Kontaktudvalgsmøde. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde. Referat"

Transkript

1 Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov , kl på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs Fremtid); Særligt indbudte: Referent: Claus Junge Mikael Lind Referat 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. OK 2 Status på: a Nye tilflyttere? Der flytter polske arbejdere ind på Hjørnegrunden ved Amtsvejen 7. Kærtoften 4 - En Morten ejer den. Lejet ud til en Brian. Postgade 3 - Lis Jakobsen er flyttet ind i Oluf Jensens. Postgade 4 - Palle er flyttet ind. Amtsvejen 54 - Preben Jensen. Slåenvej 1 - Niels Ove Svarre har købt den. Åbrinken - Morten Møbjerg Åbrinken - Der er flyttet en ældre dame ind i Palles lejlighed.. På Amtsvejen, gammelt autoværksted - købt sammen af nogle mænd(vistnok folk fra Vandel), der vil bruge værkstedet aktivt. Vildkjærvej - ved det gamle dambrug - nyt hus. b Nye erhverv i byen? c Nye nybyggere? d Status - Sti-Sdr. Omme, ved Søren Elnegaard Arbejdet med kontakt til kommunen. Sendt ansøgning til statslig stipulje. Der har været afslag på ansøgning om midler. Kommunen skal derfor med i sagen - afventer udfald af dette. Det bliver nødvendigt med LAG-midler og kommunal støtte. Selve stiføringen er afklaret. Status - Sti, Kirkehusvej. Svar fra kommunen. Det bliver et større projekt, da det skal 1

2 e f ned gennem skoven og det gør det dyrt. Kommunen skal derfor ind over. Samarbejde med Teknisk forvaltning om den første stiføring til Slåenvej. Oplæg om foredragssamarbejde i fremtiden. Holger orienterede. Foredragsudvalg, 22/10 møde. Ideer blev diskuteret. Der skal laves noget annoncering og der laves nogle foldere. 2-3 arrangementer hvert halve år. Samarbejde med Folkeuniversitetet. Penge skal der normalt til - men mange vil gerne holde foredrag for et par flasker vin. Gerne samarbejde med Friskolen - ikke lige nu, men det vil sikkert komme. Start kapital: Vil gerne have Kontaktudvalget til at støtte trykning af folder mv. Alle foreninger kan komme med ideer til foredrag - send det til Holger. Hjemmeside bliver ikke brugt nok - kalender kunne også ønskes brugt mere. Udkast til publikation til tilflyttere indlagt i INFO. Til nye tilflyttere Mette har udkast med, men den er ikke rettet. Mette og Johan retter til og Mette trykker. Lars gør opmærksom på at Købmanden vist mister postbutikken, så den skal der ikke refereres til på indlægssedlen. QR kode, der leder til Filskovs hjemmeside mangler - den kommer på. Der kommer en rettet version ud via mails. Svar inden for en uge direkte til Mette. 3 Orientering fra LAG-Billund. Startdato ikke planlagt. Der var udstedt lidt for stort beløb, dog ikke mere end kr. men der skal være balance. 4 Orientering fra Landdistriktsrådet. Møde midt oktober. Turismeprojektet har fået bevilget penge af Landdstriktspuljen.. Næste møde d. 25. november på Filskov kro. Filskov skal også være med til at udvikle flere ideer omkring turisme. 5 Opsamling på turismeprojekt. - Filskov Rundt 1. Kort borde og QR-koder: 2. Turismeprojekt: Branding-gruppe arbejder med det. Gruppen er: Holger Villumsen, Mette 2

3 Østergaard, Annette Jensen, John Havn og Johan og Anette Andersen. Folder går som varmt brød. Skyldes nok at Filskov Kro har mange gæster. Kontaktudvalg trykker og betaler folder. 6 Kontaktudvalget. a. Aktuelle opgaver? Jimmi ser efter Anlæg og flagstang. DSB skoven, træer væltet. Skolen er ved at afklare om Filskov selv må rydde op. Foreløbig har Torben Brinch og Søren meldt sig til at hjælpe med det. Poul Kjærsgaard kontakter. b. Oplæg på anskaffelse af julebelysning. Aktuel status fra arbejdsgruppen. Emner er kommet retur fra galvanisering. Gran og lys skal nu på. Kom gerne og hjælp. Mandag aften hos Karsten Rosenberg efter spisetid. Kaj El laver snart modificeringen på lygtepæle. Der bliver kun én ekstra i reserve, da der bliver sat et par ekstra op på Blåhøjvej og Stationsvej. Opbevaring fremadrettet er ikke afklaret. Der bliver lavet en palle med sider, hvor de kan stå godt beskyttet og kan dækkes af, så der ikke kommer støv i gran pynt. Regninger: Kaj El; Mads Østergård; Desuden regning for gran. Lyskæder betalt af Idrætsforening. De lovede beløb, udover Idrætsforeningen, indtales til Kontaktudvalget. Kontakt Åse Jensen for kontonr. hurtigst muligt. Kontaktudvalget betaler regningerne. c. Kontaktudvalgets økonomi orientering i forhold til afslutning på overdragelse af økonomi fra Borgerforeningen. Johan havde fået status af Åse. Formaliteter er ikke ok endnu. Der arbejdes fortsat på sagen. Johan Alle. 7 Markedsføring. a. Skiltning ved rundkørslen Ide indkommet om skiltning ved rundkørsel. Der kan forventeligt sættes noget på flyvepladsen, hvis der bliver brug herfor Der undersøges om der kan gives tilladelse til skiltning generelt. Udfordring i at holde det pænt - græs skal slås for at det er pænt b. Fælles stand til brug for messer etc. Friplejehjemmet køber en stand, som kan lejes/lånes af andre foreninger. Evt. pris kommer senere. c. Folder til uddeling til nye tilflyttere. Se punkt 2F Mette 8 INFO. 3

4 Annoncer skal gennemgås - f.eks. er Sparekassen og andre annoncer forældet. Næste deadline 15/ Fondsgruppe for hele byen. Tidligere ide. Friskole har overvejet at få en Foundraiser ud og fortælle om hvad han kan hjælpe Friskolen og Filskov generelt. Friskolen forsøger at finde en dato, og Kontaktudvalget bliver indbudt. Brian Nissen arbejder videre med en dato i januar Mette Susanne 10 Orientering om muligheden for ansættelse af en landsbypedel. Seniorjob-ordningen. Johan til møde hos Billund kommune til generel orientering. Kommunen betaler lønnen. Man skal være arbejdsgiver med ordentlige forhold for tøj, fysiske forhold mv. Overvej derfor, hvad kan Filskov bruge en landsby pedel til? Punkt til næste Kontaktudvalgsmøde i feb Johan 10 Orientering fra foreningerne. a Antenneforeningen. Mulighed for Bland selv, så man kan ændre Internethastighed, som man vil. Det kommer også på TV, men der skal et kort i TV et eller en YouSee boks. b FDF. Der er kommet nedrivningstilladelse på det gamle, men ingen bygge tilladelse. Desværre har kommunen givet afslag på støtte ( kr.). Regner med at kunne samle penge ind af anden vej (Kirk-fonden mv.). Grunden er delt op af tekniske årsager i forhold til betaling af kloakbidrag, så huset ligger på en lille grund. Der satses på, at der ikke skal bruge frivillige til at bygge, da der jo er nok at se til for de frivillige i Filskov. c Filskov Energiselskab. Generalforsamling. Sikke Adelsbøll er trådt ud af bestyrelsen. Erik Kristensen er kommet med i stedet. Der var ret mange til generalforsamlingen, 20 personer ud over bestyrelsen - rekord Udvidelsen kører efter planen. Bestyrelsen vil overveje, om de vil blive i Kontaktudvalget. Vi opfordrer til at de bliver. d Filskov Friplejehjem. Ny leder er kommet godt i gang. 4

5 e f Møde med Socialdirektøren i kommunen. Næste møde er planlagt. Der er aktuelt venteliste. Filskov Friplejehjems Venner. Deltaget i Frivillig-messe i Billund kommune. Brugte stand, som den plejehjemmet har købt. Fik ros for den. Der var dog for få besøgende. Næste år bliver det i Billund 26/ Filskov Friskole og Børnehave. Cykelløb med stor succes. Legeplads for børnehaven ændres. Økonomi bliver mere presset pga. at statsstøtte reduceres (Planlagt). Skolereform undersøges. Optimering af driftsomkostninger ved at reducere energiomkostninger. Håber at kunne lave Multibane. Ansøgning pågår. g Filskovs Fremtid. Lars udeblev og dermed også kagen h Filskov IF. Lalandia Cup planlagt. Allerede 40 hold. Tænker det kommer tæt på 300 hold. General forsamling 27. jan Medlemstal er lidt lavere end tidligere. Størst fald på seniorsiden. i Filskov Vandværk. Igangsat nogle nye vandmålere, men Kaj har haft travlt og er ikke kommet i gang. I år renoveres slamtanken. Flisebelægning planlagt. Ny fællesbrønd er planlagt, som en ekstra sikkerhed(grindsted, Sdr. Omme og Filskov). Troede der skulle komme en regning på dette, men det er ikke afklaret. Men der er penge til dette. j Indre Mission. Ingen nyt k Jagtforeningen Carsten er ikke kommet. l Lokalhistorisk Arkiv.. Foredrag afholdt. Program opsat. m Menighedsrådet. Trådløst Internet installeret. Fast projektor i kirken. Planlagt at gudstjenester kan transmitteres til plejehjemmet. 5

6 n Pensionistforeningen. Udflugt 4/12, 11/12 adventsfest; 29/1 Generalforsamling. o Stiudvalget. John Junge vil brakpudse mosen, så man kan gå der igen. p Viadukthallen. Vedtægtsændringer - afventer. Grøn font fra vindmøllepuljen. Johan informerer om, at der er kr. tilbage i puljen. q Viadukthallens Venner. På vågeblus som beskrevet i Info, vinteren over. Der er dog stadig penge i kassen. Der er brug for en pause. De sidste 2 arrangementer har givet underskud. Julefrokost afholdes på Kroen - men der bliver afvist alt for mange, da der er fyldt op. Gæste- taler Claus Junge Der er et problem med sport for børn i Filskov. Der skal laves noget samarbejde med Langelund/Grøndbjerg og Blåhøj. Det er vigtigt at der sker noget, for ellers har vi ikke børnesport om få år. Hvad kan der gøres? Drøftelse om dette. Vi bliver ikke mødt med god vilje hos alle i bestyrelserne i nabo- foreningerne, selvom det er helt oplagt at arbejde sammen. Der er også andre muligheder for samarbejde, f.eks. spejderarbejdet. Afslutning på drøftelsen: Det gælder om at Idrætsforningen er aktiv på dette område. Unge mennesker kan have svært ved at købe ældre huse i Filskov, da de ikke kan låne penge til udbetalingen. Kreditforeninger belåner højst op til 60% i landdistrikter. Banker forlanger et rådigbeløb for en husholdning på kr. i måneden efter faste udgifter er betalt. Kan der laves en ordning, så unge mennesker nemmere kan bosætte sig i Filskov? Det er en udfordring for byen. Pantebrevsløsning, teknisk: Nogle investorer går sammen om et selskab. Selskabet får en kapital, som kan lånes ud via pantebreve, som 6

7 forrentes med f. eks. 4-5% Man bliver 2. eller 3. pantestiller. Der lånes hovedsageligt ud til unge, som er kendt i lokalområdet. Hurtige beslutninger når situationen byder det. Hvis virksomheder i Filskov går ind i dette, kan evt. risiko og tab trækkes fra. Det vurderes, at der kan findes investorer. Filskov kan få en fantastisk omtale på dette. Vi skal sikre at der ikke er mange huse til salg. Det kan betyde færre børn i skolen mv. Kontaktudvalget er helt med på ideen, men der skal være en der står i spidsen for dette. Ide: Muslimsk ejer/leje forhold. Anderledes end den danske tankegang. Det kan måske undersøges. Claus Junge vil gå videre med undersøgelserne omkring en løsningsmodel. Claus Forslag: Kan der være andre måder, at rejse penge opå? Kommunen er udelukket, men måske kan der være EU midler for landområder som kan søges. Udlejningsboliger: Det kan også være et emne for Filskov, så vi kan fastholde unge mennesker. Ide: Kan man få nogle boligforeninger til at investere? Ide: Der kunne evt. placeres boliger bag Østergaard. Ide: Boligstørrelse som dem på Midtgårdvej. 11 Hvad sker der politisk? Landdistriktsmidler bliver ikke brugt - det er ærgerlig. FDF/FPF fik heller ikke søgt. Johan ved, at der på næste dagsorden er lagt op til diskussion om fordelingsforhold i stedet for 50/50 af selvfinanceringen. Opfordring til at stemme, så Filskov kan få en høj valg procent. 12 Næste møde tirsdag d. 4. februar 2014, kl på Friskolen. Kaffe og brød: Filskov Fremtid igen 13 Evt. Fra sidste gang. Sti ved siden af skolen er dårlig. Den er for lav i forhold til ter- 7

8 ræn. Der skal fyldes mere stenmel i den. Åbrink stien er også meget dårlig Johan kontakter teknisk forvaltning om at gøre opmærksom på dette Der er mange der er imponeret over Filskov Kro. Filskov Kro er ikke med på Info-Billund /Billund erhvervsfremme. Virksomheder selv skal tilmelde sig, da det koster noget. Hvad med at søge igen om at blive Årets Landsby? Kan man blive det to gange? Ja, det mener folk. Det vil vi gå efter næste år. Johan Johan Venlig hilsen Johan Andersen Formand 8

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby.

Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Mødereferat for S.I.H, Sammenslutningen af Idrætsklubber i Hørby. Dato: Sted: Deltagere: Fraværede Kopi til: Referent GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 18.30 (udsat fra 2013) Rosendal Idrætsforum,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere