Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Kommunevåben Udslettelse af kommunevåben Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RØVERKØB A/S, Priorparken 355, 2605 Brøndby, (511) Klasse 02: Maling, lak, træimprægneringsmidler. (511) Klasse 16: Pensler, malerværktøj i form af malerlærred, malerpensler og malerruller. (511) Klasse 35: Detailhandel med malervarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og gul (730) Indehaver: Dansk Tandlæge Forening, Amaliegade 17, 1004 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand, nemlig faglig organisation, som udfører medlemsmæssig service; rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation; forretningsmæssig bistand vedrørende faglig organisering; rådgivning vedrørende personaleledelse; forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og udvikling, rådgivning og information vedrørende arbejdsmiljø. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; information om uddannelse og undervisning; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; bogudgivelse, forlagsvirksomhed, udgivelse af tekster (undtagen reklametekster). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Tandlægevirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder juridisk bistand vedrørende ansættelsesforhold. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen selv samt foreningens medlemmer og eventuelle samarbejdspartnere, men kun efter nærmere aftale med foreningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må alene anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fastsat af Dansk Tandlægeforening (Tandlægeforeningen) for benyttelse af mærket. Tilladelsen til at benytte mærket ophører ved udtræden af foreningen, uanset årsagen til udtrædelsen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FCA (730) Indehaver: FREMAD AMAGER INVEST A/S, c/o Todi Adam Jonsson, Hattensens Alle 1, 2, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lex Advokater Anpartsselskab, Århusgade 88, 3. sal, 2100 København Ø, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LK Classic (730) Indehaver: Schneider Electric A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Elmateriel til ledning, omkobling, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder installationsmateriel såvel stærkstrøm som svagstrøm, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fødevareerhvervet (730) Indehaver: s Automobilforhandler Forening, c/o Autobranchens Hus, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication ApS, Naurvej 35, 7500 Holstebro, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, gult, sort og hvidt. (730) Indehaver: Landbrugsrådet, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker, skønhedspleje af dyr. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 585

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPANY HOUSE (730) Indehaver: NCC Property Development A/S, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 36: Køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder bygningskonstruktionsvirksomhed ved projektudvikling af fast ejendom, konceptudvikling af nye boligformer samt ved projekt- og konceptudvikling af domicilejendomme; reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed; arkitekt- og byplanlægningsvirksomhed ved projektudvikling af fast ejendom, konceptudvikling af nye boligformer samt ved projekt- og konceptudvikling af domicilejendomme. (730) Indehaver: WS ENGROS ApS, Balticagade 10, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: click & show (730) Indehaver: Bjarke Nielsen, Skolegade 32, 8723 Løsning, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRØKKEL (730) Indehaver: Coach- og Kompetencehuset Lode& v/jesper Lode, Lille Voldgade 5, st.th., 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 10: Medicinske og terapeutiske apparater, instrumenter og udstyr til sundhedspleje, herunder til massage; apparater og redskaber til skønhedsmassage og hovedbundsmassage; terapimagneter og meditationssten. (511) Klasse 20: Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder uroer (dekoration). (511) Klasse 28: Spil og legetøj herunder uroer, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROLINE (730) Indehaver: Proline AB, Utjordsvägen 9 M, SE Gävle, Sverige (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparation og vedligeholdelse af ventilations- og afløbsrør, dele til tætning af ventilations- og afløbsrør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S, Søndergade 111, 6600 Vejen, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Proline AB, Utjordsvägen 9 M, SE Gävle, Sverige (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparation og vedligeholdelse af ventilations- og afløbsrør, dele til tætning af ventilations- og afløbsrør. (591) Farvetekst: Blå og Hvid 586

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Weight Watchers International, Inc., a corporation of the State of Virginia, 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 16: Papirhandlervarer, publikationer, nemlig magasiner, bøger, nyhedsbreve, tryksager, dagbøger, kogebøger, undervisningsmateriale vedrørende vægttab, vægtkontrol og næringsmidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed angående vægttab, vægtforvaltning, ernæring og motion. (511) Klasse 42: Konsulentbistand og vejledning om vægttab, vægtforvaltning, ernæring og motion. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed og sundhedspleje af mennesker i form af evaluering af vægtkontrol, fremskaffelse af planer, behandling og tilsyn i forbindelse med vægttab, planlægning og vejledning af programmer til vægttab samt fremskaffelse af information vedrørende udvikling af programmer til vægttab. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOCFIGHTER (730) Indehaver: Scriptor Technology A/S, Grusbakken 5, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software (downloadable eller optaget). (511) Klasse 42: Vedligeholdelse, udvikling, implementering og design af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RUMARKITEKTER (730) Indehaver: ALBERTSEN & FLARUP M.A.A. ARKITEKTER A/S, Flegmade 9, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder rådgivning i forbindelse hermed og tilsyn med bygningskonstruktion, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; teknologisk rådgivning i forbindelse med idé- og projektudviklingsopgaver for private, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder; teknologiske planlægnings- og analyseopgaver for erhvervsvirksomheder i forbindelse med bygningsmæssige relationer til en hensigtsmæssig drift eller produktionsflow; kvalitetskontrol af egne ydelser gennem projektgranskning og projektkontrol; teknologisk rådgivning i forbindelse med eftersyn og opretning af byggeskader, syn- og skønsforretninger, herunder rådgivning i syns- og skønssager og rådgivning i forbindelse med brandskader. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wishbone (730) Indehaver: Michael Bode Hansen, Tårnets Kvarter 24, 2750 Ballerup, ; Peter Enø Enewoldsen, Grønlunds Alle 45, 2610 Rødovre, ; Rikke Gotfredsen, Humlebækgade 2, 2200 København N, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration ved hjælp af neurolingvistisk programmering (NLP). (511) Klasse 41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed i neurolingvistisk programmering (NLP), herunder kurser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Maritime Oplevelser (730) Indehaver: MARITIMT CENTER DANMARK, Havnepladsen 2, 5700 Svendborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (730) Indehaver: Alfio Salamone, Frøbels Alle 9, 1.tv., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke af italiensk oprindelse eller opskrift herunder restaurationsvirksomhed og take away, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 587

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TIINK A/S, Skindergade 43, 1159 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sirius I/S v/ Bruno Månsson m.fl., Holmens Kanal 7, 1060 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed over internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, der giver adgang til musik og video over internettet via mobiltelefoner og andre mobile enheder. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med udvikling og implementering af web applikationer inden for musik, video og sociale medier på internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tiink (730) Indehaver: TIINK A/S, Skindergade 43, 1159 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sirius I/S v/ Bruno Månsson m.fl., Holmens Kanal 7, 1060 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed over internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, der giver adgang til musik og video over internettet via mobiltelefoner og andre mobile enheder. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med udvikling og implementering af web applikationer inden for musik, video og sociale medier på internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed; salgsfremmende tjenesteydelser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser; reklamedistribution; udarbejdelse af reklametekster og udsendelse af reklamemateriale, flyveblade og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisations- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling af aftaler om anskaffelse og salg af varer, samt sortimentsrådgivning inden for dagligvaresektoren; opstilling for andre af et udvalg af varer (transport af varer undtaget), således at kunden på en hensigtsmæssig måde kan se på og købe disse varer; detailhandel med madvarer, nemlig kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer, krydderier, råis, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsprodukter samt korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, friske køkkenurter, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvande, kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholiske drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt til slibning, sæber, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, barbersæber og barberskum, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer og belysningsstoffer, lys og væger til lys, læderfedt, fedt til skotøj, stearinlys, parfumerede lys og vokslys, trækul (brændsel), kulbriketter, tørvebriketter og træbriketter (brændsel), næringsmidler til spædbørn, plaster og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, farmaceutiske præparater, vitaminpræparater, naturmedicin og helsekost, håndværktøj og instrumenter (manuelt drevne), hug- og stikvåben, barberknive, -høvle og -maskiner, knivsmedevarer, gafler og skeer, barberblade, fotografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, brandslukningsapparater, batterier, blitzlys og - pærer (fotografering), sikringer, vægte, smartcards med integrerede kredsløb, timeglas, musikdisketter (inspillet), videofilm (indspillet), DVD (inspillet), CD (inspillet), lommeregnere, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, elektriske pærer, kaffemaskiner (elektriske), grillapparater (til madlavning), udegrill, grillspyd, hårtørrere, elektriske juletræslys, fyrværkerigenstande, juvelerarbejder, smykker, ure og kronometriske instrumenter, bijouterivarer, papir, pap, og varer heraf, bøger, tryksager, fotografier, skriveredskaber og papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, kontorartikler (ikke møbler), instruktions- og undervisningsmaterialer (ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug, spillekort, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug, kamme og svampe, børster, børstenbindermaterialer, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, procelæn og keramik, kasseroller, gryder, øser, flaskeåbnere, proptrækkere, kogekar, lergryder, service, lysestager og lysmanchetter (ikke af ædle metaller), håndmikserredskaber, kander, karafler, keramikprodukter til husholdningsbrug, plastservice, frugtpressere til husholdningsbrug (ikke elektriske), vaskeskind, rivejern (køkkenredskab), porcelænsservice, salt- og peberbøsser (ikke af ædle metaller), salatskåle, serveringsfade, kagefade, skærebrætter, skureklude, skuresvampe, skåle, spisepinde, sprøjteposer til dekorering, knivstativer, tørrestativer, strygebrætter, stegeforme, stegepander, stegeredskaber (ikke elektriske), stegeriste, toiletsæt, toiletbørster, sæbeholdere, tefiltre, tandtråd, tandbørster, tæppebankere, ikke-elektriske varmere til sutteflasker, piskeris, ølkrus, glas, sprøjter til vanding af blomster og planter, tovværk, reb, liner, snore, net, pressenninger, garn og tråd til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, foddtøj og hovedbeklædning, sokker, trusser, underbukser og strømper, bånd og lidser, strikkepinde, nåle og synåle, kunstige blomster, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, kemiske konserveringsmidler til næringsmidler, kemiske produkter til fotografiske formål og til landbrugsformål, havebrug og skovbrug, gødningsmidler, blomsterjord og muldjord, præparater til jordforbedring, blødgøringsmidler til vand, destilleret vand, dugfjerningspræparater, lim (grundingsog afterbehandlingsmidler), tapetlim, læderlim, limopløsningsmidler, fikserbad og fikservæske (fotografering), ueksponerede film, fotografisk papir, fotografiske fremkaldere, fluor, klor, kemiske produkter til imprægnering af læder og tekstiler, midler til rygning, kød, tobak, artikler for rygere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn, gul, rød, sort og hvid. 588

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed; salgsfremmende tjenesteydelser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser; reklamedistribution; udarbejdelse af reklametekster og udsendelse af reklamemateriale, flyveblade og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisations- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling af aftaler om anskaffelse og salg af varer, samt sortimentsrådgivning inden for dagligvaresektoren; opstilling for andre af et udvalg af varer (transport af varer undtaget), således at kunden på en hensigtsmæssig måde kan se på og købe disse varer; detailhandel med madvarer, nemlig kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer, krydderier, råis, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsprodukter samt korn, levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, friske køkkenurter, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvande, kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholiske drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt til slibning, sæber, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, barbersæber og barberskum, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer og belysningsstoffer, lys og væger til lys, læderfedt, fedt til skotøj, stearinlys, parfumerede lys og vokslys, trækul (brændsel), kulbriketter, tørvebriketter og træbriketter (brændsel), næringsmidler til spædbørn, plaster og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, farmaceutiske præparater, vitaminpræparater, naturmedicin og helsekost, håndværktøj og instrumenter (manuelt drevne), hug- og stikvåben, barberknive, -høvle og -maskiner, knivsmedevarer, gafler og skeer, barberblade, fotografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, brandslukningsapparater, batterier, blitzlys og - pærer (fotografering), sikringer, vægte, smartcards med integrerede kredsløb, timeglas, musikdisketter (inspillet), videofilm (indspillet), DVD (inspillet), CD (inspillet), lommeregnere, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, elektriske pærer, kaffemaskiner (elektriske), grillapparater (til madlavning), udegrill, grillspyd, hårtørrere, elektriske juletræslys, fyrværkerigenstande, juvelerarbejder, smykker, ure og kronometriske instrumenter, bijouterivarer, papir, pap, og varer heraf, bøger, tryksager, fotografier, skriveredskaber og papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, kontorartikler (ikke møbler), instruktions- og undervisningsmaterialer (ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug, spillekort, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug, kamme og svampe, børster, børstenbindermaterialer, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, procelæn og keramik, kasseroller, gryder, øser, flaskeåbnere, proptrækkere, kogekar, lergryder, service, lysestager og lysmanchetter (ikke af ædle metaller), håndmikserredskaber, kander, karafler, keramikprodukter til husholdningsbrug, plastservice, frugtpressere til husholdningsbrug (ikke elektriske), vaskeskind, rivejern (køkkenredskab), porcelænsservice, salt- og peberbøsser (ikke af ædle metaller), salatskåle, serveringsfade, kagefade, skærebrætter, skureklude, skuresvampe, skåle, spisepinde, sprøjteposer til dekorering, knivstativer, tørrestativer, strygebrætter, stegeforme, stegepander, stegeredskaber (ikke elektriske), stegeriste, toiletsæt, toiletbørster, sæbeholdere, tefiltre, tandtråd, tandbørster, tæppebankere, ikke-elektriske varmere til sutteflasker, piskeris, ølkrus, glas, sprøjter til vanding af blomster og planter, tovværk, reb, liner, snore, net, pressenninger, garn og tråd til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, foddtøj og hovedbeklædning, sokker, trusser, underbukser og strømper, bånd og lidser, strikkepinde, nåle og synåle, kunstige blomster, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, kemiske konserveringsmidler til næringsmidler, kemiske produkter til fotografiske formål og til landbrugsformål, havebrug og skovbrug, gødningsmidler, blomsterjord og muldjord, præparater til jordforbedring, blødgøringsmidler til vand, destilleret vand, dugfjerningspræparater, lim (grundingsog afterbehandlingsmidler), tapetlim, læderlim, limopløsningsmidler, fikserbad og fikservæske (fotografering), ueksponerede film, fotografisk papir, fotografiske fremkaldere, fluor, klor, kemiske produkter til imprægnering af læder og tekstiler, midler til rygning, kød, tobak, artikler for rygere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKÆRSØGAARD (730) Indehaver: SVEN MOESGAARD, Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cuddle I/S v/trine Green Sørensen og Winnie Hjorth, Møllegyden 4, 5550 Langeskov, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, køreposer til autostole. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt køreposer til autostole, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; herunder via et globalt netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QMentor (730) Indehaver: QMentor v/henrik Prætorius, Jordbærvænget 28, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder, bistand ved kvalitetsstyring, forretningsmæssig bistand ved industrielle udviklings- og designprocesser. (511) Klasse 42: Teknologisk bistand ved industrielle udviklings- og designprocesser. 589

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nunatak.DK I/S v/mikael Steen & Martin Palle Mølholm, Knud Rasmussens Vej 3, 9210 Aalborg SØ, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: E-handel og detailhandel med trekking- og klatreudstyr i form af beklædning, fodtøj, telte, soveposer, rygsække og rejsetasker, klatreudstyr samt tilbehør til udendørsophold, herunder kompas, lommelygter, knive, elektronisk navigationsudstyr, kogegrej, bestik, vandrensningsudstyr, drikke-, felt- og termoflasker, proviant, rejsebøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUERENTAL (730) Indehaver: Jesper Ryberg Lonardi, Teglovnsvej 33, 4100 Ringsted, (511) Klasse 37: Udlejning af personlifte (byggeudstyr). (730) Indehaver: GRAFICOM ApS, c/o Laurents, Sankt Jakobs Gade 22, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software til anvendelse via internettet (inter, intra- og ekstranet sider), teknologisk support og teknologisk rådgivning og teknologisk konsulentmæssig bistand på IT området, grafisk designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Energi Horsens, Bjerrevej 139, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: LETT Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: EGNS-INVEST CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProtektorINVEST A/S (730) Indehaver: EGNS-INVEST CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 590

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sponsor Value Analysis (730) Indehaver: SPONSORPEOPLE ApS, Refshalevej 147, 3., 1432 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser og organisering af udstillinger med kommercielle eller forretningsmæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder vedrørende strategiudvikling og coaching af ledere og personale, afholdelse af symposier, udgivelse af bøger, artikler og tidsskrifter, underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design, udvikling og installation af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TØNDER FESTIVAL FOND, Vestergade 80, 6270 Tønder, (740/750) Fuldmægtig: Tom Buhmann, c/o Bang + Regnarsen, St. Kongengsgade 49, 1022 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Rådgivning i kulturelle forhold, forretningsadministration. (511) Klasse 41: Festival, kulturelle arrangementer, undervisningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, produktion og udgivelse af fonogrammer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Return on Sponsor Investment (RoSI) (730) Indehaver: Company Products International A/S, Fabrikvej 11B, 8260 Viby J, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NICOMINT (730) Indehaver: McNeil AB, S Helsingborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig præparater til rygeafvænning og medicinsk tyggegummi. (730) Indehaver: SPONSORPEOPLE ApS, Refshalevej 147, 3., 1432 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, markedsundersøgelser, markedsanalyser, ekspertvurderinger og rapporter indenfor forretningsrådgivning, strategiske analyser, strategisk udvikling, økonomiske prognoser, personlig forretningsmæssig rådgivning, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, organisering af udstillinger med kommercielle eller forretningsmæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende strategiudvikling og coaching af ledere og personale, afholdelse af workshops og seminarer, afholdelse af symposier, udgivelse af bøger, artikler og tidsskrifter, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design, udvikling og installation af computer hardware og computer software. 591

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DK International Interior A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 04: Stearinlys. (511) Klasse 16: Servietter. (730) Indehaver: NIELSEN STEEL SOLUTIONS A/S, Østerbro 4, Tommerup St., 5690 Tommerup, (740/750) Fuldmægtig: Kielberg Advokater A/S, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, nemlig tyndpladebearbejdning i alle former for stål, og bearbejdning af stål for byggebranchen; produktion for andre på bestilling af centrifuger, tørretumblere, vaskemaskiner, tørreskabe og fundamenter til stabilisering/forhøjelse af tørretumblere og vaskemaskiner; produktion for andre på bestilling af udekøkkener, partygrill, lamper, postkasser, springvand, skilte (med belysning), borde, stole, bænke, affaldsbeholdere, varmelamper og plantekasser; produktion for andre på bestilling af maskiner til procesbearbejdning, emballering og pakning af varer til fødevare- og medicinalindustrien. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GRAFICOM ApS, c/o Laurents, Sankt Jakobs Gade 22, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software til anvendelse via internettet (inter, intra- og ekstranet sider), teknologisk support og teknologisk rådgivning og teknologisk konsulentmæssig bistand på IT området, grafisk designvirksomhed. (730) Indehaver: TaxaPlan I/S Richard Mølgaard Motzfeldt & Jens Fersløv Andersen, Samsøvej 30 B, th, 8382 Hinnerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder vejledning og rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder finansiering af etablering af virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder vejledning og rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Le Palais des Grands Crus (730) Indehaver: THEIS VINE ApS, Albanivej 122, 5792 Årslev, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og kulturelle arrangementer i form af vinsmagningsarrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, herunder ved vinsmagninger. 592

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aveny (730) Indehaver: NORDENS UR-IMPORT A/S, Nørrebrogade 247, 2200 København N, (511) Klasse 14: Smykker (guldsmedevarer) og ure. (511) Klasse 35: Detailhandel med smykker og ure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOBEL (730) Indehaver: SSAB Tunnplåt Aktiebolag, Borlänge, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af metal; klejsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm; foliebelagte stålplader. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Liontouch (730) Indehaver: Visiodan A/S, Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Tasker, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder kapper, veste, skørter, toppe, bælter, hatte, bandanaer, bukser, caps, bøllehatte, solskygger, t-shirts, herunder også til udklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder legetøj af eva skum i form af sværd, skjolde, pistoler, rifler, sherifstjerner, økser, hamre, save, skruenøgler, boremaskiner, hjelme (udklædning), stopskilte, politistave, håndjern, fjerpragte, knive, sabler, piratkroge, spejle, masker (udklædning), bamser, vinger (kostumer), telte (legetøj), øjenklapper (udklædning), prinssestave, kroner (udklædning), sværdskeder, legetøjsdiademer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder detailhandel og enggroshandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder kapper, veste, skørt, top, pung, prinsessestave, tasker, bælter, kroner, hatte, øjneklapper, bandanaer, vinger, sværdskeder, diademer, bukser, caps, bøllehatte, solskygger, t-shirts, spil og legetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OKKER-GOKKER (730) Indehaver: OKKER-GOKKER A/S, Willemoesgade 60, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Mejeriprodukter, nemlig mælk, UHT, kondenseret og steriliseret mælk og fløde, mælke- og flødepulver samt andre mejeriprodukter i pulverform; blandingsprodukter i pulverform, hovedsageligt produceret af mælk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLIMAMYSTERIET (730) Indehaver: Eumbc Gaming Limited, 35 Catherine Place, London SW1E 6DY, Storbritannien (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed for online bingo spil. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed for online bingo spil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Varix (730) Indehaver: Åreknudeklinikken v/lars Rasmussen, Ndr Kystagervej 28, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, nemlig åreknudeoperationer med laser, radiofrekvens og skum og sclerosering af karsprængninger. (730) Indehaver: CONGIN ApS, Sturlasgade 12 K 1, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKAB EVERSHEDS, Østergade 27, 1100 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og hvidt 593

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CONGIN ApS, Sturlasgade 12 K 1, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKAB EVERSHEDS, Østergade 27, 1100 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lean2leet (730) Indehaver: AHRENSBERG EXCELLENCE ApS, Schæffergårdsvej 3, 2820 Gentofte, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Rema 1000 A/S, Marsallé 60, 8700 Horsens, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sølv og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Select Service Partner Denmark A/S, Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, 2770 Kastrup, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid, grøn og orange (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATOLYZER (730) Indehaver: Atonomics A/S, Vestre Teglgade 10, 2450 København SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Medicinske måleinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: I-KUBE (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, elektroniske bøger (downloadable). (511) Klasse 16: Bøger, opgavehæfter, quizbøger, gådebøger. (511) Klasse 28: Spil, quizspil. 594

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, (511) Klasse 09: Cd-opbevaringsmedier, nemlig cd-rom, USB memory stick, ringbind til cd-rom. (511) Klasse 16: Kontorartikler (dog ikke møbler), herunder pennesæt og skriveartikler; ringbind til løsblade. (511) Klasse 18: Tasker, rygsække, skoletasker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lotek (730) Indehaver: Lotek A/S, Rønsdam 10, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter, nemlig skumvæske og pulver til brandbekæmpelse. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til sårrens og øjenskyldning. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasse-apparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, apparater til gnistog branddetektering, -alarmering og -slukning i rum og produktionsmiljøer, apparater til brandventilation og aspiration sikkerhedsudstyr i form af dykkerdragter, briller, åndedrætsudstyr, brandmandsdragter og dragter til røgdyk, kemikaliedragter, dragter til brug i industrielt arbejde samt rednings- og sikkerhedsdragter til maritimt brug; apparater til defibrillering. (511) Klasse 22: Telte til militært og humanitært brug, telte til dekontaminering. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Grosist- og detailhandel med sikkerhedsudstyr, udstyr til redning, brandsikkert tøj, fodtøj og hjelme. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CyberRama (730) Indehaver: Hirtshals Andelsmejeri a.m.b.a., Søndergade 50, 9850 Hirtshals, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt (730) Indehaver: Vejle Kommune Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SmartWeb (730) Indehaver: ITCONCEPT ApS, c/o Lars Kühn Thomsen, Opkærsvej 10, True, 8381 Tilst, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse. (730) Indehaver: M2 MARKETING A/S, Usserød Kongevej 82, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, alle former for computerprogrammer og software uanset optage medie eller måder disse udbredes på, dvs software lagret på magnetiske eller optiske medier eller nedtaget fra et fjerncomputerneteværk; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser, herunder bistand til udarbejdelse af annoncer og reklamer på internettet, specielt websider og specielle egenskaber ved disse websider, således at de bliver let tilgængelige for relevante kunder; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder specielt computer software, der bidrager til at gøre websider let tilgængelige for relevante kunder og software, der letter virksomheder og institutioners digitale udgivelser af publikationer (dynamisk publicering), samt rådgivning og information herom; udlejning af software via globale computernetværk. 595

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: M2 MARKETING A/S, Usserød Kongevej 82, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, alle former for computerprogrammer og software uanset optage medie eller måder disse udbredes på, dvs software lagret på magnetiske eller optiske medier eller nedtaget fra et fjerncomputerneteværk; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser, herunder bistand til udarbejdelse af annoncer og reklamer på internettet, specielt websider og specielle egenskaber ved disse websider, således at de bliver let tilgængelige for relevante kunder; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder specielt computer software, der bidrager til at gøre websider let tilgængelige for relevante kunder og software, der letter virksomheder og institutioners digitale udgivelser af publikationer (dynamisk publicering), samt rådgivning og information herom; udlejning af software via globale computernetværk. 596

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rostastrand Förvaltnings AB, Box 38, Gustavsberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Lergravsvej 59, 3., 2300 København S, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SennovPartners I/S, Vibevej 18, 2670 Greve, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Comx Networks A/S, Herstedvang 8, 2620 Albertslund, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trelleborg Forsheda Building AB, Box 1004, S Värnamo, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thorsman & Co. AB, Box 1010, S Nyköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SennovPartners I/S, Vibevej 18, 2670 Greve, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Varier Furniture AS, Håhjem, 6260 Skodje, Norge (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kenneth Cole Productions (LIC), INC., Centreville House, Second Terrace, P.O.Box SS 6229, Nassau, Bahamas (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sveavägen 44, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AGCO GmbH & Co., Johann-Georg-Fendt Strasse 4, Marktoberdorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lucent Technologies Inc., a corporation of the State of Delaware, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Willy Arnold KG, Neumann-Reichardt-Strasse 29-33, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IVAX International GmbH, Hauptplatz 16, Postfach 1459, CH-8640 Rapperswill, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IVAX International GmbH, Hauptplatz 16, Postfach 1459, CH-8640 Rapperswill, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Evenflo Company, Inc., a corporation of the State of Delaware, 707 Crossroads Court, Vandalia, Ohio 45377, USA (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FARM INNOVATION ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Seidensticker GbR, Herforder Str. 182, D Bielefeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CK Holding AB, Box 729, S Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CK Holding AB, Box 729, S Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CK Holding AB, Box 729, S Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, 598

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Northrop Grumman Systems Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1840 Century Park East, Los Angeles, California , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG, 62, Karlsbergstrasse, D Homburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tetra Laval Holdings & Finance S.A., 70 Avenue General- Guisan, 1009 Pully, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Karlsberg Holding GmbH, Eisenbahnstrasse 49, Homburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HallStar Innovations Corp., a corporation of the State of Delaware, 120 South Riverside Plaza, Suite 1620, Chicago, IL 60606, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Würth Leasing International Ges.m.b.H., Würth Strasse 1, A-3071 Böheimkirchen, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hacienda El Cóndor S.A., Luis Thayer Ojeda No. 236, 6th Fl., Providencia, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, 599

18 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Tegneseriehæfter, kalendere, plakater, undervisningsmateriale (undtagen apparater), billeder og tegninger, bogmærker, postkort, lykønskningskort, penalhuse, vandfarver (maling), viskelæder, blyantspidsere (elektriske og ikke elektriske), kontorrekvisiter (ikke møbler), holdere til blyanter og penne, klister og klæbebånd til husholdningsbrug og som papirhandlervarer, glober. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr; alle de forannævnte varer ikke til brug for medicinske diagnoser og behandling af medicinske lidelser og forstyrrelser; nautiske, geodætiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; alle de forannævnte tjenesteydelser ikke til brug inden for sundhedspleje, medicinalvarer og medicin. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 21: Kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Optaget og downloadable computersoftware til brug i forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 16: Trykte publikationer og andre tryksager med relation til forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, regnskabsførelse, bogføring, udarbejdelse af kontoopgørelser, revision, analyse af omkostninger, bistand ved forretningsrationalisering, forretningsundersøgelser, indhentning af forretningsoplysninger, udarbejdelse af økonomiske prognoser og statistiske forretningsoplysninger, vurdering i forretningsanliggender. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, information og rådgivning om finansielle, valutariske, investerings- eller forsikringsmæssige forhold og realkredit; forvaltning af fast ejendom; forvaltning og pleje af formuer, fondsadministration. (511) Klasse 41: Undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed, herunder undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware til brug i forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand vedrørende forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, valutarisk virksomhed, investeringsvirksomhed, realkreditvirksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed og juridisk bistand vedrørende fast ejendom og realkredit; juridisk bistand vedrørende finansielle, valutariske, investerings- eller forsikringsmæssige forhold. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder software (optaget eller downloadable) i form af mobiltelefonspil, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission af spil til mobiltelefoner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder interaktiv underholdning til brug sammen med en mobiltelefon, spiltjenester til mobiltelefoner, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. 600

19 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

20 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 131. årgang. 2010-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1939 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 123. årgang. 2002-06-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2495 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 129. årgang. 2008-10-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 129. årgang. 2008-04-23 Dansk Varemæretidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 867 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 132. årgang. 2011-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1197 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 132. årgang. 2011-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 128. årgang. 2007-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 129. årgang. 2008-08-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 781 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 132. årgang. 2011-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 749 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere