Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister register Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer register internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Internationale kendetegn Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUBAHOOP Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : JAUER DESIGNLAB ApS, c/o Vibeke Berit Sellerup Jauer, Ejgårds Tværvej 7B, 2. th., 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 09: Lysende og mekaniske skilte. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto-grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; skilte af papir og pap. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Barf tørfoder (730) : HASLEV PETFOODS ApS, Finlandsgade 29 F, 4690 Haslev, (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, skønhedspleje af dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TARGETIUM (730) : PEOPLE & NATURE One nation - One team, Rigtrupvej 68, 8370 Hadsten, (511) Klasse 31: Træer; Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); Træstammer; Træspåner til brug ved fabrikation af træmasse; Tømmer (Råt -). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; undervisningsvirksomhed; Workshops (Ledelse og arrangering af -) [uddannelse]; Arrangering og ledelse af workshops [uddannelse]; Forlystelser; Forlystelser; Konkurrencer (Organisering af -) [undervisning eller underholdning]; Uddannelsesvirksomhed; Udstillinger (Organisering af -) med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; undervisningsvirksomhed; Workshops (Ledelse og arrangering af -) [uddannelse]. (511) Klasse 44: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; Plantning af træer med henblik på reducering af drivhusgasser. (591) Farvetekst: t er udført i grøn, rød og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A Unique Imprint (730) : HSA Systems ApS, Egegårdsvej 3, 5260 Odense S, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner; ildslukningsapparater. (730) : COSBORG A/S, Borgergade 32, st.th., 1300 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål; kemiske stoffer til fremstilling af farmaceutiske og kosmetiske præparater; planteekstrakter til fremstilling af kosmetiske og farmaceutiske præparater. (511) Klasse 03: Sæbe; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder kosmetiske præparter til personlig pleje; planteekstrakter, herunder blomsterekstrakter, til kosmetisk brug; ekstrakter udvundet af medicinske urter og planter til kosmetisk brug. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; plastre, forbindsstoffer; planteekstrakter, herunder urte- og blomsterekstrakter, til medicinske og farmaceutiske formål (udvortes brug); ekstrakter udvundet af medicinske urter og planter til medicinsk brug; medicinske præparater til personlig pleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The International School of Aarhus (730) : INTERSKOLEN, Engtoften 22, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BJERGKILDE (730) : MT COMMERCIAL ApS, Rymarksvej 78, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: I/S HOVEDVAGTSGADE 6,4 v/advokatfælles- SKABET, Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K, (511) Klasse 32: Øl, frugtdrikke og frugtsagt, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 1069

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Power Incentive v/jan Brøgger Kristensen, Niels Olsens Vej 5, 3650 Ølstykke, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (591) Farvetekst: t er udført i sort, hvidt, rødt, grønt og blåt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lysspor (730) : Faktor 3 ApS, Hejrevej 39, 1.Sal, 2400 København NV, (511) Klasse 09: Elektriske batterier; solceller. (511) Klasse 11: Udendørs LEDlamper til nedbygning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Solvei (730) : Faktor 3 ApS, Hejrevej 39, 1.Sal, 2400 København NV, (511) Klasse 09: Computerhardware og computersoftware til intelligent styring af elektrisk solcellenergi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Morild (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Energi Gas (730) : Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; public relation. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DE Dansk Energi Gas (730) : Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; public relation. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: URBYEN (730) : Jannick Bruun Garde Schreiner, -, (511) Klasse 09: Solbriller; kontrolure (tidsmåleindretninger). (511) Klasse 14: Ure, herunder armbåndsure; smykker. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med smykker af forskellige metaller, solbriller samt ure og armbåndsure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VerdensTapas by pingvin (730) : STEEN BOEL HOLDING ApS, Aslundvej 15, 9310 Vodskov, (511) Klasse 43: Restauranter, herunder tilvejebringelse af små retter fra hele verden. (730) : Faktor 3 ApS, Hejrevej 39, 1.Sal, 2400 København NV, (511) Klasse 09: Bevægelsessensorer til styring af LED-belysning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A Perfect Week (730) : A Perfect Week AB, Krokslätts Parkgata 69A, SE Mölndal, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hampus Gunnarsson, Krokslätts Parkgata 69A, SE Mölndal, Sverige (511) Klasse 24: Badelinned (undtagen beklædningsgenstande), stof til lingeri, sengetøj. (511) Klasse 25: Skitøj, seler til tøj, kraver (beklædning), lingeri, tøj, pelse (beklædning), undertøj, svedabsorberende undertøj, anti-sved undertøj, øreklapper (tøj), cykeltøj, overtøj, strik (beklædning), korsetter (undertøj), underbukser, vandtæt tøj, beklædning til spædbørn, muffer (beklædning), strandtøj, slør (beklædning), pandebånd (beklædning), tøj til gymnastik, beklædning af læderimitationer, beklædning af læder, papirhatte (beklædning), regntøj. (300) Prioritetsoplysninger: SE , 2011/03201 Sverige 1070

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cleantech International Business Development - "CIBD" (730) : AGRO2BUSINESS ApS, Håndværkervej 1, 9700 Brønderslev, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) : Jonas Buhl Gregersen, Solbakken 27, 2840 Holte, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : BO KIERKEGAARD ApS, Østre Pennehavevej 14, 2960 Rungsted Kyst, (511) Klasse 37: Bevaring i form af konservering og restaurering af arkitektur og billeder; tiltag i form af formidling af information vedrørende konservering og restaurering af arkitektur og billedkunst samt vedrørende restaureringsprocessen. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Tiltag i form af udarbejdelse af teknisk og videnskabelig dokumentation, herunder dokumentation af restaureringsprocesser samt udarbejdelse af ægthedsbeviser; tekniske, videnskabelige og forskningsmæssige, herunder arkivalske, undersøgelser vedrørende bevaring, formidling og dokumentation af bevaringsværdig arkitektur og billedkunst; teknisk, videnskabelig og forskningsmæssig rådgivning vedrørende bevaring, formidling og dokumentation af bevaringsværdig arkitektur og billedkunst; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Gul og blå, begge farver i to nuancer (730) : HEATHERHILL CAPITAL HOLDING ApS, Esplanaden 5, 3.tv., 1263 København K, (511) Klasse 05: kosttilskud til mennesker og dyr; kosttilskud til mennesker og dyr. (511) Klasse 31: næringsmidler til dyr. 1071

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GODT GREJ (730) : BENT BRANDT A/S, Langdyssen 7, Lisbjerg, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, salgspromotion for andre. (730) : CIPE:CARE DANMARK A/S, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 12: Køretøjer og dele dertil, herunder automobiler og dele dertil; motorer til køretøjer til brug på land; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands. (511) Klasse 37: Reparation, installation, afmontering, rengøring, service og vedligeholdelse af køretøjer, herunder reparation af køretøjer i forbindelse med automobilhavari og vejhjælp. (511) Klasse 39: Transport, herunder transport og bugsering af køretøjer; opbevaring af køretøjer; udlejning af køretøjer. (591) Farvetekst: t er udført i rødt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bekymret for dit barn? (730) : Psykolog Lise Andersen, Højleddet 23, 2840 Holte, (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PeleCheCoco (730) : PELECHECOCO ApS, c/o Frank Feilskov, Vesterbyvej 13, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Michael Adelsten Olsen, Engelsborgvej 33, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 14: Smykker (lavet af både ædle og uædle metaller og sten). (511) Klasse 18: Tasker (herunder håndtasker, toilettasker, skuldertasker, rygsække, kufferter). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Autochthone Cells (730) : Odense Universitets Hospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Safe Foot (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Analysesol (730) : INFOBA ApS, Marienborg Alle 6, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Computer hardware og software til institutioner: børnehaver, vuggestuer, aldersintegrerede institutioner, dagplejere, børnehuse, dagtilbud, fritidshjem, fritidsklubber, skolefritidsordninger og skoler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med fladskærme, kameraer, tekstilvarer, IT-udstyr og IT-tilbehør. (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed - tryk af billeder på genstande, fremkaldelse af digitale billeder. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software til instituioner: børnehaver, vuggestuer, aldersintegrerede institutioner, dagplejere, børnehuse, dagtilbud, fritidshjem, fritidsklubber, skolefritidsordninger og skoler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUNA (730) : NorgesGruppen ASA, Karenslyst Alle 12-14, Postboks 300 Skøyen, N-0213 Oslo, Norge (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; hamburgere, kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte grønt-sager; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; pommes frites, stegte kartofler, løgringe, kylling, grøntsagssalat, tomatpure. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler afkom, brød, bagværk, konditori- og konfekturevarer; spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; taco, majs mayonnaise, sandwicher, ketchup. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; PR-virksomhed, salgsstyrkende tjenester, formidling af reklameannoncer, flyers og vareprøver, rådgivning om reklame og om organisations- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling af aftaler om erhvervelse og salg af varer, og rækkevidde rådgivning inden for købmand sektoren, minimarked sektoren og fast food sektoren, salg af kød, fisk, fjerkræ og vildt, af hamburgere, kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, af geléer, syltetøj, kompotter, af æg, mælk og mejeriprodukter, af spiselige olier og fedtstoffer, af sandwichs, pommes frites, stegte kartofler, løgringe, kylling, mælk, frugtsalat, grøntsagssalat, tomatpure, af kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, af mel og næringsmidler afkom, brød, bagverk, konditori- og konfekturevarer, af hamburgerbrød, forårsruller, tacoskaller af majs, spiseis, salt, peber, sennep, eddike, ketchup, saucer (krydrede), krydderier; mayonnaise. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; tilberedelse af mad, cafe virksomhed, restaurant virksomhed, snack bar virksomhed, catering, og tjenester som hører hermed. (730) : BANDAGIST JAN NIELSEN A/S, Frederiksborggade 23, 1360 København K, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, øjne og tænder, suturmaterialer. 1072

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Raunsborg (730) : Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, 5610 Assens, (511) Klasse 03: præparater til rengøring; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; After-shave lotions; Aloe vera præparater til kosmetisk brug; Ambre [parfume]; Antitranspirantsæbe; Aromatiske stoffer [æteriske olier]; Astringerende præparater til kosmetiske formål; Badepræparater, kosmetiske; Balsam undtagen til medicinske formål; Barberpræparater; Barbersprit; Barbersten [astringerende midler]; barbersæbe; Bark (Kvillaja -) til vask; Blegende præparater [affarvningsmidler] til kosmetiske formål; Blomsterekstrakter [parfumer]; Blomsterparfumer (Baser til -); Deodorantsæbe; Desinficerende sæbe; Eau de Cologne; Eau de Toilette [lotioner til toiletbrug]; Ekstrakter (Blomster -) [parfume]; Farver (Kosmetiske -); Farver (Midler til fjernelse af -); Fedtstoffer til kosmetiske formål; Hudpleje (Kosmetiske præparater til -); Hårlak; Hårlotions; Hårspray; Kosmetiksæt; Kosmetiske cremer; Kosmetiske olier; Kosmetiske præparater; Lotions (Kosmetiske -); Makeup; Make-up fjernepræparater; Mascara; Masker (Skønheds -); Moskus [parfumerivarer]; Mælke (Rense -) til toiletbrug; Olier (Æteriske -); Olier til parfumeog duftfremstilling; Olier til rensningsformål; Parfumer; Parfumerivarer; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; Pomader til kosmetiske formål; Shampoo; Skønhedsmasker; Solcremer; Sæbe (Desinficerende - ); Sæbe (Toilet -) i stykform; sæber; Æteriske olier; Øjenbryn (Kosmetik til -). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; plastre, forbindsstoffer; desinfektionsmidler; Badepræparater (Terapeutiske -); desinfektionsmidler; Desinfektionsmidler til hygiejniske formål; Hudpleje (Farmaceutiske præparater til -); Hudplejepræparater, farmaceutiske; Hæfteplaster; Kemisk-farmaceutiske præparater; Lotions til farmaceutisk brug; Nødhjælpskasser med indhold; plastre, forbindsstoffer; Transpiration (Midler mod -); Øjenskyllepræparater. (511) Klasse 44: Hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; Farmaceutisk rådgivning; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; Sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELTONE PROMISE (730) : GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater til medicinsk brug.. (511) Klasse 44: Tjenesteydelser, der relaterer sig til høreapparater, nemlig høreklinikker og audiologivirksomhed.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROMISE (730) : GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater til medicinsk brug.. (511) Klasse 44: Tjenesteydelser, der relaterer sig til høreapparater, nemlig høreklinikker og audiologivirksomhed.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : TRAVELJIGSAW LIMITED, Floors 2-4 St Georges House 56 Peter Street, M2 3NQ Manchester, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Arrangering og formidling af rejseforsikring, inklusive arrangering af rejseforsikring via internettet; forvaltning af forsikringskrav, finansiel virksomhed og finansiering, alt vedrørende leasing, udlejning og salg af køretøjer; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; tjenesteydelser vedrørende forsikringstegning; forsikringsvirksomhed udbudt via internettet; information om forsikringer; forsikringsvirksomhed, inklusive almindelig forsikring, forsikringsvirksomhed for automobilbranchen, forsikring af varevogne, forsikring af motorcykler, forsikring mod motornedbrud; rejseforsikringsvirksomhed; forsikringsmæglervirksomhed; finansielle tjenesteydelser; finansiel virksomhed via internettet; elektroniske betalingstjenester; inklusive, men ikke begrænset til, alle førnævnte tjenesteydelser ydet via elektroniske midler inklusive internettet; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikations- og kommunikationsvirksomhed, herunder formidling af adgang til websteder, telekommunikations- og datakommunikationstransmission, vejledning i brug af telefonapparater og computere i forbindelse med udlejning af befordringsmidler, distribution af elektronisk information via computernetværk, globale informationsnetværk og trådløse netværk, tilvejebringelse af telekommunikationsadgang og forbindelser til computerdatabaser, computernetværk, globale informationsnetværk og trådløse netværk, samt formidling af onlinelinks til information inden for finans, forsikring, rejser, motor, databehandling og telekommunikation; tjenester i forbindelse med elektronisk post; opslagstavler via globale informationsnetværk; inklusive, men ikke begrænset til alle førnævnte tjenesteydelser formidlet ad elektronisk vej samt internettet; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Transporttjenester; arrangering af rejser, biludlejningsvirksomhed; arrangering af ferietransport; udlejning af køretøjer; udlejning og leasing af personbiler, personbiler til erhverv og industri; udlejning og leasing af biler, cykler, motorcykler, autocampere, lastbiler, lastvogne, varevogne, turistbusser, busser, campingvogne; udlejning og leasing af udstyr og apparater til køretøjer; udlejning og leasing af tilbehør til køretøjer, inklusive bagagebærere, sæder til befordringsmidler, autostole til børn, anhængere til køretøjer, bagagebærere, cykelholdere; arrangering af transport af personer; arrangering af rejser; tjenesteydelser vedrørende rejsereservation; elektronisk informationsvirksomhed, nemlig interaktiv og onlineinformation vedrørende leasing og udlejning af køretøjer samt rejseinformation og interaktiv reservation og online reservation i forbindelse med leasing og udlejning af køretøjer; rejsebilletreservationer; arrangering og/eller bestilling af ferier, rejser, udflugter, krydstogter og udlejningsbiler, inklusive arrangering og/eller bestilling af ferier, rejser, udflugter, krydstogter og udlejningsbiler via internettet; arrangering og/eller reservation af pladser i forbindelse med rejser, inklusive arrangering og/eller reservation af pladser i forbindelse med rejser via internettet; rejsebureauvirksomhed, inklusive rejsebureauvirksomhed via internettet; inklusive, men ikke begrænset til alle førnævnte tjenesteydelser formidlet ad elektronisk vej samt internettet; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Femern Service Partners, c/o Niels Hovmand, Havnepladsen 10, 4941 Bandholm, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i form af formidling af kontakt mellem fagfolk via et netværk af lokale og regionale virksomheder, der samarbejder om at forsyne entreprenører, bygherrer og andre kunder med produkter, håndværk og services.. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning, og opbevaring af varer, arrangering af rejser, udlejning af lagerhaller.. (591) Farvetekst: Blåt og sort 1073

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NMI (730) : NORDMEDICA INTERNATIONAL A/S, Jægersborg Alle 164, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: O'Brand v/ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt medicinske præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, import- og eksportagenturer, samling (ikke transport) af et udvalg af lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, diætetiske præparater, plastre og forbindsstoffer, kosmetiske præparater, helsekost samt midler til tandpleje og hygiejne, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, diætetiske præparater, plastre og forbindsstoffer, kosmetiske præparater, helsekost samt midler til tandpleje og hygiejne på Internettet, herunder handel med varer indenfor sundhedssektoren på Internettet; salgsfremmende foranstaltninger i form af en samling af et udvalg af udbydere indenfor sundhedssektoren på Internettet, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse; indhentning af information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig til netværkstjenester indenfor elektronisk handel; lagring og indhentning af computerinformation vedrørende sundhedsfaglige oplysninger; kompilering og indføring af informationer i databaser, herunder drift og operation af databaser; informationstjenesteydelser; online computer informationstjenesteydelser i forbindelse med forretningsvirksomhed.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVOZYMES AVANTEC (730) : Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Enzymer til anvendelse i produktion af biobrændstof, inkludiv til fremstilling af ætanol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; medicinske apparater og instrumenter, nemlig gangstativer, ståstøtter, mobile ståstøtter, stole, toilet- og badeanordninger, borde, hovedstøtter, laterale støtter, veste og bælter samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands; sæder til befordringsmidler, kørestole; dele til kørestole, nemlig kørestolsstel; gangstativer med hjul og sæde samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: t er udført i gråt og lyseblåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SuperDres (730) : Dansand A/S, Lervejdal 8 B, 8740 Brædstrup, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastik i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, støbesand. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, sand, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 28: Støbeabsorberende sand til sandkasser og legepladser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Valsemøllen af 1899 A/S, Havnegade 58, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (730) : KOLDING SALATFABRIK A/S, C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 1074

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPTIWASH (730) : Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Enzymer til anvendelse i vaskemiddelindustrien.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : BILLETDK ApS, Skårupørevej 49, 5881 Skårup Fyn, (511) Klasse 16: Billetter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Pladsreservation til shows; Produktioner af shows. (591) Farvetekst: t er udført i mørkeblåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: H.C. Skov A/S (730) : H.C. SKOV A/S, Nordre Fasanvej 242, 2200 København N, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning; flydende og fast brændsel til opvarmning og madlavning, herunder grillkul, koks, briketter, brænde og træpiller. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frørup Vingård (730) : FRØRUP VINGÅRD ApS, Bøgevej 2 B, 5853 Ørbæk, (511) Klasse 31: Havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske grøntsager, frø og såsæd, naturlige blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viden & Værdi (730) : DANISH AGRO A.M.B.A., Køgevej 55, 4653 Karise, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (730) : Calçados Ferracini Ltda., Rua Olivio Fenatti, 149, Distrito Industrial, Franca / SP, Brasilien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; støvler; støvletter; sko; sandaler; bælter (beklædningsgenstande). (591) Farvetekst: t er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUPO (730) : LUPO S/A, Rodovia Washington Luiz, S/N, KM 276,5 Pau Seco, BR- Araraquara/SP, Brasilien, Brasilien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; beklædningsgenstande til gymnastik; undertøj; underbukser; strikvarer; bukser; bukser til gymnastik; kasketter (hovedbeklædning); bluser; T-shirts; jakker; korseletter; sokker; sokkeholdere; undertrøjer; strømpebukser; brystholdere; pyjamaser; baby-dolls (lingeri); jerseytrøjer; strandtøj; badebukser; badedragter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flora Danica Bags (730) : GRAPESTONE ApS, Kirkeskovvej 34, 8450 Hammel, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kraftfuld Kommunikation (730) : MINDJUICE ApS, Nansensgade 41A, 1366 København K, (511) Klasse 16: Papir og pap bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. 1075

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mejeriget (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Hansen&Food v/søren Kenneth Hansen, Rosevej 9, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aarhus Halvmarathon (730) : ÅRHUS 1900 ATLETIK/MOTION, Observatoriestien 1, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Niels Kim Hjorth, Rørmosevej 7, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 43: Stillen lejrpladsfaciliteter til rådighed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Inu:IT A/S, Vandsøvej 10, 3900 Godthåb, Grønland (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Hvid og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEE A WORLD OF POTENTIAL (730) : Teknologisk Institut, Nordsøcentret, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals, (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende detailhandel med fødevarer; Rådgivning vedrørende markedsføring af fødevarer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende design af fødevareemballage; rådgivning vedrørende kvalitetsstyring i fødevareindustrien. (591) Farvetekst: t er udført i blå og grønne nuancer. Skriften er hvid. (730) : ConocoPhillips Company, a corporation of the State of Delaware, 600 North Dairy Ashford, ML 1102, Houston, TX , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 01: Petrokemikalier og special-kemikalier fremstillet af olie, syntetisk harpiks og katalysatorer; industrikemikalier til brug i olieindustrien, herunder additiver til forbedring af gennemstrømning og/eller transport af kulbrinte-væsker gennem rør; brændstofbesparende præ-parater, herunder præparater til rengøringsinjektorer, karburatorer, boost oktan; behandlings-/reguleringsmidler samt tætningsmidler/forseglinger til automatiske transmissioner, slamopløsninger; rensende additiver til gas, benzin og brændstof; anti-frost; bremsevæske; væske til servostyring, antibankningsmidler stoffer til forbrændingsmotorer; kemiske præparater til afkoksning af motorer (511) Klasse 04: Brændstoffer, olier og fedtstoffer, herunder benzin, motor smøreolie; brændsel til for-brændingsmotorer, herunder benzin og diesel; brændstof til fly; forstøvet brændstof blandinger, herunder naturgas, ethan, propan og butan; smøreolier, herunder gearolie, transmissionsolier, industrielle olier og jernbanen olie; kunstige olier til industriel brug; motorolie; benzen (511) Klasse 35: Administration af et bonus incitamentsprogram for deltagere med henblik på opnåelse af rabatter eller gratis varer og tjenesteydelser ved brug af et kreditkort, betalingskort eller hævekort; detailhandel med benzin. (511) Klasse 36: Kreditkort, betalingskort; udstedelse af kreditkort, betalingskort og hævekort; udstedelse af rejse-checks. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, brændstofpåfyldning og vask af motorkøretøjer, fly og andre fartøjer med eget fremdrivningsmiddel udbudt på servicestationer og i lufthavnsterminaler (511) Klasse 39: Transport, opbevaring, emballering og levering gennem rørledning eller lastbiler med olier, fedtstoffer, benzin, brændsel, smøremidler (511) Klasse 40: Produktion af råolie, naturgas, olie, petroleum kondensat, naturgasvæsker og kulbrinte-brændstoffer i fast, væske- eller gasform; serviceydelser inden for olie- og gasindustrien, herunder produktion og behandling af kulbrinter; forarbejdning af olier, herunder olieraffinering; drift af boringer, herunder behandling af olie- og gasboringer (511) Klasse 42: Undersøgelse af råolie, naturgas, olie og petroleum kondensat; teknisk forskning inden for undersøgelse, behandling og produktion af råolie, naturgas, olie og petroleum kondensat. (300) Prioritetsoplysninger: AU Australien 1076

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Teknologisk Institut, Nordsøcentret, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals, (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende detailhandel med fødevarer; Rådgivning vedrørende markedsføring af fødevarer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende design af fødevareemballage; rådgivning vedrørende kvalitetsstyring i fødevareindustrien. (591) Farvetekst: t er udført i blå og grønne nuancer. Skriften er hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Coffee and Food Station (730) : KÄHLER SPISESALON ApS, Vestre Kongevej 4-6, 8260 Viby J, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugt-drikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) : Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastic; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: t er udført i gult, grønt, blåt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vandråd (730) : Foreningen af vandværker i FVD, Solrød Center 22C, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLACKWOOD (730) : FLEXWOOD A/S, Storstrømsvej 92, 4840 Nørre Alslev, (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen. (511) Klasse 20: Spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 1077

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Regionsvandråd (730) : Foreningen af vandværker i FVD, Solrød Center 22C, 2680 Solrød Strand, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INWIDIA (730) : Kim Kehlet, Pinholmvej 1, Gl. Sogn, 6950 Ringkøbing, (740/750) Fuldmægtig: Ole Olsson. Rådgivende Civilingeniør ApS, Kardybvej 19, 7850 Stoholm Jyll, (511) Klasse 11: Apparater til køling, tørring og ventilation. (511) Klasse 19: Byggematerialer, vinduesskodder (ikke af metal), dørskodder (ikke af metal), kombinationsvinduer og -døre (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, skabslåger, jalousilåger, jalousiskærmvægge. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WUNDERWEAR (730) : WUNDERWEAR A/S, Røjelskær 7, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Undertøj, lingeri, bh'er, chemisesæt, strømper og strømpeholdere. (511) Klasse 35: Detailhandel med undertøj, lingeri, bh'er, chemisesæt, strømper og strømpeholdere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORANGE TECHNOLOGIES (730) : ORANGE TECHNOLOGIES A/S, Nybrovej 99, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Elite Camp (730) : LANDSFORENINGEN AF PRIVATDREVNE CAMPINGPLAD- SER I DANMARK DK-CAMP, Industrivej 5D, 7120 Vejle Øst, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (730) : Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastic; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: t er udført i gult, grønt, blåt og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fianzadeg (730) : Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: million t-shirts (730) : CONTRAST A/S, Balticagade 7, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Fodtøj og hovedbeklædning. 1078

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDELSKAMMERET (730) : DANSK ERHVERV, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEANINKTRAY (730) : Lars Jepsen, Ravnekærlund 84 A, 5800 Nyborg, (740/750) Fuldmægtig: BRUNO UNGER SCANDINAVIA ApS, Sturlasgade 102B 2, 2300 København S, (511) Klasse 02: Trykfarve, fernis, lak, farvestoffer, bladmetaller og metalpulver til brug for trykkere, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 07: Maskiner, trykmaskiner, trykpresse. (511) Klasse 17: Kautsjuk, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Små Pladser (730) : LANDSFORENINGEN AF PRIVATDREVNE CAMPINGPLAD- SER I DANMARK DK-CAMP, Industrivej 5D, 7120 Vejle Øst, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) : Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter, herunder ost; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, detail- og engroshandel med ost og delikatesser, også via internet. (591) Farvetekst: t er udført i mørkegrøn og hvid. 1079

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) : Aloe Vera of America Inc., Jupiter Road, Dallas, Texas 75238, USA (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) : Geo G. Sandeman Sons & Co., Limited, 8 Henrietta Place, London W1G 0NB, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : LILLE SMØRUM KRYDDERURTER A/S, Ndr Strandvej 5 D, 2791 Dragør, (740/750) Fuldmægtig: Kai H. Madsen, Skebjergvej 24, Lille Smørum, 2765 Smørum, (111) Reg.nr.: VR (730) : Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, CH-6405 Immensee, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Chemtura Europe GmbH, Bahnhofplatz 65, 8500 Frauenfeld, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, CH-6405 Immensee, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : London Stock Exchange Group Holdings Limited, 10 Paternoster Square, London EC4M 7LS, Storbritannien THE FINANCIAL TIMES LIMITED, Number One, Southwark Bridge, London SE1 9HL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Scandi - Aqualine A/S, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, (111) Reg.nr.: VR (730) : Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 8, N-1721 Sarpsborg, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Sulzer Metco Management AG, Zürcherstrasse 12, CH-8400 Winterthur, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Sulzer Metco Management AG, Zürcherstrasse 12, CH-8400 Winterthur, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : ACell Inc., 6640 Eli Whitney Drive, Suite 200, Columbia, MD 21046, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Ecolux AB, Box 100, S Hyllinge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, CH-6405 Immensee, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, CH-6405 Immensee, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : SOCLA, 365 rue du Lieutenant Putier, F Virey le Grand, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) : ACell Inc., 6640 Eli Whitney Drive, Suite 200, Columbia, MD 21046, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, USA (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) : CAPACENT PEOPLE A/S, Middelfartgade 15, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : CAPACENT PEOPLE A/S, Middelfartgade 15, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : CooperVision International Holding Company LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, St. Michael, Barbados (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : CAPACENT PEOPLE A/S, Middelfartgade 15, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : CAPACENT PEOPLE A/S, Middelfartgade 15, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, 1081

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) : Meda AB, P.O. Box 906, S Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : TECSOM, 2 bis avenue François Sommer, Sedan, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : ITW Gema GmbH, Mövenstrasse 17, CH-9015 St. Gallen, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Poly-clip System GmbH & Co. KG, Niedeckerstrasse 1, Hattersheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) : Chemtura Corporation Delaware Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Taylor Precision Products Inc., 2311 West 22nd Street, Suite 200, Oak Brook, Illinois 60523, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) : Informationsteknik Scandinavia A/S, Vestre Teglgade 12, 2450 København SV, (740/750) Fuldmægtig: ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) : Deutsche Börse AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 1082

17 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 09: Telefonkommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser); telefaxmaskiner; telegrafapparater; apparater til elektronisk post; telefontransmittere i form af udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til transmission af data og dokumenter via computer terminaler; satellitter; sendere af elektroniske signaler i form af meddelelser og data; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede nemlig til brug i forbindelse med kabel radio og kabel tv, fjernsyns- og radioudsendelser og internet; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); computersoftware; databehandlingsudstyr og computere, elektrisk udstyr; videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater; fordelingsanlæg til energioverførsel. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed vedrørende forretningsledelse og organisation inden for energiområdet; annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, reklamevirksomhed, herunder markedsføring af nye teknologier, herunder inden for miljø og energi, udlejning af midlertidig arbejdskraft, forretningsmæssig rådgivning vedrørende energi (ikke finansiel). (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, finansiel konsulentvirksomhed inden for energiområdet; investering af risikovillig kapital; kommerciel og teknisk administration af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, pengeoverførsler. (511) Klasse 37: Bygning, installation og vedligeholdelse af kraftværker, installation af fordelings- og transportnetværk i relation til distribution af energi, byggevirksomhed, herunder etablering, servicering og vedligeholdelse af gadebelysning, bygning af anlæg til affaldsbehandling, vedligeholdelse af spildevands- og ferskvandsanlæg; konstruktions-, monterings- og vedligeholdelsesarbejde, reparationsvirksomhed, nemlig reparation af teknisk udstyr og husholdningsapparater; installationsvirksomhed, byggevirksomhed; teknisk service til driften af distributionsanlæg. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport, levering af elektricitet, centralvarme og fjernevarme til tredjemand, herunder betjening af fordelings- og transportnetværk i relation til distribution af energi; energidistribution, herunder elektricitetsdistribution; distribution af central-varme, fjernvarme; distribution af elektricitet, gas og varme, særligt til industrikunder; indsamling, opbevaring, bortskaffelse og transport af affald; vandforsyning; fjernelse af spildevand; spedition, fragtkørsel, transport, pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Energiproduktion, affaldsudnyttelse, genbrug og andre former for affaldsudnyttelse, genbrugsvirksomhed, forbrænding og destruktion af affald; teknisk behandling af vand og spildevand. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Energirådgivning (ikke forretningsmæssig) til private og erhvervslivet, udvikling af komplette energikoncepter; energirådgivning, herunder teknisk rådgivning og planlægning vedrørende energifrembringelse og distributionsanlæg; teknisk og økologisk konsulentvirksomhed inden for energiområdet; softwareudvikling, udvikling af softwaredesign, moduler og interfaces og disses anvendelse i elektroniske og elektriske apparater og i komponenter og systemer; planlægning af affaldsbehandlingsanlæg, miljøvirksomhed, nemlig miljørådgivning, udvikling af miljømæssige risikostyringskoncepter (ikke finansiel); forskning og udvikling, særligt inden for miljøteknologi, udvikling af programmer til databehandling, indgåelse, implementering og udstedelse af licenser samt forsknings- og udviklingskontrakter; videnskabelig og industriel forskning; ingeniørvirksomhed i forbindelse med anlægsarbejde. 1083

18 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

19 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer FR FR FR FR VG VG VG VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

20 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VG VA VG VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 133. årgang. 2012-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1

KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Nice-klassifikationen 10. udgave (2015) KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER VARER KLASSE 1 Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 127. årgang. 2006-05-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1149 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 781 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 649 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere