Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej Asnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet. Ad 1. Valg af dirigent Bo Jensen blev valgt som dirigent og kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Ad 2. Formandens beretning Bjarne Christensen orienterede om vanskelighederne med overdragelse af bestyrelsesarbejdet fra tidligere bestyrelse, som bl.a. havde resulteret i, at nuværende bestyrelse, valgt på ekstraordinær generalforsamling , først var kommet i gang med arbejdet medio januar Resultatet var, at bestyrelsen havde måtte genstarte foreningen februar 2015 og først marts 2015 havde fået afgang til Nets, der bl.a. styrer foreningens indbetalinger. Ny hjemmeside var oprettet, da tidligere hjemmeside ved overdragelsen var mangelfuld, idet tidligere referater m.v. var slettet. Vedrørende foreningens veje oplyste Bjarne Christensen om, at han havde henvendt sig til Odsherred Kommune vedr. den omdiskuterede vejbredde. Kommunen fastholdt, at en vejbredde på 5 m kunne accepteres og at det var kommunen, der gav påbud om beskæring og træer, buske m.v. der forhindrede tilkørsel på vejene og ikke grundejerforeningernes bestyrelser. Vejmanden Erik havde fået til opgave at klippe buske og træer i grøften vedr. stien langs marken. Bestyrelsen vil stå for bortkørsel af grene m.v. Angående foreningens kloarker havde der været TV inspektion af hoved kloarken i hele plantagen bestilt af Odsherred Forsyning. Her var det konstateret, at 12 af foreningens dæksler lå under vejniveau specielt hvad angik dækslerne på Grethesvej. 1 af 5

2 Bestyrelsen havde indhentet 2 tilbud på renovering heraf. Firmaet Kaj Larsen VVS vil starte arbejdet efter påske tilbudspris kr incl. moms. Udgiften vil blive taget af foreningens formue. Formanden orienterede om tidligere bestyrelses problemer i forhold til ønske om fjernelse af campingvogn Grethesvej 11. Kommunen havde oplyst på forespørgsel, at de anså campingvognen som udhus og derfor overholdt byggeretten. Såfremt foreningen ønskede campingvognen fjernet, skulle der rejses en privat retslig sag, hvilket nuværende bestyrelse anså for ikke at ville føre til noget, udover en økonomisk udgift grundejerforeningen. Bjarne og Britt havde deltaget i et møde i Vig vedr. foreningens medlemskab af Sammenslutningen af grundejere i Odsherred. Bestyrelsen har besluttet at vurdere, om det forsat er en god ide at være medlem af sammenslutningen, som årligt koster kr pr. grund. Bemærkninger til formandens beretning Der var et ønske fra tidligere bestyrelsesmedlem om fortsat at følge om på sagen Grethesvej 11 fjernelse af campingvogn. Bjarne oplyste hertil, at han havde søgt agtindsigt i Kommunen vedr. tidligere bestyrelses korrespondance. Der blev fremsat et ønske om fortsat at være medlem af Sammenslutningen af grundejere i Odsherred bl.a. med henvisning til ovennævnte sag, som kunne være en principiel sag. Der blev henvist til at foreningens vedtægter skulle overholdes, men at det burde vurderes hvorvidt man mente at have en sag, før der blev skredet ind med en privatretslig sag. Vedr. henkastning af gammelt tømmer på vendepladsen Grethesvej ville formanden tage en snak med Grundejeren. Generalforsamling 2016 afholdes kl Formandens beretning blev sat til afstemning. 24 stemte for 15 stemte blank og ingen stemte imod. Formandens beretning blev herefter godkendt. 2 af 5

3 Ad 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 Tidligere kasseren henviste til udsendt materiale hvor der var anført: regnskab for 2014, kan ikke fremlægges af den tiltrådte bestyrelse p.g.a. mangelfuld overlevering Hun var af den overbevisning, at hun havde overdraget kasserjobbet retsmæssigt. Der opstod en diskussion herom og resultatet blev, at Erik Arentzen (nuværende kasserer) og tidligere Kasserer efterfølgende mødes og tager en snak herom. Erik Arentzen henvist til udsendt materiale hvor der var anført indtægter/udgifter for regnskabsåret Orienterede om, at disse tal udelukkende bero på tidligere bestyrelses oplysninger, da nuværende bestyrelse først havde fået adgang til Bank, Nets m.v. fra Regnskabet blev taget til efterretning. Ad 4. Budget 2015 samt fastsættelse af kontingent for 2015 Kasseren oplyste med henvisning til udsendt materiale, at der var taget udgangspunkt i regnskabet fra 2014 Bestyrelsen foreslog en kontingentnedsættelse til kr årligt. 8 grunde var forsat i restance (kr ) dog var en af grundene nu solgt. Kasseren oplyste, at det var hans agt at følge op på de grundejere, der ikke betalte kontingent. Vedr. foreningens bankforbindelse m.h.t. en højrentekonto hvor kr var deponeret var det bestyrelsens beslutning, at nedlægge denne. Vedr. udgifter til veje m.v. ville der blive set på den belægning,som vejmanden Erik udlagde på vejene herunder den miljømæssige del. Det fremgik ikke af regnskabet,at der var betalt for denne vare. Kasseren konstaterede at grundejerforeningen Næsdal Plantage var en sund forening med en lav drift. En grundejer ønskede oplyst hvorfor der både var sendt mail og brev vedr. generalforsamlingen. Kasseren henviste til foreningens vedtægter hvoraf det fremgik, at indkaldelsen altid skal sendes som brev. Opfordrede til at grundejerne oplyste om deres mailadresser til Arentzen postkassen Arnesvej af 5

4 Budgettet blev herefter godkendt. Ad 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Erik Arentzen, Mette Heckman og Britt Larsson blev genvalgt. Ad 7. Valg af suppleanter Ria Nielsen og Ingelise Kirkefeldt blev genvalgt. Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant John Christiansen blev valgt som revisor og Tonny Hofgart blev valgt som revisorsuppleant. Ad 9. Eventuelt Der var forespørgsel om hvorvidt grundejerne i den nye hjemmeside ville kunne byde ind på hjemmesiden i lighed med tidligere. Der blev henvist til at hjemmesiden var under udarbejdelse, men at der ville blive set på dette. Der var et ønske om at takke tidligere bestyrelse, der afgik ved den ekstraordinære generalforsamling for der mangeårige arbejde. Alle rejste sig og klappede for indsatsen. Tidligere kasserers søn rejste sig og gav udtryk for, at han var ked af den dårlige stemning, der efter hans opfattelse havde været indenfor de sidste 3-4 måneder i plantagen. Opfordrede til at komme videre henviste til at alle var amatører i bestyrelsesarbejdet og at der derfor burde være gensidig respekt for arbejdet. Dette blev taget til efterretning. 4 af 5

5 Bjarne Christensen Formand Bo Jensen Dirigent Referat er underskrevet den af 5

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere