux Sådan kommer du i gang Installation af Unified Linux Driver Brug af Unified Driver Configurator Konfiguration af printeregenskaber Udskrivning af et dokument Scanning af et dokument Brug af maskinen sammen med en Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N) Installation af software til Macintosh Konfiguration af printeren Udskrivning Scanning Scanning Grundlæggende scanningsfunktioner Scanning fra kontrolpanelet til et program Scanning med TWAIN-kompatible programmer Scanning ved brug af WIA-driveren Scanning ved hjælp af en netværksforbindelse (kun Phaser 3200MFP/N) Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob Ændring af standardscanningsindstillingerne Aktivering af netværksscanning Konfiguration af adressekartoteket Fax Konfiguration af faxsystemet Ændring af faxindstillingerne Tilgængelige faxindstillinger Afsendelse af en fax Ilægning af et dokument Justering af dokumentets opløsning Automatisk afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Genkald til det sidst kaldte nummer Bekræftelse af transmissionen Automatisk genkald Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-3

6 1 Indholdsfortegnelse Modtagelse af fax Om modtagetilstande Ilægning af papir til modtagelse af faxer Automatisk modtagelse i faxtilstand Manuel modtagelse i telefontilstanden Automatisk modtagelse i tilstanden Sva/Fax Manuel modtagelse med ekstern telefon Modtagelse af faxer ved hjælp af tilstanden DRPD Modtagelse af faxer i hukommelsen Automatisk opkald Hurtigkald Gruppekald Søgning efter numre i hukommelsen Udskrivning af en liste over numre i telefonbogen Andre måder at faxe på Masseafsendelse af faxer Afsendelse af en udskudt fax Afsendelse af en prioriteret fax Tilføjelse af dokumenter til en planlagt fax Afbrydelse af en planlagt fax Andre funktioner Brug af funktionen Sikker modtag Udskrivning af rapporter Brug af indstillingerne for avanceret fax Videresendelse af faxer Afsendelse af en fax fra en pc Installation af PC-fax-softwaren Vedligeholdelse Rydning af hukommelsen Rengøring af maskinen Rengøring af maskinen udvendigt Rengøring af maskinens indre Rengøring af scannerenheden Vedligeholdelse af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatron Forventet levetid for patroner Fordeling af toneren i tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Fortsat udskrivning, når meddelelsen Toner tom Udskift toner vises Indstilling af funktionen Oplys om toner Rengøring af tromlen Forbrugsstoffer Reservedele Udskiftning af ADF-gummipuden Indholdsfortegnelse-4 Xerox Phaser 3200MFP

7 Indholdsfortegnelse 10 Fejlfinding Afhjælpning af dokumentstop Indføringsfejl ved dokumentindlæsning Fejl ved papirudføring Afhjælpning af papirstop I bakken I den manuelle bakke I fikseringsområdet eller omkring tonerpatronen I området for papirudføring Tip til at undgå papirstop Sletning af fejlmeddelelser på displayet Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af andre problemer Problemer med papirfødning Udskrivningsproblemer Problemer med udskriftskvaliteten Problemer med kopiering Problemer med scanning Netværksscanningsproblemer (Phaser 3200MFP/N kun) Problemer med faxen Almindelige problemer i Windows Almindelige PostScript-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Almindelige Linux-problemer Almindelige Macintosh-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for scanner og kopimaskine Printerspecifikationer Specifikationer for fax Papirspecifikationer Oversigt Understøttede papirstørrelser Retningslinjer for papirbrug Papirspecifikationer Kapacitet for udbakke Opbevaring af papir Konvolutter Etiketter Transparenter Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-5

8 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-6 Xerox Phaser 3200MFP

9 1 Velkommen 1 Velkommen Tak fordi du valgte Xerox Phaser 3200MFP. Dette produkt er designet til at være nemt at bruge, men hvis du vil udnytte din maskines potentiale fuldt ud, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning. Om denne vejledning side 1-2 Lær din maskine at kende side 1-3 Funktioner i kontrolpanelet side 1-5 Specialfunktioner side 1-7 Kundesupport side 1-9 Bemærkninger om sikkerhed side 1-10 Bemærkninger om regler side 1-15 Xerox Phaser 3200MFP 1-1

10 1 Velkommen Om denne vejledning Denne brugervejledning indeholder de oplysninger, du har brug for til konfiguration af maskinen. Den indeholder også alle detaljerede anvisninger på, hvordan du benytter maskinen som printer, scanner, kopimaskine og fax samt oplysninger om vedligeholdelse og fejlfinding. I denne brugervejledning bruges visse begreber som synonymer: Papir betyder det samme som medie. Dokument betyder det samme som original. Side betyder det samme som ark. Xerox Phaser 3200MFP betyder det samme som maskinen. Den følgende tabel giver yderligere oplysninger om de konventioner, der anvendes i denne vejledning. Konvention Beskrivelse Eksempel Kursiv Fed skrift Bemærkninger Forsigtig Advarsel Bruges til at fremhæve et ord eller en sætning. Desuden vises henvisninger til andre publikationer også i kursiv. Bruges til at fremhæve valget af en funktionstilstand eller en knap. Giver yderligere oplysninger om fremgangsmåden. Bemærkninger om handlinger, der kan medføre mekanisk beskadigelse af maskinen. Bruges til at gøre brugeren opmærksom på en risiko for personskade. Xerox Phaser 3200MFP. Vælg den ønskede opløsning ved at trykke på Opløsning. BEMÆRK: Vejledning for ilægning af papir, se Ilægning af papir på side 2-6. FORSIGTIG: BRUG IKKE organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på sprayflaske. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Relaterede kilder til oplysninger De tilgængelige oplysninger om produktet består af: - Denne brugervejledning - Vejledning til hurtig installation - Xerox' websted 1-2 Xerox Phaser 3200MFP

11 1 Velkommen Lær din maskine at kende Komponenternes placering Dette er de vigtigste komponenter i din maskine: Set forfra Automatisk dokumentføder Dokumentstyr Dokumentindføringsbakke Dokumentudbakke Dokumentdæksel Glasplade Kontrolpanel Forlænger til udbakke Papirindbakke Tonerpatron Frontlåge Udbakke (trykside ned) Manuel bakke Xerox Phaser 3200MFP 1-3

12 1 Velkommen Set bagfra Bagdæksel Tænd/slukkontakt Stik til vekselstrømskabel EXT. stik Stik til telefonledning USB-port Netværksport* BEMÆRK: Hvis dit land benytter et andet system for telefontilslutning, kan dette stik være blokeret. * Kun Phaser 3200MFP/N 1-4 Xerox Phaser 3200MFP

13 1 Velkommen Funktioner i kontrolpanelet Funktion Lysere/mørkere Originaltype Reduktion/forstørrelse Favoritkopifunktion Opløsning Kopiering Scanning Fax Beskrivelse Bruges til at justere lysstyrken for udskrivningen af det aktuelle kopi- og -job. Bruges til at vælge dokumenttype for det aktuelle kopi- og -job. Gør billedet på kopien mindre eller større end originalen. Giver dig mulighed for at bruge en af specialkopieringsfunktionerne, f.eks. Klon, Sortering, Autotilp, ID kort-kopi, 2/4 op (flere sider på et ark) samt plakatkopiering, efter at du har tildelt den. Yderligere oplysninger finder du under Specielle kopifunktioner på side 5-7. Justerer dokumenternes opløsning for det aktuelle faxjob. Vælg denne knap, hvis du vil aktivere kopieringstilstanden. Giver dig mulighed for at få vist en liste med de pc-programmer, som der kan scannes et billede til. Du skal oprette scanningslisten ved hjælp af den Xerox-software (ControlCentre), der følger med denne maskine. Yderligere oplysninger finder du under Brug af ControlCentre på side Vælg denne knap, hvis du vil aktivere faxtilstanden. Viser specialfunktioner, den aktuelle status og vejleder brugeren under betjening af maskinen. Xerox Phaser 3200MFP 1-5

14 1 Velkommen Funktion Telefonbog Manual opkald Rundsending Genopkald/Pause Taltastatur Stop/Slet Beskrivelse Giver dig mulighed for at gemme faxnumre og -adresser, som du ofte bruger, i hukommelsen og for at søge efter gemte faxnumre og -adresser. Opretter forbindelse med telefonlinjen. Gør det muligt at sende en fax til flere forskellige modtagere. Ringer op igen til det nummer, der senest er ringet op til, i standbytilstand. I redigeringstilstand indsættes der en pause i et faxnummer. Ringer op til et nummer eller indtaster alfanumeriske tegn for fax- og kopieringsfunktioner. Giver dig også mulighed for at redigere -adresser. Her kan du til enhver tid stoppe et igangværende job. Sletter/annullerer kopiindstillingerne, f.eks. lysstyrke, dokumenttype, kopistørrelse og antallet af kopier, i standbytilstand. 9 Start Starter et job. Bruges til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger i det valgte menupunkt på displayet. 10 Accept Menu Afslut Bekræfter den valgte indstilling på displayet. Aktiverer menutilstanden og ruller gennem de tilgængelige menuer. Vender tilbage til menuens øverste niveau. Bruges til at afslutte menufunktioner. 1-6 Xerox Phaser 3200MFP

15 1 Velkommen Specialfunktioner Din nye maskine er udstyret med specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i fremragende kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive op til punkter pr. tomme (dpi). Op til 24 sider pr. minut i A4, Letter. 250 Papirbakkens kapacitet og medieanbefalinger Manuel bakke understøtter ét ark konvolutter, etiketter, transparenter, specialformater, postkort og tykt papir. Standardbakken med plads til 250 ark understøtter standardpapirtyper og -formater. Standardbakken understøtter desuden ét ark papir i specialformat. Udbakken med plads til 100 ark er nem at få adgang til. Fremstilling af professionelle dokumenter Udskrivning af vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. FORTROLIGT. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Udskrivning af posters (plakater). Tekst og billeder på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Spar tid og penge Giver dig mulighed for at bruge tilstanden Tonersparer for at spare på toneren. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan benytte fortrykte formularer og brevhoveder på almindeligt papir. Denne maskine sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Denne maskine overholder retningslinjerne for strømbesparelse angivet i Energy Star. Xerox Phaser 3200MFP 1-7

16 1 Velkommen Udskrivning i forskellige miljøer Du kan udskrive i Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/ Vista. Kompatibel med Linux og Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N). Zoran IPS Emulation* er kompatibel med PostScript 3 (PS) og muliggør PS-udskrivning (kun Phaser 3200MFP/N). * Zoran IPS Emulation er kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er varemærker tilhørende Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Indeholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. 1-8 Xerox Phaser 3200MFP

17 1 Velkommen Kundesupport Hvis du har brug for hjælp under eller efter produktinstallationen, kan du besøge Xerox' websted, hvor du kan finde onlineløsninger og support: Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du ringe til vores eksperter hos Xerox Welcome Center eller kontakte din lokale repræsentant. Når du ringer, bedes du oplyse maskinens serienummer. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens serienummer: # Serienummer Du får telefonnummeret til Xerox Welcome Center eller til din lokale repræsentant, når maskinen installeres. Skriv telefonnummeret på pladsen nedenfor, så du har nem adgang til det: Telefonnummer til Xerox Welcome Center eller den lokale repræsentant: # Xerox US Welcome Center: Xerox Canada Welcome Center: XEROX ( ) Xerox Phaser 3200MFP 1-9

18 1 Velkommen Bemærkninger om sikkerhed Læs disse sikkerhedsbemærkninger omhyggeligt, inden du bruger dette produkt. På den måde sikrer du, at du betjener udstyret på en sikker måde. Dit Xerox-produkt og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at leve op til strenge sikkerhedskrav. Dette omfatter godkendelse fra sikkerhedsorganisationer og efterlevelse af etablerede miljøstandarder. Læs de følgende instruktioner omhyggeligt, inden du bruger produktet, og brug dem efter behov for at sikre, at produktet altid anvendes på en sikker måde. Sikkerheds- og miljøtests af dette produkt samt kontrollen af produktets ydelse er gennemført udelukkende ved anvendelse af Xerox-materialer. ADVARSEL: Enhver uautoriseret ændring, hvilket kan omfatte tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksterne enheder, kan påvirke produktets certificering. Kontakt din autoriserede lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Advarselsmærkninger Alle advarselsinstruktioner, der er angivet på eller som følger med produktet, skal overholdes. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er risiko for personskader. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er varme overflader, som ikke bør røres. Strømforsyning Dette produkt skal anvendes med den type el-forsyning, der er angivet på produktets produktdatamærkat. Hvis du ikke er sikker på, at din elforsyning overholder kravene, skal du søge råd hos dit lokale elselskab. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette produkt leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et jordet adapterstik til at tilslutte produktet en stikkontakt, der ikke er jordet Xerox Phaser 3200MFP

19 1 Velkommen Områder, som operatøren har adgang til Dette udstyr er designet til kun at give operatøren adgang til sikre områder. Operatøradgang til farlige områder er begrænset med dæksler eller skærme, som kun kan fjernes med værktøj. Fjern aldrig disse dæksler eller skærme. Vedligeholdelse Alle procedurer til operatørvedligeholdelse af produktet er beskrevet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Undgå at udføre vedligeholdelsesprocedurer på dette produkt, med mindre vedligeholdelsesproceduren er beskrevet i brugerdokumentationen. Rengøring af produktet Inden du rengør dette produkt skal du koble produktet fra stikkontakten. Brug altid materialer, der er beregnet specifikt til dette produkt. Anvendelse af andre materialer kan føre til dårlig ydelse og kan skabe en farlig situation. Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan under visse omstændigheder være eksplosive og brændbare. ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Brug kun den strømledning, der følger med dette udstyr. Sæt strømledningen direkte i en jordet stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning. Hvis du ikke ved, om en stikkontakt er jordet eller ej, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forkert tilslutning af apparatets jordingsleder kan medføre elektrisk stød. Placer ikke dette apparat på steder, hvor man kan træde på eller falde over strømledningen. Tilsidesæt eller deaktiver ikke elektriske eller mekaniske lukkemekanismer. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Før aldrig genstande ind i dette apparats slots eller åbninger. Hvis de følgende forhold forekommer, skal du med det samme slukke for strømmen til maskinen og fjerne strømledningen fra stikkontakten. Ring til en autoriseret lokal servicerepræsentant for at få rettet problemet. Apparatet udsender usædvanlige lyde eller lugte. Strømledningen er beskadiget eller slidt. En kredsløbsafbryder, en sikring eller en anden sikkerhedsenhed er blevet udløst. Der er spildt væske ind i kopimaskinen/printeren. Apparatet er blevet udsat for vand. En af udstyrets dele er beskadiget. Xerox Phaser 3200MFP 1-11

20 1 Velkommen Frakoblingsenhed Strømkablet er frakoblingsenheden for dette apparat. Det er fastgjort til maskinens bagside som en plug-in enhed. Hvis du vil fjerne al elektrisk strøm fra apparatet, skal du fjerne strømledningen fra stikkontakten. Oplysninger om lasersikkerhed FORSIGTIG: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne vejledning, kan medføre udsættelse for farligt lys. Med særligt hensyn til lasersikkerhed overholder apparatet ydelsesstandarderne for Klasse 1 laserprodukter, sådan som de er etableret af regeringsorganisationer, nationale organisationer og international organisationer. Apparatet udsender ikke farlig stråling, da strålen er fuldstændig afskærmet under alle kundebetjeningens og kundevedligeholdelsens faser. Oplysninger om driftssikkerhed For at sikre, at dit Xerox-apparat altid fungerer sikkert, skal du altid følge nedenstående sikkerhedsretningslinjer. Gør følgende: Tilslut altid apparatet til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis du er i tvivl, skal du få stikkontakten kontrolleret af en kvalificeret elektriker. Dette apparat skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette apparat leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et stik uden jord til at tilslutte produktet en stikkontakt. Følg altid alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller som følger med apparatet. Placer altid apparatet i et område, der har tilstrækkelig ventilation og plads til servicering. Oplysninger om mindstemål finder du under Plads omkring maskinen på side 2-3. Brug altid de materialer og forbrugsstoffer, der er designet specifikt til dit Xerox-apparat. Anvendelse af uegnede materialer kan medføre en dårlig ydelse. Sørg altid for at koble dette apparat fra stikkontakten, inden det rengøres Xerox Phaser 3200MFP

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX PHASER 3200MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PE220 http://da.yourpdfguides.com/dref/3685091

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PE220 http://da.yourpdfguides.com/dref/3685091 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PE220 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Phaser 3300MFP. Multifunktionsprinter. Phaser 3300MFP. Betjeningsvejledning

Phaser 3300MFP. Multifunktionsprinter. Phaser 3300MFP. Betjeningsvejledning Phaser 3300MFP Multifunktionsprinter Phaser 3300MFP Betjeningsvejledning 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Om betjeningsvejledningen Denne maskine leveres med disse referencer: Denne Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

2. Grundlæggende konfiguration Udskrivning af demoside... 2.1 Brug af tilstanden Tonerbesparelse... 2.1

2. Grundlæggende konfiguration Udskrivning af demoside... 2.1 Brug af tilstanden Tonerbesparelse... 2.1 Brugervejledning Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for skader,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk Brugermanual Dansk 1 Indhold Indledning 3 Kontakter, stikporte og indikatorer 3 Frontpanel 3 Bagpanel 3 Om harddisken 4 Lokalisering af disken på dit skrivebord

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 3119 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere