Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Leje af vejskilte - henvendelse til formanden Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 23. årgang - november 2012

2 FORMANDenS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Ib René Prebensen Jønhøjvej 12 Tlf Kasserer Brit Degn Allégårdsvej 12 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Bestyrelsesmedlem Anton Nygaard Åby Bækgårdsvej 6 Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer John Thorup Jeppe Åkjærs Vej 17 Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Revisorsuppleant Annette Boye J. L. Heibergs Vej 27 Artikler i bladet: Formandens indlæg side 3 Situationen på ejendomsmarkedet Især i Åbyhøj side 4 Arrangement: På besøg i Logistikparken side 9 Private fællesveje, afsnit side 10 Stort og småt side 13 Historien bag vejnavnene side 19 2 Efter sommerferien har der været flere sager/ projekter, der har krævet en aktiv indsats fra grundejerforeningens side. Følgende relativt store og for Åbyhøj relevante områder kan nævnes: 1) Den fortsatte indsats for at få etableret den tidligere elværksbygning som det nye kulturelle samlingssted i Åbyhøj, 2) Kampen for at sikre at fjernvarmegrunden (inklusive den gamle fjernvarmebygning) bliver givet tilbage til borgerne i Åbyhøj hvor den hører hjemme!! 3) Byggesagen Åby Bækgårdsvej: Aabyhøj Grundejerforening er imod den af byrådspolitikerne fastlagte politik, at der skal bygges tæt, med en maksimal udnyttelse af grundarealet. I relation til det tidligere elværk, er situationen den, at det er lykkedes for os at få Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg til at indgå i samarbejde med os (Kulturhusgruppen) om at få Elværket etableret som Åbyhøjs nye medborgerhus/kulturcentrum/forsamlingshus. Vi mangler blot byrådets endelige godkendelse af den formelle overdragelse af bygningen til Sundhed og Omsorg. Vi forventer dog, at formalia falder på plads inden udgangen af november. I samarbejde med Åby Biblioteks Venner arbejdes der med planer om at afholde et julemarked i bygningen i begyndelsen af december. I vil senere blive informeret nærmere om disse planer. I samarbejde med Åbyhøj Fællesråd (hvor jeg er næstformand) har vi arbejdet intenst på at får fjernvarmegrunden tilbage til Åbyhøj. Kommunens planer om, betingelsesløst at sælge grund og bygninger til højstbydende har ikke vores sympati. Vi har helt andre ideer med hensyn til mulige andre anvendelser af dette område, og til støtte herfor har vi søgt borgernes støtte, bl.a. igennem en underskriftsindsamling se omtale under stort og småt. På dette sted vil jeg gerne rette en særlig tak til de frivillige, der deltog i underskriftsindsamlingen til fordel for Fjernvarmegrunden tilbage til Åbyhøj. I løbet af kun 1 måned lykkedes det at få indsamlet 2095 underskrifter. Vi har fået flere tilbagemeldinger fra byrådsmedlemmer, der synes det er et imponerende resultat, og at det selvfølgeligt gør indtryk, at bydelens borgere støtter så massivt op om vores ideer. Måske kan vi gentage den succesrige aktion for bevarelse af Åby Bibliotek, blot i relation til det nye vitale projekt: Giv os fjernvarmegrunden tilbage. De fleste af jer har sikkert fulgt med i byggesagen om opførelse af de famøse rækkehuse på Åby Bækgårdsvej. Byggeprojektet har givet anledning til, at vi har protesteret over den nuværende praksis med at acceptere en meget høj bebyggelsesgrad, samt, at vi har anmodet politikerne om, at revurdere intentionen om, at der skal bygges tæt og relativt højt i Åbyhøj. Se venligst under stort og småt., hvor grundejerforeningens synspunkter er nedfældet. Husk Åbyhøj er noget helt specielt. Blandt andet har vi her i byen en flagallé, som alle andre byområder misunder os. Bl.a. derfor har vi valgt som forside billede, at hylde denne allé med dette flotte billede. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 Situationen på ejendomsmarkedet Situationen på ejendomsmarkedet Ejendomspriserne er stabile og måske igen på vej opad - i hvert fald i Åbyhøj. Som boligejer er det svært ikke at følge med i ejendomsmarkedets økonomiske op- og nedture, også selv om man ikke direkte står over for at skulle sælge sin bolig. Bestyrelsen i Grundejerforeningen er af samme grund naturligvis opmærksom på de generelle udtalelser om situationen på boligmarkedet, som fremkommer i pressen. Det kan være analyser fra Nationalbanken, de store banker, ejendomsmæglerne osv. Nationalbanken udtalte f.eks. i april 2012: Bunden er ved at være nået på boligmarkedet. En analyse, som nyligt blev understøttet af Danmarks Statistiks boligmarkedstal, der viste, at priserne på enfamilieshuse på landsplan havde været stabile fra maj til juni måned, samtidig med at ejerlejlighedspriserne oven i købet var steget med 1,8 %. Den nye skattereform med større beskæftigelsesfradrag, og med lovning om færre på topskat har da sikkert - i kombination med de fortsat meget lave renter - været en medhjælpende årsag. For flere penge hos borgerne må alt andet lige give flere muligheder for ejendomskøb til højere priser? Men det, som medlemmerne primært er interesserede i, er - af naturlige grunde - ejendomspriserne netop her i Åbyhøj. Og hvordan går det så med dem? Vi har for at belyse emnet foretaget en føler hos byens lokale ejendomsmæglere, der jo har den daglige kontakt til underskrifterne på slutsedlerne. Vi har derfor stillet dem følgende spørgsmål: 4 Hvordan er den aktuelle situation på boligmarkedet her i Åbyhøj? sælges der til stigende priser? Indehaver Peter Dybvad, Nybolig svarer således: Åbyhøj er, som det altid har været, et populært sted at bo. Det mærker vi i forhold til, at der er flere folk, der ønsker at købe hus i området, end der er folk, der ønsker at sælge. Derfor er der mange boliger, der bliver solgt meget hurtigt, medens der på den anden side også er boliger, der står utroligt længe, hvis prisen ikke er sat rigtigt. Nybolig har inden for det seneste år solgt boligerne i Åbyhøj på gennemsnitligt 91 dage, hvilket er langt under landsgennemsnittet. I Åbyhøj handler det meget om prisen, da alle huse i byen er så attraktive, at hvis et hus er til salg til den rigtige pris, er der altid en køber. Vi har gennem de seneste år oplevet et stabilt prisniveau, men situationen med meget få nye boliger, der udbydes til salg kombineret med de mange, der ønsker at flytte til bydelen, kan være med til at skubbe priserne et niveau op. Salgschef Bettina Handberg, home er meget enig med Peter Dybvad i disse betragtninger, idet hun bemærker, at boligmarkedet i Åbyhøj er og har i mange år været præget af stabile priser. Stabiliteten skyldes en række forhold som bl.a. fortsat lav rente, Åbyhøjs gode beliggenhed tæt ved Aarhus, gode skoler, gymnasium, gode indkøbsmuligheder, nær ved uddannelsessteder, og at Aarhus oplever en generel befolkningstilvækst m.v. Når det rigtige hus til den rigtige pris er der, er salgstiden meget kort, og det kan ende med budrunde, hvilket vi har oplevet flere gange i år. Daglig leder Jesper Andersson, Danbolig ser endda salgspriserne i Åbyhøj som svagt stigende. Dette afspejler sig i, at der nu gives mindre afslag i forhold til udbudsprisen end tidligere. J. Andersson fremhæver også Danboligs køberkartotek, hvor potentielle kunder står klar til at slå til, når deres drømmebolig udbydes. Det nedsætter dog også udbuddet, at der er mange villaejere, særligt i den modne alder, der forholder sig en anelse afventende med at sætte en for dem uhensigtsmæssig bolig til salg på grund af en ofte negativ mediedækning samtidig med stor mangel på seniorvenlige bo-alternativer. Tidligere havde realkreditten en tommelfingerregel, der sagde, at man kunne låne ca. 3,5 x husstandsindtægten. For kort tid siden hørte vi imidlertid i dagspressen, at 1/3 af de potentielle købere ikke kunne godkendes hos bankerne. Så Grundejerforeningens spørgsmål vedr. rådighedsbeløbet størrelse er: Hvordan er de lokale ejendomsmægleres erfaring med dette - har bankerne strammet til, så der nu forlanges et væsentligt større rådighedsbeløb? Peter Dybvad, Nybolig har konstateret, at der er løsnet op igen efter den stramning, som der naturligt kom efter finanskrisen i Bankerne vil nu rigtigt gerne låne penge ud, selv om der selvfølgelig ingen tvivl er om, at de kigger kunderne mere efter i sømmene end før. Dette medfører, at der ikke er så mange førstegangskøbere uden medbragt formue, der køber hus i Åbyhøj, hvor langt størstedelen af boligerne jo koster over 2,5 mio. Bettina Handberg, home kan heller ikke genkende udmeldingerne om, at folk ikke kan låne penge til køb af hus. For hvis sælgeren har en realistisk indstilling til prisen på huset, og køberen har en forståelse for, hvor meget hans økonomi kan klare, er der ingen problemer med at få finansieret et huskøb. For der skal selvfølgelig være plads i budgettet til det uforudsete. Jesper Andersson, Danbolig oplever heller ikke, at der findes nogen fast tommelfingerregel længere, idet deres bankforbindelse laver en meget individuel vurdering af køberens økonomiske situation, fordi der jo er stor forskel på, hvilket rådighedsbeløb de enkelte familier har behov for. Det er fortsættes på side 7 5

4 Aabyhøj Autoservice Brian Jensen Vibyvej 34 Tlf Situationen på ejendomsmarkedet fortsat fra side 5 derfor lykkedes for enkelte af Danboligs boligkøbere at opnå belåning helt op til 4-5 x husstandsindkomsten. Så når vi samler kommentarerne fra nogle af ejendomsmæglerne her i Åbyhøj, tegner der sig heldigvis et billede, der er lysere, end det har været længe. Vi er måske næsten nået hen til den situation, som de fleste vel foretrækker: Stabile priser, som har tendens til at være let stigende, hvor salgstiden hos ejendomsmæglerne ikke overstiger 2-3 måneder, samtidig med at banker og realkreditinstitutter laver det, de er bestemt til, nemlig at finansiere boligkøb til helt almindelige mennesker med fornuft i økonomien, som i et passende tidsrum har bevist, at de kan leve for det, de tjener. Hvis alt dette er på plads, så kommer vi måske automatisk ind i sådan en periode, hvor ældre villaejere begynder at tænke på, om de i den 3. alder faktisk har brug for alle trapperne og de mange værelser. Eller måske kunne en mere praktisk bolig med en mindre have være mere bekvem. Men købere og finansieringsinstitutter må samtidig komme sig af den panikangst, der har gennemsyret hele markedet. Det hele har i hvert fald været underligt at opleve set fra en pensioneret realkreditansat som mig, der i sin tid har bevilget 30-årige lån til tusindvis af parcelhuse med en rente på helt op til 23 %. Så med den nuværende faste rente på 3-4 % vil jeg blot sige til nutidens unge: Kan I så komme i gang med at få købt det parcelhus med have, der ligger i en helt perfekt cykelafstand til Aarhus, f.eks. i Åbyhøj. Der er ikke noget at vente på: Det er den helt ideelle bolig til et yngre ægtepar med børn. Kilder: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik samt Nybolig, home og Danbolig alle Åbyhøj. Af Leif Gjerlev Pedersen 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax VIRKSOMHEDSBESØG En aften hos Dansk Supermarked, hvor et af Danmarks største og mest velfungerende centrallagre præsenteres. DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K DELIZIOSO DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA SAMARBEJDER MED NORDEA Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 17:00 på Rosbjergvej 33-35, Logistikparken i Årslev Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Folkekirkens Nødhjælp Vi afhenter møbler, ting og sager, samt hele dødsboer. Silkeborgvej 285 Åbyhøj Mandag - fredag Lørdag Tlf home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Program: Kl : Velkomst ved Niels Hansen og lager- og logistikchef Ole Thomsen Kl : Orientering om lagerets opbygning og virke Kl : Rundvisning Kl : Afslutning Pris: Gratis for medlemmer Deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales. Seneste tilmelding dog torsdag, den 15. november Vi mødes på den store personale parkerings plads. Man kan også tage bussen, og her vil linie 12, der holder næsten lige ud for parkeringspladsen være nemmest at tage fra Åbyhøj. Derpå går vi til mødelokalet, der hedder Sjælland. Niels Hansen guider os det rigtige sted hen. Velkommen til denne spændende aften 9

6 PRIVATE FÆLLESVEJE afsnit 2 PRIVATE FÆLLESVEJE afsnit 2 I seneste nummer af medlemsbladet blev de generelle regler for private fællesveje gennemgået medlemsblad for april/maj Igennem en lang årrække har det stort set været op til den enkelte kommune at bestemme, hvornår en offentlig vej skulle laves om til en privat fællesvej. Kommunalbestyrelsen kunne ligeledes i princippet uden varsel påtvinge grundejerne at den oprindelige offentlige vej blev omgjort til en privat fællesvej. Igennem de seneste par år er der imidlertid sket en stramning på dette område. Denne artikel vil forsøge at beskrive denne nytænkning Forskellige kommuner landet over har som en konsekvens af pengemæssig lavvande i kommunekassen i stor og stigende omfang gjort en række offentlige veje til privat fællesveje, for på den måde at få sendt regningen for vedligeholdelse af vejnettet videre til de på vejen boende private borgere. Denne praksis har medført en byge af protester, og den for området ansvarlige minister Transportministeren fandt, efter at have studeret kommunernes praksis nærmere, det fornødent at stramme op på lovgivningen på området. Nedenfor er kommunernes nye spilleregler opridset: Fra fredag den 5. november 2010, vil alle aktuelle kommunale planer om at overdrage vedligeholdelsesansvaret for villaveje til private blive annulleret. Transportminister Hans Chr. Schmidt har valgt at lytte til en storm af protester fra private husejere fra hele landet. Husejerne er vrede over, at kommunerne vil spare penge ved at omdanne nedslidte og hullede offentlige veje til private fællesveje.»de henvendelser kan jeg ikke sidde overhørig. Fra i morgen, fredag, den 5. november gælder loven, så alle de kommuner, der privatiserer veje fra nu og frem til nytår, skal føre de veje tilbage til kommunen igen, når loven træder i kraft 1. januar«, siger Hans Chr. Schmidt til TV2. Hvis kommunerne gerne vil privatisere villaveje, kan det fortsat lade sig gøre, hvis en række nye betingelser er opfyldt: 1) Beboerne skal varsles fire år i forvejen. 2) Vejen skal overdrages i god stand, 3) Vejens beboere får nu mulighed for at klage til en uafhængig klageinstans. Loven er skruet sådan sammen, at selvom den teknisk set først trådte i kraft den 1. januar 2011, gjaldt den fra fredag 5. november 2010, da den blev fremsat i Folketinget, idet alle vejoverdragelser fra denne dag og frem til årsskiftet ville blive annulleret. Den op til lovgivningen seneste sag, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte, at i alt 24,5 km vej skulle skifte status fra offentlig vej til privat fællesvej, var nok det, der især fik Transportministeren til at reagere, især da kommunen ikke lagde skjul på, at det blev gjort for at kommunen kunne spare penge. Lyngby-Taarbæk Kommune valgte at se stort på det kommende lovinitiativ, og vedtog på et hasteindkaldt møde få timer før Hans Chr. Smidt fremsatte sit lovforslag, at gøre 26 kilometer offentlig vej til private fællesveje, hvor grundejerne ville komme til at hænge på regningen til snerydning og vedligeholdelse. Det lykkedes dog ikke for lokalpolitikerne at komme loven i forkøbet, da der blev vedtaget et ændringsforslag til loven, der betød, at loven trådte i kraft fra midnat mellem torsdag og fredag. Som kommentar til forsøget på at komme loven i forkøbet kan følgende kommentar fra Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen formodentlig dække den politiske holdning i Folketinget:»Det er for smart. De har helt åbenlyst forsøgt at omgå Folketingets beslutning. Det er smagsløst over for de borgere, som det går ud over. Der må være lige vilkår for alle i dette land«. Med disse nye, skrappere regler, er det nu i hvert tilfælde indtil videre - lykkedes at få dæmpet kommunernes bestræbelser på at få privatiseret en stor del af det offentlige vejnet, hvilket ejerne af fast ejendom skal være glad for. Som et kuriosum kan det nævnes, at man nu i Lyngby-Tårbæk seriøst overvejer at rulle tidligere beslutninger helt tilbage, således at nedklassificeringerne af en del af vejnettet i stedet bliver til en opklassificering. Altså: At samtlige private fællesveje bliver kommunale veje. Vejnettet i Lyngby-Taarbæk er i så ringe stand, at det af kommunen selv vurderes at være den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig, at vejnettet er i en god og sikkerhedsmæssig stand. Kilde: BOLIUS- Boligejernes Videncenter, Folketingets hjemmeside: dk/samling/20101/lovforslag/l48, Politiken 4. november 2010, Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening, april/maj 2012, Parcelhusejernes Landsforening. Mit hus, nr. 4, december 2008, Ballerup Bladet, juni 2011, samt eget materiale

7 DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp Nybolig Århus Vest v/søren Jensen & Peter Dybvad Silkeborgvej Åbyhøj Tlf v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf TVIS-MODULIA KØKKENCENTER ÅRHUS v/ole KAMP Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj Tlf SINCE 1986 Silkeborgvej Åbyhøj Tømrer- og snedkermester EIGIL ANKER & SØN Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj Tlf Stort og småt Rapport fra forretningslivet i Åbyhøj netop nu Ny dagligvarebutik i Åbyhøj - Rema 1000 Rema 1000, der vel kan karakteriseres som en lavpriskæde, sortimentsmæssigt på linie med Netto, Fakta, Aldi, Lidl, forventes at åbne inden jul. Rema 1000 har adresse på Silkeborgvej i den nyopførte bygning på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej lige over for Sifsgården. Netto i Åbyhøj Der går rygter om, at Netto vil opføre en ny butik i Åbyhøj. Enten hvor Gartnergården er i dag, eller hvor Nordea holder til huse i dag. Den nuværende Netto-bygning skulle så rives ned for at give plads til et parkeringsområde. Vi får se, hvad fremtiden bringer Annoncørnyt Aabyhøj Autoservice Aabyhøj Autoservice har ændret ejerforhold fra at være et I/S, til at blive videreført af Brian Jensen som et personligt ejet firma. Adressen og virkemåde er dog uforandret. Lamaso-Data Vi byder Lamaso-Data velkommen som ny annoncør i vores blad. Lamaso-Data er en relativ ny virksomhed i Åbyhøj, og har siden 13. april 2009 tilbudt Åbyhøjs borgere hjælp til løsning af (næsten) alle opgaver inden for området IT-problemer. Lamaso-Data holder til på Haslevej 6. Af produkter Lamaso-Data tilbyder kan i flæng nævnes: Installation, opgradering, , netværk, virusbeskyttelse, back-up, fejlfinding, reparation osv. Ifølge firmaet selv til yderst fordelagtige priser!! Lamaso-Data har 13 års erfaring med at finde løsninger til kundernes IT-problemer. Direktøren for Lamaso-Data har erhvervet sin ekspertise ved i en årrække at have beskæftiget sig med dette område, bl.a. som ansat hos TDC og Dell AB i Stockholm. Handelsstandsforeningens jubilæum Søndag, den 16. september 2012 havde Aabyhøj Håndværker- og Handelsstandsforening (AaHH) inviteret Åbyhøjs borgere til fest på parkeringspladsen ud for Guld Toppen. Årsagen var, at man fra AaHH s side ønskede at fejre sit 75 års jubilæum på behørig vis. For at sikre den gode stemning blev der serveret pølser og fadøl gratis samt optræden af Århus Pigegarde. Endvidere var der udstilling af veteranbiler. Ifølge talsmænd fra AaHH var jubilæumsfesten en stor succes. Mange Åbyhøj borgere havde lagt vejen forbi festpladsen, og der blev alt i alt konsumeret 800 pølser og drukket 1000 fadøl. Der vil sikkert sagtens kunne skaffes opbakning til, at festen gentages hyppigt! Fjernvarmegrunden tilbage til borgerne i Åbyhøj Igennem mange år har det været åbenbart, at den tidligere fjernvarmebygning, samt omkringliggende grund på Thorsvej 6A, ikke tjente andet formål end at fungere som opbevaringsplads for maskiner, redskaber, diverse skrammel, m.v. for Århus Kommune. Forskellige foreninger har derfor igennem en årrække været i kontakt med 13

8 Stort og småt Stort og småt kommunen/affaldvarme for at få bygningen + det omkringliggende område stillet til rådighed for Åbyhøjs borgere som led i en plan for en mere dynamisk anvendelse af området. Især har Åby Biblioteks Venner været aktive med hensyn til at få Fjernvarmebygningen etableret som det nye mødested i Åbyhøj, når der blev indkaldt til dans, foredrag, musikarrangementer, teater mv. I såvel foråret 2009 samt foråret 2010 henvendte Åby Biblioteks Venner sig til Århus Kommune for at komme videre med planerne. Der kom dog aldrig noget konkret ud af planerne. I forbindelse med planerne om at gøre den gamle Elværksbygning til et Medborgerhus/ Kulturhus/Forsamlingshus har den til lejligheden nedsatte Kulturhusgruppe haft løbende kontakt til AffaldVarme, der formelt er ejer af fjernvarmegrund og bygning, for at få afklaret om der var basis for at inddrage hele området i gruppens planer for området, igen uden at der kom noget konkret ud af drøftelserne. Det kom derfor unægteligt bag på mange Åbyhøj-borgere, da der medio april 2012 pludselig dukkede et Til salg skilt op på Fjernvarmebygningen uden at nogle organisationer og/eller personer i Åbyhøj var blevet kontaktet forlods for at høre deres mening herom. Af salgsmaterialet fremgik det, at der skulle afgives bud senest 5. juni 2012, og at byrådet efterfølgende skulle godkende salget. Åbyhøj Fællesråd fandt det helt uacceptabelt, at et for Åbyhøj så attraktivt område blot skulle sælges betingelsesløst til højest bydende, og besluttede at gøre et seriøst forsøg på at få beslutningen ændret. Til dette formål blev der udarbejdet en handlingsplan som følger: Der blev udarbejdet en vision for området: Den gamle, bevaringsværdige elværksbygning omdannes til et kulturhus, hvor alle borgere har adgang, Det skal sikres, at plejehjemmene (Sifsgården & Thorsgåden) og Åby Park i fællesskab udgør en velintegreret enhed, Den gamle fjernvarmebygning omdannes til et kreativt rum, hvor borgerne kan dyrke forskellige sportsgrene, Den oprindelige indgang til Åby Park fra Thorsvej genetableres i en handicapvenlig udgave, Til gavn for de mange motionister i Åbyhøj etableres et område med fitness rekvisitter. Denne vision skulle præsenteres for byrådspolitikerne, de forskellige rådmænd med henblik på at få skabt et pres på de folkevalgte for at omgøre beslutningen om (betingelsesløst) at sælge fjernvarmegrunden. Præsentationen skulle finde sted i et velegnet lokale på Sifsgården, hvor der var god udsigt over det relevante område. Der skulle sikres opbakning fra borgerne i Åbyhøj. Sideløbende med aktiviteterne overfor politikerne, blev det besluttet at denne opbakning fra borgerne i Åbyhøj, skulle ske igennem en underskriftsindsamling. Ovennævnte plan er nøje blevet fulgt, og har resulteret i, at 11 byrådsmedlemmer (heriblandt 3 rådmænd) har været på besøg på Sifsgården for at høre om de fremsatte ideer. Alle har verbalt, på stedet givet deres støtte til de foreslåede planer for området. Underskriftsindsamlingen blev påbegyndt på Torvedagen, den 18. august 2012, og efter en relativ kort, men hektisk indsats, blev der den 18. september 2012 afleveret underskrevne formularer til rådmand Bünyamin Simsek voksne borgere/brugere af Åby Park ønsker ikke at kommunen sælger Thorsvej 6A, blev konklusionen på indsamlingen OPSUMMERING: De af Fællesrådet igangsatte aktioner har foreløbig resulteret i, at der er flere byrådsmedlemmer, der arbejder ihærdigt på at få fundet en anden løsning end blot at sælge grunden. Derudover er byrådets endelige godkendelse af salget blevet udskudt, og sagen er sendt til fornyet behandling i teknisk udvalg. Åbyhøj Fællesråd har sammen med Kulturhusgruppen søgt om foretræde for udvalget, for endnu engang at søge fremme for vore synspunkter. Vi fik hermed lejlighed til at advokere for vores synspunkter, som er beskrevet ovenfor. Det er spændende og lidt uforudsigeligt, hvad der sker, men aktionernes tid er ikke forbi der planlægges fortsat nye aktiviteter. Skulle der være ønske om mere information ret blot henvendelse til: Preben Sørensen Formand for Aabyhøj Grundejerforening & Næstformand i Åbyhøj Fællesråd Tlf.: Kilder: Materiale fra Åbyhøj Fællesråd, Åby Biblioteks Venners arkiv, samt eget materiale Det gamle Elværk som kultur- og medborgerhus Drømmen er tæt på at blive til virkelighed stædighed kombineret med gode argumenter ser ud til at sikre Åbyhøj et nyt kulturelt- og folkeligt samlingssted.!! I slutningen af marts 2010 blæste Åby Biblioteks Venner i samarbejde med Aabyhøj Grundejerforening og Åbyhøj Fællesråd til kamp for at få omdannet Elværket (det tidligere elværk) til et nyt kulturhus/medborgerhus/forsamlingshus i Åbyhøj. Der blev ved denne lejlighed etableret en arbejdsgruppe, der fik navnet Kulturhusgruppen - se omtale i vort medlemsblad fra april Denne gruppes fornemste opgave var at få fortsættes på side

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf new style salon frisør Åbyhøj v. DINO Silkeborgvej Åbyhøj ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf sigtigepriser.dk sigtigepriser.dk Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf Tømrer & Arkitektfirma M.A.A. PREBEN HANSEN Haslevej Åbyhøj Tlf Mobil: AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling Silkeborgvej 242 Åbyhøj Afdeling nordea.dk nordea.dk Gør det muligt AGør det muligt A Stort og småt fortsat fra side 15 drømmen om et nyt kulturelt samlingssted realiseret hurtigst muligt. Efter en noget turbulent startperiode med hyppige udskiftninger i gruppen, har gruppens nuværende 5 medlemmer gennem det seneste halvandet års tid arbejdet målbevidst med dette formål for øje, og er nu ved at være fremme ved målet. I samarbejde med Sundhed og Omsorg er det lykkedes at skaffe midlerne til at påbegynde arbejdet med at etablere Åbyhøj Elværk kultur- og forsamlingshus, som det nye Medborger- og Kulturhus i Åbyhøj. Projektet forventes godkendt af byrådet inden udgangen af november. Ønskes yderligere informationer kontakt da venligst foreningens formand: Preben Sørensen Tlf.: Rækkehusbyggeriet på Åby Bækgårdsvej På Århus Byråds møde, onsdag den 31. oktober 2012 blev det besluttet, at der skulle gives tilladelse til, at de omhandlede 5 rækkehuse måtte tages i brug. Forudsætningerne for denne lovliggørelse af byggeriet er, at der bliver givet dispensation fra den tinglyste Deklaration fra 1948, der kun tillader opførelse af villaer, samt at det accepteres at bygherren overskrider den tilladte bebyggelsesprocent med ca. 30% (52 mod de tilladte 40). På grund af den intense mediedækning af sagen, er det min vurdering, at størsteparten af bladets læsere har godt kendskab til sagens substans. Fra grundejerforeningens side vil vi her blot redgøre for vores holdning til beslutningen om, at lovliggøre et byggeri, der er opført på et ulovligt grundlag uden byggetilladelse, forceret færdiggørelse på trods af påbud om at standse opførelsen, markant overtrædelse af den tilladte bebyggelsesgrad. Fra grundejerforeningens side finder vi det særdeles uheldigt, at man lovliggør et byggeri, der så åbenlyst er opført på et klart, objektivt ulovligt grundlag. Vi har over for teknisk udvalg og alle i sagen involverede politikere gjort gældende at denne sag ikke må danne præcedens, og hermed bane vejen for en række lignende uheldige sager. Vi må så håbe på, at der er lydhørhed for vore synspunkter. Vi har også opfordret de ansvarlige i Århus kommune til kun at godkende byggeprojekter, der respekterer den tinglyste deklaration fra For mere detaljeret information kan henvises til diverse artikler i Århus Stiftstidende og JP Århus. En internetsøgning på rækkehusbyggeriet på Åby Bækgårdvej vil give et godt informationsgrundlag. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at hensynet til de kommende ejere af omhandlede rækkehuse helt kan overtrumfe de klare lovovertrædelser i sagen. Afgørelsen er måske god for indflytterne i boligerne, men særdeles uheldig for borgernes retsopfattelse. 17

10 Buchtrup og Duet Service udlejning Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj tlf svaneglas Silkeborgvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf aabyhøj tapet og farve v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Historien bag vejnavnen sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude Special glasløsninger til indendørs er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. personligt udgangspunkt. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader brug til indretning og design i Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf VIGTIG INFORMATION OM NYE VEDTÆGTER Aabyhøj Grundejerforening har fået nye vedtægter. Eksemplarer heraf kan rekvireres ved enten at sende os en mail til eller ringe til os på desangående. De nye vedtægter kan også ses på vores hjemmeside Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. Glas og alufacader Egen afdeling Johannes med kompetencer Ewalds Vej indenfor fremstilling Johannes Ewald og montage var en dansk af digter og dramatiker, for der glas- mest og er kendt alufacader. for at have forfattet løsninger inden Danmarks kongesang: Kong Christian stod ved højen mast. Han regnes som Danmarks Interiørglas første moderne og spejle digter, der skriver ud fra et pri- vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Johannes Ewald blev født i 18. november På grund af et svagt helbred, der forværredes ved druk og økonomiske problemer, blev han ikke mere end 37 år. Johannes Ewald døde, den 17. marts Som nævnt er Johannes Ewald forfatteren til den danske royale nationalmelodi Kong Christian stod ved højen Mast fra Teksten optræder i syngespillet Fiskerne, der er inspireret af en redningsaktion, hvor fem fiskere forsøgte at redde besætningen fra et nødstedt engelsk skib. Ewalds benævnelse af Christian 4., Niels Juel og Tordenskjold vidner om tekstens fokus på heltedyder og kongeidealer. Ewald var barn af oplysningstiden, og i hans kongesang er det den samlende og enevældige konge, der er centrum i teksten, hvorimod det i Oehlenschlägers nationalromantiske fædrelandssang, Der er et Yndigt Land (1819) er nationalstaten, der er omdrejningspunkt. Fiskerne blev skrevet i de sidste år af Ewalds sygdomsplagede liv, og først med dette syngespil vandt han bred anerkendelse i litterære kredse. Ewalds liv var ukonventionelt og bohemeagtigt, og hans forfatterskab komplekst og sammensat. Hans svulmende følelsesskildringer foregreb romantikken, og hans omformning af genre, sproglige dynamik og interesse for subjektivitet virkede som inspiration blandt andet for romantikkens forfattere i 1800-tallet. Johannes Ewald skabte noget af den mest sublime digtning Danmark overhovedet har stiftet bekendtskab med. Udover Ewalds drama på vers, er han kendt for omkring 90 enestående digte, hvor hovedparten er skrevet i perioden Digtene er fortrinsvist lejlighedsdigtning som fordeler sig med ca. 20 til kongehuset og ca. 50 til borgerlige og adel. De resterende digte er personlige lejlighedsdigte De mest kendte værker fra Johannes Ewalds hånd er, udover kongesangen, digtet Rungsteds Lyksaligheder. En Ode fra 1775, de selvbiografiske skrifter Levnet og Meninger, Herr Panthakaks Historie,samt dramaer med temaer fra den nordiske mytologi Balders Død og Rolf Krage. Johannes Ewalds sidste tid var en stadig vigen for den gigtsygdom, som havde plaget ham allerede fra 17-års alderen. Han bar dog lidelserne med en humor og en troskraft der bevidnedes af alle som så til ham på hans smertens leje. Ved hans tidlige død var der næsten landesorg. Hans begravelse på Trinitatis Kirkegård blev en nationalbegravelse. Han blev med Knud Lyne Rahbeks ( ) ord båret til graven på Danmarks skuldre. Følget bestod af 66 par der nåede fra Skindergade til Trinitatis kirkegård, hvor hans gravsted endnu æres som en poetisk helligdom. Johannes Ewalds liv var kort, men intens. Hans digtning ændrede dansk litteratur ved sine høje krav til følelse og intellekt, og han efterlod digtekunsten i en anden tilstand end han havde modtaget den, og gav sine landsmænd andre og højere ideer om poesien end de havde før hans dage. Af Inge Nedergaard Sørensen 19

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - nov / dec 2009 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret

Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Islandsgade 2, 1. th. Ø-gadekvarteret Lys andelslejlighed Sag: 90000373 edc.dk Anker Nørgaard Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Vejgaard Torv 5-9000 Aalborg Tlf. 98167722-900@edc.dk Boligen Opført/Ombygget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE 33. 1260 KØBENHAVN K TLF. (01) *13 12 06 OG 13 76 06 København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have,

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Estate mæglerne ingolf bossen. Estate mæglerne Ingolf Bossen. Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Vi kender vejen.

Estate mæglerne ingolf bossen. Estate mæglerne Ingolf Bossen. Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Vi kender vejen. Estate mæglerne ingolf bossen Vælg os, når du vil fra til salg til solgt! Salg uden besvær Køb uden komplikationer Hos er alt vedrørende salg enkelt og overskueligt. Hos er alt vedrørende køb gjort helt

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere