Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat"

Transkript

1 Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj , kl på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører, Carsten Rosenberg, menighedsråd; Fraværende uden afbud: Lokal arkiv; Lars Poulsen, Filskov Fremtid Særligt indbudte: Referent: Søren Elnegaard, ang. Sti udvalg. Mikael Lind 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde. 2 Status på: a Dagsorden og referat Nye tilflyttere? Velkomst åbenhed Midtgårdsvej, Inger Olesens barnebarn, har børn i børnehavealder. Johan kontakter dem. Kroens forpagter. Er de mon flyttet til byen endnu? Bør besøges af Lars Poulsen. Stationsvej. Svend Moustgaard. Besøges af Robert b Nye erhverv i byen? På Gyvelvænget, Neu - Tai massage. Lars Poulsen kontakter. c Nye nybyggere? Ikke nogen vi ved af. d Status - Sti-Sdr. Omme, ved Søren Elnegaard Der har været talt med kommune og lodsejere. Der har været talt med kommune om, hvordan de kunne hjælpe med finansiering. Planer om stiføring næsten på plads. Der er dog en offentlig styrelse, som kræver at der er nogle afstande og mål der skal overholdes. Kommunen har forsøgt at søge nogle statslige midler. Melding fra kommunen er, at Stiudvalget skal gå videre med de pågældende planer, herunder ansøgning af LAG midler og andre midler. Det vil sandsynligvise komme til at ligne de forhold der er lavet ude ved Gyttegård, da det er nødvendig at lave adskillelse ind mod vejen på de steder, hvor stien skal være tæt på vejen. Udvalget fortsætter dialogen med kommunen (Kim Søgaard/Kim Gosvig). 1

2 Der er umiddelbart ikke nogen dead-line på projektet, men det påregnes startet i Status - Sti, Kirkehusvej. Ang. kirkehusvej stien. Sonja havde undersøgt. Man på gerne gå på grunden, men der blive ikke mulighed for at købe noget til at kunne lave en sti, da der måske engang skal bygges noget på grunden. Ang. asfaltering af Kirkehus vej, vil det være praktisk også at få anlagt stisystemet til Den skæve bane. Robert holder øje med det. e Samarbejde om foredragsrække i fremtiden. Tilbagemelding fra alle foreninger om interessen for fremtidigt samarbejde om en foredragsrække. Friplejehjemmet vil gerne være med til at lave arrangementer. Pensionist foreningen. De vil gerne være med. Plejehjemmets venner. Har ikke diskuteret det. Skolen. Vil gerne være med og vender tilbage til august. Antenneforeningen. Ikke diskuteret. Viadukthallen. Ved ikke om det er diskuteret. Varmeværket. Det er ikke noget de umiddelbart bakker op om. FIF. Ikke diskuteret. IM. Ikke diskuteret. Vandværk. Der er interesse - vil gerne at Kontaktudvalget kan stå bag. Menighedsrådet. Johan ved fra Carsten, at det jo er en naturlig del af menighedsrådets gøremål. Holger fortæller yderligere: Foredrag kan jo være meget forskelligt. Og det kan være meget forskelligt hvad det vil koste. F.eks. kan der være nogle private, der har været på Nordkap og vil fortælle om det. Holger vil gerne være med i et lille underudvalg, der kunne være tovholder, gerne sammen med menighedsråd og friskole. Når det bliver til noget, skal der information ud om dette, f.eks. i INFO. Tilbagemelding fra de sidste, via mail til Johan inden sommerferien eller hurtigst muligt. Endelig beslutning om opbakning på Kontaktudvalgsmødet i august. 2

3 f Udkast til publikation til tilflyttere indlagt i INFO. Mette Østergaard har lavet oplæg til en velkomst folder. En A5 side med tekst på begge sider, i farver. Teksten skal gennemgås. Den Jyske Sparekasse skal godkende den, da de er sponsor (Blomster eller vin + trykning af folder.) Der skal være henvisning til hjemmesider. Der bør være tekst om Filskov som by. Der skal være en QR-kode på, så man via mobilen kan gå direkte til Filskovs hjemmeside. Velkomst folder i elektronisk format sendes videre til alle, så det bliver muligt at kommentere den. Holger og Johan arbejder sammen med Mette om at gøre den færdig. 3 Orientering fra LAG-Billund. a. Ny periode Sandsynligvis med fokus på skabelse af arbejdspladser i landdistrikter. Nuværende LAG-periode udløber nu i Ny periode starter: 1. jan Fremadrettet bliver pengene mere målrettet tilskud til nye arbejdspladser i lokalområder. Men der vil stadig kunne skaffes midler via LAG til andre ting, men prioriteringen bliver anderledes. LAG-bestyrelse genvalgt. Johan og Robert er stadig med. 4 Orientering fra Landdistriktsrådet. a. Orientering om BLDR s TEMA-møde d. 19. feb. 13, Lyngheden, Dialog med byrådet og embedsmænd. Hvad er vigtigt for landområder, for at folk vil flytte til landområderne. Johan var overrasket over hvor lidt storbypolitikere ved om landområder. Det er ikke noget de prioriterer. Det er så vigtigt at lokalområderne har kontakt til deres lokale politiker, herunder Filskov. Der skal måske være mere info fra landområder til politikerne. Sagen håndteres i BLDR på møde i juni. 5 Kort orientering om Visit - Billund og nyt turismeprojekt. 1. Visit-Billund: Aktuelt arbejdes m. indhold og beskrivelse af gå-tur i Filskov m. udgangspunkt i Kroen og Købmanden. Opstilling af kortborde. Endelig afklaring af, hvilke ting, vi vil fremhæve i Filskov i forhold til turister. Færdig folder. Senere udvikling af omegnsbeskrivelser. 3

4 Ansøgning om Landdistriktsmidler er imødekommet. Afklaring af lokal medfinansiering til mødet i august. 2. Turismeprojekt: Destinationsudvikling af lokalområderne m. udgangspunkt i byer m. overnatningsmuligheder Billund Erhvervsfremme Landdistrikternes Hus- 1. år: Idefase m. projektmodning. 2. år: Gennemførelse af projekter. 1. Overordnet tilskud fra landsdækkende LAG er givet. 2. Afslag fra Landdistriktspuljen. Ny ansøgning laves. 3. Lokal udvikling af turistrelaterede projekter: - Å-projektet. - Stisystemer. - Andet. Billund erhvervs fremme har fået tilskud på kr. fra staten. De ansøgte også LAG om kr. men det blev ikke bevilget. I Filskov skal vi især være opmærksomme på, at vores Kro kommer med i folder mv. Der er også lokalt, taget initiativ til sti, info tavler, folder mv. Folder blev fremvist på sidste møde. Til dette har vi fået kr. fra det kommunale Landdistrikts pulje. Filskov skal også selv finde tilsvarende beløb. Kan foreningerne her give tilskud? Venligst meld tilbage ved mødet i august. Holger vil sende en foreløbig udgave af folder, når den forelægger i en kladde. Er nu lagt på hjemmesiden. Ang. overnatningsmuligheder blev desuden nævnt: Havnstrup gård, Østergaard og Bøje Elbæk. Holger har snakket med Billund erhvervsfremme. De har en skabelon, hvor der skal skrives noget. F.eks. skal der laves links til vores egen hjemmeside. Se mere om hvad Holger har skrevet om Filskov på Filskovs hjemmeside, under Om Filskov og Turisme 6 Kontaktudvalget. a. Aktuelle opgaver - Flagning - Anlægget. - Ønske om digitalskærme ved indfaldsveje Viadukthallens Venner. Viadukthallens Venner kommer med et oplæg. 4

5 Flagning fungerer. Ny tanke om digitalskærme, født af Verner Søvang. Dette er et emne vi måske kan berøre mere i fremtiden. Vi snakkede om, at gode infoskilte med plakater kan også være et alternativ. b. Oplæg på anskaffelse af julebelysning. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som tager fat i Mads Østergaard og FK Trådindustri. Pensionistforeningen, Idrætsforeningen, Antenneforeningen vil gerne bidrage med et beløb. Afklaring til maj mødet. c. Orientering om overdragelse af økonomi og kassebeholdning fra Borgerforeningen. Idé blev præsenteret. Stald vindue, med tre motiver inde i vinduet(hjerte, stjerne, juletræ), der er monteret med LED lys. Selve vinduet skal dekoreres med plastik gran, så det kan genbruges flere år. Der skal laves et par stykker ekstra, så hvis en ikke vil fungere, kan den sættes til side for senere reparation. Laves i 10 mm. rundjern. Stald vinduet skal laves dobbelt for at øge stivheden. Når alle tråde er lavet, sendes det til galvanisering. FK Tråd vil sponsorere arbejdet og metal tråd. Østergård smede vil også gerne sponsorere en del, men ikke det hele. Kommentar fra mødet LED lys skal være pænt hvid - ikke så koldt lys som i Sdr. Omme. Skal være solid, Alle kan godt lide at der er tre motiver til Vinduet. Ang. størrelse, så mener de fleste, at det vist passer. Sponsorerende foreninger/virksomheder: Energi selskabet; FIF, Pensionist forening; Antenne forening. Afklaring om evt. bidrag afventes fra: Viadukthallen; Friplejehjemmet. Budget på løsningen samt sponsorering ønskes færdig til Kontaktudvalgsmøde i august. Ang. c. Orientering om overdragelse af økonomi og kassebeholdning fra Borgerforeningen. Åse har oplyst, at der er noget økonomi omkring grund salg der ikke er færdig. Det er nu overdraget til en regnskabsfører. 5

6 7 Markedsføring. a. Skiltning ved rundkørslen Ide indkommet om skiltning ved rundkørsel. Der kan forventeligt sættes noget på flyvepladsen, hvis der bliver brug herfor. b. Fælles stand til brug for messer etc. Hvad med at være repræsenteret til Grindsted messe mv. Det kan være man kunne gå sammen om nogle fælles ting og messe standere. Det har været oplevet tidligere og det gav en god manifestation af Filskov som aktiv by (vist nok i forbindelse med salg af byggegrunde mv.) Friplejehjemmet vil forventelig gå i gang med nogle initiativer, så de kan deltage i messer og events. 8 INFO. Der er brug for opdatering af adresseliste i INFO. Holger og Mikael skal sikre at listen bliver opdateret. Skal derefter sendes til Mette. Kan der skrives noget om Hold byen pænt ren? (Forslag fra punkt 13. Evt.) Johan skriver noget i august-nummeret af INFO. 9 Opdatering af de lokale hjemmesider. Opfordring til foreningerne om at bruge hjemmesiden mere altså lægge flere nyheder ud på vores hjemmeside så INFOLAND også kommer til at handle om Filskovstof. Endvidere opfordring til at opdatere egne hjemmesider jævnligt. 10 Orientering fra foreningerne. a Antenneforeningen. Overgang til YouSee. Aftale d. 29. maj: Er der info aften omkring teknik mv. I hallen, 17:00 til 20:00 b FDF. Deltog ikke. Johan ved, at der bliver lavet LAG ansøgning, plus andre ansøgninger for at rejse kapital til ny hytte. c Filskov Energiselskab. Udvidelse. Er i licitation. På fredag åbnes tilbud (I Esbjerg) Planer er langt fremme. Der bliver et arrangement omkring første spadestik. Der er købt ny motor. Overskuddet er blevet lidt for stor, så man er nødt til at betale penge tilbage til forbrugere. d Filskov Friplejehjem. 6

7 e f Have og udenoms faciliteter. Tandem cykel Bus (Karen havde givet meget til dette). Det blev en stor dag for alle. Hjertestarter sættes op i efteråret. Uddannelse skal også finde sted. Haft et godt år En lejlighed er ledig. Filskov Friplejehjems Venner. Har plantet en masse planter. Filskov Friskole og Børnehave. Stadig udfordringer med opstart af ny skole. Året 2012 gav et pænt overskud. 9. klasse fra sommerferien. Aktiviteter: Basar og cykel sponsorløb til støtte. Bus diskuteres også hos friskolen, hvor det kunne give mere fleksibilitet og flere muligheder. Nye regler kan betyde, at friskoler bliver momsfritaget. g Filskovs Fremtid. Deltog ikke. Filskov messe blev diskuteret. Det var meget positivt. h Filskov IF. Lalandia cup 277 hold deltog. Kun en framelding. Overnatning på skolen kr. bare til friskolen. Stort overskud til foreningerne. Det er gået godt, og der er sat ny dato i Aktiv fest i april, gik fint. Gymnastik, opvisning ved Byfest. Der skal være 10 personer der hjælper Vorbasse marked i bar. Der er forvirring omkring dato. Pinse. 70 unge. Tur til Holland. i j Filskov Vandværk. Holder bestyrelsesmøde i næste uge. Indre Mission. Der holdes forholdsvis lang sommerferie, hvor der ikke holdes møder. k Jagtforeningen. Ikke deltager l Lokalhistorisk Arkiv. Ikke deltager m Menighedsrådet. Ikke deltager 7

8 n Pensionistforeningen. Har afholdt foredrag, Astrid Qureshi. 24. maj. Heldagstur til Assens 29. Maj - sommerferie. o Stiudvalget. Der afholdes Viaduktmarch. p Viadukthallen. Solcelleanlæg kører - men der er lidt problemer. Afholdt repræsentantskabsmøde. q Viadukthallens Venner. Ikke deltager. Johan har fra Mette: Forårsfest måtte aflyses. Der har været for mange aktiviteter i byen i dette tidsrum. Forventer sig meget af Kandis koncert. 11 Hvad sker der politisk? Koordineret Unge indsats. Senior job ordning. Evt. en stilling som Landsby pedel. 12 Næste møde tirsdag d. 13. august kl på Friskolen. Kaffe og brød: Filskov Friplejehjems Venner. 13 Evt. Kan man bede folk rydde op? Kan man sende et brev? Man kunne gøre det ved flere i byen, for at hjælpe med at byen fremstår pænt. Evt. skrive noget i INFO. Holger vil gerne have emner til et foredrag. Forslag: Per Tanev; Arne Mariager; Kristian Bitch Luk munden og let røven. Regnskabs program Convensus er ikke indført endnu. Er sat på hold. Inspiration: 8

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august 21. årgang www.filskovogomegn.dk august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen..

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

KANDIS D. 24. AUGUST

KANDIS D. 24. AUGUST 23. årgang www.filskovogomegn.dk august 2013 KANDIS D. 24. AUGUST Øvrige nyheder... Nyt fra FIF... Læs mere på side 3 Fodboldturen til holland... Læs mere på side 7 Sidste indsamling... Læs mere på side

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere