Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390"

Transkript

1 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390

2 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale og oplysninger, der er tilladt i henhold til vedtægtsmæssig eller sædvaneretslig lov eller som tillades i det følgende, herunder, men ikke begrænset til, materiale der genereres med de softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. ikoner, skærmdisplay, udseende osv. Alle Xerox-produkter, der nævnes i denne publikation, er varemærker tilhørende Xerox Corporation. Produktnavne og varemærker, der tilhører andre virksomheder, anerkendes hermed. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Xerox forbeholder sig retten til når som helst at ændre oplysningerne uden varsel. Ændringer og tekniske opdateringer vil blive tilføjet i senere udgaver af dokumentationen. Du finder de nyeste oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse 1 Velkommen Om denne vejledning Lær din maskine at kende Komponenternes placering Funktioner i kontrolpanelet Specialfunktioner Kundesupport Bemærkninger om sikkerhed ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Oplysninger om lasersikkerhed Oplysninger om driftssikkerhed Vedligeholdelsesoplysninger Oplysninger om ozonsikkerhed For forbrugsstoffer Radiofrekvensemmisioner Produktsikkerhedscertificering Bemærkninger om regler CE-mærkning For faxfunktion Efterlevelse af miljøstandarder Ulovlige kopier Genanvendelse eller bortskaffelse af produktet Sådan kommer du i gang Udpakning af maskinen Valg af placering Plads omkring maskinen Installation af tonerpatronen Ilægning af papir Oprettelse af tilslutninger Sådan tænder du for maskinen Installation af printersoftware Systemkrav Printerdriverfunktioner Ændring af displaysprog og -land Indstilling af maskinens ID Indtastning af tegn ved hjælp af taltastaturet Indstilling af dato og klokkeslæt Ændring af tidsformatet Ændring af opkaldstilstanden Angivelse af papirstørrelse og type Indstilling af lyde Brug af sparetilstandene Brug af ControlCentre Fanen Scanningsindstillinger Fanen Telefonbog Fanen Printer Fanen Firmwareopdatering Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-1

4 1 Indholdsfortegnelse 3 Netværkskonfiguration Introduktion Via kontrolpanelet Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Dynamisk adressering (BOOTP/DHCP) Statisk adressering Konfiguration af EtherTalk Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Nulstilling af netværksgrænsefladen Papirhåndtering Valg af papirmateriale Papirtype, papirkilder og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Ilægning af papir Brug af bakken Brug af den manuelle bakke Kopi-udbakke Kopiering Kopiering Ilægning af papir til kopiering Forberedelse af et dokument Kopiering fra glaspladen Kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) Valg af kopiindstillinger Grundlæggende kopifunktioner Specielle kopifunktioner Kopieringskonfiguration Ændring af standardindstillingerne Indstillingen Timeout Udskrivning Installation af printersoftware under Windows Installation af printersoftware Udskrivning af et dokument Grundlæggende udskrivning Printerindstillinger Annullering af et udskriftsjob Avanceret udskrivning Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N-op-udskrivning) Udskrivning af posters (plakater) Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse Brug af vandmærker Sådan bruger du overlays Indholdsfortegnelse-2 Xerox Phaser 3200MFP

5 Indholdsfortegnelse Deling af printeren lokalt Konfiguration af en værtscomputer Konfiguration af en klientcomputer Brug af Windows PostScript Driver (kun Phaser 3200MFP/N) Printerindstillinger Avanceret Brug af Hjælp Brug Statusmonitor Åbning af fejlfindingsguiden Ændring af programindstillingerne for Statusmonitor Brug af printeren under Linux Sådan kommer du i gang Installation af Unified Linux Driver Brug af Unified Driver Configurator Konfiguration af printeregenskaber Udskrivning af et dokument Scanning af et dokument Brug af maskinen sammen med en Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N) Installation af software til Macintosh Konfiguration af printeren Udskrivning Scanning Scanning Grundlæggende scanningsfunktioner Scanning fra kontrolpanelet til et program Scanning med TWAIN-kompatible programmer Scanning ved brug af WIA-driveren Scanning ved hjælp af en netværksforbindelse (kun Phaser 3200MFP/N) Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob Ændring af standardscanningsindstillingerne Aktivering af netværksscanning Konfiguration af adressekartoteket Fax Konfiguration af faxsystemet Ændring af faxindstillingerne Tilgængelige faxindstillinger Afsendelse af en fax Ilægning af et dokument Justering af dokumentets opløsning Automatisk afsendelse af fax Manuel afsendelse af fax Genkald til det sidst kaldte nummer Bekræftelse af transmissionen Automatisk genkald Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-3

6 1 Indholdsfortegnelse Modtagelse af fax Om modtagetilstande Ilægning af papir til modtagelse af faxer Automatisk modtagelse i faxtilstand Manuel modtagelse i telefontilstanden Automatisk modtagelse i tilstanden Sva/Fax Manuel modtagelse med ekstern telefon Modtagelse af faxer ved hjælp af tilstanden DRPD Modtagelse af faxer i hukommelsen Automatisk opkald Hurtigkald Gruppekald Søgning efter numre i hukommelsen Udskrivning af en liste over numre i telefonbogen Andre måder at faxe på Masseafsendelse af faxer Afsendelse af en udskudt fax Afsendelse af en prioriteret fax Tilføjelse af dokumenter til en planlagt fax Afbrydelse af en planlagt fax Andre funktioner Brug af funktionen Sikker modtag Udskrivning af rapporter Brug af indstillingerne for avanceret fax Videresendelse af faxer Afsendelse af en fax fra en pc Installation af PC-fax-softwaren Vedligeholdelse Rydning af hukommelsen Rengøring af maskinen Rengøring af maskinen udvendigt Rengøring af maskinens indre Rengøring af scannerenheden Vedligeholdelse af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatron Forventet levetid for patroner Fordeling af toneren i tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Fortsat udskrivning, når meddelelsen Toner tom Udskift toner vises Indstilling af funktionen Oplys om toner Rengøring af tromlen Forbrugsstoffer Reservedele Udskiftning af ADF-gummipuden Indholdsfortegnelse-4 Xerox Phaser 3200MFP

7 Indholdsfortegnelse 10 Fejlfinding Afhjælpning af dokumentstop Indføringsfejl ved dokumentindlæsning Fejl ved papirudføring Afhjælpning af papirstop I bakken I den manuelle bakke I fikseringsområdet eller omkring tonerpatronen I området for papirudføring Tip til at undgå papirstop Sletning af fejlmeddelelser på displayet Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af andre problemer Problemer med papirfødning Udskrivningsproblemer Problemer med udskriftskvaliteten Problemer med kopiering Problemer med scanning Netværksscanningsproblemer (Phaser 3200MFP/N kun) Problemer med faxen Almindelige problemer i Windows Almindelige PostScript-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Almindelige Linux-problemer Almindelige Macintosh-problemer (kun Phaser 3200MFP/N) Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for scanner og kopimaskine Printerspecifikationer Specifikationer for fax Papirspecifikationer Oversigt Understøttede papirstørrelser Retningslinjer for papirbrug Papirspecifikationer Kapacitet for udbakke Opbevaring af papir Konvolutter Etiketter Transparenter Xerox Phaser 3200MFP Indholdsfortegnelse-5

8 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-6 Xerox Phaser 3200MFP

9 1 Velkommen 1 Velkommen Tak fordi du valgte Xerox Phaser 3200MFP. Dette produkt er designet til at være nemt at bruge, men hvis du vil udnytte din maskines potentiale fuldt ud, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning. Om denne vejledning side 1-2 Lær din maskine at kende side 1-3 Funktioner i kontrolpanelet side 1-5 Specialfunktioner side 1-7 Kundesupport side 1-9 Bemærkninger om sikkerhed side 1-10 Bemærkninger om regler side 1-15 Xerox Phaser 3200MFP 1-1

10 1 Velkommen Om denne vejledning Denne brugervejledning indeholder de oplysninger, du har brug for til konfiguration af maskinen. Den indeholder også alle detaljerede anvisninger på, hvordan du benytter maskinen som printer, scanner, kopimaskine og fax samt oplysninger om vedligeholdelse og fejlfinding. I denne brugervejledning bruges visse begreber som synonymer: Papir betyder det samme som medie. Dokument betyder det samme som original. Side betyder det samme som ark. Xerox Phaser 3200MFP betyder det samme som maskinen. Den følgende tabel giver yderligere oplysninger om de konventioner, der anvendes i denne vejledning. Konvention Beskrivelse Eksempel Kursiv Fed skrift Bemærkninger Forsigtig Advarsel Bruges til at fremhæve et ord eller en sætning. Desuden vises henvisninger til andre publikationer også i kursiv. Bruges til at fremhæve valget af en funktionstilstand eller en knap. Giver yderligere oplysninger om fremgangsmåden. Bemærkninger om handlinger, der kan medføre mekanisk beskadigelse af maskinen. Bruges til at gøre brugeren opmærksom på en risiko for personskade. Xerox Phaser 3200MFP. Vælg den ønskede opløsning ved at trykke på Opløsning. BEMÆRK: Vejledning for ilægning af papir, se Ilægning af papir på side 2-6. FORSIGTIG: BRUG IKKE organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på sprayflaske. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Relaterede kilder til oplysninger De tilgængelige oplysninger om produktet består af: - Denne brugervejledning - Vejledning til hurtig installation - Xerox' websted 1-2 Xerox Phaser 3200MFP

11 1 Velkommen Lær din maskine at kende Komponenternes placering Dette er de vigtigste komponenter i din maskine: Set forfra Automatisk dokumentføder Dokumentstyr Dokumentindføringsbakke Dokumentudbakke Dokumentdæksel Glasplade Kontrolpanel Forlænger til udbakke Papirindbakke Tonerpatron Frontlåge Udbakke (trykside ned) Manuel bakke Xerox Phaser 3200MFP 1-3

12 1 Velkommen Set bagfra Bagdæksel Tænd/slukkontakt Stik til vekselstrømskabel EXT. stik Stik til telefonledning USB-port Netværksport* BEMÆRK: Hvis dit land benytter et andet system for telefontilslutning, kan dette stik være blokeret. * Kun Phaser 3200MFP/N 1-4 Xerox Phaser 3200MFP

13 1 Velkommen Funktioner i kontrolpanelet Funktion Lysere/mørkere Originaltype Reduktion/forstørrelse Favoritkopifunktion Opløsning Kopiering Scanning Fax Beskrivelse Bruges til at justere lysstyrken for udskrivningen af det aktuelle kopi- og -job. Bruges til at vælge dokumenttype for det aktuelle kopi- og -job. Gør billedet på kopien mindre eller større end originalen. Giver dig mulighed for at bruge en af specialkopieringsfunktionerne, f.eks. Klon, Sortering, Autotilp, ID kort-kopi, 2/4 op (flere sider på et ark) samt plakatkopiering, efter at du har tildelt den. Yderligere oplysninger finder du under Specielle kopifunktioner på side 5-7. Justerer dokumenternes opløsning for det aktuelle faxjob. Vælg denne knap, hvis du vil aktivere kopieringstilstanden. Giver dig mulighed for at få vist en liste med de pc-programmer, som der kan scannes et billede til. Du skal oprette scanningslisten ved hjælp af den Xerox-software (ControlCentre), der følger med denne maskine. Yderligere oplysninger finder du under Brug af ControlCentre på side Vælg denne knap, hvis du vil aktivere faxtilstanden. Viser specialfunktioner, den aktuelle status og vejleder brugeren under betjening af maskinen. Xerox Phaser 3200MFP 1-5

14 1 Velkommen Funktion Telefonbog Manual opkald Rundsending Genopkald/Pause Taltastatur Stop/Slet Beskrivelse Giver dig mulighed for at gemme faxnumre og -adresser, som du ofte bruger, i hukommelsen og for at søge efter gemte faxnumre og -adresser. Opretter forbindelse med telefonlinjen. Gør det muligt at sende en fax til flere forskellige modtagere. Ringer op igen til det nummer, der senest er ringet op til, i standbytilstand. I redigeringstilstand indsættes der en pause i et faxnummer. Ringer op til et nummer eller indtaster alfanumeriske tegn for fax- og kopieringsfunktioner. Giver dig også mulighed for at redigere -adresser. Her kan du til enhver tid stoppe et igangværende job. Sletter/annullerer kopiindstillingerne, f.eks. lysstyrke, dokumenttype, kopistørrelse og antallet af kopier, i standbytilstand. 9 Start Starter et job. Bruges til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger i det valgte menupunkt på displayet. 10 Accept Menu Afslut Bekræfter den valgte indstilling på displayet. Aktiverer menutilstanden og ruller gennem de tilgængelige menuer. Vender tilbage til menuens øverste niveau. Bruges til at afslutte menufunktioner. 1-6 Xerox Phaser 3200MFP

15 1 Velkommen Specialfunktioner Din nye maskine er udstyret med specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i fremragende kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive op til punkter pr. tomme (dpi). Op til 24 sider pr. minut i A4, Letter. 250 Papirbakkens kapacitet og medieanbefalinger Manuel bakke understøtter ét ark konvolutter, etiketter, transparenter, specialformater, postkort og tykt papir. Standardbakken med plads til 250 ark understøtter standardpapirtyper og -formater. Standardbakken understøtter desuden ét ark papir i specialformat. Udbakken med plads til 100 ark er nem at få adgang til. Fremstilling af professionelle dokumenter Udskrivning af vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. FORTROLIGT. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Udskrivning af posters (plakater). Tekst og billeder på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Spar tid og penge Giver dig mulighed for at bruge tilstanden Tonersparer for at spare på toneren. Se Kapitel 6, Udskrivning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan benytte fortrykte formularer og brevhoveder på almindeligt papir. Denne maskine sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Denne maskine overholder retningslinjerne for strømbesparelse angivet i Energy Star. Xerox Phaser 3200MFP 1-7

16 1 Velkommen Udskrivning i forskellige miljøer Du kan udskrive i Windows 98/Me/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/ Vista. Kompatibel med Linux og Macintosh (kun Phaser 3200MFP/N). Zoran IPS Emulation* er kompatibel med PostScript 3 (PS) og muliggør PS-udskrivning (kun Phaser 3200MFP/N). * Zoran IPS Emulation er kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/PS3 og OneImage er varemærker tilhørende Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Indeholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. 1-8 Xerox Phaser 3200MFP

17 1 Velkommen Kundesupport Hvis du har brug for hjælp under eller efter produktinstallationen, kan du besøge Xerox' websted, hvor du kan finde onlineløsninger og support: Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du ringe til vores eksperter hos Xerox Welcome Center eller kontakte din lokale repræsentant. Når du ringer, bedes du oplyse maskinens serienummer. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens serienummer: # Serienummer Du får telefonnummeret til Xerox Welcome Center eller til din lokale repræsentant, når maskinen installeres. Skriv telefonnummeret på pladsen nedenfor, så du har nem adgang til det: Telefonnummer til Xerox Welcome Center eller den lokale repræsentant: # Xerox US Welcome Center: Xerox Canada Welcome Center: XEROX ( ) Xerox Phaser 3200MFP 1-9

18 1 Velkommen Bemærkninger om sikkerhed Læs disse sikkerhedsbemærkninger omhyggeligt, inden du bruger dette produkt. På den måde sikrer du, at du betjener udstyret på en sikker måde. Dit Xerox-produkt og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at leve op til strenge sikkerhedskrav. Dette omfatter godkendelse fra sikkerhedsorganisationer og efterlevelse af etablerede miljøstandarder. Læs de følgende instruktioner omhyggeligt, inden du bruger produktet, og brug dem efter behov for at sikre, at produktet altid anvendes på en sikker måde. Sikkerheds- og miljøtests af dette produkt samt kontrollen af produktets ydelse er gennemført udelukkende ved anvendelse af Xerox-materialer. ADVARSEL: Enhver uautoriseret ændring, hvilket kan omfatte tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksterne enheder, kan påvirke produktets certificering. Kontakt din autoriserede lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Advarselsmærkninger Alle advarselsinstruktioner, der er angivet på eller som følger med produktet, skal overholdes. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er risiko for personskader. ADVARSEL: Denne ADVARSEL advarer brugeren om områder af produktet, hvor der er varme overflader, som ikke bør røres. Strømforsyning Dette produkt skal anvendes med den type el-forsyning, der er angivet på produktets produktdatamærkat. Hvis du ikke er sikker på, at din elforsyning overholder kravene, skal du søge råd hos dit lokale elselskab. ADVARSEL: Dette produkt skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette produkt leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et jordet adapterstik til at tilslutte produktet en stikkontakt, der ikke er jordet Xerox Phaser 3200MFP

19 1 Velkommen Områder, som operatøren har adgang til Dette udstyr er designet til kun at give operatøren adgang til sikre områder. Operatøradgang til farlige områder er begrænset med dæksler eller skærme, som kun kan fjernes med værktøj. Fjern aldrig disse dæksler eller skærme. Vedligeholdelse Alle procedurer til operatørvedligeholdelse af produktet er beskrevet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Undgå at udføre vedligeholdelsesprocedurer på dette produkt, med mindre vedligeholdelsesproceduren er beskrevet i brugerdokumentationen. Rengøring af produktet Inden du rengør dette produkt skal du koble produktet fra stikkontakten. Brug altid materialer, der er beregnet specifikt til dette produkt. Anvendelse af andre materialer kan føre til dårlig ydelse og kan skabe en farlig situation. Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan under visse omstændigheder være eksplosive og brændbare. ADVARSEL - Oplysninger om el-sikkerhed Brug kun den strømledning, der følger med dette udstyr. Sæt strømledningen direkte i en jordet stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning. Hvis du ikke ved, om en stikkontakt er jordet eller ej, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forkert tilslutning af apparatets jordingsleder kan medføre elektrisk stød. Placer ikke dette apparat på steder, hvor man kan træde på eller falde over strømledningen. Tilsidesæt eller deaktiver ikke elektriske eller mekaniske lukkemekanismer. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Før aldrig genstande ind i dette apparats slots eller åbninger. Hvis de følgende forhold forekommer, skal du med det samme slukke for strømmen til maskinen og fjerne strømledningen fra stikkontakten. Ring til en autoriseret lokal servicerepræsentant for at få rettet problemet. Apparatet udsender usædvanlige lyde eller lugte. Strømledningen er beskadiget eller slidt. En kredsløbsafbryder, en sikring eller en anden sikkerhedsenhed er blevet udløst. Der er spildt væske ind i kopimaskinen/printeren. Apparatet er blevet udsat for vand. En af udstyrets dele er beskadiget. Xerox Phaser 3200MFP 1-11

20 1 Velkommen Frakoblingsenhed Strømkablet er frakoblingsenheden for dette apparat. Det er fastgjort til maskinens bagside som en plug-in enhed. Hvis du vil fjerne al elektrisk strøm fra apparatet, skal du fjerne strømledningen fra stikkontakten. Oplysninger om lasersikkerhed FORSIGTIG: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne vejledning, kan medføre udsættelse for farligt lys. Med særligt hensyn til lasersikkerhed overholder apparatet ydelsesstandarderne for Klasse 1 laserprodukter, sådan som de er etableret af regeringsorganisationer, nationale organisationer og international organisationer. Apparatet udsender ikke farlig stråling, da strålen er fuldstændig afskærmet under alle kundebetjeningens og kundevedligeholdelsens faser. Oplysninger om driftssikkerhed For at sikre, at dit Xerox-apparat altid fungerer sikkert, skal du altid følge nedenstående sikkerhedsretningslinjer. Gør følgende: Tilslut altid apparatet til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis du er i tvivl, skal du få stikkontakten kontrolleret af en kvalificeret elektriker. Dette apparat skal tilsluttes et jordet beskyttelseskredsløb. Dette apparat leveres med et stik, som har et beskyttende jordben. Dette stik passer kun ind i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du for at undgå risiko for elektrisk stød kontakte din elektriker med henblik på at få udskiftet stikkontakten. Brug aldrig et stik uden jord til at tilslutte produktet en stikkontakt. Følg altid alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller som følger med apparatet. Placer altid apparatet i et område, der har tilstrækkelig ventilation og plads til servicering. Oplysninger om mindstemål finder du under Plads omkring maskinen på side 2-3. Brug altid de materialer og forbrugsstoffer, der er designet specifikt til dit Xerox-apparat. Anvendelse af uegnede materialer kan medføre en dårlig ydelse. Sørg altid for at koble dette apparat fra stikkontakten, inden det rengøres Xerox Phaser 3200MFP

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX PHASER 3200MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere