AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for Ejendomsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice"

Transkript

1 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område, både indendørs og udendørs. Vi udfører en lang række forskellige bygge/renoverings samt serviceopgaver. Eksempler på opgaver: Vedligeholdelse af en del af skolens grønne områder. Renholdelsesopgaver. Omdeling af pakkepost internt på skolen. Servicering af skolens biler. Mindre ombygningsopgaver. Varetager flytninger samt pasning af møbellager. Mindre VVS samt varmestyringsopgaver. Serviceopgaver for administrationen og værkstederne. Energistyring el. Desuden beskæftiger holdet sig med reparations- og vedligeholdelsesopgaver på hele skolens område. Lærings- og udviklingsprocesserne foregår i videst mulig omfang, mens eleverne løser de praktiske opgaver. Værkstedets undervisnings tilbud tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og styrke. Værkstedsundervisning Eleven får praktisk og teoretisk undervisning inden for Ejendomsservice. Værkstedslæreren underviser eleven i de håndværksopgaver der er på Ejendomsservice. At eleven opnår færdigheder, der gør at eleven selv kan udføre opgaver og selv ved, hvad der skal bruges af værktøj for at løse opgaven. Værkstedsproduktion Skal produktion: Omdeling af pakkepost internt på skolen. Vedligeholdsopgaver af skolens biler. Varetage møbel lager/flytning. Service opgaver for administration og værksteder. Rengøringsopgaver. Grønne områder. Kan produktion: Ud af huset opgaver. Energistyring. Mindre vvs opgaver. Mindre byggeopgaver. 1

2 At tilrettelægge og udføre praktisk arbejde så der tages hensyn til de unge, så alle uanset hvilke forudsætninger de kommer med, kan deltage i produktionen. Afhængig af elevtallet tilrettelægges der en arbejdsrytme som sikrer, at eleverne oplever forskellige opgaver under opholdet på værkstedet. Produktionen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem produktion og undervisning, hvor undervisningen i størst mulig grad integreres i det praktiske forløb. Ejendomsservice har konstant projekter i gang på skolens område. Produktionen skal tilrettelægges så der til enhver tid er rutinemæssige opgaver, som de ældste og mest erfarne elever delvist selvstændigt kan udføre, mens de samtidigt virker som instruktører for nye og uerfarne elever. At eleverne oplever at kunne mere end de forventede. At en stor del af eleverne har fået lyst til at påbegynde uddannelse eller job indenfor Ejendomsservice At alle elever føler, at de er på arbejde og er bevidste om hvad der skal produceres. At dagligdagen på værkstedet er effektiv. Morgensamling At eleverne laver selvevaluering og refleksioner over deres faglige og sociale udvikling i den daglige produktion med fokus på opgaveløsningen. Snakke med eleven om hvad der skal ske på værkstedet, altså produktioner og diverse aktiviteter og også om hvad der er sket dagen før. Hvad fik eleven med sig fagligt og socialt. Eleverne har også her mulighed for at reflektere over begivenheder ude for skolen, som har betydning for deres trivsel på skolen. At eleven får en god social og faglig snak om problematikker og om diverse udfordringer i produktionen. Så der opstår en god synergi effekt på værkstedet. At eleverne bliver bevidste om egen læring og bruger det til motivation i det videre uddannelsesforløb. Praktik At flest mulig af værkstedet. Ejendomsservice elever kommer i praktik i forbindelse med deres ophold på Der aftales praktikforløb når elev, lærer mener at det er det rette tidspunkt, og eleven er klar til at gennemføre det som et led i afprøvningen af uddannelses- og erhvervsvalg. Der gennemføres op til 4 ugers erhvervs-praktikophold inden for hvert påbegyndt halvår, som et led i afprøvningen af elevens uddannelses- og erhvervsvalg. Praktikopholdet aftales med den enkelte elev i forbindelse med ajourføringen af elevens forløbsplan, og den første praktik søges gennemført inden for de første 3 måneder af opholdet på værkstedet. Praktikforløbene skal så vidt muligt rettes direkte mod den erhvervs- og uddannelsesretning, som eleven forventer at fortsætte efter opholdet på Produktionsskolen. Værkstedlæreren skal sammen med eleven finde og aftale et praktikophold med en virksomhed, inden for den virksomhedsgruppe skolen har et samarbejde med. Under praktikforløbet aflægger læreren et besøg hos praktikvirksomheden for at snakke med henholdsvis eleven og praktikværten. 2

3 Afhængig af elevens situation skal det tilstræbes, at anvende hele den tilladte praktikperiode for alle værkstedets elever. Evaluering af praktikforløbet indskrives i forløbsplanen. Eleverne møder op på praktikforløbene og er engagerede og motiverede for at deltage i forløbene. At eleverne bliver mere afklarede omkring deres erhvervsvalg. Kombinationsforløb At forberede eleverne på uddannelse. I sparring med vejlederen at afklare, hvornår en elev er klar til kombinationsforløb. Vejlederen tilmelder eleverne til kombinationsforløb når disse er klar. At eleven får brugt sine muligheder for kombinationsforløb for der igennem at blive afklaret i forhold til uddannelse eller job. Forløbsplan, kompetencebevis og realkompetenceafklaring At værkstedslæreren hurtigt bliver bekendt med eleven, og danner sig et billede af hvordan der skal sættes ind, for at opnå de bedste resultater. De løbende kommentarer skal afspejle hvordan det forløber med de opsatte mål for eleven. Inden for de første par dage, skal værkstedslæreren sammen med den nye elev påbegynde forløbsplanen ved udfyldelse af de fortrykte spørgsmål. Værkstedslæreren skriver i elevens forløbsplan efter behov, dog mindst hver 3. måned forbindelse med elevsamtalen. Eleverne får en afklaret holdning til hvad de vil bruge produktionskoleforløbet til. Kompetencebevis At få et kompetencebevis. Skrive et kompetencebevis sammen med eleven. At eleven møder op til den afsluttende samtale på værkstedet, så der laves et kompetencebevis. At eleven afslutter sit produktionsskoleforløb, med et bevis på opnåede kompetencer. Realkompetenceafklaring Inden for de første uger af opholdet på skolen, foretages der en indledende afklaring af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Afklaringen sker i det forpligtende arbejdsfællesskab på værkstedet. Inden for de tre typer kompetencer beskrives elevens styrkesider samt udviklingspunkter, og der arbejdes løbende med dem. Der sker en løbende dokumentation af elevens kompetenceudvikling i forløbsplanen. 3

4 Der arbejdes med realkompetenceafklaring af den enkelte elev. I forbindelse med undervisning (i dansk, matematik, IT) bruges der en formiddag om ugen, og det tilstræbes at der arbejdes individuelt med realkompetenceafklaring for enkelte elever. Læreingsvejlederen er supervisor for værkstedslæreren. Eleven bliver bevidst om egen kompetenceudvikling. Elevens kompetencer beskrives på deres kompetencebevis. Der arbejdes som minimum med realkompetenceafklaring omkring den enkelte elev hver 3. måned. At elevens faglige, sociale og personlige udvikling bliver tydelig og skaber motivation og understøtter udviklingen fremadrettet. Undervisningsmiljø At skabe et oplysende miljø hvor eleverne ønsker at komme og hvor de ønsker at tage del i det sociale fællesskab. Sørge for at alle bliver hørt og at alle taler ordentligt til og om hinanden. Snakke om hvad der sker ude i den store verden, og hvad det kan have af betydning for eleverne og deres muligheder. Sørge for at alle deltager i rengøringsprocesserne. Sørge for at alle får en grundig instruktion i stedets sikkerhedskrav både i brugen af værktøj samt udstyr. At eleven ved ophør har haft en god oplevelse af, at være på Ejendomsservice og har følt at dennes kompetencer har forbedret sig. At eleverne følte, at der var plads til dem, ligegyldigt hvad forudsætninger man end startede med. At eleven ikke følte en forskelsbehandling fra lærerens side under opholdet, men blev taget imod og sagt farvel til, på en åben og venlig måde. Sundhed At eleverne lærer og ser vigtigheden i at spise og leve sundt. At Ejendomsservice spiser morgenmad i grupperummet, hvor der bliver mulighed for et sundt morgenmåltid. At eleverne bliver mere bevidste om, at de har det bedre, når de dyrker motion. At vi tilbyder et varieret morgenmåltid. At vi opfordrer eleverne til, at udnytte det varierede og gode tilbud vi har ved vores middagsmåltid. At det så vidt muligt undgås, at der drikkes sodavand og spises slik, chips mv. i dagligdagen. Der må ikke spises slik, chips og drikkes sodavand på værkstedet og i grupperummet. Værkstedet går i motionslokalet 2 timer ugentligt. At eleverne får mere energi og bliver motiveret til at spise sundere, også uden for skolen. At eleverne får lyst til at dyrke motion. 4

5 Opgavetavle og årsplan At værkstedets elever og lærer skal være velorienterede om hverdagen på værkstedet. De skal have mulighed for at tilrettelægge deres tid ud fra en oversigt over hvilke arrangementer og aktiviteter de skal deltage i. I grupperummet hænger en tavle med dagens opgaver, hvor alle elever er skrevet på tavlen om morgenen, så eleverne kan se hvad de skal lave den dag. Værkstedslæreren informerer i forbindelse med morgenmaden eleverne om tavlen. Årsplanen udfærdiges i henhold til skolens og værkstedets aktiviteter. Årsplanen opsættes synligt på værkstedet og udleveres til eleverne. Værkstedslæreren informerer løbende eleverne om indholdet. At eleverne lærer at tilrettelægge deres hverdag på skolen. Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Tage Strøm Andersen 5

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk Aktivitets og Handleplan 2015 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet Medie Grafisk værksted handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet - som i brochure og på hjemmeside. Præsentation af værkstedet Mediegrafiker værkstedet handler om design, formidling og kommunikation

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring pa erhvervsskole og produktionsskole en bro, der fa r unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse FoU projekt nr. 129940 Afsluttende rapport Susanne Kaatmann, UCL og Marianne Søgaard Sørensen,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere