Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Mærkeændringer Licens Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIGWAY (730) Indehaver: TDC Mobile International A/S, Larslejsstræde 6, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (730) Indehaver: TDC Mobile International A/S, Larslejsstræde 6, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LINC (730) Indehaver: Calwin A/S, Højbyvej 50, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jan I. Kristensen, Fisketorvet 3, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. 3717

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEMAZIL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vision. R A/S, Landgreven 3, 1301 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Punk Royal (730) Indehaver: Munji ApS, Nansensgade 69, kld., 1366 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIZIANA (730) Indehaver: Riviana Foods, Inc., a corporation of the State of Delaware, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Ris. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISOVER FLEX (730) Indehaver: Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer. (730) Indehaver: INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED, 26 Finsbury Square, London EC2A 1SL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontrol og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;, magnetiske databærere og lydplader; møntautomater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere, datakommunikationsapparater, computersystemer og -netværk; ydre computerenheder; visuelle display enheder, tastaturer og printere, alle til brug i forbindelse med computere; POS-transaktionsterminaler; stregkodelæsere; automatiske tællermaskiner; magnetiske og integrerede kortlæsere; biometriske scannere og aflæsere; telekommunikationsapparater og -instrumenter; telefon handsets; mobiltelefoner; telefonsvarere, personsøgere, telefaxmaskiner, dele og tilbehør til alle ovennævnte varer; computerprogrammer og computersoftware; hukommelseskredsløbs compactdisks; magnetiske stribe kort; integrerede kredsløb og smartkort; udgivelser i elektronisk form leveret online fra en computerdatabase eller fra Internettet eller andre kommunikationsnetværk. (511) Klasse 16: Papir; tryksager; papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); kontorrekvisitter (dog ikke møbler); ringbind til Iøsblade; skriveinstrumenter; trykte publikationer; bøger; manualer (håndbøger); aviser; rapporter; magasiner; kataloger; adressebøger; kalendere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; fremskaffelse af varer til forretnings- og statsorganisationer; forretningsinformation; salgsfremmende foranstaltninger af varer og tjenesteydelser for andre; detailservice; databasestyring; fremskaffelse af informationsteknologi outsourcing; rådgivning og udarbejdelse af rapporter, alle i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; information i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; finansielle tjenesteydelser; sørge for eller fremskaffe kredit for køb, leje, udlejning eller leasing af varer eller tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; installation, vedligeholdelse og reparation af computere, computersystemer, computernetværk og telekommunikationsapparater; rådgivning og udarbejdelse af rapporter, alle i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; information i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; fremskaffelse af brugeradgang til Internettet; fremskaffelse af telekommunikationsforbindelser til Internettet eller databaser; tjenesteydelser for telekommunikationsportaler; information i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer; dataopbevaringstjenester; postordreforsendelsesvirksomhed; rådgivning og udarbejdelse af rapporter, alle i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; information i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; informationsteknologi til undervisning; undervisning i personlig udvikling og personlige færdigheder; ledelsestræning; udgivelse af bøger, manualer, kursusmaterialer og tekster (dog ikke reklamemateriale) i trykt og elektronisk format; udlejning af undervisningsmateriale og -apparater; arrangering og gennemførelse af seminarer og workshops; organisering af udstillinger og konkurrencer, alle for uddannelsesmæssige formål; information, rådgivning og vejledning i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; professionel og teknologisk rådgivning, alle i forbindelse med informationsteknologi; design af computersystemer og computernetværk; computerprogrammering; design; opdatering, vedligeholdelse og reparation af computersoftware; computervejledning; design, tegning og bestilt skrift (commissioned writing), alle for indsamling af hjemmesider på Internettet og andre kommunikationsnetværk; leasing af tilgangstid til computernetværk og databaser; information og udfærdigelse af rapporter; alle i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser. 3718

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSATION BY DECOY (730) Indehaver: Hosen A/S, Jernet 29-31, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOBIS (730) Indehaver: Nobis ApS, Nørrebrogade 7B, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kleberg, Lund & Partnere, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Simonsen Sverige AB, Box 1544, Örebro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser vedrørende farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje og medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre, forbindsstoffer og desinfektionsmidler, kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, rengøringspræparater, kontorartikler, kosmetik, sengetæpper, sengebetræk, sengetøj, tekstilhåndklæder, bordduge (ikke af tekstil), samt vedrørende mad og drikke, vaskeritjenester, syge- og alderdomshjem samt sygepleje, så andre for mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser fra leverandører på Internettet. (511) Klasse 42: Udlejning af tekstiler, (beklædning, senge-og husholdningslinned), udskænkning af mad og drikke, kortvarigt logi, medicinsk pleje, samt sundheds- og skønhedspleje, veterinære tjenester og landbrugstjenester, juridiske tjenester, videnskabelig og industriel forskning, dataprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNCONNECT (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto CA 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computerhardware, computersoftware, perifert udstyr til computere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; manualer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; leasing af accestid til computerdatabaser; teknisk rådgivning vedrørende leasing af accestid til computerdatabaser; teknisk bistand og rådgivning vedrørende computerhardware, computersoftware og integrering mellem forskellige elektroniske netværksystemer; teknisk bistand og rådgivning vedrørende integrering mellem forskellige computersystemer; design og udvikling for andre af standarder til design, udvikling, konfigurering og implementering af computersoftware, computerhardware, perifert udstyr til computere, computersystemer og kommunikationsnetværk, teknisk rådgivning om Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Simonsen Sverige AB, Box 1544, Örebro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser vedrørende farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje og medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre, forbindsstoffer og desinfektionsmidler, kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, rengøringspræparater, kontorartikler, kosmetik, sengetæpper, sengebetræk, sengetøj, tekstilhåndklæder, bordduge (ikke af tekstil), samt vedrørende mad og drikke, vaskeritjenester, syge- og alderdomshjem samt sygepleje, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser fra leverandører på Internettet. (511) Klasse 42: Udlejning af tekstiler (beklædning, senge- og husholdningslinned), udskænkning af mad og drikke, kortvarigt logi, medicinsk pleje, samt sundheds- og skønhedspleje, veterinære tjenester og landbrugstjenester, juridiske tjenester, videnskabelig og industriel forskning, dataprogrammering (730) Indehaver: Natex I/S, Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: sort og silver 3719

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAD (730) Indehaver: Radcon Scandinavia A/S, Postboks 198, N-1330 Fornebu, Norge (740/750) Fuldmægtig: Advokat Michael H. Svendsen, Qvist Stabrook A/ S, Pilestræde 58, 4., 1112 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RITTER SPORT KVADRATISK. PRAKTISK. GOD (730) Indehaver: Ritter Schönbuch Vermögensvervaltungs GmbH & Co. KG., 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, bageri- og konditorivarer; konfekturevarer, hovedsagelig bestående af nødder, nemlig hasselnødder, jordnødder, valnødder og/eller macadamianødder, karamel og mælkechokolade. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARKITEKTEN (730) Indehaver: Arkitektens Forlag, Strandgade 27 A, 1401 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tidsskrifter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPUS (730) Indehaver: OPUS Personaleudvikling A/S, Staunings Plads 1, 1790 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende personaleudvikling, personaleledelse, organisation og samarbejde på arbejdspladsen. (511) Klasse 41: Kursus- og undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af seminarer, konferencer og symposier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LAND & FOLK (730) Indehaver: Sydvest Energi Holding A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable af metal, klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder energidistribution. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgen Lund Christiansen, Alleen 52, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager; aviser; blade; tidsskrifter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; herunder elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARBIZZ (730) Indehaver: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: Sydvest Energi Holding A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable af metal, klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder energidistribution. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver 3720

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALMAAS DIAMOND HEART RETREATS AND WORKSHOPS (730) Indehaver: Diamond Heat and Training Institute, 2149 Byron Street, Berkley, California 94702, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: En intensiv systematisk åndelig undervisning med det formål at aktualisere human potentiale, baseret på The Diamond Approach; organisering af seminarer og ledelse af foredrag om nævnte undervisning; udgivervirksomhed vedrørende ovennævnte emne. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jack Dean (730) Indehaver: JACK DEAN ApS, Hamletsgade 24, 1. th. - 4, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSKE VENTURE PARTNERS (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse og formidling af økonomiske prognoser, vurdering i forretningsanliggender. (511) Klasse 36: Kapitalforvaltningsvirksomhed og anden bank- og finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed og kreditgivning, kapitalinvestering samt valutavirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ole Berg, Damgårdsvej 54, 2990 Nivå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; computere; computerprogrammer; elektroniske kalendere; elektroniske opslagstavler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, kalendere, herunder afrivningskalendere; trykte publikationer, herunder tidsskrifter, blade, magasiner, bøger og årbøger; tryksager, herunder brochurer og prospekter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder udarbejdelse og revision af reklamemateriale; PR-virksomhed; udlejning af reklameplads. (511) Klasse 42: Teknisk information vedrørende planlægning og administration af en husholdning. (730) Indehaver: Povlsen's Lyskopi A/S, Baggesensgade 4C, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Max Krasnik, Amagertorv 14, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 16: Kontorartikler; papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder papir til kopiering og reproduktion; brochurer; trykte publikationer; postere og plakater; laminerede papir- og kartonvarer (ikke indeholdt i andre klasser); bannere i papir eller plastic. (511) Klasse 24: Bannere af tekstilmaterialer. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; kopiering af dokumenter og billeder. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; udførelse af lamineringsarbejde; overfladebehandling, coating.. (511) Klasse 41: Organisering af messer og udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Trykkerivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAFTI (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, buddinger, fromager, frosne desserter (hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromager, chokolade, kage og brød). 3721

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stokely-Van Camp, Inc., a corporation of the State of Indiana, 321 North Clark Street, Chicago, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUMMER (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner; turbiner (ikke til befordringsmidler til brug på land), lejer (maskin- og motordele), pumper (maskin- og motordele), ventiler (maskinog motordele), olietætninger (maskin- og motordele), filtre (maskin- og motordele), forstøvere (maskiner), dynamobørster, karburatorer, kølere til eksplosionsmotorer, ventilatorer til motorer og maskiner, elektriske generatorer, topstykker, drivhjul (maskin- og motordele), drivremme og drivkæder (ikke til befordringsmidler til brug på land), hydrauliske turbiner (ikke til befordringsmidler), cylindre, cylinderblokke, knastakselkæder, dynamoremme, dynamoer, tændingstimere, injektorer, lyddæmpere, ventilatorremme til motorer og maskiner, motorstempler, hastighedsregulatorer til motorer, kompressorer, kølere og kølekompressorer, maskin- og motordele i form af styretappe som dele af motorer, bundtappe (motordele), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, elektriske batterier og akkumulatorer, radio- og båndoptagere; lyddiscspillere; amperemetre, elektriske forgreningsdåser, elektriske kabler og ledninger; afbrydere, speedometre, elektriske døråbnere, elektriske spoler, elektriske terminaler, stikdåser og afbrydere, vand-, olieog brændstofmålere, hældningsindikatorer og -metre, omdrejningstællere, elektriske sikringer, voltregulatorer, elektriske modstande, relæer, kommutatorer, kommutatorbørster, herunder sådanne til afbrydelse af elektriske tændingskontakter, elektriske cigar- og cigaretlightere, temperaturregulatorer, elektriske strømtransformatorer, ankerviklinger, isoleret ledning, termostater; hastighedsregulatorer og -controllere; instrumenter til brug i motorkøretøjer til måling, optagelse (fastlåselse) og (videre) signalering af motorydelse- og tilstand, af dæktilstand og køretøjets tilstand og kontrol heraf, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, luftkonditioneringsinstallationer, luftkølingsapparater, luftopvarmningsapparater, nedblændingsapparater, lamper, elpærer, reflektorer, ventiltationsapparater, apparater til fjernelse af dug og frost på ruder, varmevekslere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, automobiler, lastbiler, varevogne, minivarevogne, køretøjer til brug i forbindelse med sport; automobilkarosserier, motorer (til landkøretøjer), hydrauliske turbiner (til landkøretøjer), acceleratorpedaler (til landkøretøjer), lejer (til landkøretøjer), kølerhjelme, kofangere, chassis, koblingspedaler (til landkøretøjer), koblinger til køretøjer, væskedrivindretninger (til landkøretøjer), betræk til reservehjul og dæk, retningsindikatorer (til køretøjer), drivkæder og -remme (til landkøretøjer), rør (til køretøjer), bremseklodser, foringer og gummidele (til landkøretøjer), gearstænger (til landkøretøjer), kølerhjelmsrammer (til landkøretøjer), stativer til kalecher, kalecher (til landkøretøjer), bulbhorn (til landkøretøjer), elektriske horn (til landkøretøjer), hydrauliske eller pneumatiske kredsløb, momentomformere, hydrauliske koblinger, aksler, hjul, hjulkapsler, hjulkranse (til landkøretøjer), inderslanger af kautsjuk og samlestykker dertil (til landkøretøjer), bagagebærere og - holdere (til landkøretøjer), bakspejle, hjul- og stænkeskærme, beslag til hjul- og stænkeskærme (til landkøretøjer), drevhjul til startere, beskyttelsesbetræk til fjedre (til landkøretøjer), kølerkapper og -riste, trinbrætter, støddæmpere (til landkøretøjer), buffere af kautsjuk (til landkøretøjer), antiforureringsapparater (til køretøjer), balancevægte til hjul (til køretøjer), lyddæmpere (til landkøretøjer), holdere til reservehjul (til landkøretøjer), fjederbøjler (til landkøretøjer), styretøjshuse (til landkøretøjer), rat, gearkæder og -kasser, pneumatiske dæk og dækpumper, friløbskoblinger, torsionsstænger, kardanled til drivmidler (til landkøretøjer), ventiler til dæk, omstyringsalarmer, forruder (til køretøjer), dæksler til brændsels- og olietanke (til landkøretøjer), karosserier, bremser, koblingsforinger (til landkøretøjer), elektriske startanordninger (til landkøretøjer), gearbokse, gear (til landkøretøjer), fjedre (til landkøretøjer), transmissionsmekanismer til drev (til landkøretøjer), instrumentpaneler (til køretøjer), formede dele af plastic (til landkøretøjer), vinduesviskere og styretøj, og dele af disse varer, reparationsudstyr og gummilapper til reparation af dæk, ruder (til køretøjer) og formet vinduesglas dertil (til køretøjer), nakkestøtter til sæder, sæder (til køretøjer) og sikkerhedssæder til børn (til køretøjer), formede betræk til sæder (til landkøretøjer), bagagenet (til landkøretøjer), alle forannævnte varer som dele eller tilbehør til køretøjer til brug på land, i vand eller i luften, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, konstruktion, reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og dele af motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DDG Holding A/S, Kirkegade 2 B, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, marmelade, frugtgrød, pickles, frugtsauce, frugtsmørrepålæg, smørcreme, chokoladenøddesmør, jordnøddesmør, nødder (behandlede), frugtsalater. (511) Klasse 30: Honning, sirup, konfekturevarer, sennep, eddike, herunder vin eddike, saucer (krydrede) ketchup, müsli. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. fortsættes 3722

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANISH ORCHARDS (730) Indehaver: DDG Holding A/S, Kirkegade 2 B, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, marmelade, frugtgrød, pickles, frugtsauce, frugtsmørepålæg, smørcreme, chokoladenøddesmør, jordnøddesmør, nødder (behandlede), frugtsalater. (511) Klasse 30: Honning, sirup, konfekturevarer, sennep, eddike, herunder vin eddike, saucer (krydrede), ketchup, müsli. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niki Gade Nielsen, Finlandsvej 37, 3.tv, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jørgen Nielsen, Ringvænget 16, 8722 Hedensted, Danmark (511) Klasse 09: Optagne videobånd, DVD og CD'er med film og serier inden for science fiction og fantasy. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOMBI-KILEN (730) Indehaver: Knudsen Kilen A/S, Industrivej 21, 3300 Frederiksværk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kubus Sitebuilder (730) Indehaver: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende etablering af virksomhed på globale netværk, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i form af fremskaffelse af interaktive tjenesteydelser via ASP-løsninger. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software, tilvejebringelse af elektroniske værktøjer til brug for udarbejdelse af websites, netværk og netværksgrupper samt communities, databaser, e-handelsmoduler, rådgivning og information i forbindelse med foranstående tjenesteydelser, på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVANTICORE (730) Indehaver: I-data international A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Chips (integrerede kredsløb); computersoftware (herunder til brug for fremstillingen af elektroniske chips), computerfirmware og compterhardware. (511) Klasse 16: Manualer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling af rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; design, installation, vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware; rådgivning vedrørende fremstillingen af samt konstruktion og udvikling af elektroniske chips. (730) Indehaver: Datagraf Auning AS, Energivej 75, 8963 Auning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Samling af jobdatabaseløsninger via INternettet, herunder stillingsannoncer, cv-match og jobportaler. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRICOLORE (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, buddinger, fromager; frosne desserter hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromage, chokolade, kage og brød; chokoladevarer, konditori- og konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kubus Teambuilder (730) Indehaver: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende etablering af virksomhed på globale netværk, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre for mulighed for online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i form af fremskaffelse af interaktive tjenesteydelser via ASP-løsninger.. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software, tilvejebringelse af elektroniske værkstøjer til brug for udarbejdelse af websites, netværk og netværksgrupper samt communities, databaser, e-handelsmoduler, rådgivning og information i forbindelse med foranstående tjenesteydelser, på Internettet. 3723

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kubus Tradebuilder (730) Indehaver: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende etablering af virksomhed på globale netværk, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i form af fremskaffelse af interaktive tjenesteydelser via ASP-løsninger. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software, tilvejebringelse af elektroniske værktøjer til brug for udarbejdelse af websites, netværk og netværksgrupper samt communities, databaser, e-handelsmoduler, rådgivning og information i forbindelse med foranstående tjenesteydelser, på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN-HOUSE (730) Indehaver: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, optiske og magnetiske databærere, CD-rom, computer software, elektriske publikationer distribueret on-line eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 16: Tryksager; tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, seminarer, symposier og workshops (uddannelse); udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; juridisk, videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere, udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software, leasing af tilgangstid til computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eniro Danmark A/S, Amager Boulevard 115, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontrol og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; optiske eller magnetiske databærere; Cd-rom; lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret on-line eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; PR-virksomhed og marketing; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tilvejebringelse af forretningsoplysninger; alle de nævnte tjenesteydelser også formidler via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information vedrørende telekommunikation; telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv.) udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; trykkerivirksomhed; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; rådgivning vedrørende computer hardware og software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af Websider, drift af Web-servere og WWW-hoteller; homepage administration; udlejning af accestid til computerdatabaser; oversættelse; redigering af skrevne tekster; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kubus Clevernet (730) Indehaver: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kubus Clevernet Aps, Rørthvej 42,, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende etablering af virksomhed på globale netværk, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for online - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i form af fremskaffelse af interaktive tjenesteydelser via ASP-løsninger. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software, tilvejebringelse af elektroniske værktøjer til brug for udarbejdelse af websites, netværk og netværksgrupper samt communities, databaser, e-handelsmoduler, rådgivning og information i forbindelse med foranstående tjenesteydelser, på Internettet. 3724

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZOMA (730) Indehaver: ZOMA MILCH & MOLKE GMBH & CO., Rudolf-Diesel- Strasse 9, D Günzburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Mælkepulver, vallepulver, ostepulver, smelteostepulver, mælk, valle og ost i kondenseret form, alt til industriel brug; mælkeproteinstoffer som råstof til den kemiske og farmaceutiske industri; alle forannævnte varer også i flydende form. (511) Klasse 05: Mælkesukker; tilsætninger til foder (medicinsk); mineralstofblandinger til foder; halvfabrikata og råstoffer, i det væsentlige bestående af mælk eller fedt, til fremstilling af foder (medicinsk); farmaceutiske og medicinske produkter samt vitaminpræparater til dyr. (511) Klasse 29: Mælkepulver, vallepulver, ostepulver, smelteostepulver, mælk, valle og ost i kondenseret form, yoghurt og yoghurtprodukter, retter hovedsageligt bestående af yoghurt- og mælk, dessertretter, hovedsageligt fremstillet af mælk og mejeriprodukter, alle forannævnte varer til ernæringsformål; mælkeproteinstoffer (færdige næringsmidler); alle forannævnte varer også i flydende form. (511) Klasse 30: Malt; kornpræparater til ernæring; brød, melasse-sirup. (511) Klasse 31: Mælkepulver, vallepulver, ostepulver, smelteostepulver, mælk, valle og ost i kondenseret form, alle forannævnte varer til brug som foder; mælkeproteinstoffer (foder); alle forannævnte varer også i flydende form; tilsætninger til foder (ikke-medicinsk); kornpræparater til foderbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRITICLEAR (730) Indehaver: Coloplast Corp., a corporation of the State of Georgia, 1955 West Oak Circle, Marietta, Georgia , USA (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Varemærkeafdelingen, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske hudbeskyttende præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUKS FLUKS (730) Indehaver: Peter Tholstrup, Gråbrødretorv 11, 1154 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, caféer, cafeterier, catering, kantiner, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AntiSense Biotics (730) Indehaver: PANTHECO A/S, Bøge Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordisk Radio Reklame A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optagne computerprogrammer, compactdisks til lyd/billede, lydbånd, kassettebånd, grammofonplader, belyste film. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radioog fjernsynsprogrammer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STADIUM (730) Indehaver: Stadium Aktiebolag, Box 773, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 35: Kundeinformation ved salg af cykler, læder og varer af læderimitationer, tasker, rygsække, soveposer, redskaber og beholdere til husholdningsbrug, køkkenredskaber, telte, reb, campingudstyr, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, spil og legetøj, gymnastikog sportsartikler. (511) Klasse 41: Sports- og idrætsaktiviteter; kulturelle arrangementer, herunder åbning af sportsanlæg; tjenesteydelser i forbindelse med idrætslejre; udlejning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler); praktisk uddannelse (instruktion). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AntisenseBiotics (730) Indehaver: PANTHECO A/S, Bøge Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje. 3725

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stadium Aktiebolag, Box 773, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 35: Kundeinformation ved salg af cykler, læder og varer af læderimitationer, tasker, rygsække, soveposer, redskaber og beholdere til husholdningsbrug, køkkenredskaber, telte, reb, campingudstyr, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, spil og legetøj, gymnastikog sportsartikler. (511) Klasse 41: Sports- og idrætsaktiviteter; kulturelle arrangementer, herunder åbning af sportsanlæg; tjenesteydelser i forbindelse med idrætslejre; udlejning af sportsudstyr (undtagen befordringsmidler); praktisk uddannelse (instruktion). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DVP (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse og formidling af økonomiske prognoser, vurdering i forretningsanliggender. (511) Klasse 36: Kapitalforvaltningsvirksomhed og anden bank- og finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed og kreditgivning, kapitalinvestering samt valutavirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFESSIONAL (730) Indehaver: Schell & Kampeter, Inc. d/b/a Diamond Pet Foods, 103 North Olive, P.O.Box 156, US - Meta, Missouri 65058,, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 31: Mad til kæledyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GE Capital Equipment Finance, Box 304, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: GE Capital Equipment Finance, Grønningen 25, 1270 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (300) Prioritetsoplysninger: FI T Finland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: JoB Vision ApS, Gydevang 2 B, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, genplacering af personale, outplacementvirksomhed, informationsvirksomhed vedr. personalerekruttering, beskæftigelse og karriereressourcer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for Human Ressource Management, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, afholdelse af foredrag. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og muligheder (jobvejledning). (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (730) Indehaver: TEAMUNIQUE Aps, Jacob Dannefærds Vej 6 b 3.th, 1973 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Programmering af computere. 3726

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THULEFJORD (730) Indehaver: Thulefjord AS, Bodøsjøveien 50, 8013 Bodø, Norge (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (300)Prioritetsoplysninger: NO Norge (730) Indehaver: Olympeak Coaching I/S, Bernstorffsvej 140, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; udvikling og implementering af ledelsesstrategier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LISA (730) Indehaver: GE Capital Equipment Finance, Box 304, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: GE Capital Equipment Finance, Grønningen 25, 1270 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (300)Prioritetsoplysninger: FI T Finland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIDRAIN (730) Indehaver: Claus Dyre Nielsen, Skovvej 32, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Poxocin (730) Indehaver: Paranova-Gruppen A/S, Industriparken 25, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Erik B. Pfeiffer, Paranova-Gruppen A/S, Industriparken 25, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler, farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sateye (730) Indehaver: Enigma Engineering A/S, Energivej 15, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. 3727

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN (730) Indehaver: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 42: Alderdoms- og plejehjem. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Base Camp v/ernest Blendstrup og Thomas Vejlø, Guldsmedgade 1, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstil- fabrikation- (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSK KAUTION (730) Indehaver: Dansk Kaution A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og garantistillelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLATINUM MASTERCARD (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; bank- og kreditvirksomhed; tilvejebringelse af kreditkort, debetkort, kontokort og forudbetalte kort; tilvejebringelse af opsparet elektronisk kassebeholdning, tilvejebringelse af elektronisk kapital og valutaoverførselsvirksomhed, elektronisk betalingsvirksomhed, forudbetalt telefonkortsvirksomhed, kontant udbetalingsvirksomhed, og transaktionsbemyndigelse og finansiel afviklingsvirksomhed; finansiel virksomhed i form af tilvejebringelse af debit- og kreditvirksomhed ved hjælp af radiofrekvens-identifikationsindretninger (RFID) i form af transponders; rejseforsikringsvirksomhed, check verifikationsvirksomhed; udstedelse og udbetalingsvirksomhed i forbindelse med rejsechecks og rejsekvitteringer; rådgivning vedrørende alle de førnævnte serviceydelser. (730) Indehaver: DANONE ASIA Pte. Ltd, 1 Temasek Avenue, Millenia Tower, Singapore, Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød; fisk; skinke; fjerkræ; vildt; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, kompot, marmelade, frugtpuré, gelé; supper; dåsemad helt eller hovedsagelig fremstillet af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt; konserveret, tørret, kogt, frossen mad eller dåsemad klar til servering, helt eller hovedsagelig fremstillet af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt; kødboller, orientalsk mad tilberedt af grøntsager, kød, fjerkræ eller rejer eller skaldyr; supper, flydende eller pulverpræparater i koncentreret form til fremstilling af supper, kødsupper; søde eller saltede forretter lavet af kartofler, naturel eller med smag, kartoffelchips; stegte mini-svinekødstykker som appetitvækkere; mælk, mælkeprodukter, herunder mælkedesserter, yoghurter, drikkeyoghurter; fermenterede mælkeprodukter; spiselige olier, olivenolie, sesamolie, spisefedt, bouillonterninger, bouillonpulver, bouillon; hytteost af soyabønnemælk og produkter fremstillet af hytteost af soyabønnemælk; frugtsaucer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, chokolade; kaffebaserede drikkevarer, kakobaserede drikkevarer, chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, sago, tapioka; mel og næringsmidler af korn, pies (søde eller saltede), pizza, tærter (søde eller saltede); pasta (naturel eller med smag og/eller fyldte), tørrede kornprodukter til brug som morgenmad; færdiglavede retter helt eller hovedsagelig fremstillet af pasta; færdiglavede retter helt eller hovedsagelig fremstillet af konditorivarer; brød, boller, flødeboller, tvebakker; småkager, kager, konditorivarer; salte eller søde appetitvækkere lavet af småkager, konditorivarer, boller eller dej; honning, salt, sirup, gær, bagepulver, sennep; eddike, herunder vineddike; krydderier, spiselige krydderier; saucer (krydrede), pasta saucer, flydende eller pulverpræparat i koncentreret form til fremstilling af saucer (bortset fra salatdressing eller mælkeprodukter), ketchup, salatdressinger; retter klar til servering bestående af kød og/eller skaldyr og grøntsager indbagt i dej, nemlig shaomai, hargow, boller, gyozas, potstickers, wonton, forårsruller, samosas og andre typer af dim sum produkter og forretter; konfekturevarer; spiseis, frossen is; frossen yoghurt og frosne mælkedesserter; orientalsk mad tilberedt af ris eller nudler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTES ALPHA (730) Indehaver: Montes S. A., Av. del Valle No. 945, Of 2611, Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago, Chile, Chile (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. 3728

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANTA RITA TRIPLE C (730) Indehaver: Sociedad Anònima Viña Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANK LINK (730) Indehaver: LÅN & SPAR BANK A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hesteshoppen (730) Indehaver: Moeskær I/C c/o Contracters A/S, Vibevej 27, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne, Kannikegade 14, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RFDD (730) Indehaver: Azign Bioscience A/S, Vestre Teglgade 10, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter, prober, reagenser og præparationer til industrielle, videnskabelige og medicinske formål, herunder kemiske, biologiske, biokemiske, mikrobiologiske, immunologiske og diagnostiske kemikalier, prober, reagenser og præparationer til videnskabelig anvendelse og til anvendelse i laboratorier, polynukleotider, proteiner og polypeptider, nukleotid og peptid arrays, nukleinsyrer eller DNA molekyler på plader eller membraner til sammenligning af ekspressionsniveauer i to eller flere biologiske prøver, restriction fragment differential displays, biokemiske sensorer, optiske array sensorer til identifikation af nukleinsyrer og proteiner, optiske array sensor reagenser, analytiske og diagnostiske testreagenser til brug ved molekylærbiologisk forskning og life science, i særdeleshed med henblik på at lede efter lægemidler og for at identificere sygdomstilstande. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, analytika og diagnostika til humanmedicinsk og veterinærmedicinsk anvendelse, herunder diagnostiske medicinske reagenser til diagnosticering af inflammatoriske sygdomstilstande, infektionssygdomstilstande, sygdomstilstande i centralnervesystemet, kardiovaskulære sygdomstilstande, neurologiske sygdomstilstande, endokrine sygdomstilstande, autoimmune sygdomstilstande og genetiske sygdomstilstande, diagnostiske test kits til medicinsk brug, medicinske test kits indeholdende reagenser, nukleinsyrer eller DNA molekyler på plader eller membraner til sammenligning af ekspressionsniveauer i to eller flere biologiske prøver, hjælpestoffer, plastre, membraner, plader, chips og faste, halvfaste, gelagtige og flydende matrixmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelig, medicinsk og industriel forskningsvirksomhed, herunder kemisk, biologisk, biokemisk, mikrobiologisk, immunologisk og diagnostisk forskningsvirksomhed, lægemiddeludvælgelsesvirksomhed, forskning i bio-informatik, forskning i microarrayteknologi, forskning i højkapacitets screeningsteknologi, forskning i microchip teknologi, forskning i array og micro-array baseret screeningsteknologi, forskning i chemo-receptiv membranteknologi, forskning i biosensor-teknologi, og programmering af computere, herunder programmering af apparater og instrumenter beregnet til udførelse af kemisk, biologisk, biokemisk, mikrobiologisk, immunologisk, medicinsk og diagnostisk videnskabelig forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUXON (730) Indehaver: Duxon ApS, Nørre Torv 1, 9800 Hjørring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 01: Bindemidler til industrielle formål i form af bære- og klæbemidler; kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- samt skovbrugsøjemed nemlig afspændings- og spredningsmidler til insekticider, fungicider, herbicider og parasitcider; kemiske produkter til anvendelse som repellanter eller afskyvækkende midler i kraft af deres lugt eller smag. (511) Klasse 05: Insekticider; fungicider; herbicider; parasitcider; farmaceutiske præparater til brug som humanmedicin samt veterinærmedicin. (730) Indehaver: Duxon ApS, Nørre Torv 1, 9800 Hjørring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 01: Bindemidler til industrielle formål i form af bære- og klæbemidler; kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- samt skovbrugsøjemed nemlig afspændings- og spredningsmidler til insekticider, fungicider, herbicider og parasitcider; kemiske produkter til anvendelse som repellanter eller afskyvækkende midler i kraft af deres lugt eller smag. (511) Klasse 05: Insekticider; fungicider; herbicider; parasitcider; farmaceutiske præparater til brug som humanmedicin samt veterinærmedicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TeknoSeed (730) Indehaver: TeknoSeed AB, Ideon, Beta 3, S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, MALMÖ, Sverige (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, aktiefondsdannelse, finansielle analyser, børsnotering, børsmæglervirksomhed, finansiel forvaltning, finansiel information, finansielle konsultationer, finansieringsydelser, fondsinvestering, kapitalinvestering, værdipapirsmægler. 3729

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICGREETINGS (730) Indehaver: TDC Mobile International A/S, Larslejsstræde 6, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, samt information om alle foranstående tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NKT Holding A/S, NKT Alle 1, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NKT Research & Innovation A/S, Group IP, Priorparken 878, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, udstillinger. (511) Klasse 42: Udlejning af mødelokaler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (730) Indehaver: Wickes PLC, 120/138 Station Road, HA1 2QB Harrow, Middlesex, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; isolerede elektriske ledninger; elektriske afbrydere, stikkontakter, fatninger, stik, kabler og ledninger; apparater og instrumenter til kontrol; apparater til optagelse, modtagelse og gengivelse af lyd; fjernsynsmodtagere; elektriske batterier; beskyttelseshandsker; ørebeskyttere; støvmasker; beskyttelsesbriller; sikkerhedshjelme; beskyttelsesbeklædning og -fodtøj; elektriske alarmsystemer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 11: Installationer og apparater til belysning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; installationer og apparater til opvarmning og kogning; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), vinduer og vinduesrammer; vinduer med dobbeltruder; stolper og paneler; tømmer (undtagen usavet tømmer); overliggere, hegn og gitterværk, ikke af metal; vægpaneler af træ; træfiberplader, krydsfiner, paneler af hårdt træ til bygningsbrug; døre fremstillet af former eller presset træ af spånplade eller træfibre; brusekabiner, ikke af metal; nedløbsrør, faldstammer, afløbsrør, alle fremstillet af plastic; gulvfliser, vægfliser, alle fremstillet af keramik eller plastic; tagplader, ikke af metal, fremstillet på basis af bitumen; gummibaseret mastiks til bygningsbrug; swimmingpools; vinterhaver; skure; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer; belægninger, mursten, blokke, glas, gipsplader. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANCITY (730) Indehaver: Danland A/S, Søtorvet 5, 1371 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 39: Tilrettelæggelse og salg af fly-, tog- og skibsrejser. (511) Klasse 41: Arrangement og afholdelse af kurser og kongresser med kulturelt og uddannelsesmæssigt formål, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Hotelvirksomhed og restaurationsvirksomhed; fremskaffelse af lokaliteter til kurser og kongresser. 3730

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THERMO-SMART (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; byggematerialer af metal i form af monteringsfærdige bygningsdele, døre og vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, elementer til glastage og kviste, tagterrasser, tagmaterialer, tagelementer, inddækningsrammer, vinduesrammer og -sektioner, præfabrikerede altaner, altanlukninger, åbne- og lukkeindretninger og -mekanismer til vinduer og døre, fastgørelses- og låseindretninger og beslag til vinduer og døre, bygningsbeslag, ventilationsog røgventiler (ikke dele af maskiner), afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og -profiler, dekorations- og vinduesafskærmninger, herunder persienner og rullegardiner samt persienner og rullegardiner med aluminiumsbelægninger, skodder, rulleskodder, betjeningsindretninger (ikke elektriske) til persienner, rullegardiner, skodder, rulleskodder samt til at åbne og lukke vinduer, kasser til rullegardiner og markiser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller overvejende af metal. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastik i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, isolerende aluminiumsbelægninger til vinduesafskærmningsprodukter, slanger dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal); byggematerialer (ikke af metal), herunder monteringsfærdige bygningsdele, vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, vinduer af syntetisk materiale, vinduesrammer og -sektioner, herunder sådanne vinduesrammer og -sektioner af syntetiske materialer, døre, elementer til kviste, tagterrasser, præfabrikerede altaner, altanlukninger, ventilations- og røgventiler til bygningsbrug, inddækningsrammer, afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og -profiler, glas, herunder isoleringsglas og vinduesglas, paneler og vægbeklædninger af træ, af trælignende materialer eller af syntetiske materialer, glastage, tagmateriale og -elementer, facadekomponenter, facadebeklædninger, dekorations- og vinduesafskærmninger, herunder persienner til udendørs brug samt persienner med aluminiumsbelægninger til udendørs brug, skodder og rulleskodder, afskærmninger af plastik, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller overvejende af metal. (511) Klasse 20: Møbler, rullegardiner (ikke indeholdt i andre klasser) af træ eller ikke af tekstilmateriale samt rullegardiner (ikke af metal) med aluminiumsbelægninger. (511) Klasse 22: Markiser, herunder rullemarkiser af syntetisk materiale eller af tekstilmateriale samt sådanne markiser med aluminimumsbelægninger, persiennebånd eller -snore. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), gardiner af tekstilmateriale eller af plastik, herunder sådanne med aluminiumsbelægninger, afskærmninger af tekstil til vinduer, herunder sådanne med aluminiumsbelægninger, rullegardiner af tekstil eller af plastik, herunder sådanne med aluminiumsbelægninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISOPERL (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; byggematerialer af metal i form af monteringsfærdige bygningsdele, døre og vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, elementer til glastage og kviste, tagterrasser, tagmaterialer, tagelementer, inddækningsrammer, vinduesrammer og -sektioner, præfabrikerede altaner, altanlukninger, åbne- og lukkeindretninger og -mekanismer til vinduer og døre, fastgørelses- og låseindretninger og beslag til vinduer og døre, bygningsbeslag, ventilationsog røgventiler (ikke dele af maskiner), afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og -profiler, dekorations- og vinduesafskærmninger, herunder persienner og rullegardiner samt persienner og rullegardiner med perlemorsbelægning, skodder, rulleskodder, betjeningsindretninger (ikke elektriske) til persienner, rullegardiner, skodder, rulleskodder samt til at åbne og lukke vinduer, kasser til rullegardiner og markiser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller overvejende af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal); byggematerialer, (ikke af metal), herunder monteringsfærdige bygningsdele, vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer, vinduer af syntetisk materiale, vinduesrammer og -sektioner, herunder sådanne vinduesrammer og -sektioner af syntetiske materialer, døre, elementer til kviste, tagterrasser, præfabrikerede altaner, altanlukninger, ventilations- og røgventiler til bygningsbrug, inddækningsrammer, afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og -profiler, glas, herunder isoleringsglas og vinduesglas, paneler og vægbeklædninger af træ, af trælignende materialer eller af syntetiske materialer, glastage, tagmateriale og -elementer, facadekomponenter, facadebeklædninger, dekorations- og vinduesafskærmninger, herunder persienner til udendørs brug samt persienner med perlemorsbelægning til udendørs brug, skodder og rulleskodder, afskærmninger af plastik, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller overvejende af metal. (511) Klasse 20: Møbler, rullegardiner (ikke indeholdt i andre klasser) af træ eller ikke af tekstilmateriale samt rullegardiner (ikke af metal) med perlemorsbelægning. (511) Klasse 22: Markiser, herunder rullemarkiser af syntetisk materiale eller af tekstilmateriale samt sådanne markiser med perlemorsbelægning, persiennebånd eller -snore. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), gardiner af tekstilmateriale eller af plastik, herunder sådanne med perlemorsbelægning, afskærmninger af tekstil til vinduer, herunder sådanne med perlemorsbelægning, rullegardiner af tekstil eller af plastik, herunder sådanne med perlemorsbelægning. 3731

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: F GROUP (730) Indehaver: F Group A/S, Øster Allé 56, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Storyline (730) Indehaver: Aston Promentor A/S, Teglholm Allé 16, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Michael Thiesen, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig undervisning i forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Professionel (ikke forretningsmæssig) rådgivningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: "Det grå guld" (730) Indehaver: Rimmer & Jensen Marketing, Kong Christiansalle 6, 9100 Ålborg, Danmark (511) Klasse 16: Plakater; tryksager i form af løbesedler; billetter; brochurer; flag (af papir); bannere af papir, pap eller plastik; skilte af pap, papir eller plastik, trykt udstillingsmateriale. (511) Klasse 24: Bannere af tekstilmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder reklameartikler; radio- og tv-reklamer; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; direct mail annoncering og reklamering. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Fremstilling og vedligeholdelse af web-sites. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Storylining (730) Indehaver: Aston Promentor A/S, Teglholm Allé 16, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Michael Thiesen, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nemlig undervisning i forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Professionel (ikke forretningsmæssig) rådgivningsvirksomhed. 3732

19 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Birgit Rolfing, Barslundvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Tekstilbehandling, i form af tekstilvirksomhed, forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Design af beklædningsgenstande. 3733

20 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 120. årgang. 1999-09-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2069 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 129. årgang. 2008-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 119. årgang. 1998-11-18 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1663 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 119. årgang. 1998-10-07 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1423 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 119 årgang. 18.3.98 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer

Læs mere